Vi går nye veje i Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi går nye veje i Tyskland"

Transkript

1 Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine aktiviteter i Tyskland har DLG-koncernen købt 30 pct. af aktierne i det delvist landmandsejede energiselskab Team AG. DLG bliver hermed hovedaktionær i selskabet. Team havde i 2009 en omsætning på 764 mio. euro, heraf udgør salg af energiprodukter to tredjedele. Det sker via 77 tankstationer samt direkte salg fra 26 salgskontorer til især landmænd. Der er i alt medarbejdere. Fortsættes side 2 God økonomi i hybridsorter Vinterraps har i de senere år fastholdt en markant plads i sædskiftet. Et højt og stabilt udbytte tager sit udgangspunkt i det rigtige sortsvalg, og her er hybridsorterne for alvor blevet markedsledende. Ca ha vinterraps står nu klar til høst. Af Ole Andersen, forædler, Sejet Planteforædling Rapsens gode forfrugtseffekt i den efterfølgende vinterhvedeafgrøde er velkendt og værdsat. Sammen med attraktive priser Fortsættes side 2

2 2 / 9. JULI 2010 KONCERNNYT PLANTEAVL Fortsat fra forsiden Der er god økonomi i at dyrke hybridsorter Fortsat fra forsiden Vi går nye veje på rapsen har det givet større fokus på rapsdyrkning. Forskellige sorter, såmetoder og gødskning er blevet afprøvet. Forhold, der er er vigtige i en højværdiafgrøde som raps. Gode resultater med hybridraps I Danmark udgør hybriderne i dag ca. 60 pct. Den primære årsag til hybridernes klare fremmarch er, at mange landmænd fra praksis har erfaret, at sorterne sikrer et markant højere udbytte. Også under ugunstige betingelser som f.eks. uensartede jordtyper og sen såning. En tysk undersøgelse fra perioden , hvor høstudbytter er opgjort fra landmandens marker på hybrid- og liniesorter, viser med al tydelighed, at der i alle år er høstet markant højere udbytter i hybridsorterne end i liniesorterne. Merudbyttet ved at have valgt en hybridsort har i perioden ligget fra ca kg/ha. Undersøgelsen omfatter mere end indrapporteringer i perioden. Såes tyndere end liniesorterne Hybridsorterne skal generelt såes tyndere end liniesorter. En plantebestand på ca. 40 pr. m 2 for en hybridsort og tilsvarende ca. 60 planter pr m 2 for en liniesort er helt optimalt under langt de fleste forhold. På grund af de større omkostninger, der er forbundet med såsædsproduktionen af hybridsorter, er prisen for en hybridsort generelt noget højere end for en liniesort. Men med den markant lavere udsædsmængde, der er behov for ved en hybridsort, skal merudbyttet for hybridsorten typisk ikke være mere end kg frø for at dække meromkostningen til udsæd. Hybridsorterne Hybriden NK Technic er forædlet af Syngenta i Tyskland. Sorten har attraktive dyrkningsegenskaber som tidlig vækst, tidlig modning og et meget højt udbyttepotentiale. Den har samtidigt et meget lavt glucosinolatindhold i frøene. PR46W14 er forædlet af Pioneer i Tyskland og er velafprøvet i forsøg og i praktisk dyrkning. Sorten har et meget højt udbyttepotentiale og olieindhold i frøene. Den lå helt i top i de Supplerende Landsforsøg 2009 med forholdstal 107. i Tyskland Af Else Damsgaard I forbindelse med købet sammenlægges HaGe s nuværende energiselskab Raffeisen Mineralölhandel med Team. Hermed bliver DLGs tyske energiaktiviteter samlet i Team, der fremadrettet står for den strategiske og salgsmæssige udvikling inden for service og energi. Selskabet bliver Nordtysklands største inden for salg af energiprodukter i landdistrikterne. Team har tillige en række byggemarkeder, primært i landdistrikter. Et solidt selskab Vi har et meget klart billede af, at Team AG er et meget solidt og veldrevet selskab med stærke kompetencer inden for energi. Vi har tidligere haft et tæt samarbejde med Team om udviklingen og de strategiske linjer i HaGe, siger DLGs adm. direktør Asbjørn Børsting. DLG-koncernen køber aktierne af VR Bank Schleswig- Flensburg, der hidtil har været største aktionær i Team. Den øvrige aktionærstruktur er primært individuelle aktionærer samt fortsat VR Bank med 10 pct. Synergier på tværs af delstater Team har spredt sine aktiviteter over et stort område i Nordtyskland, men også i den østlige del af landet. Vi har valgt at sammenlægge energiaktiviteterne i Team, fordi der er mange synergier og effektiviseringsmuligheder på tværs af koncernen. Samtidig har Team allerede vækststrategier i de delstater, hvor vi via HaGe, BSL og Roth også intensiverer vores aktiviteter, siger Asbjørn Børsting. Aktiekøbet er betinget af, at det godkendes af de tyske konkurrencemyndigheder. KONCERNNYT Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Team AG Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Kongskilde køber selskab i Illinois Kongskilde Industries Inc i Bloomington har købt Progressive Farm Products i Illinois. Det nye selskab har et stærkt omdømme inden for gødningsudstyr og redskaber til rækkeafgrøder. Af Else Damsgaard Købet er et strategisk tiltag for Kongskilde-koncernen, der på det seneste især har konsolideret sig i Europa. Med den her investering vil vi samle vores nordamerikanske aktiviteter på én lokation nemlig Progressive Farm Products nuværende fabrik i Bloomington. Det bliver under navnet Kongskilde North America. De faciliteter vil vi udvide med ekstra lagerkapacitet til at håndtere de kombinerede aktiviteter fra vores nuværende to lejede lokationer, så vi opnår samlede effektiviseringer og rationaliseringer, siger Asbjørn Børsting, formand for Kongskilde Industries. Nyskabende design Progressive Farm Products har 14 medarbejdere og en omsætning på 2 mio. USD. Selskabet har opbygget et solidt omdømme inden for gødnings- og jordbearbejdningsudstyr til rækkeafgrøder over hele USA og også i dele af Østeuropa. Det skyldes i høj grad Progressive Farm Products grundlægger, Richard Follmer, og hans nyskabende og førende designs. Disse har resulteret i adskillige patenter og patentansøgninger. Produkter fra Progressive Farm vil fortsat blive markedsført under det hidtidige navn og vil blive tilbudt gennem Kongskildes forhandlernetværk over hele Nordamerika såvel som via søsterselskaberne i Europa og Sydafrika.

3 9. JULI 2010 / 3 PLANTEAVL Nye gulrustracer truer Danmark Gulrust kan være en betydeligt tabsgivende sygdom i hvede. Nye aggressive racer kommer med vinden fra udlandet. Du kan undgå dem ved at vælge danske sorter Af Bertram H. Larsen, planteavlsagronom, DLG Sjælland Nord Angreb af gulrust kan i visse år være skyld i betydelige udbyttetab, og især angreb på faneblad og aks kan give tab. Kraftige angreb af gulrust ses fra år til år og mange planteavlere ved, hvor vigtigt det er at være på forkant med problemet. Sygdommen er primært af stor betydning i hvede, men også triticale og byg bliver ramt af gulrust. Kommer med vinden Normalt overvintrer gulrust på de grønne dele af afgrøder og spildplanter og kan visse år ses allerede om efteråret. Smitte med gulrust kan dog også blive overført med vinden over store afstande fra f.eks. England, hvor der allerede er konstateret nye smitteracer af gulrust, der angriber de engelske hvedesorter, f.eks. Oakley. Angreb fra denne type af gulrust er også konstateret i Danmark. Brug resistente sorter Ved at dyrke resistente sorter, undgår man at blive overrasket af kraftige angreb af gulrust. Risikoen for angreb fra nye racer af gulrust er størst i udenlandske, og især engelske sorter, der naturligt vil være disponeret for disse smitteracer. DLG tilbyder hvedesorten Hereford, der er en af de mest resistente sorter mod gulrust. Både Hereford og Frument er desuden resistente over for gulrust af Oakley-typen og vil derfor være et oplagt valg til den kommende sæson. Oakley angrebet af gulrust ved Cambridge, England. Billedet er taget på Cereals i juni ØKOLOGI DLG ønsker dansk protein i økologisk foder DLG økologi har et strategisk mål om at øge andelen af dansk produceret protein i vores foderblandinger. For at sikre protein til foderproduktionen har vi igangsat en kampagne som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. Af Emil Guldbøg, koordinator, DLG Økologi PLANTEAVL Sådan nærmer du dig fem ton vinterraps pr. ha Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at vinterrapsen etableres optimalt. En meget stor procentdel af vinterrapsens udbytte afhænger af rapsens udvikling inden vinteren. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroTeam, DLG Vinterrapsen er meget følsom over for dårlig jordstruktur. For at sikre en optimal fremspiring, og udvikling af en kraftig og dybtgående rod, skal jorden løsnes i cm dybde. Rapsen sås i to til tre cm dybde på en pakket bund for at sikre, at den optager fugtighed bedst muligt. Det optimale såtidspunkt vil de fleste år ligge mellem den 10. og 25. august. I det nordjyske kan der være fordele i at begynde lidt før, mens hybridsorterne under optimale forhold kan sås lidt senere i de sydlige dele af landet. På det optimale såtidspunkt er det godt at gå efter planter pr. m 2 i hybridsorterne og planter pr m 2 i liniesorterne. Når afgrøden er etableret, garanterer vi afsætning gennem vores puljeordning, som blev introduceret første gang i Vi modtager ca. 40 pct. af vores økologiske afgrøder årligt på puljeordningen. At vi har sat dansk avlet protein på dagsorden hilser adskillige landmænd meget velkomment. F.eks. Frede Mikkelsen fra Østjylland. Han har i år, for første gang, valgt at dyrke vårudsæd bestående af byg/ærte blandsæd. Kornpriserne har ikke været noget at råbe hurra for de seneste år, siger Frede Mikkelsen, der forsøger sig med blandsæd med bælgplanter som bærende del. Foruden at være i stand til at producere en mængde protein selv, ser han også en stor fordel i at benytte ærter som forfrugt i sædskiftet, da ærter er i stand til at trække kvælstof fra luften og ned i jorden. En proces, der ikke kun mindsker den mængde gødning, der skal bruges i blandsæden, men også i senere afgrøder på marken. Det ser fornuftigt ud Frede Mikkelsen har haft meget fokus på forholdet mellem ærter og byg i sin udsåning. Byg skal fungere som en støtte til ærterne, så der er kun blevet sået 35 kg byg pr. ha., mens der er sået 67 ærteplanter pr m 2, fortæller han. Ifølge den østjyske landmand er der en rigtig god mulighed for at have en proteinproduktion i Danmark. Hvis man har godt styr på sin ukrudtsbekæmpelse, ser det ganske Sådan behandler du rapsen Vi råder til at bruge 0,20-0,33 l Command CS og 0,5 l Stomp pr. ha senest tre dage efter såning, når du skal bekæmpe bredbladet ukrudt og enårig rapgræs. På lettere jorder bør der maksmimalt bruges 0,25 l Command CS pr. ha. Er der problemer med spildkorn og græsukrudt, kan du behandle med 0,5-1,0 l Focus Ultra og 0,5 l DASH pr. ha, når spildkorn og græsser har 1 til 3 blade. Angreb af rapsjordlopper varierer meget fra år til år, så følg varslingerne på www. planteinfo.dk. Strategien for bekæmpelse starter med en sprøjtning mod lopperne på rapsens kimbladstadie til bladstadie 4 med 0,2 l Cyperb 100 pr. ha. Senere følges op med 0,2 l Cyperb 100 sidst i september, inden larverne søger ind i rapsstænglerne. DLG har sat gang i en kampagne, som skal få danske økologer til at dyrke blandsæd i sædskifterne. fornuftigt ud, siger han og tilføjer, at DLGs initiativ omkring blandsæd er positivt for den fremtidige andel af dansk producerede proteinvarer i DLGs økologiske foder. Vinterraps har et stort udbyttepotentiale, men for at udnytte potentialet, er det vigtigt, at den etableres optimalt. Mildt efterår giver god tilvækst Det er en god idé at tilføre rapsmarken kg lettilgængeligt kvælstof om efteråret. Højeste mængde efter frøgræs eller ved nedmuldning af halm. For at opfylde vinterrapsens behov for kali, vil en NK-gødning være et godt valg. Vinterrapsen kan med fordel tilføres 10 kg Microtop pr. ha på rapsens 4. til 6. bladstadie. Microtop indeholder Mg, S, Mn og B, der alle er gavnlige næringsstoffer til en afbalanceret vækststart og en forbedret overvintring. Tidlig såning og et mildt efterår kan give en kraftig tilvækst om efteråret. I disse tilfælde bør rapsen behandles med 0,5 l Juventus 90 pr. ha i 5. til 9. bladstadie. Juventus 90 holder vækstpunktet tæt på jordoverfladen, så risikoen for frostskader bliver minimeret, og er samtidig god til bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma).

4 4 / 9. JULI 2010 SVIN Banebrydende nyheder i DLGs sofoder Vi lancerer fl ere banebrydende nyheder i vores sofoder i foderprogrammet Blandt andet kokosolie og et højere indhold af valin gør, at det med vores nye sofoder er muligt at udnytte det potentiale for 35 grise pr. årsso, som avlsfremgangen har givet de danske soholdere. Af Jesper Poulsen, agronom, DLG Husdyrernæring Svin DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Spritnyt sortiment på svinefoder Af Jesper Pagh, chefkonsulent, DLG Husdyrernæring DLGs nye sortiment på færdigfoder til svin er opbygget med fire produktlinier: Basis, Classic, Profil og Value. Sortimentet består af 13 grundblandinger, der er udviklet til en bestemt dyregruppe, f.eks. diegivende søer. Forskellene på de enkelte varianter er råvareprofilen, råvaregrænsernegrænserne, aminosyreprofilen, vitaminisering, mineralisering og brug af forskellige produktionsfremmende additiver. Basis omfatter, som navnet antyder, blandinger, der opfylder grisenes basale behov for næringsstoffer. De er som udgangspunkt sammensat med henblik på, at de skal fungere i besætningerne og samtidigt være prismæssigt attraktive. Classic består af blandinger, der er sammensat med udgangspunkt i, hvordan man generelt fra VSP (Videncenter for Svineproduktion) vil anbefale, at foderblandingerne bliver sammensat. Blandingerne tager udgangspunkt i danske normer for både aminosyrer, mineraler og vitaminer og vil være sammenlignelige med foderblandinger, der ellers findes på markedet. Profil-linjen tegner DLGs profil. Her bruger vi vores egne velafprøvede løsninger samt den nyeste internationale viden inden for svineernæring. I Profil får du det ekstra, som besætninger, der produktivitetsmæssigt ligger over normen, har behov for af vitaminer, mineraler, aminosyrer og energi. Desuden er råvaregrænserne mere snæver end i Classic og Basis. Value er DLGs flagskib. Her får du Danmarks absolut bedste foderblandinger. Afsættet er Profil-linjen, men her er vi på forkant med udviklingen og vil skabe fundamentet for at nå eksempelvis 35 grise pr. årsso og en foderudnyttelse hos slagtesvin, der går mod 2,5 FEsv pr. kg tilvækst. Der er i Value ekstra fokus på fedtkilder, råvaregrænser samt aminosyre- og proteinforsyningen. Kun omkring fem til ti pct. af soholderne udnytter i øjeblikket det fulde potentiale, og mere og mere tyder på, at der skal fokus på soens ernæring for at flere kan komme med i toppen. Det er netop den tanke, der ligger bag vores nye sofoder. Kig på vores Value-blandinger, der kommer i handlen fra august. Kokosolie giver mere energi i råmælken På Foulum har man i år afsluttet en stor undersøgelse af mulighederne for at øge pattegrisenes energioptagelse via sammensætningen af soens foder. Som noget nyt undersøgte man råmælken for sig. Undersøgelsen viste, at man ved at bruge kokosolie i sofoderet, i perioden hvor råmælken dannes, kan øge energiindholdet i råmælken med op til 30 pct. En så stor forøgelse af energioptagelsen vil øge pattegrisens chancer markant og føre til flere fravænnede smågrise. Med DLGs foderløsninger til slagtesvin får du foder hvor foderudnyttelsen, kr. pr. kg tilvækst og sundheden er i højsæde. Disse tre parametre mener vi er afgørende fokusområder for en god økonomi ved produktion af slagtesvin Af Ebbe Rejnhold Nielsen, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Svin Grisenes mavesundhed og evne til at udnytte det tildelte foder er helt afhængig af foderets struktur. Således forbedres mavesundheden med øget partikelstørrelse, mens foderudnyttelsen forbedres med faldende partikelstørrelse. I slagtesvinefoder fra DLG vil en del af hveden være groft formalet for at Der er kokosolie og et højere indhold af valin i DLGs nye sofoder Tidligere forsøg på Foulum har desuden klarlagt, at kokosolie også er en af de allerbedste fedttyper til at maksimere mælkeproduktionen set over hele dieperioden. Det giver større fravænnede smågrise. få den rette partikelfordeling, der tilgodeser mavesundheden, men som samtidig sikrer en høj produktivitet. Grisens fordøjelseskanal og evne til at omsætte næringsstoffer ændrer sig i takt med, at grisen bliver ældre. Det er derfor en god idé at anvende mere end en blanding til slagtesvinene fra kg. DLG har et bredt foderprogram til slagtesvinene med mange muligheder for at sammensætte en fasefodring, der netop passer til din bedrift. Energikoncentration Et nyt forsøg fra VSP viser, at et stigende energiindhold i slagtesvinefoder giver en stigende daglig tilvækst. Det kan være en fordel, hvis du har mulighed for at få flere dyr igennem dine Højere valin-indhold Også indholdet af aminosyrer i sofoderet spiller en rolle for mælkeproduktionen og fravænningsvægten. Det har længe været kendt, at indholdet af aminosyren valin i diegivningsfoderet er begrænsende for mælkeproduktionen. Det arbejde, vi i DLG har lagt i at få overblik over alle 11 essentielle aminosyrer i råvarerne, har vist, at der typisk ikke er tilstrækkeligt valin i diegivningsfoderet. Med fremkomsten af frit valin sidste år samt DLGs brug af råvarer med højt valinindhold er der nu mulighed for at fremstille diegivningsfoder med optimalt valin-indhold. Det højere niveau af valin svarer i øvrigt også til anbefalingerne for Videncenter for Svineproduktion (VSP). Økonomiske foderløsninger til slagtesvin stalde, mens det vil være bedre med et lavere enegiindhold, hvis du ikke kan kapitalisere en øget daglig tilvækst. DLGs salgsstyrke står klar Bedre reproduktion Får soen ikke nok af bare én aminosyre til mælkeproduktion, kompenserer hun til en vis grad ved at hente det fra sit kropsprotein. Det fører til et unødvendigt stort vægttab hos soen. De tabte kilo henter soen efterfølgende, men det kræver meget foder og er særdeles uøkonomisk. En anden negativ effekt er, at en so med højt vægttab efterfølgende får en dårlig reproduktion. Det dokumenterer et nyt forsøg fra VSP. Der er flere spildfoderdage, højere omløberprocent og færre smågrise i efterfølgende kuld. I diegivningsfoderet i vores nye sortiment har vi ikke bare øget indholdet af valin, men også af andre aminosyrer. De skal nemlig tilføres i et vist forhold for at gøre gavn. Det har været praksis udelukkende at øge indholdet af lysin, men det er således spild af både lysin og penge. Vores salgsstyrke står klar med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop dine slagtesvin. med råd og vejledning til valg af foderblanding til netop din bedrift.

5 9. JULI 2010 / 5 SVIN Øg din indtjening med den rigtige fodringsstrategi Tjørnehøj Mølle arbejder hele tiden på at sikre svineproducenterne gode produktionsresultater igennem godt foder. Med denne baggrund har vi udført en række forsøg med blandinger i forskellig kvalitet og prisklasse. Af Sussi R. Thomasen, agronom, Tjørnehøj Mølle Vores forsøg viser, at gode råvarer med høj fordøjelighed betaler sig og, at det ikke kan betale sig at gå efter en lav 100 kilopris. Vi har testet to af vores blandinger mod hinanden: En simpel sammensat blanding mod en blanding sammensat af gode kvalitetsråvarer. Forsøget blev udført de første to uger efter fravænning. Grisene vejede 4,5 kg i gennemsnit. Resultaterne viste bedre tilvækst og foderforbrug, mindre KVÆG Sæt kulør på rationen med Grønpiller Grønpiller er et rigtigt godt kvægfodermiddel, med positive effekter på vommiljøet og reproduktionen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring Kvæg Når du skal finde ud af, om Grønpiller vil gøre en forskel i netop din besætning, er det vigtigt at vurdere vombelastningen i rationen. Men det er også vigtigt at huske, at Grønpiller bidrager med væsentlige mængder protein og råfedt. Grønpiller indeholder det samme protein og antal fedtsyrer som det græs, du har stående på marken. Proteinet er af en høj kvalitet mht. aminosyresammensætningen, og kan til en fornuftig pris bibringe PBV og AAT til din ration. Grønpiller indeholder betydelige mængder Beta-karoten og E-vitamin, hvilket kan påvirke dine køers reproduktion positivt, især i den meget majsbaserede ration. Tilvækst (g/dag) Øger fiberfordøjelighed og fedtprocent Grønpiller er et godt ernæringsmæssigt supplement til den store mængde majsensilage og de store mængder stivelsesrigt kraftfoder i foderrationen til malkekøer. Forsøg har vist, at Grønpiller med en høj fordøjelighed kan erstatte stivelsesrigt kraftfoder kilo for kilo, når stivelsesindholdet i rationen er højt. Forklaringen er, at grønpiller har et højt indhold af fordøjelige cellevægge, der igen har en positiv indflydelse på vommiljøet. Et amerikansk forsøg viser, at en erstatning af stivelse med letfordøjelige cellevægge fra kraftfoder (f.eks. Grønpiller) øger fiberfordøjeligheden i vommen og fedtprocenten i mælken. Forsøget viser også, at passagen af stivelse fra vommen til tyndtarmen øges samtidig med, at totalfordøjeligheden af stivelsen bliver opretholdt. (Voelker & Allen 2003). Extra Plus Standard Grønpiller EFOS > , ,9 Kg ts/fe 1,25 1,45 1,65 Aske Maks. 10 Maks Mølle special 137 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning Foderforbrug (kg foder/kg tilvækst) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,58 Mølle special 1,41 First Feed Midi Dag 0-14 efter fravænning diarré og dermed medicinering hos gruppen, der fik den gode blanding. Simpelt hjemmeblandet foder blev testet mod højt fordøjeligt færdigfoder for at få svar på, om grisene kunne kvittere for merprisen på færdigfoderet. Resultatet viste bedre tilvækst og foderforbrug, reduceret dødelighed og øget indtjening på trods af, at færdigfoderet var dyrere end det hjemmeblandede foder. Gode råvarer betaler sig Med fokus på produktionsøkonomi, medicinering og dødelighed er der meget at hente ved at anvende den rigtige fodringsstrategi. Hvad enten man bruger færdigfoder eller hjemmeblandet foder, kan det betale sig at bruge gode råvarer med høj fordøjelighed. Begge forsøg viste, at grisene responderer på det i form af øget daglig tilvækst, reduceret foderforbrug, lavere dødelighed samt mindre diarré og dermed mindre medicinering. På trods af, at blandingerne med højt fordøjelige råvarer var dyrere i indkøb, var der en væsentlig øget indtjening ved at bruge dem frem for de billige blandinger. Sæt kulør på rationen med Grønpiller. Det øger både fiberfordøjelighed og fedtprocenten i mælken. Klargøring af kornlageret er også en af høstens opgaver. Sikring af kvaliteten på kornlageret Høst er lig med travlhed i marken, men også klargøring af kornlageret for at sikre kvaliteten af årets høst Af Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Opbevaring har stor betydning for den kvalitet, kornet har, når det ankommer i møller og bagerier Hvis kornet er opbevaret korrekt, ser vi helt klart en bedre kvalitet, og det er med til at sikre en høj fødevaresikkerhed, siger kvalitetschef på Valsemøllen, Susanne Danielsen. En god opbevaring er først og fremmest ensbetydende med en grundig rengøring af lageret før høst. Det er vigtigt, at alle småsten og andre fremmedlegemer fjernes fra lageret, for de kan i værste fald overføres til det mel og brød, vi køber i butikkerne, fortæller Susanne Danielsen. Selv meget små rester af gammelt korn kan desuden overføre Nyt produkt til behandling af korn og kornlagre Nomus A/S har fået dispensation til at bruge markedets eneste produkter til langtidsvirkende behandlinger mod kornskadedyr: K-Obiol ULV 6 til behandling af korn, der allerede er befængt med kornskadedyr. K-Obiol EC 25 til forebyggende behandlinger i tomme kornsiloer, haller, skadedyr som kornsnudebiller og svampesygdomme og dermed kontaminere det nye korn, der lægges på lageret. Tør og køl Så snart kornet er kommet på lager, bør fokus være på at tørre og køle kornet. Det er med til at garantere, at kornets kvalitet bibeholdes, og at lagersvampe ikke får mulighed for at udvikle sig. Lagersvampe producerer giftstoffet ochratoksin, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugeren, og i øvrigt betyder at kornet eller melet kasseres, forklarer Susanne Danielsen. Du sikrer kornets kvalitet bedst ved løbende at føre registreringer over temperatur og vandindhold under hele oplagringen. Læs mere om kornopbevaring på www. dlg.dk/afgroeder/konceptavl transport - og procesanlæg. Begge har hurtig knockdown og kontrollerende effekt over for en lang række skadevoldere. F.eks. kornsnudebiller, rismelsbiller og kastaniebrune biller. Udsprøjtningen må kun foretages af Nomus A/S i dispensationsperioden. DLG Service & Energi

6

7 9. JULI 2010 / 7 Sikker og fleksibel IT-løsning til hele bedriften På Tybjerggård administrerer Susanne Jeppesen søer i avl og opformering, 30 ansatte og 900 ha agerbrug i ét samlet netværk. TNMit står for levering og sikkerhed. Af Asger Kjær Nielsen, freelancejournalist Det begyndte med de berømte 20 tønder land for over 30 år siden. I dag har Susanne og Bent Jeppesen en af landets største avls- og opformeringsbesætninger med søer. De leverer avlsdyr til ind- og udland, har 30 ansatte og driver omkring 900 ha agerjord plus skov. Susanne Jeppesen står for al administrationen. Både med hensyn til registreringer i stalden og bogholderiet. Af hensyn til sikkerheden, og for at lette det administrative arbejde, har Susanne netop indviet et nyt centralt placeret kontor i en af sidebygningerne på Tybjerggård ved Herlufmagle, hvor parret bor. IT-central I det nye kontor er der indrettet seks arbejdspladser med computere, hvorfra Susanne og de ansatte kan tilgå et fælles netværk. Hver mandag møder driftslederne ind på kontoret til et fast ugentligt møde. Ellers kommer de her efter behov. Via programmet FarmGuard fra TNM, kan jeg som administrator, give de ansatte adgang til forskellige netværksdrev og forskellige computere på vores ejendomme, for eksempel I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. fodercomputere og ventilationsstyringer, siger Susanne Jeppesen. Tidligere var netværket åbent for alle, men med FarmGuard er det en administrator, der bestemmer hvem, der skal have adgang til hvad. Fast leverandør For Susanne Jeppesen er IT et helt naturligt arbejdsredskab. Jeg synes selv, vi bruger IT med omtanke. De, der har lyst til at arbejde med IT gør det, og de, der hellere vil passe grise gør det. Ellers kan IT blive en tidsrøver, siger hun. I over ti år har Susanne Jeppesen brugt TNMit som leverandør og rådgiver til alt, der har med IT at gøre. Jeg lægger vægt på, at jeg har den samme leverandør og helst kontakt til den samme person, som kender mit behov for IT og ved, hvad jeg har. Sådan er det med TNMit, som jeg har brugt siden de begyndte, siger hun Det er medstifteren Peter Søby fra TNMit, hun har kontakten til, men hun roser også virksomhedens generelle ITsupport for at komme med hurtig og kvalificeret hjælp. De giver ikke op, selv om jeg bliver ved med at spørge, fortæller Susanne Jeppesen. Hun opfatter slet ikke sig selv som en IT-freak, selv om hun har fuldstændig tjek på hvad det drejer sig om. For hende er IT et uundværligt arbejdsredskab og en stor hjælp i hverdagen. Fungerer din kommunikation optimalt i høstperioden? Når høsten skal i hus, er det vigtigt, at tingene klapper fra morgen til aften. Kommunikationen er vital, for med en god en af slagsen, kan du undgå spildtid og produktionsstop. Det er DLG Teles mål at spare tid og penge for dig som landmand ved at tilbyde den rigtige service til den rigtige pris. Derfor tilbyder vi en bred palette af teleprodukter/-ydelser, som kan hjælpe dig og dit landbrug til en problemfri kommunikation under høsten. PRODUKTNYT Som en del af landbrugskonceptet er der en helt ny serie af mobilabonnementer med rigtig mange fordele til dig. Blandt dem er muligheden for ubegrænset tale mellem kollegers og familiemedlemmers mobiler. Står du i marken og skal bestille reservedele, kan du gøre det via mobiltelefon. Også kommunikationen mellem marken og hjemmet kan på den måde køre ubegrænset, uden at du behøver at tænke på prisen. DLG Tele Nu kan DLG levere Cobra-bindegarn DLG markedsfører nu, i samarbejde med Skandinavisk Landbrugsplast, den unikke Cobrabindegarn. Cobra er udviklet af Maskinstationsejer Ole Jensen i samarbejde med en portugisisk virksomhed. Producenterne af pressere lancerede nye modeller med større pressetryk. Bindegarnsproducenterne supplerede med tykkere bindegarn til baller med vægt på kg, men det tykkere bindegarn gav imidlertid problemer i binde-mekanismen. Med Cobra er det lykkedes at lave et bindegarn, der klarer de høje brudstyrker. Det har en smidighed, der sikrer kontinuerlig drift, og knuderne holder. DLG Service & Energi Få olie til tiden i den travle høst Bestil din olie i god tid eller få automatisk opfyldning. Det giver chaufføren bedre mulighed for at nå alle høstens olieordrer, og du får din olie til tiden. Af Maria Hamilton Alle, der bare har lidt at gøre med landbruget, går ind i årets travleste periode nu. Det gælder også de chauffører, der kører ud med olie til danske landmænd. John Erik Nielsen er chauffør i Fjellerad Transport og har kørt olie ud til DLGs kunder i Himmerland siden Han er typisk ude hos kunder på en dag for at levere enten diesel- eller fyringsolie. For det meste kender han kunderne i forvejen. Det gør, at jeg ved nøjagtig, hvor tanken står, og hvad der skal fyldes på. Jeg kan også stoppe fejlleverancer, fordi jeg netop kender de forhold, fortæller chaufføren. Hasteordrer splitter min dag Hver dag, når John Erik Nielsen begynder sin tur rundt i det nordjyske med olie, er ruten nøje planlagt, så han ikke kører omveje eller spilder tid på andre måder. Det er derfor, hasteordrerne splitter min dag ad. Hvis jeg skal køre en omvej, risikerer jeg, at en anden kunde må vente længere på sin levering, forklarer han. Derfor er det vigtigt, at kunderne bestiller i god tid eller tilmelder sig automatisk opfyldning, hvor chaufføren kommer med olie på aftalte tidspunkter. Der er desuden den ulempe ved en hastebestilling, at den bliver pålagt et gebyr på 300 kr. Fyld tanken inden høst Leo Laustsen er hovedvognmand og ejer af Fjellerad Transport og står således for den overordnede planlægning af chaufførernes arbejde. Hans, og de andre vognmænds, chauffører kører ud med olie til DLGs kunder i hele Jylland og på Fyn. For ham er høsten en meget presset periode. Jeg hiver alt mit mandskab ind fra 1. august, og så udnytter vi alt vores materiale, reglerne for arbejdstid og køre-/hviletid fuldt ud, forklarer han. Det betyder, at det simpelthen kan være fysisk umuligt at udføre hasteordrer i den periode. Et godt råd til landmanden vil være at få fyldt tanken inden høst, og så at de tilpasser deres tankstørrelse til bedriften og udnytter tankkapaciteten fuldt ud, siger Leo Laustsen. Leo Laustsen står for den overordnede planlægning af oliekørslen. Han har rigtig travlt i høstperioden. Foto: Bjarne Hyldgaard John Erik Nielsen kører hver dag ud med olie til kunder efter en nøje planlagt rute. Den kan hurtigt blive splittet ad med for mange hastebestillinger.

8

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

DLG's fodersortiment til søer 2012-13

DLG's fodersortiment til søer 2012-13 DLG's fodersortiment til søer 2012-13 639873 658482 658629 639101 658632 639119 639102 658635 639098 639106 639107 658638 658234 So Die Value So Fiber Value Drægtig Fiber Value So Die Profil So Fiber Profil

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen Fodermøde SI Centret 6 juni Hans Ole Jessen Nye aminosyrenormer til smågrise Skånenorm afskaffes 2 3 Risikovurdering - Indhold af afsk. soja og diarré DLG s sortiment til smågrise fra 7 kg til 30/45 kg

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Kort om CR Foderservice k.s.

Kort om CR Foderservice k.s. CR Foder et godt foder Mobile blandeanlæg til landbruget Kort om CR Foderservice k.s. Startet af Niels F. Rasmussen 1. Okt. 2010 Pressemeddelelse december 2010. Opsøgende salg primært Fyn, forår 2011 1.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? NR 10 OKTOBER 2015 Vækst SIDE 10 Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd SIDE 4 Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? SIDE 5 SIDE 18

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet Reproduktion få et godt resultat Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet 2 årsager til manglende faring Fejl ved etablering af drægtighed Fejl ved opretholdelse af drægtighed Et samspil af mange faktorer

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere