Passiv rygning i privatsfæren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passiv rygning i privatsfæren"

Transkript

1 Rapport 2009 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse

2 Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse Kræftens Bekæmpelse Rapport 02/ udgave, februar 2009 Tekst: Anne-Line Brink, cand.scient. Ida Marie Mosberg Christoffersen, stud.mag. Bodil Schroll Harboe, cand.comm. Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge Layout: Michala C. Bendixen Foto: StockXpert og Colourbox Rapporten citeres: Brink, AL. et. al: Passiv rygning i privatsfæren. Kræftens Bekæmpelse, 2009 Rapporten kan hentes i elektronisk form på

3 FORORD Hvordan tackler danskerne rygning og passiv rygning i eget og andres hjem? Hvad tænker de om røgen, når de møder den i eget hjem eller hos venner og familie? Hvilke barrierer er der for at gøre sit hjem røgfrit, og kan man blande sig i røgen i andres hjem? Hvad sker der, hvis røgen vælges fra? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at belyse i denne rapport, hvor vi har samlet analysen af interviews med 20 personer om deres syn på og håndtering af passiv rygning i privatsfæren. Undersøgelsen er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tips- og lottomidler. Ja, jeg er da ikke interesseret i, at de skal sidde og kløjes i mit hjem, men ellers i princippet så vil jeg selvfølgelig ryge i mit hjem. 34-årig mand, ryger Det kan godt være det er deres hjem, men det er mine lunger. 60-årig kvinde eksryger

4 INDHOLD 1 Indledning Metode Normændring dengang og nu Rygere anno Sådan bruges rygningen Eksrygere anno Ikkerygere anno Børn og røg Viden om passiv rygning Rygeskikke i privatsfæren Når røgen vælges fra Barrierer mod røgfrit hjem Argumenter for røgfrit hjem Røgfrit hjem i praksis Røg i andres hjem Hvordan kommer vi videre? Profiler af interviewpersoner Spørgeguide til eksrygere og ikkerygere Spørgeguide til rygere

5 1 Indledning Passiv rygning er årsag til kræft, hjertesygdom og luftvejssygdomme. 1 Selv kortvarig udsættelse for røgen er skadeligt for helbredet - ved blot 30 minutters udsættelse for passiv rygning påvirkes blodkar og celler i blodet. 2 Vi opholder os 90 % af tiden indendørs 3, så den luft, vi indånder indendørs, skal være fri for kræftfremkaldende stoffer og sundhedsskadelige partikler. PA S S I V RY G N I N G P Å DAG S O R D E N E N Verden over har der i de seneste år været fokus på at skabe røgfrihed indendørs, og mange lande har indført rygeforbud på arbejdspladser, restauranter og i offentlige transportmidler. I august 2007 trådte en ny lov om røgfri miljøer i kraft i Danmark. Formålet med loven er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning på arbejdspladser og i det offentlige rum. I forbindelse med rygeloven er mange blevet mere bevidste om passiv rygning, end de var tidligere. Alligevel viser tal fra 2008, at 28 % af danskerne både rygere og ikkerygere fortsat er udsat for passiv rygning i eget hjem. 4 HVAD ANDRE GØR Passiv rygning er et emne, som kan være svært at tage op blandt venner og familie. Det kan være svært at gøre sit hjem røgfrit, hvis ægtefællen ryger, eller hvis venner og familie er vant til, at man må ryge indendørs i hjemmet. Viden om hvordan andre tackler problematikken, og hvilke normer, der er i samfundet, har i andre sammenhænge vist sig at føre til adfærdsændringer. Ringstedforsøget, som blandt andet omhandlede unges brug af rusmidler, viste, at forestillinger, om hvad andre gør, betyder meget for egen adfærd. Hvis de unge troede, at en særlig adfærd - for eksempel festrygning - var udbredt blandt jævnaldrende, var der større risiko for, at de også selv var engageret i denne adfærd. Viden om de faktiske forhold og en reduktion af de sociale overdrivelser havde en forebyggende effekt. Da de unge fandt ud af, at 1 IARC Monographs: Tobacco Smoke and Involuntary Smoking Lyon og U.S. Department of Health and Human Services. The Health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke. A report of the Surgeon General Heiss et al. J Am Coll Cardiol 2008; 51(18): Jenkins et.al. Atmospheric Environment Part A-General Topics 1992; 26(12): TNS Gallup. Monitorering af danskernes rygevaner, det ikke var så normalt at anvende rusmidler, som de gik og forestillede sig, så ændrede de adfærd, og der blev konstateret et fald i forbruget af rusmidler. 5 Selv om der er en udvikling i gang i forhold til passiv rygning, så sker forandringerne ikke af sig selv. Vi håber, at denne rapport kan være med til at sikre, at udviklingen fortsætter, og at kulturanalysen vil være en øjenåbner i forebyggelsen af passiv rygning i privatsfæren. Vi håber, flere finder ud af, at det er normalt, at man ikke vil have røg i sit hjem, og at det bedste er, hvis der kun ryges udenfor. Det vil være et vigtigt skridt i bekæmpelsen af de kræft-, hjerte- og luftvejssygdomme, som skyldes passiv rygning i privatsfæren, men også betyde noget for den måde vi omgås hinanden. 5 Balvig et al. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet

6 2 Metode Kulturanalysen er baseret på en række kvalitative semi-strukturerede interviews. I N T E RV I E W P E R S O N E R Interviewene blev udført af tre interviewere, og interviewpersonerne blev rekrutteret via Kræftens Bekæmpelses netværk gennem flere led, eksempelvis kollegaers naboer og venner eller ægtefæller til forældres kollegaer. I alt 20 personer blev interviewet. Interviewgruppen er blandet med hensyn til beskæftigelse, alder, køn, urbanitet og rygevaner (tabel 1). Vi interviewede en pedel, to klinikassistenter, to pædagogstuderende, en kunstner, en pensioneret detailhandler, en kunsthåndværker, en værktøjsmager, en arbejdsløs akademiker, en vvs-installatør, en lægesekretær, en chef, en sagsbehandler, en statistisk analytiker, en medicinstuderende, en gymnasieelev, en systemberegner og to kontorfunktionærer. Profiler af interviewpersoner Tabel 2. viser en oversigt over interviewpersonerne. En detaljeret profil findes i kapitel 17. Tabel 1. Karakteristika for interviewpersonerne Køn Antal Kvinder 11 Mænd 9 Alder Børn Ja 11 Nej 8 Gravid 1 Boligtype Lejlighed 9 Hus 8 Rækkehus 2 Gård 1 Urbanitet Storby 8 Forstad 3 Provinsby 7 Landzone 2 Rygestatus Ikkeryger 6 Eksryger 6 Ryger 8 Tabel 2. Profiler af interviewpersoner Interviewperson Rygestatus Køn Alder A Ryger Kvinde 49 B Ryger Kvinde 41 C Ikkeryger Kvinde 53 D Eksryger Kvinde 64 E Eksryger Kvinde 26 F Ryger Kvinde 24 G Ikkeryger Kvinde 26 H Eksryger Kvinde 60 J Eksryger Kvinde 60 K Eksryger Kvinde 37 L Ikkeryger Mand 20 M Eksryger Mand 69 N Ryger Mand 35 O Ryger Mand 34 P Ryger Mand 33 Q Ryger Mand 46 R Ryger Mand 54 S Ikkeryger Mand 58 T Ikkeryger Mand 46 U Ikkeryger Kvinde 40 6

7 I N T E RV I E W E N E Interviewene varede mellem 35 og 95 minutter og blev optaget ved hjælp af diktafon. Alle interviewene foregik i den interviewedes eget hjem, på nær ét, der foregik på personens arbejdsplads. Hjemme-interviewene var med til at skabe en afslappet stemning, og det gjorde det nemmere at forstå, når der blev fortalt om specifikke situationer i hjemmet. Ét af interviewene var et dobbeltinterview med et ægtepar. Hvis intervieweren under interviewet observerede noget vigtigt, som ikke fremgik af båndoptagelsen, blev det nedskrevet efter interviewet. Som tak for hjælpen modtog alle et gavekort. Interviewene var semistrukturerede og tog udgangspunkt i en række åbne spørgsmål om emnet. Dermed fik den interviewede mulighed for med egne ord at udtrykke opfattelser og meninger. Metoden er velegnet til at give en nuanceret og detaljeret forståelse for synspunkter og normer. Spørgeguiden til henholdsvis rygere, eksrygere og ikkerygere var tilpasset rygestatus (se kapitel 18 og 19). Betegnelser for rygestatus Ikkerygere er i denne rapport betegnelsen for de personer, som aldrig har røget. Eksrygere og rygere er betegnelsen for forhenværende og nuværende rygere. Interview med ikkerygere og eksrygere Interviewene med ikkerygere og eksrygere blev indledt med spørgsmål om egne erfaringer med rygning, og hvor der blev røget i personens dagligdag. Dernæst fulgte spørgsmål om rygning i personens eget hjem eksempelvis: Hvilke rum bliver der røget i?, Kan du forestille dig, at der slet ikke må ryges indendørs i dit hjem?, Hvorfor indførte du, at der ikke må ryges indendørs i dit hjem?, Hvordan var det første gang, I skulle have gæster?, Hvilke begrundelser er gode at bruge, hvis man har indført et røgfrit hjem?, Er der nogen situationer, hvor det er sværere at overholde? Efterfølgende fulgte spørgsmål om rygning i andres hjem eksempelvis Bør man sige fra, eller skal man finde sig i røgen i andres hjem? og Har de sociale situationer ændret sig i de hjem, hvor man ikke længere må ryge indendørs? Afslutningsvis stillede vi spørgsmål om rygeloven, hvorved der igen var mulighed for at snakke om holdninger til rygning. Hele spørgeguiden findes bagest i rapporten (kap. 18). Interview med rygere Interviewene med rygerne blev indledt med spørgsmål om egne rygevaner efterfulgt af spørgsmål om, hvor der blev røget i personens dagligdag. Det fungerede som en blød start på interviewet, hvor der kunne fortælles løst og fast om rygning. Dernæst fulgte spørgsmål om rygevaner i eget hjem. Eksempelvis Er der noget, der kan få dig til at beslutte, at der slet ikke må ryges indendørs i dit hjem?, Hvordan vil du reagere hvis en ven beder dig om, at der ikke bliver røget indendørs, mens han er på besøg? Efterfølgende fulgte spørgsmål om rygning i andres hjem eksempelvis: Hvordan gør du, hvis du er et nyt sted, og du ikke ved, om det er i orden at ryge?, Hvordan opfatter du det, når du kommer i et hjem, hvor der ikke må ryges?, Er der nogen, du viser særlig hensyn til i forhold til din rygning? Afslutningsvis var spørgsmål om rygeloven, hvormed der igen var mulighed for at snakke om holdninger til rygning. Hele spørgeguiden findes bagest i rapporten (kap. 19). Tanker bag spørgeguiderne For at undgå en akavet situation var der i udarbejdelsen af spørgsmålene fokus på, at spørgsmålene ikke måtte virke belærende. Det blev fravalgt at bruge udtrykket passiv rygning og i stedet sige, når nogen ryger, da udtrykket passiv rygning ikke bruges så meget i det daglige sprog. Spørgsmål om de skadelige effekter af passiv rygning, blev undgået, da det kunne virke som en eksamination. Samtlige interview blev afsluttet med spørgsmål om, hvordan det havde været at blive interviewet, og om interviewpersonen havde lyst til at fortælle noget, som ikke var blevet belyst. DATA OG ANALYSER Interviewene er ikke repræsentative, men giver tilsammen et detaljeret billede af normer og syn på passiv rygning. De interviewede er anonyme, men når det har betydning for sammenhængen nævnes køn, alder og rygestatus. Citater fremstår i anførselstegn og kursiv eller med blå skrift. Hvis der i et citat står [...], betyder det, at citatet er forkortet. Interviewene blev analyseret ved hjælp af kategorisering. To personer læste uafhængigt interviewene igennem for at danne sig et helhedsindtryk. Dernæst blev transskriberingerne inddelt i temaer, der igen blev inddelt i undertemaer. Afhængig af hvad analytikeren fandt mest anvendeligt, gik hun derefter tilbage til særlige passager, talte udsagn der tydede på forskellige holdninger, fremsatte uddybende fortolkninger af specifikke udsagn med mere. 7

8 3 Normændring dengang og nu I løbet af de seneste årtier er der gradvist sket ændringer i danskernes normer i forhold til rygning og passiv rygning. Jeg oplever, at der sker enormt hurtigt sådan en mentalitetsændring. Fra at det var da bare, noget man gjorde uden at tænke over det til, at det nu er det, hvis man er ryger, noget man virkelig tænker over. (D) 64-årig kvinde, eksryger DENGANG Mange i den lidt ældre generation fortæller, at de er vokset op i en tid, hvor der var en helt anden holdning til rygning, end der er i dag. Især dem, der er i 50 erne og 60 erne, fortæller, at de er vokset op i en generation med tæt røg. En 58-årig siger: Jeg har selv gået rundt i den tætteste røg, siden jeg var helt lille (S), mens en 69-årig, fortæller: Der var tåget i alle lokaler af tobaksrøg, og det hang i gardinerne. Sådan var det jo. Og der røg man 20, 40 til 60 cigaretter om dagen. (M) Jeg er ligesom født ind i det. Jeg er garanteret flasket op med Cecil. (A) 49-årig kvinde, ryger Røgen var en selvfølge Det var en tid, hvor rygning var en selvfølge både for rygere og ikkerygere. Der blev røget overalt: på arbejdspladser, i transportmidler, indendørs på skoler, til hverdag og fest, ved middagsbordet og i samme rum som børnene. Selv på hospitaler og fødeklinikker var røgen en selvfølge. En 60-årig tidligere ryger husker for eksempel: Vi sad ude på Charlottenlund fødeklinik og dampede om kap. (J) Som flere bemærker: Det var meget sjældent, at der var nogen, der ikke røg (M) og Der blev aldrig tænkt på om nogen røg eller ikke røg. (J) Rygning og røg blev betragtet som en uundgåelig del af det sociale liv. En af eksrygerne fortæller eksempelvis om sin barndom i 1970 erne: Min far og mor spillede meget bridge, og så havde de nogle af deres bedste venner ovre om aftenen. Alle røg, og når de sad der og røg en hel aften Jeg kan huske, at når man kom ind i stuen - det kunne være fuldstændig tåget, men man vænnede sig jo meget til det. (K) Flere fortæller, at det var normalt, at der ved sociale sammenkomster direkte blev opfordret til, at man røg. Der var jo rygefade rundt til fester og alt det der pjat. Det er jo heldigvis forbi. (T) 46-årig mand, ikkeryger Røgfrihed var sjældent Meget få tænkte over, at det var en mulighed, at der ikke blev røget indendørs, og det hørte til sjældenhederne, at nogen ligefrem frabad sig røg i hjemmet. En 60-årig kvinde fortæller: Det var ikke sådan, så de blev sat uden for døren ligesom i dag, hvis de røg en cigaret, vel? (J) Det var de færreste, der sagde fra over for røgen, også selvom det var generende for dem. En ikkeryger fortæller: Rygning generede mig. Det har det altid gjort. Før i tiden for eksempel til fødselsdagsfester, der røg alle folk som en skorsten. Alle røg jo, og man sad bare i en lille stue, og der var ikke nogen, der gik udenfor. Det var kun mig, der ikke røg, så jeg fik jo røde øjne. Det har altid generet mig. (S) På det tidspunkt tænkte man ikke over, at man kunne sige fra over for røgen. Normen var, at der var røg, og det kunne man ikke gøre noget ved. Begrænset viden Udtalelser fra flere viser, at man ikke havde den samme viden om rygning og slet ikke om passiv rygning, som man har i dag, og man tænkte ikke over at beskytte børn mod rygning og røg. En 69-årig mand husker eksempelvis, at: Selv små børn, fik lov til at suge på cigaretten, men det gør man jo ikke i dag. (M) På samme måde beretter flere kvinder, at det var normalt, at man også røg, selv om man var gravid. Jeg røg, til min store sorg i dag, også da jeg var gravid. Jeg vidste jo ikke bedre. (H) 60-årig kvinde, eksryger Rygning var en del af voksenlivet En kvinde i starten af 60 erne fortæller, hvordan hele samfundet lærte flere generationer at ryge gennem reklamer og film: Helten han stod altid med en cigaret i hånden. (J) Hun fortæller også, at når man blev konfirmeret, var det normalt at begynde at ryge, for så var man jo trådt ind i de voksnes rækker og voksne, de røg. Hun begyndte selv at ryge som 21-årig på sin mands opfordring: Jeg blev gift med én, der var nogle år ældre end mig, og jeg bed negle. Han syntes, jeg skulle se voksen ud [...] og sagde: Så tag dog en smøg i stedet for! (J) 8

9 Man har gjort alt, hvad man kunne for at påvirke med reklamer og alle mulige ting i mange, mange år, og det er vi så røget på i min generation. Men jeg synes, det er godt, at man får fat i den nye generation, så det ikke fortsætter. (J) 60-årig kvinde, eksryger Rygning var smart En kvinde, som i dag er 60 år, fortæller, at der var en vis signalværdi i at ryge: Da jeg var omkring nogen og tyve, da røg vi Kings. Det var smart. (H) Nogle peger på, at rygning også signalerede fest og livsglæde. En 58-årig mand, der ryger, udtaler: Det var altid rygere, der havde det sjovest. Dem der ikke røg i gamle dage, var nogle hængemuler, og dem der var gang i til sang, dans og druk, det var os rygere. [...] Det var sådan, at dengang jeg startede med at ryge, og så år efter, der var dem, der ikke røg, også dem der spiste mikromakro-mad. Dem var der ikke så meget gang i [...] Det var ikke nogen livsnydere. Livsnydere, det var dem, der tog det hele med. (R) Myten om de sjove rygere genkender mange, og den hænger delvist stadig fast - eksempelvis i forestillingen om at rygning hører med til fest. Danskernes rygevaner i de seneste 55 år I løbet af de sidste 55 år, er der sket en stor ændring i danskernes rygevaner: I røg 78 % af alle danske mænd og 40 % af alle kvinder. I 1980 var tallet 57 % for mænd og 44 % for kvinder. I 2008 var det 24 % af mændene og 23 % af kvinderne, der røg dagligt. Hamtoft og Lindhardt. Dan Med Bull 1955; 2(7): Nielsen et al. Ugeskrift for Læger 1988; 150(38): TNS Gallup. Monitorering af danskernes rygevaner, BEGYNDENDE FORANDRINGER Flere giver udtryk for, at der begyndte at ske en holdningsændring i 1980 erne. På det tidspunkt, blev de første kampagner om passiv rygning iværksat. Det er jo først der i midtfirserne, slutningen af firserne, at vi begyndte at sige fra over for det herhjemme, ikk? (C) 53-årig kvinde, ikkeryger En eksryger, som røg gennem 30 år, fortæller, at første gang hun oplevede, at nogen sagde fra over for røg var i 1980 erne: Det var da første gang, at jeg blev klar over, der var nogen, der blev så dårlige af det. [...] Jeg havde da aldrig hørt til familiefester, at der var nogen, der ikke kunne tåle, at der blev røget. (D) En kvinde, som blev født i midten af 1980 erne, fortæller: Jeg tror, at det var min far, der lige pludselig havde sat fokus på, at han syntes, det var forkert at ryge, når der var et lille barn i nærheden. Og det var så tilbage i 84, så (F) Jeg ved ikke, hvorfor det har været sådan et tabu og været så betændt. Man har næsten ikke kunne røre ved det få år tilbage. (H) 60-årig kvinde, eksryger Flere fortæller om svære dilemmaer, hvor de oplevede, lysten til socialt samvær kollidere med en ulyst til at udsætte sig selv for røg: Jeg synes jo, jeg var fuld bevidst om, hvor farligt og dumt det var for os. Det var et vanvittigt dilemma både at være social, udadvendt og deltage i udeliv [...] Jeg syntes, som årene gik, blev det værre og værre, jeg blev mere generet af det. (H) Ryg med eller gå din vej En mandlig ikkeryger beretter, at selvom han altid har følt sig meget generet af røg, var det først som årig, hvilket vil sige mellem 1970 og 1980, at han første gang forsøgte sig med et forsigtigt oprør mod røgen: Så gik jeg simpelthen fra den stue, når vi var til fødselsdag, for jeg kunne ikke holde det ud. Så blev jeg ikke særlig populær. [...] De sad jo bare og dampede løs. (S) Hans historie er interessant fordi, der på trods af en begyndende normændring, stadig var mange, der oplevede, at det var svært eller ligefrem socialt uacceptabelt at sige fra over for røgen. Det var ildeset at bevæge sig væk fra røgen. En kvinde i slutningen af 30 erne fortæller, at hvis man sagde fra over for røgen, så blev man jo, sablet ned om, at man var hysterisk, og man var jo nærmest den mest kedelige person i verden, hvis man ikke kunne tåle det der røg. (K) Hun tilføjer, at rygerne ofte holdt fast i, at de havde ret til at ryge. Selv begyndte hun at festryge fordi, der var så meget røg til festerne, at det var lettere at holde ud, når man selv røg: Jeg kan huske, at: Det er egentlig bare nemmere, hvis jeg lige selv ryger et par cigaretter, for så tænker jeg ikke så meget over alt det andet røg. (K) Som sagt har der været utrolig mange år, hvor man som ikkeryger nærmest ikke måtte sige noget. Hvor det, selvom de ikke selv syntes det, har været ryger ne, der har sat dagsordenen. (K) 37-årig kvinde, eksryger En kvinde fortæller, at hendes sociale liv har været påvirket af røgen. Hun lider af astma og har haft mange svære oplevelser. Hun fortæller, at der før i tiden var en særlig stemning, som gjorde det svært at sige fra: På skolen (børnenes skole, red.) når vi holdt arrangementer, så bad folk mig om at skride 9

10 udenfor. Så vi kan få lov at ryge. Altså, stemningen var det var ikke sjovt. Det var det ikke. (C) Hun fortæller også, at da hun for 10 år siden bad en storrygende præst om at lade være med at ryge under et konfirmandarrangement, var præstens reaktion: Hvis jeg ikke kunne tåle mosten i bageriet, så kunne jeg ligeså godt gå ud af den dør nu! (C) Kvinden har igennem årene oplevet, at det var hende, der i den grad faldt uden for normen, og hun har følt skyld og skam over sit behov for at sige fra. Hun følte, at hun både var besværlig for sin omgangskreds, og at hun udstillede sin sygdom. I DAG Kommentarer fra en del af de yngre personer viser, at de er opdraget med nogle andre normer, end de lidt ældre voksede op med. En 26-årig kvinde, der aldrig har røget, siger: Jeg har bare altid lært, at rygning er skidt, og folk har aldrig røget, når de kom på besøg, og til familieting, der har der heller ikke været røg. (G) Uanset om man er vokset op med en norm om, at røgen er noget, man skal undgå, eller normen om, at røgen er en selvfølge, så giver stort set alle udtryk for, at der i de seneste år er sket ændringer. I dag er de fleste mennesker langt mere opmærksomme på passiv rygning, og det er mere udbredt, at der ikke ryges indendørs. Nu er det jo lige som om, at stemningen er vendt sådan, at man ikke ryger. Sådan er det jo endt op nu. (M) 69-årig mand, eksryger Der er sket et skred Mange ikkerygere og eksrygere kan mærke, at de ikke længere bliver udsat for helt så meget røg, som de blev før i tiden. En 26-årig kvinde, som aldrig har røget, udtaler eksempelvis: Det er sjældnere, at der bliver røget inden døre generelt - også hos andre (G) og en 69-årig eksryger udtaler: Jeg synes ikke, det er så store mængder, man er udsat for mere. (M) Han fortsætter med at fortælle, hvordan det er, når han og hans kone har været til en eller anden sammenkomst: Når man så kommer hjem fra et eller andet, så siger man: Lagde du mærke til, der var overhovedet ikke nogen, der røg? Det var egentlig mærkeligt, der var slet ikke nogen, der røg. Det var kun godt, og så kører man videre. (M) Rygerne kan også mærke, at der er sket en forandring. En mandlig ryger fortæller: Jeg synes, at der er sket et skred i hvert fald. Folk er blevet mere opmærksomme på passiv rygning. Det er de helt sikkert. (P) I dag så tænker du selvfølgelig mere over, hvor du tænder en cigaret, det er klart og om der er andre, ikke også? (A) 49-årig kvinde, ryger Det er blevet lettere at sige fra - men stadig svært Mange ikkerygere og eksrygere oplever, at udviklingen har gjort det lettere at sige fra over for røg. En 53-årig ikkeryger udtaler: Det er først de senere år, at det er blevet acceptabelt at sige, at man ikke har lyst til at deltage i passiv rygning. (C) Men hun fortsætter med at fortælle, at selv om det er blevet lettere, så er det stadig svært at sige fra, og hun kan nogen gange føle sig presset til at acceptere røgen: Nogen gange så føler jeg virkelig, at jeg kan blive presset til at sige: Jamen det er i orden (at ryge indendørs, red.). Det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg kan blive. (C) Røgen er stadig et omtåleligt og konfliktfyldt emne. Fokus på røgen De nye normer har fået nogle rygere og eksrygere til at mene, at udviklingen accelererer og ikke stopper. En 35-årig ryger siger: Det er blevet vanskeligere at være ryger. (N) og en 49-årig ryger udtaler: Det er ligesom om, at hvis vi har fået fokus på noget, så bliver det ligesom acceptabelt at jagte folk. Uanset næsten, hvad det er. Ligesom holdningen også har ændret sig med spritbilister. For ti år siden kunne man ikke drømme om at sige til folk: Nej, du må ikke køre herfra, men i dag siger folk: Hvis du kører, så ringer jeg til politiet. (A) Jeg synes virkelig, vi er et jaget folkefærd. (Q) 46-årig mand, ryger Nogle af rygerne oplever, at der er en tendens til, at selv om de går udenfor og ryger, så er det ikke godt nok: For ti år siden gjorde det jo ikke noget, at man røg i samme hus som dem (børnene, red.), bare det ikke var samme sted. Men nu må man jo ikke engang ryge i samme hus som dem. Man må nærmest ikke engang gå ned og ryge, så slæber du det der op. (B) NORMÆNDRING DENGANG OG NU KORT FORTALT Mange fortæller, at frem til 1970 erne var rygning en selvfølge, og noget man ikke tænkte nærmere over. Rygning foregik på rygernes præmisser, og det var nærmest utænkeligt at sige fra over for røgen. Flere oplevede, at der i 1980 erne begyndte at ske en normændring. Udviklingen er gradvist fortsat frem til i dag, således at et røgfrihed i dag er mere udbredt. I dag har både rygere, eksrygere og ikkerygere langt større opmærksomhed på røgen, og der er større accept af, at man siger fra. Alligevel betragter både rygere, eksrygere og ikkerygere stadig rygning og passiv rygning i privatsfæren, som et ømtåleligt og konfliktfyldt emne. Nogle oplever, at det ikke er godt nok at gå ud og ryge, og nogle føler sig presset til at acceptere indendørs rygning. 10

11 4 Rygere anno 2008 Forholdene for rygerne har ændret sig meget i de seneste år. Hvilke konsekvenser har det for rygernes selvopfattelse, og hvilke tanker gør ikkerygere og eksrygere sig om rygerne? SELVOPFATTELSE Jeg tænker, at det at være ryger, er det samme som det at være ikkeryger. Det er bare noget, man gør. (N) 35-årig mand ryger Vi er hensynsfulde Næsten alle rygerne giver udtryk for, at de betragter sig selv som en hensynsfuld ryger, men de har meget forskellig opfattelse af, hvad denne betegnelse indebærer. For en del af rygerne betyder hensynsfuldhed, at man spørger folk omkring sig, om det er i orden, at man ryger: En 24-årig ryger fortæller: Jeg gør en stor dyd ud af altid lige at spørge, om det er okay. (F) Det er almindelig, god gammeldags pli, at man spørger, om man må ryge. (N) 35-årig mand, ryger For andre rygere betyder det at være hensynsfuld, at man i ikkeryger-hjem automatisk går ud og slet ikke spørger om lov til at ryge inde. En ryger fortæller: Hvis jeg er ude, så ryger jeg jo faktisk ikke så meget, fordi jeg går ud og ryger og tager hensyn. Hvis jeg ved, det er et ikkeryger-hjem, så går jeg udenfor. Så er der ikke engang noget med (at spørge, red.) (B) En af rygerne har en helt anden forklaring på det at vise hensyn. Han fortæller, at for ham er det at være hensynsfuld ensbetydende med, at folk har mulighed for at bevæge sig væk fra røgen: Jeg tænker, at god hensynstagen er, at det er til at finde ud af, hvordan rammerne er - at der er masser af muligheder for at søge til et ikke røgfyldt miljø. (N) Ifølge ham skal ikkerygere være hensynsfulde ved at flytte sig. Den samme ryger giver udtryk for, at det er hensynsfuldt at puste røgen op i luften i stedet for ud i hovedet på folk. Nogle rygere opfatter sig selv som hensynsfulde, fordi de har tilpasset deres adfærd til samfundets gradvise afstandtagen til røg. En 49-årig kvinde, der ryger, udtaler eksempelvis: Fordi der er så meget i det offentlige rum om, hvor farligt det er, og hvor generende det er og alt muligt, så selvfølgelig påvirker det da én, sådan så man tager mere hensyn. (A) Efter alt det der rygeproblematik, der er kommet op, synes jeg, folk er gode til at acceptere og spørge og ikke bare tænde, som man gjorde før i tiden. (Q) 46-årig mand, ryger Påvirkning fra tobaksindustrien Udtrykket at være en hensynsfuld ryger stammer oprindeligt fra 1980 erne. På det tidspunkt blev der oprettet en forening, som kaldte sig Foreningen for hensynsfulde rygere og som var støttet af tobaksindustrien. Foreningen udbredte udtrykket at være en hensynsfuld ryger, og næstformanden, læge Tage Voss, forklarede i 1989 til Fyns Amts Avis, hvad han forstod ved hensynsfuld rygning: Rygerne skal spørge om røgen generer nogen, så det åbent kan diskuteres, hvor meget det er rimeligt, at der bliver røget. Rygerne må så vise rimelige hensyn, ligesom ikkerygerne forhåbentlig vil afstå fra at demonstrere intolerance. I dag har udtrykket fået en ny betydning for de fleste, men det er en glidende proces, og definitionerne af hensynsfuld rygning er meget forskellige. Ritzaus Bureau. Fyens Stiftstidende 2000 Aug. 22. Fyens Amts Avis 1989 Sep. 1. Myten om de sjove rygere Enkelte rygere mener, at rygere har det sjovere end andre mennesker. En 33-årig ryger nævner eksempelvis, at hvis man deler et selskab op i rygere og ikkerygere, så er der sjovest hos rygerne. Han udtaler dog: Men det er nok sat lidt på spidsen, for det har jo også noget at gøre med, at dem jeg så ryger med, det er nogen, jeg har kendt i lang tid. (P) 11

12 Andre rygere giver udtryk for, at det er en floskel, at rygere er sjovere at være sammen med end andre mennesker. En af de mandlige rygere, som er i 30 erne, udtaler: Det kan man hurtigt have behov for at sige. Nej, jeg tænker, det er en floskel. Men jeg har hørt ikkerygere sige, at det er ude blandt rygerne, at det sjove sker, men det er svært for mig at forholde mig til, fordi jeg selv er ryger. Jeg går ud fra, at ikkerygere har det lige så sjovt som os andre, ellers er det jeres egen skyld, så må I se at komme i gang! (N) Det kan være flovt at ryge Nogle af rygerne fortæller, at de til tider føler sig flove over deres rygning eller føler, at de er nødt til at undskylde rygningen. En 41-årig kvinde, der ryger, siger: Man behøver ikke at ryge alle steder, jeg kan godt føle mig lidt flov over det. Det er det samme, hvis man er stor og tyk og tager en kæmpe is. Så tænker vi jo alle sammen på et eller andet plan: Hun kunne måske også tage en lidt mindre is. Man får nogle fordomme. (B) Hun fortæller også: Hvis jeg for eksempel på arbejdet går ud og ryger, så kan jeg godt føle, at jeg skal undskylde: Jeg har behov for det, jeg bliver lige nødt til at gå ud og (B) Man kan være flov, som ryger nogen gange, over ikke at have den der rygrad. (O) 34-årig mand, ryger Rygere føler sig presset Flere rygere oplever, at det er blevet mere almindeligt at kommentere folks rygning. En 54-årig mand, der ryger, udtaler: Når man ryger, bliver det mange gange et samtalepunkt både hos venner, familie og arbejdskollegaer - og afhængig af hvem det er, så kommer diskussionen op: Nå, du er ikke holdt op med at ryge eller Skal du ikke holde op med at ryge?. Helt afhængig af den kontekst man nu er i. Men det mærkes helt tydeligt, at det er et diskussionspunkt. (R) Han giver udtryk for, at denne fokus på rygerne får ham til at føle sig offentligt sat til skue. En kvindelig ryger oplever nogle gange at blive stemplet som misbruger: Altså, man kan jo godt få den der med, at folk synes man er narkoman, og det synes jeg ikke rigtig selv, at jeg er. Og på den anden side så er man afhængig af noget, så den er super svær, synes jeg. (F) På et andet tidspunkt siger hun: Nogen gange så kan man godt have den der følelse af, at man bliver banket oven i hovedet hele tiden, fordi man ryger. Det er ligesom om, at du er et dårligere menneske, fordi du ryger. (F) Fælles for flere af rygerne er, at de fokuserer på, at de føler sig dårligt behandlet og ikke på, at de udsætter andre for en sundhedsrisiko. En 35-årig mand, der ryger, fortæller for eksempel: Der er da ikke nogen tvivl om, at jeg ikke synes, det er specielt fedt at være ryger, men jeg tænker heller ikke, at jeg gør livet dårligere for andre ved at være ryger. Og det er lidt den fornemmelse, jeg får, når jeg ser tendensen til, at man bliver kategoriseret længere og længere væk fra de ikke-rygende. (N) En kvindelig ryger fokuserer også på, at hun føler sig dårligt behandlet i stedet for at fokusere på, at hun udsætter andre for en sundhedsrisiko. Jeg føler mig også krænket, hvis nogen bemærker, at jeg ryger. Man siger jo ikke til en stor tyk mand, der tager kage nummer syv: Skal du virkelig have flere kager? Det gør man ikke [...] Det er i orden at sige det til en ryger, men det er ikke i orden at sige det til en stor, overvægtig mand, vel? (A) Ved at sammenligne spisevaner og rygning tager hun ikke højde for, at rygning ikke kun skader rygeren, men også omgivelserne. Danskernes rygevaner i % af danskerne røg 23 % røg dagligt TNS Gallup. Monitorering af danskernes rygevaner, Rygere føler sig stillet til skue Mange rygere oplever, at det er blevet besværligt og ubehageligt at være ryger, og nogle oplever ligefrem en hetz. Ja, det er jo hetz! Hele vejen igennem, synes jeg seriøst. Vi er sgu et jaget folkefærd. Det synes jeg seriøst. (Q) 46-årig mand, ryger Nogle rygere oplever, at udviklingen i samfundet er med til at udstille rygerne. En af rygerne fortæller, at det for eksempel ikke er særlig rart, når man er på restaurant og får lyst til at ryge: Der skal man udenfor og stå som sådan en anden synder. Så der bliver flere og flere ulemper ved at ryge. (F) En anden ryger fortæller: Nogle gange er der lidt udstilling over det. Jeg synes, det er fint nok, at vi skal gå udenfor, men lad det være ved det, så må det også stoppe. (N) Nogle oplever, at de bliver udstillet på deres arbejdsplads, når de skal ryge i særlige glasbure. En af rygerne forstår for eksempel ikke sine kollegaer, som accepterer at ryge i et glasbur: Jamen, sig mig er I en flok aber eller et eller andet? Hvorfor gør I det bare så frivilligt? Troligt marcherer de ud der. (O) En anden ryger fortæller: I IKEA [...] så har de sådan nogle rygeglasbure. Der føler man sig også lidt som en abe i et bur. Jeg har gjort det én gang, og det gider jeg ikke igen. [...] Forældrene viste sådan deres børn: Se, der er én, der ryger. (F) Rygerne oplever ikke nødvendigvis rygerum som en service, men som en udstilling af deres vaner. Ønsket om at stoppe I tråd med at rygerne føler sig udstillede, set ned på og oplever, at det er blevet besværligt at være ryger, er der mange af rygerne, der giver udtryk for, at de gerne vil stoppe med at ryge. Flere rygere fortæller, at de går og venter på en særlig anledning, der kan motivere dem til at stoppe. Én håber, at hvis han starter på et nyt job eller bliver far, så vil det hjælpe ham til at stoppe med at ryge. En anden ryger fortæller, om 12

Ældres syn på rygning og livskvalitet

Ældres syn på rygning og livskvalitet Rapport 2011 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Rapport nr. 1 2012 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Ældres syn på rygning og livskvalitet - Interviews

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere