Vinylpladens renæssance i en moderne, digital tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinylpladens renæssance i en moderne, digital tid"

Transkript

1 Vinylpladens renæssance i en moderne, digital tid Danmarks Biblioteksskole, København KK02 Dimitend: Nils Markvardsen Vejleder: Steffen Knak-Nielsen Antal normalsider: 72 Afleveringsdato: onsdag den 1. juli 2009

2 Abstract Since 2006 there has been an increasing growth in the sale of vinyl records. It is a surprising fact that an analogue media format undergoes a renaissance in a time, where digital formats rule. What causes this renaissance of the vinyl record in a modern, digital era? The vinyl record as an analogue media was primarily replaced by the digital media format, the CD in However the CD and the later digital variation download (MP3) didn t manage to replace the analogue vinyl record completely. Mainly because of the qualities of the vinyl record which separate the analogue vinyl record from the digital media formats. These qualities are primarily a better sound quality in the analogue media as the digital sound picture isn t able to reconstruct the complete natural sound structure. Furthermore the experience value of the vinyl record has certain advantages compared to the mobile, compact digital media. First there is an aesthetic value in the visually advanced record covers which also contains exclusive information to the interested music enthusiast. These qualities in the record cover enhance the contemplation value in sitting peacefully at home listening to a great sound performance while investigating the visually challenging and exclusively informative record cover. 2

3 Problemformulering Hvorfor har vinylpladen fået en renæssance i en moderne, digital tid? 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract s. 2 Problemformulering s. 3 Indholdsfortegnelse s. 4 Indledning s. 5 Metode s. 7 Evolutionsteori s. 12 Lydbærende mediers historiske udvikling s. 17 Musiksalget statistisk set s. 29 Digital versus analog lyd s. 50 Pladecoveret s. 59 Konklusion s. 69 Kildefortegnelse s. 70 Bilag 1 korrespondance med IFPI Danmark s. 77 Bilag 2 kvalitativt interview med Kim Kofod, Rock Uglen s. 79 4

5 Indledning Jeg har valgt at skrive om vinylpladens renæssance, da jeg har været ivrig samler af vinyl og CDer siden midtfirserne. Musik er min store passion, og jeg booker bl.a. koncerter i det københavnske undergrundsmiljø. I slutningen af 2007 bed jeg for første gang mærke i skriverier omkring stigende salgstal for den analoge vinylplade. Jeg læste artiklerne med forundring, da vinylsalget ellers har været lavt lige siden de digitale CDer i 1989 overhalede i antal solgte enheder. Op gennem 90erne skilte folk sig af med vinylerne til fordel for CDer, og vinylen gik fra at være det dominerende musikformat til at være et nichemedie. Vinylen forsvandt aldrig helt, men har levet i skyggen af CDen. Det gør den fortsat. I dag er CD og download af MP3-filer så langt de mest populære musikformater, men vinylens salgstal stiger, og det er en interessant tendens i en moderne, digital tid. Jeg vil besvare problemformuleringen om vinylpladens renæssance i en moderne digital tidsalder ved at stille et andet spørgsmål. Hvad gør vinylen unik i forhold til de andre lydbærende medier (CD og MP3-filen)? Der er to forhold, som gør vinylen til noget særligt. Det første forhold hænger sammen med den analoge lyd. Kassettebåndet er også et analogt medie, men det er så godt som udfaset i dag, så vinylen er ene om at repræsentere den analoge lyd. Det andet forhold er den æstetiske dimension og de udsmyknings- og indpakningsmuligheder, som det 30x30cm store pladecover lægger op til. Ved at belyse vinylpladens mediespecifikke egenskaber vil jeg undersøge årsagerne til vinylpladens renæssance. Evolutionsteori I første del af opgaven vil jeg præsentere Niels Ole Finnemanns evolutionsteori fra bogen Internettet i mediehistorisk perspektiv. Det teoretiske grundlag er udvalgt i henhold til pladens historie, som strækker sig fra 1887 til nutiden og over flere udviklingstrin, hvor USB pladespilleren (fra 2006) der er en sammensmeltning af den analoge og digitale verden er seneste nyskabelse på pladefronten. Til at sætte denne historiske udvikling i ramme/perspektiv er Finnemanns teori velegnet, fordi han identificerer fem højdepunkter i menneskets kulturelle 5

6 udviklingshistorie talen, skriften, bogtrykket, de analoge/elektroniske medier og de digitale medier. Lydbærende mediers historiske udvikling I anden del belyser jeg de vigtigste lydbærende medier, da man skal kende udviklingshistorien for at forstå vinylpladens renæssance. Det begynder med de analoge medier i form af fonografen, grammofonen (først til lak og siden vinyl) og magnetbåndet. Derpå følger de digitale medier CD, MP3-filen og USB pladespilleren. Musiksalget statistisk set I tredje del belyses den statistiske udvikling i musiksalget. Udgangspunktet er det danske musiksalg fra og med branchens omsætningsmæssige højdepunkt i Den danske udvikling i musiksalget sammenholdes med det amerikanske salg, som er verdens største. Det amerikanske musiksalg sammenlignes endvidere med verdenssalget og på den baggrund drages konklusioner omkring musiksalgets situation. Digital vs. analog lyd I fjerde del kommer jeg ind på lyden, da den spiller ind på vinylens renæssance. Jeg sammenligner den digitale CDlyd med den analoge vinyllyd, og der fremkommer argumenter for og imod begge formater. Pladecoveret I femte del belyses den æstetiske dimension ved vinylpladens cover/indpakning, som er af stor betydning for mediets renæssance. Der indledes med pladecoverets historiske udvikling, som munder ud i en definition på et godt pladecover. Der skal lyde en stor tak til nedenstående personer for deres hjælp til udarbejdelse af dette projekt: Marketingsdirektør Jesper Bay fra IFPI Danmark De københavnske pladeforhandlere: Kim Kofod (Rock Uglen) og Troels (Repo Man Records) Kontorfuldmægtig Lotta Adelheid fra Danmarks Statistik 6

7 Metode Jeg har valgt et teoretisk fundament i form af Niels Ole Finnemanns evolutionsteori (Finnemann 2005, s ). Det teoretiske grundlag er udvalgt i henhold til pladens historie, som strækker sig fra den første fase af de lydbærende mediers historie til nutiden, hvor USB pladespilleren der er en sammensmeltning af den analoge og digitale verden er seneste udvikling på pladefronten. Finnemanns evolutionsteori, om hvordan menneskets kulturelle udviklingshistorie har forløbet sig, er yderst brugbar i forhold til nærværende problemformulering. Hans emergens begreb om de processer (tilfældigheder og samfundsforhold), der har ført til nyudvikling kan jeg afprøve på de lydbærende mediers udvikling ved at stille spørgsmål (hvordan er et givet medie fremkommet?). De lydbærende medier har i høj grad udviklet sig i samspil med hinanden og Finnemanns teori kan bruges til at analysere niveauspringene fra det ene lydbærende medie til det andet. Historisk set er der løbende kommet nye medier til. Når der kommer et nyt medie til, som har nye eller forbedrede funktioner i forhold til gamle medier, så aflastes/ændres gamle mediers funktioner og anvendelse. I de musikbærende mediers udvikling forekommer der netop eksempler på aflastninger, som kan identificeres og analyseres med Finnemanns teori. De gamle medier udgår først, hvis et nyt medie kan overtage alle dets funktioner (Finnemann, 2005, s ). Dette aspekt er netop interessant i forholdet mellem det digitale CD-medie og det analoge plademedie, hvor vinylpladen ikke er forsvundet på samme måde som kassettebåndet. Finnemans omtalte teori fungerer som en slags spørgemaskine (Finnemann, 2005, s. 18), der kan afprøves på et givet medie og derigennem belyse, hvad der ligger til grund for, at et givet medie har udviklet sig, som det har gjort. Finnemanns teori vil fungere som en rød teoretisk tråd gennem hele opgaven, da teorien er velegnet til at belyse mediernes udvikling. Lydbærende mediers historiske udvikling I opgavens anden del belyser jeg de lydbærende mediers udviklingshistorie. Det giver kun mening at tale om vinylpladens renæssance, hvis man kender historien. Derfor er det essentielt 7

8 at være bekendt med den historiske udvikling. Forud for vinylpladen ligger en medieteknisk udvikling, ligesom der i de senere år er fremkommet nyudvikling med USB pladespilleren, som spiller ind på vinylpladens renæssance. Vinylpladens genkomst hænger også sammen med nutidens øvrige lydbærende medier i form af CD og MP3-filen (som belyses i de efterfølgende dele). Det er derfor væsentligt med et indblik i de digitale medier og deres karakteristika. De lydbærende mediers udviklingshistorie bygger overvejende på følgende kilder: Cancel & Vigild & Dahlager (2004); Hein & Torp (2003); Knak-Nielsen & Kjær & Larsen (1996) samt Wikipedia (Compact Disc; Digital audio tape; DVD; Emile Berliner; Gramophone record; Loudspeaker; Mini-disc; Phonograph; Thomas Edison; Videotape format war; Wire recording). Cancel & Vigild & Dahlager belyser grundigt komprimering af digital lyd i henhold til MP3. Hein & Torp gennemgår lydbærende mediers historie fra fonografen til DVD. Jeg har suppleret med Knak-Nielsen & Kjær & Larsen, da der forekommer mange mediespecifikke oplysninger og de to kilder supplerer hinanden godt. Jeg har henholdt de lydbærende medier samt relaterede emner med Wikipedia for opdatering af seneste udvikling på området. Jeg bruger Finnemanns teori på de lydbærende medier for at få et større indblik i sammenhængen og udviklingen af medierne. Jeg inddrager Klaus Bruhn Jensens begreb mediekonvergens fra bogen Medier og Samfund (Jensen, 2008, s. 111). Det er et træk ved enkeltmedierne, som lægger op til større samspil med andre medier. Mediedivergens er derimod et udtryk for større forskellighed, fragmentering mellem medierne (Jensen, 2008, s. 112). Jeg vil bruge de begreber til at forstå nutidens udvikling af de lydbærende medier. Musiksalget statistisk set I opgavens tredje del analyserer jeg musiksalget for at finde ud af, hvordan henholdsvis CD, download og vinyl klarer sig. Jeg har valgt at belyse det danske og amerikanske musiksalg, som er vestlige markeder af vidt forskellige størrelser. Danmark rangerer end ikke blandt de tyve mest musiksælgende lande i verden, mens USA har verdens største salg. For at sætte de to landes musiksalg i perspektiv, så sammenholdes det med musiksalget på verdensplan. 8

9 De danske oplysninger om musiksalget er indhentet fra IFPI Danmark (den danske del af The International Federation of the Phonographic Industry), mens de amerikanske oplysninger er udsendt af RIAA (Recording Industry of America). For begge landes vedkommende er de statistiske oplysninger baseret på distributørernes salg til detailhandlen. Jeg har også ønsket at få indblik i detailhandlens salg til forbrugerne, da det er et udtryk for det reelle salg. Nelson SoundScan indhenter oplysninger fra amerikanske og canadiske detailhandlere, fysiske som på nettet, over salget til forbrugerne (udspecificeret på medier). Uafhængige kilder gør dog opmærksom på, at meget salg via uafhængige pladeforretninger ikke indgår i Nelson SoundScans registrering. Det er derfor ikke muligt at sætte nøjagtige tal på salget til de amerikanske og canadiske forbrugerne. Jeg har kontaktet Danmarks Statistik for at få indblik i musiksalget til de danske forbrugere, men der optræder ikke en særskilt kategori for musiksalget, der er blevet slået sammen med filmsalg i grupperingen Detailhandel med musik- og videooptagelser. Der foreligger dermed ikke noget retvisende dansk statistikmateriale over salget af musik til forbrugerne. Den danske udvikling i musiksalget må derfor alene baseres på IFPIs statistiske materiale. Udviklingen i salget af vinyl hænger også sammen med CD og MP3. Jeg inddrager Finnemanns teori til nærmere forståelse af udviklingen. Musiksalget bygger statistisk set overvejende på følgende kilder: 2008 Year-End Shipment Statistics; Bay (2009); (Bilag 1); Hansen (2009); Pladebranchens årsskrifter (04-08); Schollert (2008, 18. marts); Schollert (2008, 21. december); Skillings (2009) og Strøyer (2006). Den statistiske udvikling i det amerikanske musiksalg dokumenteres i 2008 Year-End Shipment Statistics, som udsendes af RIAA. Dertil kommer statistiske oplysninger fra Nielsen SoundScan (Skillings). Pladebranchens årsskrifter (04-08) dokumenterer det danske musiksalg og udsendes af IFPI. Derudover har jeg brugt kilder til seneste nyt omkring den statistiske udvikling i musiksalget i form af Bay og Hansen. Schollert og Strøyer har gennemført interviews med fremtrædende personer i musikbranchen, som er brugbare i nærværende opgave. 9

10 Digital versus analog lyd/pladecoveret I opgavens fjerde og femte del fremhæver jeg de forhold, som gør vinylen unik i forhold til de øvrige lydbærende medier (CD og download af MP3). Det drejer sig om henholdsvis den analoge lyd og det 30x30cm store pladecovers æstetiske kvaliteter. Vinylens renæssance hænger i høj grad sammen med de begrænsninger, som de digitale medier har, hvad angår lydkvalitet og den æstetiske indpakning. Fjerde del bygger overvejende på følgende kilder: Karbo (2003) og Knak-Nielsen & Kjær & Larsen (1996). Kilderne supplerer hinanden godt, når både Karbo og Knak-Nielsen & Kjær & Larsen omtaler lyd og digitalisering af lyd. Femte del bygger overvejende på følgende kilder: Azoulay, (2007); Bisbjerg & Larsen & Frederiksen (2008); Flyvbjerg (2008) og Knak-Nielsen & Kjær & Larsen (1996). Bisbjerg & Larsen & Frederiksen omtaler pladecoverets historie, som er vigtig baggrundsviden i udviklingen af pladecoveret. Knak-Nielsen & Kjær & Larsen har en definition på grafisk kvalitet i bøger og andre tryksager, som kan bruges i henhold til vinylpladens cover/indpakning, som er genstand for tekst og illustrationer. Azoulay og Flyvbjerg har gennemført interviews med fremtrædende personer i musikbranchen, som er brugbare i nærværende opgave. Digitale kilder I opgaven indgår digitale kilder fra danske som udenlandske medier, bl.a. fordi det ikke har været muligt at verificere de allernyeste oplysninger (eksempelvis statistiske) andet steds. Den engelske udgave af Wikipedia (http://en.wikipedia.org) bruges i opgaven til at tjekke seneste udvikling inden for de lydbærende medier. Jeg har valgt den engelske udgave frem for den danske, da den engelske generelt byder på mere dybdegående information (i hvert fald hvad angår de lydbærende mediers udvikling). Empirisk materiale Til udarbejdelse af denne opgave har jeg også indhentet empirisk materiale i form af et kvalitativt interview med en nøgleperson inden for dansk musiksalg. Jeg har valgt at lave et interview med netop Kim Kofod, da han har stor indsigt i pladeindustrien i kraft af sine mange 10

11 år i branchen. Kim Kofod har drevet pladeforretningen Rock Uglen siden 1983, der er Københavns ældste specialbutik for metal, punk, hardcore, rock og blues (transskriberet interview forelægger som Bilag 2). Derudover har jeg korresponderet med Marketingsdirektør Jesper Bay fra IFPI Danmark (forelægger som Bilag 1), der er pladeselskabernes brancheorganisation og den danske afdeling af The International Federation of the Phonographic Industry. Korrespondancen med Jesper Bay var specifikt møntet på at indhente oplysninger omkring vinylsalget i Danmark. Vinylsalget er ikke opgjort i Pladebranchens årsskrifter, så jeg har fået de statistiske oplysninger tilsendt. 11

12 Evolutionsteori Niels Ole Finnemann har med bogen Internettet i mediehistorisk perspektiv analyseret medieudviklingen fra de orale samfund til de digitale mediers fremkomst. Med Internettets komme mener han, at vi står over for den femte store mediematrice i menneskehedens udviklingshistorie. Den matrice udgøres af de digitale medier og ligger i forlængelse af de fire øvrige mediematricer talen, skriften, bogtrykket og de analoge/elektroniske medier. For at forstå Internettet og dets omkring sig gribende betydning, så forudsætter det ifølge forfatteren et kendskab til mediematricernes kulturhistoriske udvikling. Det er netop denne kulturhistoriske udvikling med tilhørende teoretiske begreber, som jeg vil benytte i opgaven. I det følgende redegøres for Niels Ole Finnemanns evolutionsteori (Finnemann, 2005, s ) Evolutionsteori niveauspring fra mindre til større kompleksitet Evolutionsteori forbindes ofte med Charles Darwin. Hans banebrydende værk fra 1859 Om Arternes oprindelse ved naturlig selektion eller ved de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelse regnes for måske det væsentligste input i videnskabelig biologi. Darwin beskæftiger sig bl.a. med survival of the fittest -begrebet (de der er bedst til at tilpasse sig omgivelserne). Denne form for tilpasningsegnethed er ikke Niels Ole Finnemanns sigte. Han beskæftiger sig derimod med niveauspring fra mindre til større kompleksitet. Disse niveauspring har ikke noget med fremskridt, naturlove eller metafysiske forhold at gøre. De handler tværtimod om at under visse omstændigheder, så kan mindre komplekse biosociale organisationsformer udvikle sig til højere kompleksitet (Finnemann, 2005, s. 16). I den forbindelse kommer emergens begrebet ind i billedet. Emergens er en proces, der fører noget nyt med sig og øger kompleksiteten. Emergens viser sig ofte som en kombination af tilfældigheder og samfundsforhold. Kernen i emergens er, at helheden er mere end de enkelte dele. Det, at der opstår noget ud fra de enkelte dele, som ikke kan ses, hvis der kun er fokus på delelementerne. Inden for kemiens verden kan det eksempelvis være sammensmeltningen af flere stoffer, der fører til noget uforudset, som det ikke ville have været muligt at forudsige, hvis man kun havde set på de enkelte stoffer hver for sig. 12

13 Finnemann antager, at niveauspringene lægger til grund for liv på jorden, det være sig menneskets biologiske udvikling fra det første stadie til det nuværende. På samme vis forekommer der spring i vores kulturelle udviklingshistorie (Finnemann, 2005, s. 16). I mediehistorisk henseende har Finnemann identificeret fem kulturhistoriske spring alle udviklingstrin til højere kompleksitet. De fem kulturhistoriske spring/mediematricer 1) Tale Samfund baseret på tale. Det kan for eksempel være jæger-/samlerkulturer. Det er uvist, hvornår de orale samfund opstod. Der er heller ingen efterladte sproglige spor. Men de orale samfund antages at være langt ældre end skriftkulturerne. De er i hvert fald ældre end det ældste skrift. Det antages, at mange orale samfund også har haft visuelle kommunikationsformer, som hulemalerier, røgsignaler og lyde fra diverse slagtøjsinstrumenter (Finnemann, 2005, s. 35). 2) Skrift (+ tale) Den ældste skriftkultur (Kileskrift) dateres tilbage til ca f.v.t. Den opstod i Babylonien (i det sydlige Mesopotamien, som i dag er Irak). Kileskrift var et skriftsystem indgraveret med en griffel i fugtige lertavler. Fra griflen, der gav tegnene et kileformet udseende, stammer navnet. Det antages, at der på ca. samme tid opstår skriftkulturer andre steder på kloden uafhængigt af hinanden i bl.a. Ægypten og Kina. Det danske runealfabetet, som havde rod i græsk skrift, dateres tilbage til omkring år 200 (Finnemann, 2005, s. 35). 3) Bogtryk (+ tale + skrift) De første bloktryk i træ kan spores tilbage til Kina i 500-tallet. I år 1000 blev der brugt løse typer i træ, ligeledes i Kina. I 1200-tallets Korea blev der lavet metaltyper. Tyske Johan Gutenberg opfandt blybogstavet, der var et enkeltbogstav, som kunne genbruges. I 1455 trykte han 200 bibler med sin nye teknik og blev krediteret for opfindelsen af bogtrykkerkunsten i den vestlige verden. Den første trykte bog i Danmark blev til i 1482 (Finnemann, 2005, s. 36). 13

14 4) De analoge/elektroniske medier (+ tale + skrift + bogtryk) Året 1843 markerer begyndelsen på brugen af energibaserede medier. Det sker med den elektriske telegraf i USA der siden kom til Europa i Medierne i denne matrice beror i høj grad på elektricitet som for eksempel telefon, grammofon, båndoptager, fjernsyn, radio, telefax, diverse måleapparater, skrivemaskinen (også den ikke-elektriske) osv. Den direkte tale bliver suppleret med den analogt medierede tale (sekundær oralitet), der fremkommer gennem brug af telefon, radio, fjernsyn osv. (Finnemann, 2005, s ). 5) De digitale medier (+ tale + skrift + bogtryk + de analoge/elektroniske medier) 1930ernes regnemaskineprojekter ligger til grund for de første computere som Eniac og Colossus, der blev udviklet i Tyskland, England og USA i løbet af 40erne. PC en, som stationær computer, udvikles sidst i 70erne den bærbare fra og med 87. Internettet åbnes op for befolkningen i 90erne. Matricen er en integration af IT, Internet og digitale medier (CD, DVD, telefoni osv.). Udover den direkte tale og den medierede tale, så tilføjes medieret tale i digital form (tertiære oralitet), der kan være digitaliserede menneskestemmer/syntetisk tale (Finnemann, 2005, s ). Modernitet Ifølge Finnemann spiller moderniteten en stor rolle i udviklingen af de tre seneste mediematricer. Som årstallene indikerer i de fem mediematricer, så afløses den ene matrice af den næste i et stadigt hurtigere tempo. Det er som nævnt uvist, hvornår talesproget opstod, men talen er i hvert fald langt ældre end skriftkulturen, der blev til for godt 5000 år siden. Bogtrykket er godt 1500 år gammelt, de analoge/elektroniske medier er små 200 år gamle og de digitale medier kom til verden for ca. 60 år siden. Ifølge Finnemann er denne acceleration i historien påvirket af den europæiske modernitet, som ligger til grund for den fjerde og femte mediematrice, men som også allerede spiller ind fra og med 1400-tallets trykte tekstkultur i Europa. I moderniteten, som udvikles efter oplysningstiden (fra ca ), lå en trang til at forny og forandre verden. Det skete bl.a. gennem øget produktion af viden og nye kommunikationsformer over afstand (brevforsendelser og telegrafen). Det er sådanne samfundsomvæltninger, der ifølge Finnemann ligger til grund for udvikling af de seneste mediematricer (Finnemann, 2005, s. 18). 14

15 På baggrund af mediematricernes inddelinger, tegner der sig et billede af fem forskellige typer informationssamfund, som hver især er epokedannende i forhold til kommunikation, viden samt sociale og kulturelle mønstre. Inddelingerne skal forstås på den måde, at indholdet i mediematricen er karakteristisk for den specifikke tid/periode. Den inddeling vil imidlertid ikke passe på alle samfund, da tidspunkterne samt rækkefølgen for brugen af de enkelte mediematricer og indholdet deri ikke har været ensartet kloden over. Eksempelvis kan der godt optræde samfund, der fik skriften og bogtrykket på samme tid. Der kan også være samfund, som sprang en matrice over, eller en del af medierne i en given matrice (Finneman, 2005, s. 38). Videreudvikling af eksisterende medier Alle fem mediematricer regnes for evolutionære spring, da de hver især er med til at øge kompleksiteten i samfundet. De tidligere medier består og benyttes. Fordi skriften kom til, forsvandt talen ikke. Men med skriftens komme var det for eksempel ikke længere strengt nødvendigt at være i stand til at genfortælle sagn udenad. Det kunne nedfældes i stedet og dermed fik talesproget en ny og anden funktion (en friere rolle). Medierne giver altså mulighed for at udvikle sig i samspil med hinanden og åbner op for at kunne benyttes på nye måder og i andre sammenhænge. Da fotografiet blev opfundet, døde malerkunsten ikke. Malerkunsten udviklede sig derimod i nye, mere eksperimenterende retninger som impressionisme og kubisme væk fra fotografiets akkurate gengivelse af virkeligheden. Når der kommer et nyt medie til, som har udbyggede funktioner i forhold til de tidligere medier, eller funktioner der ikke var indeholdt i de tidligere medier, så restruktureres den samlede matrix (Finnemann, 2005, s. 57). Samtidig aflastes et eller måske flere af de gamle medier og kan føre til andre funktioner. Det kan komme til udtryk via nye anvendelser, som i princippet kan være lige så interessante, som det nye medium, der skubbede hele processen i gang. Som sagt består og benyttes de tidligere medier, men der er dog tilfælde, hvor de udgår til fordel for noget nyudviklet, der har overtaget de gamle mediers funktion. Skrivemaskinen er i høj grad udskiftet af computeren, hvis tekstbehandling har gjort skriveprocessen enklere. Der vil sandsynligvis være dem, der holder fast i skrivemaskinen af nostalgiske grunde, men det vil være et fåtal. Skrivemaskinen er også et eksempel på et medie, der i samspil med andre 15

16 medier (som regnemaskinen) groft sagt er forløbere for computerens udvikling. Det er i hvert fald nogle af de samme tanker og ideer, der går igen. Så frem for at anskue computeren som en rendyrket nyopfindelse, så kan den betragtes som en videreudvikling af eksisterende medier. Mediernes interaktion danner altså tilsammen en ny mediematrice. Spørgemaskine Emergensbegrebet i Finnemanns udviklingsteori anskueliggør, at det nye integreres med det gamle i stedet for at se udviklingen som en stereotyp opdeling af det nye vs. gamle. Mediernes udvikling smitter helt naturligt af på samfundet, der løbende forandrer sig. Fordi samfundet er i forandring, så bliver samfundet ikke smidt ud eller erstattet med et andet. Det lever derimod videre som en medspiller i fortsatte forandringsprocesser. Til at beskrive sådanne udviklings-/forandringsforløb er evolutionær teori brugbar. Der er dog begrænsninger. Eksempelvis har evolutionær teori, såvel som andre teorier, ikke løst begyndelsen verdens og livets oprindelse. En anden begrænsning ligger i, at det ikke er muligt at forudsige næste spring/udviklingstrin. Fra den mundtlige kultur, kunne man ikke forudsige skriftkulturen. Og fra den skriftlige kultur, kunne man ikke forudsige bogtrykket osv. Så det er dermed ikke muligt at se hvordan det nye bliver til. Først når det nye har indfundet sig, kan de processer, der førte til det nye, studeres. Niels Ole Finnemanns evolutionsteoretiske vinkel på mediehistorien skal ikke opfattes som en påstand om, at det er den endegyldige sandhed om mediehistorien. Men han opfatter teorien i sin reducerede form som den bedst givne sammenfatning. Teorien/modellen er en slags spørgemaskine, hvis formål er at lade sig afprøve på et givet historisk materiale. Det er samtidig en model, der sætter mediehistorien i et tidsmæssigt perspektiv og giver mulighed for at studere mediernes udvikling set i bakspejlet. 16

17 Lydbærende mediers historiske udvikling herunder også apparaturer til optagelse/afspilning af lyd Introduktion I dette afsnit vil jeg ligeledes forholde mig til historien. Jeg vil fokusere på de vigtigste lydbærende medier historisk set. De lydbærende mediers udvikling udspiller sig i de to seneste mediematricer de analoge/elektroniske medier og de digitale medier. Det begynder med fonografen, grammofonen (til lakplader og dernæst vinyl) og magnetbånd i den fjerde mediematrice (de analoge/elektroniske medier). Derefter fortsætter det med CD, MP3-filen og USB pladespilleren i den femte mediematrice (de digitale medier). Fonografen Fra 1826 blev det muligt at se virkeligheden gennem linsen på et kamera og fastfryse øjeblikket for tid og evighed. På samme vis blev der gjort tanker om at optage og gemme lyd. Amerikanske Thomas Alva Edison blev i 1877 krediteret for opfindelsen af fonografen, hvis udtryk kommer fra oldgræsk phonos (lyd) og graphos (skrift). Apparatet blev også kaldt en talemaskine eller en lydskriver. Edison var en opfinder, der i sin levetid ( ) tog patent på en lang række opfindelser deriblandt diktafonen (1887). Edisons opfindelse af fonografen tillod at optage og gengive lyd. Teknisk set var det en slags lyddåse med et mekanisk urværk, der ligesom spilledåserne 1 skulle trækkes op ved håndkraft. Fonografen bestod af en membran i bunden af en tragt. Ved lyd påvirkning kommer membranen i svingninger. Disse svingninger overføres via en vægtstang til en stift, som indgraverer en rille, med mere eller mindre dybe hak alt efter svingningernes styrke, i en roterende valse (en vokscylinder). Derefter kunne man høre det indgraverede i valsen ved at lade stiften køre gennem rillen 2. Vokscylinderen havde den ulempe, at den ikke kunne 1 I 1700-tallet kom spilledåserne i produktion. Det var første gang, at det var muligt for private at erhverve sig et stykke mekanisk drevet musik. Det var dog kun de absolut mest velstående, der havde råd til den slags fornøjelser. Teknikken havde rod i et arbejde udviklet af schweiziske urmagere i 1600-tallet. Den fine mekanik blev indbygget i bl.a. snusdåser og smykkeskrin. Det var dog først i 1800-tallet, at spilledåserne opnåede større udbredelse, da de også blev udbudt i skrabede udgaver til de mindre velstående (Døssing, 2008). 2 Dette var faktisk Edisons forbedrede udgave af den originale model, som brugte tinfolie i stedet for den mere robuste vokscylinder, der kunne tåle at blive afspillet flere gange. 17

18 reproduceres. Så hver optagelse var unik. Det blev imidlertid muligt at indspille på fem fonografer på én gang. Hvis ønsket var flere valser, så måtte der indspilles på ny. Edison tænkte ikke på det tidspunkt i et større kommercielt musikperspektiv, men opfattede først og fremmest fonografen som et redskab til at optage stemmer, der bl.a. kunne bruges ved sprogstudier. Det lykkedes først i 1901 at reproducere Edisons valser. Problemet var at støbe en valse, hvor man kunne få valsen ud igen efter endt afstøbning. Det problem blev løst med et materiale, der trak sig lidt sammen i processen, så valsen slap formen. 3 Den første grammofon Valsen var dog ikke det eneste medie på den tid, der blev brugt til at optage og gengive lyd. I 1887 tog den tyskfødte amerikaner Emile Berliner patent på The Gramophone (grammofonen) en plade frem for en valse. Rillen var spiralformet på den runde plade, der lå vandret på en roterende zinkplade. I modsætning til Edisons opfindelse var skæringen lateral (nålen har en konstant skæredybde), men bevæger sig fra side til side i den lidt bugtede rille. På Edisons valse var det muligt at indspille 2 minutter, hvorimod de spiralformede riller kunne indeholde 3 minutter. Tilmed viste det sig at være nemmere at lave et aftryk af lyden. Det var en form for spejlvendt proces, hvor stiften ridsede i et blødt voksmateriale ved indspilning af lyd. Når så voksen stivnede, kunne der tages et aftryk af rillerne og man kunne af den vej fremskaffe en eksakt kopi af indspilningen. De første år blev disse kopier lavet i et hårdt gummimateriale, som lydkvalitetsmæssigt ikke kunne måle sig med Edisons valser. I 1895 udskiftede Berliner gummiet med en blanding af asbest og shellak (materialet stammer fra skjoldet på en asiatisk bille). Dermed var lakpladen født, som var en forbedret udgave af den tidligere plade både hvad angår lyd og holdbarhed. Tilmed var pladerne nemmere at opbevare end Edisons uformelige valser. I begyndelsen af det 20. århundrede kæmpede pladen og valsen om markedet. Der var to afgørende grunde til pladens endelige sejr. For det første var pladerne billigere at producere end valserne og det gjorde pladerne billigere i udbud. For det andet var grammofonens anskaffelsespris væsentligt lavere end den teknisk mere komplicerede fonograf. 3 Afsnittet Fonografen bygger på: - Hein & Torp. (2003) - Phonograph. [Wikipedia] - Thomas Edison. [Wikipedia] 18

19 Uden at gå i nærmere tekniske detaljer opfandt danske Peter Laurids Jensen højtaleren i 1915 og videreudviklede siden ideen i 1920erne. Sideløbende kom forbedrede mikrofoner og forstærkere til. Det betød, at der kunne indspilles plader via elektriske optagelser frem for de akustisk-mekaniske. Den nye teknik øgede frekvensområdet betydeligt og gav dermed et bedre og mere nuanceret lydbillede. I slutningen af 20erne kom de første elektriske pladespillere på markedet dog i meget begrænset antal. Under 30ernes krise og 2. Verdenskrig kom der ikke nyudviklede grammofoner/plader på markedet. Men krigen satte skub i udviklingen af ny elektronik og i efterkrigsårene kom mange nye tiltag på banen. 4 Den moderne grammofon I 1948 introducerede CBS (Columbia Broadcasting System) LP-pladen (Long Playing-record) med 33 1/3 omdrejning i minuttet. Der var tale om to formater 10 (som svarede til størrelsen på lakpladerne) og 12. Sidstnævnte gav mulighed for at lagre op til 23 minutters musik på hver side (det er muligt i forsvarlig kvalitet at klemme omkring 30 minutter ind på hver side). I frygt for at blive udkonkurreret på plademarkedet udsendte RCA Victor 7 - formatet i De udgav to forskellige versioner af det format. SP (Single Play) som var beregnet på ét musiknummer på henholdsvis side A og B. Og dernæst EPen (Extended Play) som typisk var to numre på hver side. 7 -pladen fyldte mindre i omkreds end lakpladen, men kunne indeholde mere. For det første lå rillerne tættere på 7. For det andet så kørte de gamle lakplader med 78 omdrejninger i minuttet, hvorimod 7 havde sat hastigheden ned til 45 omdrejninger i minuttet. Lakpladerne havde en spilletid på 3-5 minutter, hvorimod 7 kunne indeholde helt op til 7 minutter på hver side. Hvor 12 -formatet var tiltænkt hele albums, så satsede 7 -formatet på singler (hitsingler). Efter nogle få år begyndte Columbia og Victor at bruge hinandens formater og få år efter var LP, SP og EP standardformater. De nye plader var lavet af vinyl (PVC) og bød på langt bedre lydkvalitet end lakpladerne. Teknisk set blev vinylpladerne indspillet ved at omsætte lydsignalet til mekaniske bevægelser 4 Afsnittet Den første grammofon bygger på: - Emile Berliner. [Wikipedia] - Hein & Torp. (2003) - Loudspeaker. [Wikipedia] 19

20 i en skærenål. Ved afspilning af pladen var det fortsat en nål, der fulgte den spiralformede rille på den runde plade, men det nye var en magnetspole, som var placeret oven over nålen. Ved denne magnetspoles bevægelser frem og tilbage, blev der frembragt nogle elektriske svingninger, der svarede til lydbølgerne. Der var fortsat kun ét lydsignal i rillen, altså mono lyd, men lydsignalet var langt bedre og renere end det hidtil kendte. I 1958 blev stereolyden introduceret. Der var nu to lydsignaler i pladerillen frem for kun ét (det ene lydsignal lå på indersiden af rillen og det andet på ydersiden). Den højre højtaler kunne så kobles til det ene lydsignal og den venstre til det andet og derved fremkom stereoeffekten. For at opnå stereoeffekt krævede det desuden stereo forstærker og stereo pladespiller (i stedet for én magnetspole oven på nålen, var der nu to). Grammofonen blev også introduceret i en billigudgave i form af rejsegrammofonen, som lydkvalitetsmæssigt lå langt under de stationære grammofoner. Der fandtes rejsegrammofoner tilbage i 30erne, men de nye modeller afspillede vinylplader og i kraft af den beskedne pris, var de møntet på unge menneskers værelse. Det var en rejsegrammofon med indbygget forstærker, som nemt kunne transporteres med til fest og på rejser, da den blev solgt i en kufferttaske. 7 formatet blev et kæmpe hit på rejsegrammofonen, da det var et format, som unge mennesker havde råd til (12 var betydeligt dyrere). Fra begyndelsen af 50erne blev pladernes optage-/skæreteknik løbende udviklet. Frem for at skære i voksmatricer uden mulighed for redigering, blev der nu indspillet på magnetbånd, hvor der undervejs kunne klippes og klistres i det indspillede. Pga. af flere optagespor blev det eksempelvis muligt at lave overdubbing, hvor der tilføjes lyd eller effekter til noget allerede indspillet. Der kunne så trækkes en kopi fra det færdige magnetbånd, som blev indspillet på en matrice i et plasticmateriale (frem for fortidens voks). Fra denne matrice kunne der produceres kopier. De nye grammofoner og vinylplader bød på komfort og lytteoplevelser, som lakpladen på ingen måde kunne konkurrere med og produktionen af lakplader blev da også indstillet i slutningen af 50erne. 5 5 Afsnittet Den moderne grammofon bygger på: - Gramophone Record. [Wikipedia] - Hein & Torp. (2003) 20

Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien.

Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien. Afsluttende opgave i Musikvidenskabelige Problemstillinger II, 1. år Musikvidenskabeligt Institut 15. maj 2007 Vejleder: Lisbeth Ihlemann Af: Jan Sørensen Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens

Læs mere

Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen

Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen Udarbejdet af: Jesper Achim Nielsen Karolina Zapolska Under vejledning af: Morten Sloth Censor: Erik

Læs mere

Når udgivelsen også er afspilleren

Når udgivelsen også er afspilleren Når udgivelsen også er afspilleren en genvinding af musikkens fysikalitet i internetalderen Bachelorprojekt af: Daniel Mark Christensen Studie-ID: XXXXXXX Antal sider: XX Antal bilag: X Afleveret: d. XX/XX

Læs mere

UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE MEDFØRER

UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE MEDFØRER VIDENSMEDIER PORTFOLIO OPGAVE 2B Thomas Alexander Woolff - k12thwo, Hold 1 IVA København, December 2012 Antal ord: 5393 UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet!

2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet! ! 2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet!! Frederik!Bidstrup!46809! Emil!Schiøtz!46845! Lasse!Vejlebo!46920! Nicholas!Jørgensen!4688! Vejleder:!Niels!Jørgensen!! Antal!anslag:!96.946!!!!!!!!!!

Læs mere

Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 459-2008 blank Roskilde University, Department of Science,

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Den globale organisme, forordet

Den globale organisme, forordet Indholdsfortegnelse Den globale organisme, forordet Kapitel 1 Vi bliver ét globalt system Internet everywhere Always on Mange vinduer til cyberspace I-wear Mærk verden Alle genstande på kloden kan identificeres

Læs mere

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube 1 Kysset med Youtube En analyse af viralmarkedsføring på Youtube Specialeafhandling i Kommunikation Af: Esben Bach Esben Bach Formalia: Specialet udgør 141.865 anslag inklusiv mellemrum (59.1 normalsider)

Læs mere

Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM

Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM Telekommunikation gennem tiderne SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM EMNEHÆFTE Ihele menneskehedens historie har sproget og andre meddelelsesformer spillet en central rolle for udviklingen af samfundet og som

Læs mere

D3 EXPO. Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011. Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc.

D3 EXPO. Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011. Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc. D3 EXPO Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011 Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc.dk Vejleder: Sine Carlsen Anslag - 71514 Resume The purpose

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV...

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV... 1. INDLEDNING...3 MOTIVATION...3 PROBLEMFORMULERING...3 Uddybning af problemformulering...3 TEORI OG METODEREDEGØRELSE...4 Strukturen i projektet...4 Teori...5 Empiri...6 Big Brother konceptanalyse og

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag A Brugerundersøgelse Bilag B Besvarelser af brugerundersøgelse

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag A Brugerundersøgelse Bilag B Besvarelser af brugerundersøgelse PERCEPTI ONAFAUDI OVI SUELLEHJEMMESI DER Ka ndi da t s pe c i a l e Uda r be j de ta fj ona sl undkr og s øe Aa l bor guni v e r s i t e t, Nov e mbe r2 009 Mus i kogi nf or maons t e k nol og i, mulme

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2. Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.3 Danmark og udlandet... 8 3. Problemet... 9 3.1 Problemformulering... 9 3.2

Læs mere

Content Management Systemer. - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis

Content Management Systemer. - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis CMS Content Management Systemer - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemfelt & Problemformulering... 3 2.1 Problemfelt...3 2.2 Problemformulering...4

Læs mere

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil DET UENDELIGE NETVÆRK Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil af Simon Larsen Individuelt valgfag Opgave nr. 6 4. semester Mediekoordinator Erhvervsakademiet for Informations- og Kommunikationsteknologi

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Nr. Januar 2002 8. Årgang. Specialpris. Myst III Exile

Nr. Januar 2002 8. Årgang. Specialpris. Myst III Exile Windows Bladet Om Nr. Med Amiga 25 Januar 2002 8. Årgang Specialpris Myst III Exile Legenden Myst er nu nået til 3. kapitel. De to første solgte tilsammen over 10 millioner eksemplarer, og der er ikke

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 STATUS 2008/09: 04 MODSÆTNINGERNES ÅR IFPI s formand, Henrik Daldorph, ser tilbage på markante begivenheder for

Læs mere