Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet"

Transkript

1 Københavns Universitet Årbog 1999

2 Retsmedicinsk Institut 335 Retsmedicinsk Institut Instituttets ledelse og organisation Pr : Institutleder er statsobducent og professor dr.med. Jørn Simonsen, der tillige er afdelingsleder på Retspatologisk Afdeling. Institutbestyrelsen består af de øvrige afdelingsledere, nemlig dr.med. Niels Morling (Retsgenetisk Afdeling) og dr.pharm. Bent Kæmpe (Retskemisk Afdeling) samt vicestatsobducent, dr.med. Hans Petter Hougen, lektor, dr.scient. Jørgen Dissing, ekspeditionssekretær Irene Rosenbrinck og assistent Lilli Schmidt. Organisation Instituttets struktur er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 21. marts 1994 om de retsmedicinske institutter, og består af 3 afdelinger: Retsgenetisk Afdeling, Retskemisk Afdeling og Retspatologisk Afdeling. Hertil kommer Antropologisk Laboratorium (der har lokaler på Panuminstituttet) og Forskningslaboratoriet. Adresse Retsmedicinsk Institut Frederik V s Vej København Ø Telefon: Fax: Afdelingerne for retsgenetik, retskemi og retspatologi er beliggende på ovennævnte adresse. Institutlederens årsberetning Om instituttets og fagets historie henvises til årbogen for I efteråret 1999 var instituttets fysiske rammer præget af byggesager: en gennemgribende ændring af hele Teilumbygningens ventilationssystem, indretning af særlige laboratorier til DNA-undersøgelser og etablering af en ny intern gangbro mellem for- og baghus. Personaleforhold Retskemisk afdeling har i 1999 sagt farvel til lektor Jens Toft og lektor Karen Worm, der er begge er gået på pension. Retsgenetisk afdeling har besat to adjunkturer med henholdsvis Erik Michael Rasmussen og Charlotte Hallenberg. Retspatologisk Afdeling har fået tilført en ny vicestatsobducentstilling, der blev opslået i sommeren Der er indkommet 3 ansøgninger, der ved årets udgang er under bedømmelse. Ved Antropologisk Laboratorium er et lektorat besat med Niels Lynnerup, der tidligere har været ansat som adjunkt samme sted. Retsgenetisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retsgenetisk Afdelings forsknings- og udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt undersøgelser af genetisk polymorfi med DNA-teknik med henblik på retsgenetisk anvendelse. Endvidere foretages løbende validering af anvendelsen af undersøgelserne i kriminal-, faderskabs- og familiesammenføringssager. 1. Udvikling af forskellige metoder til ekstraktion og oprensning af DNA fra biologiske spor samt fjernelse af hæmmere af PCR-reaktionen (Sonja E. Andersen 2. Udvikling af metode til ekstraktion og oprensning af DNA samt optimering af elektroforetiske metoder til DNAtypestemmelse af VNTR-regioner (Helle Aurup 3. Deltagelse i internationalt samarbejde i European DNA Profiling Group mhp. udvikling og standardisering af en metode til typebestemmelse af en STR-region på Y-kromosomet i straffesager (Birthe Eriksen 4. Deltagelse i internationalt samarbejde i German DNA Profiling Group mhp. standardisering og kvalitetssikring af metoder til DNA-profilanalyse i straffesager (Birthe Eriksen 5. Arrangering af Paternity Testing Workshop for The English Speaking Working Group of The International Society for Forensic Genetics (Charlotte Hallenberg 6. Deltagelse i internationalt samarbejde mhp. udvikling og standardisering af metoder til multiplex-pcr og typebestemmelse af short tandem repeat STR-regioner på Y-kromosomet (Charlotte Hallenberg 7. Undersøgelse af fordelingen af VNTR-egenskaber blandt somaliske indvandrere undersøgt i forbindelse med familiesammenføringssager (Hanna E. Hansen 8. Undersøgelse af anvendeligheden af blindprøver (substratkontroller) ved DNA-profilanalyse af spor i straffesager (H. Jakob Larsen 9. Undersøgelse af polymorfien af minisatellitten MSY1 på Y-kromosomet (Jan Lundsted 10. Afprøvning af forskellige multiplex PCR-kits til typebestemmelse af STR-regioner i straffesager (Helle Smidt Mogensen 11. Validering af multiplex PCR og til typebestemmelse af 10 STR-regioner og X/Y-kønsbestemmelse med semiautomatisk DNA-sekvensanalysator i straffesager (Helle Smidt Mogensen 12. Undersøgelse af PCR-artefakter og af balancen mellem STR-alleller amplificeret med quadroplex-pcr til DNA-undersøgelser af biologiske spor med blanding af DNA fra flere personer i straffesager (Helle Smidt Mogensen 13. Ekstraktion og STR-typebestemmelse af DNA fra spyt isoleret fra frimærker, som er blevet behandlet med ninhydrin mhp. på undersøgelse for fingeraftryk (Helle Smidt Mogensen 14. Deltagelse i The DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes, herunder projektet Sexual Trafficking of persons, EU grant 97/STOP/1/018 (Niels Morling 15. Deltagelse i The European DNA Profiling Group, herunder projektet Standardization of DNA Profiling Techniques in the European Union, EU grant SMT4 CT (Niels Morling 16. Undersøgelser af HLA-G s betydning ved graviditet (Thomas Hviid, Niels Morling 17. Karakterisering af to nye STR-alleller i HumFES-locus (Erik Michael Rasmussen 18. Udvikling af metode til typebestemmelse af mitokondrie-dna med SSCP-teknik og semiautomatisk DNAsekvensanalysator (Erik Michael Rasmussen 19. Deltagelse i internationalt samarbejde the DNA

3 336 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes vedrørende standardisering af screeningsmetode for mitokondrie-dna undersøgelser ved minisekventering (Erik Michael Rasmussen 20. Indførelse og validering af multiplex PCR til typebestemmelse af ni STR-regioner med semiautomatisk DNAsekvensanalysator i faderskabssager (Bo Simonsen 21. Etablering af en statistisk model til beregning af den bevismæssige vægt af match af DNA-resultater ved søgning i en DNA-database (Anders Stockmarr). 22. Deltagelse i skandinavisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring af DNA-undersøgelser i faderskabssager (Mariann Thymann Schoop Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retsgenetisk Afdeling foretager retsgenetiske undersøgelser i faderskabs- og familiesammenføringssager samt undersøgelser og typebestemmelser af biologiske spor i straffesager. Undersøgelserne kan rekvireres af retsvæsenet, anklagemyndigheden, politiet i Danmark, Færøerne og Grønland samt Udlændingestyrelsen i Danmark. Retsgenetisk Afdeling indførte den ny undersøgelsesstrategi i faderskabssager. Det tilstræbes i alle faderskabssager, at der opnås en samlet sikkerhed for udelukkelse på mindst 99,99 % eller et faderskabsindeks på mindst , hvis manden ikke er udelukket som far til barnet. De retsgenetiske undersøgelser omfatter undersøgelse af 9 genetiske systemer og X/Y-kønsbestemmelse med DNA-teknik. Hvis det er nødvendigt, foretages endvidere udvidet retsgenetisk undersøgelse, som omfatter undersøgelser af 5 8 genetiske systemer med DNA-teknik. I familiesammenføringssager udføres sædvanligvis udvidet retsgenetisk undersøgelse. I straffesager, hvor der er rekvireret retsgenetiske undersøgelser, foretages de undersøgelser, som måtte være relevante for sagens oplysning. Retsgenetisk Afdeling indførte pr typebestemmelse i straffesager inden for 10 DNA-STR-systemer samt X/Y-kønsbestemmelse. Undersøgelserne udføres med PCR-teknik. DNA-undersøgelsen kaldes ofte populært DNA-profilanalyse. En fuldt gennemført DNA-undersøgelse har en diskriminationsevne, som overstiger 99,9999%. Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget retsgenetiske undersøgelser med DNA-teknik i faderskabs-, familiesammenførings- og kriminalsager. Der undersøges hypervariable DNA-regioner med repeterede DNA-sekvenser også kaldet VNTR-regioner (Variable Numbers of Tandem Repeats eller minisatellitter) og STR-regioner (Short Tandem Repeat-regioner eller mikrosatellitter). STR/VNTRregioner kan opfattes som klassiske genetiske systemer med stor polymorfi og høj diskriminationsevne. Retsgenetisk Afdelings analyser er akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK efter den internationale laboratorienorm EN/DS Dette betyder, at den uafhængige myndighed, DANAK, har vurderet, at Retsgenetisk Afdeling er 1) uafhængig, 2) teknisk kompetent samt, at 3) Retsgenetisk Afdelings kvalitetssystem er velfungerende. Retsgenetisk Afdeling deltager i kvalitetssikringssamarbejder arrangeret af (i) The European DNA Profiling Group (EDNAP), (ii) the DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Instititutes (ENF- SI), (iii) American Association of Blood Banks, (iv) Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin og (v) de skandinaviske laboratorier, som udfører retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager. Retsgenetisk Afdeling deltager i to europæiske samarbejder med henblik på udvikling af nye metoder og standardisering af metoderne til DNA-profilanalyse i kriminalsager: (1) The European DNA Profiling Group og (2) The DNA Working Group of The European Network of Forensic Science Institutes. Retsgenetiske undersøgelser foretaget i 1999 Faderskabssager Retsgenetisk undersøgelse 5757 Antal personer 2899 Antal sager 990 Antal afsendte erklæringer 1163 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 727 Antal personer 725 Antal sager 228 Familiesammenføringssager Retsgenetisk standardundersøgelse 7 Antal personer 7 Antal sager 1 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 531 Antal personer 531 Antal sager 124 Straffesager Antal registrerede sager i alt 702 Antal afsendte erklæringer 756 Antal effekter 2396 Antal DNA-profilanalyser effekter 1330 Antal DNA-profilanalyser referenceprøver 866 Antal sager undersøgt med RFLP-teknik 8 Antal undersøgelser med RFLP-teknik 65 Antal undersøgelser i alt Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er Formænd og bestyrelsesmedlemmer mv. i internationale videnskabelige selskaber og arbejdsgrupper, medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner, danske og udenlandske retsmedicinske råd og kommissioner, lovudvalg, faglige arbejdsgrupper under justitsvæsenet mv. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Afdelingens medarbejdere har endvidere undervist i retsgenetik for læger, personale inden for justitsvæsenet, advokater og andre faggrupper. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier, specialeprojekter og har deltaget i bedømmelse af videnskabelige afhandlinger. Flere af afdelingens medarbejdere har præsenteret videnskabelige arbejder og holdt foredrag om retsgenetik, arrangeret workshops og været chairman ved møder i forskellige videnskabelige selskaber mv.

4 Retsmedicinsk Institut 337 Retskemisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retskemisk afdelings forsknings- og udviklingsprojekter er centreret om retskemisektionen samt alkohol, narkotika og nekrokemisektionen. 1. Blod og væv fra indebrændte undersøges ved cryo-headspace-gaskromatografi/massespektroskopi for indhold af flygtige stoffer (S. Felby). 2. Metode til undersøgelse af gamma-hydroxybutyrat i blod og urin ved cryo-headspace-gaskromatografi er under udvikling (S. Felby, S. Stybe Johansen). 3. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af detaktive metabolit psilocin fra psilocybinholdige svampe i retskemiske sager (S. Stybe Johansen). 4. Noniforering af det aktive cocainmetabolit, cocaethylen ved samtidig indtagelse af alkohol i retskemiske sager (S. Stybe Johansen 5. Bestemmelse af tungmetaller i hår (B. Kæmpe). 6. Identifikation af det røde stof ved vuggedød (B. Kæmpe 7. Bestemmelse af organiske gifte i enzymoplukket hår og vævsvæsker udtaget fra personer døde af forgiftning (B. Kæmpe 8. Vedligeholdelse af screeningsmetode til sure/neutrale lægemidler ved HPLC med diode array detektor (I. Breum Müller). 9. Udvikling af GC-MS-metode til identifikation af lægemidler ved bibliotekssøgning (I. Breum Müller). 10. Udvikling af analysemetoder til screening af basiske lægemidler i blod og urin fra levende og døde personer ved anvendelse af retention time locking system på HP-GC (I. Breum Müller). 11. Udvikling af immunologisk multimetode til screening af amfetaminer i blod og urin fra levende og døde (I. Breum Müller). 12. Udvikling af screeningsprogram med retention locking på HP-GC (I. Breum Müller). 13. I narkotikasektionen er udviklet en automatisk kapillar gaskromatografisk metode til rutinemæssig sammenligning af heroinprøver/amfetaminprøver. Der foretages en kortlægning af samtlige heroinprøver/amfetaminprøver indsendt til afdelingen i 1989 og fremover (E. Nielsen 14. Der er udviklet en HPLC-metode til rutinemæssig sammenligning af kokainprøver. Der foretages sammenligning af samtlige indsendte kokainprøver fra 1990 (E. Nielsen, S. Felby). 15. Samarbejde mellem de retsmedicinske institutter, Sundhedsstyrelsen og Narkotikainformationen om narkotika på gadeplan for hele landet (E. Nielsen, S. Felby). 16. Analyse af tetrahydrocannabinol og metabolitter i biologisk materiale ved gaskromatografi og ion-trap massespektrometri (MS/MS) (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 17. Analyse af paracetamol i biologisk materiale ved væskekromatografi med fotodiode array (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 18. Kvalitetssikring af standard referencemateriale til anvendelse ved retskemiske analyser (H. Willads Petersen). Retskemisektionen fortsætter med udvikling af isolerings- og analysemetoder bl.a. ved GC/MS til bestemmelse af lægemidler og disses metabolitter i blod og organer (A. Steentoft 19. Udvikling af analysemetoder til terbutalin og andre sympatomimetika (A. Steentoft). 20. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af disulfiram (A. Steentoft). 21. Betydningen af lægemiddelforbruget for trafiksikkerheden i Danmark søges belyst ud fra undersøgelser udført på blod og organmateriale og deltagelse i en nordisk undersøgelse for andre stoffer end alkohol i trafiksager (A. Steentoft 22. Opgørelse over dødsfald, der ud fra instituttets toksikologiske vurderinger, må betragtes som værende forgiftningsdødsfald (A. Steentoft Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retskemisk Afdelings hovedopgave er at udføre toksikologiske undersøgelser, herunder bestemmelse af alkohol, medicin, narkotika og tekniske gifte på humane biologiske prøver fra levende og døde på begæring af politi og retsvæsen. Effekter indsendt fra politi og retsvæsen undersøges for narkotika og anabole steroider. Retskemisk Afdeling driver desuden et omfattende udviklings- og metodefornyelsesarbejde, specielt inden for alkohol-, lægemiddel- og narkotikaområdet, således at afdelingens service over for rekvirenterne kan være på højde med den videnskabelige og tekniske udvikling. Såvel intern som ekstern metodekontrol samt kvalitetssikringsarbejde er endvidere strategiske komponenter i afdelingens bidrag til en høj retssikkerhed. I 1999 har afdelingen således arbejdet med kvalitetssikring med henblik på akkreditering hos DANAK, og med implementering af kemikaliebrugsanvisninger via intranet for at opnå et sikkert arbejdsmiljø i analytisk-kemisk laboratorium. Det samlede antal undersøgelser i 1999 Alkoholbestemmelser Retskemiske undersøgelser Narkotika-effektundersøgelser 669 Ledsagestoffer 6 Det er ligeledes afdelingens opgave at fortolke dens analyseresultater samt afgive en sagkyndig vurdering til retsvæsenet i retstoksikologiske spørgsmål. Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Afdelingen har afholdt flere møder for nationale selskaber. B. Kæmpe er medlem af Justitsministeriets Samarbejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske Ydelser, herunder af det faglige underudvalg og arbejdsgruppen vedr. kvalitetssikring, repræsentantskabsmedlem for The International Association of Forensic Toxicologists, bestyrelsesmedlem i RISK under Ingeniørforeningen og medlem af en arbejdsgruppe under Det europæiske Vejsikkerhedsforbund (ERSF). Anni Steentoft er medlem af Sundhedsstyrelsens narkotikaudvalg, medlem af en arbejdsgruppe under Rigspolitichefen, narkotikainformationen og medlem af Nordisk Trafikgruppe, samt leder af nordisk arbejdsgruppe vedrørende narkomandødsfald.

5 338 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdelingen deltager i kvalitetskontrolanalyser (QA) såvel i nordisk som i EU-regi. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for Justitsvæsenet. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier. Retspatologisk Afdeling Forskningsvirksomhed Afdelingens forskningsaktivitet er i væsentlig grad baseret på det materiale, som passerer instituttet i forbindelse med varetagelsen af statsobducenturfunktionen. Det er langt overvejende retspatologiske og pato-anatomiske opgaver, selv om der også foregår en del tværfaglig forskning. En del af forskningsprojekterne skal anføres nedenfor: 1. Oversigt over middelalderens sygdomme og behandlingsmetoder på grundlag af skelet- og litteraturstudier (Pia Bennike, A.-E. Brade). 2. Befolkningsændringer fra mesolitikum til neolitikum. Osteologiske og odontologiske analyser (Pia Bennike, Verner Alexandersen). 3. Undersøgelse af genet for lavmolekylær phosphotyrosin protein phosphatase (ACP1), herunder specielt faktorer, der påvirker udfaldet af alternativ splejsning (Jørgen Dissing, Lars Rudbeck). 4. Aldersbestemmelse af lig og arkæologiske fund ved bestemmelse af racemiseringsgraden af L-asparaginsyre i kollagen under anvendelse af HPLC og kapillærelektroforese (Jørgen Dissing 5. Betydningen af mutationer i HFE genet for udviklingen af hæmokromatose undersøges ved analyse af et obduktionsmateriale (Jørgen Dissing 6. Undersøgelse af mutationer i genet for p-53 hos patienter med lever cancer (Jørgen Dissing, Maria-Benedicte Franzmann). 7. Undersøgelse af 181 patienter der vha. serologi og leverbiopsi i perioden fik stillet diagnosen non- A,non-B hepatitis. Projektet omfatter en klinisk del med reundersøgelse af patienterne og en morfologisk del, hvor leverbiopsierne revurderes og hvor der ved immunhistokemi og PCR undersøges for hepatitis-c. (Maria-Benedicte Franzmann 8. PCR: In situ og morforlogisk undersøgelse af levervæv fra stofmisbruger-dødsfald i perioden (Maria-Benedicte Franzmann, Birgitte Kringsholm). 9. Retsmedicinens historie i Danmark med særligt henblik på oprindelsen ved Københavns Universitet (Jørgen Genner). 10. Lægefiguren i danske kriminalromaner (Jørgen Genner). 11. Metabolisk Screening ved pludselig uventet død i barnealderen eller mistanke om shaken baby syndrom (Steen Holger Hansen 12. Voldtægtsmønstret og ændringer heraf i perioden (Steen Holger Hansen). 13. Sammenlignende opgørelser over drab i en tiårs periode i to skandinaviske hovedstadsområder, København og Oslo (Hans Petter Hougen 14. Studier af det cellulære immunforsvar ved eksperimentelle Salmonelle typhimurium infektioner (Hans Petter Hougen 15. Undersøgelse af dødsfald blandt stofmisbrugere i Øst-Danmark, herunder forekomsten af HIV-antistof (Birgitte Kringsholm, Peter Theilade). 16. Opgørelse af primært uidentificerede personer fundet døde i farvandene/på kysterne i Danmark (Birgitte Kringsholm, Jan Jakobsen). 17. Undersøgelse af dødelige vejtrafikulykker i Østdanmark i 1996 (Birgitte Kringsholm). 18. Isotopundersøgelser af knogler mhp. kostanalyser i middelalderens nordatlantiske samfund (Niels Lynnerup 19. Analyse af den fraktale dimension af kraniesuturer (Niels Lynnerup). 20. Bedømmelse af mellemørebetændelse i fortidige populationer (Niels Lynnerup, Preben Homøe). 21. Harris Lines i lemmeknogler i fostre (Niels Lynnerup, Niels Græm). 22. CT-scanning og 3-D rekonstruktion af skeletter og mumier (Niels Lynnerup). 23. Cancer incidens på Færøerne (Nils Højgaard Nielsen, Jan Dalberg). 24. Forekomst af Epstein-Barr virus subtyper ved spytkirtelcancer hos indfødte grønlændere (Inuit) (Nils Højgaard Nielsen 25. Kortlægning af sekvensvariation i mitokondrie-dna (mtdna). Karakterisering af sekvensvariation i kontrolregionens højvariable segment I (HVS-I) samt typning i bestemte RFLP-markører i mtdna fra en dansk, en grønlandsk-eskimoisk og to russiske (Nenets og Samer) populationsprøver er afsluttet (Søren Nørby og Juliette Saillard). 26. Morfinforgiftninger ved retslægelige dødsfald. Gaskromatografiske undersøgelser af morfinkoncentrationen i 7 forskellige områder i hjernen sammenholdt med blod- og leverkoncentrationen ved dødsfald hos stofmisbrugere (Klaus Poulsen som ph.d.-projekt). 27. Dykkerdødsfald i Danmark En undersøgelse af alle de omkomne dykkere, der er obducerede ved de 3 retsmedicinske institutter i Danmark (Klaus Poulsen). 28. Lægeklagesager behandlet i Retslægerådet i en årrække (Jørn Simonsen). 29. Forløbet af canalis mentalis undersøgt på kraniemateriale (Birgitte Sejrsen, I. Kjær). 30. Baggrundsmateriale til vurdering af ketonstofkoncentrationer i det retsmedicinske materiale (Peter Theilade 31. Alkoholistdødsfald indbragt til Retsmedicinsk Institut i København i 1995 og 1996 (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). 32. Drabsofre og deres gerningsmænd i en 3-årig periode. Baggrund og relationer (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retspatologisk Afdeling varetager en del embedslægeopgaver, idet afdelingens medarbejdere afholder retslægelige ligsyn og foretager retsmedicinske personundersøgelser. Fra 1. oktober 1999 er der sket en omlægning, således at instituttet nu udfører alle personundersøgelser og finde-

6 Retsmedicinsk Institut 339 stedsundersøgelser for samtlige politikredse på Sjælland. Lolland, Falster og Bornholm, mod tidligere kun for Københavnsområdet. Derudover foretager afdelingen retslægelige obduktioner m.v. for samme område og på Færøerne. Ud over undersøgelse af flygtninge og asylansøgere med henblik på en konkret aldersbestemmelse, foretager afdelingen tillige undersøgelse af asylansøgere, som angiver at have været udsat for tortur i deres hjemland. Afdelingen har udstyr og ekspertise til at foretage undersøgelse af mindreårige, som formodes at have været udsat for incestovergreb og dette tilbud gælder for hele det område, hvor afdelingen fungerer som statsobducentur. Det totale antal undersøgelser i 1999 Obduktioner 754 Personundersøgelser 354 Findestedsundersøgelser 20 Retslægelige ligsyn ved instituttet 966 Retslægelige ligsyn ved embedslæger 598 Retsodontologiske undersøgelser 54 heraf 8 aldersbedømmelser i asylsager Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er fortsat medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner samt medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Instituttet har i 1999 stillet medarbejdere til rådighed for henholdsvis FN og Udenrigsministeriet ved retsmedicinske undersøgelser i Bosnien og Kosova, ligesom en del af afdelingens medarbejdere fortsat er tilknyttet Rigspolitichefens eftersøgningstjenestes katastrofeberedskab. Formidling Retspatologisk Afdelings medarbejdere varetager størsteparten af den prægraduate undervisning af medicinske studerende i retsmedicin, ligesom afdelingens medarbejdere afholder alle eksaminer. Afdelingen varetager tillige afholdelsen af tentamina i medicinallovgivning for udenlandske læger, som ønsker autorisation i Danmark. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for justitsvæsenet. Flere af afdelingens seniormedarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier og forskellige specialeafhandlinger. Afdelingens enhed for retsodontologi og antropologi er i 1999 styrket gennem fakultetets ansættelse af mag.scient., lic.med. Pia Bennike. Afdelingen har et tæt samarbejde med museumsverdenen og står for en omfattende foredragsvirksomhed, ligesom afdelingen medvirker ved kurser og undervisning af tandlæger og arkæologistuderende i såvel Danmark som udlandet. Institutleder Jørn Simonsen Stab Årsværk VIP: 24,9 årsværk. TAP: 101,5 årsværk. STIP: 0,2 årsværk. Afdeling for Retspatologi VIP Franzmann, Maria-Benedicte; adjunkt. Genner, Jørgen Pedersen; læge. Hansen, Steen Holger; forskningsass. Hougen, Hans Petter; vicestatsobducent. Kringsholm, Birgitte; lektor. Lynnerup, Niels; lektor. Nielsen, Nils Bryde Højgaard; vicestatsobducent. Nørby, Søren; lektor. Ottosen, Gyda Lolk; lektor. Poulsen, Klaus; læge. Rudbeck, Lars; forskningsstip. Simonsen, Jørn Rene West; professor. Theilade, Peter; lektor. Afdeling for Retsgenetik VIP Andersen, Sonja; retsgenetiker. Aurup, Helle; retsgenetiker. Bruun, Hanne Qvist; retsgenetiker. Dissing, Jørgen; lektor. Eriksen, Birthe; lektor. Hallenberg, Charlotte; adjunkt. Hansen, Hanna Elsebeth; lektor. Larsen, Hans jacob; retsgenetiker. Mogensen, Helle Smidt; retsgenetiker. Morling, Niels; institutchef. Rasmussen, Erik Michael; retsgenetiker. Schoop, Mariann Thymann; lektor. Simonsen, Bo Thisted; retsgenetiker. STIP Rudbeck, Lars; ph.d.-studerende. Afdeling for Retskemi VIP Felby, Søren; lektor. Helboe, Thomas; retskemiker. Johansen, Sys Stybe; retskemiker. Kæmpe, Arne Bent Pedersen; institutchef. Müller, Irene Breum; retskemiker. Nielsen, Erik; lektor. Petersen, Henning Willads; retskemiker. Steentoft, Anni; lektor. Toft, Jens Martin; lektor. Worm, Karen Johanne; lektor. Ph.d.-afhandlinger Hviid, Thomas Vauvert Faurschou: Isolering af fosterceller fra maternelt blod med henblik på prænatal diagnostik med PCR-teknik og undersøgelse af immunologiske forhold. Fondsstøtte Afdeling for Retspatologi Sundhedsministeriet Retsmedicin i Estland (Hans Peter Hougen) kr Publikationer Afdeling for Retspatologi Arneborg J., Heinemeier J., Lynnerup N., Nielsen H.L.,

7 340 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Rud R., Sveinbjörnsdottir A.E.: Change of diet of the Greenlandic Vikings determined from stable carbon isotope analysis and 14 C dating of their bones. Radiocarbon 41, s , Bennike P.: Facts or myths? A re-evaluation of cases of diagnosed tuberculosis in the past in Denmark. i: Tuberculosis. Past and present s , G. Palfi, O. Dutour, J. Deák & I. Hutas (eds), Golden Book Publ. TB Foundation, Hungary Bennike P.: The Early Neolitic Danish bog finds: A strange group of people. i: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology s , B. Coles, J. Coles & M. Schou Jørgensen (eds), Exeter, GB Bennike P., Brade A-E.: Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i Danmark. 78 s. Medicinsk-Historisk Museum, Københavns Universitet, København Dalberg J., Jacobsen O., Nielsen N.H., Storm H.H.: Colorectal cancer in the Faroe Islands a setting for the study of the role of diet. J Epidemiol Biostat 4/1, s , Dissing J.: Review on: Forensic DNA profiling protocols. Methods in Molecular Biology Vol.98. FEBS Letters 451, s , Grønbæk K., Krarup H.B., Møller H., Krogsgaard K., Franzmann M-B., Sonne J., Ring-Larsen H., Dietrichson O.: Natural history and etiology of liver disease in patients with previous community-acquired acute non-a, non-b hepatitis. Journal of Hepatology 31, s , Gulmann C., Hougen H.P.: Entrance, exit, and reentrance of one shot with a shotgun. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Hansen S.H., Rossen K.: Evaluation of cardiac troponin I immunoreaction in autopsy hearts: A possible marker of early myocardial infarction. Forensic Science International 99, s , Homøe P., Lynnerup N.: Epidemiology of Otitis Media throughout 600 years in Greenland. i: Otitis Media Today s , M. Tos, J. Thomsen & V. Balle (eds), Kugler Publications, Holland Hougen H.P.: Klinisk retsmedicin. Ugeskrift for læger 161, s , Hougen H.P.: Fact-finding missions. Torture 9/1, s , Hougen H.P., Rogde S., Poulsen K.: Homicides in two Scandinavian capitals. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Kramp P., Lorenzen I., Simonsen J.: Retslægerådets årsberetning s. Danmark Lynnerup N., Homøe P., Skovgaard L.T.: The frontal simus in ancient and modern Greenlandic Inuit. International Journal of Anthropology 14, s , Lynnerup N.: Nivåbarnet, CT-scanning og computere. i: Hørsholms Egns Museum Årbog 1998 s , Hørsholms Egns Museum, Lynnerup N.: Retsantropologi. Ugeskrift for Læger 161, s , Lynnerup N., Homøe P.: Lav hyppighed af sinus frontalis hos grønlændere. Nordisk Rettsmedisin 4, s , Lynnerup N., Bennike P., Nørby S.: Antropologiske undersøgelser i: Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1998 s , Det Arkæologiske Nævn, Det Arkæologiske Nævn, Danmark Moser C., Hougen H.P., Song Z., Rygaard J., Kharazmi A., Høiby N.: Early immune response in susceptible and resistant mice strains with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection determines the type of T-helper cell response. APMIS 107, s , Nørby S.: Kloning to år efter Dolly. Ugeskrift for Læger 161, s , Paulsen H.U., Thomsen J.S., Hougen H.P., Mosekilde L.: A histomorphometric and scanning electron microscopy study of human condylar cartilage and bone tissue changes in relation to age. Clin. Orth. Res. 2, s , Schiødt T., Bennike P.: Hvad gulvplankerne skjulte. i: Set & sket i Medicinsk-historisk Museum s , Medicinsk-historisk Museum, København Simonsen J.: Retsmedicin. i: Medicinsk Kompendium s , I. Lorenzen, G. Bendixen & N.E. Hansen (eds), NNF Arnold Busck, København Simonsen J.: Retsmedicin og medicinallovgivning. 431 s. FADL, København Simonsen K., Dissing J., Rudbeck L., Schwartz M.: Rapid and simple determination of hereditary haemochromatosis mutations by multiplex PCR-SSCP: Detection of a new polymorphic mutation. Ann. Hum. Genet. 63, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger 161, s , Afdeling for Retsgenetik Hviid T.: Detection of Fetal-specific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Detection of Fetalspecific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody LK26 in Model Systems but failure to Demonstrate Fetal DNA in Maternal Peripheral Blood. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Morling N.: Survival of fetuses and viruses: Universal mechanisms of co- existence with an immumological potent host. Amer J Reprod Immunol 41, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Polymorphism in the regulatory region located more than 1.1 kilobases 5 to the start site of transcription, the promoter region, and exon 1 of the HLA-G gene. Human Immunology 12, s , Morling N.: Retsgenetik. Ugeskr Læg 161, s , Morling N.: Amplification of Short Tandem Repeat Loci Using PCR. i: Forensic DNA Profiling Protocols s , P.J. Lincoln, J. Thomsón, Humana Press, Totowa New Jersey Morling N., Lindblom B., Teige B.: Rättsgenetiska undersökninger med DNA i rättsmedicinsk praxis roll, kvalitets- och särskilda säkerhetskrav. i: Underlag för nationella riktlinjer imon rättsmedicin och rättskemi vid dödsorsakutredninger. s , Rättsmedicinalverket, Stockholm Stockmarr A.: Likelihood Ratios for Evaluating DNA Evi-

8 Retsmedicinsk Institut 341 dence When the Suspect is Found Through a Database Search. Biometrics 55, s , Afdeling for Retskemi Christophersen A.S., Ceder G., Kristinsson J., Lillsunde P., Steentoft A.: Drugged driving in the Nordic countries-a comparative study between five countries. Forensic Science International 106/3, s , Johansen S.S.: Analysis of Creosote and Oil in Aqueous Contaminations by SPME. i: Applications of Solid Phase Microextraction s , Janusz Pawliszyn(ed.), The Royal Society of Chemistry, Letchworth, UK Johansen S.S., Müller I.B.: Ecstasy (MDMA) m.v.-et fænomen i retsmedicinen? Nordisk Rettsmedisin 4, s. 79, Kæmpe A.B.P.: Nye retskemiske landvindinger. Ugeskrift for læger Vol.161,13, s , Kæmpe A.B.P.: Tycho Brahe offer for en seriemorder? Farmaci 8, s , Petersen H.W., Felby S.: Identification of Inhalation Anaesthetics in Automated Blood Alcohol Analysis with Headspace GC/MS and Cryofocusing. i: The 47th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics s. 90/242, Santa Fe Rasmussen L.S., Steentoft A., Rasmussen H., Kristensen P.A., Møller J.T.: Benzodiazepines and postoperative cognitive dysfunction in the elderly. British Journal of Anaesthesia Vol.83,4, s , Schneider A., Kiehne A., Irgendoh A., Steentoft A.: Quantification of Morphine, 6-Monoacetylmorphine, Codeine and Nalorphine using an Ion Trap LC-MS-System. 90/238 s. Worm K., Steentoft A., Toft J.M.: Forgiftningsdødsfald over en 5-årig periode i Østdanmark. Ugeskrift for læger Vol.161,48, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger Vol.161,30, s ,

Retsmedicin. Retsmedicinsk Centralinstitut. Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991.

Retsmedicin. Retsmedicinsk Centralinstitut. Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991. ÅRBOG 1993 Retsmedicin 221 Retsmedicin Retsmedicinsk Centralinstitut Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991. Det retsmedicinske Centralinstitut er en administrativ enhed, som dannes af Institut

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2002 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere