gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper"

Transkript

1 gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution og fremvisning f dette dokument eller dele derf er fuldt ud tilldt i ikke-kommercielle smmenhænge, sålænge det foregår med tydelig kildengivelse. Al nden brug kræver forftterens udtrykkelige skriftlige tilldelse Potensfunktioner Funktioner kn opdeles i grupper, efter hvordn de fungerer mht. definitions- & værdimængder, funktion osv. En stor og hyppigt nvendt gruppe er potensfunktioner, med et utl f undergrupper. Potensfunktioner er lle på formen y = b x...hvor er potensen og b er en koefficient som virker som sklr. I princippet kn og b hve næsten lle værdier, selv om der ofte (Mtemtik på C-niveu) begrænses til 0 < b og definitionsmængden 0 x.. Potensfunktioner ift. værdien for Alt efter værdien f vil potensfunktioner optræde som 5 forskellige grundformer for funktioner: Illustrtion : potensfunktioner i 5 forskellige grupper Hvis vi som udgngspunkt ser bort fr koefficienten b, dvs. sætter b =, vil funktionernes forskellige egenskber som resultt f forskellige grupper f værdier for potensen,, kunne igttges, jfr. Illustrtion herover. potens.odt Side /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

2 .. ε Z Grundlæggende kn potensfunktioner deles i to grupper: ) Heltllig potens, ε Z. For de heltllige potenser er definitionsmængden både positive og negtive tl, dvs. lle reelle tl R, undtget negtive heltllige potenser, som ikke er defineret ved x = 0. 2) Ikke-heltllig potens For ikke heltllige potenser er definitionsmængden kun de positive reelle tl R+, undtget negtive ikke-heltllige potenser, som ikke er defineret ved x = Størrelse f De 5 førnævnte forskellige grundformer hr forskellige definitions- & værdimængder og særdeles forskellige forløb. ) < 0: Jfr. definitionerne for potensregnereglerne er x -p = /x p og funktionerne hr en grfisk form som hyperbel. Funktionerne er ftgende i hele definitionsmængden, med ftgende hældning for x < 0, og tiltgende hældning for 0 < x. D vi ikke kn dividere med 0 (nul) hr disse funktioner begrænsede definitions- og værdimængder; R\{0} for heltllig og R+\{0} for ikke-heltllig. 2) = 0: Jfr. definitionerne for potensregnereglerne er x 0 =, som er en vndret linje med hældning lig 0, er ofte set ekskluderet fr gruppen f potensfunktioner. Definitionsmængden er lle reelle tl, mens værdimængden er begrænset til funktionsværdien som er lig værdien f b-koefficienten. Denne form kldes også for konstntfunktionen. 3) 0 < < : Jfr. definitionerne for potensregnereglerne er x ½ = x, kldes denne gruppe ofte for rodfunktionerne. Funktionerne er voksende i hele definitionsmængden, med en ftgende hældning. Disse funktioner hr begrænsning i definitionsmængderne til de reelle positive tl (incl. nul) R+, som ligeledes er begrænsningen f værdimængden. 4) = : Jfr. definitionerne for potensregnereglerne er x = x, som er lineære funktioner, fbildet som rette linjer, med hældningen lig b-koefficienten. Alt efter b-koefficientens fortegn er funktioner voksende eller ftgende med konstnt hældning i hele definitionsmængden. Både definitions- & værdimængden udgøres f lle reelle tl R. 5) < : Prblen for y = x 2 hører til i denne gruppe. Her skl der være fokus på hvorvidt potensen er heltllig ( ε Z) eller ej, og hvorvidt den i så fld er et lige eller ulige tl: )For ikke-heltllig, fås nogle voksende potensfunktioner med tiltgende hældning og definitions- og værdimængder begrænset til R+. 2) For ε Z hr vi en særlig klsse inden for potensfunktionerne som kldes Polynomier, som lle hr lle reelle tl, R, som definitionsmængde. 2) Er potensen et lige tl (ex.vis = 2 som er den klssiske prbel) hr grfen først en ftgende hældning og efter toppunktet en tiltgende hældning (for 0 < b). Værdimængden fgrænses f toppunktet (globlt ekstrem), som for den reneste form er y = 0, dvs. værdimængden er er lig de positive reelle tl R+. 2b) Er potensen et ulige tl (ex.vis = 3) vil funktionen være konstnt voksende med først ftgende hældning og efter centerpunktet tiltgende hældning. Værdimængden er lle reelle tl. Som det ses er der tle om 5 grupper meget forskellige funktioner, på trods f de lle hører til potensfmlien. potens.odt Side 2 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

3 Desuden optræder den sidste gruppe, <, som 3 forskellige typer, hvor de heltllige resulterer et en selvstændig gruppe f funktioner kldet polynomier. I denne gruppe hører i princippet også = 0 og = d disse indgår som elementer i polynomier f højere grd. Dette kn summeres op i nedenstående skem, hvor der forst tges udgngspunkt i 0 < b. < 0 ε Z < 0 ikke-heltllig = 0 Hyperbel Dm(f)=R\{0} Vm(f)=R\{0} ftgende ftgende / tiltgende hældning Hyperbel Dm(f)=R + Vm(f)=R + ftgende tiltgende hældning Konstntfunktion (0.grds polynomiet) Dm(f)=R Vm(f)=R 0 < < Rodfunktioner Dm(f)=R + Vm(f)=R + = <, ikke-heltllig <, ε Z, lige <, ε Z, ulige Lineære (.grds polynomiet) Ligegrds polynomier Uligegrds polynomier Dm(f)=R Vm(f)=R Dm(f)=R + Vm(f)=R + For positiv b: Dm(f)=R Vm(f)=R + Dm(f)=R Vm(f)=R konstnt voksende voksende voksende ftgende / voksende konstnt hældning lig 0 ftgende hældning konstnt hældning lig tiltgende hældning tiltgende hældning voksende ftgende / tiltgende hældning Ved negtive b-koefficienter vil der byttes om på voksende og ftgende i ovenstående skem, ligesom værdimængderne vil ændre fortegn (ex.vis bliver R + til R - og omvendt)..2 Potensfunktioner som resultt f værdien for b For en fst potensværdi,, vil der forekomme forskellige funktioner ved t ændre b- koefficienten, som i princippet er en sklr (skleringskonstnt), som gnge lle y-værdier med en fst konstnt. Illustrtion 2: funktionen x gnget med b-koefficienten lig, 2, og 4 potens.odt Side 3 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

4 Herved er det muligt t ændre funktionen til t psse til en given sitution (som model for forhold i 'den virkelige verden'). Det er også muligt t benytte negtive b-koefficienter, som derved vil spejle grfen for funktionen over x-ksen, ift. funktionen med smme potens og tilsvrende b-koefficient med modst fortegn, jfr. Illustrtion 3 herunder: Illustrtion 3: Potensfunktionen x med hhv. b= og b=-.3 Regneregler for potensfunktioner Som værktøjer til løsningerne f potensfunktioner benyttes potensregnereglerne med tilhørende definitioner smt logritmeregneregler,.3. Definitioner for potenser n = n = n =... n fktorer... 0 = og = n fktorer i nævner n = n n = n hvor 2 = og 3 = Potensregneregler. m n = m n 2. m n = m n, 0 3. n m = n m 4. n b n = b n 5. n 6. p q = q p = b n q p = n b p q = p q = q p potens.odt Side 4 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

5 Løsning f inverse potensfunktioner på generel form, jfr. potensregneregel #6 nævnt herover:.3.3 Logritmeregneregler y = n n x = x x n = y x = y n x = y n = n y Når løsningen indebærer t vi skl hve isoleret potensen,, hr vi ikke muligheder med potensregnereglerne, men det viser sig t logritmer ikke kun kn bruges til eksponentielle funktioner, men også til potensfunktioner.. log b = log log b 2. log b = log log b 3. log x = x log x = b x = log b log Det er hovedsgeligt den 3. regel vi benytter i smmenhænge med potensfunktioner..4 Løsninger Med ovenstående definitioner og regneregler for potenser og logritmer er det nu muligt t opbygge et system f løsninger til potensfunktionerne. Som udgngspunkt hr potensfunktioner op til 4 ubekendte størrelser {y, b,, x} og lt efter hvilken størrelse der mngler kn der benyttes en rækkeløsninger. ) Mngler b Isolér b y = b x b = y x 2) Mngler x y = b x y b = x y b = x Potensregel: p q = p q = q p 3) Mngler y = b x y b = x log y b = log x log y b = log x = log y b log x Logritmeregel: log x = x log potens.odt Side 5 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

6 4) Kendes to punkter P(x;y) P2(x2;y2) y y = b x og 2 y2 = b x 2 = x 2 y y 2 = x 2 y x log y 2 y = log x 2 log y 2 y = log x 2 x x x Potensregel: Logritmeregel: n b n b = y x = n b log x = x log = log y 2 y log x 2 = x log y 2 log y log x 2 log x Logritmeregel: log b =log log b Efter t hve fundet kn b findes ved løsning..5 Fremskrivning På lige fod med ndre funktioner, kn fremskrivningsfktoren for en potensfunktion bestemmes: For potensfunktionerne gælder det, t mulitpliceres x-værdien med en konstnt k, vil den tilhørende y-værdi muliltpliceres med k. y 0 = F y y, x 0 = F x x F y y = b F x x F y y = b F x x F y y = F x b x F y = F x Potensfunktionen: Potensregel: y = b x b p = p b p.5. Reltiv fremskrivningsfktor Det kn være nyttigt t udtrykke fremskrivningsfktoren i reltive størrelser, ex.vis procent. Fremskrivningsfktoren Fy kn udtrykkes som (Fx) og dette giver en reltiv vækst r udtrykt ved: r = F x k y k x k y k x k 00 % y k 00 % potens.odt Side 6 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

7 .6 Dobbeltlogritmisk fbildning Normlt fbilder vi grfen for en funktion i et såkldt Krtesisk koordintsystem, hvor kserne står vinkelret og hr lineære kseinddelinger det sædvnlige koordintsystem - som bl.. benyttes for potensfunktionerne på Illustrtion. Det kn vise sig hensigtsmæssigt t ændre den lineære kseinddeling til en nden, for t lette brugen ifm. visse funktioner, herunder potensfunktionerne. En særlig egenskb ved potensfunktioner, er t de ved fbildning i et dobbeltlogritmisk koordintsystem, dvs. hvor kseindelingerne er ændret til logritmisk skl, vil fremstå som rette linjer, i stedet for den kurveform vi ser i det sædvnlige koordintsystem. Illustrtion 4: En stribe potensfunktioner i dobbeltlogritmisk fbildning. De smme funktioner som i Illustrtion En logritmisk skl hr de egenskber t vi ikke kn fbilde værdien 0 (nul) d vi ikke kn tge logritmen f 0, men begynder i værdien, 0. eller hvd der er hensigtsmæssigt i ktuelle smmenhæng. Den fysiske fstnd mellem og 0 er den smme som mellem 0 og 00, mellem 00 og 000 osv. hvilket giver systemet de særlige egenskber. At denne smmenhæng virker, kn beskrives ud fr følgende, hvor der tges udgngspunkt i funktionen på formen y = bx som der tges logritmen f på begge sider: log y = log b x log y = log b log x log y = log b log x Logritmeregel: Logritmeregel: Den rette linje: log b = log log b log x = log x y = x b D b er en konstnt er log(b) ligeledes en konstnt og udtrykket kn skrives som en lineær funktion, hvor værdierne for y og x er erstttet f værdierne for log(y) og log(x), hvilket netop er tilfældet i et dobbeltlogritmisk koordintsystem. Det ses t grfen for potensfunktionen må skære log(y)-ksen i værdien log(b), ligesom potens.odt Side 7 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

8 hældningen er lig! Lige netop hældningen er norml lineær størrelse og kn derfor flæses ved den rette linjes sædvnlige form: = y x...men udmålt efter en lineær skl ikke den logritmiske. Dvs. t funktionens potens er direkte t flæse som den rette linjes hældning i den dobbeltlogritmiske fbildning..7 Smmenstte potensfunktioner Der er tilfælde hvor et enkelt led ikke er nok til t lve en tilfredsstillende model over et givent fænomen, hvorfor det til enhver tid er muligt t bruge flerleddede potensfunktioner. y = b x ± b 2 x 2 ±... ± b n x n Disse flerleddede potensfunktioner lider dog f den svghed, t det ikke ltid er muligt t finde løsninger, d lgebrisk vej, som det er tilfældet for et-leddede potensfunktioner. Disse former for funktioner er derfor oftest blevet til vh. CAS som hr gennemført en numerisk regression og der ud fr fundet nogle størrelser som tilsmmen giver pssende model..8 Polynomier I fsnit. Potensfunktioner ift. værdien for blev det konstteret, t potensfunktioner med heltllige potenser hr særlig forhold, herunder definitionsmængden. Derfor er interessen smlet om disse heltllige, og især om de positive heltllige potenser: y = b x n, n Z + For en god ordens skyld kn vi tilføje potensen n = 0, d denne også indgår i serien f potensfunktioner, som udgør polynomierne. Disse ltså er flerleddede potensfunktioner, med heltllige positive potenser! y = k n x n ±... ± k 3 x 3 ± k 2 x 2 ± k x ± k 0 x 0 Polynomierne benævnes efter den højeste grd der optræder, hvorfor lineære funktioner (den rette linje) også kldes.grds polynomium, jfr. definitionerne for potensreglerne, fsnit.3. : y = x b eller y = x b x 0 Her ses det tydeligt, t den højeste grd er og t 0.grdsleddet hr sin berettigelse. Hvis b = 0 vil grfen for funktionen skære i Origo (0,0) ligesom hvis = 0 vil hældninger være lig nul, hvorfor der er tle om en vndret linje, også kldet konstntfunktionen. At grfen for et polynomium skærer y-ksen i konstntleddets værdi, skyldes t lle punkter på y-ksen hr en x-værdi lig 0 (nul), hvorfor lle led med x n bliver lig 0 og kun konstntleddet er tilbge..8. Udvlgte polynomier En kortfttet oversigt over de vigtigste forhold ved polynomier er beskrevet herunder, og der henvises til utllige publiktioners gennemgng f disse fænomener, for yderligere fordybelse. potens.odt Side 8 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

9 0.grds polynomiet Vndret linje.grds polynomiet Ret linje gennem 2 punkter, P(x;y) og P2(x2;y2). er linjens hældning 2.grds polynomiet Prbel For 0 <, vender prblen opd. For < 0, vender prblen nedd Toppunkt Tp: y = k 0 x 0 eller y = k 0 y = x b x 0, = y x = y 2 y x 2 x x = 0 y = b y = 0 x = b y = x 2 b x c x 0 x = 0 y = c y = 0 x = b± d, d = b 2 4c 2 T p = b 2 ; d 4 For polynomier f højere grd (ex.vis x 3, x 4 osv.) findes der ikke simple lgebriske løsninger til y = 0, men det er forst konstnt leddet der udgør skæring med y-ksen. Illustrtion 5: De første 4 simple polynomier, k = Se endvidere dokumenter om Den rette linje og Prblen på potens.odt Side 9 /9 Jkob Gudmndsen: 09--6

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere