Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal ,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side 2 Gruppe...side Gruppe 2...side Gruppe 3...side Gruppe...side 7 Puljeafkast...side Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Få overblik over din pension Niels Navne pensionsrådgiver, Formuecenter Aalborg At få en god og sikker pensionstilværelse er vigtigt for de fleste af os. Vores ønsker hertil er forskellige, og der er flere hensyn at tage. Som udgangspunkt er det godt at sikre sig størst mulig fleksibilitet, frihed og økonomisk råderum. Det kræver overblik at nå hertil, så du kan træffe de rigtige valg. Det kan være svært at få overblik over, hvad du har sparet op til pensionstilværelsen - om du har sparet nok op, og hvordan dine opsparinger forvaltes. Pension er ikke noget der snakkes om på samme måde som eksempelvis boliglån, og er for de fleste ikke et hverdagsemne, som vi diskuterer over middagen eller til familiefrokosten. Det er jo tankevækkende, at den samme kunde som undersøger om de kan spare - kr. om måneden på sit realkreditlån, samtidig måske indbetaler -7. kr. på sin pensionsordning om året, uden at have overblik over hvor pengene ender henne. Ofte handler det måske om, at pensionstilværelsen ligger langt ude i fremtiden, mens boliglån er noget, vi kan mærke her og nu. Desværre virker det som om, at pensionsopsparing for mange er et lavinteresseområde og det er svært at forstå. Mange skifter i dag job flere gange i løbet af deres arbejdsliv, og ofte har vi i dag pensionsordninger via vores arbejdsplads. Når vi skifter til et nyt job, glemmer vi måske at sikre, at vi får taget hånd om vores pensionsopsparing samtidig. På længere sigt kan det betyde, at vi har 3- pensionsordninger eller flere - og så forsvinder overblikket. Kend dine behov Mange tror måske, at de ikke har brug for så meget når de går på pension. De kan se, at deres forældre lever af en folkepension og tror at de kan gøre det samme. De glemmer dog, at de behov de har i dag, fører de også med sig ind i pensionsalderen; du holder jo ikke op med at rejse og være livsnyder, bare fordi du går på pension. Derfor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilke ønsker du har for din pensionstilværelse. Ønsker du fortsat at bo i hus, at have en eller flere biler, at have frihed til at rejse og så videre. For at opnå dette overblik, kræver det, at du har kendskab til din pension. Samtidig kan et solidt overblik mindske risikoen for, at du ender med mange små pensionsordninger hos forskellige pensionsselskaber, der alle tager sig betalt for administrationen. få overblik: Heldigvis er der nu kommet et medie, der gør det noget nemmere at få skabt sig et overblik nemlig Her leverer stort set alle selskaber oplysninger til, så den enkelte bruger har mulighed for at se, hvilke eksisterende ordninger og opsparinger vedkommende har. Her kan du så se alle de gamle ordninger også, med depotværdier, prognoser for pensionsudbetaling m.m. Via Netbank kan du sende oplysningerne fra PensionsInfo til din rådgiver i Spar Nord. Samtidig bliver alle oplysningerne lagret i Bankens pensionsrådgivningssystem, Letpension. Dette gælder ikke kun pensionsdelen, men også de forsikringer der dækker ved sygdom og død, som typisk er knyttet til en pensionsordning. Når din rådgiver i Spar Nord har fået tilsendt pensionsoplysningerne elektronisk, er de klar til næste gang I holder møde om pension. Her får du så et udførligt overblik over alle dine pensionsordninger i ét billede. Derfor vil vi anbefale alle kunder med pensionsordninger, store eller små, til at kontakte deres rådgiver og aftale et pensionsmøde. Det giver overblik og bedre mulighed for at planlægge din pension. Der findes ingen gylden løsning eller nem smutvej til at få den perfekte pensionsordning. Men for at du kan sikre din pensionisttilværelse, er et solidt overblik nødvendigt. tættere på

2 2 Markedskommentar 3. kvartal 2 De overordnede temaer i de finansielle markeder har ikke ændret sig nævneværdigt siden forrige kvartal. Fokus er således i store træk stadig rettet imod den europæiske gældskrise, vækstudsigterne i USA og Kina, samt den amerikanske gældssituation. Eneste forskel er, at hele situationen nu blot er forværret. Den finansielle/økonomiske krise er således tiltaget yderligere og finansmarkederne er nu for alvor præget af frygt og panik, hvilket har forårsaget kraftige aktiefald og en søgen mod de sikre havne, og dermed faldende renter, også i tredje kvartal, se figur 2 og 3 på næste side. Udviklingen på de finansielle markeder er for tiden i vid udstrækning lagt i hænderne på de europæiske politikere. Som beskrevet i forrige Puljenyt blev der ultimo juni i Grækenland afholdt tillidsafstemning i forhold til den siddende regering og efterfølgende afstemning omkring de sparetiltag, som Grækenland er blevet påtvunget for at tilfredsstille Trojkaen (EU, Den europæiske centralbank og IMF) og dermed gøre sig fortjent til at modtage økonomisk assistance via de oprettede hjælpepakker. Efterfølgende har Højesteret i Tyskland måtte tage stilling til, hvorvidt den første hjælpepakke overhovedet var lovlig at gennemføre i forhold til den tyske forfatning (det blev gudskelov et ja ), og senest har der været den langsommelige proces og alle besværlighederne med at få ratificeret EFSF programmet i alle ØMU medlemsstater. Netop den meget langsomme politiske beslutningsproces og sag til sag løsningsmodellen er under kraftig beskydning af aktørerne på de finansielle markeder, som i høj grad efterlyser ægte politisk lederskab og gennemslagskraft, ikke mindst fra tysk side. Al denne politiske usikkerhed omkring håndteringen af gældskrisen gør, at usikkerheden vedbliver i markedet og skaber grobund for frygt og panik. De økonomiske nøgletal har i løbet af eftersommeren/efteråret i nogen grad stabiliseret sig, men dog på et lavt niveau, som det også fremgår af figur på næste side. Væksten i USA og Europa ser ud til at blive yderst beskeden i de kommende kvartaler, samtidig med at inflationen forventes at falde i takt med, at basiseffekterne fra generelt faldende råvarepriser begynder at slå igennem. Mange økonomer forventer ligefrem, at vi står overfor en ny recession i USA og Europa som en effekt af den vedvarende usikkerhed omkring gældskrisen og dennes gennemslagskraft på købe- og investeringslysten blandt forbrugere og virksomheder. Dette er dog ikke Spar Nords hovedscenario. IMF har netop nedjusteret deres forventninger til den globale vækst i 22 til, pct., hvilket bl.a. er baseret på et vækstskøn for Kina på 9, pct. Netop Kina betragtes som en absolut afgørende faktor for, at verdensøkonomien klarer sig nogenlunde helskindet gennem den nuværende krise. Det er derfor meget vigtigt, at en aftagende økonomisk aktivitet i Kina kommer til at ske ved en såkaldt blød landing, og samtidig bliver af forholdsvis kortvarig karakter. Aktiebeholdningen i gruppe - fordelt på lande. Danmark,89 USA 3,3 England,3 Tyskland,3 Hong Kong,9 Japan 3,38 Norge 2, Sverige,8 Canada,77 Holland,2 Schweiz, Tabel : Udvalgte markedsafkast i DKK Å år til 3. kvt. Land Indeks dato 2 Danmark OMXC2-23,% -8,7% Danmark Totalindeks (Cappet) -2,% -9,2% Europa MSCI Europe -8,% -7,% USA S&P -,7% -7,8% Verden MSCI World -,% -,7% Danmark Statsobl. (EFFAS -),7%,% Danmark Realkredit (Nykredit),%,2% Europa Statsobl. (EFFAS) 2,% 3,% Europa Kreditobl. (iboxx),% -,% Kilde: Bloomberg Også i USA er det først og fremmest de politiske tiltag eller manglen herpå, som tiltrækker sig den største opmærksomhed. Pengepolitikken er i forvejen så tilpas lempelig, at virkningen af yderligere tiltag på denne front til at afhjælpe den nuværende svaghed i økonomien er overordentlig usikker. I stedet har præsident Obama fremlagt en jobplan, som primært skal hjælpe det stadigt meget svage arbejdsmarked i USA (og sikkert også hjælpe Obama til genvalg ved valget i slutningen af 22). Men, der er allerede gået valgkamp i amerikansk politik, og det er meget tvivlsomt om republikanerne vil lægge stemmer til en vedtagelse af Obamas politik. Samtidig har USA jo også deres egen gældsproblematik, hvorfor finanspolitiske lempelser i den nuværende situation vil skurre i ørerne på mange. Siden sommeren er forventningerne til Den europæiske centralbanks (ECB) fremtidige ageren skiftet markant, ligesom chefstolen også står overfor en udskiftning. Trichet afløses således af italieneren Bini Draghi, som meget vel kan komme til at skulle melde om rentesænkninger på de kommende møder. Dog er det vores forventning, at ECB vil holde krudtet tørt nogen tid endnu, bl.a. som følge af et stadig forholdsvist højt inflationsniveau i eurozonen. Men, en eventuelt yderligere forværring af konjunktursituationen i Europa, vil kunne medføre en hurtigere reaktion fra ECB s side. ne faldt markant gennem tredje kvartal. Den altoverskyggende årsag var som nævnt usikkerheden forårsaget af den europæiske gældskrise, som er ved at spilde over i realøkonomien via opbremsning i forbruget og erhvervslivets investeringer. Aktiemarkedet har således nu på den baggrund indregnet et lavere fremtidigt vækstscenario end hidtil. Det danske aktiemarked faldt med 8,7% i tredje kvartal, mens globale aktier faldt med,7% målt i danske kroner, som det fremgår af tabel.

3 3 For obligationernes vedkommende har tredje kvartal været karakteriseret ved et langt rentefald, og dermed kursstigninger, som det fremgår af figur 3. Stadig er rentefaldet dog kun sket i de allermest sikre dele af det globale obligationsmarked, såsom tyske og amerikanske men også danske statsobligationer. Det er stadig disse obligationsmarkeder, som betragtes som værende de sikre steder at parkere sine investeringer i usikre tider. En stor del af det seneste rentefald kan således henføres til søgningen efter en sikker placering af midler, mens gældskrisen raser, og således ikke kun til udsigterne for den fundamentale økonomi. Rentespændet i forhold til de gældsplagede europæiske lande, primært Spanien og Italien, er desuden blevet stabiliseret omkring lige godt %, efter at ECB i tredje kvartal påbegyndte et opkøbsprogram i disses landes statsobligationer. Hensigten er at lempe de pågældende landes fundingomkostninger. At skulle honorere en gældsbyrde med et renteniveau over % betragtes således for disse lande som værende uholdbart i den nuværende situation. En kurv af danske statsobligationer gav i tredje kvartal et afkast på, pct., mens en kurv af europæiske statsobligationer i samme periode kun gav 3, pct. i afkast, som det fremgår af tabel. Fig. : økonomiske indikatorer USA, japan, EU og brik* Med rentefald af den karakter som det danske obligationsmarked har oplevet gennem tredje kvartal, kan afkastet på realkreditobligationsmarkedet ikke konkurrere med statsobligationerne. Danske realkreditobligationer fulgte nogenlunde pænt med i rentefaldet, men det er først og fremmest amerikanske og tyske statsobligationer (og dermed også de danske) der af investorerne bliver betragtet som sikre placeringer. Ratingproblematikken omkring realkreditobligationerne, som var meget i fokus i andet kvartal er dog for nuværende gledet i baggrunden, og specielt de kortere flex-obligationer har klaret sig pænt i forhold til statsobligationsmarkedet. Samlet set gav danske realkreditobligationer et afkast på,2 pct. i tredje kvartal 2 målt ved Nykredits realkreditindeks, som det fremgår af tabel. *Brasilien, Rusland, Indien og Kina Fig. 2: aktiemarkederne i usa, europa og danmark = Kilde: Datastream Udsigterne Vores overordnede konjunkturvurdering kan kort beskrives i følgende punkter: Det globale opsving fortsætter i behersket tempo USA er i gang med en midtcyklisk vækstafmatning Europæisk vækst går ned i kadence Kina undgår en hård landing Den overordnede inflation topper over de næste 3- måneder ECB og FED holder renten uændret Kina holder en pause i deres pengepolitiske stramninger Råvarerne, bl.a. olien, er faldet betragteligt, hvilket er positivt for global vækst Statsrenterne i USA, Tyskland og Danmark er uholdbart lave Der findes en form for politisk løsning på den europæiske statsgældskrise Pessimismen på de finansielle markeder har for alvor fået overtaget gennem tredje kvartal. Aktiemarkederne har oplevet store fald, og renterne har aldrig i historien været lavere. Sådanne kraftige bevægelser på de finansielle markeder er typisk overgjorte i forhold til de faktiske økonomiske realiteter, hvorfor man ofte ser en modsatrettet bevægelse umiddelbart efterfølgende. I tråd med, at vi betragter statsrenterne i bl.a. Tyskland og Danmark som uholdbart lave og ude af trit med den økonomiske udvikling, forventer vi således også en tendens til stigende renter i den kommende tid. Ligeledes gælder det for aktiemarkedet, at vi forventer en korrektion i forhold til det seneste fald. Ovenstående betragtning rokker dog ikke ved, at vi står foran en lang periode med lav økonomisk aktivitet, uanset hvordan løsningen i forhold til den europæiske gældskrise spiller sig ud. Derfor forventer vi ikke markant højere renter og heller ikke kursstigninger på aktiemarkederne med samme fart, som vi eksempelvis så det tilbage i 29. Vores forventning er således i store træk, at renterne og aktierne vil stige forholdsvis behersket set over længere tid, men med store skvulp frem og tilbage undervejs. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. Fig. 3: renten på -årig statsobligation Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin Kapitalforvaltning. oktober 2

4 2 8 Gruppe Har du BankValg og er du mellem 8 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal et afkast på -,3 pct., hvilket er lavere end markedsudviklingen. Porteføljen gav i de første 3 kvartaler af 2 et afkast på -9, pct., hvilket også er lavere end markedsudviklingen. har bidraget positivt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske obligationer har ikke kunnet følge den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har bidraget negativt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske og udenlandske aktier har været dårligere end den generelle markedsudvikling. Neutral investeringsstrategi % 8% % Afkast i procent, 2-2 og 2 til dato , pct. -2, pct. Bedste Gennemsnit 2, pct. Dårligste,33 pct ,8 pct. 3,2 pct.,39 pct ,3 pct. Udsving i afkast, , pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler 2/2 9,97 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,3 pct. -3,92 pct. 2,2 pct. 22,72 pct. -,3 pct.. kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal , pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 9, Danske Bank 8,7 Carlsberg A/S B 8,3 A.P. Møller Mærsk A 7, FLSmith & Co 7,3 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) MAN SE 2,3 AT&T 2,2 Reckitt Benckiser Gr 2, KAO Corp 2, Infineon technology 2, : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 2 2,2 % Nykredit 2 9,2 2% Realkredit 2 8,9 aktivsammensætning,3%,% 2 2,3 pct.,% 2 7,2 pct. 2,8% 3,3%,7 pct. Energi 7,3 pct. Materialer Industri 8,9 pct. Forbrugsgoder 8,8 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje 9,9 pct. Finans 9,7 pct. IT,9 pct. Telekommunikation 2,9 pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (7,9) Udenlandske obligationer (,) Kontant (27,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,2) Danske aktier (7,) Udenlandske aktier (2,7) e i investeringsforeninger (,)

5 2 8 Gruppe 2 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal et afkast på -, pct., hvilket er lavere end markedsudviklingen. Porteføljen gav i de første 3 kvartaler af 2 et afkast på -3,9 pct., hvilket også er lavere end markedsudviklingen. har bidraget positivt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske obligationer har ikke kunnet følge den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har bidraget negativt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske og udenlandske aktier har været dårligere end den generelle markedsudvikling. Neutral investeringsstrategi % % % Afkast i procent, 2-2 og 2 til dato , pct. -8, pct. 2 Udsving i afkast, 2-2 Bedste Gennemsnit 3,3 pct. Dårligste 3,2 pct ,7 pct. 2, pct., pct.,3 pct.,3 pct. -28, pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler 2/2 7,2 pct. -2,8 pct. 2,28 pct. 8,8 pct kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ,9 pct. -, pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 9, Danske Bank 8, Carlsberg A/S B 8,3 FLSmith & Co 7,3 A.P. Møller Mærsk A,8 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) MAN SE 2,3 AT&T 2,2 Reckitt Benckiser Gr 2, Infineon technology 2, KAO Corp 2, : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 2 27, % Nykredit 2 2,8 2% Realkredit 2, aktivsammensætning,3% Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3,% 2 2,3 pct. 3,3% 3,% 8,98 pct. 2, pct. Energi 7,39 pct. Materialer Industri 8,79 pct. 8,72 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje 9,72 pct. 9,8 pct. Finans IT, pct. Telekommunikation 2,8 pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. 2,8% Danske obligationer (33,9) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (2,) Danske aktier (22,8) Udenlandske aktier (37,8) e i investeringsforeninger (,)

6 2 8 Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal et afkast på -, pct., hvilket er lavere end markedsudviklingen. Porteføljen gav i de første 3 kvartaler af 2 et afkast på -7,3 pct., hvilket også er lavere end markedsudviklingen. har bidraget positivt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske obligationer har ikke kunnet følge den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har bidraget negativt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske og udenlandske aktier har været dårligere end den generelle markedsudvikling. Neutral investeringsstrategi % 3% % Afkast -3 i procent, 2-2 og 2 til dato,7 pct. 2.7 pct., pct. 2, pct., pct. 8,3 pct. 7,73 pct., pct , pct. - Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 9,9 Carlsberg A/S B 8,8 Danske Bank 7,8 FLSmith & Co 7, A.P. Møller Mærsk A, Udsving i afkast, 2-2 Gruppe , pct. Bedste Gennemsnit,29 pct. Dårligste , pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler 2/2 3,7 pct. -, pct. -,3 pct. -7,3 pct. -, pct.. kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) MAN SE 2,3 AT&T 2,2 Reckitt Benckiser Gr 2, Infineon technology 2, UTD Healthcare,7 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 2 27,3 % Realkredit 2, % Nykredit 2,3 aktivsammensætning,3% Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 7,% 2 2,32 pct. 8,% 9,% 8 7, pct.,2% 2,7 pct. Energi 7,2 pct. Materialer Industri 8, pct. 8,9 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje 9,3 pct. 9,2 pct. Finans IT, pct. Telekommunikation 2, pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.3,7) Udenlandske obligationer (,) Kontant (2,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (27,) Udenlandske aktier (38,2) e i investeringsforeninger (,)

7 2 8 Gruppe Har du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i 3. kvartal et afkast på,8 pct., hvilket er lavere end markedsudviklingen. Porteføljen gav i de første 3 kvartaler af 2 et afkast på, pct., hvilket også er lavere end markedsudviklingen. har bidraget positivt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske obligationer har ikke helt kunnet følge den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har bidraget negativt til afkastet. Afkastet af porteføljens danske og udenlandske aktier har været dårligere end den generelle markedsudvikling. Neutral investeringsstrategi % 7,% % Afkast i procent, 2-2 og 2 til dato 8 7,7 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) 7 3 3, pct., pct.,3 pct., pct.,7 pct. 2,92 pct.,7 pct.,37 pct. Novo Nordisk 9,3 Carlsberg A/S B 8, Danske Bank 7, FLSmith & Co 7, GN Store Nord,8 2 - pct , pct. Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit,3 pct. Dårligste Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler 2/2,3,28 pct.,2,, -, -,2 -,3 -, -, -,2 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher -, pct.,8 pct.. kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) MAN SE 2, KAO Corp 2, AT&T 2, Reckitt Benckiser Gr,9 Infineon technology,9 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 238 2,7 Var Nykredit 28 7,9 % Nykredit 2, aktivsammensætning 2,2%,7%,%,% ,7 pct. 8,23 pct. 87,% 9, pct. Energi 7,3 pct. Materialer Industri 8,9 pct. 8, pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje,37 pct. Finans 9,7 pct. IT,3 pct. Telekommunikation 2,9 pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.,2) Udenlandske obligationer (,) Kontant (38,3) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (2,9) Danske aktier (78,) Udenlandske aktier (98,) e i investeringsforeninger (,)

8 8 Puljeafkast for 2-2Å årlige afkast i procent Puljeafkast 3. kvartal 2 Skattepligtigt afkast,,3 2,2 2, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -2, -7, -,9 Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast 2. kvartal 2 Skattepligtigt afkast -,,,,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -3,8-2,9 -,7 -, Samlet afkast -3,9-2,8 -,3,3 Puljeafkast 2 Skattepligtigt afkast,8,9 3, 3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 2,9,2 9,,8 Samlet afkast 22,7 8, 2,, Puljeafkast 29 Skattepligtigt afkast, 2,8,7,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 23,9 8,,7, Samlet afkast 2,3 2,3,,8 Puljeafkast 28 Skattepligtigt afkast,, -,,2 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -39, -28, -, -3, Samlet afkast -38, -28, -, -2,* * Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i 28. Puljeafkast for 27 Skattepligtigt afkast,7,3,9 3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -,2 -, -, -, Samlet afkast -,,3, 2,9 Forklaring Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med pct. skat. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 2 9 Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet 27. oktober 2 Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent Puljenyt Nr. 1 Februar 212 tættere på 2 1-1 -2-3 -4 - - -7-8 -9-1 -11-12 pct. Afkast for 211 1,71 pct. -1,79 pct. -,8 pct. -1,7 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Pulje eller kontant?...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere