Telestatistik Andet halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telestatistik Andet halvår 2013"

Transkript

1 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet internet 13 Fastnettelefoni 22 Bundlede tjenester 24 IPTV 26 Prisudvikling 27 TELESTATISTIK ANDET HALVÅR 2

3 Forord Tallene i denne halvårlige publikation giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Tabeller og figurer viser de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fastnet bredbånd, IPTV, bundlede tjenester og priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke her. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Andet halvår, som kan tilgås ved at klikke her. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til TELESTATISTIK ANDET HALVÅR 3

4 Hovedtal Tabel 1 Hovedtal 212- HOVEDTAL, 212- Abonnementer ultimo / Trafik i perioden 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Mobilabonnementer (1.) ,7% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 148,4 146,6 146,6-1,2% Mobile bredbåndsabonnementer (1.) ,5% - heraf standardabonnementer (1.) ,2% - heraf tillægsabonnementer (1.) ,8% - heraf dedikerede dataabonnementer (1.) ,7% Porteringer mobil (1.) ,5% Afgående mobil taletrafik (mio. min.) ,9% Sendte sms-beskeder (mio.) ,1% Sendte mms-beskeder (mio.) ,1% Mobil datatrafik (mio. MB) ,5% Bundlede tjenester abonnementer (1.) ,9% Internetbredbåndsabonnementer (1.) ,7% Internetbredbåndsabonnementer pr. 1 indb. 39,6 4,3 4,9 3,2% xdsl-bredbåndsabonnementer (1.) ,7% Kabelmodembredbåndsabonnementer (1.) ,1% Fiberbredbåndsabonnementer (1.) ,1% Fastnet abonnementer, inkl. IP-telefoni (1.) ,3% Fastnet abonnementer, inkl. IP-telefoni pr. 1 36, 34,3 33,2-7,7% indbyggere - heraf fastnet IP-telefoni abonnementer (1.) ,2% Tilmeldinger til frit operatørvalg (1.) ,1% Porteringer fastnet (1.) ,8% Afgående fastnettrafik inkl. IP-telefoni (mio. min.) ,6% Afgående fastnettrafik ekskl. IP-telefoni (mio. min.) ,5% Fastnet IP-telefoni-trafik (mio. min.) ,2% TELESTATISTIK ANDET HALVÅR HOVEDTAL 4

5 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antallet af mobilabonnementer med tale er faldet for tredje halvår i træk, mens de mobile bredbåndsabonnementer voksede til over 6... Mængden af datatrafik fra mobiltelefoner har overhalet trafikken fra dedikerede dataabonnementer, men begge typer mobil datatrafik er vokset markant. Tabel 2 Mobilabonnementer 212- MOBILABONNEMENTER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Mobilabonnementer med tale ,1% - heraf taletidskort ,% Dedikerede dataabonnementer ,7% Mobilabonnementer i alt ,7% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 148,4 146,6 146,6-1,2% Anm: Taletidskort inkluderer LTE fra og med andet halvår 212. Den samlede mængde mobilabonnementer, eksklusive abonnementer til telemetri, er faldet med,7 pct. fra i slutningen af 212 til i slutningen af. Antallet af mobilabonnementer pr. 1 indbyggere er i samme periode faldet med 1,2 pct. fra 148,4 til 146,6. Fald i mobilabonnementer med tale for tredje halvår i træk Mobilabonnementer med tale er faldet for tredje halvår i træk. Fra slutningen af 212 til slutningen af er antallet faldet med 2,1 pct. fra til , hvilket er et fald på 15. abonnementer. Antallet af taletidskort er faldet med 17, pct. fra slutningen af 212 til slutningen, men har ligget stabilt omkring 1 mio. fra 25 til 212. Antallet af dedikerede dataabonnementer steg med 8,7 pct. i, og det er en stigning på 88. abonnementer fra 1.2. i slutningen af 212 til i slutningen af. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik her. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 5

6 Abonnementer (i 1.) Figur 1 Telemetriabonnementer, H H H H. 2. H. Telemetriabonnementer Antallet af telemetriabonnementer stiger fortsat, og i slutningen af nåede det op over 8.. I løbet af hele året har der været et relativt stort spring på 133. abonnementer fra 69. til 823., hvilket er en stigning på 19,4 pct. Året før steg antallet med 1,5 pct., hvilket er en stigning på 66. abonnementer fra 624. til 69.. TELEMETRI Telemetriabonnementer er mobilabonnementer, som alene benyttes til kommunikation mellem maskiner. Derfor kaldes det også ofte for machine to machine eller blot M2M. Telemetri kan for eksempel anvendes til automatisk aflæsning af måledata for en enheds elforbrug eller ydelse. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 6

7 7 Porteringer (1.) Figur 2 Fastnet- og mobilporteringer, H H H H. 2. H. Fastnet M obilnet Anm: Pga. sammenlægning af selskaber er antallet af fastnet- og mobilporteringer mellem selskaber faldet i andet halvår. Antallet af mobilporteringer er faldet med 15, pct. fra 432. i andet halvår 212 til 368. i andet halvår. Året før var faldet på 7,5 pct. fra 468. til 432., og på to år er der tale om et fald på 21,3 pct., hvilket udgør et fald på 1. porteringer. Fra andet halvår 212 til andet halvår er fastnetporteringerne faldet med 31,8 pct. fra 133. i andet halvår 212 til 9. i andet halvår. Året før faldt antallet med 7,3 pct., og over hele perioden fra andet halvår 211 til andet halvår er antallet faldet med 36,7 pct. De store fald i fastnet- og mobilporteringer fra første til andet halvår af skal ses i lyset af en større sammenlægning af flere teleselskaber i andet halvår. De porteringer der hidtil er foretaget mellem de nu sammenlagte selskaber, opgøres således ikke længere i anden halvdel af. PORTERINGER Med portering menes, at en abonnent medtager sit telefonnummer i forbindelse med, at vedkommende skifter teleselskab. Teleselskaberne indberetter de numre, de har afgivet i perioden også kaldet afgivne portinger. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 7

8 Abonnementer (1.) Figur 3 Mobile bredbåndsabonnementer fordelt på type, H H. 2. H. Standardabonnementer der bruger data Tillægsabonnementer Dedikerede dataabonnementer Mere end 6 mio. mobile bredbåndsabonnementer Antallet af mobile bredbåndsabonnementer stiger fortsat, og i slutningen af nåede antallet op over 6 mio. efter en stigning på 1,5 pct. siden slutningen af 212. Standardabonnementerne udgør størstedelen af den samlede mængde med 61,9 pct. i slutningen af andet halvår. Antallet af dedikerede dataabonnementer stiger også, idet andelen dog konstant har udgjort knap 2 pct. af de mobile bredbåndsabonnementer. MOBILT BREDBÅND I telestatistikken medtages mobile bredbåndsabonnementer, som har en markedsført downloadhastighed på minimum 256 kbit/s. De mobile bredbåndsabonnementer er opdelt i tre typer: Standardabonnementer består af almindelige mobiltelefoniabonnementer, som har etableret en internetforbindelse inden for de seneste tre måneder, men som ikke har et separat abonnement for dataadgang. Dette er eksempelvis de udbredte pakkeløsninger med tale, sms, mms og data inkluderet. Tillægsabonnementer består af separate dataabonnementer knyttet til almindelige mobiltelefoniabonnementer, som giver brugeren mulighed for internettrafik til et fast afregnet beløb. Tillægsabonnementerne anvendes især til smartphones og indeholder ofte en fast forbrugsgrænse for anvendelse af data, eksempelvis en eller to GB data om måneden, og en given maksimal hastighed. Dedikerede dataabonnementer består af mobile bredbåndsabonnementer, der kun giver adgang til datatrafik. De dedikerede dataabonnementer leveres ofte sammen med en USBdongle, som brugeren kan anvende til at etablere den mobile bredbåndsadgang. Efter en stagnation i antallet af tillægsabonnementer har der nu været et fald, så niveauet i slutningen af er lavere end i slutningen af 212. Tillægsabonnementernes andel af de mobile bredbåndsabonnementer er faldet i TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 8

9 løbet af hele, så de udgør 19,6 pct. efter andet halvår mod 22,3 pct. før årets start. Tillægsabonnementerne er faldet med 2,8 pct. fra i slutningen af 212 til i slutningen af, hvilket er et fald på 34. abonnementer. I samme periode står standardabonnementerne for en stigning på 518. abonnementer fra til , hvilket udgør en stigning på 16,2 pct TB 2 19,4 19, ,9 14,5 1 1,4 12,1 12,8 9,6 6,4 5 3,5 2. H H H H. 2. H. Figur 4 Mobil datatrafik pr. halvår, 211- Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer overhalet af trafik fra mobiltelefoner Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer i perioden Datatrafik fra standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Mængden af datatrafik fra mobiltelefoner (standard- og tillægsabonnementer) er for første gang større end mængden af datatrafik fra USB-dongles, dataindstikskort og lignende (dedikerede dataabonnementer). Der har været relativt store stigninger i trafikken for begge typer af mobilt bredbånd siden andet halvår 211, men mobiltelefonerne har stået for den største procentvise vækst med hele 461,3 pct. fra 3.5 TB i andet halvår 211 til 19.9 TB i andet halvår. I samme periode er datatrafikken fra dedikerede dataabonnementer steget med 86,7 pct. fra 1.4 TB til 19.4 TB. Stigning i samlet mobil datatrafik på 75,5 pct. på et år På bare et år er den samlede mobile datatrafik steget med 75,5 pct. fra 22.4 TB i andet halvår 212 til 39.3 TB i andet halvår. Året før var stigningen på 6,6 pct., så den årlige vækstrate er tilmed stigende. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 9

10 GB 2, 18, 18,6 16, 14,8 14, 12, 12,1 13,1 13,1 1, 8, 6, 4, 2, 1, 1,7 2,3 3,3 4,2 Figur 5 Mobil datatrafik pr. abonnement pr. halvår, 211-, 2. H H H H. 2. H. Datatrafik pr. dedikeret dataabonnement i perioden Datatrafik pr. standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Trods stigninger i antallet af mobile bredbåndsabonnementer er der store stigninger i datatrafik pr. abonnement for både dedikerede dataabonnementer og standard- og tillægsabonnementer. På bare et år er der sket en stigning fra 13,1 GB pr. halvår til 18,6 GB pr. halvår for de dedikerede dataabonnementer, og i samme periode er datatrafikken for standard- og tillægsabonnementer steget fra 2,3 GB pr. halvår til 4,2 GB pr. halvår. MOBIL TALETRAFIK, 212- Tabel 3 Mobil taletrafik 212- Afgående trafik i perioden (mio. min.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Indlandstrafik ,6% Udlandstrafik ,% Trafik i alt ,9% Den samlede mobile taletrafik steg med 1,9 pct. fra 6.76 mio. minutter i andet halvår 212 til mio. minutter i andet halvår. Indlandstrafikken er i samme periode steget med 2,6 pct. fra mio. minutter til mio. minutter, og udlandstrafikken er til gengæld faldet med 8, pct. fra 378 mio. minutter til 348 mio. minutter. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 1

11 Mobil minutter Figur 6 Mobil indlands- og udlandstrafik i minutter pr. abonnement pr. halvår, H H H H. 2. H. Indlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Udlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Der bliver fortsat foretaget langt flere indlandsopkald på mobilen end udlandsopkald. Således blev der både i andet halvår 212 og andet halvår af i gennemsnit genereret næsten samme antal minutters afgående indlandstrafik hhv. 781 og 816. Udlandstrafikken lå derimod på 52 minutter pr. abonnement pr. halvår i andet halvår 212 og på 49 minutter pr. abonnement i andet halvår. Det betyder, at den samlede afgående mobile taletrafik pr. abonnement stiger fra 833 minutter til 865 minutter. For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik her. Tabel 4 Sms og mms 212- SMS OG MMS, 212- Sendte sms og mms i perioden (mio.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Sms-beskeder (mio.) ,1% Mms-beskeder (mio.) ,1% Fortsat færre sms-beskeder og flere mms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet fra mio. til mio. Det svarer til et fald på 16,1 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder med 1,1 pct. fra 82 mio. til 9 mio. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 11

12 Antal sms'er 1. Antal mms'er 14, 8 11,2 12,4 12,6 12, 9, 1, 6 7,6 8, 4 6, 4, 2 2, H H H H. 2. H., Figur 7 Sms er og mms er pr. abonnement pr. halvår, 29- Sms pr. abonnement (venstre akse) Mms pr. abonnement. (højre akse) Selvom antallet af mobilabonnementer med tale er faldet, er faldet i sms er så stort, at antallet af afsendte sms er pr. abonnement pr. halvår fortsat falder. Fra andet halvår 212 til andet halvår faldt afsendte sms er pr. abonnement således fra 757 til 647 pr. halvår. Modsat udviklingen for sms er så stiger antallet af mms pr. abonnement, men fra et betydeligt lavere niveau. Pr. abonnement stiger antallet af mms er fra 11,2 i andet halvår 212 til 12,6 i andet halvår. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 12

13 Fastnet internet Andelen af fastnet internetabonnementer med downloadhastighed på mindst 3 Mbit/s fortsætter med at stige kraftigt. I slutningen af knap 25 pct. af abonnementerne mindst 3 Mbit/s mod kun knap 14 pct. året før. Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med lidt over 5 pct. i samme periode. Abonnementer (1.) Figur 8 Dedikerede bredbåndsabonnementer fordelt på fastnet og mobil, 212- Fastnet bredbånd 2. H H. 2. H. Mobilt bredbånd dedikerede dataabonnementer Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 5,3 pct. det seneste år Fra slutningen af 212 til slutningen af steg det totale antal bredbåndsabonnementer med 5,3 pct. fra til De 169. nye bredbåndsabonnementer er omtrent lige dele fastnet og mobilt bredbånd væksten i sidstnævnte i samme periode er dermed 8,7 pct. Fastnetabonnementerne steg med 3,7 pct. fra til 2.3. i løbet af. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik her. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 13

14 Tabel 5 Fastnet bredbåndsabonnementer 212- FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENTER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Andel 2. H. xdsl ,7% 5,9% Kabelmodem ,1% 28,1% Fiber ,1% 14,6% LAN ,1% 5,8% Øvrige ,1%,6% I alt ,7% 1% 1 Fra og med andet halvår er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, Wifi og WLL. Antallet af bredbåndsabonnementer baseret på kobber er fortsat svagt faldende Størstedelen af fastnet bredbåndsabonnementerne er fortsat baseret på kobber (DSL). Andelen af abonnementer baseret på DSL er dog fortsat svagt faldende - fra 53,7 pct. i andet halvår 212 til 5,9 pct. i andet halvår af. Kabelmodem-teknologien oplever fortsat en regelmæssig stigning, i løbet af på 6,1 pct., hvilket svarer til 37. nye abonnementer, så andelen nu udgør 28,1 pct. af alle abonnementer. Fiberteknologien havde den største stigning i antal abonnementer i løbet af Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er i igen i kraftig fremgang. Der er kommet 65. nye fiberabonnementer til, svarende til en vækst på 24,1 pct. Fiber er dermed den teknologi med flest nye bredbåndsabonnementer og den største relative vækst. Fiberabonnementernes andel af de samlede fastnet bredbåndsabonnementer er steget fra 12,2 pct. til 14,6 pct. fra slutningen af 212 til slutningen af. Den årlige udvikling i LAN-abonnementer var et fald på 1,1 pct., hvorimod udviklingen året før fra 211 til 212 var en stigning på 2, pct. LANabonnementernes andel af det samlede antal faldt fra 6,1 pct. til 5,8 pct. TEKNOLOGIER TIL FASTNET BREDBÅND I telestatistikken defineres bredbåndsabonnementer, som havende en markedsført downloadhastighed på minimum 144 kbit/s., hvilket svarer til den definition, der anvendes af EU. xdsl er betegnelsen for en digital accessteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission. Kabelmodem er en enhed, der gør det muligt at sende og modtage datasignaler over et kabel-tv-net samtidig med, at der sendes radio- og tv-programmer. Fiber er en accessteknologi, hvor signalerne føres gennem lysledere ved hjælp af lyssignaler. Fiberforbindelser har modsat andre bredbåndsforbindelser ofte lige så hurtige upstreamhastigheder som downstreamhastigheder. LAN (Local Area Network) består af et internt lokalnet i for eksempel en boligforening eller TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 14

15 et kollegium, hvor de enkelte husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Tabel 6 Markedsførte downstreamhastigheder 212- MARKEDSFØRTE DOWNSTREAMHASTIGHEDER, 212- Forbindelsen hen til ejendommen kan eksempelvis bestå af en optisk fiber eller en xdslforbindelse. Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H. 1. H. 2. H. Vækst H.12-2.H.13 Andel 2. H. Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s ,5% 2,1% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,9% 14,3% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,8% 57,4% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s ,% 14,1% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s % 9,% Mindst 1 Mbit/s ,2% 1,7% I alt specificeret ,8% 98,5% Uspecificeret ,7% 1,5% I alt ,7% 1,% De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat blandt andet på grund af teleselskabernes fortsatte opgradering af kundernes hastigheder. Siden 211 er størstedelen af fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 1 og under 3 Mbit/s Flertallet af bredbåndsabonnementerne har fortsat hastigheder fra 1 op til 3 Mbit/s i slutningen af, hvilket har været tilfældet siden slutningen af 211. Antallet af abonnementer i dette interval har haft en vækst på,8 pct. og er derfor stort set det samme i slutningen af som året før. Fra slutningen af 211 til slutningen af 212 steg samme kategori med 9,6 pct., så stigningen ser ud til at aftage. Kategoriens andel af det samlede antal abonnementer er faldet fra 59,1 pct. til 57,4 pct. i løbet af. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 1 Mbit/s hurtigt, mens kategorierne med hastigheder på 3 Mbit/s og derover stiger kraftigt. I slutningen af 212 udgjorde abonnementer med hastigheder under 1 Mbit/s 24,8 pct. af alle abonnementer, mens andelen et år efter var faldet til 16,4 pct. - et fald fra 55. abonnementer til 377. i slutningen af. Knap 25 pct. af fastnet bredbåndsabonnementerne har mindst 3 Mbit/s downstream Fastnet bredbåndsabonnementer med 3 Mbit/s og derover i download steg samlet med 247. i løbet af, hvilket svarer til en vækst på 76,2 pct. Andelen er dermed vokset til 24,8 pct. i slutningen af. Dette tal var et år tidligere 14,6 pct. Højst har væksten i absolutte tal været i kategorien mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s, hvor 138. abonnementer er kommet til fra slutningen af 212 til slutningen af. Af samtlige downloadkategorier har denne kategori ligeledes TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 15

16 haft den højeste relative vækst med en næsten tredobling til 28. abonnementer i slutningen af. Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 1 Mbit/s i downstream er vokset med 36,2 pct. Andelen af bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s er fra slutningen af 212 til slutningen af vokset med 56,5 pct. fra at udgøre 1,3 pct. til 1,7 pct. af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer. Der var i slutningen af 38. abonnenter med 1 Mbit/s downstream mod 28. året før. Udviklingen i downloadkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke her. Tabel 7 Markedsførte upstreamhastigheder 212- MARKEDSFØRTE UPSTREAMHASTIGHEDER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Andel 2. H. Under 1 Mbit/s ,8% 14,1% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s ,1% 29,6% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,8% 31,3% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,8% 11,8% Mindst 3 Mbit/s ,7% 11,7% I alt specificeret ,8% 98,5% Uspecificeret ,9% 1,5% I alt ,7% 1,% Upstreamhastighederne stiger - men er omkring en tiendedel af hastighederne for download Upstreamhastighederne stiger også, men er fortsat omkring en tiendedel af hastighederne for download. Antallet af bredbåndsabonnementer i kategorier med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. Abonnementer med under 2 Mbit/s i upload udgør for første gang under halvdelen af alle abonnementer Bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på under 2 Mbit/s er samlet faldet med 14,1 pct. fra i slutningen af 212 til 1.6. i slutningen af, og andelen er faldet fra 52,8 pct. til 43,7 pct. af alle abonnementer. Abonnementer med under 2 Mbit/s i uploadhastighed udgør dermed for første gang under halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. Abonnementer med upstreamhastigheder på mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s er steget med 1,8 pct. I slutningen af 212 var kategorien mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s den kategori med flest bredbåndsabonnementer, hvilket den har været siden slutningen af 21. Efter et fald på 11,1 pct. til 681. abonnementer er kategorien nu den næststørste, mens kategorien mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s med en stigning på 1,8 pct. op til 721. abonnementer nu er den største. Kategorien med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s, men under 3 Mbit/s, er fra slutningen af 212 og et år frem den kategori, der har haft den største vækst i absolutte tal med 114. nye abonnementer. Derudover har kategorien også haft den relative største vækst med en stigning på 72,8 pct., så andelen af TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 16

17 abonnementer med hastigheder på mindst 1 Mbit/s, men under 3 Mbit/s, er steget fra 7,1 pct. til 11,8 pct. af alle abonnementer i slutningen af. Flere hastighedskategorier for de markedsførte upstreamhastigheder er lagt sammen i tabellerne for at give et bedre overblik. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke her 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 9 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 212- Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s Uspecificeret Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s Tabel 8 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 2.H. DOWNSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 2. H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s 1,5% 3,4% 1,5% 2,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 23,6% 5,5% 1,5% 7,7% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 7,6% 53,9% 26,% 38,% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s 3,2% 24,3% 36,4% 5,5% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s 1,2% 1,6% 27,8% 23,9% Mindst 1 Mbit/s,% 2,2% 6,3% 1,8% Uspecificeret,%,1%,7% 2,6% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Forskelle i fordelingen af bredbåndsteknologiernes downstreamhastigheder udvikler sig efter samme mønster som i de foregående perioder. 7,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s, hvilket er stort set det samme som i slutningen af 212. Da xdsl-abonnementerne samtidig er den største teknologi (se ovenfor), har xdslabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s, fortsat en stor andel på 35,9 pct. af samtlige fastnet bredbåndsabonnementer. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 17

18 Derimod har der været en relativ stor stigning i antallet af abonnementer med hastigheder på mindst 3 Mbit/s og derover for xdsl-abonnementerne. I slutningen af 212 udgjorde disse abonnementer,6 pct. af alle xdslabonnementer, mens andelen er vokset til 4,4 pct. året efter. Det svarer til en vækst på 674, pct. fra 6.6 til 51. xdsl-abonnementer i løbet af. Andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s er steget fra 68,9 pct. til 7,6 pct. Lig xdsl-abonnementerne er kategorien mindst 1 Mbit/s, under 3 fortsat også den største kategori blandt kabelmodemabonnementerne. Men hvor antallet af xdsl-abonnementer med disse hastigheder stiger lidt, faldt antallet af kabelmodemabonnementer fra en andel på 6,6 i slutningen af 212 til en andel på 53,9 pct. i slutningen af. Andelen af kabelmodemabonnementer i kategorien mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s og derover er igen mere end fordoblet på et år fra en andel på 12,2 pct. i slutningen af 212 til 24,3 pct. slutningen af. Lidt over 7 pct. af fiberabonnementerne er solgt med mindst 3 Mbit/s Til sammenligning har størstedelen af fiberabonnementerne allerede fra slutningen af 211 haft hastigheder på mindst 3 Mbit/s, og hvor denne andel var 65,5 pct. i slutningen af 212, steg den til 7,4 pct. et år efter. Andelen af fiberabonnementer solgt med hastigheder på 5 Mbit/s og derover var i slutningen af 34, pct., hvilket er en stor stigning på 19,8 procentpoint i forhold til året før. Andelen af LAN-abonnementer med samme hastigheder er steget mindre fra 19,8 pct. til 25,7 pct. i samme periode. Kabelmodemabonnementer med 5 Mbit/s og derover steg også en del fra at udgøre 4,5 pct. i slutningen af 212 til 12,9 pct. et år efter. Andelen af kabelmodemabonnementer med mindst 1 Mbit/s er steget til 2,2 pct. i slutningen af og har dermed overhalet andelen af LAN-abonnementer med samme hastighed, som er steget til 1,8 pct. Fiber er fortsat den teknologi, hvor flest abonnementer har 1 Mbit/s og derover i hastighed, og andelen er steget med 1,4 procentpoint til 6,3 pct. i slutningen af. MEDIANHASTIGHED Medianhastigheden er den hastighed, hvor halvdelen af de solgte abonnementer enten har samme eller højere hastighed, og halvdelen enten har samme eller lavere hastighed. Medianen giver på den måde et estimeret billede af den typiske markedsførte hastighed på de solgte abonnementer. Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 18,3 Mbit/s til 21,5 Mbit/s (download) Den markedsførte downstream-medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg samlet set fra 18,3 Mbit/s i slutningen af 212 til 21,5 Mbit/s i slutningen af, hvilket svarer til en stigning på 17,5 pct. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 18

19 Mbit/s ,6 37,3 41, ,3 2,5 21,5 16,4 15,7 17,1 24,2 25,2 19, 25,5 24,3 2,1 1 5 Figur 1 Downstream medianhastighed fordelt på teknologi, 212- I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 2. H H. 2. H. Hvis man kigger på downstream medianhastighederne på tværs af bredbåndsteknologier, kan det konstateres, at bredbåndsabonnementer baseret på fiber fortsat har en betydelig højere medianhastighed end de andre teknologier. Ydermere er medianhastigheden for fiber steget med 13,1 pct. til 41,4 Mbit/s i slutningen af, mens kabelmodem og LAN fortsat ligger side om side med hhv. 25,2 Mbit/s og 25,5 Mbit/s. xdsl-abonnementerne sakker bagud med 17,1 Mbit/s. Størst vækst i medianen for kabel-modem og LANabonnementer Kabelmodem- og LAN-abonnementerne har da også oplevet en relativt stor vækst i medianhastighederne det seneste år. I løbet af er de begge gået fra at have en medianhastighed mellem 1 og 2 Mbit/s højere end den samlede medianhastighed, til en der er omkring 4 Mbit/s højere i slutningen af. Stigningen har været hhv. 32,7 pct. og 27,6 pct. xdsl-abonnementerne havde i slutningen af 212 en medianhastighed, der lå 2,5 Mbit/s under hastighederne for kabelmodem- og LAN-abonnementerne, men har med en udvikling på 8,9 pct. fra slutningen af 212 og et år frem, oplevet en vækst, der er betydelig lavere end de andre teknologiers. xdsl-abonnementerne har derfor nu en markant lavere medianhastighed end de øvrige teknologier. Som man kan se af tabel 8, er forklaringen blandt andet, at der på trods af en stigning, fortsat næsten ikke sælges xdsl-abonnementer med downstreamhastigheder på 3 Mbit/s og derover, hvorimod disse hastigheder bliver mere og mere almindelige for kabelmodem- og LAN-abonnementerne. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 19

20 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 11 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 212- Under 1Mbit/s Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s Mindst 1Mbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Uspecificeret Tabel 9 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 2H. UPSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 2. H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s 24,1% 6,4%,1% 1,7% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s 4,2% 3,8% 1,6% 2,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 32,8% 48,9% 1,8% 7,8% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 2,9% 13,6% 28,7% 36,5% Mindst 3 Mbit/s,%,1% 67,2% 31,% Uspecificeret,%,1%,7% 2,6% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Upstreamhastighederne fordeler sig endnu mere forskelligt på de enkelte teknologier, end hvad der var tilfældet for downstreamhastighederne. Næsten ingen xdslabonnementer har mindst 1 Mbit/s i upstreamhastighed Som nævnt så var den mest markante forskel mellem teknologierne i forhold til downstreamhastigheder den fortsat lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 3 Mbit/s og derover. For upstreamhastighederne er det tilsvarende den lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 1 Mbit/s og derover, som præger billedet. Andelen af xdsl-abonnementer med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s var steget til 2,9 pct. i slutningen af, hvilket samtidig er den højeste andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s hidtil. Kabelmodemabonnementernes tilsvarende andel var 13,8 pct., hvilket er en pæn stigning fra 4,7 pct. i slutningen af 212. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 2

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport Investeringer og incitamenter i telesektoren Rapport Erhvervsstyrelsen, september 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 3 Kortlægning af investeringer 8 3.1 Udviklingen i investeringer

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på roaming rejsetips ved brug af mobilen i udlandet Maj 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere