Vi går nye veje i Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi går nye veje i Tyskland"

Transkript

1 Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine aktiviteter i Tyskland har DLG-koncernen købt 30 pct. af aktierne i det delvist landmandsejede energiselskab Team AG. DLG bliver hermed hovedaktionær i selskabet. Team havde i 2009 en omsætning på 764 mio. euro, heraf udgør salg af energiprodukter to tredjedele. Det sker via 77 tankstationer samt direkte salg fra 26 salgskontorer til især landmænd. Der er i alt medarbejdere. Fortsættes side 2 God økonomi i hybridsorter Vinterraps har i de senere år fastholdt en markant plads i sædskiftet. Et højt og stabilt udbytte tager sit udgangspunkt i det rigtige sortsvalg, og her er hybridsorterne for alvor blevet markedsledende. Ca ha vinterraps står nu klar til høst. Af Ole Andersen, forædler, Sejet Planteforædling Rapsens gode forfrugtseffekt i den efterfølgende vinterhvedeafgrøde er velkendt og værdsat. Sammen med attraktive priser Fortsættes side 2

2 2 / 9. JULI 2010 KONCERNNYT PLANTEAVL Fortsat fra forsiden Der er god økonomi i at dyrke hybridsorter Fortsat fra forsiden Vi går nye veje på rapsen har det givet større fokus på rapsdyrkning. Forskellige sorter, såmetoder og gødskning er blevet afprøvet. Forhold, der er er vigtige i en højværdiafgrøde som raps. Gode resultater med hybridraps I Danmark udgør hybriderne i dag ca. 60 pct. Den primære årsag til hybridernes klare fremmarch er, at mange landmænd fra praksis har erfaret, at sorterne sikrer et markant højere udbytte. Også under ugunstige betingelser som f.eks. uensartede jordtyper og sen såning. En tysk undersøgelse fra perioden , hvor høstudbytter er opgjort fra landmandens marker på hybrid- og liniesorter, viser med al tydelighed, at der i alle år er høstet markant højere udbytter i hybridsorterne end i liniesorterne. Merudbyttet ved at have valgt en hybridsort har i perioden ligget fra ca kg/ha. Undersøgelsen omfatter mere end indrapporteringer i perioden. Såes tyndere end liniesorterne Hybridsorterne skal generelt såes tyndere end liniesorter. En plantebestand på ca. 40 pr. m 2 for en hybridsort og tilsvarende ca. 60 planter pr m 2 for en liniesort er helt optimalt under langt de fleste forhold. På grund af de større omkostninger, der er forbundet med såsædsproduktionen af hybridsorter, er prisen for en hybridsort generelt noget højere end for en liniesort. Men med den markant lavere udsædsmængde, der er behov for ved en hybridsort, skal merudbyttet for hybridsorten typisk ikke være mere end kg frø for at dække meromkostningen til udsæd. Hybridsorterne Hybriden NK Technic er forædlet af Syngenta i Tyskland. Sorten har attraktive dyrkningsegenskaber som tidlig vækst, tidlig modning og et meget højt udbyttepotentiale. Den har samtidigt et meget lavt glucosinolatindhold i frøene. PR46W14 er forædlet af Pioneer i Tyskland og er velafprøvet i forsøg og i praktisk dyrkning. Sorten har et meget højt udbyttepotentiale og olieindhold i frøene. Den lå helt i top i de Supplerende Landsforsøg 2009 med forholdstal 107. i Tyskland Af Else Damsgaard I forbindelse med købet sammenlægges HaGe s nuværende energiselskab Raffeisen Mineralölhandel med Team. Hermed bliver DLGs tyske energiaktiviteter samlet i Team, der fremadrettet står for den strategiske og salgsmæssige udvikling inden for service og energi. Selskabet bliver Nordtysklands største inden for salg af energiprodukter i landdistrikterne. Team har tillige en række byggemarkeder, primært i landdistrikter. Et solidt selskab Vi har et meget klart billede af, at Team AG er et meget solidt og veldrevet selskab med stærke kompetencer inden for energi. Vi har tidligere haft et tæt samarbejde med Team om udviklingen og de strategiske linjer i HaGe, siger DLGs adm. direktør Asbjørn Børsting. DLG-koncernen køber aktierne af VR Bank Schleswig- Flensburg, der hidtil har været største aktionær i Team. Den øvrige aktionærstruktur er primært individuelle aktionærer samt fortsat VR Bank med 10 pct. Synergier på tværs af delstater Team har spredt sine aktiviteter over et stort område i Nordtyskland, men også i den østlige del af landet. Vi har valgt at sammenlægge energiaktiviteterne i Team, fordi der er mange synergier og effektiviseringsmuligheder på tværs af koncernen. Samtidig har Team allerede vækststrategier i de delstater, hvor vi via HaGe, BSL og Roth også intensiverer vores aktiviteter, siger Asbjørn Børsting. Aktiekøbet er betinget af, at det godkendes af de tyske konkurrencemyndigheder. KONCERNNYT Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Team AG Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Kongskilde køber selskab i Illinois Kongskilde Industries Inc i Bloomington har købt Progressive Farm Products i Illinois. Det nye selskab har et stærkt omdømme inden for gødningsudstyr og redskaber til rækkeafgrøder. Af Else Damsgaard Købet er et strategisk tiltag for Kongskilde-koncernen, der på det seneste især har konsolideret sig i Europa. Med den her investering vil vi samle vores nordamerikanske aktiviteter på én lokation nemlig Progressive Farm Products nuværende fabrik i Bloomington. Det bliver under navnet Kongskilde North America. De faciliteter vil vi udvide med ekstra lagerkapacitet til at håndtere de kombinerede aktiviteter fra vores nuværende to lejede lokationer, så vi opnår samlede effektiviseringer og rationaliseringer, siger Asbjørn Børsting, formand for Kongskilde Industries. Nyskabende design Progressive Farm Products har 14 medarbejdere og en omsætning på 2 mio. USD. Selskabet har opbygget et solidt omdømme inden for gødnings- og jordbearbejdningsudstyr til rækkeafgrøder over hele USA og også i dele af Østeuropa. Det skyldes i høj grad Progressive Farm Products grundlægger, Richard Follmer, og hans nyskabende og førende designs. Disse har resulteret i adskillige patenter og patentansøgninger. Produkter fra Progressive Farm vil fortsat blive markedsført under det hidtidige navn og vil blive tilbudt gennem Kongskildes forhandlernetværk over hele Nordamerika såvel som via søsterselskaberne i Europa og Sydafrika.

3 9. JULI 2010 / 3 PLANTEAVL Nye gulrustracer truer Danmark Gulrust kan være en betydeligt tabsgivende sygdom i hvede. Nye aggressive racer kommer med vinden fra udlandet. Du kan undgå dem ved at vælge danske sorter Af Bertram H. Larsen, planteavlsagronom, DLG Sjælland Nord Angreb af gulrust kan i visse år være skyld i betydelige udbyttetab, og især angreb på faneblad og aks kan give tab. Kraftige angreb af gulrust ses fra år til år og mange planteavlere ved, hvor vigtigt det er at være på forkant med problemet. Sygdommen er primært af stor betydning i hvede, men også triticale og byg bliver ramt af gulrust. Kommer med vinden Normalt overvintrer gulrust på de grønne dele af afgrøder og spildplanter og kan visse år ses allerede om efteråret. Smitte med gulrust kan dog også blive overført med vinden over store afstande fra f.eks. England, hvor der allerede er konstateret nye smitteracer af gulrust, der angriber de engelske hvedesorter, f.eks. Oakley. Angreb fra denne type af gulrust er også konstateret i Danmark. Brug resistente sorter Ved at dyrke resistente sorter, undgår man at blive overrasket af kraftige angreb af gulrust. Risikoen for angreb fra nye racer af gulrust er størst i udenlandske, og især engelske sorter, der naturligt vil være disponeret for disse smitteracer. DLG tilbyder hvedesorten Hereford, der er en af de mest resistente sorter mod gulrust. Både Hereford og Frument er desuden resistente over for gulrust af Oakley-typen og vil derfor være et oplagt valg til den kommende sæson. Oakley angrebet af gulrust ved Cambridge, England. Billedet er taget på Cereals i juni ØKOLOGI DLG ønsker dansk protein i økologisk foder DLG økologi har et strategisk mål om at øge andelen af dansk produceret protein i vores foderblandinger. For at sikre protein til foderproduktionen har vi igangsat en kampagne som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. Af Emil Guldbøg, koordinator, DLG Økologi PLANTEAVL Sådan nærmer du dig fem ton vinterraps pr. ha Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at vinterrapsen etableres optimalt. En meget stor procentdel af vinterrapsens udbytte afhænger af rapsens udvikling inden vinteren. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroTeam, DLG Vinterrapsen er meget følsom over for dårlig jordstruktur. For at sikre en optimal fremspiring, og udvikling af en kraftig og dybtgående rod, skal jorden løsnes i cm dybde. Rapsen sås i to til tre cm dybde på en pakket bund for at sikre, at den optager fugtighed bedst muligt. Det optimale såtidspunkt vil de fleste år ligge mellem den 10. og 25. august. I det nordjyske kan der være fordele i at begynde lidt før, mens hybridsorterne under optimale forhold kan sås lidt senere i de sydlige dele af landet. På det optimale såtidspunkt er det godt at gå efter planter pr. m 2 i hybridsorterne og planter pr m 2 i liniesorterne. Når afgrøden er etableret, garanterer vi afsætning gennem vores puljeordning, som blev introduceret første gang i Vi modtager ca. 40 pct. af vores økologiske afgrøder årligt på puljeordningen. At vi har sat dansk avlet protein på dagsorden hilser adskillige landmænd meget velkomment. F.eks. Frede Mikkelsen fra Østjylland. Han har i år, for første gang, valgt at dyrke vårudsæd bestående af byg/ærte blandsæd. Kornpriserne har ikke været noget at råbe hurra for de seneste år, siger Frede Mikkelsen, der forsøger sig med blandsæd med bælgplanter som bærende del. Foruden at være i stand til at producere en mængde protein selv, ser han også en stor fordel i at benytte ærter som forfrugt i sædskiftet, da ærter er i stand til at trække kvælstof fra luften og ned i jorden. En proces, der ikke kun mindsker den mængde gødning, der skal bruges i blandsæden, men også i senere afgrøder på marken. Det ser fornuftigt ud Frede Mikkelsen har haft meget fokus på forholdet mellem ærter og byg i sin udsåning. Byg skal fungere som en støtte til ærterne, så der er kun blevet sået 35 kg byg pr. ha., mens der er sået 67 ærteplanter pr m 2, fortæller han. Ifølge den østjyske landmand er der en rigtig god mulighed for at have en proteinproduktion i Danmark. Hvis man har godt styr på sin ukrudtsbekæmpelse, ser det ganske Sådan behandler du rapsen Vi råder til at bruge 0,20-0,33 l Command CS og 0,5 l Stomp pr. ha senest tre dage efter såning, når du skal bekæmpe bredbladet ukrudt og enårig rapgræs. På lettere jorder bør der maksmimalt bruges 0,25 l Command CS pr. ha. Er der problemer med spildkorn og græsukrudt, kan du behandle med 0,5-1,0 l Focus Ultra og 0,5 l DASH pr. ha, når spildkorn og græsser har 1 til 3 blade. Angreb af rapsjordlopper varierer meget fra år til år, så følg varslingerne på www. planteinfo.dk. Strategien for bekæmpelse starter med en sprøjtning mod lopperne på rapsens kimbladstadie til bladstadie 4 med 0,2 l Cyperb 100 pr. ha. Senere følges op med 0,2 l Cyperb 100 sidst i september, inden larverne søger ind i rapsstænglerne. DLG har sat gang i en kampagne, som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. fornuftigt ud, siger han og tilføjer, at DLGs initiativ omkring blandsæd er positivt for den fremtidige andel af dansk producerede proteinvarer i DLGs økologiske foder. Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at den etableres optimalt. Mildt efterår giver god tilvækst Det er en god idé at tilføre rapsmarken kg lettilgængeligt kvælstof om efteråret. Højeste mængde efter frøgræs eller ved nedmuldning af halm. For at opfylde vinterrapsens behov for kali, vil en NK-gødning være et godt valg. Vinterrapsen kan med fordel tilføres 10 kg Microtop pr. ha på rapsens 4. til 6. bladstadie. Microtop indeholder Mg, S, Mn og B, der alle er gavnlige næringsstoffer til en afbalanceret vækststart og en forbedret overvintring. Tidlig såning og et mildt efterår kan give en kraftig tilvækst om efteråret. I disse tilfælde bør rapsen behandles med 0,5 l Juventus 90 pr. ha i 5. til 9. bladstadie. Juventus 90 holder vækstpunktet tæt på jordoverfladen, så risikoen for frostskader bliver minimeret, og er samtidig god til bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma).

4 4 / 9. JULI 2010 SVIN Banebrydende nyheder i DLGs sofoder Vi lancerer fl ere banebrydende nyheder i vores sofoder i foderprogrammet Blandt andet kokosolie og et højere indhold af valin gør, at det med vores nye sofoder er muligt at udnytte det potentiale for 35 grise pr. årsso, som avlsfremgangen har givet de danske soholdere. Af Jesper Poulsen, agronom, DLG Husdyrernæring Svin DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Spritnyt sortiment på svinefoder Af Jesper Pagh, chefkonsulent, DLG Husdyrernæring DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Sortimentet består af 13 grundblandinger, der er udviklet til en bestemt dyregruppe, f.eks. diegivende søer. Forskellene på de enkelte varianter er råvareprofilen, råvaregrænsernegrænserne, aminosyreprofilen, vitaminisering, mineralisering og brug af forskellige produktionsfremmende additiver. Basis omfatter, som navnet antyder, blandinger, der opfylder grisenes basale behov for næringsstoffer. De er som udgangspunkt sammensat med henblik på, at de skal fungere i besætningerne og samtidigt være prismæssigt attraktive. Classic består af blandinger, der er sammensat med udgangspunkt i, hvordan man generelt fra VSP (Videncenter for Svineproduktion) vil anbefale, at foderblandingerne bliver sammensat. Blandingerne tager udgangspunkt i danske normer for både aminosyrer, mineraler og vitaminer og vil være sammenlignelige med foderblandinger, der ellers findes på markedet. Profil-linjen tegner DLGs profil. Her bruger vi vores egne velafprøvede løsninger samt den nyeste internationale viden inden for svineernæring. I Profil får du det ekstra, som besætninger, der produktivitetsmæssigt ligger over normen, har behov for af vitaminer, mineraler, aminosyrer og energi. Desuden er råvaregrænserne mere snæver end i Classic og Basis. Value er DLGs flagskib. Her får du Danmarks absolut bedste foderblandinger. Afsættet er Profil-linjen, men her er vi på forkant med udviklingen og vil skabe fundamentet for at nå eksempelvis 35 grise pr. årsso og en foderudnyttelse hos slagtesvin, der går mod 2,5 FEsv pr. kg tilvækst. Der er i Value ekstra fokus på fedtkilder, råvaregrænser samt aminosyre- og proteinforsyningen. Kun omkring fem til ti pct. af soholderne udnytter i øjeblikket det fulde potentiale, og mere og mere tyder på, at der skal fokus på soens ernæring for at flere kan komme med i toppen. Det er netop den tanke, der ligger bag vores nye sofoder. Kig på vores Value-blandinger, der kommer i handlen fra august. Kokosolie giver mere energi i råmælken På Foulum har man i år afsluttet en stor undersøgelse af mulighederne for at øge pattegrisenes energioptagelse via sammensætningen af soens foder. Som noget nyt undersøgte man råmælken for sig. Undersøgelsen viste, at man ved at bruge kokosolie i sofoderet, i perioden hvor råmælken dannes, kan øge energiindholdet i råmælken med op til 30 pct. En så stor forøgelse af energioptagelsen vil øge pattegrisens chancer markant og føre til flere fravænnede smågrise. Med DLGs foderløsninger til slagtesvin får du foder hvor foderudnyttelsen, kr. pr. kg tilvækst og sundheden er i højsæde. Disse tre parametre mener vi er afgørende fokusområder for en god økonomi ved produktion af slagtesvin Af Ebbe Rejnhold Nielsen, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Svin Grisenes mavesundhed og evne til at udnytte det tildelte foder er helt afhængig af foderets struktur. Således forbedres mavesundheden med øget partikelstørrelse, mens foderudnyttelsen forbedres med faldende partikelstørrelse. I slagtesvinefoder fra DLG vil en del af hveden være groft formalet for at Der er kokosolie og et højere indhold af valin i DLGs nye sofoder Tidligere forsøg på Foulum har desuden klarlagt, at kokosolie også er en af de allerbedste fedttyper til at maksimere mælkeproduktionen set over hele dieperioden. Det giver større fravænnede smågrise. få den rette partikelfordeling, der tilgodeser mavesundheden, men som samtidig sikrer en høj produktivitet. Grisens fordøjelseskanal og evne til at omsætte næringsstoffer ændrer sig i takt med, at grisen bliver ældre. Det er derfor en god idé at anvende mere end en blanding til slagtesvinene fra kg. DLG har et bredt foderprogram til slagtesvinene med mange muligheder for at sammensætte en fasefodring, der netop passer til din bedrift. Energikoncentration Et nyt forsøg fra VSP viser, at et stigende energiindhold i slagtesvinefoder giver en stigende daglig tilvækst. Det kan være en fordel, hvis du har mulighed for at få flere dyr igennem dine Højere valin-indhold Også indholdet af aminosyrer i sofoderet spiller en rolle for mælkeproduktionen og fravænningsvægten. Det har længe været kendt, at indholdet af aminosyren valin i diegivningsfoderet er begrænsende for mælkeproduktionen. Det arbejde, vi i DLG har lagt i at få overblik over alle 11 essentielle aminosyrer i råvarerne, har vist, at der typisk ikke er tilstrækkeligt valin i diegivningsfoderet. Med fremkomsten af frit valin sidste år samt DLGs brug af råvarer med højt valinindhold er der nu mulighed for at fremstille diegivningsfoder med optimalt valin-indhold. Det højere niveau af valin svarer i øvrigt også til anbefalingerne for Videncenter for Svineproduktion (VSP). Økonomiske foderløsninger til slagtesvin stalde, mens det vil være bedre med et lavere enegiindhold, hvis du ikke kan kapitalisere en øget daglig tilvækst. DLGs salgsstyrke står klar Bedre reproduktion Får soen ikke nok af bare én aminosyre til mælkeproduktion, kompenserer hun til en vis grad ved at hente det fra sit kropsprotein. Det fører til et unødvendigt stort vægttab hos soen. De tabte kilo henter soen efterfølgende, men det kræver meget foder og er særdeles uøkonomisk. En anden negativ effekt er, at en so med højt vægttab efterfølgende får en dårlig reproduktion. Det dokumenterer et nyt forsøg fra VSP. Der er flere spildfoderdage, højere omløberprocent og færre smågrise i efterfølgende kuld. I diegivningsfoderet i vores nye sortiment har vi ikke bare øget indholdet af valin, men også af andre aminosyrer. De skal nemlig tilføres i et vist forhold for at gøre gavn. Det har været praksis udelukkende at øge indholdet af lysin, men det er således spild af både lysin og penge. Vores salgsstyrke står klar med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop dine slagtesvin. med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop din bedrift.

5 9. JULI 2010 / 5 SVIN Øg din indtjening med den rigtige fodringsstrategi Tjørnehøj Mølle arbejder hele tiden på at sikre svineproducenterne gode produktionsresultater igennem godt foder. Med denne baggrund har vi udført en række forsøg med blandinger i forskellig kvalitet og prisklasse. Af Sussi R. Thomasen, agronom, Tjørnehøj Mølle Vores forsøg viser, at gode råvarer med høj fordøjelighed betaler sig og, at det ikke kan betale sig at gå efter en lav 100 kilopris. Vi har testet to af vores blandinger mod hinanden: En simpel sammensat blanding mod en blanding sammensat af gode kvalitetsråvarer. Forsøget blev udført de første to uger efter fravænning. Grisene vejede 4,5 kg i gennemsnit. Resultaterne viste bedre tilvækst og foderforbrug, mindre KVÆG Sæt kulør på rationen med Grønpiller Grønpiller er et rigtigt godt kvægfodermiddel, med positive effekter på vommiljøet og reproduktionen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Kvæg Når du skal finde ud af, om Grønpiller vil gøre en forskel i netop din besætning, er det vigtigt at vurdere vombelastningen i rationen. Men det er også vigtigt at huske, at Grønpiller bidrager med væsentlige mængder protein og råfedt. Grønpiller indeholder det samme protein og antal fedtsyrer som det græs, du har stående på marken. Proteinet er af en høj kvalitet mht. aminosyresammensætningen, og kan til en fornuftig pris bibringe PBV og AAT til din ration. Grønpiller indeholder betydelige mængder Beta-karoten og E-vitamin, hvilket kan påvirke dine køers reproduktion positivt, især i den meget majsbaserede ration. Tilvækst (g/dag) Øger fiberfordøjelighed og fedtprocent Grønpiller er et godt ernæringsmæssigt supplement til den store mængde majsensilage og de store mængder stivelsesrigt kraftfoder i foderrationen til malkekøer. Forsøg har vist, at Grønpiller med en høj fordøjelighed kan erstatte stivelsesrigt kraftfoder kilo for kilo, når stivelsesindholdet i rationen er højt. Forklaringen er, at grønpiller har et højt indhold af fordøjelige cellevægge, der igen har en positiv indflydelse på vommiljøet. Et amerikansk forsøg viser, at en erstatning af stivelse med letfordøjelige cellevægge fra kraftfoder (f.eks. Grønpiller) øger fiberfordøjeligheden i vommen og fedtprocenten i mælken. Forsøget viser også, at passagen af stivelse fra vommen til tyndtarmen øges samtidig med, at totalfordøjeligheden af stivelsen bliver opretholdt. (Voelker & Allen 2003). Extra Plus Standard Grønpiller EFOS > , ,9 Kg ts/fe 1,25 1,45 1,65 Aske Maks. 10 Maks Mølle special 137 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning Foderforbrug (kg foder/kg tilvækst) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,58 Mølle special 1,41 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning diarré og dermed medicinering hos gruppen, der fik den gode blanding. Simpelt hjemmeblandet foder blev testet mod højt fordøjeligt færdigfoder for at få svar på, om grisene kunne kvittere for merprisen på færdigfoderet. Resultatet viste bedre tilvækst og foderforbrug, reduceret dødelighed og øget indtjening på trods af, at færdigfoderet var dyrere end det hjemmeblandede foder. Gode råvarer betaler sig Med fokus på produktionsøkonomi, medicinering og dødelighed er der meget at hente ved at anvende den rigtige fodringsstrategi. Hvad enten man bruger færdigfoder eller hjemmeblandet foder, kan det betale sig at bruge gode råvarer med høj fordøjelighed. Begge forsøg viste, at grisene responderer på det i form af øget daglig tilvækst, reduceret foderforbrug, lavere dødelighed samt mindre diarré og dermed mindre medicinering. På trods af, at blandingerne med højt fordøjelige råvarer var dyrere i indkøb, var der en væsentlig øget indtjening ved at bruge dem frem for de billige blandinger. Sæt kulør på rationen med Grønpiller. Det øger både fiberfordøjelighed og fedtprocenten i mælken. Klargøring af kornlageret er også en af høstens opgaver. Sikring af kvaliteten på kornlageret Høst er lig med travlhed i marken, men også klargøring af kornlageret for at sikre kvaliteten af årets høst Af Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Opbevaring har stor betydning for den kvalitet, kornet har, når det ankommer i møller og bagerier Hvis kornet er opbevaret korrekt, ser vi helt klart en bedre kvalitet, og det er med til at sikre en høj fødevaresikkerhed, siger kvalitetschef på Valsemøllen, Susanne Danielsen. En god opbevaring er først og fremmest ensbetydende med en grundig rengøring af lageret før høst. Det er vigtigt, at alle småsten og andre fremmedlegemer fjernes fra lageret, for de kan i værste fald overføres til det mel og brød, vi køber i butikkerne, fortæller Susanne Danielsen. Selv meget små rester af gammelt korn kan desuden overføre Nyt produkt til behandling af korn og kornlagre Nomus A/S har fået dispensation til at bruge markedets eneste produkter til langtidsvirkende behandlinger mod kornskadedyr: K-Obiol ULV 6 til behandling af korn, der allerede er befængt med kornskadedyr. K-Obiol EC 25 til forebyggende behandlinger i tomme kornsiloer, haller, skadedyr som kornsnudebiller og svampesygdomme og dermed kontaminere det nye korn, der lægges på lageret. Tør og køl Så snart kornet er kommet på lager, bør fokus være på at tørre og køle kornet. Det er med til at garantere, at kornets kvalitet bibeholdes, og at lagersvampe ikke får mulighed for at udvikle sig. Lagersvampe producerer giftstoffet ochratoksin, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugeren, og i øvrigt betyder at kornet eller melet kasseres, forklarer Susanne Danielsen. Du sikrer kornets kvalitet bedst ved løbende at føre registreringer over temperatur og vandindhold under hele oplagringen. Læs mere om kornopbevaring på www. dlg.dk/afgroeder/konceptavl transport - og procesanlæg. Begge har hurtig knockdown og kontrollerende effekt over for en lang række skadevoldere. F.eks. kornsnudebiller, rismelsbiller og kastaniebrune biller. Udsprøjtningen må kun foretages af Nomus A/S i dispensationsperioden. DLG Service & Energi

6

7 9. JULI 2010 / 7 Sikker og fleksibel IT-løsning til hele bedriften På Tybjerggård administrerer Susanne Jeppesen søer i avl og opformering, 30 ansatte og 900 ha agerbrug i ét samlet netværk. TNMit står for levering og sikkerhed. Af Asger Kjær Nielsen, freelancejournalist Det begyndte med de berømte 20 tønder land for over 30 år siden. I dag har Susanne og Bent Jeppesen en af landets største avls- og opformeringsbesætninger med søer. De leverer avlsdyr til ind- og udland, har 30 ansatte og driver omkring 900 ha agerjord plus skov. Susanne Jeppesen står for al administrationen. Både med hensyn til registreringer i stalden og bogholderiet. Af hensyn til sikkerheden, og for at lette det administrative arbejde, har Susanne netop indviet et nyt centralt placeret kontor i en af sidebygningerne på Tybjerggård ved Herlufmagle, hvor parret bor. IT-central I det nye kontor er der indrettet seks arbejdspladser med computere, hvorfra Susanne og de ansatte kan tilgå et fælles netværk. Hver mandag møder driftslederne ind på kontoret til et fast ugentligt møde. Ellers kommer de her efter behov. Via programmet FarmGuard fra TNM, kan jeg som administrator, give de ansatte adgang til forskellige netværksdrev og forskellige computere på vores ejendomme, for eksempel I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. fodercomputere og ventilationsstyringer, siger Susanne Jeppesen. Tidligere var netværket åbent for alle, men med FarmGuard er det en administrator, der bestemmer hvem, der skal have adgang til hvad. Fast leverandør For Susanne Jeppesen er IT et helt naturligt arbejdsredskab. Jeg synes selv, vi bruger IT med omtanke. De, der har lyst til at arbejde med IT gør det, og de, der hellere vil passe grise gør det. Ellers kan IT blive en tidsrøver, siger hun. I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. Jeg lægger vægt på, at jeg har den samme leverandør og helst kontakt til den samme person, som kender mit behov for IT og ved, hvad jeg har. Sådan er det med TNMit, som jeg har brugt siden de begyndte, siger hun Det er medstifteren Peter Søby fra TNMit, hun har kontakten til, men hun roser også virksomhedens generelle ITsupport for at komme med hurtig og kvalificeret hjælp. De giver ikke op, selv om jeg bliver ved med at spørge, fortæller Susanne Jeppesen. Hun opfatter slet ikke sig selv som en IT-freak, selv om hun har fuldstændig tjek på hvad det drejer sig om. For hende er IT et uundværligt arbejdsredskab og en stor hjælp i hverdagen. Fungerer din kommunikation optimalt i høstperioden? Når høsten skal i hus, er det vigtigt, at tingene klapper fra morgen til aften. Kommunikationen er vital, for med en god en af slagsen, kan du undgå spildtid og produktionsstop. Det er DLG Teles mål at spare tid og penge for dig som landmand ved at tilbyde den rigtige service til den rigtige pris. Derfor tilbyder vi en bred palette af teleprodukter/-ydelser, som kan hjælpe dig og dit landbrug til en problemfri kommunikation under høsten. PRODUKTNYT Som en del af landbrugskonceptet er der en helt ny serie af mobilabonnementer med rigtig mange fordele til dig. Blandt dem er muligheden for ubegrænset tale mellem kollegers og familiemedlemmers mobiler. Står du i marken og skal bestille reservedele, kan du gøre det via mobiltelefon. Også kommunikationen mellem marken og hjemmet kan på den måde køre ubegrænset, uden at du behøver at tænke på prisen. DLG Tele Nu kan DLG levere Cobra-bindegarn DLG markedsfører nu, i samarbejde med Skandinavisk Landbrugsplast, den unikke Cobrabindegarn. Cobra er udviklet af Maskinstationsejer Ole Jensen i samarbejde med en portugisisk virksomhed. Producenterne af pressere lancerede nye modeller med større pressetryk. Bindegarnsproducenterne supplerede med tykkere bindegarn til baller med vægt på kg, men det tykkere bindegarn gav imidlertid problemer i binde-mekanismen. Med Cobra er det lykkedes at lave et bindegarn, der klarer de høje brudstyrker. Det har en smidighed, der sikrer kontinuerlig drift, og knuderne holder. DLG Service & Energi Få olie til tiden i den travle høst Bestil din olie i god tid eller få automatisk opfyldning. Det giver chaufføren bedre mulighed for at nå alle høstens olieordrer, og du får din olie til tiden. Af Maria Hamilton Alle, der bare har lidt at gøre med landbruget, går ind i årets travleste periode nu. Det gælder også de chauffører, der kører ud med olie til danske landmænd. John Erik Nielsen er chauffør i Fjellerad Transport og har kørt olie ud til DLGs kunder i Himmerland siden Han er typisk ude hos kunder på en dag for at levere enten diesel- eller fyringsolie. For det meste kender han kunderne i forvejen. Det gør, at jeg ved nøjagtig, hvor tanken står, og hvad der skal fyldes på. Jeg kan også stoppe fejlleverancer, fordi jeg netop kender de forhold, fortæller chaufføren. Hasteordrer splitter min dag Hver dag, når John Erik Nielsen begynder sin tur rundt i det nordjyske med olie, er ruten nøje planlagt, så han ikke kører omveje eller spilder tid på andre måder. Det er derfor, hasteordrerne splitter min dag ad. Hvis jeg skal køre en omvej, risikerer jeg, at en anden kunde må vente længere på sin levering, forklarer han. Derfor er det vigtigt, at kunderne bestiller i god tid eller tilmelder sig automatisk opfyldning, hvor chaufføren kommer med olie på aftalte tidspunkter. Der er desuden den ulempe ved en hastebestilling, at den bliver pålagt et gebyr på 300 kr. Fyld tanken inden høst Leo Laustsen er hovedvognmand og ejer af Fjellerad Transport og står således for den overordnede planlægning af chaufførernes arbejde. Hans, og de andre vognmænds, chauffører kører ud med olie til DLGs kunder i hele Jylland og på Fyn. For ham er høsten en meget presset periode. Jeg hiver alt mit mandskab ind fra 1. august, og så udnytter vi alt vores materiale, reglerne for arbejdstid og køre-/hviletid fuldt ud, forklarer han. Det betyder, at det simpelthen kan være fysisk umuligt at udføre hasteordrer i den periode. Et godt råd til landmanden vil være at få fyldt tanken inden høst, og så at de tilpasser deres tankstørrelse til bedriften og udnytter tankkapaciteten fuldt ud, siger Leo Laustsen. Leo Laustsen står for den overordnede planlægning af oliekørslen. Han har rigtig travlt i høstperioden. Foto: Bjarne Hyldgaard John Erik Nielsen kører hver dag ud med olie til kunder efter en nøje planlagt rute. Den kan hurtigt blive splittet ad med for mange hastebestillinger.

8

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT. 1 2 539 500 400 300 200 100 380 394 Mio. kr 333 386 400 Resultat før skat (EBT) Overblik 2009 239 500 400 431 323 300 200 100 73 113 127 800 700 600 109 500 Mio. kr 107 152 16 0 300 2001 2002 2003 2004

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

BRUGTE MASKINER. Dagens maskine. Sulky 4 m HR400.20

BRUGTE MASKINER. Dagens maskine. Sulky 4 m HR400.20 www.effektivtlandbrug.dk 31. maj 2011 nr. 102/42. årgang Løssalg 10 kr. tirsdag - LANDBRUGETS UAFHÆNGIGE AVIS Færre til dyrskue Det Sønderjyske Fællesskue og Dyrskuet i Thy fik nedgang i besøgstallet.

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Struktur, strukturudvikling og lovgivning... 4 Økonomi...5 Omsætning af grise... 7 Slagtesvineproduktion i Tyskland...

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere