Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet"

Transkript

1 Københavns Universitet Årbog 1999

2 Retsmedicinsk Institut 335 Retsmedicinsk Institut Instituttets ledelse og organisation Pr : Institutleder er statsobducent og professor dr.med. Jørn Simonsen, der tillige er afdelingsleder på Retspatologisk Afdeling. Institutbestyrelsen består af de øvrige afdelingsledere, nemlig dr.med. Niels Morling (Retsgenetisk Afdeling) og dr.pharm. Bent Kæmpe (Retskemisk Afdeling) samt vicestatsobducent, dr.med. Hans Petter Hougen, lektor, dr.scient. Jørgen Dissing, ekspeditionssekretær Irene Rosenbrinck og assistent Lilli Schmidt. Organisation Instituttets struktur er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 21. marts 1994 om de retsmedicinske institutter, og består af 3 afdelinger: Retsgenetisk Afdeling, Retskemisk Afdeling og Retspatologisk Afdeling. Hertil kommer Antropologisk Laboratorium (der har lokaler på Panuminstituttet) og Forskningslaboratoriet. Adresse Retsmedicinsk Institut Frederik V s Vej København Ø Telefon: Fax: Afdelingerne for retsgenetik, retskemi og retspatologi er beliggende på ovennævnte adresse. Institutlederens årsberetning Om instituttets og fagets historie henvises til årbogen for I efteråret 1999 var instituttets fysiske rammer præget af byggesager: en gennemgribende ændring af hele Teilumbygningens ventilationssystem, indretning af særlige laboratorier til DNA-undersøgelser og etablering af en ny intern gangbro mellem for- og baghus. Personaleforhold Retskemisk afdeling har i 1999 sagt farvel til lektor Jens Toft og lektor Karen Worm, der er begge er gået på pension. Retsgenetisk afdeling har besat to adjunkturer med henholdsvis Erik Michael Rasmussen og Charlotte Hallenberg. Retspatologisk Afdeling har fået tilført en ny vicestatsobducentstilling, der blev opslået i sommeren Der er indkommet 3 ansøgninger, der ved årets udgang er under bedømmelse. Ved Antropologisk Laboratorium er et lektorat besat med Niels Lynnerup, der tidligere har været ansat som adjunkt samme sted. Retsgenetisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retsgenetisk Afdelings forsknings- og udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt undersøgelser af genetisk polymorfi med DNA-teknik med henblik på retsgenetisk anvendelse. Endvidere foretages løbende validering af anvendelsen af undersøgelserne i kriminal-, faderskabs- og familiesammenføringssager. 1. Udvikling af forskellige metoder til ekstraktion og oprensning af DNA fra biologiske spor samt fjernelse af hæmmere af PCR-reaktionen (Sonja E. Andersen 2. Udvikling af metode til ekstraktion og oprensning af DNA samt optimering af elektroforetiske metoder til DNAtypestemmelse af VNTR-regioner (Helle Aurup 3. Deltagelse i internationalt samarbejde i European DNA Profiling Group mhp. udvikling og standardisering af en metode til typebestemmelse af en STR-region på Y-kromosomet i straffesager (Birthe Eriksen 4. Deltagelse i internationalt samarbejde i German DNA Profiling Group mhp. standardisering og kvalitetssikring af metoder til DNA-profilanalyse i straffesager (Birthe Eriksen 5. Arrangering af Paternity Testing Workshop for The English Speaking Working Group of The International Society for Forensic Genetics (Charlotte Hallenberg 6. Deltagelse i internationalt samarbejde mhp. udvikling og standardisering af metoder til multiplex-pcr og typebestemmelse af short tandem repeat STR-regioner på Y-kromosomet (Charlotte Hallenberg 7. Undersøgelse af fordelingen af VNTR-egenskaber blandt somaliske indvandrere undersøgt i forbindelse med familiesammenføringssager (Hanna E. Hansen 8. Undersøgelse af anvendeligheden af blindprøver (substratkontroller) ved DNA-profilanalyse af spor i straffesager (H. Jakob Larsen 9. Undersøgelse af polymorfien af minisatellitten MSY1 på Y-kromosomet (Jan Lundsted 10. Afprøvning af forskellige multiplex PCR-kits til typebestemmelse af STR-regioner i straffesager (Helle Smidt Mogensen 11. Validering af multiplex PCR og til typebestemmelse af 10 STR-regioner og X/Y-kønsbestemmelse med semiautomatisk DNA-sekvensanalysator i straffesager (Helle Smidt Mogensen 12. Undersøgelse af PCR-artefakter og af balancen mellem STR-alleller amplificeret med quadroplex-pcr til DNA-undersøgelser af biologiske spor med blanding af DNA fra flere personer i straffesager (Helle Smidt Mogensen 13. Ekstraktion og STR-typebestemmelse af DNA fra spyt isoleret fra frimærker, som er blevet behandlet med ninhydrin mhp. på undersøgelse for fingeraftryk (Helle Smidt Mogensen 14. Deltagelse i The DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes, herunder projektet Sexual Trafficking of persons, EU grant 97/STOP/1/018 (Niels Morling 15. Deltagelse i The European DNA Profiling Group, herunder projektet Standardization of DNA Profiling Techniques in the European Union, EU grant SMT4 CT (Niels Morling 16. Undersøgelser af HLA-G s betydning ved graviditet (Thomas Hviid, Niels Morling 17. Karakterisering af to nye STR-alleller i HumFES-locus (Erik Michael Rasmussen 18. Udvikling af metode til typebestemmelse af mitokondrie-dna med SSCP-teknik og semiautomatisk DNAsekvensanalysator (Erik Michael Rasmussen 19. Deltagelse i internationalt samarbejde the DNA

3 336 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes vedrørende standardisering af screeningsmetode for mitokondrie-dna undersøgelser ved minisekventering (Erik Michael Rasmussen 20. Indførelse og validering af multiplex PCR til typebestemmelse af ni STR-regioner med semiautomatisk DNAsekvensanalysator i faderskabssager (Bo Simonsen 21. Etablering af en statistisk model til beregning af den bevismæssige vægt af match af DNA-resultater ved søgning i en DNA-database (Anders Stockmarr). 22. Deltagelse i skandinavisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring af DNA-undersøgelser i faderskabssager (Mariann Thymann Schoop Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retsgenetisk Afdeling foretager retsgenetiske undersøgelser i faderskabs- og familiesammenføringssager samt undersøgelser og typebestemmelser af biologiske spor i straffesager. Undersøgelserne kan rekvireres af retsvæsenet, anklagemyndigheden, politiet i Danmark, Færøerne og Grønland samt Udlændingestyrelsen i Danmark. Retsgenetisk Afdeling indførte den ny undersøgelsesstrategi i faderskabssager. Det tilstræbes i alle faderskabssager, at der opnås en samlet sikkerhed for udelukkelse på mindst 99,99 % eller et faderskabsindeks på mindst , hvis manden ikke er udelukket som far til barnet. De retsgenetiske undersøgelser omfatter undersøgelse af 9 genetiske systemer og X/Y-kønsbestemmelse med DNA-teknik. Hvis det er nødvendigt, foretages endvidere udvidet retsgenetisk undersøgelse, som omfatter undersøgelser af 5 8 genetiske systemer med DNA-teknik. I familiesammenføringssager udføres sædvanligvis udvidet retsgenetisk undersøgelse. I straffesager, hvor der er rekvireret retsgenetiske undersøgelser, foretages de undersøgelser, som måtte være relevante for sagens oplysning. Retsgenetisk Afdeling indførte pr typebestemmelse i straffesager inden for 10 DNA-STR-systemer samt X/Y-kønsbestemmelse. Undersøgelserne udføres med PCR-teknik. DNA-undersøgelsen kaldes ofte populært DNA-profilanalyse. En fuldt gennemført DNA-undersøgelse har en diskriminationsevne, som overstiger 99,9999%. Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget retsgenetiske undersøgelser med DNA-teknik i faderskabs-, familiesammenførings- og kriminalsager. Der undersøges hypervariable DNA-regioner med repeterede DNA-sekvenser også kaldet VNTR-regioner (Variable Numbers of Tandem Repeats eller minisatellitter) og STR-regioner (Short Tandem Repeat-regioner eller mikrosatellitter). STR/VNTRregioner kan opfattes som klassiske genetiske systemer med stor polymorfi og høj diskriminationsevne. Retsgenetisk Afdelings analyser er akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK efter den internationale laboratorienorm EN/DS Dette betyder, at den uafhængige myndighed, DANAK, har vurderet, at Retsgenetisk Afdeling er 1) uafhængig, 2) teknisk kompetent samt, at 3) Retsgenetisk Afdelings kvalitetssystem er velfungerende. Retsgenetisk Afdeling deltager i kvalitetssikringssamarbejder arrangeret af (i) The European DNA Profiling Group (EDNAP), (ii) the DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Instititutes (ENF- SI), (iii) American Association of Blood Banks, (iv) Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin og (v) de skandinaviske laboratorier, som udfører retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager. Retsgenetisk Afdeling deltager i to europæiske samarbejder med henblik på udvikling af nye metoder og standardisering af metoderne til DNA-profilanalyse i kriminalsager: (1) The European DNA Profiling Group og (2) The DNA Working Group of The European Network of Forensic Science Institutes. Retsgenetiske undersøgelser foretaget i 1999 Faderskabssager Retsgenetisk undersøgelse 5757 Antal personer 2899 Antal sager 990 Antal afsendte erklæringer 1163 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 727 Antal personer 725 Antal sager 228 Familiesammenføringssager Retsgenetisk standardundersøgelse 7 Antal personer 7 Antal sager 1 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 531 Antal personer 531 Antal sager 124 Straffesager Antal registrerede sager i alt 702 Antal afsendte erklæringer 756 Antal effekter 2396 Antal DNA-profilanalyser effekter 1330 Antal DNA-profilanalyser referenceprøver 866 Antal sager undersøgt med RFLP-teknik 8 Antal undersøgelser med RFLP-teknik 65 Antal undersøgelser i alt Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er Formænd og bestyrelsesmedlemmer mv. i internationale videnskabelige selskaber og arbejdsgrupper, medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner, danske og udenlandske retsmedicinske råd og kommissioner, lovudvalg, faglige arbejdsgrupper under justitsvæsenet mv. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Afdelingens medarbejdere har endvidere undervist i retsgenetik for læger, personale inden for justitsvæsenet, advokater og andre faggrupper. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier, specialeprojekter og har deltaget i bedømmelse af videnskabelige afhandlinger. Flere af afdelingens medarbejdere har præsenteret videnskabelige arbejder og holdt foredrag om retsgenetik, arrangeret workshops og været chairman ved møder i forskellige videnskabelige selskaber mv.

4 Retsmedicinsk Institut 337 Retskemisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retskemisk afdelings forsknings- og udviklingsprojekter er centreret om retskemisektionen samt alkohol, narkotika og nekrokemisektionen. 1. Blod og væv fra indebrændte undersøges ved cryo-headspace-gaskromatografi/massespektroskopi for indhold af flygtige stoffer (S. Felby). 2. Metode til undersøgelse af gamma-hydroxybutyrat i blod og urin ved cryo-headspace-gaskromatografi er under udvikling (S. Felby, S. Stybe Johansen). 3. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af detaktive metabolit psilocin fra psilocybinholdige svampe i retskemiske sager (S. Stybe Johansen). 4. Noniforering af det aktive cocainmetabolit, cocaethylen ved samtidig indtagelse af alkohol i retskemiske sager (S. Stybe Johansen 5. Bestemmelse af tungmetaller i hår (B. Kæmpe). 6. Identifikation af det røde stof ved vuggedød (B. Kæmpe 7. Bestemmelse af organiske gifte i enzymoplukket hår og vævsvæsker udtaget fra personer døde af forgiftning (B. Kæmpe 8. Vedligeholdelse af screeningsmetode til sure/neutrale lægemidler ved HPLC med diode array detektor (I. Breum Müller). 9. Udvikling af GC-MS-metode til identifikation af lægemidler ved bibliotekssøgning (I. Breum Müller). 10. Udvikling af analysemetoder til screening af basiske lægemidler i blod og urin fra levende og døde personer ved anvendelse af retention time locking system på HP-GC (I. Breum Müller). 11. Udvikling af immunologisk multimetode til screening af amfetaminer i blod og urin fra levende og døde (I. Breum Müller). 12. Udvikling af screeningsprogram med retention locking på HP-GC (I. Breum Müller). 13. I narkotikasektionen er udviklet en automatisk kapillar gaskromatografisk metode til rutinemæssig sammenligning af heroinprøver/amfetaminprøver. Der foretages en kortlægning af samtlige heroinprøver/amfetaminprøver indsendt til afdelingen i 1989 og fremover (E. Nielsen 14. Der er udviklet en HPLC-metode til rutinemæssig sammenligning af kokainprøver. Der foretages sammenligning af samtlige indsendte kokainprøver fra 1990 (E. Nielsen, S. Felby). 15. Samarbejde mellem de retsmedicinske institutter, Sundhedsstyrelsen og Narkotikainformationen om narkotika på gadeplan for hele landet (E. Nielsen, S. Felby). 16. Analyse af tetrahydrocannabinol og metabolitter i biologisk materiale ved gaskromatografi og ion-trap massespektrometri (MS/MS) (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 17. Analyse af paracetamol i biologisk materiale ved væskekromatografi med fotodiode array (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 18. Kvalitetssikring af standard referencemateriale til anvendelse ved retskemiske analyser (H. Willads Petersen). Retskemisektionen fortsætter med udvikling af isolerings- og analysemetoder bl.a. ved GC/MS til bestemmelse af lægemidler og disses metabolitter i blod og organer (A. Steentoft 19. Udvikling af analysemetoder til terbutalin og andre sympatomimetika (A. Steentoft). 20. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af disulfiram (A. Steentoft). 21. Betydningen af lægemiddelforbruget for trafiksikkerheden i Danmark søges belyst ud fra undersøgelser udført på blod og organmateriale og deltagelse i en nordisk undersøgelse for andre stoffer end alkohol i trafiksager (A. Steentoft 22. Opgørelse over dødsfald, der ud fra instituttets toksikologiske vurderinger, må betragtes som værende forgiftningsdødsfald (A. Steentoft Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retskemisk Afdelings hovedopgave er at udføre toksikologiske undersøgelser, herunder bestemmelse af alkohol, medicin, narkotika og tekniske gifte på humane biologiske prøver fra levende og døde på begæring af politi og retsvæsen. Effekter indsendt fra politi og retsvæsen undersøges for narkotika og anabole steroider. Retskemisk Afdeling driver desuden et omfattende udviklings- og metodefornyelsesarbejde, specielt inden for alkohol-, lægemiddel- og narkotikaområdet, således at afdelingens service over for rekvirenterne kan være på højde med den videnskabelige og tekniske udvikling. Såvel intern som ekstern metodekontrol samt kvalitetssikringsarbejde er endvidere strategiske komponenter i afdelingens bidrag til en høj retssikkerhed. I 1999 har afdelingen således arbejdet med kvalitetssikring med henblik på akkreditering hos DANAK, og med implementering af kemikaliebrugsanvisninger via intranet for at opnå et sikkert arbejdsmiljø i analytisk-kemisk laboratorium. Det samlede antal undersøgelser i 1999 Alkoholbestemmelser Retskemiske undersøgelser Narkotika-effektundersøgelser 669 Ledsagestoffer 6 Det er ligeledes afdelingens opgave at fortolke dens analyseresultater samt afgive en sagkyndig vurdering til retsvæsenet i retstoksikologiske spørgsmål. Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Afdelingen har afholdt flere møder for nationale selskaber. B. Kæmpe er medlem af Justitsministeriets Samarbejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske Ydelser, herunder af det faglige underudvalg og arbejdsgruppen vedr. kvalitetssikring, repræsentantskabsmedlem for The International Association of Forensic Toxicologists, bestyrelsesmedlem i RISK under Ingeniørforeningen og medlem af en arbejdsgruppe under Det europæiske Vejsikkerhedsforbund (ERSF). Anni Steentoft er medlem af Sundhedsstyrelsens narkotikaudvalg, medlem af en arbejdsgruppe under Rigspolitichefen, narkotikainformationen og medlem af Nordisk Trafikgruppe, samt leder af nordisk arbejdsgruppe vedrørende narkomandødsfald.

5 338 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdelingen deltager i kvalitetskontrolanalyser (QA) såvel i nordisk som i EU-regi. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for Justitsvæsenet. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier. Retspatologisk Afdeling Forskningsvirksomhed Afdelingens forskningsaktivitet er i væsentlig grad baseret på det materiale, som passerer instituttet i forbindelse med varetagelsen af statsobducenturfunktionen. Det er langt overvejende retspatologiske og pato-anatomiske opgaver, selv om der også foregår en del tværfaglig forskning. En del af forskningsprojekterne skal anføres nedenfor: 1. Oversigt over middelalderens sygdomme og behandlingsmetoder på grundlag af skelet- og litteraturstudier (Pia Bennike, A.-E. Brade). 2. Befolkningsændringer fra mesolitikum til neolitikum. Osteologiske og odontologiske analyser (Pia Bennike, Verner Alexandersen). 3. Undersøgelse af genet for lavmolekylær phosphotyrosin protein phosphatase (ACP1), herunder specielt faktorer, der påvirker udfaldet af alternativ splejsning (Jørgen Dissing, Lars Rudbeck). 4. Aldersbestemmelse af lig og arkæologiske fund ved bestemmelse af racemiseringsgraden af L-asparaginsyre i kollagen under anvendelse af HPLC og kapillærelektroforese (Jørgen Dissing 5. Betydningen af mutationer i HFE genet for udviklingen af hæmokromatose undersøges ved analyse af et obduktionsmateriale (Jørgen Dissing 6. Undersøgelse af mutationer i genet for p-53 hos patienter med lever cancer (Jørgen Dissing, Maria-Benedicte Franzmann). 7. Undersøgelse af 181 patienter der vha. serologi og leverbiopsi i perioden fik stillet diagnosen non- A,non-B hepatitis. Projektet omfatter en klinisk del med reundersøgelse af patienterne og en morfologisk del, hvor leverbiopsierne revurderes og hvor der ved immunhistokemi og PCR undersøges for hepatitis-c. (Maria-Benedicte Franzmann 8. PCR: In situ og morforlogisk undersøgelse af levervæv fra stofmisbruger-dødsfald i perioden (Maria-Benedicte Franzmann, Birgitte Kringsholm). 9. Retsmedicinens historie i Danmark med særligt henblik på oprindelsen ved Københavns Universitet (Jørgen Genner). 10. Lægefiguren i danske kriminalromaner (Jørgen Genner). 11. Metabolisk Screening ved pludselig uventet død i barnealderen eller mistanke om shaken baby syndrom (Steen Holger Hansen 12. Voldtægtsmønstret og ændringer heraf i perioden (Steen Holger Hansen). 13. Sammenlignende opgørelser over drab i en tiårs periode i to skandinaviske hovedstadsområder, København og Oslo (Hans Petter Hougen 14. Studier af det cellulære immunforsvar ved eksperimentelle Salmonelle typhimurium infektioner (Hans Petter Hougen 15. Undersøgelse af dødsfald blandt stofmisbrugere i Øst-Danmark, herunder forekomsten af HIV-antistof (Birgitte Kringsholm, Peter Theilade). 16. Opgørelse af primært uidentificerede personer fundet døde i farvandene/på kysterne i Danmark (Birgitte Kringsholm, Jan Jakobsen). 17. Undersøgelse af dødelige vejtrafikulykker i Østdanmark i 1996 (Birgitte Kringsholm). 18. Isotopundersøgelser af knogler mhp. kostanalyser i middelalderens nordatlantiske samfund (Niels Lynnerup 19. Analyse af den fraktale dimension af kraniesuturer (Niels Lynnerup). 20. Bedømmelse af mellemørebetændelse i fortidige populationer (Niels Lynnerup, Preben Homøe). 21. Harris Lines i lemmeknogler i fostre (Niels Lynnerup, Niels Græm). 22. CT-scanning og 3-D rekonstruktion af skeletter og mumier (Niels Lynnerup). 23. Cancer incidens på Færøerne (Nils Højgaard Nielsen, Jan Dalberg). 24. Forekomst af Epstein-Barr virus subtyper ved spytkirtelcancer hos indfødte grønlændere (Inuit) (Nils Højgaard Nielsen 25. Kortlægning af sekvensvariation i mitokondrie-dna (mtdna). Karakterisering af sekvensvariation i kontrolregionens højvariable segment I (HVS-I) samt typning i bestemte RFLP-markører i mtdna fra en dansk, en grønlandsk-eskimoisk og to russiske (Nenets og Samer) populationsprøver er afsluttet (Søren Nørby og Juliette Saillard). 26. Morfinforgiftninger ved retslægelige dødsfald. Gaskromatografiske undersøgelser af morfinkoncentrationen i 7 forskellige områder i hjernen sammenholdt med blod- og leverkoncentrationen ved dødsfald hos stofmisbrugere (Klaus Poulsen som ph.d.-projekt). 27. Dykkerdødsfald i Danmark En undersøgelse af alle de omkomne dykkere, der er obducerede ved de 3 retsmedicinske institutter i Danmark (Klaus Poulsen). 28. Lægeklagesager behandlet i Retslægerådet i en årrække (Jørn Simonsen). 29. Forløbet af canalis mentalis undersøgt på kraniemateriale (Birgitte Sejrsen, I. Kjær). 30. Baggrundsmateriale til vurdering af ketonstofkoncentrationer i det retsmedicinske materiale (Peter Theilade 31. Alkoholistdødsfald indbragt til Retsmedicinsk Institut i København i 1995 og 1996 (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). 32. Drabsofre og deres gerningsmænd i en 3-årig periode. Baggrund og relationer (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retspatologisk Afdeling varetager en del embedslægeopgaver, idet afdelingens medarbejdere afholder retslægelige ligsyn og foretager retsmedicinske personundersøgelser. Fra 1. oktober 1999 er der sket en omlægning, således at instituttet nu udfører alle personundersøgelser og finde-

6 Retsmedicinsk Institut 339 stedsundersøgelser for samtlige politikredse på Sjælland. Lolland, Falster og Bornholm, mod tidligere kun for Københavnsområdet. Derudover foretager afdelingen retslægelige obduktioner m.v. for samme område og på Færøerne. Ud over undersøgelse af flygtninge og asylansøgere med henblik på en konkret aldersbestemmelse, foretager afdelingen tillige undersøgelse af asylansøgere, som angiver at have været udsat for tortur i deres hjemland. Afdelingen har udstyr og ekspertise til at foretage undersøgelse af mindreårige, som formodes at have været udsat for incestovergreb og dette tilbud gælder for hele det område, hvor afdelingen fungerer som statsobducentur. Det totale antal undersøgelser i 1999 Obduktioner 754 Personundersøgelser 354 Findestedsundersøgelser 20 Retslægelige ligsyn ved instituttet 966 Retslægelige ligsyn ved embedslæger 598 Retsodontologiske undersøgelser 54 heraf 8 aldersbedømmelser i asylsager Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er fortsat medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner samt medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Instituttet har i 1999 stillet medarbejdere til rådighed for henholdsvis FN og Udenrigsministeriet ved retsmedicinske undersøgelser i Bosnien og Kosova, ligesom en del af afdelingens medarbejdere fortsat er tilknyttet Rigspolitichefens eftersøgningstjenestes katastrofeberedskab. Formidling Retspatologisk Afdelings medarbejdere varetager størsteparten af den prægraduate undervisning af medicinske studerende i retsmedicin, ligesom afdelingens medarbejdere afholder alle eksaminer. Afdelingen varetager tillige afholdelsen af tentamina i medicinallovgivning for udenlandske læger, som ønsker autorisation i Danmark. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for justitsvæsenet. Flere af afdelingens seniormedarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier og forskellige specialeafhandlinger. Afdelingens enhed for retsodontologi og antropologi er i 1999 styrket gennem fakultetets ansættelse af mag.scient., lic.med. Pia Bennike. Afdelingen har et tæt samarbejde med museumsverdenen og står for en omfattende foredragsvirksomhed, ligesom afdelingen medvirker ved kurser og undervisning af tandlæger og arkæologistuderende i såvel Danmark som udlandet. Institutleder Jørn Simonsen Stab Årsværk VIP: 24,9 årsværk. TAP: 101,5 årsværk. STIP: 0,2 årsværk. Afdeling for Retspatologi VIP Franzmann, Maria-Benedicte; adjunkt. Genner, Jørgen Pedersen; læge. Hansen, Steen Holger; forskningsass. Hougen, Hans Petter; vicestatsobducent. Kringsholm, Birgitte; lektor. Lynnerup, Niels; lektor. Nielsen, Nils Bryde Højgaard; vicestatsobducent. Nørby, Søren; lektor. Ottosen, Gyda Lolk; lektor. Poulsen, Klaus; læge. Rudbeck, Lars; forskningsstip. Simonsen, Jørn Rene West; professor. Theilade, Peter; lektor. Afdeling for Retsgenetik VIP Andersen, Sonja; retsgenetiker. Aurup, Helle; retsgenetiker. Bruun, Hanne Qvist; retsgenetiker. Dissing, Jørgen; lektor. Eriksen, Birthe; lektor. Hallenberg, Charlotte; adjunkt. Hansen, Hanna Elsebeth; lektor. Larsen, Hans jacob; retsgenetiker. Mogensen, Helle Smidt; retsgenetiker. Morling, Niels; institutchef. Rasmussen, Erik Michael; retsgenetiker. Schoop, Mariann Thymann; lektor. Simonsen, Bo Thisted; retsgenetiker. STIP Rudbeck, Lars; ph.d.-studerende. Afdeling for Retskemi VIP Felby, Søren; lektor. Helboe, Thomas; retskemiker. Johansen, Sys Stybe; retskemiker. Kæmpe, Arne Bent Pedersen; institutchef. Müller, Irene Breum; retskemiker. Nielsen, Erik; lektor. Petersen, Henning Willads; retskemiker. Steentoft, Anni; lektor. Toft, Jens Martin; lektor. Worm, Karen Johanne; lektor. Ph.d.-afhandlinger Hviid, Thomas Vauvert Faurschou: Isolering af fosterceller fra maternelt blod med henblik på prænatal diagnostik med PCR-teknik og undersøgelse af immunologiske forhold. Fondsstøtte Afdeling for Retspatologi Sundhedsministeriet Retsmedicin i Estland (Hans Peter Hougen) kr Publikationer Afdeling for Retspatologi Arneborg J., Heinemeier J., Lynnerup N., Nielsen H.L.,

7 340 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Rud R., Sveinbjörnsdottir A.E.: Change of diet of the Greenlandic Vikings determined from stable carbon isotope analysis and 14 C dating of their bones. Radiocarbon 41, s , Bennike P.: Facts or myths? A re-evaluation of cases of diagnosed tuberculosis in the past in Denmark. i: Tuberculosis. Past and present s , G. Palfi, O. Dutour, J. Deák & I. Hutas (eds), Golden Book Publ. TB Foundation, Hungary Bennike P.: The Early Neolitic Danish bog finds: A strange group of people. i: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology s , B. Coles, J. Coles & M. Schou Jørgensen (eds), Exeter, GB Bennike P., Brade A-E.: Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i Danmark. 78 s. Medicinsk-Historisk Museum, Københavns Universitet, København Dalberg J., Jacobsen O., Nielsen N.H., Storm H.H.: Colorectal cancer in the Faroe Islands a setting for the study of the role of diet. J Epidemiol Biostat 4/1, s , Dissing J.: Review on: Forensic DNA profiling protocols. Methods in Molecular Biology Vol.98. FEBS Letters 451, s , Grønbæk K., Krarup H.B., Møller H., Krogsgaard K., Franzmann M-B., Sonne J., Ring-Larsen H., Dietrichson O.: Natural history and etiology of liver disease in patients with previous community-acquired acute non-a, non-b hepatitis. Journal of Hepatology 31, s , Gulmann C., Hougen H.P.: Entrance, exit, and reentrance of one shot with a shotgun. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Hansen S.H., Rossen K.: Evaluation of cardiac troponin I immunoreaction in autopsy hearts: A possible marker of early myocardial infarction. Forensic Science International 99, s , Homøe P., Lynnerup N.: Epidemiology of Otitis Media throughout 600 years in Greenland. i: Otitis Media Today s , M. Tos, J. Thomsen & V. Balle (eds), Kugler Publications, Holland Hougen H.P.: Klinisk retsmedicin. Ugeskrift for læger 161, s , Hougen H.P.: Fact-finding missions. Torture 9/1, s , Hougen H.P., Rogde S., Poulsen K.: Homicides in two Scandinavian capitals. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Kramp P., Lorenzen I., Simonsen J.: Retslægerådets årsberetning s. Danmark Lynnerup N., Homøe P., Skovgaard L.T.: The frontal simus in ancient and modern Greenlandic Inuit. International Journal of Anthropology 14, s , Lynnerup N.: Nivåbarnet, CT-scanning og computere. i: Hørsholms Egns Museum Årbog 1998 s , Hørsholms Egns Museum, Lynnerup N.: Retsantropologi. Ugeskrift for Læger 161, s , Lynnerup N., Homøe P.: Lav hyppighed af sinus frontalis hos grønlændere. Nordisk Rettsmedisin 4, s , Lynnerup N., Bennike P., Nørby S.: Antropologiske undersøgelser i: Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1998 s , Det Arkæologiske Nævn, Det Arkæologiske Nævn, Danmark Moser C., Hougen H.P., Song Z., Rygaard J., Kharazmi A., Høiby N.: Early immune response in susceptible and resistant mice strains with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection determines the type of T-helper cell response. APMIS 107, s , Nørby S.: Kloning to år efter Dolly. Ugeskrift for Læger 161, s , Paulsen H.U., Thomsen J.S., Hougen H.P., Mosekilde L.: A histomorphometric and scanning electron microscopy study of human condylar cartilage and bone tissue changes in relation to age. Clin. Orth. Res. 2, s , Schiødt T., Bennike P.: Hvad gulvplankerne skjulte. i: Set & sket i Medicinsk-historisk Museum s , Medicinsk-historisk Museum, København Simonsen J.: Retsmedicin. i: Medicinsk Kompendium s , I. Lorenzen, G. Bendixen & N.E. Hansen (eds), NNF Arnold Busck, København Simonsen J.: Retsmedicin og medicinallovgivning. 431 s. FADL, København Simonsen K., Dissing J., Rudbeck L., Schwartz M.: Rapid and simple determination of hereditary haemochromatosis mutations by multiplex PCR-SSCP: Detection of a new polymorphic mutation. Ann. Hum. Genet. 63, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger 161, s , Afdeling for Retsgenetik Hviid T.: Detection of Fetal-specific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Detection of Fetalspecific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody LK26 in Model Systems but failure to Demonstrate Fetal DNA in Maternal Peripheral Blood. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Morling N.: Survival of fetuses and viruses: Universal mechanisms of co- existence with an immumological potent host. Amer J Reprod Immunol 41, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Polymorphism in the regulatory region located more than 1.1 kilobases 5 to the start site of transcription, the promoter region, and exon 1 of the HLA-G gene. Human Immunology 12, s , Morling N.: Retsgenetik. Ugeskr Læg 161, s , Morling N.: Amplification of Short Tandem Repeat Loci Using PCR. i: Forensic DNA Profiling Protocols s , P.J. Lincoln, J. Thomsón, Humana Press, Totowa New Jersey Morling N., Lindblom B., Teige B.: Rättsgenetiska undersökninger med DNA i rättsmedicinsk praxis roll, kvalitets- och särskilda säkerhetskrav. i: Underlag för nationella riktlinjer imon rättsmedicin och rättskemi vid dödsorsakutredninger. s , Rättsmedicinalverket, Stockholm Stockmarr A.: Likelihood Ratios for Evaluating DNA Evi-

8 Retsmedicinsk Institut 341 dence When the Suspect is Found Through a Database Search. Biometrics 55, s , Afdeling for Retskemi Christophersen A.S., Ceder G., Kristinsson J., Lillsunde P., Steentoft A.: Drugged driving in the Nordic countries-a comparative study between five countries. Forensic Science International 106/3, s , Johansen S.S.: Analysis of Creosote and Oil in Aqueous Contaminations by SPME. i: Applications of Solid Phase Microextraction s , Janusz Pawliszyn(ed.), The Royal Society of Chemistry, Letchworth, UK Johansen S.S., Müller I.B.: Ecstasy (MDMA) m.v.-et fænomen i retsmedicinen? Nordisk Rettsmedisin 4, s. 79, Kæmpe A.B.P.: Nye retskemiske landvindinger. Ugeskrift for læger Vol.161,13, s , Kæmpe A.B.P.: Tycho Brahe offer for en seriemorder? Farmaci 8, s , Petersen H.W., Felby S.: Identification of Inhalation Anaesthetics in Automated Blood Alcohol Analysis with Headspace GC/MS and Cryofocusing. i: The 47th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics s. 90/242, Santa Fe Rasmussen L.S., Steentoft A., Rasmussen H., Kristensen P.A., Møller J.T.: Benzodiazepines and postoperative cognitive dysfunction in the elderly. British Journal of Anaesthesia Vol.83,4, s , Schneider A., Kiehne A., Irgendoh A., Steentoft A.: Quantification of Morphine, 6-Monoacetylmorphine, Codeine and Nalorphine using an Ion Trap LC-MS-System. 90/238 s. Worm K., Steentoft A., Toft J.M.: Forgiftningsdødsfald over en 5-årig periode i Østdanmark. Ugeskrift for læger Vol.161,48, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger Vol.161,30, s ,

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2002 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Ph.d.-afhandling med titlen "Omkommet ved Brand", Aarhus Universitet, maj 1998

Ph.d.-afhandling med titlen Omkommet ved Brand, Aarhus Universitet, maj 1998 Peter Mygind Leth Professor, Head of Department Institute of Forensic Medicine Postal address: J. B. Winsløws Vej 17, 2. sal. 5000 Odense C Denmark Email: pleth@health.sdu.dk Fax: 65916227 Mobile: 60113003

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 1 Indhold Side Forord 3 Organisation og funktioner 4 Personale 5 Klinikledelsen Læger Forskningspersonale Sygeplejepersonale

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere