DANSK KVALITET SKAKMAT?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KVALITET SKAKMAT?"

Transkript

1 OVERBLIK & VIDEN 9. ÅRGANG / NR. 1 / MARTS 2012 Danske Business DANSK KVALITET SKAKMAT? Det er ikke længere kinesiske vækstrater, som kan skræmme på en dansk direktionsgang. Mere det faktum, at næste bølge af produkter fra kinesiske producenter ikke kun er konkurrencedygtige på prisen. Kvaliteten er nu så høj, at den kan sætte dansk og vestligt erhvervsliv skakmat I BUSINESSRAPPORTEN The quality gap 24 l Japansk syge Er den smitsom? 42 l Latinamerika Ikke kun Brasilien 48 l Verdenshandelen Den rykker mod syd

2 INDHOLD FRA SMALL TIL LARGE Klædt på til mere vækst DK Company i Ikast har i de seneste ti år præsteret en enorm ekspansion ved at opkøbe skrantende tøjmærker. Koncernchef Jens Poulsen (billedet) vil holde fast i iværksætterånden og de bløde værdier. SIDE 30 KRISEN I EUROPA HAR LIGHEDSPUNKTER MED KRISEN I JAPAN Kan japansk syge smitte Europa? Et hårdt presset boligmarked, store budgetunderskud, pressede banker, lave renter og lav vækst har lammet Europas økonomi. Krisen har mange lighedspunkter med den økonomiske krise, Japan oplevede op gennem 90 erne, og som stadig præger landet. SIDE 24 TOPCHEFEN SOM BRANDAMBASSADØR Det står og falder med topchefen VIRKSOMHEDERNES EKSPORTEVNE Eksport er ikke en sport for amatører Det bliver vigtigere og vigtigere, hvem der er topleder i en virksomhed. For som øverste chef er man firmaets absolut vigtigste brandambassadør. Apples aktiekurs faldt dramatisk i starten af 2011, da virksomhedens stifter, nu afdøde Steve Jobs (billedet), igen gik på sygeorlov. SIDE 28 Virksomhedernes eksportevne, som en forskerenhed ved Aarhus Universitet i spidsen har analyseret sig frem til, står på fem solide fundamenter. SIDE 32 2 marts 2012 danske business

3 9. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2012 For mere end 50 år siden var godt lederskab ifølge den amerikanske ledelsesguru W.C.H. Prentice en leders evne til at skabe målopfyldelse i et tæt samarbejde med andre. Men hvad skal der til for at skabe godt lederskab? Og er forestillingen og kravene hertil i dag de samme, som de var for godt 50 år siden? Professor Flemming Poulfelt, CBS, giver i en kommentar i denne udgave af Klassikeren et bud på dette, samtidig med at han trækker nogle paralleller til nutidens ledelsesudfordringer. DERFOR KLASSIKEREN Intentionen med Klassikeren, som du nu sidder med i hånden, er at skabe sammenhæng i op til 60 år gamle teorier og tanker og nutidens tendenser inden for ledelse. Med kritiske 2012-briller bedømmer Danske Business, om tankerne og teorierne fra dengang stadig er visionære og relevante. Hvor meget nyt under solen er der reelt tale om. God fornøjelse med læsningen, og bedøm selv, hvor holdbare ideerne fra dengang er. INDHOLDSFORTEGNELSE 04 Leder LATINAMERKAS FEM STJERNER Latinamerika er andet end Brasilien Brasilien er i dag et vækstmirakel. Men det er ikke det eneste land i Latinamerika, der har klaret sig godt. Faktisk er der ikke mange af landene i regionen, der har klaret sig dårligt vækstmæssigt de sidste år. Denne analyse har fokus på de tre største: Brasilien, Mexico og Argentina samt højdespringeren Peru og duksen Chile. SIDE Business analyse: Fortsat stor risiko for krise i Eurozonen 10 Business analyse: Boligmarkedet er nøglen 12 Det bedste råd, jeg nogensinde har fået TEMA: 14 Kinesisk kvalitet kan sætte dansk erhvervsliv skakmat 18 Øget produktivitet bevarer forspringet 20 Kompleksitet og godt købmandsskab 22 Kina står ved en skillevej 24 Kan japansk syge smitte Europa? 26 Det sagde de faktisk 27 Business bøger: Forstå den finansielle alkymi bag krisen 28 Det står og falder med topchefen 30 Klædt på til mere vækst SÅDAN SIKRES TALENTUDVIKLINGEN Fra kapitalisme til talentismen 32 Viden ruster hurtigt 34 For lidt intuition i store beslutninger 36 Fra kapitalisme til talentisme 37 Talentet skal trække læsset i Grundfos 39 Eksport er ikke en sport for amatører 40 Ud over grænsen 42 Latinamerika er andet end Brasilien 46 Globalisering er en markant vækstdriver 48 Verdenshandelen rykker mod syd 50 Dansk økonomi: Dansk økonomi bedre end sit rygte Den globale talentkrise er lige så udtalt i industrilandene som i udviklingslandene, og succeskriteriet for fremtidens forretningsmodel og konkurrenceevne vil i mindre grad ligge på kapital og i langt højere grad på talent. World Economic Forums chef Hans Schwab (billedet) mener, at verden har ændret sig fra kapitalisme til talentisme. SIDE International økonomi: Lidt lysere udsigter for verdensøkonomien KLASSIKEREN: Hvad kræver det gode lederskab? Indstik midt i bladet KLASSIKEREN Hvad kræver det gode lederskab? danske business marts

4 LEDER Vejen til vækst LEDER At afholde sig fra at forbedre forholdene for den globale handel er et af de allermest negative scenarier, man kan forestille sig i kølvandet på den økonomiske krise. Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør, Danske Bank A/S Ifølge OECD og IMF har globaliseringen været afgørende for den økonomiske vækst gennem de seneste tre årtier. Bare inden for de seneste år er verdenshandelen faktisk vokset dobbelt så meget som den generelle økonomiske vækst. Kan verdenshandelens rolle som vigtig vækstdriver fortsætte og forstærkes? Ja, det mener jeg godt, at den kan. Teknologiske fremskridt, billigere og mere effektiv transport, langt færre handelsbarrierer og en generel liberalisering af handel og den finansielle sektor har drevet væksten i verdenshandelen, som dermed har fået stigende betydning for den globale økonomiske vækst. Og man skal fortsætte ad den vej. Og gerne i øget tempo. Alle de politiske og økonomiske liberaliseringstiltag, der er gennemført globalt over de seneste tre årtier skal fortsætte med uformindsket styrke til gavn for den internationale vækst. Ved finanskrisens start i 2008 noterede blandt andet OECD et fald i verdenshandelen på 12,5 procent. Selv om en bedring kan være på vej, er den økonomiske krise ikke overstået endnu. Tror du, at vækst på et forholdsvis lavt niveau vil kunne hæmme globaliseringen og dermed bremse den globale vækst? Til en vis grad og på kort sigt måske. Men ikke på lang sigt, hvor jeg mener, at en stadig mere liberaliseret verdenshandel vil blive en endnu stærkere vækstdriver, end vi ser i dag. Ikke mindst, når vi betragter den bedring i emerging markets, som vi ser i Afrika, Asien og Latinamerika. Kina var tidligere kendt som et land, der opstillede mange handelsbarrierer. Det har ændret sig i de senere år, hvor der er sket store fremskridt. Da Kina blev medlem af WTO, blev landets økonomi mere åben og endnu mere integreret i verdenshandelen. Kina er blevet - og bliver fortsat - en endnu større aktør. BRIKsamarbejdet, der ud over Kina tæller Brasilien, Rusland og Indien, vil ifølge alle prognoser øge de økonomiske aktiviteter betragteligt i de kommende årtier. For eksempel vil Kina om ti år være det fjerde største danske eksportmarked og dermed større end USA hvis den høje vækst i kinesisk efterspørgsel efter danske varer fortsætter. Billedligt talt kan man sige, at verdenshandelen flytter til varmere himmelstrøg mod syd, og dette er i høj grad med til at sætte mere fut under kedlerne. Det er jo også værd at bemærke, at det store fald i verdenshandelen, som vi så i 2008, ifølge alle analyser primært var udtryk for en konsekvens af, at virksomheder og forbrugere over hele verden pludselig gik i sort, hvorfor den globale efterspørgsel styrtdykkede. Men er der ikke også i krisetider netop en tendens til, at hvert land eller virksomhed hytter eget skind og indfører protektionistiske tiltag, trækker produktion hjem fra udlandet eller opgiver outsourcing. Kan det ikke bremse liberaliseringen af verdenshandelen? Den risiko er vel altid til stede i større eller mindre grad. Men umiddelbart ser det jo ud til, at den økonomiske krise kun i begrænset omfang har fået nogle lande til at indføre nye handelsbarrierer. Så vidt så godt. Men noget af det allerværste, der vil kunne ske, er hvis konsekvenserne af den økonomiske krise medfører en opbremsning i den reformproces af de eksisterende handelsbarrierer, som er i gang. Hvis den økonomiske krise har skubbet handelsreformerne alt for langt ned på den politiske dagsorden, vil det få meget negative effekter på verdenshandelen. At afholde sig fra at forbedre forholdene for den globale handel er et af de allermest negative scenarier, man kan forestille sig i kølvandet på den økonomiske krise. Jeg håber ikke, at det kommer så vidt, men jeg er meget optimistisk på dette punkt. Jeg mener, at det er vanskeligt at bremse den globale udvikling i handelen, og det skal vi alle glæde os over. Danmark har få store virksomheder, der klarer sig godt på den internationale scene, men også mange mindre virksomheder, for hvem overgangen fra national til international virksomhed er en ordentlig mundfuld. Hvordan ser du danske virksomheder i det store globale handelspolitiske billede? Danmark er en meget åben økonomi og mere end 50 pct. af landets BNP kommer fra eksport. Flertallet af de store danske virksomheder gør det godt internationalt, men internationale aktiviteter er heldigvis ikke kun for de største spillere. Der også mange mindre virksomheder, som har succes uden for Danmark. Det er positivt. Meget positivt. Men det er vigtigt, at endnu flere lader sig inspirere af dem, der klarer sig godt. For der er et betydeligt vækstpotentiale i international handel. Derfor er det ikke kun vigtigt, at de største danske eksportører klarer sig endnu bedre, men også at flere af de mindre virksomheder kommer ud på de udenlandske markeder. Man behøver ikke at starte med BRIK-landene, der geografisk ligger langt væk og er krævende. Man kan starte med nærmarkeder som Sverige, Norge, Tyskland og Polen, og med Danske Bank i ryggen får man som eksportør adgang til rådgivere og eksperter i 15 lande, og dermed hjælp til at løse finansielle udfordringer som risikoafdækning, likviditetsstyring og eksportfinansiering. Det er vigtigt, at danske virksomheder udnytter de internationale muligheder og kommer tættere på væksten. Danske Business Danske Business udkommer tre gange om året. Redaktionen er afsluttet den 23. marts Udgiver: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Mail: Chefredaktør: Flemming J. Mikkelsen. Redaktionel tilrettelæggelse: Z3 Communications. Redaktion: Trine Ahrenkiel og Henrik Søndergaard Frederiksen. Ansvarshavende : Tonny Thierry Andersen. Produktion, grafisk tilrettelæggelse og repro: Boje Mobeck as og Danske Bank Kommunikation. Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk. Oplag: , ISSN Varenr Ved navne- og adresseændring rettes henvendelse til din erhvervsrådgiver i Danske Bank. Illustrationer: Solveig Agerbak, Bob Katzenelson. Fotos: Jacob Heibøll Tjellesen, Karsten Damstedt, istock, Alamy, Polfoto, Scanpix 4 marts 2012 danske business

5 BUSINESS NOTER VERDEN KORT USA EKSTRAORDINÆRT TALENT OG UDDANNELSE Multinationale skaber job andre steder end i USA Amerikansk konkurrenceevne afhænger i usædvanlig høj grad af dels talent og dels ekstraordinær uddannelse af medarbejderne. Når det i øjeblikket kniber lidt med udviklingen i den amerikansk industris internationale konkurrencekraft, hænger det ifølge de to forskere, Matthew Slaugther, professor på Tuck School of Business i Dartmouth, og Laura D Aqndrea Tyson, professor på Haas School of Business på University of California, sammen med, at det især er de multinationale selskaber i USA, som historisk har været uforholdsmæssigt gode til at skabe gode job og høj konkurrenceevne. Men de to forskere mener, at disse selskaber gennem de senere år i stigende grad har skabt disse job andre steder i verden end i USA, og det påvirker den amerikanske konkurrenceevne negativt. STORBRITANNIEN INNOVATION ER BLEVET EN FOLKESAG Forbrugerne kræver ikke betaling for at udvikle Ganske almindelige forbrugere er i stigende grad med til at udvikle nye eller modificere bestående produkter. Og erfaringerne fra en lang række undersøgelser viser, at forbrugerne absolut ikke behøver et personligt profitmotiv for aktivt at gå ind i udviklingen af et produkt. Dermed bliver disse innovative udviklere i stigende grad et modstykke til patentbeskyttet innovation, som gennemføres i mange dele af verdensøkonomien. De seneste analyser i Japan, USA og Storbritannien viser, at et stigende antal produkter bliver udviklet af forbrugerne i de pågældende lande i stedet for af de selskaber, der sælger produkterne. I Storbritannien for eksempel har 6,1 pct. af den voksne befolkning prøvet selvstændigt eller deltaget i udviklingen af nye forbrugerprodukter inden for de seneste tre år. Analyser viser også, at engelske forbrugere tilbringer ca. 2,3 gange så mange timer med at udvikle og innovere end britiske firmaer gør. Kun to pct. af de produkter, der udvikles af forbrugerne i Storbritannien, bliver patentbeskyttet. De fleste distribueres helt vederlagsfrit. FRANKRIG VIL DU SÆLGE MERE Efterab kunderne Salgspersonale i detailforretninger, der bevidst forsøger at efterligner kundernes måde at tale og opføre sig på, har betydelig større chance for at sælge noget til disse kunder. Det mener den franske forsker, Celine Jacob, Universite de Bretagne-Sud. Hun har fulgt 129 kunder, der i en butik har spurgt efter en MP3-afspiller. I halvdelen af tilfældene var sælgerne instrueret i at efterabe kundernes bevægelser, fagter, kropssprog og måde at tale på. Og det gav et meget synligt salgsresultat. 79 pct. af de kunder, hvor sælgerne efterlignede kundernes bevægelser, købte en afspiller, mens kun 62 pct. af de kunder, hvor sælgerne havde en mere neutral optræden, købte sig en MP3-afspiller. Ikke alene var der altså 17 procentpoint flere kunder, der købte, når sælgerne efterlignede dem. Disse kunder var ifølge den franske forsker også mere modtagelige for rådgivning, og de vurderede betjeningen i butikken som generelt bedre end de kunder, som mødte sælgere med neutral optræden. danske business marts

6 DANSKE INVEST KÅRET FOR FJERDE ÅR I TRÆK SOM DANMARKS BEDSTE TIL AKTIER Morningstar har for fjerde år i træk kåret Danske Invest som den bedste danske investeringsforening på aktieområdet målt på afkast til investorerne. Den titel er vi naturligvis stolte af, men vi deler i høj grad æren med vores lokale porteføljerådgivere, der verden over plejer investeringerne. Hos Danske Invest tror vi på, at indsigt i lokale forhold er den bedste forudsætning for at håndplukke de rigtige aktier. Kendskab til kultur, markedsforhold og tæt kontakt med virksomhederne støber fundamentet for et indgående kendskab til aktieinvesteringer. Derfor har vi valgt porteføljerådgivere, der er til stede på de markeder, vi investerer i. Deres ekspertise har medvirket til, at vores aktivt forvaltede aktieafdelinger i gennemsnit har klaret sig næsten 8 procentpoint bedre end markedet set over en fem års periode efter at omkostningerne er trukket fra. På danskeinvest.dk kan du læse mere om vores porteføljerådgivere og dine investeringsmuligheder hos Danske Invest. Knowledge at work 6 marts 2012 danske business

7 BUSINESS NOTER VERDEN KORT USA UDNÆVNELSE AF NYE TOPCHEFER Glem alt om markedets reaktion KINA VI KAN LÆRE MEGET AF USA Verdens mest innovative økonomi Hvordan ser amerikansk økonomi egentlig ud med kinesiske briller. Temmelig godt, faktisk. I hvert fald ifølge professor i økonomi og finans, Xu Xiaonian, på China Europe International Business School i Shanghai. USA har ganske vist nogle problemer, som ikke er blevet mindre under den økonomiske krise, skriver professoren i Harvard Business Review. Men den amerikanske økonomi er stadig langt den stærkeste og mest innovative økonomi i verden, hvilket Kina trods mange succes er de senere år må misunde USA. Professoren mener, at det såkaldte kinesiske mirakel gennem tre årtier er baseret på billig arbejdskraft og import af innovation og gode ideer udefra. Ifølge professoren skal Kina i fremtiden være mere kreative og selvskabende, og det kræver mere end billig arbejdskraft. Det betyder god finansiering, inspirerende entreprenører og topuddannede forskere og udviklere. Og her mener Xu Xiaonian, at Kina kan skæve til USA og lære noget af amerikanerne. Ganske vist er der behov for at reetablere tilliden til den amerikanske innovation. Men den er ifølge professoren en lille ting. Amerikansk økonomi er stadig verdens mest konkurrencedygtige, drevet af markedskræfterne og præget af lidt central styring. Det amerikanske samfund påskønner innovation, den har troværdige institutioner, og korruption er minimal, fastslår den kinesiske professor. Hver gang en virksomhedsbestyrelse udnævner en ny administrerende direktør, stiller den som oftest det relevante spørgsmål: Hvordan vil markedet reagere på den nye topchef. Det er naturligt, fordi de, der ansætter det ny topchef, selvsagt er nødt til at se deres eget valg af kandidat gennem deres investorers briller. Det er naturligt at opfatte udnævnelse af en ny topchef som et barometer på, hvordan den nye chef fremover vil performe. Men sådan forholder det sig faktisk ikke. Ny forskning viser, at der ikke nødvendigvis er en positiv korrelation mellem, hvordan aktiekursen reagerer på udnævnelsen af topchefen og så hans performance efterfølgende. Faktisk tværtimod. I flere tilfælde har den amerikanske forsker James M. Citrin, Spencer Stuart s North American Board, fundet frem til det stik modsatte: I de tilfælde, hvor udnævnelsen af nye topchef førte til fald i virksomhedernes aktiekurs, klarede de pågældende topchefer sig faktisk bedre end topchefer, hvor deres udnævnelse resulterede i en her og nu stigning i aktiekursen. Forskeren har undersøgt kursreaktionerne både på kort og lang sigt for 314 amerikanske virksomheder, som i perioden 2003 til 2009 udnævnte nye administrerende direktører. Her nåede han frem til, at af 49 pct. af de virksomheder, hvis aktiekurs steg umiddelbart efter udnævnelsen, var det kun lidt over halvdelen 55 pct. der også på sigt oplevede stigende kurser. Stort set det samme viste sig for de 49 pct. af virksomhederne, der umiddelbart oplevede et kursfald ved udnævnelsen. 59 pct. af disse havde fremgang i aktiekursen på sigt. For de resterende 2 pct. af virksomhederne forblev aktiekursen flad. FINLAND/SCHWEIZ NÅR KONKURRENTER FUSIONERER Tænk dig om inden du følger trop Gennem de senere år er mange selskaber inden for telekom, bilindustri, farmaceutisk industri og finansvirksomheder blevet fusioneret for at stå stærkere i den globale konkurrence. Den udvikling har ofte ført til, at andre selskaber inden for samme branche har følt et pres for også at forbedre deres konkurrencekraft. For eksempel gennem fusion med en eller flere konkurrenter. Men er det nu en god ide? Egentlig ikke, hvis man skal tro professor på Aalto universitet i Finland, Thomas Keil, og professor på universitetet i St. Gallen i Schweiz, Tomi Laamanen. De to forskere har undersøgt en række high tech-firmaer, der er fusioneret og er nået frem til, at stik imod den hidtidige opfattelse, performer disse virksomheder, som reagerer på konkurrenters fusioner, dårligere end virksomheder, der ikke responderer på konkurrenternes samarbejde. De to forskere giver tre grunde til dette: (1) Topchefer, der presses til at udarbejde planer på grund af konkurrenters adfærd, kommer som regel ud med dårligt arbejde. (2) Hvis en virksomhed har påbegyndt opkøb animerer den andre i branchen til at byde, og det resulterer ofte i for høje priser. (3) Virksomheden, der starter opkøb eller fusion, får som regel den bedste bid af kagen. Det betyder, at andre i branchen må løbe efter mindre lukrative dele af branchens virksomheder. danske business marts

8 BUSINESS ANALYSE Fortsat stor risiko for krise i Eurozonen EUROPÆISK KOLLAPS UNDGÅET Europa stod efter alt at dømme helt ude på kanten af en meget dyb afgrund for bare få måneder siden. Hvad var årsagen, og hvordan er den helt store nedtur indtil videre blevet undgået? Analyse Af Frederik Engholm, CFA Senior Analyst Macro & Tactical Asset Allocation Danske Capital Europa var i en meget slem forfatning mod udgangen af 2011 betydelig værre end mange vidste. Nyligt offentliggjorte tal tyder endda på, at en liggende dynamik, som den der gjorde kreditkrisen i til en så ødelæggende økonomisk krise, var ved at vinde kraft i de sidste måneder i Det, der var under opsejling, var en eskalerende og voldsom lammelse af det europæiske banksystem, der truede adgangen til kredit for virksomheder og forbrugere. Problemerne i banksektoren var et resultat af, at gældskrisen over sommeren spredte sig bredt i regionen og særligt til Italien, Europas største statsobligationsmarked. Og med de italienske statsobligationer under pres og betydeligt ejerskab af italienske statsobligationer blandt banker i eurozonen, opstod der bekymring om bankernes overlevelsesevne og finansieringsmuligheder. Bankerne reagerede på det tiltagende pres ved at bremse kraftigt op i deres udlån og kreditvæksten faldt som en sten, særligt sydpå. midler. Sker det ikke, risikerer bankerne at få endnu mindre retur. Hvorfor ikke lade grækerne sejle i egen sø Men hvorfor vil de europæiske ledere overhovedet støtte Grækenland? Hvorfor ikke lade dem sejle i egen sø? Uden hjælp fra Europa er der større risiko for, at den betydelige slankekur Grækenland skal igennem ville blive langt mere rodet og medføre betydelig social uro. Risikoen for et Euro-exit ville også være langt højere, og netop det vil europæiske politikere gå langt for at undgå. For det første fordi det ville være endnu mere ødelæggende for græsk økonomi. Glem alt om at det ville gøre det nemmere for Grækenland alle fortilfælde har medført enorm økonomisk nedtur. Mere positiv stemning Men et kig på aktiemarkederne i dag afslører en anden og langt mere positiv stemning. Hvorfor? Jo, mens den Europæiske Centralbank (ECB) i en længere periode afslog at love støtte til de pressede obligationsmarkeder, så var det ikke desto mindre centralbanken, der endte med at vende dynamikken. Men før det var tilfældet, så var kravet fra ECB, at de europæiske ledere med tyske Merkel og franske Sarkozy i spidsen måtte igangsætte en proces, som skal stramme spillereglerne for at forhindre fremtidige gældskriser. Samtidig blev der krævet opstramninger og reformer af regeringslederne i en række sydeuropæiske lande et pres der endte med at lede til Berlusconis afgang. Men efter fremskidt i den politiske proces, regeringsskifte i Italien og Grækenland og ikke mindst betydelig forværring af den økonomiske situation, greb ECB ind. Centralbanken stillede ubegrænset og meget billige lån på tre års horisont til rådighed for europæiske banker, så usikkerheden omkring finansieringen blev nedbragt og påpasselighed i kreditgivningen kunne mindskes. Lang sej kamp Bedømt ud fra erhvervstilliden i Europa, finansmarkederne og ikke mindst Eurokursen, så har geværgrebet fra ECB fået bremset dynamikken. Bankerne har stadig udfordringer, men de mest akutte er fjernet, og en slem kreditklemme kan forhåbentlig undgås. Det ændrer dog ikke ved, at tilpasningen i Sydeuropa er en lang sej kamp, men det hjælper til at den kan foregå mere kontrolleret og til mindre skade på økonomierne. I Grækenland står denne kamp ikke til at vinde. Landet er statsbankerot, og der pågår forhandlinger med europæiske banker om en nedskrivning af deres tilgodehavende på græske statsobligationer. Det er betingelsen for, at Eurolandene vil støtte Grækenland med nye EU krævede opstramninger og reformer af regeringslederne i en række sydeuropæiske lande. Et pres, der endte med, at Italiens regeringsleder Berlusconi blev tvunget til at gå af. For det andet ville hele tilliden til euroen som valuta dale, og lande som Portugal og Spanien ville hurtigt komme under fornyet pres mens penge ville trækkes ud af Sydeuropa. En græsk exit ville simpelthen øge risikoen for at andre lande ville lide samme skæbne. For det tredje vil det få uforudsigelige konsekvenser i en meget økonomisk integreret region. De europæiske politikere synes meget klar over uoverskueligheden i konsekvenserne, og det er blandt grundene til, at man er villig til at kaste gode penge efter dårlige. Og det på trods af vanskeligheden med at overbevise særligt de tyske skatteborgere om fornuften bag det. Forår i krisens tegn Men trods fremskridt i forhandlingerne i Grækenland og indgrebet fra centralbanken, så vil foråret stå i krisens tegn i store dele af Eurozonen. Og gældskrisen løses som sagt kun endeligt, når statsunderskuddene i Sydeuropa er bragt længere ned og det tager årevis. I Danske Capital tror vi derfor ikke, at krisen er færdig med at spille en rolle for finansmarkederne, men vi mener man med støtten til banksystemet har undgået et kollaps med ligheder til nedturen tilbage i marts 2012 danske business

9 BUSINESS NOTER VERDEN KORT USA FÅ BEDRE PRODUKTIVITET Feedback må være ikke ligegyldig Chefens feedback på medarbejdernes indsats kan være en vanskelig affære. Men nu har to amerikanske forskere Shimul Melwani, Kenan Flagler Business School, og Sigal G. Barsade, Wharton School, overraskende nok fundet ud af, at ringeagtende og hånlig feedback til medarbejdere er mere effektivt end ligegyldig. Forskerne har undersøgt feedback på en lang række af deres studenter, og fundet frem til at ringeagt har mere effekt end ligegyldighed. USA ARBEJDET ER DET VIGTIGSTE Interesse for at blive på arbejdsmarkedet falder Antallet af seniormedarbejdere på amerikanske gymnasier, der ville fortsætte med at arbejde sent i tilværelsen selv om de ikke nødvendigvis er afhængig af de penge, de tjener, falder drastisk. Siden 1975 er denne villighed til at blive på arbejdsmarkedet blevet undersøgt, og i den nyeste undersøgelse, der er foretaget af Laura Wray- Lake, Claremont Graduate University, udgør antallet af dem, der ville fortsætte med at arbejde 70 pct. Det er et markant fald på ti år, idet antallet i 2002 var på 78 pct. Ifølge forskeren forventes dette antal at falde yderligere de kommende år, fordi jobbets evne som vigtigste ressource til at skabe tilfredshed i tilværelsen bliver mindre og mindre i den sene alder. KINA GOD FORTJENESTE PÅ OVERTRO Lykkepriser = højere priser Kineserne er meget overtroiske, når det gælder tal, og derfor er detailforretninger meget forsigtige, når de sætter prisskilte på deres varer. Det betyder, at de ofte lader deres priser starte med for eksempel lykketallet 8 og undgår tallet 4, som er et ulykkestal. Men denne manøvre realiseres ifølge Zili Yang, SUNY Bingham, som regel i form af at forretningerne hæver priserne. Ikke det modsatte. Ved at sammenligne med, hvad priserne ellers skulle have været, hvis de havde fulgt den normale prisudvikling har Zili Yang beregnet sig frem til, at denne trafik på årsbasis øger den kinesiske detailhandels indtægter med omkring 4,2 pct. Hvilket igen svarer til en lille kende mere end 1 pct. af det samlede kinesiske BNP. VERDEN UNDERVURDER IKKE FORBRUGERNE Forbrugerne gør det modsatte Mens amerikanske forbrugere reagerer fuldstændig efter bogen, når det gælder signaler fra mærkevare-navne og logoer, gør lige præcis det modsatte sig gældende, når det drejer sig om salgsslogans. Det viser et fælles forskningsprojekt mellem University of Miami, Hong Kong University of Science and Technology og Haas School of Business, University of California, Berkeley. Virksomheders navne, logoer og slagsslogans skal helst få forbrugerne til at tænke positivt. Det sker også med navne og logoer på den måde, at går forbrugeren efter et bestemt dyrt navn eller logo, køber de som regel for 26 pct. mere, end de ville have gjort, hvis de havde været eksponeret til navne og logoer med neutral klang. Omvendt køber de mindre, hvis navne og logoer signalerer, at de er i den billige ende. Faktisk bruger de for 37 pct. mindre, end hvis de havde været eksponeret for neutrale brands. Men når de samme forbrugere stilles over for slogans, der signalerer luksus, bruger forbrugerne færre penge, end hvis de blev eksponeret over for neutrale slogans. Faktisk hele 26 pct. hvis sloganet er Luxury, you deserve it. Til gengæld spenderer forbrugerne flere penge faktisk hele 29 pct. hvis sloganet signalerer prisbillighed: Dress for less. Forskerne forklarer forskellen med, at slogans i modsætning til navne og logoer, skal overbevise forbrugerne om noget. Og den naturlige reaktion på dette er, at man gør det modsatte af, hvad man bliver bedt om. 8 4 danske business marts

10 BUSINESS ANALYSE USA: Boligmarkedet er nøglen NØGLEN TIL VÆKST En sektor er endnu ikke kommet sig i USA: Boligmarkedet er underdrejet, og nøglen til stærkere amerikansk vækst og en mere robust økonomi findes her. Analyse Af Bo Bejstrup Christensen Chefanalytiker Chef for makro og TAA Danske Invest Det amerikanske boligmarked kan bedst beskrives som underdrejet. I foråret 2011 steg optimismen i USA. Erhvervstilliden var høj og væksten i beskæftigelsen steg. Nogle herunder undertegnede regnede med at opsvinget langt om længe havde bidt sig fast. I stedet satte skuffende arbejdsmarkedsrapporter en brat stopper for optimismen. I løbet af sommeren tiltog krisen i Europa og kombineret med roderiet omkring forhøjelsen af det offentlige gældsloft, blev optimismen afløst af fornyede bekymringer om endnu en amerikansk recession. Bekymringerne blev gjort til skamme. I stedet tog væksten endnu en gang til. Hvad nu? Væsentlig indflydelse Set i bakspejlets ulideligt klare lys, synes de to stød fra henholdsvis stærkt stigende oliepriser og katastrofen i Japan at have haft en væsentlig indflydelse på afmatningen frem til sommer. Læg dertil risikoen for en ny global bankkrise drevet af krisen i Europa og den usikkerhed det medførte for bl.a. de amerikanske banker. Men under overfladen ligger to vigtige historier, som er af mere vedvarende karakter og som hver især har gjort økonomien sårbar overfor negative stød boligmarkedet og finanspolitikken. Ligesom mange andre lande brugte USA finanspolitikken aggressivt i 08/09 til at modgå den globale finansielle krise. Det er et overstået kapitel og finanspolitikken vil være en negativ faktor i den amerikanske væksthistorie i lang tid fremover op til et fuldt procentpoint i negativt vækstbidrag. Det er til at tage at føle på for en økonomi der normalt vokser omkring 2.5 pct. Men politikerne gør ikke deres for at mindske konsekvenserne af denne smertefulde proces. Diskussionen om gældsloftet sidste sommer er et godt eksempel på, at begge parter spiller deres rolle i dette morads. Frem til allersidste sekund, var der tvivl om, hvorvidt et ødelæggende betalingsstop for såvel offentlige ydelser, som serviceringen af den offentlige gæld, ville blive undgået. Dette spil fortsatte med uenighed om at forlænge de udvidede støtteordninger for de arbejdsløse. Kompromiset blev en forlængelse på to måneder i starten af 2012 og nu senest til udgangen af Overordnet set skaber dette usikkerhed for virksomheder og forbrugere. Usikkerhed der højst sandsynligt betyder fx lavere privatforbrug, udskudte ansættelser og aflyste investeringer. Kort sagt lavere vækst. Til trods for dette er det amerikanske opsving nu to et halvt år gammelt. Og vi forventer, at det fortsætter. Grundlæggende set har der været tale om en normaliseringsproces. Ovenpå krisen i 08/09 skar virksomheder og forbrugere så dramatisk, at nogle ting blev uholdbare. Fx holdt virksomhedernes investeringer i maskiner og udstyr ikke trit med afskrivningerne i Det er aldrig set før på denne side af Denne proces kan fortsætte lidt endnu. Boligmarkedet er nøglen Men én sektor er endnu ikke kommet sig og det er boligmarkedet. Boligmarkedet kan bedst beskrives som underdrejet. Vi mener nøglen til stærkere amerikansk vækst og en mere robust økonomi findes her. Boligbyggeriet ligger så langt under det fundamentale behov drevet af befolkningstilvækst at en fordobling på sigt er nødvendig. Det vil få betydelige konsekvenser for væksten op til et procentpoint oveni den årlige vækstrate er ikke utænkeligt. Hæmskoen er et fortsat stort udbud af boliger. Det vil lægge en dæmper på boligmarkedet, men på et eller andet tidspunkt vender det. Og når det gør det, vil det hjælpe på det offentlige underskud. Det er lige nu 10 pct. af BNP, hvoraf noget skyldes netop det underdrejede boligmarked. Men en normalisering af boligmarkedet kræver et velfungerende finansielt system. Derfor må og skal den Europæiske krise inddæmmes. Vi mener dette er opnået med ECBs hjælp og forventer derfor fortsat pæn, men ikke prangende vækst i USA. Endnu en finanspolitisk katastrofe lurer ved årsskiftet med udløb af diverse støtteordninger og skattelettelser. Hvorledes dette håndteres er svært at spå om og på sigt skal de langsigtede finanspolitiske udfordringer også adresseres. Men ikke før boligmarkedet endegyldigt er vendt. 10 marts 2012 danske business

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH INVESTERING [FEBRUAR 2010] 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI Mange flere vil have EN BID AF KAGEN TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH AKTIESTRATEG: AKTIEMARKEDET ER I VENTEPOSITION SMÅ

Læs mere

city Smart Teknologi revolutionerer vores liv 04 Verden består af løgnehistorier og myter 23 Kampen mod global opvarmning er snart tabt 28

city Smart Teknologi revolutionerer vores liv 04 Verden består af løgnehistorier og myter 23 Kampen mod global opvarmning er snart tabt 28 december 2 011 Teknologi revolutionerer vores liv 04 Stiger aktiemarkeder altid på langt sigt? 14 Verden består af løgnehistorier og myter 23 Kampen mod global opvarmning er snart tabt 28 Smart city 2

Læs mere

Oktober 2 011. Dette kan være bunden. Vi lever i Antropocæn. Globalisering presser Vesten. Eurokrisen. var. forudsigelig

Oktober 2 011. Dette kan være bunden. Vi lever i Antropocæn. Globalisering presser Vesten. Eurokrisen. var. forudsigelig Oktober 2 011 Dette kan være bunden 06 Vi lever i Antropocæn 24 Globalisering presser Vesten 30 Eurokrisen var forudsigelig 2 indhold 04 finans & økonomi Lav vækst og høj ledighed fremover 06 Aktier -

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

08 Farvel til fossile brændstoffer?

08 Farvel til fossile brændstoffer? April 2012 08 Farvel til fossile brændstoffer? Tyskland er verdens største energilaboratorium Oxford-professor: Verdens undergang er tættere på, end du tror Den kinesiske drage viser svaghedstegn Mini-futures

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

ApplES InvEStoR. uheldige. AlphA INVESTORMAGASIN 2011. steve JOBs ville være verdens RIGEstE hvis han IkkE havde solgt UD. BRasIlIEn tror på FREMtIDEn

ApplES InvEStoR. uheldige. AlphA INVESTORMAGASIN 2011. steve JOBs ville være verdens RIGEstE hvis han IkkE havde solgt UD. BRasIlIEn tror på FREMtIDEn αjyske INVEST AlphA AlphA INVESTORMAGASIN 2011 uheldige ApplES InvEStoR steve JOBs ville være verdens RIGEstE hvis han IkkE havde solgt UD BRasIlIEn tror på FREMtIDEn psykologer afslører InvEstERInGs-FEJlEnE

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22 forbundets magasin nr. 7, 2015 Her lånes der mange penge ud Side 22 Jeg ville allerhelst bare sove Superbruger i it på jobbet og superbruger i privaten. Turi Lykke Møller havde styr på tingene i sit liv.

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere