Telestatistik Andet halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telestatistik Andet halvår 2013"

Transkript

1 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet internet 13 Fastnettelefoni 22 Bundlede tjenester 24 IPTV 26 Prisudvikling 27 TELESTATISTIK ANDET HALVÅR 2

3 Forord Tallene i denne halvårlige publikation giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Tabeller og figurer viser de væsentligste udviklinger i trafik og abonnementer inden for hovedområderne: Fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd, fastnet bredbånd, IPTV, bundlede tjenester og priser. Markedsandele samt historiske data fra ældre publikationer er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataark. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen samt statistikker, som ikke belyses i publikationen. Baggrundsdataarkene kan tilgås ved at klikke her. Publikationens datagrundlag, diskretionsgrænse samt en oversigt over teleselskabernes brands kan findes i bilaget Datagrundlag og metode: Andet halvår, som kan tilgås ved at klikke her. Herudover er der også i selve teksten links til relevant datamateriale. I tilfælde af uafklarede spørgsmål eller forslag til forbedringer kan henvendelse ske via til TELESTATISTIK ANDET HALVÅR 3

4 Hovedtal Tabel 1 Hovedtal 212- HOVEDTAL, 212- Abonnementer ultimo / Trafik i perioden 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Mobilabonnementer (1.) ,7% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 148,4 146,6 146,6-1,2% Mobile bredbåndsabonnementer (1.) ,5% - heraf standardabonnementer (1.) ,2% - heraf tillægsabonnementer (1.) ,8% - heraf dedikerede dataabonnementer (1.) ,7% Porteringer mobil (1.) ,5% Afgående mobil taletrafik (mio. min.) ,9% Sendte sms-beskeder (mio.) ,1% Sendte mms-beskeder (mio.) ,1% Mobil datatrafik (mio. MB) ,5% Bundlede tjenester abonnementer (1.) ,9% Internetbredbåndsabonnementer (1.) ,7% Internetbredbåndsabonnementer pr. 1 indb. 39,6 4,3 4,9 3,2% xdsl-bredbåndsabonnementer (1.) ,7% Kabelmodembredbåndsabonnementer (1.) ,1% Fiberbredbåndsabonnementer (1.) ,1% Fastnet abonnementer, inkl. IP-telefoni (1.) ,3% Fastnet abonnementer, inkl. IP-telefoni pr. 1 36, 34,3 33,2-7,7% indbyggere - heraf fastnet IP-telefoni abonnementer (1.) ,2% Tilmeldinger til frit operatørvalg (1.) ,1% Porteringer fastnet (1.) ,8% Afgående fastnettrafik inkl. IP-telefoni (mio. min.) ,6% Afgående fastnettrafik ekskl. IP-telefoni (mio. min.) ,5% Fastnet IP-telefoni-trafik (mio. min.) ,2% TELESTATISTIK ANDET HALVÅR HOVEDTAL 4

5 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antallet af mobilabonnementer med tale er faldet for tredje halvår i træk, mens de mobile bredbåndsabonnementer voksede til over 6... Mængden af datatrafik fra mobiltelefoner har overhalet trafikken fra dedikerede dataabonnementer, men begge typer mobil datatrafik er vokset markant. Tabel 2 Mobilabonnementer 212- MOBILABONNEMENTER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Mobilabonnementer med tale ,1% - heraf taletidskort ,% Dedikerede dataabonnementer ,7% Mobilabonnementer i alt ,7% Mobilabonnementer pr. 1 indbyggere 148,4 146,6 146,6-1,2% Anm: Taletidskort inkluderer LTE fra og med andet halvår 212. Den samlede mængde mobilabonnementer, eksklusive abonnementer til telemetri, er faldet med,7 pct. fra i slutningen af 212 til i slutningen af. Antallet af mobilabonnementer pr. 1 indbyggere er i samme periode faldet med 1,2 pct. fra 148,4 til 146,6. Fald i mobilabonnementer med tale for tredje halvår i træk Mobilabonnementer med tale er faldet for tredje halvår i træk. Fra slutningen af 212 til slutningen af er antallet faldet med 2,1 pct. fra til , hvilket er et fald på 15. abonnementer. Antallet af taletidskort er faldet med 17, pct. fra slutningen af 212 til slutningen, men har ligget stabilt omkring 1 mio. fra 25 til 212. Antallet af dedikerede dataabonnementer steg med 8,7 pct. i, og det er en stigning på 88. abonnementer fra 1.2. i slutningen af 212 til i slutningen af. For historiske tal for mobilabonnementer samt teleselskabernes markedsandele klik her. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 5

6 Abonnementer (i 1.) Figur 1 Telemetriabonnementer, H H H H. 2. H. Telemetriabonnementer Antallet af telemetriabonnementer stiger fortsat, og i slutningen af nåede det op over 8.. I løbet af hele året har der været et relativt stort spring på 133. abonnementer fra 69. til 823., hvilket er en stigning på 19,4 pct. Året før steg antallet med 1,5 pct., hvilket er en stigning på 66. abonnementer fra 624. til 69.. TELEMETRI Telemetriabonnementer er mobilabonnementer, som alene benyttes til kommunikation mellem maskiner. Derfor kaldes det også ofte for machine to machine eller blot M2M. Telemetri kan for eksempel anvendes til automatisk aflæsning af måledata for en enheds elforbrug eller ydelse. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 6

7 7 Porteringer (1.) Figur 2 Fastnet- og mobilporteringer, H H H H. 2. H. Fastnet M obilnet Anm: Pga. sammenlægning af selskaber er antallet af fastnet- og mobilporteringer mellem selskaber faldet i andet halvår. Antallet af mobilporteringer er faldet med 15, pct. fra 432. i andet halvår 212 til 368. i andet halvår. Året før var faldet på 7,5 pct. fra 468. til 432., og på to år er der tale om et fald på 21,3 pct., hvilket udgør et fald på 1. porteringer. Fra andet halvår 212 til andet halvår er fastnetporteringerne faldet med 31,8 pct. fra 133. i andet halvår 212 til 9. i andet halvår. Året før faldt antallet med 7,3 pct., og over hele perioden fra andet halvår 211 til andet halvår er antallet faldet med 36,7 pct. De store fald i fastnet- og mobilporteringer fra første til andet halvår af skal ses i lyset af en større sammenlægning af flere teleselskaber i andet halvår. De porteringer der hidtil er foretaget mellem de nu sammenlagte selskaber, opgøres således ikke længere i anden halvdel af. PORTERINGER Med portering menes, at en abonnent medtager sit telefonnummer i forbindelse med, at vedkommende skifter teleselskab. Teleselskaberne indberetter de numre, de har afgivet i perioden også kaldet afgivne portinger. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 7

8 Abonnementer (1.) Figur 3 Mobile bredbåndsabonnementer fordelt på type, H H. 2. H. Standardabonnementer der bruger data Tillægsabonnementer Dedikerede dataabonnementer Mere end 6 mio. mobile bredbåndsabonnementer Antallet af mobile bredbåndsabonnementer stiger fortsat, og i slutningen af nåede antallet op over 6 mio. efter en stigning på 1,5 pct. siden slutningen af 212. Standardabonnementerne udgør størstedelen af den samlede mængde med 61,9 pct. i slutningen af andet halvår. Antallet af dedikerede dataabonnementer stiger også, idet andelen dog konstant har udgjort knap 2 pct. af de mobile bredbåndsabonnementer. MOBILT BREDBÅND I telestatistikken medtages mobile bredbåndsabonnementer, som har en markedsført downloadhastighed på minimum 256 kbit/s. De mobile bredbåndsabonnementer er opdelt i tre typer: Standardabonnementer består af almindelige mobiltelefoniabonnementer, som har etableret en internetforbindelse inden for de seneste tre måneder, men som ikke har et separat abonnement for dataadgang. Dette er eksempelvis de udbredte pakkeløsninger med tale, sms, mms og data inkluderet. Tillægsabonnementer består af separate dataabonnementer knyttet til almindelige mobiltelefoniabonnementer, som giver brugeren mulighed for internettrafik til et fast afregnet beløb. Tillægsabonnementerne anvendes især til smartphones og indeholder ofte en fast forbrugsgrænse for anvendelse af data, eksempelvis en eller to GB data om måneden, og en given maksimal hastighed. Dedikerede dataabonnementer består af mobile bredbåndsabonnementer, der kun giver adgang til datatrafik. De dedikerede dataabonnementer leveres ofte sammen med en USBdongle, som brugeren kan anvende til at etablere den mobile bredbåndsadgang. Efter en stagnation i antallet af tillægsabonnementer har der nu været et fald, så niveauet i slutningen af er lavere end i slutningen af 212. Tillægsabonnementernes andel af de mobile bredbåndsabonnementer er faldet i TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 8

9 løbet af hele, så de udgør 19,6 pct. efter andet halvår mod 22,3 pct. før årets start. Tillægsabonnementerne er faldet med 2,8 pct. fra i slutningen af 212 til i slutningen af, hvilket er et fald på 34. abonnementer. I samme periode står standardabonnementerne for en stigning på 518. abonnementer fra til , hvilket udgør en stigning på 16,2 pct TB 2 19,4 19, ,9 14,5 1 1,4 12,1 12,8 9,6 6,4 5 3,5 2. H H H H. 2. H. Figur 4 Mobil datatrafik pr. halvår, 211- Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer overhalet af trafik fra mobiltelefoner Datatrafik fra dedikerede dataabonnementer i perioden Datatrafik fra standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Anm: TB står for terabyte og er lig med MB Mængden af datatrafik fra mobiltelefoner (standard- og tillægsabonnementer) er for første gang større end mængden af datatrafik fra USB-dongles, dataindstikskort og lignende (dedikerede dataabonnementer). Der har været relativt store stigninger i trafikken for begge typer af mobilt bredbånd siden andet halvår 211, men mobiltelefonerne har stået for den største procentvise vækst med hele 461,3 pct. fra 3.5 TB i andet halvår 211 til 19.9 TB i andet halvår. I samme periode er datatrafikken fra dedikerede dataabonnementer steget med 86,7 pct. fra 1.4 TB til 19.4 TB. Stigning i samlet mobil datatrafik på 75,5 pct. på et år På bare et år er den samlede mobile datatrafik steget med 75,5 pct. fra 22.4 TB i andet halvår 212 til 39.3 TB i andet halvår. Året før var stigningen på 6,6 pct., så den årlige vækstrate er tilmed stigende. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 9

10 GB 2, 18, 18,6 16, 14,8 14, 12, 12,1 13,1 13,1 1, 8, 6, 4, 2, 1, 1,7 2,3 3,3 4,2 Figur 5 Mobil datatrafik pr. abonnement pr. halvår, 211-, 2. H H H H. 2. H. Datatrafik pr. dedikeret dataabonnement i perioden Datatrafik pr. standard- og tillægsdataabonnementer i perioden Trods stigninger i antallet af mobile bredbåndsabonnementer er der store stigninger i datatrafik pr. abonnement for både dedikerede dataabonnementer og standard- og tillægsabonnementer. På bare et år er der sket en stigning fra 13,1 GB pr. halvår til 18,6 GB pr. halvår for de dedikerede dataabonnementer, og i samme periode er datatrafikken for standard- og tillægsabonnementer steget fra 2,3 GB pr. halvår til 4,2 GB pr. halvår. MOBIL TALETRAFIK, 212- Tabel 3 Mobil taletrafik 212- Afgående trafik i perioden (mio. min.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Indlandstrafik ,6% Udlandstrafik ,% Trafik i alt ,9% Den samlede mobile taletrafik steg med 1,9 pct. fra 6.76 mio. minutter i andet halvår 212 til mio. minutter i andet halvår. Indlandstrafikken er i samme periode steget med 2,6 pct. fra mio. minutter til mio. minutter, og udlandstrafikken er til gengæld faldet med 8, pct. fra 378 mio. minutter til 348 mio. minutter. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 1

11 Mobil minutter Figur 6 Mobil indlands- og udlandstrafik i minutter pr. abonnement pr. halvår, H H H H. 2. H. Indlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Udlandstrafik pr. abonnement pr. halvår Der bliver fortsat foretaget langt flere indlandsopkald på mobilen end udlandsopkald. Således blev der både i andet halvår 212 og andet halvår af i gennemsnit genereret næsten samme antal minutters afgående indlandstrafik hhv. 781 og 816. Udlandstrafikken lå derimod på 52 minutter pr. abonnement pr. halvår i andet halvår 212 og på 49 minutter pr. abonnement i andet halvår. Det betyder, at den samlede afgående mobile taletrafik pr. abonnement stiger fra 833 minutter til 865 minutter. For teleselskabernes markedsandele på mobil taletrafik klik her. Tabel 4 Sms og mms 212- SMS OG MMS, 212- Sendte sms og mms i perioden (mio.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Sms-beskeder (mio.) ,1% Mms-beskeder (mio.) ,1% Fortsat færre sms-beskeder og flere mms-beskeder Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet fra mio. til mio. Det svarer til et fald på 16,1 pct. Samtidigt steg antallet af afsendte mms-beskeder med 1,1 pct. fra 82 mio. til 9 mio. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 11

12 Antal sms'er 1. Antal mms'er 14, 8 11,2 12,4 12,6 12, 9, 1, 6 7,6 8, 4 6, 4, 2 2, H H H H. 2. H., Figur 7 Sms er og mms er pr. abonnement pr. halvår, 29- Sms pr. abonnement (venstre akse) Mms pr. abonnement. (højre akse) Selvom antallet af mobilabonnementer med tale er faldet, er faldet i sms er så stort, at antallet af afsendte sms er pr. abonnement pr. halvår fortsat falder. Fra andet halvår 212 til andet halvår faldt afsendte sms er pr. abonnement således fra 757 til 647 pr. halvår. Modsat udviklingen for sms er så stiger antallet af mms pr. abonnement, men fra et betydeligt lavere niveau. Pr. abonnement stiger antallet af mms er fra 11,2 i andet halvår 212 til 12,6 i andet halvår. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR MOBILTELEFONI OG MOBILT BREDBÅND 12

13 Fastnet internet Andelen af fastnet internetabonnementer med downloadhastighed på mindst 3 Mbit/s fortsætter med at stige kraftigt. I slutningen af knap 25 pct. af abonnementerne mindst 3 Mbit/s mod kun knap 14 pct. året før. Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med lidt over 5 pct. i samme periode. Abonnementer (1.) Figur 8 Dedikerede bredbåndsabonnementer fordelt på fastnet og mobil, 212- Fastnet bredbånd 2. H H. 2. H. Mobilt bredbånd dedikerede dataabonnementer Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 5,3 pct. det seneste år Fra slutningen af 212 til slutningen af steg det totale antal bredbåndsabonnementer med 5,3 pct. fra til De 169. nye bredbåndsabonnementer er omtrent lige dele fastnet og mobilt bredbånd væksten i sidstnævnte i samme periode er dermed 8,7 pct. Fastnetabonnementerne steg med 3,7 pct. fra til 2.3. i løbet af. For teleselskabernes andele af faste og mobile bredbåndsabonnementer klik her. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 13

14 Tabel 5 Fastnet bredbåndsabonnementer 212- FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENTER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Andel 2. H. xdsl ,7% 5,9% Kabelmodem ,1% 28,1% Fiber ,1% 14,6% LAN ,1% 5,8% Øvrige ,1%,6% I alt ,7% 1% 1 Fra og med andet halvår er VULA (Virtual Unbundled Local Access) inkluderet i xdsl. 2 Øvrige består af satellit og trådløse fastnetabonnementer baseret på WiMAX, Wifi og WLL. Antallet af bredbåndsabonnementer baseret på kobber er fortsat svagt faldende Størstedelen af fastnet bredbåndsabonnementerne er fortsat baseret på kobber (DSL). Andelen af abonnementer baseret på DSL er dog fortsat svagt faldende - fra 53,7 pct. i andet halvår 212 til 5,9 pct. i andet halvår af. Kabelmodem-teknologien oplever fortsat en regelmæssig stigning, i løbet af på 6,1 pct., hvilket svarer til 37. nye abonnementer, så andelen nu udgør 28,1 pct. af alle abonnementer. Fiberteknologien havde den største stigning i antal abonnementer i løbet af Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er i igen i kraftig fremgang. Der er kommet 65. nye fiberabonnementer til, svarende til en vækst på 24,1 pct. Fiber er dermed den teknologi med flest nye bredbåndsabonnementer og den største relative vækst. Fiberabonnementernes andel af de samlede fastnet bredbåndsabonnementer er steget fra 12,2 pct. til 14,6 pct. fra slutningen af 212 til slutningen af. Den årlige udvikling i LAN-abonnementer var et fald på 1,1 pct., hvorimod udviklingen året før fra 211 til 212 var en stigning på 2, pct. LANabonnementernes andel af det samlede antal faldt fra 6,1 pct. til 5,8 pct. TEKNOLOGIER TIL FASTNET BREDBÅND I telestatistikken defineres bredbåndsabonnementer, som havende en markedsført downloadhastighed på minimum 144 kbit/s., hvilket svarer til den definition, der anvendes af EU. xdsl er betegnelsen for en digital accessteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission. Kabelmodem er en enhed, der gør det muligt at sende og modtage datasignaler over et kabel-tv-net samtidig med, at der sendes radio- og tv-programmer. Fiber er en accessteknologi, hvor signalerne føres gennem lysledere ved hjælp af lyssignaler. Fiberforbindelser har modsat andre bredbåndsforbindelser ofte lige så hurtige upstreamhastigheder som downstreamhastigheder. LAN (Local Area Network) består af et internt lokalnet i for eksempel en boligforening eller TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 14

15 et kollegium, hvor de enkelte husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Tabel 6 Markedsførte downstreamhastigheder 212- MARKEDSFØRTE DOWNSTREAMHASTIGHEDER, 212- Forbindelsen hen til ejendommen kan eksempelvis bestå af en optisk fiber eller en xdslforbindelse. Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H. 1. H. 2. H. Vækst H.12-2.H.13 Andel 2. H. Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s ,5% 2,1% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,9% 14,3% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,8% 57,4% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s ,% 14,1% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s % 9,% Mindst 1 Mbit/s ,2% 1,7% I alt specificeret ,8% 98,5% Uspecificeret ,7% 1,5% I alt ,7% 1,% De markedsførte downstreamhastigheder for bredbåndsabonnementer stiger fortsat blandt andet på grund af teleselskabernes fortsatte opgradering af kundernes hastigheder. Siden 211 er størstedelen af fastnet bredbåndsabonnementerne solgt med mindst 1 og under 3 Mbit/s Flertallet af bredbåndsabonnementerne har fortsat hastigheder fra 1 op til 3 Mbit/s i slutningen af, hvilket har været tilfældet siden slutningen af 211. Antallet af abonnementer i dette interval har haft en vækst på,8 pct. og er derfor stort set det samme i slutningen af som året før. Fra slutningen af 211 til slutningen af 212 steg samme kategori med 9,6 pct., så stigningen ser ud til at aftage. Kategoriens andel af det samlede antal abonnementer er faldet fra 59,1 pct. til 57,4 pct. i løbet af. Samtidig falder antallet af abonnementer i kategorierne med downloadhastigheder under 1 Mbit/s hurtigt, mens kategorierne med hastigheder på 3 Mbit/s og derover stiger kraftigt. I slutningen af 212 udgjorde abonnementer med hastigheder under 1 Mbit/s 24,8 pct. af alle abonnementer, mens andelen et år efter var faldet til 16,4 pct. - et fald fra 55. abonnementer til 377. i slutningen af. Knap 25 pct. af fastnet bredbåndsabonnementerne har mindst 3 Mbit/s downstream Fastnet bredbåndsabonnementer med 3 Mbit/s og derover i download steg samlet med 247. i løbet af, hvilket svarer til en vækst på 76,2 pct. Andelen er dermed vokset til 24,8 pct. i slutningen af. Dette tal var et år tidligere 14,6 pct. Højst har væksten i absolutte tal været i kategorien mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s, hvor 138. abonnementer er kommet til fra slutningen af 212 til slutningen af. Af samtlige downloadkategorier har denne kategori ligeledes TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 15

16 haft den højeste relative vækst med en næsten tredobling til 28. abonnementer i slutningen af. Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 1 Mbit/s i downstream er vokset med 36,2 pct. Andelen af bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s er fra slutningen af 212 til slutningen af vokset med 56,5 pct. fra at udgøre 1,3 pct. til 1,7 pct. af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer. Der var i slutningen af 38. abonnenter med 1 Mbit/s downstream mod 28. året før. Udviklingen i downloadkategorierne flere halvår tilbage kan ses ved at tilgå baggrundsdataarkene ved at klikke her. Tabel 7 Markedsførte upstreamhastigheder 212- MARKEDSFØRTE UPSTREAMHASTIGHEDER, 212- Abonnementer ultimo (i 1.) 2. H H. 2. H. Vækst 2.H.12-2.H.13 Andel 2. H. Under 1 Mbit/s ,8% 14,1% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s ,1% 29,6% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s ,8% 31,3% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s ,8% 11,8% Mindst 3 Mbit/s ,7% 11,7% I alt specificeret ,8% 98,5% Uspecificeret ,9% 1,5% I alt ,7% 1,% Upstreamhastighederne stiger - men er omkring en tiendedel af hastighederne for download Upstreamhastighederne stiger også, men er fortsat omkring en tiendedel af hastighederne for download. Antallet af bredbåndsabonnementer i kategorier med markedsførte upstreamhastigheder under 2 Mbit/s falder, mens dem på mindst 2 Mbit/s og derover fortsat stiger. Abonnementer med under 2 Mbit/s i upload udgør for første gang under halvdelen af alle abonnementer Bredbåndsabonnementer med upstreamhastigheder på under 2 Mbit/s er samlet faldet med 14,1 pct. fra i slutningen af 212 til 1.6. i slutningen af, og andelen er faldet fra 52,8 pct. til 43,7 pct. af alle abonnementer. Abonnementer med under 2 Mbit/s i uploadhastighed udgør dermed for første gang under halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. Abonnementer med upstreamhastigheder på mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s er steget med 1,8 pct. I slutningen af 212 var kategorien mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s den kategori med flest bredbåndsabonnementer, hvilket den har været siden slutningen af 21. Efter et fald på 11,1 pct. til 681. abonnementer er kategorien nu den næststørste, mens kategorien mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s med en stigning på 1,8 pct. op til 721. abonnementer nu er den største. Kategorien med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s, men under 3 Mbit/s, er fra slutningen af 212 og et år frem den kategori, der har haft den største vækst i absolutte tal med 114. nye abonnementer. Derudover har kategorien også haft den relative største vækst med en stigning på 72,8 pct., så andelen af TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 16

17 abonnementer med hastigheder på mindst 1 Mbit/s, men under 3 Mbit/s, er steget fra 7,1 pct. til 11,8 pct. af alle abonnementer i slutningen af. Flere hastighedskategorier for de markedsførte upstreamhastigheder er lagt sammen i tabellerne for at give et bedre overblik. For at se samtlige kategorier og flere perioder kan baggrundsdataarkene tilgås ved at klikke her 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 9 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 212- Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s Uspecificeret Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s Tabel 8 Downstreamhastigheder fordelt på teknologi, 2.H. DOWNSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 2. H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Mindst 144 kbit/s, under 2 Mbit/s 1,5% 3,4% 1,5% 2,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 23,6% 5,5% 1,5% 7,7% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 7,6% 53,9% 26,% 38,% Mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s 3,2% 24,3% 36,4% 5,5% Mindst 5 Mbit/s, under 1 Mbit/s 1,2% 1,6% 27,8% 23,9% Mindst 1 Mbit/s,% 2,2% 6,3% 1,8% Uspecificeret,%,1%,7% 2,6% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Forskelle i fordelingen af bredbåndsteknologiernes downstreamhastigheder udvikler sig efter samme mønster som i de foregående perioder. 7,6 pct. af xdsl-abonnementerne har downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s, hvilket er stort set det samme som i slutningen af 212. Da xdsl-abonnementerne samtidig er den største teknologi (se ovenfor), har xdslabonnementer med downloadhastigheder på mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s, fortsat en stor andel på 35,9 pct. af samtlige fastnet bredbåndsabonnementer. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 17

18 Derimod har der været en relativ stor stigning i antallet af abonnementer med hastigheder på mindst 3 Mbit/s og derover for xdsl-abonnementerne. I slutningen af 212 udgjorde disse abonnementer,6 pct. af alle xdslabonnementer, mens andelen er vokset til 4,4 pct. året efter. Det svarer til en vækst på 674, pct. fra 6.6 til 51. xdsl-abonnementer i løbet af. Andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s er steget fra 68,9 pct. til 7,6 pct. Lig xdsl-abonnementerne er kategorien mindst 1 Mbit/s, under 3 fortsat også den største kategori blandt kabelmodemabonnementerne. Men hvor antallet af xdsl-abonnementer med disse hastigheder stiger lidt, faldt antallet af kabelmodemabonnementer fra en andel på 6,6 i slutningen af 212 til en andel på 53,9 pct. i slutningen af. Andelen af kabelmodemabonnementer i kategorien mindst 3 Mbit/s, under 5 Mbit/s og derover er igen mere end fordoblet på et år fra en andel på 12,2 pct. i slutningen af 212 til 24,3 pct. slutningen af. Lidt over 7 pct. af fiberabonnementerne er solgt med mindst 3 Mbit/s Til sammenligning har størstedelen af fiberabonnementerne allerede fra slutningen af 211 haft hastigheder på mindst 3 Mbit/s, og hvor denne andel var 65,5 pct. i slutningen af 212, steg den til 7,4 pct. et år efter. Andelen af fiberabonnementer solgt med hastigheder på 5 Mbit/s og derover var i slutningen af 34, pct., hvilket er en stor stigning på 19,8 procentpoint i forhold til året før. Andelen af LAN-abonnementer med samme hastigheder er steget mindre fra 19,8 pct. til 25,7 pct. i samme periode. Kabelmodemabonnementer med 5 Mbit/s og derover steg også en del fra at udgøre 4,5 pct. i slutningen af 212 til 12,9 pct. et år efter. Andelen af kabelmodemabonnementer med mindst 1 Mbit/s er steget til 2,2 pct. i slutningen af og har dermed overhalet andelen af LAN-abonnementer med samme hastighed, som er steget til 1,8 pct. Fiber er fortsat den teknologi, hvor flest abonnementer har 1 Mbit/s og derover i hastighed, og andelen er steget med 1,4 procentpoint til 6,3 pct. i slutningen af. MEDIANHASTIGHED Medianhastigheden er den hastighed, hvor halvdelen af de solgte abonnementer enten har samme eller højere hastighed, og halvdelen enten har samme eller lavere hastighed. Medianen giver på den måde et estimeret billede af den typiske markedsførte hastighed på de solgte abonnementer. Medianhastigheden for fastnet bredbånd er steget fra 18,3 Mbit/s til 21,5 Mbit/s (download) Den markedsførte downstream-medianhastighed for fastnet bredbåndsabonnementer steg samlet set fra 18,3 Mbit/s i slutningen af 212 til 21,5 Mbit/s i slutningen af, hvilket svarer til en stigning på 17,5 pct. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 18

19 Mbit/s ,6 37,3 41, ,3 2,5 21,5 16,4 15,7 17,1 24,2 25,2 19, 25,5 24,3 2,1 1 5 Figur 1 Downstream medianhastighed fordelt på teknologi, 212- I alt xdsl Kabelmodem Fiber LAN 2. H H. 2. H. Hvis man kigger på downstream medianhastighederne på tværs af bredbåndsteknologier, kan det konstateres, at bredbåndsabonnementer baseret på fiber fortsat har en betydelig højere medianhastighed end de andre teknologier. Ydermere er medianhastigheden for fiber steget med 13,1 pct. til 41,4 Mbit/s i slutningen af, mens kabelmodem og LAN fortsat ligger side om side med hhv. 25,2 Mbit/s og 25,5 Mbit/s. xdsl-abonnementerne sakker bagud med 17,1 Mbit/s. Størst vækst i medianen for kabel-modem og LANabonnementer Kabelmodem- og LAN-abonnementerne har da også oplevet en relativt stor vækst i medianhastighederne det seneste år. I løbet af er de begge gået fra at have en medianhastighed mellem 1 og 2 Mbit/s højere end den samlede medianhastighed, til en der er omkring 4 Mbit/s højere i slutningen af. Stigningen har været hhv. 32,7 pct. og 27,6 pct. xdsl-abonnementerne havde i slutningen af 212 en medianhastighed, der lå 2,5 Mbit/s under hastighederne for kabelmodem- og LAN-abonnementerne, men har med en udvikling på 8,9 pct. fra slutningen af 212 og et år frem, oplevet en vækst, der er betydelig lavere end de andre teknologiers. xdsl-abonnementerne har derfor nu en markant lavere medianhastighed end de øvrige teknologier. Som man kan se af tabel 8, er forklaringen blandt andet, at der på trods af en stigning, fortsat næsten ikke sælges xdsl-abonnementer med downstreamhastigheder på 3 Mbit/s og derover, hvorimod disse hastigheder bliver mere og mere almindelige for kabelmodem- og LAN-abonnementerne. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 19

20 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. 2.H H. 2.H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Figur 11 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 212- Under 1Mbit/s Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s Mindst 3 Mbit/s Mindst 1Mbit/s, under 2 Mbit/s Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s Uspecificeret Tabel 9 Upstreamhastigheder fordelt på teknologi, 2H. UPSTREAMHASTIGHEDER FORDELT PÅ TEKNOLOGI, 2. H. xdsl Kabelmodem Fiber LAN Under 1 Mbit/s 24,1% 6,4%,1% 1,7% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s 4,2% 3,8% 1,6% 2,4% Mindst 2 Mbit/s, under 1 Mbit/s 32,8% 48,9% 1,8% 7,8% Mindst 1 Mbit/s, under 3 Mbit/s 2,9% 13,6% 28,7% 36,5% Mindst 3 Mbit/s,%,1% 67,2% 31,% Uspecificeret,%,1%,7% 2,6% I alt 1,% 1,% 1,% 1,% Upstreamhastighederne fordeler sig endnu mere forskelligt på de enkelte teknologier, end hvad der var tilfældet for downstreamhastighederne. Næsten ingen xdslabonnementer har mindst 1 Mbit/s i upstreamhastighed Som nævnt så var den mest markante forskel mellem teknologierne i forhold til downstreamhastigheder den fortsat lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 3 Mbit/s og derover. For upstreamhastighederne er det tilsvarende den lave andel af xdsl-abonnementer med hastigheder på 1 Mbit/s og derover, som præger billedet. Andelen af xdsl-abonnementer med upstreamhastigheder på mindst 1 Mbit/s var steget til 2,9 pct. i slutningen af, hvilket samtidig er den højeste andel af xdsl-abonnementer med mindst 1 Mbit/s hidtil. Kabelmodemabonnementernes tilsvarende andel var 13,8 pct., hvilket er en pæn stigning fra 4,7 pct. i slutningen af 212. TELESTATISTIK ANDET HALVÅR FASTNET INTERNET 2

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal Det digitale samfund 212 Danmarks digitale vækst i tal Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 1. Digital vækst 5 2. IKT-infrastruktur 28

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Udgave af 4. juni 2009 Version of June 4 th 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold...

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold... - i praksis. Sådan gør du... Indhold... Side 1 Sådan formidler du ACN Fastnet telefoni Side 2 Sådan formidler du CallMe mobiltelefoni Side 3 Sådan formidler du ACN Mobil SIM kort Side 4 Sådan formidler

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu!

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu! Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på netsikker nu! IT- og Telestyrelsen November 2007 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på www.it-borger.dk ISBN (internet): 87-91227-94-1 Udgivet

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere