TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M"

Transkript

1 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon, til telefon afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M ELECTRONICS World Wide Web Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 06/2003. Rev. 1.0

2 Indhold Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... 7 Udpakning... 9 Din telefon Telefonens Udseende Skærm Servicelys Kom godt i gang Isættelse af SIM-kort Opladning af batteriet Sådan tændes og slukkes telefonen Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Indstilling af lydstyrken Besvare et opkald Visning af ubesvarede opkald Hurtigt skift til tilstanden Lydløs Valg af funktioner og indstillinger Telefonbog Gemme et nummer med et navn Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen Søgning efter et nummer i Telefonbog Redigering af en opkaldsgruppe Hurtigopkald Kontrol af hukommelsesstatus Indtastning af tekst Ændring af indtastningstilstanden Brug af T9-tilstanden Brug af store/små bogstaver Brug af symboltilstanden Brug af taltilstanden

3 Indhold Indhold Muligheder under et opkald Sætte et opkald på hold Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs) Sådan slås mikrononen fra/sendes tastetoner Sende DTMF-toner Søgning efter et nummer i telefonbogen Brug af SMS Sådan besvares et andet opkald Sådan foretages et konferenceopkald Brug af menuerne Åbning af en menufunktion ved at rulle Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej 55 Oversigt over menufunktioner Tekst Meddelelser Indgående (Menu 1.1) Udgående (Menu 1.2) Skriv nyt (Menu 1.3) Modeller (Menu 1.4) Indstilling (Menu 1.5) Mine objekter (Menu 1.6) Hukommelsesstatus (Menu 1.7) Telefonsvarer (Menu 1.8) Gruppemeddelelse (Menu 1.9) Billed Meddelelser Indbakke (Menu 2.1) Udbakke (Menu 2.2) Skriv ny (Menu 2.3) Slet alle (Menu 2.4) Opsætning (Menu 2.5) MMS Profil (Menu 2.6) Opkalds funktion Ubesvarede (Menu 3.1) Modtagede opkald (Menu 3.2) Foretagne opkald (Menu 3.3) Slet alle (Menu 3.4) Ringetid (Menu 3.5) Pris på opkald (Menu 3.6) Lyd Indstillning Ringetone (Menu 4.1) Lydstyrke ringe (Menu 4.2) Alarmtype (Menu 4.3) Tastgruppetone (Menu 4.4) Meddelelsestone (Menu 4.5) Klaptone (Menu 4.6) Tænde/Slukke (Menu 4.7) Ekstra tone (Menu 4.8) Telefon Indstillning Infrarød aktiver (Menu 5.1) Mine indstillinger (Menu 5.2) Hilsen (Menu 5.3) Eget nummer (Menu 5.4) Sprog (Menu 5.5) Sikkerhed (Menu 5.6) Skærmindstillinger (Menu 5.7) Ekstra indstillinger (Menu 5.8) Genvej (Menu 5.9) Nulstil indstillinger (Menu 5.10) Plan lægning Kalender (Menu 6.1) Huskeseddel (Menu 6.2) Tid & dato (Menu 6.3) Alarm (Menu 6.4) Lommeregner (Menu 6.5) Valutaomregning (Menu 6.6) Net Tjenester Viderestilling af opkald (Menu 7.1) Spærring af opkald (Menu 7.2) Banke på (Menu 7.3) Valg af netværk (Menu 7.4) Opkalder-ID (Menu 7.5) Lukket brugergruppe (CUG) (Menu 7.6) Valg af bånd (Menu 7.7)

4 Indhold Under holdning Spil (Menu 8.1) WAP-browser (Menu 8.2) Overførsler (Menu 8.3) Fejlfinding Adgangskoder Adgangskode til telefonen PIN-kode PUK-kode PIN2-kode PUK2-kode Spærring af adgangskode Oplysninger om sundhed og sikkerhed Eksponering for RF-energi (SAR-oplysninger) Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier. 136 Trafiksikkerhed Driftsmiljø Elektronisk udstyr Miljøer med eksplosionsfare Nødopkald Andre vigtige sikkerhedsoplysninger Vedligeholdelse Ordliste Indeks Hurtig oversigt

5 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen ved tankning Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen om bord på fly Mobiltelefoner kan forårsage forstyrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly. Sluk telefonen på hospitaler Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler. Forstyrelser Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrelser, der kan påvirke ydeevnen. Særlige regler Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrelser eller anden fare, f.eks. på hospitaler. 7

6 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er slukket. Udpakning Æsken indeholder følgende: Nødopkald Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten. Hvis bestemte funktioner er slået til, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det. Vand Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd. Telefon Batteri Rejseadapter Håndfri sæt Tilbehør og batterier Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt. Autoriseret service Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 135. Brugervejledning Æskens indhold afhænger af, hvilket land du bor i. Derudover kan du købe følgende tilbehør til telefonen hos din lokale Samsung-forhandler: Håndfri sæt Holder til bil Brugervenligt håndfri sæt Datakabel Batterier (standard/slim) Adapter til bilens cigartænder 8 9

7 Din telefon Telefonens Udseende Følgende tegning giver en oversigt over telefonens vigtigste elementer: Højttaler Tast Beskrivelse Din telefon I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje finder du på side 98. Telefonklap Skærm I menutilstand: Skifter til det foregående niveau og vælger den aktuelle menu. Flytter markøren til højre og venstre under indtastning af tekst. Navigationstaster Stik til håndfri sæt Funktionstast (venstre) Lydstyrke og menuvisning Opkald og menuvalg Annuller og slet IrDA-port Specialtaster Tast til WAPbrowser Funktionstast (højre) Tænd/sluk og lukning af menu Alfanumeriske taster Mikrofon (funktionsta ster) I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje finder du på side 98. Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem i nederste linje af skærmen. I inaktiv tilstand: Starter hurtigt WAPbrowseren (Wireless Application Protocol). Antenne Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. Servicelys Udvendigt Skærm 10 11

8 Din telefon Din telefon Tast Beskrivelse (fortsat) Skærm 12 Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Ringer op til det sidste udgående eller indgående opkald, når den holdes nede. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefonbogen eller i SIM-hukommelsen. Afslutter et opkald. Kan også bruges til at tænde og slukke telefonen, når den holdes nede. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til standbytilstand. I inaktiv tilstand: Giver hurtig adgang til telefonsvareren, når den holdes nede. Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. Bruges til at indtaste specialtegn. Aktiverer forskellige funktioner. (på siden af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under opkald. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. Skærmens udseende Skærmen består af tre områder: Område Menu Øverste linje Midterste linjer Nederste linje Navn Beskrivelse Ikoner Område til tekst og grafik Visning af funktionstaster Viser forskellige ikoner. Se side 14. Viser f.eks. beskeder, anvisninger, indtastede oplysninger og det telefonnummer, der skal ringes til. Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster. 13

9 Din telefon Din telefon Ikoner Ikon Beskrivelse (fortsat) Ikon Beskrivelse Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler der er, jo stærkere er signalet. Vises under et opkald. Vises, når du har forladt dit lokalområde og har logget på et andet netværk, f.eks. når du rejser i udlandet. Vises, når du er sluttet til GPRS-netværket. Vises, når du har modtaget en ny tekstbesked. Vises, når du har modtaget en ny besked på telefonsvareren. Vises, når du indtaster tekst for at angive den aktuelle teksttilstand. Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på side 89. Vises, når du indstiller en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. Vises, når ringetonen er slået fra, eller når du har indstillet menufunktionen Alarmtype (Menu 4.3), så telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Yderligere oplysninger findes på side 28 og side 85. Baggrundslys Vises, når lyden er slået fra. Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage. Skærmen og tastaturet lyses op af et baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, tændes baggrundslyset. Det slukkes, hvis der ikke trykkes på en tast i en bestemt periode, afhængigt af menufunktionen Baggrundslys. Efter ét minut slukkes lyset på skærmen for at spare på batteriet. Hvis du vil angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, skal du bruge menufunktionen Baggrundslys (Menu 5.7.2). Yderligere oplysninger findes på side 95. Du kan også indstille telefonen til kun at bruge baggrundslyset i et bestemt stykke tid med menufunktionen Autom. lys (Menu 5.7.3). Yderligere oplysninger findes på side

10 Din telefon Udvendigt Skærm Din telefon har et udvendigt skærm på telefonklappen. Skærmen angiver indgående opkald eller beskeder. Hvis du har indstillet en alarm til et bestemt tidspunkt, gør skærmen dig også opmærksom på alarmen ved at tænde for baggrundslyset og vise det tilknyttede ikon. Skærmen slukkes, så du kan bruge det som spejl, afhængigt af dine indstillinger i menufunktionen Baggrundslys. Hvis du vil tænde for skærmen igen, skal du trykke på en af lydstyrketasterne på siden af telefonen og holde den nede. Servicelys Servicelyset findes oven over den udvendige skærm på telefonklappen. Det blinker, når en service er tilgængelig på telefonen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere servicelyset, skal du indstille menufunktionen Servicelys (Menu 5.7.4). Yderligere oplysninger findes på side 96. Kom godt i gang Isættelse af SIM-kort Når du opretter et mobilabonnement, får du udleveret et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, osv. Vigtigt! SIM-kortet og kortets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. 1. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde tasten nede, indtil telefonen slukker. 2. Tag batteriet ud på følgende måde: ➀ Udløs låsen over batteriet øverst på telefonen ved at skubbe den fremad. ➁ Løft batteriet ud som vist. Servicelys 16 17

11 Kom godt i gang Kom godt i gang 3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, så det låses på plads. Sørg for, at hakket placeres i nederste venstre hjørne, og at guldkontakterne på kortet vender ind mod telefonen. 5. Tryk ned på batteriet, indtil det klikker på plads. Sørg for, at batteriet er sat korrekt i, før du tænder for telefonen. Opladning af batteriet Bemærk: Når du skal fjerne SIM-kortet, skal det skubbes ud som vist og derefter tages ud af stikket. Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ionbatteri. Batteriet lades op med den rejseadapter, der følger med telefonen. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale Samsung-forhandler. Du kan bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning af telefonen. Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op. 4. Placer batteriets nederste tapper i de huller, der findes nederst på telefonen. 1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du sætte rejseadapteren i stikket nederst på telefonen

12 Kom godt i gang Kom godt i gang 2. Sæt adapteren i stikket på en almindelig vægkontakt. 3. Når opladningen er færdig, skal adapteren tages ud af vægkontakten. Stikket tages ud af telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække i stikket. Sådan tændes og slukkes telefonen 1. Åbn telefonklappen. 2. Hold tasten nede, indtil telefonen tændes. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten OK. Adgangskoden til telefonen er indstillet til " " fra fabrikken. Yderligere oplysninger findes på side Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten OK. Yderligere oplysninger findes på side 132. Bemærk: Du skal tage adapteren ud af vægkontakten, før batteriet tages ud af telefonen under opladning, ellers kan telefonen tage skade. Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og der vises en besked på skærmen. Når batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Telefonen søger efter netværket, og når det er fundet, vises standbyskærmen i begge display (se nedenfor). Du kan nu foretage eller modtage opkald. Serviceudbyder 07:30 Ons 06 Mar Menu Navn 07:30 Ons/06 Bemærk: Sproget på skærmen er indstillet til "Dansk" fra fabrikken. Hvis du vil skifte sprog, skal du bruge menufunktionen Sprog (Menu 5.5). Yderligere oplysninger findes på side Når du vil slukke telefonen, skal du holde tasten nede, indtil telefonen slukker

13 Opkaldsfunktioner Afslutte et opkald Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Når standbyskærmen vises, skal du indtaste områdenummer efterfulgt af telefonnummer og trykke på tasten. Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har valgt funktionen Aut. genkald i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.8), foretages der automatisk genopkald op til ti gange. Yderligere oplysninger findes på side 97. Foretage et opkald til udlandet 1. Tryk på tasten 0, og hold den nede. Tegnet + vises. 2. Indtast landekode, områdenummer, telefonnummer, og tryk derefter på tasten. Rette i et nummer Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke kort på tasten. Foretage et genopkald Telefonen gemmer de opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret, hvis nummeret kan vises. Yderligere oplysninger findes på Opkalds funktion på side 81. Sådan finder du et nummer: 1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, skal du trykke på tasten for at skifte til inaktiv tilstand. 2. Tryk på tasten for at få vist en liste over de seneste opkald i den rækkefølge, de blev foretaget i. 3. Rul gennem opkaldene med tasten og, indtil det ønskede nummer er markeret. Hvis du vil slette Det sidste ciffer, der vises. Et andet ciffer i nummeret. Hele displayet. Skal du trykke på Tasten C. Tasten eller, indtil markøren står umiddelbart til højre for det ciffer, der skal slettes. Tryk på tasten C. Du kan også indsætte et manglende ciffer ved at trykke på den korrekte tast. Tasten C og holde den nede i mere end et sekund. 4. Hvis du vil Skal du trykke på Ringe op til nummeret. Redigere nummeret. Tasten. Funktionstasten Rediger. Rediger nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes under Rette i et nummer på side

14 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Foretage et opkald fra telefonbogen Du kan gemme telefonnumre, som du ofte bruger, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). Du skal blot vælge det navn, som nummeret skal tilknyttes. Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 31. Indstilling af lydstyrken Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne, der findes i telefonens venstre side. Tryk på tasten for at skrue op for lyden, og tryk på tasten for at skrue ned for lyden. Besvare et opkald Når du modtager et opkald ringer telefonen, og der vises en animation for indgående opkald. Når opkalderens nummer kan vises, bliver telefonnummeret eller det navn, der er gemt i telefonbogen, vist. 1. Åbn telefonklappen, hvis den ikke er åben. Tryk på tasten eller funktionstasten Accept for at besvare det indgående opkald. Hvis funktionen Vilkårlig svartast er markeret i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.8), kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald (du kan dog ikke bruge tasten og funktionstasten Afvis). Yderligere oplysninger findes på side 97. Hvis funktionen Aktiv klap er valgt i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.8), skal du blot åbne telefonklappen for at besvare opkaldet. Yderligere oplysninger findes på side 97. Bemærk: Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på en lydstyrketast og holde den nede, før du åbner klappen, eller trykke på funktionstasten Afvis eller tasten. Du kan også indstille lydstyrken for tastaturet med disse tre taster, hvis telefonen er i inaktiv tilstand, og klappen er åben. 2. Afslut opkaldet ved at lukke klappen eller trykke på tasten. Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger telefonbogen eller menufunktioner

15 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Visning af ubesvarede opkald Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du se, hvem der har ringet, så du kan ringe tilbage, hvis du abonnerer på denne tjeneste. 3. Tryk på funktionstasten Vælg. 4. Tilpas nummeret som ønsket. 5. Hvis du vil Skal du trykke på Når der findes ubesvarede opkald, vises antallet af ubesvarede opkald på skærmen i inaktiv tilstand. Ringe op til nummeret. Tasten. Sådan vises det ubesvarede opkald med det samme: 1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket. 2. Tryk på funktionstasten Vis. Hvis der er ubesvarede opkald, vises nummeret på det seneste opkald. 3. Hvis du vil Skal du trykke på Rulle gennem de ubesvarede opkald. Ringe til det viste nummer. Redigere eller slette nummeret på et ubesvaret opkald. Tasten eller. Tasten. Funktionstasten Vælg. Se nedenfor. Redigere nummeret på et ubesvaret opkald Gemme nummeret. Slette et ubesvaret opkald 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten eller for at markere funktionen Slet. 3. Tryk på funktionstasten Vælg. Du kan trykke på tasten funktionen Ubesvarede. Funktionstasten Gem og indtaste det ønskede navn og den ønskede placering. Yderligere oplysninger findes på side 31. for at lukke Bemærk: Du kan få adgang til funktionen Ubesvarede ved at vælge menufunktionen Ubesvarede (Menu 3.1). Yderligere oplysninger findes på side 81. Bemærk: Når nummeret på et ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt, vises funktionen Redigeringsnr ikke. 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten eller for at markere funktionen Redigeringsnr

16 Opkaldsfunktioner Hurtigt skift til tilstanden Lydløs Tilstanden Lydløs er praktisk, når det er nødvendigt at tage hensyn, og du ikke ønsker at telefonen skal kunne høres, f.eks. i et teater. Hvis du er i inaktiv tilstand og hurtigt vil skifte til tilstanden Lyd, skal du blot trykke på tasten og holde den nede, indtil telefonen skifter til "Lydløs" og vibrationsikonet vises. Lyd skifter telefonens lydindstillinger på følgende måde: Funktion Alarmtype (Menu 4.3) Ny indstilling Vibration Valg af funktioner og indstillinger Din telefon indeholder en række funktioner, som kan gøre telefonen mere personlig. Funktionerne opdeles i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af de to funktionstaster og. Hver menu og undermenu gør det muligt at få vist og ændre indstillinger i en bestemt funktion. Funktionstasternes funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. Teksten nederst på skærmen umiddelbart over de to taster angiver den aktuelle funktion. Eksempel: Tastgruppetone (Menu 4.4) Meddelelsestone (Menu 4.5) Fra Kun lys Serviceudbyder 07:30 Ons 06 Mar Klaptone (Menu 4.6) Slukke Fra Fra Menu Navn Ekstra tone (Menu 4.8) Fra Hvis du vil afslutte og aktivere den forrige lydindstilling igen, skal du trykke på tasten holde den nede, indtil "Afslut lydløs" vises. Vibrationsikonet ( ) vises ikke mere. og Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstanden. Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til menuen Telefonbog

17 Valg af funktioner og indstillinger Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge de tilgængelige funktioner eller indstillinger: Tryk på den korrekte funktionstast. 2. Hvis du vil Skal du trykke på Vælge: Den viste funktion. Den markerede indstilling. Have vist den næste funktion eller markere den næste indstilling på listen. Skifte til den forrige funktion eller indstilling på listen. Gå et niveau op i hierarkiet. Lukke hierarkiet uden at ændre indstillingerne. Funktionstasten Vælg ellertasten. Tasten eller på venstre side af telefonen. Tasten eller på venstre side af telefonen. Tasten, funktionstasten tasten C. Tasten. eller Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast den nødvendige kode, og tryk på funktionstasten OK. Telefonbog Du kan gemme telefonnumre og navne i SIM-kortets hukommelse. Du kan derudover gemme op til 500 telefonnumre i telefonens hukommelse. Selvom SIMkortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog. Gemme et nummer med et navn Der er to måder at gemme et nummer på: Med funktionstasten Gem i inaktiv tilstand. Med funktionen Ny indføring i menuen Telefonbog. Gemme et nummer i standbytilstand Når du begynder at indtaste et nummer, vises Gem over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen. 1. Indtast det nummer, som du vil gemme. Bemærk: Hvis du laver en fejl, når du indtaster et nummer, kan du rette fejlen med tasten C. Yderligere oplysninger findes på side Tryk på funktionstasten Gem for at gemme nummeret. 3. Vælg et ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under. Der er tre tilgængelige kategorier: : Mobilnumre : Arbejdsnumre : Privatnumre Hvis du vil vælge en kategori, skal du trykke på tasten eller og derefter trykke på funktionstasten Vælg. 31

18 Telefonbog Telefonbog 4. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten OK. Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41. Telefonen viser nu den første ledige plads i den hukommelse, der senest blev brugt til at gemme numre og navne. Når denne hukommelse er fuld, vises den første ledig plads i den anden hukommelse. 5. Tryk på den højre funktionstast for Til kort eller Til tlf. for at skifte mellem hukommelsen i telefonen og kortet. Bemærk: Hvis du skifter telefon, er de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, men de numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen. 6. Hvis du ikke ønsker at gemme et nummer og et navn på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten C for at slette placeringsnummeret og indtaste den ønskede placering med taltasterne. 7. Tryk på funktionstasten OK for at gemme navn og nummer. Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen den seneste registrering i telefonbogen. 8. Hvis du vil Skal du trykke på Gemme et nummer med menuen Telefonbog 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Ny indføring ved at trykke på tasten eller og derefter trykke på funktionstasten Vælg. 3. Vælg det ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under, ved at trykke på tasten eller og derefter trykke på funktionstasten Vælg. Bemærk: -ikonet ( ) er tilgængeligt i dette trin. Dette gør det muligt at gemme en -adresse i stedet for et telefonnummer. 4. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten OK. Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side Indtast det nummer eller den adresse, du ønsker at gemme, og tryk på funktionstasten Gem. 6. Fortsæt fra trin 5 på side 32 for at gemme nummeret. Bruge indtastningsfunktioner Gå tilbage til den inaktive skærm Funktionstasten Valg. Yderligere oplysninger om funktioner findes på side 34. Tasten

19 Telefonbog Telefonbog Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen Tryk på funktionstasten Valg, når du åbner en registrering i telefonbogen for at få adgang til registreringens funktioner. Hvis du vil Vælge den markerede indstilling. Markere en anden indstilling. Skal du trykke på Funktionstasten Vælg eller tasten. Tasten eller, indtil den ønskede indstilling er markeret. Når nummeret er kopieret, kan du redigere og gemme det i telefonbogen. Opkaldgruppe: Gør det muligt at organisere registreringerne i din telefonbog i op til 10 opkaldsgrupper, så telefonen gør opmærksom på opkald fra en person i en af dine grupper på en bestemt måde. Du kan vælge mellem til forskellige grupper. Hvis du vil fjerne en registrering fra en gruppe, skal du vælge funktionen Ingen gruppe. Yderligere oplysninger om ændring af egenskaber for opkaldsgrupper findes på side 37. Tilføj indføring: Gør det muligt at føje et nyt nummer til navnet. Følgende funktioner er tilgængelige: Indsæt: Gør det muligt at indsætte nummeret i normal opkaldstilstand. Brug denne indstilling til at ringe op til et nummer, der minder om nummeret i telefonbogen, f.eks. ved opkald til samme kontor med et andet lokalnummer. Brug tasten C til at ændre nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes på side 22. Når du er parat til at foretage opkaldet, skal du trykke på tasten. Rediger: Gør det muligt at redigere navnet og nummeret. Slet: Gør det muligt at slette navnet og nummeret i telefonbogen. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette navnet og nummeret ved at trykke på funktionstasten Ja. Kopiér: Gør det muligt at kopiere navnet og nummeret til en anden placering. Brug denne indstilling til at gemme et nummer, der minder om et, der allerede er gemt i hukommelsen. 34 Søgning efter et nummer i Telefonbog Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du søge efter dem på to måder: efter navn og efter opkaldsgruppe. Søge efter et nummer efter navn 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Tryk på funktionstasten Vælg, når Søg er markeret. Du bliver bedt om at indtaste et navn. 3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde. Den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet, vises først. 35

20 Telefonbog Telefonbog 4. Hvis du vil Skal du trykke på Have vist den markerede registrering. Vælge en anden registrering Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav. 5. Når du har fundet registreringen, skal du trykke på tasten for at ringe op til nummeret eller trykke på funktionstasten Valg for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på side 34. Søge efter et nummer efter opkaldsgruppe Funktionstasten Vis. Tasten eller, indtil den ønskede registrering er markeret. Tasten for det pågældende bogstav. 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Søg gruppe ved at trykke på tasten eller og derefter trykke på funktionstasten Vælg. Du bliver bedt om at indtaste et gruppenavn. 3. Indtast de første bogstaver i det gruppenavn, som du vil finde. Den første gruppe i telefonbogen, der svarer til den opkaldsgruppe, du har indtastet, vises øverst. 4. Rul til den ønskede gruppe ved at trykke på tasten eller og trykke på funktionstasten Vis. 36 Registreringerne i opkaldsgruppen vises. 5. Hvis du vil Skal du trykke på Vise den markerede registrering. Vælge en anden registrering Funktionstasten Vis. Tasten eller, indtil den ønskede registrering er markeret. 6. Når du har fundet registreringen, skal du trykke på tasten for at ringe til nummeret, eller trykke på funktionstasten Valg for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på side 34. Redigering af en opkaldsgruppe 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Rediger gruppe ved at trykke på tasten eller og derefter trykke på funktionstasten Vælg. 3. Rul gennem gruppelisten ved at trykke på tasten eller. 4. Når gruppen er markeret, skal du trykke på funktionstasten Valg. 5. Vælg og skift funktioner efter behov. Følgende funktioner er tilgængelige: Opkaldstone: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et taleopkald fra en person i gruppen. SMS-tone: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager en tekstbesked fra en person i gruppen. 37

21 Telefonbog Telefonbog Grafik: Gør det muligt at vælge det ikon, der skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen. Gruppenavn: Gør det muligt at tildele gruppen et navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på tasten C eller. Hurtigopkald Når du har gemt telefonnumre i SIM-kortet, kan du oprette op til otte registreringer for hurtigopkald, så du hurtigt kan foretage opkald blot ved at trykke på den tilknyttede taltast. Oprette hurtigkald 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Hurtigopkald ved at trykke på tasten eller, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. 3. Vælg den tast, som du vil tildele et hurtigopkaldsnummer. Du kan bruge tasterne 2 til 9. Tryk på funktionstasten OK. 5. Hvis registreringen indeholder flere numre, skal du vælge et nummer ved at trykke på tasten eller. Tryk derefter på funktionstasten Vælg. 6. Når du har tildelt den valgte tast et nummer, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten Valg: Skift: Gør det muligt at tildele tasten et andet nummer. Slet: Gør det muligt at slette indstillingen, så tasten ikke er tildelt et nummer. Slet alt: Gør det muligt at slette indstillingerne for alle taster, så ingen af tasterne er tildelt numre. Nummer: Gør det muligt at se, hvilket nummer der er tildelt tasten. 7. Når du er færdig med at angive funktioner, skal du trykke på tasten C eller. Foretage hurtigopkald fra telefonbogen Hvis du vil foretage et hurtigopkald til de numre, der er tildelt tast 2 til 9, skal du trykke på den korrekte tast og holde den nede. Bemærk: Tast 1 er reserveret til nummeret på telefonsvareren. Bemærk: Hvis du allerede har tildelt tasten et nummer, vises Valg i stedet for OK over funktionstasten. Gå til trin Vælg en registrering på listen i telefonbogen, og tryk på funktionstasten Vis

22 Telefonbog Kontrol af hukommelsesstatus Du kan kontrollere, hvor mange navne og numre, der er gemt i telefonbogen, SIM-kortet og telefonens hukommelse. Du kan også få vist kapaciteten for begge hukommelser. 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Vælg funktionen Hukommelsesstatus ved at trykke på tasten eller, og tryk på funktionstasten Vælg. 3. Tryk på tasten eller for at få vist antallet af optagede og ledige pladser i SIM-kortet og telefonens hukommelse. 4. Når du er færdig, skal du trykke på tasten C eller. Indtastning af tekst Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter en personlig hilsen eller planlægger hændelser i kalenderen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Telefonen har følgende tilstande til indtastning af tekst: T9-tilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Når du f.eks. trykker én gang på tasten 5 vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk din indtastning med den integrerede ordbog for at finde det korrekte ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den traditionelle tilstand til indtastning af store og små bogstaver. Store/små bogstaver Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises. Symboltilstand Denne tilstand gør det muligt at indsætte forskellige symboler og specialtegn. Taltilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal

23 Indtastning af tekst Indtastning af tekst Ændring af indtastningstilstanden Når markøren står i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vises indikatoren for tekstindtastning på skærmen. Eksempel: Når du skriver en tekstbesked Valg 918 Hvis du vil vælge Skal du trykke på funktionstasten, indtil T9-tilstand vises. Se side 43. Store bogstaver vises. Se side 44. Små bogstaver vises. Se side 44. Symboltilstand vises. Se side 46. Taltilstand vises. Se side 46. Indikator for tekstindtastning Brug af T9-tilstanden T9-tilstanden til prædikativ indtastning af tekst gør det muligt at indtaste alle tegn med et enkelt tryk på en tast. Denne indtastningstilstand er baseret på en integreret ordbog. 1. Når du har aktiveret T9-tilstanden til prædikativ indtastning af tekst, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav. Eksempel:Hvis du vil skrive ordet "HEJ" i T9- tilstanden, skal du trykke på tasterne 4, 3 og 5. Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter det. 3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord. Ellers skal du trykke på tasten 0, eller for at vise mulige ord for de taster, som du har trykket på. Eksempel:Både "KAT" og "LAV" har samme tastkombination 5, 2 og 8. Telefonen viser det mest almindelige ord først. 4. Indsæt et mellemrum mellem ordene ved at trykke på tasten. Hvis du vil indtaste ord, der ikke findes i T9- tilstand, skal du skifte indtastningstilstand til store/små bogstaver

24 Indtastning af tekst Indtastning af tekst Hvis du vil indsætte punktum, bindestreger eller apostroffer, skal du trykke på tasten 1. T9- tilstanden anvender grammatiske regler til at sikre, at der bruges korrekt tegnsætning. Du kan bruge tasten til at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Der er to typer: Caps Lock ( ) og stort begyndelsesbogstav ( ). Markøren kan flyttes med tasten og. Tryk på tasten C for at slette bogstaver. Tryk på tasten C, og hold den nede for at slette alt i displayet. Se skemaet nedefor for en oversigt over tilgængelige tegn. Tast Tegn i den viste rækkefølge Store bogstaver Mellemr um Små bogstaver Brug af store/små bogstaver Brug tasterne 1 til 0 til at indtaste tekst. 1. Tryk på tasten for det pågældende bogstav: - Én gang for det første bogstav - To gange for det andet bogstav - Osv. 2. Vælg det andet bogstav på samme måde. Bemærk: Markøren flytter sig mod højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du skal indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav, der ligger på samme tast, skal du vente i et par sekunder, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, og derefter vælge det næste bogstav. Bemærk: De tilgængelige tegn afhænger af den valgte sprogindstilling (Menu 5.5). Tryk på tasten for at indsætte et mellemrum. Markøren flyttes med tasten og. Tryk på tasten C for at slette bogstaver. Tryk på tasten C, og hold den nede for at slette alt på skærmen

25 Indtastning af tekst Brug af symboltilstanden Symboltilstanden gør det muligt at indsætte symboler i en tekstbesked. OK 918 Brug navigationstasterne til at rulle til det symbol, som du vil indtaste, og indsæt det markerede symbol i tekstbeskeden ved at trykke på funktionstasten OK. Brug af taltilstanden Taltilstanden gør det muligt at indtaste tal en tekstbesked. Tryk på de taster, der svarer til de cifre, som du vil indtaste. 46

26 Muligheder under et opkald Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald. Sætte et opkald på hold Du kan sætte det igangværende opkald på hold, når du ønsker det. Du kan også foretage et andet opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste. Af disse to opkald er det ene aktivt, mens det andet er på hold, og du kan skifte mellem disse opkald. Tryk på funktionstasten Hold for at sætte et opkald på hold. Når du ønsker det, kan opkaldet reaktiveres ved at trykke på funktionstasten Hent. Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald: 1. Indtast det telefonnummer, som du ønsker at ringe op til, eller vælg det i telefonbogen. 2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald. Eller: Det første opkald sættes automatisk på hold. 1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at trykke på funktionstasten Hold. 2. Foretag det andet opkald på normal vis. 47

27 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten Skift. Det igangværende opkald sættes på hold, og det opkald,som var på hold reaktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person. Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten, som du plejer. Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs) Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person ikke kan høre dig. Eksempel: Du vil sige noget til en person i lokalet, men ønsker ikke, at andre skal høre det. Sådan slås mikrofonen fra midlertidigt: 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten for at markere funktionen Lydløs. 3. Tryk på funktionstasten OK. Den anden person kan ikke høre dig mere. Sådan slås mikrofonen til igen: 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten for at markere funktionen Mikrofon. 3. Tryk på funktionstasten OK. Den anden person kan høre dig igen. Sådan slås mikrononen fra/sendes tastetoner Disse funktioner gør det muligt at slå tastetoner til og fra. Hvis funktionen Gem tasttone er markeret, sender telefonen ikke tastetoner. Dette gør det muligt at trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende toner. Bemærk: Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen Fjern tasttone være valgt. Sende DTMF-toner Du kan sende DTMF-toner (dual tone multifrequency) for det aktuelle nummer på skærmen under et opkald. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste. Sådan sendes DTMF-toner: 1. Når der er forbindelse til telefonsystemet, skal du trykke på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten for at markere funktionen Send DTMF. 3. Tryk på funktionstasten OK. 4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på funktionstasten OK. Tonerne for det viste nummer sendes

28 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald Søgning efter et nummer i telefonbogen Du kan søge efter et telefonnummer i telefonbogen under et opkald. 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på tasten for at markere funktionen Telefonbog. 3. Tryk på funktionstasten OK. Registreringerne i telefonbogen vises. 4. Indtast det navn, som du vil finde. Hvis du indtaster de første bogstaver i navnet, vises den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet. 5. Hvis du vil have vist den markerede registrering, skal du trykke på funktionstasten Vis. Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 31. Sådan besvares et andet opkald Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste, og du har indstillet menufunktionen Banke på (Menu 7.3) til Aktiver. Se side 113. Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald. Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald: 1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold. 2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten Skift. 3. Hvis du vil afslutte det opkald som er på hold, skal du trykke på funktionstasten Valg og vælge funktionen Afslut ventende. Tryk på tasten opkald. for at afslutte det aktuelle Brug af SMS Når du modtager en SMS-besked (Short Message Service) under et opkald, blinker beskedikonet ( ) på displayet. Indstillingen SMS-tjeneste gør det muligt at bruge denne funktion. Yderligere oplysninger om SMS-funktionen findes på side 61. Sådan foretages et konferenceopkald Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at tale sammen samtidig i forbindelse med et telefonmøde eller en telefonkonference. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen. Foretage et konferenceopkald Ring op til den første deltager på normal vis. 2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald sættes automatisk på hold. 51

29 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald 3. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Tilføj for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten OK. 4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis og trykke på funktionstasten Valg. Vælg funktionen Tilføj, og tryk på funktionstasten OK. Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet, trykke på funktionstasten Valg og vælge funktionen Tilføj. Gentag efter behov. Føre en privat samtale med en deltager 1. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Vælg et. Tryk på funktionstasten OK. Deltagerlisten vises. Fjerne en deltager 1. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Vælg et. Tryk på funktionstasten OK. Deltagerlisten vises. 2. Marker en person på listen ved at trykke på tasten eller, og tryk derefter på funktionstasten Vælg eller tasten. 3. Vælg Fjern ved at trykke på tasten, og tryk på funktionstasten OK. Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre deltagere. 4. Konferenceopkaldet afsluttes ved at lukke telefonklappen eller trykke på tasten. 2. Marker en person ved at trykke på tasten eller, og tryk derefter på funktionstasten Vælg eller tasten. 3. Når funktionen Privat er markeret, skal du trykke på funktionstasten OK. Du kan nu føre en privat samtale med personen. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden. 4. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Tilføj for at vende tilbage til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten OK. Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden

30 54 Brug af menuerne Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er placeret i menuer og undermenuer. Du kan let få adgang til menuer og undermenuer ved at rulle med navigationstasterne eller ved at bruge genveje. Åbning af en menufunktion ved at rulle 1. I standbytilstand: Tryk på funktionstasten Menu for at aktivere menutilstanden. 2. Brug tasten eller til at vælge en hovedmenu, f.eks. Telefon indstilling. Tryk på funktionstasten Vælg eller tasten for at åbne menuen. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. Sprog, kan du få adgang til disse ved at rulle med tasten eller og trykke på funktionstasten Vælg eller tasten. Hvis den valgte menu indeholder flere funktioner, skal du gentage dette trin. 4. Hvis du vil Skal du trykke på Rulle gennem menuer. Tasten eller, eller brug og på venstre side af telefonen. Bekræfte den valgte indstilling. Skifte til det foregående niveau i menuen. Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne. Funktionstasten Vælg eller tasten. Funktionstasten tasten. Tasten. eller Brug af menuerne Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej Menupunkter, f.eks. undermenuer og funktioner, er nummereret og kan hurtigt åbnes ved hjælp af de tilknyttede genvejsnumre. Genvejsnummeret vises nederst til højre ved siden af i displayet. Du skal blot trykke på funktionstasten Menu og indtaste det ønskede nummer. Bemærk: Numrene, der er tildelt de enkelte menuer, findes på oversigten på side 56. De svarer muligvis ikke til menunumrene på telefonen, dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet. Eksempel: Åbning af funktionen Sprog. 1. Tryk på funktionstasten Menu. 2. Tryk på tasten 5 for Telefon indstilling. 3. Tryk på tasten 5 for Sprog. De tilgængelige sprog vises. Oversigt over menufunktioner Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur, der viser nummeret på hver funktion, og den side, hvor du kan finde en beskrivelse af funktionen. Bemærk: Hvis du bruger et SIM AT-kort, der understøtte flere tjenester, vises menuen SIM AT, når du skifter til menutilstand ved at trykke på funktionstasten Menu. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet. 55

31 Brug af menuerne Brug af menuerne 1. Tekst Meddelelser (se side 61) 1.1 Indgående 1.2 Udgående 1.3 Skriv nyt 1.4 Modeller 1.5 Indstilling Indstilling 1 * Indstilling 2 * Indstilling 3 * Fælles indst. 1.6 Mine objekter Min EMS-melodi Mit EMS-billede Min EMS-animation Slet alle 1.7 Hukommelsesstatus Kort hukommelse Telefon hukommelse CB-hukommelse Slet alle 1.8 Telefonsvarer Tilslut til Telefonsvarer Telefonsvarerserver 1.9 Gruppemeddelelse Læs Modtag Kanalliste Sprog 2. Billed Meddelelser (se side 73) 2.1 Indbakke 2.2 Udbakke 2.3 Skriv ny 2.4 Slet alle Indbakke Udbakke 2.5 Opsætning 2.6 MMS Profil 3. Opkalds funktion (se side 81) 3.1 Ubesvarede 3.2 Modtagede opkald 3.3 Foretagne opkald 3.4 Slet alle Ubesvarede Modtagede opkald Foretagne opkald 3.5 Ringetid Tid sidste kald Total udg Total indg Nulstil tidstagre 3.6 Pris på opkald * Pris sidste opkald Total pris Maksimum pris Nulstil tæller Indstil maksimum pris Pris/enhed 4. Lyd Indstillning (se side 84) 4.1 Ringetone 4.2 Lydstyrke ringe 4.3 Alarmtype 4.4 Tastgruppetone 4.5 Meddelelsestone SMS-tone SMSCB-tone 4.6 Klaptone 4.7 Tænde/Slukke 4.8 Ekstra tone 56 * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. 57

32 Brug af menuerne Brug af menuerne 5. Telefon indstillning (se side 89) 5.1 Infrarød aktiver 5.2 Mine indstillinger Baggrundsbillede Menuindstilling 5.3 Hilsen 5.4 Eget nummer 5.5 Sprog 5.6 Sikkerhed PIN-kontrol Skift PIN Telefonlås Skift adgangskode SIM-lås FDN-tilstand * Skift PIN2-kode* 5.7 Skærmindstillinger Belysning Baggrundslys Autom. lys Servicelys Grafisk logo 5.8 Ekstra indstillinger 5.9 Genvej Tast op Tast ned Tast højre Tast venstre 5.10 Nulstil indstillinger 6. Plan lægning (se side 99) 6.1 Kalender 6.2 Huskeseddel 6.3 Tid & dato Indstil tid Indstil dato Verdenstid Tidsformat 6. Plan lægning (fortsat) 6.4 Alarm Alarm en gang Daglig alarm Vækkeopkald Fjern alarm Aut. Opstart 6.5 Lommeregner 6.6 Valutaomregning 7. Net Tjenester (se side 109) 7.1 Viderestilling af opkald Viderestil altid Optaget Intet svar Ikke tilgæng Annuller alle 7.2 Spærring af opkald Alle udgående Internationale Internationale undt. eget net Alle indgående Indgående når i udland Annuller alle Skift kode for spærring 7.3 Banke på 7.4 Valg af netværk 7.5 Opkalder-ID 7.6 Lukket brugergruppe Indeksliste Uden for CUG Standardgruppe Deaktiver * 7.7 Valg af bånd 58 * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. *Vises kun, hvis funktionen Lukket brugergruppe er aktiveret. 59

33 Brug af menuerne 8. Under holdning (se side 118) 8.1 Spil 8.2 WAP-browser Hjem Favoriter Profiler Fjern depot Tryk meddelelse 8.3 Overførsler Spil mm Lyde Billeder DNS Instillinger Tekst Meddelelser SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstbeskeder mellem GSM-mobiltelefoner. Derudover understøtter telefonen EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at oprette små beskeder med små simple billeder, melodier og animationer. Du skal abonnere på SMS hos din tjenesteudbyder. Når beskedikonet ( ) vises, har du modtaget en ny tekstbesked. Hvis hukommelsen er fuld, vises en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage flere beskeder. Brug funktionen Slet i beskedbakken til at slette overflødige beskeder. Indgående (Menu 1.1) Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du har modtaget. Når du åbner denne menu, får du vist en liste med beskeder i bakken med afsendernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog. 1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten Vis for at læse beskeden. 2. Rul gennem beskeden ved at trykke på tasten eller. 3. Rul gennem den forrige eller næste besked ved at trykke på tasten eller

34 Tekst Meddelelser Tekst Meddelelser Når du læser en besked, kan du bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten Valg: Slet: Gør det muligt at slette en besked. Afsend: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om, hvordan du sender en besked findes på side 64. Besvar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en tekstbesked. Tilbagekald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen. Klip Addresse: Gør det muligt at hente et nummer eller en URL/ -adresse eller et telefonnummer fra tekstbeskeden, så du kan gemme disse oplysninger i telefonens hukommelse. Flyt: Gør det muligt at flytte beskeden til en anden hukommelse fra SIM-kortet til telefonens hukommelse eller omvendt. Vælg objekter: Gør det muligt at gemme medieobjekter fra beskederne i din telefon, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse emner, når du skriver en besked. Yderligere oplysninger findes på side 65. Udgående (Menu 1.2) Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du allerede har sendt eller vil sende. Når du åbner denne menu, får du vist en liste med beskeder i bakken med modtagernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog. 1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten Vis for at læse beskeden. 2. Rul gennem beskeden ved at trykke på tasten eller. 3. Rul gennem den forrige eller næste besked ved at trykke på tasten eller. Når du læser en besked, kan du aktivere følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten Valg: Slet: Gør det muligt at slette en besked. Afsend: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om, hvordan du sender en besked findes på side 64. Klip Addresse: Gør det muligt at hente et nummer eller en URL/ -adresse eller et telefonnummer fra tekstbeskeden, så du kan gemme disse oplysninger i telefonens hukommelse. Flyt: Gør det muligt at flytte beskeden til en anden hukommelse fra SIM-kortets hukommelse til telefonens hukommelse eller omvendt. Vælg objekter: Gør det muligt at gemme medieobjekter fra beskederne i telefonens hukommelse, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse emner, når du skriver en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på side

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 10/2004. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 10/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den, software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E710

GPRS-TELEFON SGH-E710 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

SGH-E730 Brugervejledning

SGH-E730 Brugervejledning SGH-E730 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at overholde følgende sikkerhedsforskrifter. Tænk altid på trafiksikkerheden Tal ikke i håndholdt

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-R210LB http://da.yourpdfguides.com/dref/787187

Din brugermanual SAMSUNG SGH-R210LB http://da.yourpdfguides.com/dref/787187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07195A Danish. 07/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07195A Danish. 07/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-E530

Din brugermanual SAMSUNG SGH-E530 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

World Wide Web Printed in Korea Code No.:GH A Danish. 06/2005. Rev 1.0

World Wide Web  Printed in Korea Code No.:GH A Danish. 06/2005. Rev 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SGH-M110 Brugervejledning

SGH-M110 Brugervejledning SGH-M110 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse foreskrifter kan medføre fare eller være ulovligt. Oplysninger om ophavsret Bluetooth er et internationalt registreret

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Betjeningsvejledning Digital mobiltelefon

Betjeningsvejledning Digital mobiltelefon Betjeningsvejledning Digital mobiltelefon EB-GD96 Læs denne vejledning før du tager udstyret i brug. Oversigt Denne oversigt er beregnet til at gøre brugeren i stand til at benytte telefonens grundliggende

Læs mere