REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl til 11.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00"

Transkript

1 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl til Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA (DE) Michael Blake-Jensen, Brøderene Dahl (DI) Lone Wichmann, DIBA (FA) Ib Jørgensen, Vordingborg Kommune Louise K. Aabo, Næstved Kommune Tilforordnede fra ZBC: o Annette Farnov, Kursuscentret o Björn Munkberg, Lærerrepræsentant o Morten Emborg, Ungdomsuddannelserne Afbud fra: Kate Makienok, Finansforbundet Lene Schmidt, Karrierecentret Glenny Hansen, Merkantile erhvervsuddannelser LUU merkantile erhvervsuddannelser og AMU Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Punkter iht. Årshjul a. Oplæg til Handlingsplan for øget fastholdelse b. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde c. Strategihandlingsplaner for HG 4. Temadrøftelse: Praktikpladssituationen 5. Øvrige punkter, aktuelle sager mm. a. Status på godkendelsessag (opfølgning fra sidste møde) b. Delegering af kompetence fra LUU til ZBC vedr. godkendelse af forlængelse af uddannelsesaftalen for elever i SKP ved sygdom mm. 6. Orienteringspunkter 7. Kommende møder: a. Tirsdag den 4. juni 2013 b. Onsdag den 23. oktober 2013 c. Torsdag den 6. februar 2014 (forslag) 8. Eventuelt

2 Ad 1): Dagsordenen blev godkendt. Ad 2): Referat af udvalgets andet møde den 17. december 2012 blev godkendt. På sidste møde blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en oversigt manglende C-niveauer på AMU-området i forhold til HG-uddannelsen (IT, erhvervsøkonomi mm.), med henblik på evt. udarbejdelse af en HAKLansøgning om udvikling af nye kurser. Annette Farnov gennemgik oversigten med eksempler på hvilke specifikke fagområder inden for IT og Erhvervsøkonomi, som pt. mangler. Efterfølgende tages der kontakt til HAKL vedr. evt. udvikling af de manglende AMU-mål. Ad 3): Punkter i forhold til Årshjul: 3.a): Oplæg til Handlingsplan for øget fastholdelse Morten Emborg gennemgik kort status på arbejdet med skolens Handlingsplan for øget fastholdelse se plancher medsendt dette referat. Planen skal indsendes 15. april (mod tidligere 1. marts) og skabelonen for arbejdet er endnu ikke udsendt fra ministeriet. Det endelige handlingsplan udsendes til udvalget til orientering umiddelbart efter den er indsendt til ministeriet. 3.b): Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde Morten Emborg gennemgik indsatser, som er gennemført og i øvrigt planlagt i forbindelse med skolens praktikpladsopsøgende arbejde se plancher medsendt dette referat. Disse elementer vil i øvrigt fremadrettet være en del af skolens Handlingsplan for øget fastholdelse. Der henvises til kommentarer nedenfor under temadrøftelsen. 3.c): Strategihandlingsplaner for HG Der blev kort orienteret om handlingsplaner for HG-uddannelserne inden for Kunde- og Markedsstrategien, Pædagogisk strategi og Personalestrategien.

3 Gennemgangen affødte ingen kommentarer Ad 4): Temadrøftelse vedr. Praktikpladssituationen Morten Emborg gennemgik materiale vedr. indgåelse af uddannelsesaftaler på det merkantile område på nationalt niveau ligesom tale for ZBC blev gennemgået. Der henvises til plancher udsendt med dette referat. Sammen med drøftelsen om skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde var der følgende kommentarer: Michael Rosenberg pointerede vigtigheden af, at der også fokuseres på de gode historier omkring elevuddannelsen også ud fra en arbejdsgivervinkel Benjamin Rasmussen nævnte konkrete oplevelser omkring elevers manglende motivation til at løse opgaver i forbindelse med uddannelsen, hvilket i værste fald afstedkom, at eleven ophørte i sin uddannelsesaftale Lotte Høgh bemærkede, at jobs i detailhandlen fortsat er forbundet med en række fordomme om arbejdstid og opgaver og supplerede med at ønske at der kommer fokus på den faglige stolthed i branchen Michael Blake-Jensen pointerede nødvendigheden af en grundig forventningsafstemning mellem elev og virksomhed forud for indgåelse af en uddannelsesaftale. På den måde kunne man reducere antallet af afbrudte lærerforhold Benedicte Drejer foreslog, at lærere skulle i praktik i konkrete virksomheder for at lære branchen bedre at kende Ad 5): Øvrige punkter og aktuelle sager. 5.a): Status på godkendelsessag (opfølgning fra sidste møde) Lotte Høgh orienterede om at denne godkendelsessag nu er ved at finde sin afslutning. Det sidste brev i sagen afsendes fra ZBC i løbet af en uge, hvorefter sagen er afsluttes for udvalgets vedkommende 5.b): Delegering af kompetence fra LUU til ZBC vedr. godkendelse af forlængelse af uddannelsesaftalen for elever i SKP ved sygdom mm. Hvis man som SKP-elev er syg, gravid eller lignende, skal uddannelsesaftalen forlænges, så eleven får den korrekte læretid. Tidligere skulle man søge i Uddannelsesnævnet, men det ansvar er nu lagt ud til LUU.

4 LUU har efterfølgende mulighed for at delegere dette ansvar til ZBC. Der var enighed i udvalget om at foretage denne delegering, således at ZBC sikrer at SKP-elever for korrekt læretid. Udvalget ville dog gerne have mere principielle sager til drøftelse i udvalget eller om nødvendigt i skriftlig høring. Ad 6): Udvalget blev kort orienteret om følgende punkter: Afholdelse af bestyrelsesseminar for ZBC den 20. og 21. marts, hvor formand og næstformand for udvalget er inviteret. Temaet for seminaret er erhvervsuddannelserne Bestyrelsens formand og næstformand vil besøge udvalget mhp. en drøftelse af udvalgets arbejde. Endelig dato for deltagelse er endnu ikke på plads En kort status på den kommende EUD-reform Ib Jørgensen orienterede om et job-dating - arrangement på STARS i Vordingborg, den 27. februar, målrettet elever med afsluttet grundforløb og lokale virksomheder. Målet er at får etableret flere lærerforhold Annette Farnov orienterede om de tilbud, som udbydes af ZBC målrettet ledige, som er udfaldstruede under akutpakken. Tilbuddene er målrettet konkrete jobfunktioner og målrettet grundforløb. Tilbuddene kan findes på nedenstående link: o Samtidigt orienterede Annette Farnov om etablering af et EUD enkeltfagscenter på ZBC, hvor deltagerne kan få enkeltfag op til C-niveau ZBC deltager i to forskellige talentudviklingsprojekter hvor det ene er finansieret af Regionen og det andet er Socialfondsfinansieret. I det sidste projekt fokuseres der fra ZBCs side specielt på talentudvikling inden for det merkantile område Afslutningsvis bemærkede udvalget at man godt vil have oversigten over orienteringspunkter med på dagsordenen fremover. Ad 7): Kommende møder i udvalget er aftalt til: Tirsdag den 4. juni 2013 Onsdag den 23. oktober 2013 Torsdag den 6. februar 2014 Der udsendes invitation via Outlook.

5 Ad 8): Björn Munkberg skal på et kommende møde orientere om ZBCs arbejde med digitalisering

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Referat af møde i LUU på det merkantile område

Referat af møde i LUU på det merkantile område 0 Referat af møde i LUU på det merkantile område 07-10-2014, kl. 08:30 10:30 Sted: OBS: Det store mødelokale på Bredahlsgade 1 Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere