Vi går nye veje i Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi går nye veje i Tyskland"

Transkript

1 Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine aktiviteter i Tyskland har DLG-koncernen købt 30 pct. af aktierne i det delvist landmandsejede energiselskab Team AG. DLG bliver hermed hovedaktionær i selskabet. Team havde i 2009 en omsætning på 764 mio. euro, heraf udgør salg af energiprodukter to tredjedele. Det sker via 77 tankstationer samt direkte salg fra 26 salgskontorer til især landmænd. Der er i alt medarbejdere. Fortsættes side 2 God økonomi i hybridsorter Vinterraps har i de senere år fastholdt en markant plads i sædskiftet. Et højt og stabilt udbytte tager sit udgangspunkt i det rigtige sortsvalg, og her er hybridsorterne for alvor blevet markedsledende. Ca ha vinterraps står nu klar til høst. Af Ole Andersen, forædler, Sejet Planteforædling Rapsens gode forfrugtseffekt i den efterfølgende vinterhvedeafgrøde er velkendt og værdsat. Sammen med attraktive priser Fortsættes side 2

2 2 / 9. JULI 2010 KONCERNNYT PLANTEAVL Fortsat fra forsiden Der er god økonomi i at dyrke hybridsorter Fortsat fra forsiden Vi går nye veje på rapsen har det givet større fokus på rapsdyrkning. Forskellige sorter, såmetoder og gødskning er blevet afprøvet. Forhold, der er er vigtige i en højværdiafgrøde som raps. Gode resultater med hybridraps I Danmark udgør hybriderne i dag ca. 60 pct. Den primære årsag til hybridernes klare fremmarch er, at mange landmænd fra praksis har erfaret, at sorterne sikrer et markant højere udbytte. Også under ugunstige betingelser som f.eks. uensartede jordtyper og sen såning. En tysk undersøgelse fra perioden , hvor høstudbytter er opgjort fra landmandens marker på hybrid- og liniesorter, viser med al tydelighed, at der i alle år er høstet markant højere udbytter i hybridsorterne end i liniesorterne. Merudbyttet ved at have valgt en hybridsort har i perioden ligget fra ca kg/ha. Undersøgelsen omfatter mere end indrapporteringer i perioden. Såes tyndere end liniesorterne Hybridsorterne skal generelt såes tyndere end liniesorter. En plantebestand på ca. 40 pr. m 2 for en hybridsort og tilsvarende ca. 60 planter pr m 2 for en liniesort er helt optimalt under langt de fleste forhold. På grund af de større omkostninger, der er forbundet med såsædsproduktionen af hybridsorter, er prisen for en hybridsort generelt noget højere end for en liniesort. Men med den markant lavere udsædsmængde, der er behov for ved en hybridsort, skal merudbyttet for hybridsorten typisk ikke være mere end kg frø for at dække meromkostningen til udsæd. Hybridsorterne Hybriden NK Technic er forædlet af Syngenta i Tyskland. Sorten har attraktive dyrkningsegenskaber som tidlig vækst, tidlig modning og et meget højt udbyttepotentiale. Den har samtidigt et meget lavt glucosinolatindhold i frøene. PR46W14 er forædlet af Pioneer i Tyskland og er velafprøvet i forsøg og i praktisk dyrkning. Sorten har et meget højt udbyttepotentiale og olieindhold i frøene. Den lå helt i top i de Supplerende Landsforsøg 2009 med forholdstal 107. i Tyskland Af Else Damsgaard I forbindelse med købet sammenlægges HaGe s nuværende energiselskab Raffeisen Mineralölhandel med Team. Hermed bliver DLGs tyske energiaktiviteter samlet i Team, der fremadrettet står for den strategiske og salgsmæssige udvikling inden for service og energi. Selskabet bliver Nordtysklands største inden for salg af energiprodukter i landdistrikterne. Team har tillige en række byggemarkeder, primært i landdistrikter. Et solidt selskab Vi har et meget klart billede af, at Team AG er et meget solidt og veldrevet selskab med stærke kompetencer inden for energi. Vi har tidligere haft et tæt samarbejde med Team om udviklingen og de strategiske linjer i HaGe, siger DLGs adm. direktør Asbjørn Børsting. DLG-koncernen køber aktierne af VR Bank Schleswig- Flensburg, der hidtil har været største aktionær i Team. Den øvrige aktionærstruktur er primært individuelle aktionærer samt fortsat VR Bank med 10 pct. Synergier på tværs af delstater Team har spredt sine aktiviteter over et stort område i Nordtyskland, men også i den østlige del af landet. Vi har valgt at sammenlægge energiaktiviteterne i Team, fordi der er mange synergier og effektiviseringsmuligheder på tværs af koncernen. Samtidig har Team allerede vækststrategier i de delstater, hvor vi via HaGe, BSL og Roth også intensiverer vores aktiviteter, siger Asbjørn Børsting. Aktiekøbet er betinget af, at det godkendes af de tyske konkurrencemyndigheder. KONCERNNYT Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Team AG Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Kongskilde køber selskab i Illinois Kongskilde Industries Inc i Bloomington har købt Progressive Farm Products i Illinois. Det nye selskab har et stærkt omdømme inden for gødningsudstyr og redskaber til rækkeafgrøder. Af Else Damsgaard Købet er et strategisk tiltag for Kongskilde-koncernen, der på det seneste især har konsolideret sig i Europa. Med den her investering vil vi samle vores nordamerikanske aktiviteter på én lokation nemlig Progressive Farm Products nuværende fabrik i Bloomington. Det bliver under navnet Kongskilde North America. De faciliteter vil vi udvide med ekstra lagerkapacitet til at håndtere de kombinerede aktiviteter fra vores nuværende to lejede lokationer, så vi opnår samlede effektiviseringer og rationaliseringer, siger Asbjørn Børsting, formand for Kongskilde Industries. Nyskabende design Progressive Farm Products har 14 medarbejdere og en omsætning på 2 mio. USD. Selskabet har opbygget et solidt omdømme inden for gødnings- og jordbearbejdningsudstyr til rækkeafgrøder over hele USA og også i dele af Østeuropa. Det skyldes i høj grad Progressive Farm Products grundlægger, Richard Follmer, og hans nyskabende og førende designs. Disse har resulteret i adskillige patenter og patentansøgninger. Produkter fra Progressive Farm vil fortsat blive markedsført under det hidtidige navn og vil blive tilbudt gennem Kongskildes forhandlernetværk over hele Nordamerika såvel som via søsterselskaberne i Europa og Sydafrika.

3 9. JULI 2010 / 3 PLANTEAVL Nye gulrustracer truer Danmark Gulrust kan være en betydeligt tabsgivende sygdom i hvede. Nye aggressive racer kommer med vinden fra udlandet. Du kan undgå dem ved at vælge danske sorter Af Bertram H. Larsen, planteavlsagronom, DLG Sjælland Nord Angreb af gulrust kan i visse år være skyld i betydelige udbyttetab, og især angreb på faneblad og aks kan give tab. Kraftige angreb af gulrust ses fra år til år og mange planteavlere ved, hvor vigtigt det er at være på forkant med problemet. Sygdommen er primært af stor betydning i hvede, men også triticale og byg bliver ramt af gulrust. Kommer med vinden Normalt overvintrer gulrust på de grønne dele af afgrøder og spildplanter og kan visse år ses allerede om efteråret. Smitte med gulrust kan dog også blive overført med vinden over store afstande fra f.eks. England, hvor der allerede er konstateret nye smitteracer af gulrust, der angriber de engelske hvedesorter, f.eks. Oakley. Angreb fra denne type af gulrust er også konstateret i Danmark. Brug resistente sorter Ved at dyrke resistente sorter, undgår man at blive overrasket af kraftige angreb af gulrust. Risikoen for angreb fra nye racer af gulrust er størst i udenlandske, og især engelske sorter, der naturligt vil være disponeret for disse smitteracer. DLG tilbyder hvedesorten Hereford, der er en af de mest resistente sorter mod gulrust. Både Hereford og Frument er desuden resistente over for gulrust af Oakley-typen og vil derfor være et oplagt valg til den kommende sæson. Oakley angrebet af gulrust ved Cambridge, England. Billedet er taget på Cereals i juni ØKOLOGI DLG ønsker dansk protein i økologisk foder DLG økologi har et strategisk mål om at øge andelen af dansk produceret protein i vores foderblandinger. For at sikre protein til foderproduktionen har vi igangsat en kampagne som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. Af Emil Guldbøg, koordinator, DLG Økologi PLANTEAVL Sådan nærmer du dig fem ton vinterraps pr. ha Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at vinterrapsen etableres optimalt. En meget stor procentdel af vinterrapsens udbytte afhænger af rapsens udvikling inden vinteren. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroTeam, DLG Vinterrapsen er meget følsom over for dårlig jordstruktur. For at sikre en optimal fremspiring, og udvikling af en kraftig og dybtgående rod, skal jorden løsnes i cm dybde. Rapsen sås i to til tre cm dybde på en pakket bund for at sikre, at den optager fugtighed bedst muligt. Det optimale såtidspunkt vil de fleste år ligge mellem den 10. og 25. august. I det nordjyske kan der være fordele i at begynde lidt før, mens hybridsorterne under optimale forhold kan sås lidt senere i de sydlige dele af landet. På det optimale såtidspunkt er det godt at gå efter planter pr. m 2 i hybridsorterne og planter pr m 2 i liniesorterne. Når afgrøden er etableret, garanterer vi afsætning gennem vores puljeordning, som blev introduceret første gang i Vi modtager ca. 40 pct. af vores økologiske afgrøder årligt på puljeordningen. At vi har sat dansk avlet protein på dagsorden hilser adskillige landmænd meget velkomment. F.eks. Frede Mikkelsen fra Østjylland. Han har i år, for første gang, valgt at dyrke vårudsæd bestående af byg/ærte blandsæd. Kornpriserne har ikke været noget at råbe hurra for de seneste år, siger Frede Mikkelsen, der forsøger sig med blandsæd med bælgplanter som bærende del. Foruden at være i stand til at producere en mængde protein selv, ser han også en stor fordel i at benytte ærter som forfrugt i sædskiftet, da ærter er i stand til at trække kvælstof fra luften og ned i jorden. En proces, der ikke kun mindsker den mængde gødning, der skal bruges i blandsæden, men også i senere afgrøder på marken. Det ser fornuftigt ud Frede Mikkelsen har haft meget fokus på forholdet mellem ærter og byg i sin udsåning. Byg skal fungere som en støtte til ærterne, så der er kun blevet sået 35 kg byg pr. ha., mens der er sået 67 ærteplanter pr m 2, fortæller han. Ifølge den østjyske landmand er der en rigtig god mulighed for at have en proteinproduktion i Danmark. Hvis man har godt styr på sin ukrudtsbekæmpelse, ser det ganske Sådan behandler du rapsen Vi råder til at bruge 0,20-0,33 l Command CS og 0,5 l Stomp pr. ha senest tre dage efter såning, når du skal bekæmpe bredbladet ukrudt og enårig rapgræs. På lettere jorder bør der maksmimalt bruges 0,25 l Command CS pr. ha. Er der problemer med spildkorn og græsukrudt, kan du behandle med 0,5-1,0 l Focus Ultra og 0,5 l DASH pr. ha, når spildkorn og græsser har 1 til 3 blade. Angreb af rapsjordlopper varierer meget fra år til år, så følg varslingerne på www. planteinfo.dk. Strategien for bekæmpelse starter med en sprøjtning mod lopperne på rapsens kimbladstadie til bladstadie 4 med 0,2 l Cyperb 100 pr. ha. Senere følges op med 0,2 l Cyperb 100 sidst i september, inden larverne søger ind i rapsstænglerne. DLG har sat gang i en kampagne, som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. fornuftigt ud, siger han og tilføjer, at DLGs initiativ omkring blandsæd er positivt for den fremtidige andel af dansk producerede proteinvarer i DLGs økologiske foder. Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at den etableres optimalt. Mildt efterår giver god tilvækst Det er en god idé at tilføre rapsmarken kg lettilgængeligt kvælstof om efteråret. Højeste mængde efter frøgræs eller ved nedmuldning af halm. For at opfylde vinterrapsens behov for kali, vil en NK-gødning være et godt valg. Vinterrapsen kan med fordel tilføres 10 kg Microtop pr. ha på rapsens 4. til 6. bladstadie. Microtop indeholder Mg, S, Mn og B, der alle er gavnlige næringsstoffer til en afbalanceret vækststart og en forbedret overvintring. Tidlig såning og et mildt efterår kan give en kraftig tilvækst om efteråret. I disse tilfælde bør rapsen behandles med 0,5 l Juventus 90 pr. ha i 5. til 9. bladstadie. Juventus 90 holder vækstpunktet tæt på jordoverfladen, så risikoen for frostskader bliver minimeret, og er samtidig god til bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma).

4 4 / 9. JULI 2010 SVIN Banebrydende nyheder i DLGs sofoder Vi lancerer fl ere banebrydende nyheder i vores sofoder i foderprogrammet Blandt andet kokosolie og et højere indhold af valin gør, at det med vores nye sofoder er muligt at udnytte det potentiale for 35 grise pr. årsso, som avlsfremgangen har givet de danske soholdere. Af Jesper Poulsen, agronom, DLG Husdyrernæring Svin DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Spritnyt sortiment på svinefoder Af Jesper Pagh, chefkonsulent, DLG Husdyrernæring DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Sortimentet består af 13 grundblandinger, der er udviklet til en bestemt dyregruppe, f.eks. diegivende søer. Forskellene på de enkelte varianter er råvareprofilen, råvaregrænsernegrænserne, aminosyreprofilen, vitaminisering, mineralisering og brug af forskellige produktionsfremmende additiver. Basis omfatter, som navnet antyder, blandinger, der opfylder grisenes basale behov for næringsstoffer. De er som udgangspunkt sammensat med henblik på, at de skal fungere i besætningerne og samtidigt være prismæssigt attraktive. Classic består af blandinger, der er sammensat med udgangspunkt i, hvordan man generelt fra VSP (Videncenter for Svineproduktion) vil anbefale, at foderblandingerne bliver sammensat. Blandingerne tager udgangspunkt i danske normer for både aminosyrer, mineraler og vitaminer og vil være sammenlignelige med foderblandinger, der ellers findes på markedet. Profil-linjen tegner DLGs profil. Her bruger vi vores egne velafprøvede løsninger samt den nyeste internationale viden inden for svineernæring. I Profil får du det ekstra, som besætninger, der produktivitetsmæssigt ligger over normen, har behov for af vitaminer, mineraler, aminosyrer og energi. Desuden er råvaregrænserne mere snæver end i Classic og Basis. Value er DLGs flagskib. Her får du Danmarks absolut bedste foderblandinger. Afsættet er Profil-linjen, men her er vi på forkant med udviklingen og vil skabe fundamentet for at nå eksempelvis 35 grise pr. årsso og en foderudnyttelse hos slagtesvin, der går mod 2,5 FEsv pr. kg tilvækst. Der er i Value ekstra fokus på fedtkilder, råvaregrænser samt aminosyre- og proteinforsyningen. Kun omkring fem til ti pct. af soholderne udnytter i øjeblikket det fulde potentiale, og mere og mere tyder på, at der skal fokus på soens ernæring for at flere kan komme med i toppen. Det er netop den tanke, der ligger bag vores nye sofoder. Kig på vores Value-blandinger, der kommer i handlen fra august. Kokosolie giver mere energi i råmælken På Foulum har man i år afsluttet en stor undersøgelse af mulighederne for at øge pattegrisenes energioptagelse via sammensætningen af soens foder. Som noget nyt undersøgte man råmælken for sig. Undersøgelsen viste, at man ved at bruge kokosolie i sofoderet, i perioden hvor råmælken dannes, kan øge energiindholdet i råmælken med op til 30 pct. En så stor forøgelse af energioptagelsen vil øge pattegrisens chancer markant og føre til flere fravænnede smågrise. Med DLGs foderløsninger til slagtesvin får du foder hvor foderudnyttelsen, kr. pr. kg tilvækst og sundheden er i højsæde. Disse tre parametre mener vi er afgørende fokusområder for en god økonomi ved produktion af slagtesvin Af Ebbe Rejnhold Nielsen, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Svin Grisenes mavesundhed og evne til at udnytte det tildelte foder er helt afhængig af foderets struktur. Således forbedres mavesundheden med øget partikelstørrelse, mens foderudnyttelsen forbedres med faldende partikelstørrelse. I slagtesvinefoder fra DLG vil en del af hveden være groft formalet for at Der er kokosolie og et højere indhold af valin i DLGs nye sofoder Tidligere forsøg på Foulum har desuden klarlagt, at kokosolie også er en af de allerbedste fedttyper til at maksimere mælkeproduktionen set over hele dieperioden. Det giver større fravænnede smågrise. få den rette partikelfordeling, der tilgodeser mavesundheden, men som samtidig sikrer en høj produktivitet. Grisens fordøjelseskanal og evne til at omsætte næringsstoffer ændrer sig i takt med, at grisen bliver ældre. Det er derfor en god idé at anvende mere end en blanding til slagtesvinene fra kg. DLG har et bredt foderprogram til slagtesvinene med mange muligheder for at sammensætte en fasefodring, der netop passer til din bedrift. Energikoncentration Et nyt forsøg fra VSP viser, at et stigende energiindhold i slagtesvinefoder giver en stigende daglig tilvækst. Det kan være en fordel, hvis du har mulighed for at få flere dyr igennem dine Højere valin-indhold Også indholdet af aminosyrer i sofoderet spiller en rolle for mælkeproduktionen og fravænningsvægten. Det har længe været kendt, at indholdet af aminosyren valin i diegivningsfoderet er begrænsende for mælkeproduktionen. Det arbejde, vi i DLG har lagt i at få overblik over alle 11 essentielle aminosyrer i råvarerne, har vist, at der typisk ikke er tilstrækkeligt valin i diegivningsfoderet. Med fremkomsten af frit valin sidste år samt DLGs brug af råvarer med højt valinindhold er der nu mulighed for at fremstille diegivningsfoder med optimalt valin-indhold. Det højere niveau af valin svarer i øvrigt også til anbefalingerne for Videncenter for Svineproduktion (VSP). Økonomiske foderløsninger til slagtesvin stalde, mens det vil være bedre med et lavere enegiindhold, hvis du ikke kan kapitalisere en øget daglig tilvækst. DLGs salgsstyrke står klar Bedre reproduktion Får soen ikke nok af bare én aminosyre til mælkeproduktion, kompenserer hun til en vis grad ved at hente det fra sit kropsprotein. Det fører til et unødvendigt stort vægttab hos soen. De tabte kilo henter soen efterfølgende, men det kræver meget foder og er særdeles uøkonomisk. En anden negativ effekt er, at en so med højt vægttab efterfølgende får en dårlig reproduktion. Det dokumenterer et nyt forsøg fra VSP. Der er flere spildfoderdage, højere omløberprocent og færre smågrise i efterfølgende kuld. I diegivningsfoderet i vores nye sortiment har vi ikke bare øget indholdet af valin, men også af andre aminosyrer. De skal nemlig tilføres i et vist forhold for at gøre gavn. Det har været praksis udelukkende at øge indholdet af lysin, men det er således spild af både lysin og penge. Vores salgsstyrke står klar med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop dine slagtesvin. med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop din bedrift.

5 9. JULI 2010 / 5 SVIN Øg din indtjening med den rigtige fodringsstrategi Tjørnehøj Mølle arbejder hele tiden på at sikre svineproducenterne gode produktionsresultater igennem godt foder. Med denne baggrund har vi udført en række forsøg med blandinger i forskellig kvalitet og prisklasse. Af Sussi R. Thomasen, agronom, Tjørnehøj Mølle Vores forsøg viser, at gode råvarer med høj fordøjelighed betaler sig og, at det ikke kan betale sig at gå efter en lav 100 kilopris. Vi har testet to af vores blandinger mod hinanden: En simpel sammensat blanding mod en blanding sammensat af gode kvalitetsråvarer. Forsøget blev udført de første to uger efter fravænning. Grisene vejede 4,5 kg i gennemsnit. Resultaterne viste bedre tilvækst og foderforbrug, mindre KVÆG Sæt kulør på rationen med Grønpiller Grønpiller er et rigtigt godt kvægfodermiddel, med positive effekter på vommiljøet og reproduktionen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Kvæg Når du skal finde ud af, om Grønpiller vil gøre en forskel i netop din besætning, er det vigtigt at vurdere vombelastningen i rationen. Men det er også vigtigt at huske, at Grønpiller bidrager med væsentlige mængder protein og råfedt. Grønpiller indeholder det samme protein og antal fedtsyrer som det græs, du har stående på marken. Proteinet er af en høj kvalitet mht. aminosyresammensætningen, og kan til en fornuftig pris bibringe PBV og AAT til din ration. Grønpiller indeholder betydelige mængder Beta-karoten og E-vitamin, hvilket kan påvirke dine køers reproduktion positivt, især i den meget majsbaserede ration. Tilvækst (g/dag) Øger fiberfordøjelighed og fedtprocent Grønpiller er et godt ernæringsmæssigt supplement til den store mængde majsensilage og de store mængder stivelsesrigt kraftfoder i foderrationen til malkekøer. Forsøg har vist, at Grønpiller med en høj fordøjelighed kan erstatte stivelsesrigt kraftfoder kilo for kilo, når stivelsesindholdet i rationen er højt. Forklaringen er, at grønpiller har et højt indhold af fordøjelige cellevægge, der igen har en positiv indflydelse på vommiljøet. Et amerikansk forsøg viser, at en erstatning af stivelse med letfordøjelige cellevægge fra kraftfoder (f.eks. Grønpiller) øger fiberfordøjeligheden i vommen og fedtprocenten i mælken. Forsøget viser også, at passagen af stivelse fra vommen til tyndtarmen øges samtidig med, at totalfordøjeligheden af stivelsen bliver opretholdt. (Voelker & Allen 2003). Extra Plus Standard Grønpiller EFOS > , ,9 Kg ts/fe 1,25 1,45 1,65 Aske Maks. 10 Maks Mølle special 137 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning Foderforbrug (kg foder/kg tilvækst) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,58 Mølle special 1,41 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning diarré og dermed medicinering hos gruppen, der fik den gode blanding. Simpelt hjemmeblandet foder blev testet mod højt fordøjeligt færdigfoder for at få svar på, om grisene kunne kvittere for merprisen på færdigfoderet. Resultatet viste bedre tilvækst og foderforbrug, reduceret dødelighed og øget indtjening på trods af, at færdigfoderet var dyrere end det hjemmeblandede foder. Gode råvarer betaler sig Med fokus på produktionsøkonomi, medicinering og dødelighed er der meget at hente ved at anvende den rigtige fodringsstrategi. Hvad enten man bruger færdigfoder eller hjemmeblandet foder, kan det betale sig at bruge gode råvarer med høj fordøjelighed. Begge forsøg viste, at grisene responderer på det i form af øget daglig tilvækst, reduceret foderforbrug, lavere dødelighed samt mindre diarré og dermed mindre medicinering. På trods af, at blandingerne med højt fordøjelige råvarer var dyrere i indkøb, var der en væsentlig øget indtjening ved at bruge dem frem for de billige blandinger. Sæt kulør på rationen med Grønpiller. Det øger både fiberfordøjelighed og fedtprocenten i mælken. Klargøring af kornlageret er også en af høstens opgaver. Sikring af kvaliteten på kornlageret Høst er lig med travlhed i marken, men også klargøring af kornlageret for at sikre kvaliteten af årets høst Af Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Opbevaring har stor betydning for den kvalitet, kornet har, når det ankommer i møller og bagerier Hvis kornet er opbevaret korrekt, ser vi helt klart en bedre kvalitet, og det er med til at sikre en høj fødevaresikkerhed, siger kvalitetschef på Valsemøllen, Susanne Danielsen. En god opbevaring er først og fremmest ensbetydende med en grundig rengøring af lageret før høst. Det er vigtigt, at alle småsten og andre fremmedlegemer fjernes fra lageret, for de kan i værste fald overføres til det mel og brød, vi køber i butikkerne, fortæller Susanne Danielsen. Selv meget små rester af gammelt korn kan desuden overføre Nyt produkt til behandling af korn og kornlagre Nomus A/S har fået dispensation til at bruge markedets eneste produkter til langtidsvirkende behandlinger mod kornskadedyr: K-Obiol ULV 6 til behandling af korn, der allerede er befængt med kornskadedyr. K-Obiol EC 25 til forebyggende behandlinger i tomme kornsiloer, haller, skadedyr som kornsnudebiller og svampesygdomme og dermed kontaminere det nye korn, der lægges på lageret. Tør og køl Så snart kornet er kommet på lager, bør fokus være på at tørre og køle kornet. Det er med til at garantere, at kornets kvalitet bibeholdes, og at lagersvampe ikke får mulighed for at udvikle sig. Lagersvampe producerer giftstoffet ochratoksin, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugeren, og i øvrigt betyder at kornet eller melet kasseres, forklarer Susanne Danielsen. Du sikrer kornets kvalitet bedst ved løbende at føre registreringer over temperatur og vandindhold under hele oplagringen. Læs mere om kornopbevaring på www. dlg.dk/afgroeder/konceptavl transport - og procesanlæg. Begge har hurtig knockdown og kontrollerende effekt over for en lang række skadevoldere. F.eks. kornsnudebiller, rismelsbiller og kastaniebrune biller. Udsprøjtningen må kun foretages af Nomus A/S i dispensationsperioden. DLG Service & Energi

6

7 9. JULI 2010 / 7 Sikker og fleksibel IT-løsning til hele bedriften På Tybjerggård administrerer Susanne Jeppesen søer i avl og opformering, 30 ansatte og 900 ha agerbrug i ét samlet netværk. TNMit står for levering og sikkerhed. Af Asger Kjær Nielsen, freelancejournalist Det begyndte med de berømte 20 tønder land for over 30 år siden. I dag har Susanne og Bent Jeppesen en af landets største avls- og opformeringsbesætninger med søer. De leverer avlsdyr til ind- og udland, har 30 ansatte og driver omkring 900 ha agerjord plus skov. Susanne Jeppesen står for al administrationen. Både med hensyn til registreringer i stalden og bogholderiet. Af hensyn til sikkerheden, og for at lette det administrative arbejde, har Susanne netop indviet et nyt centralt placeret kontor i en af sidebygningerne på Tybjerggård ved Herlufmagle, hvor parret bor. IT-central I det nye kontor er der indrettet seks arbejdspladser med computere, hvorfra Susanne og de ansatte kan tilgå et fælles netværk. Hver mandag møder driftslederne ind på kontoret til et fast ugentligt møde. Ellers kommer de her efter behov. Via programmet FarmGuard fra TNM, kan jeg som administrator, give de ansatte adgang til forskellige netværksdrev og forskellige computere på vores ejendomme, for eksempel I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. fodercomputere og ventilationsstyringer, siger Susanne Jeppesen. Tidligere var netværket åbent for alle, men med FarmGuard er det en administrator, der bestemmer hvem, der skal have adgang til hvad. Fast leverandør For Susanne Jeppesen er IT et helt naturligt arbejdsredskab. Jeg synes selv, vi bruger IT med omtanke. De, der har lyst til at arbejde med IT gør det, og de, der hellere vil passe grise gør det. Ellers kan IT blive en tidsrøver, siger hun. I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. Jeg lægger vægt på, at jeg har den samme leverandør og helst kontakt til den samme person, som kender mit behov for IT og ved, hvad jeg har. Sådan er det med TNMit, som jeg har brugt siden de begyndte, siger hun Det er medstifteren Peter Søby fra TNMit, hun har kontakten til, men hun roser også virksomhedens generelle ITsupport for at komme med hurtig og kvalificeret hjælp. De giver ikke op, selv om jeg bliver ved med at spørge, fortæller Susanne Jeppesen. Hun opfatter slet ikke sig selv som en IT-freak, selv om hun har fuldstændig tjek på hvad det drejer sig om. For hende er IT et uundværligt arbejdsredskab og en stor hjælp i hverdagen. Fungerer din kommunikation optimalt i høstperioden? Når høsten skal i hus, er det vigtigt, at tingene klapper fra morgen til aften. Kommunikationen er vital, for med en god en af slagsen, kan du undgå spildtid og produktionsstop. Det er DLG Teles mål at spare tid og penge for dig som landmand ved at tilbyde den rigtige service til den rigtige pris. Derfor tilbyder vi en bred palette af teleprodukter/-ydelser, som kan hjælpe dig og dit landbrug til en problemfri kommunikation under høsten. PRODUKTNYT Som en del af landbrugskonceptet er der en helt ny serie af mobilabonnementer med rigtig mange fordele til dig. Blandt dem er muligheden for ubegrænset tale mellem kollegers og familiemedlemmers mobiler. Står du i marken og skal bestille reservedele, kan du gøre det via mobiltelefon. Også kommunikationen mellem marken og hjemmet kan på den måde køre ubegrænset, uden at du behøver at tænke på prisen. DLG Tele Nu kan DLG levere Cobra-bindegarn DLG markedsfører nu, i samarbejde med Skandinavisk Landbrugsplast, den unikke Cobrabindegarn. Cobra er udviklet af Maskinstationsejer Ole Jensen i samarbejde med en portugisisk virksomhed. Producenterne af pressere lancerede nye modeller med større pressetryk. Bindegarnsproducenterne supplerede med tykkere bindegarn til baller med vægt på kg, men det tykkere bindegarn gav imidlertid problemer i binde-mekanismen. Med Cobra er det lykkedes at lave et bindegarn, der klarer de høje brudstyrker. Det har en smidighed, der sikrer kontinuerlig drift, og knuderne holder. DLG Service & Energi Få olie til tiden i den travle høst Bestil din olie i god tid eller få automatisk opfyldning. Det giver chaufføren bedre mulighed for at nå alle høstens olieordrer, og du får din olie til tiden. Af Maria Hamilton Alle, der bare har lidt at gøre med landbruget, går ind i årets travleste periode nu. Det gælder også de chauffører, der kører ud med olie til danske landmænd. John Erik Nielsen er chauffør i Fjellerad Transport og har kørt olie ud til DLGs kunder i Himmerland siden Han er typisk ude hos kunder på en dag for at levere enten diesel- eller fyringsolie. For det meste kender han kunderne i forvejen. Det gør, at jeg ved nøjagtig, hvor tanken står, og hvad der skal fyldes på. Jeg kan også stoppe fejlleverancer, fordi jeg netop kender de forhold, fortæller chaufføren. Hasteordrer splitter min dag Hver dag, når John Erik Nielsen begynder sin tur rundt i det nordjyske med olie, er ruten nøje planlagt, så han ikke kører omveje eller spilder tid på andre måder. Det er derfor, hasteordrerne splitter min dag ad. Hvis jeg skal køre en omvej, risikerer jeg, at en anden kunde må vente længere på sin levering, forklarer han. Derfor er det vigtigt, at kunderne bestiller i god tid eller tilmelder sig automatisk opfyldning, hvor chaufføren kommer med olie på aftalte tidspunkter. Der er desuden den ulempe ved en hastebestilling, at den bliver pålagt et gebyr på 300 kr. Fyld tanken inden høst Leo Laustsen er hovedvognmand og ejer af Fjellerad Transport og står således for den overordnede planlægning af chaufførernes arbejde. Hans, og de andre vognmænds, chauffører kører ud med olie til DLGs kunder i hele Jylland og på Fyn. For ham er høsten en meget presset periode. Jeg hiver alt mit mandskab ind fra 1. august, og så udnytter vi alt vores materiale, reglerne for arbejdstid og køre-/hviletid fuldt ud, forklarer han. Det betyder, at det simpelthen kan være fysisk umuligt at udføre hasteordrer i den periode. Et godt råd til landmanden vil være at få fyldt tanken inden høst, og så at de tilpasser deres tankstørrelse til bedriften og udnytter tankkapaciteten fuldt ud, siger Leo Laustsen. Leo Laustsen står for den overordnede planlægning af oliekørslen. Han har rigtig travlt i høstperioden. Foto: Bjarne Hyldgaard John Erik Nielsen kører hver dag ud med olie til kunder efter en nøje planlagt rute. Den kan hurtigt blive splittet ad med for mange hastebestillinger.

8

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

17-06-11. De forskellige kornarter - Næringsværdier. Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer. Økonomisk konsekvens beregning!!

17-06-11. De forskellige kornarter - Næringsværdier. Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer. Økonomisk konsekvens beregning!! Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer Dagsorden. Alternativer Råvarer Hans Ole Jessen DLG SAF 2 De økonomiske nøgletal Hvad skal vi være opmærksom på De forskellige korn substitutter De

Læs mere

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK?

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? Thomas Sønderby Bruun, seniorprojektleder, Team Fodereffektivitet Anja Varmløse Strathe, Ph.D.-studerende, Københavns Universitet Kongres for svineproducenter

Læs mere

Når målet er 1300 FEso pr. årsso

Når målet er 1300 FEso pr. årsso Når målet er 1300 FEso pr. årsso Kongres for svineproducenter 23. oktober 2013 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Ingen sammenhæng - produktivitet og foderforbrug Foderforbrug pr. årsso

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen Fodermøde SI Centret 6 juni Hans Ole Jessen Nye aminosyrenormer til smågrise Skånenorm afskaffes 2 3 Risikovurdering - Indhold af afsk. soja og diarré DLG s sortiment til smågrise fra 7 kg til 30/45 kg

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Optimering af soens råmælksog mælkeproduktion via foderet

Optimering af soens råmælksog mælkeproduktion via foderet Optimering af soens råmælksog mælkeproduktion via foderet Syddansk Svinerådgivning/LandboSyd den 6. juni 2012 Svinefaglig Projektleder Thomas Bruun, Videncenter for Svineproduktion Målene er De store spørgsmål

Læs mere

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning MilkCaps Prestarter Caps Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning Nem håndtering MilkCaps er supplerende somælk i tør form. MilkCaps er et resultat den unikke caps-teknologi og er en ny måde

Læs mere

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE Gunner Sørensen, Innovation Foredrag nr. 11, Herning 25. oktober 2016 Daglig mælkeydelse (kg mælk pr. dag) SOENS DAGLIGE MÆLKEYDELSE 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Top: 14,6

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

DLG's fodersortiment til søer 2012-13

DLG's fodersortiment til søer 2012-13 DLG's fodersortiment til søer 2012-13 639873 658482 658629 639101 658632 639119 639102 658635 639098 639106 639107 658638 658234 So Die Value So Fiber Value Drægtig Fiber Value So Die Profil So Fiber Profil

Læs mere

Antal blandinger til fremtidens sohold

Antal blandinger til fremtidens sohold Antal blandinger til fremtidens sohold VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Den 15. april 2010 Fodringsseminar Herning Gunner Sørensen Videncenter for Svineproduktion Krav til foder i fremtidens sohold Foderets kvalitet

Læs mere

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO Fagligt Nyt, 21. september 2016 Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO BAGGRUND Væsentlig stigning i normen for protein og

Læs mere

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 SIDSTE NYT OM FODER Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 INDHOLD Blodprodukter Ændring i prisregulering for kødprocent Aminosyrenormer til slagtesvin

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Aktuelt nyt om foder

Aktuelt nyt om foder Aktuelt nyt om foder V/ Svinerådgiver Heidi Boel Bramsen PED og anbefalinger vedr. blodprod. VSP anbefaler udfasning af blodprodukter Husk der kan være blodplasma i mælkeprodukter Hvis fortsat brug stilles

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Nyt om foder. Overblik 29-05-13. Nye aminosyrenormer til diegivende søer. Begrundelse for normændringer - diegivende søer

Nyt om foder. Overblik 29-05-13. Nye aminosyrenormer til diegivende søer. Begrundelse for normændringer - diegivende søer Overblik Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur i vådfoder 4. Tab af aminor i vådfoder 5. Rug

Læs mere

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER Gunner Sørensen, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart DEN STORE UDFORDRING A. I drægtighedsperioden har soen et begrænset

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

- så den kan passe 15 grise

- så den kan passe 15 grise Den rigtige fodring af den diegivende so - så den kan passe 15 grise HEDEGAARD agro Erik Dam Jensen 06.02.2014 Headlines Perspektivering produktivitet frem til 2015 Værdi af somælk Højdrægtige og nydiende

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Godt begyndt er halvt fuldendt Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Tjørnehøj Mølle møder dagligt, de udfordringer de danske smågriseproducenter står overfor, og som har betydning

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Nye sorter, bedre udbytter Fodringsmæssig værdi Sædskiftefordele Bekæmpelse af græsukrudt Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om

nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om Dyrskuer og markvandring juni måned Modtag plantenyheder via vores app Ferielukket i visse afdelinger i uge 27 og 28 Omlægning af pesticidafdelingen

Læs mere

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Nye mål for økologisk svineproduktion v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Velfærdsseminar Svineproducenternes målsætninger: 1. Indsamling af produktionsdata

Læs mere

Kan du fodre dig til et større/tungere kuld ved fravænning? Projektchef Gunner Sørensen, Ernæring og Reproduktion Foredrag nr. 67, VSP-kongres 2014

Kan du fodre dig til et større/tungere kuld ved fravænning? Projektchef Gunner Sørensen, Ernæring og Reproduktion Foredrag nr. 67, VSP-kongres 2014 Kan du fodre dig til et større/tungere kuld ved fravænning? Projektchef Gunner Sørensen, Ernæring og Reproduktion Foredrag nr. 67, VSP-kongres 2014 Kender du kuldtilvæksten i farestalden? Simpel metode:

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

PROTEIN OG AMINOSYRER TIL DIEGIVENDE SØER 2.0

PROTEIN OG AMINOSYRER TIL DIEGIVENDE SØER 2.0 PROTEIN OG AMINOSYRER TIL DIEGIVENDE SØER 2.0 Camilla Kaae Højgaard, ErhvervsPhD-studerende, HusdyrInnovation Thomas Sønderby Bruun, Specialkonsulent, HusdyrInnovation Svinekongres Herning Kongrescenter

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer?

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? 35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? Projektchef Gunner Sørensen, Dansk Svineproduktion og seniorforsker Peter Theil, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

Mælk nok til et stort kuld grise og en høj kuldtilvækst

Mælk nok til et stort kuld grise og en høj kuldtilvækst Mælk nok til et stort kuld grise og en høj kuldtilvækst VSP Fodringsseminar, Hotel Legoland den 19. april 2012 Svinefaglig Projektleder Thomas Bruun, Videncenter for Svineproduktion Lysinbehov til mælkeydelse

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Peter Jacobsen, Landbonord Landbonord D. 16. nov. 2016 At reducere det samlede

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og hestebønner

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion Studiegruppe fra Kbh.s Universitet Seges d. 02-03-2016 Nye sorter, bedre udbytter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Fodermøde 2012 Rødekro Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Ved Torben Skov Ancker Produktchef Disposition Smågrise Implementering

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh 32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh Producent og formand for Bornholms Landbrug, Svinerådgivning 1 Disposition Introduktion Min bedrift Landets højeste gennemsnit Hvorfor? Udvikling af min bedrift

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 27. maj 2013, SDSR Fodermøde, SI-Centret Rødekro Overblik 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur

Læs mere

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Jagten på foderomkostninger Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Konklusionen Jeg har ikke fundet et alternativt fodermiddel eller tilsætningsstof, der kan opveje de stigende råvarepriser Det

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere