Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet"

Transkript

1 Københavns Universitet Årbog 1999

2 Retsmedicinsk Institut 335 Retsmedicinsk Institut Instituttets ledelse og organisation Pr : Institutleder er statsobducent og professor dr.med. Jørn Simonsen, der tillige er afdelingsleder på Retspatologisk Afdeling. Institutbestyrelsen består af de øvrige afdelingsledere, nemlig dr.med. Niels Morling (Retsgenetisk Afdeling) og dr.pharm. Bent Kæmpe (Retskemisk Afdeling) samt vicestatsobducent, dr.med. Hans Petter Hougen, lektor, dr.scient. Jørgen Dissing, ekspeditionssekretær Irene Rosenbrinck og assistent Lilli Schmidt. Organisation Instituttets struktur er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 21. marts 1994 om de retsmedicinske institutter, og består af 3 afdelinger: Retsgenetisk Afdeling, Retskemisk Afdeling og Retspatologisk Afdeling. Hertil kommer Antropologisk Laboratorium (der har lokaler på Panuminstituttet) og Forskningslaboratoriet. Adresse Retsmedicinsk Institut Frederik V s Vej København Ø Telefon: Fax: Afdelingerne for retsgenetik, retskemi og retspatologi er beliggende på ovennævnte adresse. Institutlederens årsberetning Om instituttets og fagets historie henvises til årbogen for I efteråret 1999 var instituttets fysiske rammer præget af byggesager: en gennemgribende ændring af hele Teilumbygningens ventilationssystem, indretning af særlige laboratorier til DNA-undersøgelser og etablering af en ny intern gangbro mellem for- og baghus. Personaleforhold Retskemisk afdeling har i 1999 sagt farvel til lektor Jens Toft og lektor Karen Worm, der er begge er gået på pension. Retsgenetisk afdeling har besat to adjunkturer med henholdsvis Erik Michael Rasmussen og Charlotte Hallenberg. Retspatologisk Afdeling har fået tilført en ny vicestatsobducentstilling, der blev opslået i sommeren Der er indkommet 3 ansøgninger, der ved årets udgang er under bedømmelse. Ved Antropologisk Laboratorium er et lektorat besat med Niels Lynnerup, der tidligere har været ansat som adjunkt samme sted. Retsgenetisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retsgenetisk Afdelings forsknings- og udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt undersøgelser af genetisk polymorfi med DNA-teknik med henblik på retsgenetisk anvendelse. Endvidere foretages løbende validering af anvendelsen af undersøgelserne i kriminal-, faderskabs- og familiesammenføringssager. 1. Udvikling af forskellige metoder til ekstraktion og oprensning af DNA fra biologiske spor samt fjernelse af hæmmere af PCR-reaktionen (Sonja E. Andersen 2. Udvikling af metode til ekstraktion og oprensning af DNA samt optimering af elektroforetiske metoder til DNAtypestemmelse af VNTR-regioner (Helle Aurup 3. Deltagelse i internationalt samarbejde i European DNA Profiling Group mhp. udvikling og standardisering af en metode til typebestemmelse af en STR-region på Y-kromosomet i straffesager (Birthe Eriksen 4. Deltagelse i internationalt samarbejde i German DNA Profiling Group mhp. standardisering og kvalitetssikring af metoder til DNA-profilanalyse i straffesager (Birthe Eriksen 5. Arrangering af Paternity Testing Workshop for The English Speaking Working Group of The International Society for Forensic Genetics (Charlotte Hallenberg 6. Deltagelse i internationalt samarbejde mhp. udvikling og standardisering af metoder til multiplex-pcr og typebestemmelse af short tandem repeat STR-regioner på Y-kromosomet (Charlotte Hallenberg 7. Undersøgelse af fordelingen af VNTR-egenskaber blandt somaliske indvandrere undersøgt i forbindelse med familiesammenføringssager (Hanna E. Hansen 8. Undersøgelse af anvendeligheden af blindprøver (substratkontroller) ved DNA-profilanalyse af spor i straffesager (H. Jakob Larsen 9. Undersøgelse af polymorfien af minisatellitten MSY1 på Y-kromosomet (Jan Lundsted 10. Afprøvning af forskellige multiplex PCR-kits til typebestemmelse af STR-regioner i straffesager (Helle Smidt Mogensen 11. Validering af multiplex PCR og til typebestemmelse af 10 STR-regioner og X/Y-kønsbestemmelse med semiautomatisk DNA-sekvensanalysator i straffesager (Helle Smidt Mogensen 12. Undersøgelse af PCR-artefakter og af balancen mellem STR-alleller amplificeret med quadroplex-pcr til DNA-undersøgelser af biologiske spor med blanding af DNA fra flere personer i straffesager (Helle Smidt Mogensen 13. Ekstraktion og STR-typebestemmelse af DNA fra spyt isoleret fra frimærker, som er blevet behandlet med ninhydrin mhp. på undersøgelse for fingeraftryk (Helle Smidt Mogensen 14. Deltagelse i The DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes, herunder projektet Sexual Trafficking of persons, EU grant 97/STOP/1/018 (Niels Morling 15. Deltagelse i The European DNA Profiling Group, herunder projektet Standardization of DNA Profiling Techniques in the European Union, EU grant SMT4 CT (Niels Morling 16. Undersøgelser af HLA-G s betydning ved graviditet (Thomas Hviid, Niels Morling 17. Karakterisering af to nye STR-alleller i HumFES-locus (Erik Michael Rasmussen 18. Udvikling af metode til typebestemmelse af mitokondrie-dna med SSCP-teknik og semiautomatisk DNAsekvensanalysator (Erik Michael Rasmussen 19. Deltagelse i internationalt samarbejde the DNA

3 336 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes vedrørende standardisering af screeningsmetode for mitokondrie-dna undersøgelser ved minisekventering (Erik Michael Rasmussen 20. Indførelse og validering af multiplex PCR til typebestemmelse af ni STR-regioner med semiautomatisk DNAsekvensanalysator i faderskabssager (Bo Simonsen 21. Etablering af en statistisk model til beregning af den bevismæssige vægt af match af DNA-resultater ved søgning i en DNA-database (Anders Stockmarr). 22. Deltagelse i skandinavisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring af DNA-undersøgelser i faderskabssager (Mariann Thymann Schoop Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retsgenetisk Afdeling foretager retsgenetiske undersøgelser i faderskabs- og familiesammenføringssager samt undersøgelser og typebestemmelser af biologiske spor i straffesager. Undersøgelserne kan rekvireres af retsvæsenet, anklagemyndigheden, politiet i Danmark, Færøerne og Grønland samt Udlændingestyrelsen i Danmark. Retsgenetisk Afdeling indførte den ny undersøgelsesstrategi i faderskabssager. Det tilstræbes i alle faderskabssager, at der opnås en samlet sikkerhed for udelukkelse på mindst 99,99 % eller et faderskabsindeks på mindst , hvis manden ikke er udelukket som far til barnet. De retsgenetiske undersøgelser omfatter undersøgelse af 9 genetiske systemer og X/Y-kønsbestemmelse med DNA-teknik. Hvis det er nødvendigt, foretages endvidere udvidet retsgenetisk undersøgelse, som omfatter undersøgelser af 5 8 genetiske systemer med DNA-teknik. I familiesammenføringssager udføres sædvanligvis udvidet retsgenetisk undersøgelse. I straffesager, hvor der er rekvireret retsgenetiske undersøgelser, foretages de undersøgelser, som måtte være relevante for sagens oplysning. Retsgenetisk Afdeling indførte pr typebestemmelse i straffesager inden for 10 DNA-STR-systemer samt X/Y-kønsbestemmelse. Undersøgelserne udføres med PCR-teknik. DNA-undersøgelsen kaldes ofte populært DNA-profilanalyse. En fuldt gennemført DNA-undersøgelse har en diskriminationsevne, som overstiger 99,9999%. Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget retsgenetiske undersøgelser med DNA-teknik i faderskabs-, familiesammenførings- og kriminalsager. Der undersøges hypervariable DNA-regioner med repeterede DNA-sekvenser også kaldet VNTR-regioner (Variable Numbers of Tandem Repeats eller minisatellitter) og STR-regioner (Short Tandem Repeat-regioner eller mikrosatellitter). STR/VNTRregioner kan opfattes som klassiske genetiske systemer med stor polymorfi og høj diskriminationsevne. Retsgenetisk Afdelings analyser er akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK efter den internationale laboratorienorm EN/DS Dette betyder, at den uafhængige myndighed, DANAK, har vurderet, at Retsgenetisk Afdeling er 1) uafhængig, 2) teknisk kompetent samt, at 3) Retsgenetisk Afdelings kvalitetssystem er velfungerende. Retsgenetisk Afdeling deltager i kvalitetssikringssamarbejder arrangeret af (i) The European DNA Profiling Group (EDNAP), (ii) the DNA Working Group of the European Network of Forensic Science Instititutes (ENF- SI), (iii) American Association of Blood Banks, (iv) Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin og (v) de skandinaviske laboratorier, som udfører retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager. Retsgenetisk Afdeling deltager i to europæiske samarbejder med henblik på udvikling af nye metoder og standardisering af metoderne til DNA-profilanalyse i kriminalsager: (1) The European DNA Profiling Group og (2) The DNA Working Group of The European Network of Forensic Science Institutes. Retsgenetiske undersøgelser foretaget i 1999 Faderskabssager Retsgenetisk undersøgelse 5757 Antal personer 2899 Antal sager 990 Antal afsendte erklæringer 1163 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 727 Antal personer 725 Antal sager 228 Familiesammenføringssager Retsgenetisk standardundersøgelse 7 Antal personer 7 Antal sager 1 Udvidet retsgenetisk undersøgelse 531 Antal personer 531 Antal sager 124 Straffesager Antal registrerede sager i alt 702 Antal afsendte erklæringer 756 Antal effekter 2396 Antal DNA-profilanalyser effekter 1330 Antal DNA-profilanalyser referenceprøver 866 Antal sager undersøgt med RFLP-teknik 8 Antal undersøgelser med RFLP-teknik 65 Antal undersøgelser i alt Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er Formænd og bestyrelsesmedlemmer mv. i internationale videnskabelige selskaber og arbejdsgrupper, medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner, danske og udenlandske retsmedicinske råd og kommissioner, lovudvalg, faglige arbejdsgrupper under justitsvæsenet mv. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Afdelingens medarbejdere har endvidere undervist i retsgenetik for læger, personale inden for justitsvæsenet, advokater og andre faggrupper. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier, specialeprojekter og har deltaget i bedømmelse af videnskabelige afhandlinger. Flere af afdelingens medarbejdere har præsenteret videnskabelige arbejder og holdt foredrag om retsgenetik, arrangeret workshops og været chairman ved møder i forskellige videnskabelige selskaber mv.

4 Retsmedicinsk Institut 337 Retskemisk Afdeling Forskningsvirksomhed Retskemisk afdelings forsknings- og udviklingsprojekter er centreret om retskemisektionen samt alkohol, narkotika og nekrokemisektionen. 1. Blod og væv fra indebrændte undersøges ved cryo-headspace-gaskromatografi/massespektroskopi for indhold af flygtige stoffer (S. Felby). 2. Metode til undersøgelse af gamma-hydroxybutyrat i blod og urin ved cryo-headspace-gaskromatografi er under udvikling (S. Felby, S. Stybe Johansen). 3. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af detaktive metabolit psilocin fra psilocybinholdige svampe i retskemiske sager (S. Stybe Johansen). 4. Noniforering af det aktive cocainmetabolit, cocaethylen ved samtidig indtagelse af alkohol i retskemiske sager (S. Stybe Johansen 5. Bestemmelse af tungmetaller i hår (B. Kæmpe). 6. Identifikation af det røde stof ved vuggedød (B. Kæmpe 7. Bestemmelse af organiske gifte i enzymoplukket hår og vævsvæsker udtaget fra personer døde af forgiftning (B. Kæmpe 8. Vedligeholdelse af screeningsmetode til sure/neutrale lægemidler ved HPLC med diode array detektor (I. Breum Müller). 9. Udvikling af GC-MS-metode til identifikation af lægemidler ved bibliotekssøgning (I. Breum Müller). 10. Udvikling af analysemetoder til screening af basiske lægemidler i blod og urin fra levende og døde personer ved anvendelse af retention time locking system på HP-GC (I. Breum Müller). 11. Udvikling af immunologisk multimetode til screening af amfetaminer i blod og urin fra levende og døde (I. Breum Müller). 12. Udvikling af screeningsprogram med retention locking på HP-GC (I. Breum Müller). 13. I narkotikasektionen er udviklet en automatisk kapillar gaskromatografisk metode til rutinemæssig sammenligning af heroinprøver/amfetaminprøver. Der foretages en kortlægning af samtlige heroinprøver/amfetaminprøver indsendt til afdelingen i 1989 og fremover (E. Nielsen 14. Der er udviklet en HPLC-metode til rutinemæssig sammenligning af kokainprøver. Der foretages sammenligning af samtlige indsendte kokainprøver fra 1990 (E. Nielsen, S. Felby). 15. Samarbejde mellem de retsmedicinske institutter, Sundhedsstyrelsen og Narkotikainformationen om narkotika på gadeplan for hele landet (E. Nielsen, S. Felby). 16. Analyse af tetrahydrocannabinol og metabolitter i biologisk materiale ved gaskromatografi og ion-trap massespektrometri (MS/MS) (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 17. Analyse af paracetamol i biologisk materiale ved væskekromatografi med fotodiode array (metodevalidering) (H. Willads Petersen). 18. Kvalitetssikring af standard referencemateriale til anvendelse ved retskemiske analyser (H. Willads Petersen). Retskemisektionen fortsætter med udvikling af isolerings- og analysemetoder bl.a. ved GC/MS til bestemmelse af lægemidler og disses metabolitter i blod og organer (A. Steentoft 19. Udvikling af analysemetoder til terbutalin og andre sympatomimetika (A. Steentoft). 20. Udvikling af analysemetode til bestemmelse af disulfiram (A. Steentoft). 21. Betydningen af lægemiddelforbruget for trafiksikkerheden i Danmark søges belyst ud fra undersøgelser udført på blod og organmateriale og deltagelse i en nordisk undersøgelse for andre stoffer end alkohol i trafiksager (A. Steentoft 22. Opgørelse over dødsfald, der ud fra instituttets toksikologiske vurderinger, må betragtes som værende forgiftningsdødsfald (A. Steentoft Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retskemisk Afdelings hovedopgave er at udføre toksikologiske undersøgelser, herunder bestemmelse af alkohol, medicin, narkotika og tekniske gifte på humane biologiske prøver fra levende og døde på begæring af politi og retsvæsen. Effekter indsendt fra politi og retsvæsen undersøges for narkotika og anabole steroider. Retskemisk Afdeling driver desuden et omfattende udviklings- og metodefornyelsesarbejde, specielt inden for alkohol-, lægemiddel- og narkotikaområdet, således at afdelingens service over for rekvirenterne kan være på højde med den videnskabelige og tekniske udvikling. Såvel intern som ekstern metodekontrol samt kvalitetssikringsarbejde er endvidere strategiske komponenter i afdelingens bidrag til en høj retssikkerhed. I 1999 har afdelingen således arbejdet med kvalitetssikring med henblik på akkreditering hos DANAK, og med implementering af kemikaliebrugsanvisninger via intranet for at opnå et sikkert arbejdsmiljø i analytisk-kemisk laboratorium. Det samlede antal undersøgelser i 1999 Alkoholbestemmelser Retskemiske undersøgelser Narkotika-effektundersøgelser 669 Ledsagestoffer 6 Det er ligeledes afdelingens opgave at fortolke dens analyseresultater samt afgive en sagkyndig vurdering til retsvæsenet i retstoksikologiske spørgsmål. Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Afdelingen har afholdt flere møder for nationale selskaber. B. Kæmpe er medlem af Justitsministeriets Samarbejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske Ydelser, herunder af det faglige underudvalg og arbejdsgruppen vedr. kvalitetssikring, repræsentantskabsmedlem for The International Association of Forensic Toxicologists, bestyrelsesmedlem i RISK under Ingeniørforeningen og medlem af en arbejdsgruppe under Det europæiske Vejsikkerhedsforbund (ERSF). Anni Steentoft er medlem af Sundhedsstyrelsens narkotikaudvalg, medlem af en arbejdsgruppe under Rigspolitichefen, narkotikainformationen og medlem af Nordisk Trafikgruppe, samt leder af nordisk arbejdsgruppe vedrørende narkomandødsfald.

5 338 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdelingen deltager i kvalitetskontrolanalyser (QA) såvel i nordisk som i EU-regi. Formidling Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin for studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for Justitsvæsenet. Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier. Retspatologisk Afdeling Forskningsvirksomhed Afdelingens forskningsaktivitet er i væsentlig grad baseret på det materiale, som passerer instituttet i forbindelse med varetagelsen af statsobducenturfunktionen. Det er langt overvejende retspatologiske og pato-anatomiske opgaver, selv om der også foregår en del tværfaglig forskning. En del af forskningsprojekterne skal anføres nedenfor: 1. Oversigt over middelalderens sygdomme og behandlingsmetoder på grundlag af skelet- og litteraturstudier (Pia Bennike, A.-E. Brade). 2. Befolkningsændringer fra mesolitikum til neolitikum. Osteologiske og odontologiske analyser (Pia Bennike, Verner Alexandersen). 3. Undersøgelse af genet for lavmolekylær phosphotyrosin protein phosphatase (ACP1), herunder specielt faktorer, der påvirker udfaldet af alternativ splejsning (Jørgen Dissing, Lars Rudbeck). 4. Aldersbestemmelse af lig og arkæologiske fund ved bestemmelse af racemiseringsgraden af L-asparaginsyre i kollagen under anvendelse af HPLC og kapillærelektroforese (Jørgen Dissing 5. Betydningen af mutationer i HFE genet for udviklingen af hæmokromatose undersøges ved analyse af et obduktionsmateriale (Jørgen Dissing 6. Undersøgelse af mutationer i genet for p-53 hos patienter med lever cancer (Jørgen Dissing, Maria-Benedicte Franzmann). 7. Undersøgelse af 181 patienter der vha. serologi og leverbiopsi i perioden fik stillet diagnosen non- A,non-B hepatitis. Projektet omfatter en klinisk del med reundersøgelse af patienterne og en morfologisk del, hvor leverbiopsierne revurderes og hvor der ved immunhistokemi og PCR undersøges for hepatitis-c. (Maria-Benedicte Franzmann 8. PCR: In situ og morforlogisk undersøgelse af levervæv fra stofmisbruger-dødsfald i perioden (Maria-Benedicte Franzmann, Birgitte Kringsholm). 9. Retsmedicinens historie i Danmark med særligt henblik på oprindelsen ved Københavns Universitet (Jørgen Genner). 10. Lægefiguren i danske kriminalromaner (Jørgen Genner). 11. Metabolisk Screening ved pludselig uventet død i barnealderen eller mistanke om shaken baby syndrom (Steen Holger Hansen 12. Voldtægtsmønstret og ændringer heraf i perioden (Steen Holger Hansen). 13. Sammenlignende opgørelser over drab i en tiårs periode i to skandinaviske hovedstadsområder, København og Oslo (Hans Petter Hougen 14. Studier af det cellulære immunforsvar ved eksperimentelle Salmonelle typhimurium infektioner (Hans Petter Hougen 15. Undersøgelse af dødsfald blandt stofmisbrugere i Øst-Danmark, herunder forekomsten af HIV-antistof (Birgitte Kringsholm, Peter Theilade). 16. Opgørelse af primært uidentificerede personer fundet døde i farvandene/på kysterne i Danmark (Birgitte Kringsholm, Jan Jakobsen). 17. Undersøgelse af dødelige vejtrafikulykker i Østdanmark i 1996 (Birgitte Kringsholm). 18. Isotopundersøgelser af knogler mhp. kostanalyser i middelalderens nordatlantiske samfund (Niels Lynnerup 19. Analyse af den fraktale dimension af kraniesuturer (Niels Lynnerup). 20. Bedømmelse af mellemørebetændelse i fortidige populationer (Niels Lynnerup, Preben Homøe). 21. Harris Lines i lemmeknogler i fostre (Niels Lynnerup, Niels Græm). 22. CT-scanning og 3-D rekonstruktion af skeletter og mumier (Niels Lynnerup). 23. Cancer incidens på Færøerne (Nils Højgaard Nielsen, Jan Dalberg). 24. Forekomst af Epstein-Barr virus subtyper ved spytkirtelcancer hos indfødte grønlændere (Inuit) (Nils Højgaard Nielsen 25. Kortlægning af sekvensvariation i mitokondrie-dna (mtdna). Karakterisering af sekvensvariation i kontrolregionens højvariable segment I (HVS-I) samt typning i bestemte RFLP-markører i mtdna fra en dansk, en grønlandsk-eskimoisk og to russiske (Nenets og Samer) populationsprøver er afsluttet (Søren Nørby og Juliette Saillard). 26. Morfinforgiftninger ved retslægelige dødsfald. Gaskromatografiske undersøgelser af morfinkoncentrationen i 7 forskellige områder i hjernen sammenholdt med blod- og leverkoncentrationen ved dødsfald hos stofmisbrugere (Klaus Poulsen som ph.d.-projekt). 27. Dykkerdødsfald i Danmark En undersøgelse af alle de omkomne dykkere, der er obducerede ved de 3 retsmedicinske institutter i Danmark (Klaus Poulsen). 28. Lægeklagesager behandlet i Retslægerådet i en årrække (Jørn Simonsen). 29. Forløbet af canalis mentalis undersøgt på kraniemateriale (Birgitte Sejrsen, I. Kjær). 30. Baggrundsmateriale til vurdering af ketonstofkoncentrationer i det retsmedicinske materiale (Peter Theilade 31. Alkoholistdødsfald indbragt til Retsmedicinsk Institut i København i 1995 og 1996 (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). 32. Drabsofre og deres gerningsmænd i en 3-årig periode. Baggrund og relationer (Peter Theilade, Birgitte Kringsholm). Konsulent og rådgivningsvirksomhed Retsmedicinske undersøgelser og andre aktiviteter Retspatologisk Afdeling varetager en del embedslægeopgaver, idet afdelingens medarbejdere afholder retslægelige ligsyn og foretager retsmedicinske personundersøgelser. Fra 1. oktober 1999 er der sket en omlægning, således at instituttet nu udfører alle personundersøgelser og finde-

6 Retsmedicinsk Institut 339 stedsundersøgelser for samtlige politikredse på Sjælland. Lolland, Falster og Bornholm, mod tidligere kun for Københavnsområdet. Derudover foretager afdelingen retslægelige obduktioner m.v. for samme område og på Færøerne. Ud over undersøgelse af flygtninge og asylansøgere med henblik på en konkret aldersbestemmelse, foretager afdelingen tillige undersøgelse af asylansøgere, som angiver at have været udsat for tortur i deres hjemland. Afdelingen har udstyr og ekspertise til at foretage undersøgelse af mindreårige, som formodes at have været udsat for incestovergreb og dette tilbud gælder for hele det område, hvor afdelingen fungerer som statsobducentur. Det totale antal undersøgelser i 1999 Obduktioner 754 Personundersøgelser 354 Findestedsundersøgelser 20 Retslægelige ligsyn ved instituttet 966 Retslægelige ligsyn ved embedslæger 598 Retsodontologiske undersøgelser 54 heraf 8 aldersbedømmelser i asylsager Faglige og administrative hverv En del af afdelingens medarbejdere er fortsat medlemmer af nationale og internationale tidsskriftredaktioner samt medlemmer af nationale og internationale faglige organisationer. Instituttet har i 1999 stillet medarbejdere til rådighed for henholdsvis FN og Udenrigsministeriet ved retsmedicinske undersøgelser i Bosnien og Kosova, ligesom en del af afdelingens medarbejdere fortsat er tilknyttet Rigspolitichefens eftersøgningstjenestes katastrofeberedskab. Formidling Retspatologisk Afdelings medarbejdere varetager størsteparten af den prægraduate undervisning af medicinske studerende i retsmedicin, ligesom afdelingens medarbejdere afholder alle eksaminer. Afdelingen varetager tillige afholdelsen af tentamina i medicinallovgivning for udenlandske læger, som ønsker autorisation i Danmark. Derudover varetager afdelingens medarbejdere postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk personale og personale inden for justitsvæsenet. Flere af afdelingens seniormedarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier og forskellige specialeafhandlinger. Afdelingens enhed for retsodontologi og antropologi er i 1999 styrket gennem fakultetets ansættelse af mag.scient., lic.med. Pia Bennike. Afdelingen har et tæt samarbejde med museumsverdenen og står for en omfattende foredragsvirksomhed, ligesom afdelingen medvirker ved kurser og undervisning af tandlæger og arkæologistuderende i såvel Danmark som udlandet. Institutleder Jørn Simonsen Stab Årsværk VIP: 24,9 årsværk. TAP: 101,5 årsværk. STIP: 0,2 årsværk. Afdeling for Retspatologi VIP Franzmann, Maria-Benedicte; adjunkt. Genner, Jørgen Pedersen; læge. Hansen, Steen Holger; forskningsass. Hougen, Hans Petter; vicestatsobducent. Kringsholm, Birgitte; lektor. Lynnerup, Niels; lektor. Nielsen, Nils Bryde Højgaard; vicestatsobducent. Nørby, Søren; lektor. Ottosen, Gyda Lolk; lektor. Poulsen, Klaus; læge. Rudbeck, Lars; forskningsstip. Simonsen, Jørn Rene West; professor. Theilade, Peter; lektor. Afdeling for Retsgenetik VIP Andersen, Sonja; retsgenetiker. Aurup, Helle; retsgenetiker. Bruun, Hanne Qvist; retsgenetiker. Dissing, Jørgen; lektor. Eriksen, Birthe; lektor. Hallenberg, Charlotte; adjunkt. Hansen, Hanna Elsebeth; lektor. Larsen, Hans jacob; retsgenetiker. Mogensen, Helle Smidt; retsgenetiker. Morling, Niels; institutchef. Rasmussen, Erik Michael; retsgenetiker. Schoop, Mariann Thymann; lektor. Simonsen, Bo Thisted; retsgenetiker. STIP Rudbeck, Lars; ph.d.-studerende. Afdeling for Retskemi VIP Felby, Søren; lektor. Helboe, Thomas; retskemiker. Johansen, Sys Stybe; retskemiker. Kæmpe, Arne Bent Pedersen; institutchef. Müller, Irene Breum; retskemiker. Nielsen, Erik; lektor. Petersen, Henning Willads; retskemiker. Steentoft, Anni; lektor. Toft, Jens Martin; lektor. Worm, Karen Johanne; lektor. Ph.d.-afhandlinger Hviid, Thomas Vauvert Faurschou: Isolering af fosterceller fra maternelt blod med henblik på prænatal diagnostik med PCR-teknik og undersøgelse af immunologiske forhold. Fondsstøtte Afdeling for Retspatologi Sundhedsministeriet Retsmedicin i Estland (Hans Peter Hougen) kr Publikationer Afdeling for Retspatologi Arneborg J., Heinemeier J., Lynnerup N., Nielsen H.L.,

7 340 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Rud R., Sveinbjörnsdottir A.E.: Change of diet of the Greenlandic Vikings determined from stable carbon isotope analysis and 14 C dating of their bones. Radiocarbon 41, s , Bennike P.: Facts or myths? A re-evaluation of cases of diagnosed tuberculosis in the past in Denmark. i: Tuberculosis. Past and present s , G. Palfi, O. Dutour, J. Deák & I. Hutas (eds), Golden Book Publ. TB Foundation, Hungary Bennike P.: The Early Neolitic Danish bog finds: A strange group of people. i: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology s , B. Coles, J. Coles & M. Schou Jørgensen (eds), Exeter, GB Bennike P., Brade A-E.: Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i Danmark. 78 s. Medicinsk-Historisk Museum, Københavns Universitet, København Dalberg J., Jacobsen O., Nielsen N.H., Storm H.H.: Colorectal cancer in the Faroe Islands a setting for the study of the role of diet. J Epidemiol Biostat 4/1, s , Dissing J.: Review on: Forensic DNA profiling protocols. Methods in Molecular Biology Vol.98. FEBS Letters 451, s , Grønbæk K., Krarup H.B., Møller H., Krogsgaard K., Franzmann M-B., Sonne J., Ring-Larsen H., Dietrichson O.: Natural history and etiology of liver disease in patients with previous community-acquired acute non-a, non-b hepatitis. Journal of Hepatology 31, s , Gulmann C., Hougen H.P.: Entrance, exit, and reentrance of one shot with a shotgun. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Hansen S.H., Rossen K.: Evaluation of cardiac troponin I immunoreaction in autopsy hearts: A possible marker of early myocardial infarction. Forensic Science International 99, s , Homøe P., Lynnerup N.: Epidemiology of Otitis Media throughout 600 years in Greenland. i: Otitis Media Today s , M. Tos, J. Thomsen & V. Balle (eds), Kugler Publications, Holland Hougen H.P.: Klinisk retsmedicin. Ugeskrift for læger 161, s , Hougen H.P.: Fact-finding missions. Torture 9/1, s , Hougen H.P., Rogde S., Poulsen K.: Homicides in two Scandinavian capitals. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 20, s , Kramp P., Lorenzen I., Simonsen J.: Retslægerådets årsberetning s. Danmark Lynnerup N., Homøe P., Skovgaard L.T.: The frontal simus in ancient and modern Greenlandic Inuit. International Journal of Anthropology 14, s , Lynnerup N.: Nivåbarnet, CT-scanning og computere. i: Hørsholms Egns Museum Årbog 1998 s , Hørsholms Egns Museum, Lynnerup N.: Retsantropologi. Ugeskrift for Læger 161, s , Lynnerup N., Homøe P.: Lav hyppighed af sinus frontalis hos grønlændere. Nordisk Rettsmedisin 4, s , Lynnerup N., Bennike P., Nørby S.: Antropologiske undersøgelser i: Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1998 s , Det Arkæologiske Nævn, Det Arkæologiske Nævn, Danmark Moser C., Hougen H.P., Song Z., Rygaard J., Kharazmi A., Høiby N.: Early immune response in susceptible and resistant mice strains with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection determines the type of T-helper cell response. APMIS 107, s , Nørby S.: Kloning to år efter Dolly. Ugeskrift for Læger 161, s , Paulsen H.U., Thomsen J.S., Hougen H.P., Mosekilde L.: A histomorphometric and scanning electron microscopy study of human condylar cartilage and bone tissue changes in relation to age. Clin. Orth. Res. 2, s , Schiødt T., Bennike P.: Hvad gulvplankerne skjulte. i: Set & sket i Medicinsk-historisk Museum s , Medicinsk-historisk Museum, København Simonsen J.: Retsmedicin. i: Medicinsk Kompendium s , I. Lorenzen, G. Bendixen & N.E. Hansen (eds), NNF Arnold Busck, København Simonsen J.: Retsmedicin og medicinallovgivning. 431 s. FADL, København Simonsen K., Dissing J., Rudbeck L., Schwartz M.: Rapid and simple determination of hereditary haemochromatosis mutations by multiplex PCR-SSCP: Detection of a new polymorphic mutation. Ann. Hum. Genet. 63, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger 161, s , Afdeling for Retsgenetik Hviid T.: Detection of Fetal-specific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Detection of Fetalspecific DNA after Enrichment for Trophoblasts Using the Monoclonal Antibody LK26 in Model Systems but failure to Demonstrate Fetal DNA in Maternal Peripheral Blood. Prenat Diagn 19, s , Hviid T.V.F., Morling N.: Survival of fetuses and viruses: Universal mechanisms of co- existence with an immumological potent host. Amer J Reprod Immunol 41, s , Hviid T.V.F., Sørensen S., Morling N.: Polymorphism in the regulatory region located more than 1.1 kilobases 5 to the start site of transcription, the promoter region, and exon 1 of the HLA-G gene. Human Immunology 12, s , Morling N.: Retsgenetik. Ugeskr Læg 161, s , Morling N.: Amplification of Short Tandem Repeat Loci Using PCR. i: Forensic DNA Profiling Protocols s , P.J. Lincoln, J. Thomsón, Humana Press, Totowa New Jersey Morling N., Lindblom B., Teige B.: Rättsgenetiska undersökninger med DNA i rättsmedicinsk praxis roll, kvalitets- och särskilda säkerhetskrav. i: Underlag för nationella riktlinjer imon rättsmedicin och rättskemi vid dödsorsakutredninger. s , Rättsmedicinalverket, Stockholm Stockmarr A.: Likelihood Ratios for Evaluating DNA Evi-

8 Retsmedicinsk Institut 341 dence When the Suspect is Found Through a Database Search. Biometrics 55, s , Afdeling for Retskemi Christophersen A.S., Ceder G., Kristinsson J., Lillsunde P., Steentoft A.: Drugged driving in the Nordic countries-a comparative study between five countries. Forensic Science International 106/3, s , Johansen S.S.: Analysis of Creosote and Oil in Aqueous Contaminations by SPME. i: Applications of Solid Phase Microextraction s , Janusz Pawliszyn(ed.), The Royal Society of Chemistry, Letchworth, UK Johansen S.S., Müller I.B.: Ecstasy (MDMA) m.v.-et fænomen i retsmedicinen? Nordisk Rettsmedisin 4, s. 79, Kæmpe A.B.P.: Nye retskemiske landvindinger. Ugeskrift for læger Vol.161,13, s , Kæmpe A.B.P.: Tycho Brahe offer for en seriemorder? Farmaci 8, s , Petersen H.W., Felby S.: Identification of Inhalation Anaesthetics in Automated Blood Alcohol Analysis with Headspace GC/MS and Cryofocusing. i: The 47th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics s. 90/242, Santa Fe Rasmussen L.S., Steentoft A., Rasmussen H., Kristensen P.A., Møller J.T.: Benzodiazepines and postoperative cognitive dysfunction in the elderly. British Journal of Anaesthesia Vol.83,4, s , Schneider A., Kiehne A., Irgendoh A., Steentoft A.: Quantification of Morphine, 6-Monoacetylmorphine, Codeine and Nalorphine using an Ion Trap LC-MS-System. 90/238 s. Worm K., Steentoft A., Toft J.M.: Forgiftningsdødsfald over en 5-årig periode i Østdanmark. Ugeskrift for læger Vol.161,48, s , Worm K., Dragsholt C., Simonsen K.W., Kringsholm B.: Citalopram i retskemiske sager. Ugeskrift for læger Vol.161,30, s ,

Retsmedicin. Retsmedicinsk Institut

Retsmedicin. Retsmedicinsk Institut ÅRBOG 1996 Retsmedicin 241 Retsmedicin Retsmedicinsk Institut Historie: Der henvises til Københavns Universitets Årbog 1991, 1994 og 1995. Instituttet finder det stadig hensigtsmæssigt at være opbygget

Læs mere

RETSGENETIK NIELS MORLING KØBENHAVNS UNIVERSITET RETSMEDICINSK INSTITUT RETSGENETISK AFDELING

RETSGENETIK NIELS MORLING KØBENHAVNS UNIVERSITET RETSMEDICINSK INSTITUT RETSGENETISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET RETSMEDICINSK INSTITUT RETSGENETISK AFDELING RETSGENETIK NIELS MORLING INSTITUTLEDER, DR.MED. PROFESSOR I RETSGENETIK RETSGENETISK AFDELING, RETSMEDICINSK INSTITUT DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Københavns Universitet Årbog 2005 Retsmedicinsk Institut 377 Retsmedicinsk Institut Ledelse pr. 1.2.2005 Instituttet ledes af institutleder Niels Morling. Medlemmer af institutbestyrelsen er afdelingslederne

Læs mere

Retsmedicin. Retsmedicinsk Centralinstitut. Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991.

Retsmedicin. Retsmedicinsk Centralinstitut. Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991. ÅRBOG 1993 Retsmedicin 221 Retsmedicin Retsmedicinsk Centralinstitut Historie: Se Københavns Universitets Årbog 1991. Det retsmedicinske Centralinstitut er en administrativ enhed, som dannes af Institut

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere

Dansk Selskab for Retsmedicin

Dansk Selskab for Retsmedicin Sundhedsudvalget 2010-11 L 169 Bilag 13 Offentligt Dansk Selskab for Retsmedicin Folketingets Sundhedsudvalg Vedr.: L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab

Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen. Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen Viden om drab Aarhus Universitetsforlag Viden om drab Viden om drab Redigeret af Ole Ingemann Hansen Karen Klitgaard

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

INSTITUT FOR RETSMEDICIN

INSTITUT FOR RETSMEDICIN Mål- og handleplaner for INSTITUT FOR RETSMEDICIN Mål og Handleplan, Institut for Retsmedicin Side 1 1. Beskrivelse af instituttet i ord og væsentligste nøgletal Instituttet blev et samlet institut ved

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

En introduktion til SURVIVE. lad de døde gavne de levende

En introduktion til SURVIVE. lad de døde gavne de levende En introduktion til SURVIVE lad de døde gavne de levende Obduktionssbaseret strategi for kortlægning af risikomarkører for dødsfald blandt psykisk syge. 1. Indledning Psykisk syge er en udsat gruppe, som

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 7. semester Forår 2011 - Modul K2 - Sygdomme i respirationsvejene - Uge 12 6 GRUPPER HS 21.03.2011-- 8.15-9.00 MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 WP 25.aud WP15 st. aud Sygdomme

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

nderøg - effekter påp helbredet Røg g er skadelig - uanset kilde Foto: USA Today Jakob BønlB

nderøg - effekter påp helbredet Røg g er skadelig - uanset kilde Foto: USA Today Jakob BønlB Brænder nderøg - effekter påp helbredet Jakob BønlB nløkke, læge l PhD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Formand Foreningen Miljø og Folkesundhed under Dansk Selskab for Folkesundhed. Fotografi:

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Highscore 1 serie - Damer

Highscore 1 serie - Damer Highscore 1 serie - Damer Nr.: Navn: Navn: Kegler: 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Rita Gabel-Jensen Danske Bank Vu Anh Nguyen System Frugt Kirsten Akselsen MT Højgaard A/S 11 Inge Andersen TDC IF 0 Lena B.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016 Et venligt skub? Baggrundspapir Udregning: Effekt på dødelighed som følge af tykog endetarmskræft (colorectal cancer, CRC) ved deltagelse i screening for skjult blod i afføring efterfulgt af koloskopi

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Diabetes Impact Study

Diabetes Impact Study Diabetes Impact Study Pressemøde den 20. august 2015 Henrik Nedergaard Adm. direktør Baggrund 306.624 registreret med diabetes i Danmark (år 2011) Seneste økonomital er fra 2006 - beregnet på tal fra 2001

Læs mere

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Onsdag den 26. oktober kl. 13:00 17:30 i Aulaen på Aarhus Universitet Hvordan sikrer vi os de kloge hoveder, vi skal bruge? Anders Børglum Professor

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere