Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring"

Transkript

1 Troværdig rapportering om BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring

2 Alle typer af virksomheder, offentlige og frivillige organisationer, investorer, regeringer, skattemyndigheder, markedsdeltagere og deres interessenter er nødt til at have troværdige informationsstrømme for at kunne træffe beslutninger. Tilliden vakler, når der er usikkerhed om validiteten af oplysningerne. Formålet med denne publikation er at synliggøre, hvad en erklæring fra revisor på en bæredygtighedsrapportering indebærer, og hvad den betyder for troværdigheden af rapporteringen. Yderligere oplysninger om revisor og bæredygtighedsrapportering kan fås på eller ved at henvende sig til foreningens medlemsvirksomheder. Publikationen er baseret på en dansk oversættelse og bearbejdning af Sustainability Assurance: Your Choice. FSR - danske revisorer takker ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales), som ejer ophavsretten, for tilladelsen til at anvende materialet. Publikationen kan ikke erstatte rådgivning fra specialister. ICAEW og FSR danske revisorer påtager sig ikke ansvar for tab, som skyldes, at en person eller en organisation handler eller afstår fra at handle som en følge af oplysninger i denne publikation. ISBN September 2011

3 Bæredygtighedserklæring valget er dit Der findes i dag en række forskellige former for bæredygtighedserklæringer at vælge imellem. I denne brochure skitseres karakteristika ved de erklæringer, som en godkendt revisor kan tilbyde. Flere og flere virksomheder udarbejder information om virksomhedens sociale, økonomiske og miljømæssige politikker og resultater (bæredygtighedsoplysninger) for at imødekomme brugernes behov og opfylde lovmæssige krav. Organisationer og virksomheder, som vælger at få forsynet deres bæredygtighedsoplysninger med en erklæring fra en godkendt revisor, gør det med henblik på at: Styrke troværdigheden af oplysninger over for de personer, der bruger disse til at træffe økonomiske og andre beslutninger Komplementere interne processer som fx intern revision eller opgaver, som er sat i værk for at forbedre virksomhedens bæredygtighed og øge tilliden hos eksterne interessenter Udfordre og bekræfte de synspunkter, der fremgår af ledelsens beskrivelser om bæredygtighed i årsrapporten. En revisorerklæring kan være intern til ledelsens eget brug eller ekstern og offentliggøres sammen med ledelsens bæredygtighedsrapport til brug for andre interessenter. I dette hæfte fremhæves centrale forhold ved en revisorerklæring vedrørende bæredygtighedsoplysninger illustreret ved hjælp af en række spørgsmål og svar. Spørgsmålene omfatter: Hvem brugerne af oplysningerne er Hvad en erklæring er Hvad der opnås med en erklæring, og Hvilke andre muligheder der er for at tilføre virksomhedens rapport om bæredygtighed sikkerhed for, at oplysningerne er korrekte. 1

4 1. Hvilke oplysninger om bæredygtighed skal en virksomhed rapportere om? Ledelsen er ansvarlig for virksomheden og dens bæredygtighed: De oplysninger, ledelsen giver om virksomhedens bæredygtighed, er et spejlbillede af virksomhedens tilgang til arbejdet med bæredygtighed og til virksomhedens engagement i arbejdet. Bæredygtighedsrapporten bør indeholde oplysninger om generelle eller specifikke sider af virksomhedens sociale, økonomiske og miljømæssige præstation til interessenter, som ikke har samme adgang til oplysninger som virksomhedens ledelse. Når ledelsen skal rapportere om virksomhedens bæredygtighed, kan den stille sig selv nogle få spørgsmål for at definere rapportens indhold og omfang og fx overveje følgende: Hvem vil bruge oplysningerne? Hvilken slags oplysninger ønsker de og i hvilket format? Hvordan vil de bruge oplysningerne? Svarene på disse spørgsmål hjælper med at afgrænse omfanget af rapporten. 2. Findes der vejledning, der kan hjælpe med at rapportere om virksomhedens bæredygtighed? I øjeblikket findes der ikke en lovgivning for udarbejdelse af bæredygtighedsrapporter. Selv om dette gør det muligt for ledelsen at være fleksibel i sin rapportering, betyder det også, at ledelsen kunne være fristet til udelukkende at rapportere om gode nyheder, hvilket giver læserne et ensidigt billede. Hertil kommer, at det er vanskeligt at sammenligne bæredygtighedsoplysninger fra forskellige organisationer og virksomheder. Rapportering om bæredygtighed varierer i bredde og dybde afhængig af den information, rapporteringen omhandler. Form og omfang vil variere alt efter, hvad der rapporteres om. Man bør i klare vendinger oplyse læserne om vigtige forhold, herunder hvordan virksomheden har vurderet eller målt oplysningerne om bæredygtighed (se tekstboks side 4: Kriterier ). Der eksisterer vejledninger om bæredygtighedsrapportering, såsom Global Reporting Initiative (GRI) og rammemodeller for rapportering om drivhusgasser. Prinsen af Wales projekt Accounting for Sustainability har udarbejdet et Connected Reporting Framework, som skal gøre det lettere at give mere tydelig og ensartet information til såvel internt som eksternt brug. Der findes også publikationer fra AccountAbility til brug for at identificere og afspejle interessenternes krav. I nogle tilfælde kan brugerne (fx lovgivere) specificere kravene til indholdet af en rapport. 2

5 Klar til førstegangserklæring ABC ønskede for første gang at udsende en konklusion om dets luftudledningsreduktioner. ABC stod for at udsende sin årsrapport til investorerne i løbet af tre måneder. ABC henvendte sig til en godkendt revisor for at få en revisorerklæring med sikkerhed om luftudledningsreduktionerne for regnskabsåret. Drøftelser mellem ledelsen og revisor samt revisors indledende vurderinger satte fokus på et stort antal betydelige svagheder i kontrolmiljø, processer og systemer. Revisor anbefalede ledelsen at rette op på svaghederne, før revisor kunne afgive en blank erklæring. På baggrund af svaghedernes art og den forhåndenværende tidsramme besluttede ledelsen, at det ikke ville være muligt helt at afhjælpe svaghederne og dermed få en blank erklæring i tide. Derfor besluttede ABC i stedet at rapportere om arten og omfanget af reduktionsprogrammet i årsrapporten og bekræfte, at man tog fat på svaghederne for at få en revisorerklæring. ABC bekræftede samtidig selskabets forpligtelse til at gennemføre dette i løbet af det følgende år. 3

6 Valg af passende kriterier for rapportering Et olie- og gasselskab ønskede en erklæring fra en godkendt revisor om selskabets bæredygtighedsaktiviteter, som kunne indgå i selskabets offentliggjorte årsrapport. Ledelsen anvendte GRI og AA 1000-serien til at fastlægge indholdet af rapporten. På enkelte andre områder af vigtighed for virksomheden var der ingen egnede globale standarder. Virksomheden havde sin egen globale politik og praksis baseret på en række standarder og retningslinjer, som den anvendte som målestok. Efter at have påtaget sig erklæringsopgaven brugte revisor sine egne specialister til at evaluere og udfordre virksomhedens politik og praksis for at sikre, at disse var egnet til formålet. Da det viste sig at være tilfældet, anvendte revisor disse kriterier som grundlag for at vurdere de oplysninger, der var udarbejdet af virksomheden. For at gøre kriterierne tilgængelige for rapportens brugere offentliggjorde selskabet disse i deres helhed på sin hjemmeside og henviste til dem ved at oplyse URL-adressen i ledelsesberetningen. Overordnede resuméer af politikkerne blev også medtaget i rapporten. Ved at offentliggøre sine politikker og praksis på denne måde kommunikerede virksomheden klare kriterier, og på grundlag heraf kunne revisor udføre erklæringsopgaven. Kriterier Kriterierne er de benchmarks, virksomheden måler sin forretningsmæssige bæredygtighed op mod. Uden sådanne kriterier vil det næsten være umuligt for eksterne brugere at forstå, hvordan virksomheden beslutter, hvad den skal rapportere om. En godkendt revisor vil vurdere rapporteringen på grundlag af de valgte kriterier og samtidig forholde sig til, om de valgte kriterier er passende. Passende kriterier er: Relevante, dvs. konklusionerne kan anvendes af brugerne i beslutningsprocessen Fuldstændige, dvs. alle relevante faktorer, der påvirker konklusionen, skal medtages Pålidelige, dvs. fører til en ensartet vurdering Neutrale: ikke resulterer i ensidige eller farvede billeder, og Forståelige, dvs. bidrager til klare og forståelige konklusioner, som ikke leder til misforståelser. 4

7 3. Hvem vil bruge de bæredygtighedsoplysninger, virksomhedens ledelse afgiver, og hvorfor vil de have sikkerhed? Brugere af bæredygtighedsinformation omfatter blandt andre: Bestyrelse Aktionærer og investorer Handelspartnere (fx leverandører og kunder) Lovgivere Andre interessenter (fx private organisationer) og Offentligheden. Brugerne kan læse virksomhedens bæredygtighedsoplysninger og den hertil knyttede revisorerklæring, når de skal træffe beslutning om virksomheden, herunder om de skal købe virksomhedens produkter, handle med virksomheden eller investere i virksomheden. Kendskab til, hvordan bæredygtighedsoplysninger bliver brugt, vil hjælpe revisor med at afgøre, om indholdet af virksomhedens rapport svarer til det, som brugerne ønsker, og om de anvendte kriterier for rapporteringer og for evaluering af oplysninger er egnede og tilgængelige for brugerne af rapporten. Der er mange måder, hvorpå virksomhederne kan styrke troværdigheden af deres informationer om bæredygtighed. For eksempel kan virksomhedens interne revisorer overvåge og kontrollere oplysningerne, eller man kan bede virksomhedens interessenter om at fremkomme med deres mening om indholdet og omfanget af bæredygtighedsrapporten. En erklæring med sikkerhed afgivet af en revisor er en af de mest effektive måder at tilføje troværdighed på. 5

8 4. Hvad menes der med en uafhængig revisors erklæring med sikkerhed? Revisor vurderer ledelsens information om bæredygtighed og giver en uafhængig konklusion med sikkerhed om resultatet: Det er, hvad en erklæringsopgave med sikkerhed handler om. En erklæringsopgave med sikkerhed skal bringe tillid til virksomhedens bæredygtighedsoplysninger. For at kunne det er revisor nødt til at være uafhængig af virksomheden og dens ledelse, som er ansvarlig for virksomhedens bæredygtighed og for at fremlægge virksomhedens oplysninger om bæredygtighed. Dette er vigtigt for brugerne af virksomhedens bæredygtighedsrapport, idet en uafhængig vurdering er mere troværdig end en vurdering foretaget af en person, der er knyttet til virksomheden og til dens informationer. Uafhængige revisorer kan udføre de forskellige faser af en erklæringsopgave, mens de objektivt vurderer brugernes behov, herunder overveje kriterier, samle bevis og nå til en konklusion om virksomhedens bæredygtighedsrapport (fx om den er rimeligt fyldestgørende). Udgangspunktet for en erklæringsopgave er et trepartsforhold ledelse, brugere og revisor: Ledelsen udarbejder de bæredygtighedsoplysninger, der skal rapporteres Revisor foretager en uafhængig vurdering af oplysningerne og afgiver sin konklusion i en særskilt rapport Brugerne af oplysningerne vil have tillid til bæredygtighedsrapporten, som vedlægges den uafhængige revisors erklæring. Ledelse Revisor Bæredygtighedsoplysninger Erklæring med sikkerhed Tiltænkte brugere 6

9 5. Hvorfor skal jeg bruge en godkendt revisor? En godkendt revisor, der udfører erklæringsopaver med sikkerhed, har nogle særlige færdigheder, som styrker værdien af en erklæring. Godkendte revisorer har gennemført en omfattende uddannelse og har bred praktisk erfaring, som gør dem i stand til at udvise faglig dømmekraft i forhold til en bred vifte af opgaver, herunder erklæringer med sikkerhed. De udfører deres arbejde i overensstemmelse med etablerede og generelt anerkendte standarder, hvilket muliggør en ensartet og lettere forståelig tilgang til det arbejde, de udfører. En godkendt revisor udviser fx faglig dømmekraft, når han/hun udfører en erklæringsopgave med sikkerhed. Faglig dømmekraft skal være etisk og anvendes med den relevante viden i den konkrete situation. Det er vigtigt, at den godkendte revisor kan forstå og vurdere pålideligheden af oplysningerne og har karakterstyrke nok til at udfordre ledelsen, hvis behovet skulle opstå. Når det er relevant, skal den godkendte revisor gøre brug af specialister, der kan tage sig af tekniske forhold. Godkendte revisorer er bundet af en streng etisk kodeks og underlagt regelmæssigt offentligt tilsyn. Deres forpligtelse til faglig kompetence og rettidig omhu pålægger den godkendte revisor at udføre ydelser af høj kvalitet til virksomhederne og til at agere i offentlighedens interesse. Af denne årsag anses en bæredygtighedsrapport med en erklæring fra en godkendt revisor som troværdig af omgivelserne. 6. Hvilke standarder bruger en godkendt revisor, når han/hun skal afgive en erklæring med sikkerhed? Der er en begrebsramme, som sikrer, at godkendte revisorer udfører erklæringsopgaver med sikkerhed, der er ensartede og af høj standard. Dette reducerer risikoen for misforståelser mellem virksomheden, revisor og brugerne af virksomhedens bæredygtighedsrapport. En godkendt revisor følger en ramme udstukket af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Heri er omfattet IAASB s International Framework for Assurance Engagements (Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed (Begrebsrammen)) og ISAE 3000, Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information. (ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (Andre erklæringsopgaver)). 7

10 Internationale standarder om erklæringsopgaver med sikkerhed Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og ISAE 3000 er udgivet af IAASB og gælder for forskellige typer af erklæringsopgaver med sikkerhed. Begrebsrammen opstiller nøgleelementerne i erklæringsopgaver med sikkerhed og anvendes for finansielle eller ikke-finansielle og historiske eller fremadrettede informationer. Eksempelvis er de internationale standarder om revision (ISA erne) i overensstemmelse med begrebsrammen. ISAE 3000 stiller klare krav med tilhørende vejledning til udførelsen af andre erklæringsopgaver med sikkerhed, herunder vejledning om planlægning af opgaven og indsamling af bevis. Det forventes, at IAASB fremover vil udvikle standarder om erklæringer med sikkerhed vedrørende særlige bæredygtighedsemner, såsom udledning af drivhusgasser. Etiske krav for godkendte revisorer En godkendt revisor, der udfører erklæringsopgaver med sikkerhed, er underlagt en etisk kodeks. Medlemmerne af FSR danske revisorer er underlagt en kodeks, der dels er fastlagt i dansk revisorlovgivning, dels baseret på en international standard, som kræver, at godkendte revisorer følger grundlæggende etiske principper og er uafhængige af deres klienter. Den godkendte revisor skal endvidere leve op til uddannelsesmæssige og andre professionelle krav og vedligeholde relevante færdigheder gennem fortsat faglig efteruddannelse. Godkendte revisorer er underlagt offentligt tilsyn og har en erhvervsmæssig ansvarsforsikring. Sammenfattende kan det siges, at godkendte revisorer er uddannet til at udfordre virksomhedernes ansvarlige adfærd, sørge for klarhed og stringens og hjælpe med at skabe og bevare tilliden til informationerne. 8

11 7. Hvad vil man opnå med en erklæring med sikkerhed udført efter ISAE 3000? Når revisorer udfører en erklæringsopgave med sikkerhed i overensstemmelse med begrebsrammen og internationale standarder, overvejer de, om der er særlige karakteristika, herunder passende kriterier og adgang til bevis. De forhold, som revisor overvejer, omfatter: Relevansen af det emne, revisor skal erklære sig om (hvad er omfattet af bæredygtighedsinformationen?) Passende kriterier (se tekstboks side 4) Tilstrækkeligt og egnet bevis ( tilstrækkeligt relaterer sig til mængde, og egnet relaterer sig til kvaliteten af beviserne, disses relevans og pålidelighed) En skriftlig erklæring med sikkerhed (se afsnit 8) og Et fornuftigt formål med opgaven. Virksomhedens bæredygtighed Kriterier Ledelse Bæredygtighedsoplysninger Tiltænkte brugere Etisk kodeks Sikkerhedsstandard Bevis Revisor Erklæring med sikkerhed 9

12 Forberedelse til vurdering af præstation En brancheforening XYZ ønskede at vise, hvor god foreningens bæredygtighed havde været i de seneste år, baseret på data fra foreningens medlemmer. Brancheforeningen ville også gerne vise reduktionen i udledning af skadelige stoffer. Til at understøtte beregningen anvendtes data fra medlemskredsen indsamlet over 10 år. Imidlertid havde hverken XYZ eller dens medlemmer efterprøvet deres data på det tidspunkt. Og, hvad mere var, så dækkede dataene ca. 60 pct. af medlemsgrundlaget, men udelod flere større lande og medlemmer. Ledelsen og den godkendte revisor var enige om, at der ikke var tilstrækkeligt bevis til at understøtte foreningens præstation i relation til bæredygtighed til at dække hele XYZ. Hvis revisor skulle fremkomme med en erklæring med sikkerhed for den dokumenterede del alene, ville der på den anden side være betydelig risiko for, at en bruger ville misforstå arten og omfanget af erklæringen. Efter samråd med revisor besluttede XYZ at anmode om en rapport, der alene tilgik ledelsen. Ledelsen anvendte rapporten som reference og opfordrede foreningens medlemmer til at udvikle en vurderingspraksis, så det fremover kunne blive muligt at få en erklæring med sikkerhed til brug for eksterne interessenter. Indhold i en uafhængig revisors erklæring Modtager af erklæringen, fx ledelsen Henvisning til de bæredygtighedsoplysninger, erklæringen vedrører Oplysning om anvendte kriterier grundlaget for revisors vurdering af bæredygtighedsoplysningerne Revisors henholdsvis ledelsens ansvar Henvisning til relevante standarder, eksempelvis ISAE 3000 En beskrivelse af det arbejde, revisor har udført Konklusion i overensstemmelse med den valgte type af erklæring. 10

13 8. Hvilke typer erklæring afgiver revisor? Revisor afgiver sin erklæring i en særskilt rapport, der er vedhæftet de bæredygtighedsoplysninger, erklæringen vedrører. Erklæringen er som oftest summarisk og indeholder oplysninger om anvendte kriterier og et resumé af det arbejde, revisor har udført. Revisionsstandarden (ISAE 3000) beskriver grundindholdet i erklæringen. Der findes to typer af konklusioner: De adskiller sig fra hinanden på grund af forskellen i art, omfang og den tidsmæssige placering af arbejdet med at indsamle bevis. Konklusionen udformes positivt eller negativt afhængig af den valgte type af erklæringsopgave (henholdsvis høj grad af sikkerhed og begrænset sikkerhed ). En konklusion med høj grad af sikkerhed kan udformes således: Det er vores opfattelse, at ABC s rapport om udledning af drivhusgasser giver et pålideligt billede af... En konklusion med begrænset sikkerhed udtrykkes typisk således: Ved det udførte arbejde er vi ikke stødt på forhold, der giver os grund til at tro, at XYZ s rapport indeholder væsentlige fejlinformationer Beslutningen om, hvilken type af konklusion man vælger, afhænger af faktorer såsom brugernes behov og en afvejning af erklæringens værdi for brugerne og omkostningerne forbundet med erklæringen. Inden arbejdet sættes i gang, skal virksomhedens ledelse og revisor aftale, hvilken type af erklæring der ønskes, idet dette vil påvirke arten og omfanget af arbejdet og den dermed forbundne planlægning. Andre faktorer, såsom brugerbehov eller indholdet af virksomhedens bæredygtighedsrapport, kan ligeledes påvirke arbejdets art og omfang. Når en erklæringsopgave først er påbegyndt, kan man ikke forvente, at den godkendte revisor vil ændre typen af erklæring uden en god begrundelse. Selv hvis ledelsen og revisor bliver enige om at ændre typen af erklæring, vil allerede indsamlet bevis fortsat blive anvendt. Den godkendte revisor kan ikke bare se bort fra allerede udført arbejde. 11

14 9. Hvordan kan revisor ellers hjælpe virksomheden i dens arbejde med bæredygtighed? Ud over at afgive en erklæring med sikkerhed har revisor også mulighed for på andre måder at bidrage til at styrke virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Hvis en virksomhed står over for at skulle måle og håndtere for eksempel sit CO2-fodaftryk, vil det, før virksomheden sætter arbejdet i gang, være nødvendigt at gennemtænke forhold, såsom ledelse, kontrolmiljø, processer og systemer. Revisor kan også assistere med rådgivning, udarbejdelse af rapporter eller udføre, hvad der i revisors sprog benævnes aftalte arbejdshandlinger (jf. nedenfor). Når en godkendt revisor har bistået virksomheden med at etablere og styre et bæredygtighedsprogram eller målt dets præstation, kan det udelukke revisor fra at afgive erklæring på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at revisors uafhængighed af ledelsen kan være truet. Hvad er aftalte arbejdshandlinger? Ved aftalte arbejdshandlinger efter ISRS 4400 udfører revisor visse specifikke handlinger, som er aftalt med virksomheden, og rapporterer de faktiske resultater af disse handlinger til virksomheden uden at afgive nogen form for overordnet konklusion baseret på det udførte arbejde. En erklæring om aftalte arbejdshandlinger er kun tilgængelig for de parter, der har aftalt, at handlingerne skal udføres, og afgives ikke med henblik på offentliggørelse. 12

15 Forhold til overvejelse ved rapportering om bæredygtighed Hvad skal man vælge at belyse i sin bæredygtighedsrapport? 1. Rapportér om information, brugere har brug for, og som de ikke vil få, hvis virksomheden ikke rapporterer om det. 2. Brug offentliggjorte retningslinjer for at fremme en afbalanceret og ensartet rapportering. 3. Vær bevidst om, at virksomhedens rapportering er troværdig og kan hjælpe brugere med at træffe beslutninger. Skal revisor afgive erklæring om rapporten? 4. En erklæring med sikkerhed fra en uafhængig godkendt revisor tilfører rapporteringen troværdighed. 5. En godkendt revisor gør brug af sin faglige dømmekraft og ekspertise. 6. Godkendte revisorer benytter et fælles sæt internationale standarder om erklæringer med sikkerhed. 7. Alle ydelser fra en godkendt revisor kræver, at revisors rapportering er understøttet af tilstrækkelig og relevant dokumentation. Hvordan vælger man mellem revisors erklæringer og ydelser? 8. Man kan vælge en konklusion om, at virksomhedens rapportering giver et pålideligt billede, alternativt vælge en erklæring, hvor revisor udtrykker sin konklusion med begrænset sikkerhed. 9. En godkendt revisor kan tilbyde andre ydelser, herunder medvirke til at forberede virksomhedens rapportering om bæredygtighed, så den opfylder kriterierne for, at revisor kan afgive en erklæring. 13

16 FSR - danske revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K fsr.dk

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015.

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Finansrådets anbefalinger for god selskabsledelse Følger Den finansielle krise og følgevirkningerne af

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 (22. februar 2016) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE 2015 www.djs.dk Finansrådets ledelseskodeks i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr. 35843787 Pontoppidansvej

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere