Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg"

Transkript

1 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE DETAILHANDLEN SPARER KRAFTIGT PÅ ENERGIEN DANMARKS TRE SUNDESTE VIRKSOMHEDER FUNDET > 07 > > 13 > bagsiden Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv mener 78 procent af virksomhederne ikke, at politikerne bør forsøge at påvirke, hvem der sidder i en bestyrelse. Af Kristian Kongensgaard Det er af Europa-Kommissionen blevet foreslået at stille krav om, at mindst 30 procent af en bestyrelses poster skal gå til kvinder. I en medlemsundersøgelse i Dansk Erhverv er virksomhederne blevet bedt om at angive deres syn på et sådant forslag. I alt 78 procent af de adspurgte har svaret, at man ikke fra politisk hånd bør forsøge at påvirke, hvem der sidder i en bestyrelse. Kun 7 procent vurderer, at det er et nødvendigt indgreb for at sikre ligestilling - i hvert Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført via internetbaserede spørgeskemaer sendt til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i perioden 22. februar til 2. marts I alt har 150 virksomheder medvirket i undersøgelsen. fald midlertidigt. To ud af tre virksomheder vurderer, at det ikke ville give et positivt økonomisk afkast at bruge ressourcer på at få en mere lige kønsfordeling på ledelsesniveau. Kun 12 procent mener, at det ville give et positivt afkast, mens 23 procent har svært ved at vurdere det og svarer ved ikke. Det afspejler efter alt at dømme, at virksomheder er fokuserede på at vælge de mest egnede kandidater til lederstillinger. Politiske indgreb eller andre tiltag, der tvinger virksomheder til at vælge bestemte kandidater, vil derfor efter virksomhedernes opfattelse næppe få en positiv effekt på bundlinjen. Skader konkurrencekraften I Dansk Erhverv er direktør Christian T. Ingemann heller ikke begejstret for kønskvotering. I en artikel inde i bladet om bestyrelsesarbejde siger han blandt andet: Det er klart, at kvoter, der begrænser ledelsesretten, kan virke hæm- Det diskuteres i øjeblikket i EU at indføre kønsvoter, således at mindst 30 procent af en virksomheds bestyrelse skal udgøres af kvinder. Hvilket af følgende udsagn er mest dækkende for din holdning til forslaget: Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar Et klart flertal af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder vil selv bestemme, hvor mange mænd henholdsvis kvinder, der skal sidde i deres bestyrelse. (Foto: Colourbox). mende for produktiviteten, og det skader vores konkurrencekraft. Men når det så er sagt, så er det afgørende for virksomhederne, at de får den bedste kvinde eller mand, derom skal der ikke herske nogen tvivl. Vagn Sørensen, der er professionelt bestyrelsesmedlem med formandsposter i blandt andet TDC, KMD og F.L. Schmidt, pointerer i et andet interview her i bladet, at han gerne ser flere kvinder i bestyrelser - men ikke gennem tvang: Der skal flere kvinder i bestyrelser, ikke mindst fordi det vil forbedre kvaliteten af beslutningerne. Men jeg tror ikke på kvoter, og de er hverken til gavn for kvinderne eller virksomhederne. Jeg bestræber mig på at få flere kvinder ind i de bestyrelser, jeg er medlem af, men man skal have tålmodighed. Læs mere om bestyrelsesarbejde på side 3 og på midtersiderne.

2 DANSK ERHVERV leder marts 2012 S 2 UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Erhvervslivet klar til vækst - er politikerne? De seneste måneders økonomiske nøgletal peger i retning af, at væksten er på vej tilbage i dansk økonomi. Særligt eksporttallene har været gode, ligesom ledigheden, privatforbruget og investeringerne viser spæde tegn på forbedringer. Selv om vi langt fra er på niveauet fra før krisen, så er der altså noget, som tyder på, at vi har fået bremset nedturen og snart kan se fremad igen. Udviklingen er glædelig og skyldes ikke mindst erhvervslivets evne til at skære til og omstille sig til den virkelighed, som fulgte i kølvandet på den finansielle nedsmeltning. Desværre har politikerne ikke fulgt op og sideløbende vist vilje til at gøre det at drive virksomhed i Danmark mere attraktivt. Tværtimod. Det er dog ikke for sent at håbe på, at politikerne også vil bidrage til at genskabe væksten. Statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde i sin nytårstale, at vi står foran historisk store forandringer. Regeringen har med annonceringen af arbejdsmarkedsreformer, skattereform og produktivitetskommission lagt op til et ambitiøst år. Desuden er der nedsat et tværministerielt udvalg med ikke mindre end 13 ministre, som skal kigge på muligheden for at styrke Danmarks position inden for blandt andet de kreative erhverv, sundhed og velfærd samt turisme og oplevelse. Hvis alle de ovennævnte initiativer gribes an med det ene mål for øje, at de skal bidrage til at øge væksten, så er der håb forude. Hvis der i stedet blot bliver tale om ideologisk omfordeling eller signalpolitik, så vil de seneste måneders positive nøgletal igen hurtigt kunne få negativt fortegn. Det positive er, at regeringen har set rigtigt i forhold til, hvor den kan gøre en forskel. Spørgsmålet er blot, om den har viljen til at følge op og gennemføre det på en måde, så det bidrager til væksten. Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager, anne margrethe køster design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2012 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Kan din organisation blive mere effektiv? Arbejd Smartere bevægelsen, der består af Microsoft, Telenor, Dansk Erhverv, Djøf, Miljøorganisationen 10:10 og Dansk Energi, inviterer til seminar med inspiration til, hvordan du kan skabe en smartere og mere fleksibel arbejdskultur i din virksomhed. Onsdag den 18. april Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Alle virksomheder skal være mere produktive for at overleve den internationale konkurrence. Men hvordan henter man nogle ekstra procenters effektivitet oveni de forbedringer, som virksomhederne allerede har gjort? Der ligger et stort produktivitetspotentiale i smartere arbejdsgange og i at have medarbejdere, der kan arbejde fleksibelt. Udover øget individuel produktivitet, viser undersøgelser og cases samtidig, at øget produktivitet også kan øge work-life balancen hos medarbejderne. På Arbejd Smartere-seminaret vil repræsentanter for tre virksomheder fortælle, hvordan de i praksis arbejder med forandring og fleksibilitet. Fremtidsforsker Anne Skare vil give sit bud på det paradigmeskifte, vi lever i. Hvordan danske virksomheder er tvunget til at arbejde på en ny måde for at kunne følge med i den internationale konkurrence. Carsten Hallund Slot, der er Vice President, Market Insight and Excellence i Vestas, vil dele sine erfaringer med metoder til at styrke samarbejdet på tværs af organisationen. Grundlæggeren af RobotLab, Lars Ringe, vil give et indblik i, hvordan man skaber high-performance virtuelle teams. Deltagerne kan også få indblik i, hvordan Microsoft har fastholdt sin position som en af Danmarks bedste arbejdspladser ved at slippe medarbejderne fri fra kontoret og dermed øge den individuelle produktivitet. Divisionschef Nana Bule kommer med sit bud på, hvordan vi gearer virksomhederne til et mere fleksibelt arbejdsmiljø og leder selvledende medarbejdere. Derudover vil Dansk Erhverv præsentere en ny undersøgelse om produktivitet og komme med gode råd til at skabe en fleksibel arbejdsplads. Målgruppe Administrerende direktører og HR-chefer. Tilmelding Det er gratis at deltage. seminar Arbejd Smartere Microsoft, Telenor, Dansk Erhverv, Djøf, Miljøorganisationen 10:10 og Dansk Energi er initiativtagerne bag Arbejd Smartere bevægelsen, der sætter fokus på fordelene ved at arbejde fleksibelt - både for medarbejdere, virksomheder og samfundet. Ved at belyse fordelene og vise gode eksempler på fleksible arbejdspladser, er målet at give flere danske virksomheder og medarbejdere muligheden for at arbejde hjemmefra, på farten eller på andre lokationer end den fysiske arbejdsplads. Målet er samtidig at tilbyde vejledning omkring, hvad virksomheder og medarbejdere med fordel kan forholde sig til, for at den fleksible arbejdsplads bliver en succes, herunder rådgivning om udstyr samt politikker for fleksibelt arbejde. Konsortiet stod også bag Den Nationale Hjemmearbejdsdag, der blev gennemført den 2. maj 2011 i samarbejde med det daværende Videnskabsministerium.

3 DANSK ERHVERV ledelse marts 2012 S 3 Danskerne imod kønskvoter i erhvervslivet En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv dokumenterer, at danskerne er imod kønskvoter og andre politiske indgreb, der skal skabe en mere lige kønsfordeling på lederniveau. ledelse Af Kristian Kongensgaard Hele 68 procent har i undersøgelsen angivet, at man ikke fra politisk hånd bør forsøge at påvirke, hvem der sidder i en bestyrelse. 64 procent er overvejende eller helt uenige i, at man fra politisk hånd bør gennemføre lovtiltag for at få en mere lige kønsfordeling. Desuden vurderer befolkningen, at mænd i højere grad end kvinder er interesserede i at blive ledere, mens tendensen er, at kvinder sætter familielivet højere. Dermed handler kønsforskelle i et væsentligt omfang om forskellige prioriteter og ønsker. Derfor er det nødvendigt at se mere nuanceret på kønsdebatten og ikke automatisk gå ud fra, at der er tale om diskrimination eller urimeligheder, hvis kønsfordelingen på ledelsesniveau på en arbejdsplads eller i en branche ikke er 50:50. Konkret er der spurgt til et EU-forslag om, at mindst 30 procent af en virksomheds bestyrelse skal være kvinder. Kun 12 procent mener, at det er et nødvendigt indgreb. Yderligere 10 procent mener, at man bør anvende andre politiske tiltag end kvoter - også selvom de ikke får lige så stor effekt. Dermed er det mere end to ud af tre danskere, som er imod kønskvoter i erhvervslivet. Kvoter er en lappeløsning Det er meget glædeligt, at der er en bred forståelse af, at kvoter er en lappeløsning. Vejen til flere kvindelige ledere går ikke via en begrænsning af ledelsesretten. For uanset hvordan vi pakker det ind, så vil en begrænsning af ledelsesretten være hæmmende for produktiviteten og skadende for konkurrencekraften. Dét grundvilkår må vi ikke negligere i et behjertet forsøg på at nå målet - flere kvindelige ledere. Vi ved jo, at den demografiske forskydning betyder, at erhvervslivet kommer til at mangle den rette arbejdskraft. Lægger man yderligere begrænsninger på virksomhedernes råderum, så gambler man med rammevilkårene for sund virksomhedsledelse, siger Birgitte Meisner, chef for HR & ledelse i Dansk Erhverv. Det diskuteres i øjeblikket i EU at indføre kønsvoter, således at mindst 30 procent af en virksomheds bestyrelse skal udgøres af kvinder. Hvilket af følgende udsagn er mest dækkende for din holdning til forslaget: Kilde: Interresearch for Dansk Erhverv, februar Birgitte Meisner: Chancen og magten skal gribes aktivt. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Interresearch A/S i februar Der er indsamlet besvarelser via internettet fra et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning, vægtet på både køn, alder, uddannelse og politisk ståsted. Kvinder kan godt - men prioriterer anderledes Befolkningsundersøgelsen har også afdækket danskernes syn på forskellene mellem mænd og kvinder. Der er opstillet en række udsagn om arbejdsliv. Svarpersonerne er blevet bedt om at angive, om de generelt set synes, at det passer bedst på mænd eller kvinder. Godt halvdelen af danskerne vurderer, at beskrivelsen er interesserede i at blive ledere passer bedst på mænd. Kun 1 procent mener, at det passer bedst på kvinder. Der er også en klar tendens til, at der er flere, som mener, at beskrivelsen udnytter deres kompetencer optimalt og er ambitiøse med deres karriere generelt set passer bedre på mænd end på kvinder. I begge tilfælde mener flertallet af de adspurgte dog ikke, at der er nogen forskel mellem mænd og kvinder. Tilsvarende er der mange, som mener, at kvinder lægger mere vægt på at få en del fritid og at have et fleksibelt arbejdsliv. Flertallet vurderer dog, at der ikke er nogen kønsforskel i forhold til disse udsagn. Derimod er det 76 procent af danskerne, som vurderer, at beskrivelsen sætter familielivet højere end karrieren passer bedre på kvinder end på mænd. Kvinderne rammer ikke mod et glasloft, men står på et limgulv. Birgitte Meisner, chef for HR & ledelse, Dansk Erhverv Tøver med at gribe magten Undersøgelsen bekræfter, hvad vi tidligere har set, nemlig at kvinderne tøver med at gribe magten. Lidt groft kan man sige, at forestillingen om, at kvinderne rammer mod et glasloft, ikke er korrekt. Der er mere tale om, at kvinderne står på et limgulv. Chancen og magten skal gribes aktivt, der er tale om et tilvalg. Det er både paradoksalt og ærgerligt, at det valg så ikke tages. For kvinderne har jo både evnerne og kompetencerne. De optager størstedelen af pladserne på de gymnasiale, mellemlange og videregående uddannelser. Det undrer mig, at det enorme privilegium, det er at have evner og kompetencer, ikke omsættes til karrieremæssige ambitioner. Det uforløste potentiale er for stort til at overse, siger undersøgelsen. Ligesom den siger, at drøftelserne naturligvis skal tages på virksomheden rundt om mødebordet. Men den primære og måske altafgørende drøftelse af prioriteringer skal tages i hjemmet, rundt om middagsbordet, påpeger Birgitte Meisner.

4 DANSK ERHVERV fakta marts 2012 S 4 Foto: Stagis A/S. Lige pa webben Forfatteren Nikolaj Stagis udgav sin nye bog Den autentiske virksomhed i forbindelse med en ledelseskonference på Børsen i København. Vi har ikke kunder - vi har fans Forfatteren Nikolaj Stagis har udgivet en ny bog om Den autentiske virksomhed. Topchefer og ledere på alle niveauer skal fremover være i stand til at kortlægge, analysere og lede virksomhedens autentiske identitet, hvis de vil bevæge virksomheden fra krise til succes eller indtage en førende position på markedet. Sådan siger forfatteren Nikolaj Stagis, der er anerkendt for sin design- og kommunikationsvirksomhed, og som nu har udgivet en bog om Den autentiske virksomhed. Bogudgivelsen blev ledsaget af en række danske og europæiske såkaldte topbrands fra erhvervslivet. Blandt andre den italienske motorcykelfabrikant Ducatis tidligere direktør, Federico Minoli, der fortalte om, hvordan han formåede at vende krise til vækst ved at gøre brug af Ducatis autentiske styrker og lade sig inspirere af deres passionerede brugere, de såkaldte Ducatisti : Vi har ikke kunder - vi har fans, berettede han. Professor Majken Schultz, Copenhagen Business School, benyttede lejligheden til at lægge afstand imellem Nikolaj Stagis bog og andre bøger om ledelse: Meget tænkning inden for managementlitteraturen arbejder med forsimplede modsætninger. Denne bog gør det modsatte. Den demonstrerer, hvordan mange af de førende virksomheder bliver autentiske, sagde hun. Bedre adgang til eksportfinansiering for SMV er For at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at få adgang til vækst- og eksportfinansiering har regeringen for nylig indgået aftale om en udviklingspakke. De seneste års økonomiske krise har resulteret i, at især SMV er har fået svært ved at få adgang til finansiering til at realisere deres planer om vækst og eksport. I dag kan danske virksomheder få hjælp gennem Eksport Kredit Fonden - EKF. De muligheder bliver nu styrket med udviklingspakken. Hos EKF kan en virksomhed få en eksportgaranti. Det betyder, at den bliver forsikret mod de økonomiske og politiske risici, der kan opstå ved at handle med andre lande. Udviklingspakken styrker denne eksportlåneordning med yderligere 15 milliarder kr. til i alt 35 milliarder kr. Det er primært større virksomheder, der anvender denne ordning. Men små og mellemstore danske underleverandører vil også få glæde af den. Forlængelsen af EKF s reducerede krav til kapitaldækning giver også mulighed for at hjælpe endnu flere eksportvirksomheder. Det vil gavne alle typer eksportvirksomheder, som har særligt svært ved at finde finansiering. Kapitalkravet forlænges til udgangen af 2015, og det betyder, at EKF kan yde ekstra eksportgarantier og dermed understøtte eksportordrer for mange danske virksomheder for mindst 20 milliarder kr. i de kommende år. I Dansk Erhverv er vi meget positive over for disse tiltag. De gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at komme i gang med deres eksportprojekter og vil på længere sigt styrke dansk eksport og skabe nye arbejdspladser, siger eksportkonsulent Mimi Ipsen. Her er et udpluk af nyheder, kampagner og temaer, der i deres helhed kan læses på Dansk Erhvervs hjemmeside: Hold øje med kemikalielisterne Virksomheder har god grund til at holde øje med kemikalier, som er på vej til at blive identificeret som særligt problematiske - de såkaldte SVHC-stoffer - eller hvor der er forslag om en harmoniseret klassificering og mærkning af stoffet i EU. Kom med dine forslag til EU's strategi for bæredygtighed EU s strategi for bæredygtigt forbrug og produktion skal revideres. Europa- Kommissionen har i den forbindelse åbnet en online konsultation, hvor relevante aktører har mulighed for at indsende synspunkter og forslag til tilføjelser. Skudår sikrer lille fremgang i dankortomsætning Nye tal for dankortomsætningen i februar 2012 viser en stigning på cirka 0,8 milliard kr. set i forhold til samme måned sidste år. Skuddagen har en effekt, vurderer Dansk Erhverv. Skal din virksomhed profileres i Berlingske-tillæg om, hvad Danmark skal leve af? Nu har du muligheden for at profilere din virksomhed i et Berlingske-tillæg om erhvervslivets konkurrencekraft, der udkommer op til Dansk Erhvervs Årsdag den 15. maj Nye afgifter skyld i højere dansk inflation Efter faldende inflation gennem 2. halvår 2011 har den danske inflation taget et hop opad efter nytår - fra 2,4 procent i december til 2,8 procent i januar - det er en direkte konsekvens af en række nye danske afgifter.

5 DANSK ERHVERV ok marts 2012 S 5 Nye overenskomster 2012 Alle de nævnte overenskomster indgår som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Overenskomsterne er således i skrivende stund ikke endeligt vedtaget endnu. Derfor skal virksomhederne følge de gældende overenskomster for , frem til, at mæglingsforslaget er vedtaget. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2012, når overenskomsterne er endeligt tiltrådt. Foto: Colourbox. Foto: Colourbox. Bagere og slagtere Dansk Erhverv og Fødevareforbundet NNF har for en 2-årig periode fornyet overenskomsterne for henholdsvis bagere og slagtere: Landsoverenskomst for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Landsoverenskomst for Slagtere og delikatesseassistenter i supermarkeder mv. Under de afsluttende overenskomstforhandlinger ses fra venstre Jørgen Aarestrup Jensen - forhandlingssekretær i 3F Transport, Jørgen Egeskov - formand for Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforening, Kim René Busch - faglig sekretær i 3F Transport, samt Morten Schønning Madsen - underdirektør i Dansk Erhverv og forhandlingsleder for DTL s arbejdsgiverforening. Transport Aftalen mellem Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforening og 3F Transport omfatter cirka chauffører og er i tråd med de øvrige forlig, som er blevet indgået på DA/LO området. Aftalen betyder lønstigninger på normallønnen på kr. 1,60 pr. time pr. 1. marts 2012 og kr. 1,85 pr. 1. marts Forskudttidstillæg hæves med 1,4 procent pr. år. Andre centrale elementer i forliget er blandt andet, at der indføres øget adgang til uddannelse i forbindelse med opsigelse: Pr. 1. oktober 2012 er medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer eller lignende berettiget til i opsigelsesperioden at deltage i kurser af to ugers varighed, udover de i overenskomsten allerede gældende to uger. Der indføres også en seniorordning: Der bliver mulighed for at indgå aftaler om seniorordninger fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Som led i seniorordningen konverteres hele eller dele af pensionsbidraget til seniorfridage. Der er tale om et økonomisk ansvarligt forlig. Men det er også helt afgørende for at sikre vores medlemsvirksomheder og de ansattes arbejdspladser i de vanskelige år, som vi befinder os i, siger Morten Schønning Madsen, underdirektør i Dansk Erhverv og forhandlingsleder for DTL s arbejdsgiverforening. (Foto: Dansk Erhverv). Kontor og lager Aftalen om en ny kontor- og lageroverenskomst mellem Dansk Erhverv og HK Handel og HK Privat får betydning for cirka ansatte. Direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, udtrykker på trods af det langstrakte forhandlingsforløb tilfredshed med de opnåede resultater. I lighed med de øvrige overenskomster er der tale om en økonomisk ansvarlig aftale, som vil være med til at styrke konkurrenceevnen og dermed bevare arbejdspladser i virksomhederne. Desuden er det lykkedes at bevare fleksibiliteten i overenskomsten, hvilket også vil bidrage positivt til konkurrenceevnen, siger han. I en fælles udtalelse fra formanden for HK HANDEL, Jørgen Hoppe, og formanden for HK/Privat, Simon Tøgern, hedder det blandt andet: Samlet set er der tale om forbedringer for vores medlemmer, og vi er tilfredse. Især forbedringerne i forhold til 50 procent reglen er endnu et skridt i den rigtige retning. Men derudover er efteruddannelsen vigtig, og uddannelsesambassadørerne er et godt værktøj. Aftalen er retningsvisende for en lang række af de mindre overenskomster på kontor- og lagerområdet. Samtidig med kontor- og lageroverenskomsten er IT-overenskomsten med HK også blevet fornyet. Forliget på kontor- og lagerområdet indeholder blandt andet: Aldersgrænsen for opsparing af pension nedsættes fra 20 år til 18 år. Seniorordning, der giver mulighed for at opspare pension, fritvalgskontoen og feriefridage til køb af frihed efter at være fyldt 60 år. Etablering af fælles uddannelsesambassadører, som skal inspirere til øget efter- og videreuddannelse. Virksomheder kan elektronisk aflevere lønsedler, feriekort og andre dokumenter, som skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold. Èn fælles sats for aflønning af unge under 18 år. Forbedret adgang for arbejdsgiver til at rette fejl og mangler ved ansættelsesbeviser uden at skulle betale bod. HK talsrepræsentant, hvor overenskomsten ikke er sat i kraft. Ret til akkumulering af frihed til selvvalgt uddannelse. Øget fleksibilitet og forøgelse af timebetaling under forældreorlov. Forhøjelse af ekstra pensionsbidrag under barselsorlov. Detaljerne i de fornyede overenskomster kan læses på Dansk Erhvervs hjemmeside:

6 DANSK ERHVERV eu marts 2012 S 6 Udnyt mulighederne bedre i det indre marked Kontakt Indre Markeds Center - og få gratis råd og vejledning om eksporthindringer i løbet af højst 5 dage. Af Kristian Kongensgaard Dansk Erhverv er godt tilfreds med, at det danske EU-formandskab har sat fokus på at få det indre marked til at fungere mere effektivt for at skabe vækst og beskæftigelse og hermed styrke Europas globale konkurrenceevne. Der er efter organisationens opfattelse brug for at få ryddet ud i de mange tekniske handelshindringer, virksomhederne støder på, når de forsøger at afsætte deres varer og tjenesteydelser i andre EU-lande. Tal fra Europa-Kommissionen viser, at det indre marked har et uudnyttet eksportpotentiale på 108 milliarder kr. som følge af netop disse handelshindringer. For Dansk Erhverv er det helt afgørende, at EU s indre marked med sine 500 millioner indbyggere fungerer smidigt og effektivt. Det er meget vigtigt, at danske virksomheder, når de støder på barrierer i andre lande, Flere adgange til det indre marked For virksomheder, der ønsker at tilbyde serviceydelser i andre EU-medlemslande, skal der findes Kvikskranker i alle medlemslande. Formålet er, at virksomhederne gratis skal kunne orientere sig om, hvilke regler, der gælder i de enkelte medlemslande, og klare alle nødvendige administrative formaliteter online. Kvikskranker for tjenesteudbydere: Virksomheder kan også få bistand til individuel juridisk rådgivning, støtte til at finde samarbejdspartnere eller hjælp til at ansøge om EU-fondsmidler gennem Enterprise Europe Network, der består af mere end 580 erhvervsorganisationer fordelt over 47 lande. Enterprise Europe Network: Bekendtgørelser om europæiske offentlige udbud, der er offentliggjort i tillæg til Den Europæiske Unions Tidende, kan findes online på TED - Tenders Electronic Daily, hvor information om hvert udbud kan findes på alle EU s officielle sprog. TED: Generel information om virksomheders rettigheder i EU kan findes på Dit Europa. Dit Europa: ved, hvor de skal gå hen for at få råd og vejledning. Således at de ved, hvordan de kommer videre, om barrieren er reel, eller om det drejer sig om en national handelshindring, der er sat i verden for at holde konkurrenter ude af et marked, siger EUchef Anne Marie Damgaard, og fortsætter med en opfordring til virksomhederne om at tage fat i Indre Markeds Center. Hvad er Indre Markeds Center? I Danmark kan virksomhederne kontakte Indre Markeds Center, der ligger hos Erhvervsstyrelsen. Centeret har en hotline og en hjemmeside, hvor virksomheder kan blive direkte vejledt om regler eller praksis, der vanskeliggør deres aktiviteter på det indre marked. Indre Markeds Center yder danske virksomheder gratis og anonym rådgivning og undersøger sager og problemstillinger inden for 5 dage. Indre Markeds Center henvender sig til alle, der udøver forretning på tværs af grænser eller overvejer at eksportere til andre EU-lande. Centeret bistår med informationer om praksis ved salg i andre EU-lande og kan vurdere, hvorvidt andre landes regler eller praksis kan betragtes som en handelshindring. Indre Markeds Center kan hjælpe med at fjerne handelshindringen og herved styrke væksten og antallet af arbejdspladser i Danmark ved at øge eksporten til EU-landene. Indre Markeds Center kan findes på hjemmesiden: Dansk Erhvervs EU-chef, Anne Marie Damgaard, opfordrer medlemsvirksomhederne til at benytte Indre Markeds Center. Textil & Tøj skifter navn til WEAR Brancheforening: Efter mere end 30 år med navnet Textil & Tøj er brancheforeningen nu blevet til WEAR. Navneskiftet signalerer samtidig en ændring af foreningens fokusområder, som fremadrettet vil handle mere om blandt andet CSR, e-handel, miljø og handelspolitik. Det har længe været et ønske, at der skulle ske en fornyelse af foreningen - den kommer her i 2012, og vi glæder os meget til at kaste os over den proces. Man vil fremover se og opleve WEAR langt flere steder og i mange andre sammenhænge end tidligere, siger WEAR s sekretariatschef, Torben E. Hoffmann Rosenstock, og fortsætter: Mode- og tekstilbranchen er et af Danmarks største eksporterhverv, og der ligger en stor talentmasse af unge designere i branchens underskov. WEAR skal være med til at støtte op og sikre, at mode- og tekstilbranchen også i fremtiden kan være blandt kronjuvelerne i dansk eksport. WEAR præsenterer ny hjemmeside den 20. april 2012, hvor foreningen også holder generalforsamling. Men allerede nu kan man smugkikke på den midlertidige hjemmeside: Textil & Tøj hedder fremover WEAR. Men brancheforeningen skal blandt andet fortsat være med til at sikre mode- og tekstilbranchen som et af Danmarks største eksporterhverv. (Foto: Colourbox).

7 DANSK ERHVERV innovation marts 2012 S 7 Ud af lærerværelset og ind på virksomhederne De danske erhvervsskoler ligger inde med viden, der kan styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder, lyder det i en ny rapport fra tænketanken DEA. Af Amalie Kipp innovation Hvad skal vi leve af i Danmark? Dette spørgsmål er blevet stillet igen og igen de sidste mange år, alt imens udflytningen af industriproduktion har taget fart, og talrige arbejdspladser er blevet nedlagt. Svaret ligger imidlertid ikke lige for - især ikke efter at det er gået op for os, at også serviceydelser og vidensopgaver som eksempelvis programmeringsarbejde, kontaktcenterarbejde og grafisk tilrettelæggelse nu også flyttes ud i stor stil. Det er ikke kun de virksomheder, som arbejder internationalt, der er udsat for konkurrence. Det gælder også hjemmemarkedserhvervene. Det er ikke tilstrækkeligt at få en god idé, som virksomhederne gennemfører og så regner med at kunne leve af resten af dit liv. Om et par uger, måneder eller år har andre også fanget idéen og er blevet dine konkurrenter. Der er brug for, at vi konstant arbejder med nytænkning og udvikling af produkter og ydelser. Vi skal udvikle os - hele tiden! Vi har brug for innovation og nytænkning i erhvervslivet - det er det, vi skal leve af i fremtiden. Det er derfor helt centralt og livsnødvendigt for virksomhedernes overlevelse at have en udviklingskultur - og at have øje for hvordan de bliver bedre til at løse opgaver på nye måder. Det kræver ofte hjælp og inspiration udefra. Er erhvervsskolerne og andre uddannelsesinstitutioner sådanne steder, hvor man som virksomhed kan gå hen og få hjælp til at tænke anderledes, hjælp til at gennemføre ændringer og planlægge kompetenceudvikling af sine medarbejdere - ja måske! Mangler strategi Tænketanken DEA s nye rapport Erhvervsskoler på Nyt Arbejde - BAGGRUNDSRAPPORT ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM INNOVATION OG VÆKST Baggrundsrapporten om Erhvervsskoler på nyt arbejde kan downloades fra hjemmesiden: dea.nu/publikation Samspil med virksomheder om innovation og vækst sætter fokus på samarbejdet mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet samt hvilke barrierer og gevinster, skolerne oplever herved. Erhvervsskolerne skal ikke give sig ind på områder, hvor andre, som for eksempel revisorer og væksthuse, har mere erfaring og viden. Svend Berg, uddannelseschef, Dansk Erhverv Stort set alle adspurgte uddannelseschefer i DEA s undersøgelse mener, at erhvervsskolerne skal agere som aktive medspillere i erhvervslivet. Erhvervsskolerne mener selv at have et indgående kendskab til de udfordringer, som lokalområdets virksomheder oplever, og at de har lærerkræfter med kompetencer til at omsætte ny viden og forskning til praktisk anvendelse i virksomhederne. Erhvervsskolerne ligger uden tvivl inde med en viden, som erhvervslivet kan drage nytte af. Men skolerne skal gennemtænke og planlægge, hvordan de vil formidle denne viden til virksomhederne, så virksomhederne føler, de kan drage nytte af den og gerne vil købe den. Den viden, erhvervsskolens undervisere har og bruger i deres undervisning, kan være svær at omdanne til en viden, som kan bruges til at inspirere og hjælpe virksomheden til at tænke i udvikling. Så meget desto mere vigtigt er det, at erhvervsskolerne lægger en strategi for, hvordan de vil formidle deres viden. Det er kun halvdelen af de adspurgte skoler i undersøgelsen, som rent faktisk har en strategi for, hvordan de kan bidrage til innovation i erhvervslivet, siger uddannelseschef Svend Berg, Dansk Erhverv. Skolen skal fokusere på egen viden Svend Berg mener også, at det er vigtigt, at erhvervsskolerne først og fremmest tager udgangspunkt i den viden, de almindeligvis anvender i undervisningen: Skolen skal ikke give sig ind på områder, hvor andre, som for eksempel revisorer og væksthuse, har mere erfaring og viden. For at undgå, at skolen falder igennem, er det vigtigt, at erhvervsskolen trækker på eksterne parter, hvor den ikke selv slår til, påpeger han. Debat i vidensalonen Med afsæt i rapporten har DEA holdt en såkaldt Vidensalon, hvor resultaterne i undersøgelsen blev vendt og debatteret. Blandt andet præsenterede uddannelsesleder Henrik Nyby, HTX ved EUC Nordvest i Hjørring, uddannelsesinstitutionens Nulenergihus. Et projekt med fokus på miljø og nytænkning, samt samarbejde mellem elever på erhvervsuddannelserne og færdiguddannede tømrere, murere, elektrikere og VVS-installatører. Huset giver mulighed for at lære at arbejde med og afprøve nye teknikker og materialer, som mange ellers ikke ville vove sig ud i at bruge. Under debatten blev panelet præsenteret for spørgsmålet: Hvad er den største barriere for samarbejde? Svaret kom prompte fra både Peter Enevoldsen fra Danske Erhvervsskoler og Kjeld Skovsgaard fra Aalborg- Tech: Os selv! - altså erhvervsskolerne. De to herrer pegede begge på behovet for en holdningsændring og et øget engagement, hvis erhvervsskolerne skal bruges som samarbejdspartnere. Svend Berg, Dansk Erhverv, påpegede, at skolerne skal fokusere på egen viden og systematisere den. Han tilføjede, at arrogance hos skolerne skal elimineres, hvis et samarbejde med erhvervslivet skal realiseres: Det er essentielt for et samarbejde, at begge parter får gevinst af det. Erhvervsskolerne skal kende deres begrænsning Gennem hele debatten var der i det store hele enighed om, at erhvervsskolerne ligger inde med viden, som skal udnyttes. Der skal finde videndeling sted, men skolerne skal være opmærksom på at kende deres begrænsning. Essentielt for skolens serviceapparat er engagerede uddannelseschefer, som tør og vil gå nye veje. På spørgsmålet Hvordan kommer vi videre? svarede Peter Enevoldsen, Danske Erhvervsskoler, at politisk anerkendelse af erhvervsskolerne er et vigtigt skridt på vejen. Men love og regler er ikke, hvad der er brug for i denne tvist: Der er brug for konkret og brugbar viden, som kan sælges til virksomhederne, konkluderede han. Svend Berg, Dansk Erhverv, fulgte det op ved at påpege behovet for personale- og strategiudvikling, for at skolen kan agere samarbejdspartner. Ifølge Kjeld Skovsgaard, Aalborg- Tech, skal skolerne anerkende det paradigmeskifte, som sker i samfundet, og indse, at de ligger inde med ny og anderledes viden. Afsluttende sagde han: Vi skal ud af lærerværelset og ind på virksomhederne. Ifølge uddannelseschef Svend Berg, Dansk Erhverv, mangler mange erhvervsskoler en strategi for, hvordan de kan bidrage til innovation i erhvervslivet.

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 IT HANDLER IKKE OM COLA OG KODER SLUT MED KVINDEFNIDDER BETALER DU FOR MEGET FOR DIT

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014 #13 29.-31. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL CSR SKAL UD I ALLE HJØRNER DETAILHANDLENS

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011

16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 Hk HANDEL OG DANSk ErHvErv ENIGE Om kritik PIONérErNE I SOCIALE medier GLObAL INNOvATION

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering. #7 15.-17. maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere