RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling"

Transkript

1 INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne æg Ægdonation Behandling af HIV og Hepatitis positive patienter Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI-H) Intrauterin insemination med donorsæd (IUI-D) Præimplantations Genetisk Diagnostik Abortus habitualis klinikken Kryopræservering af ovarievæv Laboratoriedata Videnskabelig aktivitet ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2006 Videnskabeligt personale Videnskabelige arbejder Afhandlinger forsvaret i 2006 Videnskabelige publikationer Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitetsklinikkens kliniske og videnskabelige arbejde i 2006.

2 INDLEDNING Året 2006 har været et produktivt år i Fertilitetsklinikken. Klinikken har i alt ydet over behandlinger og afsluttet 457 par med en levedygtig graviditet. Videnskabeligt er 1 doktorafhandling forsvaret i året, og klinikken har i 2006 publiceret i alt 25 videnskabelige arbejder. Behandlingsresultaterne har været gode, trods en fortsat reduktion i antallet af embryoner der lægges tilbage. Mere end 50 % af de IVF-, og ICSI behandlede får nu oplagt ét embryon. Antallet af flerfoldsgraviditeter efter IVF og ICSI er nu omkring 10 % efter IVF, ICSI og FER. Vores behandlingsresultater med nedfrosne embryoner er fortsat stabile og relativt høje med 18 % levedygtig graviditet per optøning. Fryseprogrammet bidrager således substantielt til de samlede behandlingsresultater. Præimplantations genetisk diagnostik (PGD) har udviklet sig og synes nu at fungere godt med 31 behandlinger og 5 forventede fødsler i Behandlingsprogrammet for HIV og Hepatitis positive patienter er etableret og klinikken vil kunne modtage patienter til både IUI, IVF og ICSI behandling fra Kryopræservering af ovarievæv, som foretages i samarbejde med Reproduktionsbiologisk Laboratorium og Gynækologisk afdeling, er i fortsat stigning. Der udførtes 57 nedfrysninger i Der er på dette område udviklet et godt samarbejde mellem Fertilitetsklinikkerne i Skejby, Odense og Rigshospitalet samt Reproduktions-biologisk laboratorium. Delfunktionen for udredning og behandling af par med habituel abort er styrket og blevet omstruktureret og har stigende omsætning. FUNKTIONSOMRÅDER Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling men derudover en vis udredning. Fertilitetsklinikken forestår flere behandlingstyper, hvoraf de væsentligste behandlinger er: 1. IVF behandling. 2. ICSI behandling 3. Behandling med nedfrosne embryoner (FER) 4. Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI-H) 5. Intrauterin insemination med donorsæd (IUI-D) 6. Præimplantations-genetisk diagnostik (PGD) 7. Ægdonation 8. IUI, IVF OG ICSI behandling af HIV og Hepatitis B+C positive par 9. Kryopræservering af ovarievæv forud for behandling af malign sygdom. PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte Læger 3 afdelingslæge, 3 overlæger 6 personer (1) Biologer 1 senior forsker, 1 biolog 2 personer Sekretærer 2.5 lægesekretærer 3 personer Laboranter 5,7 laboranter 7 personer Sygeplejersker 1 Afd. sygeplejerske, 4,5 sygeplejersker 7 personer BUDGET I 2006 var klinikkens budget 13,9 millioner. Klinikken havde derudover et fonds finansieret budget som har lønnet personale udover det ovenfor angivne. Det drejer sig om en deltids sygeplejerske og Ph.d. studerende. 1 Den ene lægestilling svarer til hvad der ydes af vagter i gynækologisk / obstetrisk afdelings vagtberedskab.

3 FERTILITETSKLINIKKENS "ÅRSRESULTAT" IVF BEHANDLING BEHANDLINGER IN VITRO FERTILISERING ANTAL GRAVIDE FORVENTET ANTAL FØDSLER 1 ANTAL BØRN - ALMINDELIG ICSI TESA PRÆIMPLANTATORISK GENETISK DIAGNOSTIK FRYSNING-OPTØNING ÆGDONATION INTRAUTERIN INSEMINATION - HOMOLOG (IUI-H) DONOR (IUI-D) BEHANDLING AF HIV POSITIVE ANDRE BEHANDLINGER SPONTANT GRAVIDE ) I ALT Afsluttet med levedygtig graviditet 2 Kun kliniske graviditeter registreret. Kriterierne for denne behandling var i 2006 uændret i forhold til tidligere: At det er medicinsk rimeligt at foretage behandlingen. At kvinden ikke er fyldt 40 år ved behandling. Ingen fælles børn i hjemmet. Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 97 enkeltfødsler og 16 ( 14%) tvillingefødsler. Godt hver fjerde påbegyndte behandling vil resultere i en levedygtig graviditet efter oplægning af det friske æg. Par, der ønsker at gennemgå det samlede behandlingstilbud, har derfor omkring % chance for, at de får et (eller flere) børn. Som det ses var kun 16/113 = 14 % tvillingegraviditeter. Dette tal er som i 2005, og er et udtryk for at klinikken i 2006 fortsætter linien mod at implementere elektivt SET, dvs. oplægning af et enkelt embryon, hos en del patienter med god graviditetsprognose men høj risiko for gemelli. I 2006 udførtes der 194 IVF transfereringer med kun et embryon, svarende til 53 % af alle transfereringer efter IVF.

4 ICSI BEHANDLING Kriterierne for behandlingen har været stærkt nedsat sædkvalitet hos manden eller uforklaret manglende fertilisering ved tidligere IVF behandling. Antal behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 89 enkeltfødsler, 7 (7 %) tvillingefødsler og 0 par fik en trillingegraviditet. Det ses at tvillingehyppigheden var 7/96= 7 %. Dette tal er lavere end hidtil, og er en følge af den ovenfor nævnte begyndende implementering af elektivt SET. I 2006 udførtes i alt 199 ICSI transfereringer med kun et enkelt embryon, svarende til 58 % af alle ICSI transfereringer. ICSI MED TESA Mikroinsemination med anvendelse af testikulær aspireret sæd udførtes i 42 behandlinger, 17 opnåede graviditet, hvoraf 13 var med levedygtig graviditet, svarende til 13/42 = 31 % levedygtig graviditet per behandling. BEHANDLING MED NEDFROSNE ÆG Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (pos. hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 63 enkeltfødsler, 8 (11%) tvillingefødsler og 0 trillingegraviditet Som det ses har klinikken udført 373 oplægninger med optøede embryoner, hvilket svarer til 1/3 af alle transfereringer. Dette svarer til niveauet fra Det er desuden lykkedes at fastholde graviditetsraten fra 2005 således, at 18 % af alle optøninger i 2006 resulterede i levedygtig graviditet. Som det ses var 8/71 = 11 % tvillingegraviditeter, altså nu på linie med resultaterne efter oplægning af frist (friske) embryoner. ÆGDONATION Der gennemførtes i 2006 ingen ægdonationsbehandlinger. Antallet af ægdonationer er således stadig uacceptabelt lavt og klinikken er ophørt med at optage par på venteliste. Klinikken vil efter ikrafttrædelsen af den nye lov fra januar 2007 forsøge at genetablere sit ægdonationsprogram og etablere et nyt på basis af frivillige donorer. BEHANDLING AF HIV POSITIVE Afdelingen påbegyndte ultimo 2002 de første behandlinger af par hvor den ene partner er HIV positiv. Dette sker efter Sundhedsstyrelsens redegørelse fra februar 2002, samt efter et udvalgsarbejde, hvor medlemmer af Dansk Fertilitetsselskab og Dansk Infektionsmedicinsk Selskab er kommet med forslag til fælles retningslinier for behandling af disse par. I 2006 har vi udført 23 IVF/ICSI behandlinger og 34 IUI-H behandlinger. Af disse blev 7 gravide og 6 er afsluttet med levedygtig enkeltfoldsgraviditet.

5 INTRAUTERIN INSEMINATION MED MANDENS SÆD (IUI-H) Behandlingen tilbydes par med: Uforklaret infertilitet. Let til moderat nedsat sædkvalitet hos manden. Ægløsningsforstyrrelser hos kvinden. "Kombinations-infertilitet" med såvel mandlig som kvindelig faktor. Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 84 enkelt fødsler, 12 (12%) tvillingefødsler og 1 trillingegraviditet. Behandlingsresultaterne ved IUI-H har været gode i 2006, med en høj graviditetschance og en acceptabel tvillinge-risiko og desværre en trillinge-gravid. Der tilbydes i reglen op til 3 IUI-H behandlinger. Herefter overgår parret direkte til IVF behandling. INTRAUTERIN INSEMINATION MED DONORSÆD (IUI-D) Trods etableringen af ICSI anvendes stadig behandling med insemination af sæd fra anonym sæddonor. Nogle par ønsker ikke mikroinsemination, og hos enkelte par er ICSI ikke mulig. Andre opfylder ikke kriterierne for ICSI i den offentlige sektor og vælger af den grund insemination. Endelig overgår visse par til IUI-D efter at have forsøgt en eller flere ICSI behandlinger. Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % PRÆIMPLANTATIONS GENETISK DIAGNOSTIK Klinikken har i 2006 gennemført 31 PGD behandlingsforløb med opnåelse af 9 positive graviditetstests og 5 levedygtige graviditeter (16 %), heraf 2 med tvillingegraviditet. ABORTUS HABITUALIS KLINIKKEN Klinikken modtager fortsat et stigende antal henvisninger fra hele landet samt Sverige og antal konsultationer er fra 2005 til 2006 steget med 200 svarende til 24,1%. Antallet af patienter, som har gået til behandling i klinikken er steget med 22,6%, og antal fødte børn er steget med 39,1%. Ultimo 2006 var ventetiden fra henvisning til første konsultation ca. 8 måneder. Antal publikationer udgået fra klinikken har været stigende, og i maj 2006 forsvarede skolarstipendiat, stud med. Astrid Kolte sin forskningsårsrapport om familiær abortus habitualis. Som tidligere foretages udredning og behandling så evidensbaseret som muligt. Kun faktorer med bevist prognostisk betydning undersøges. Ved en skønnet spontanprognose >50% og normal fertilitet støttes patienterne i et yderligere graviditetsforsøg uden anden intervention end gentagne målinger af serum hcg og ultralydsskanninger (benævnt Tender Love and Care = TLC). Hvis spontanprognosen skønnes < 50% eller, hvis der er samtidlig subfertilitet, tilbydes immunologisk, hormonel eller antikoagulationsbehandling, hvis effekten er tilstrækkeligt dokumenteret. Chancen for levendefødsel pr. graviditetsforsøg har været stabil fra 2005 til Antallet af patienter med både abortus habitualis og et samtidigt subfertilitets/infertilitetsproblem er fortsat højt, således at 41% af graviditeterne i nedenstående tabel opstod efter ART. Der er givet en del behandlinger før og i forbindelse med insemination eller embryotransferering, som ikke er registeret i tabellerne, da graviditet ikke opstod. Det ikke kunnet lade sig gøre at få udtræk på antal konsultationer fordelt på amter/regioner; men ved manuel optælling ser det ud til, at fordelingen er som tidligere: ca. 65% af konsultationerne vedrører patienter boende udenfor H:S. Antal patienter Antal konsultationer Aktivitet i Der forventes 22 enkeltfødsler, 3 tvillingefødsler. og 1 trillingegraviditet

6 Graviditetsudfald fordelt på behandlinger i 2006 Behandling Fødsler* Aborter Extrauterine graviditeter Kommentar**** /provokerede aborter*** IvIg sekundær abortus habitualis IvIg gentagen sen intrauterin fosterdød IvIg + evt. prednison primær tidlig abortus habitualis Fragmin tilstedeværelse af antifosfolipidantistoffer i høj titer IvIg + Fragmin tilstedeværelse af antifosfolipidantistoffer i høj titer Anden behandling Ingen/TLC patienter med skønnet god spontanprognose: lav alder, 2-3 tidlige aborter, ingen abnorme serologiske fund, henvisning sent i graviditeten Alle graviditeter 64 (68%)** 30 (32%) 0 (0%) * Et barn udviklede moderat hydrochephalus ** Enkelte patienter fik behandling i to graviditeter, så fødselsraten var 70,2 % pr. behandlet patient. *** Tre aborter havde abnorm karyotype **** Patienter, som har modtaget aktiv behandling, havde som hovedregel haft mindst fire forudgående tidlige aborter eller mindst to anden trimester aborter eller et samtidigt infertilitetsproblem KRYOPRÆSERVERING AF OVARIEVÆV Piger og kvinder i fertil alder, der modtager kemoterapi og/eller strålebehandling risikerer at blive sterile. Kryopræservering af ovarievæv kan være eneste mulighed for at bevare fertiliteten disse kvinder. Rigshospitalet har landsfunktion for kryopræservering af ovarievæv. Patienter henvises til fertilitetsklinikkerne på Rigshospitalet, Odense Universitetssygehus og Skejby Universitetssygehus, hvor den kliniske vurdering og operationerne foretages. Vævet transporteres til Rigshospitalet, hvor det nedfryses på Reproduktionsbiologisk Laboratorium. Siden 1999 er der frosset væv fra 230 kvinder, hvoraf 57 i Der er foretaget otte autotransplantationer af frosset/tøet ovarievæv. Efter alle transplantationer har vævet genoptaget aktivitet hos alle patienter. Efter autotransplantation følges patienterne på Fertilitetsklinikken med henblik på kunstig befrugtning. Én patient havde kortvarigt positiv graviditetstest og en anden, som fik frosset ovarievæv på Rigshospitalet, men autotransplanteret på Skejby, fødte i februar På baggrund af de positive resultater og det øgede kendskab til proceduren på de henvisende afdelinger, forventes yderligere en stigning i aktiviteten i de kommende år. LABORATORIEDATA Antal behandlinger (Kun IVF og ICSI) 856 Antal aspirationer 845 Antal transfereringer 755 Antal oocytter aspireret, (gennemsnit) 7120 (8.42) Antal oocytter delt 3527 (4.17) Antal embryoner transfereret, (gennemsnit) 1107 (1.47) Antal embryoner cryopræserveret 1700 Manglende deling 10,6 % Implantationsrate 32 % (IVF) 23 % (ICSI)

7 VIDENSKABELIG AKTIVITET Akademisk personale 2006 Klinikchef, professor, dr. med Anders Nyboe Andersen Overlæge Anne Loft Overlæge dr. med Ole Bjarne Christiansen Afdelingslæge Susanne Bangsbøll Afdelingslæge Lisbeth Eriksen/Negjyp Sopa Afdelingslæge Priya Chauhan/Elisabeth Carlsen Laboratorieleder, Seniorforsker Søren Ziebe Biolog Ph.d. Fieneke Lemmen Ph.d.-studerende Læge Mikkel Rosendahl Læge Henriette Svarre Nielsen Læge Kristine Løssl Læge Nina Freiesleben Læge Anne Cathrine Gjerris VIDENSKABELIGE ARBEJDER DISPUTATSFORSVAR 2006 Pinborg A. IVF/ICSI twin pregnancies. Risk and prevention. Thesis, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, September (Forsvar 1 september 2006) SCHOLAR STIPENDIAT FORSVAR 2006 Skolarstipendiat, stud med. Astrid Kolte forsvarede sin forskningsårsrapport om familiær abortus habitualis. VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER 1. Nyboe Andersen A, Erb K. Register data on Assisted Reproductive Technology (ART) in Europe. Including a detailed description of ART in Denmark. International J Andrology, 2006, 29, Lambalk CB, Leader A, Olivennes F, Fluker MR, Nyboe Andersen A, Ingerslev J, Khalaf Y, Avril C, Belaisch-Allart J, Poulier R, Mannerts B. Treatment with the GnRH antagonist ganirelix prevents premature luteinization and ovulation in stimulated IUI: results from a placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Human Reproduction. 2006, 21, Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A, Pedersen AT. Research methodology and epidemiology of relevance for recurrent pregnancy loss. Seminars in Reproductive Medicine, 2006, 24, Lidegaard Ø, Pinborg A, Nyboe Andersen A. Imprinting disorders after Assisted Reproductive Technologies. Curr Opin Obstet Gynecol, 2006, 18: Wennerholm UB, Bonduelle B, Sutcliffe AG, Bergh C, Niklasson A, Tarlatzis B, Mau C, Peters C, Victorin CA, Balsaka A, Loft A. Paternal sperm count, growth and cognitive development in children born with gestational age more than 32 weeks after assisted reproductive therapy. Human Reproduction. 2006, Arce JC, Ziebe S, Lundin K, Janssens R, Helmgaard L, Sørensen P. Interobserver agreement and intraobserver reproducibility of embryo quality assessments. Hum Reprod 2006, 29, Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A. Inflammation and miscarriage. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2006, 11, Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A. Secondary recurrent miscarriage - A unique entitity with respect to etiology and treatment. Current Womens Health s Reviews. 2006; 2, Lindhard A, Ravn V, Bentin-Ley U, Horn T, Bangsbøll S, Toft B, Sørensen S. Ultrasound characteristics and histological dating of the endometrium in a natural cycle in infertile women, compared to fertile controls. Fertil Steril, 86,

8 10. Nyboe Andersen A, Gianaroli L, Felberbaum R, de Mouzon J and Nygren KG. Assisted Reproductive Technology in Europe, Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction, 2006, 21, Rosendahl M, Loft A, Byskov AG, Ziebe S, Schmidt KTL, Nyboe Andersen A, Ottesen C, Yding Andersen C. Biochemical pregnancy after fertilization of an oocyte aspirated from subperitoneal autotransplanted cryopreserved ovarian tissue: a case story. Hum Reprod. 2006, 21, Lossl K, Andersen AN, Loft A, Freiesleben NL, Bangsbøll S, Andersen CA. Androgen priming using aromatase inhibitor and hcg during early-follicular-phase GnRH antagonist down-regulation in modified antagonist protocols. Hum Reprod. 2006, 21, Platteau P, Nyboe Andersen A, Balen A, Devroey P, Sørensen P, Helmgaard L, Arce J-C. for the Menopur Induction (MOI) Study Group. Similar ovulation rates, but different follicular development with highly purified menotrophin compared to recombinant FSH in WHO group II anovulatory infertility: a randomised controlled study. Human Reproduction. 2006, 21, Mau CK, Main KM, Nyboe Andersen A, Loft A, Skakkebæk NE, Juul A. Serum insulin-like growth factor (IGF-1) in children born after assisted reproduction. J clin Endocrinol Metab 2006, 91, Pinborg A, Lidegaard Ø, Nyboe Andersen A. The vanishing twin: a major determinant of infant outcome in IVF singletons. British Journal of Hospital Medicine, 2006, 67, Pinborg A. IVF/ICSI twin pregnancies. Risk and prevention. Thesis, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, September (Forsvar 1 september 2006) 22. Schmidt J, Nyboe Andersen A, Devroey P, Arce J-C. for the MERIT Group. Endocrine profile in serum and follicular fluid differs after ovarian stimulation with HPhMG or recombinant FSH in IVF patients Human Reproduction, Advances Access Nov. 16, Jauniaux E, Farquharson RG, Christiansen OB, Exalto N. Evidence based guidelines of the investigation and medical treatment of recurrent miscarriage. Human Reproduction. 2006, 21, Nyboe Andersen A, Loft A. Brug af eet embryon ved assisteret befrugtning. Leder. Tidskrift Norske Lægeforening, 2006, 23, Christiansen OB, Nielsen HS, Kolte A. Future directions of failed implantation and recurrent miscarriage research. Reproductive Biomedicine Online, 2006, 13, Christiansen OB, Evidence based investigations and treatment of recurrent pregnancy loss. Curr Opin Obstet Gynecol. 2006, 18, Nygren K, Nyboe Andersen A, Felberbaum R, Gianaroli L, de Mouzon J. On the benefit of ART, a comparison of the USA and Europe. Hum. Reprod. 2006, 21, Nyboe Andersen A, Devroye P, Arce J-C for the MERIT trial. Clinical outcome following stimulation with hmg or recombinant FSH in patients undergoing IVF: a randomized assessor-blind controlled trial. Human Reproduction, 2006, 21, Ziebe S. Mononucleate blastomeres in a day 2, four-cell, single embryo strongly predictive of implantation. Evidence-based Obstetrics and Gynecology, 2006, 8, Balen A, Platteau P, Nyboe Andersen A, Devroey P, Sørensen P, Helmgaard L, Joan-Carles Arce. The influence of body weight on response to ovulation induction with gonadotropins in 335 women with WHO group II anovulatory infertility. Br. J. Obstet Gynecol, DOI: /j x

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK 11. Nyboe Andersen A, Goossens V, Gianaroli L, Felberbaum R, de Mouzon J and Nygren KG. Assisted Reproductive Technology in Europe, 2003. Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ANA, Rigshospitalet, marts 2003. fil.årsrapport.2002 2 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitets

Læs mere

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte Årsrapport 2003 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitetsklinikkens arbejde i 2003. FUNKTIONSOMRÅDER. Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Side 2 af 11 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010 INDLEDNING Året 2010 har været et relativt produktivt år i Fertilitetsklinikken med en samlet behandlingskapacitet på 2580 cykler. Der blev gennemført 1044 IVF / ICSI behandlingscykler, 525 FER behandlinger

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Side 2 af 8 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2013 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2013 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2013 INDLEDNING Fertilitetsklinikken tilbyder behandling af barnløshed med alle former for assisteret reproduktion. Klinikken gennemførte i

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2012

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2012 INDLEDNING Klinikken gennemførte i 2012 996 IVF og ICSI behandlinger, 397 FER behandlinger og i alt 813 inseminationsbehandlinger. Som resultat af disse er der i alt etableret

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2015 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2015 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2015 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2015 INDLEDNING Fertilitetsklinikken tilbyder behandling af barnløshed med alle former for assisteret reproduktion. Klinikken gennemførte i

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag.

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag. Årsrapport 2014 Forord Hermed foreligger den tiende årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital.Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Assisteret Reproduktion. - fremtidens børn

Assisteret Reproduktion. - fremtidens børn Assisteret Reproduktion - fremtidens børn Anja Pinborg, professor Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Hvidovre Hospital, Københavns Universitet Dias 1 Krisen får fødselstallet til at rasle ned Ugebrevet A4,

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Brugervejledning Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Version 3 Statens Serum Institut, juli 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Start

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006.

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006. Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 6. Det gælder alle tabellerne, at tallene må tages med mange forbehold, og at de ikke uden videre skønnes egnede

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER. Årsrapport 2014

OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER. Årsrapport 2014 OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER Årsrapport 2014 HUMANE VÆV OG CELLER Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Humane væv og celler årsrapport 2011

Humane væv og celler årsrapport 2011 Humane væv og celler årsrapport 2011 2012 Humane væv og celler - Årsrapport Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

December 2014. Humane væv og celler. Årsrapport 2013

December 2014. Humane væv og celler. Årsrapport 2013 December 2014 Humane væv og celler Årsrapport 2013 Humane væv og celler - Årsrapport Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Årlig rapport humane væv og celler 2010

Årlig rapport humane væv og celler 2010 Årlig rapport humane væv og celler 2010 1. Indledning Vævsloven 1 fra 2006 har til formål at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til håndtering af humane væv og celler. Loven blev i praksis

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

(In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde

(In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde SUND (In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde Lone Schmidt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Søren Ziebe Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet National Konference om Seksuel

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev

Registre. Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev Registre Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev Registre CPR-registeret (CPR) Landspatientregisteret (LPR) National Health Registry IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Lægemiddelstatistikregisteret

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Det kan også skyldes

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 29. januar 2009 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Mandlig fertilitet U-kursus

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive a) Forskningsansvarlig.

Læs mere

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling 2 Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling = in vitro fertilisation (IVF) samt IVF med ICSI (mikroinsemination) på

Læs mere

Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn

Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn Anja Pinborg, professor, dr.med. Fertility Clinic, Dept. of Obs & Gyn Hvidovre Hospital, University of Copenhagen, Denmark 6 millioner børn født efter assisteret

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive

Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive Hospitalsenhed Midt Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@midt.rm.dk

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere