Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen."

Transkript

1 Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Som rådgivende erhvervsøkonom bedes du komme med løsningsforslag til følgende 4 opgaver, der kan løses uafhængigt afhinanden. ndenfor de enkelte opgaver er der en vis sammenhæng mellem spørgsmålene, men et efterfølgende spørgsmål kan, evt. ved at opstille realistiske forudsætninger, ofte løses selvom de foregående delspørgsmål ikke er besvaret. Virksomhedens kalkulationsrente er som udgangspunkt 10 % p.a. Opgave 1 Virksomheden er i gang med næste års planlægning (år 1) for vedligeholdelsesfrie skurvogne, der er et afvirksomhedens hovedprodukter. Den årlige produktionskapacitet i afdelingen, der fremstiller skurvogne er timer. Hoegaarden A/S's økonomiafdeling har opstillet følgende beregninger for de 3 standardvarianter, man planlægger at markedsføre.

2 3 K~lkulation: Model Sol Vind Hav Salgspris Direkte. matenaleomk ostninger Direkte løn øbge variable o1c. ostrunger Variable omk. i alt pr. stk Mulig afsætning Ubegrænset Produktionstid pr. stk. 10 t 15 t 10 t F6r Sol og Vind har man indgået flerårige aftaler med nogle få aftagere, der er ingen muligheder for at! ændre på de aftalte priser og ingen muligheder for at øge afsætningen udover det anførte antal, dlt er derimod muligt at reducere mængderne, idet man har kontakt med en polsk virksomhed, der gerne helt eller delvist vil overtage ordrerne. Hav afsættes via en handelseksportør, der i princippet ej villig til at aftage ubegrænsede mængder, som han afsætter på det asiatiske marked. Der er heller Jgen muligheder for at opnå højere priser for dette produkt Udfra en lønsomhedsvurdering afde tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudgetfor det kommende år. For år 2 forventes priser, omkostninger og afsætningsmuligheder at blive som i år l for de tre produkter. Udover Sol, Vind og Haver man nu også klar til at markedsføre en ny variant Fjord. loduktion af et stk. Fjord vil tage 20 timer.

3 /6/ 4 For Fjord skønner man at følgende afsætningsmuligheder foreligger: Pris i kr. pr. stk. Afsætning i stk Økonomiafdelingen opstiller følgende kalkulation for Fjord Direkte materialeomkostninger Direkte løn Øvrige variable omkostninger 700 Variable omkostninger i alt pr. stk Opstilproduktionsplan og dækningsbidragsbudgetfor år 2 nden den endelige plan for år 2 lægges fast, rar man oplyst, at det vil være muligt at afsætte ekstra stk. Sol på de sædvanlige betingelser. Man far endvidere oplyst, at det er muligt at øge kapaciteten med timer, dette vil medføre en stigning i virksomhedens faste omkostninger på kr. 1.3 Hvorledes bør man nu disponere?

4 Opgave 2 Hoegaarden AS introducerede for 5 år siden en "multibabytransportcr", dvs. en vogn der kan bruges som cykelanhænger eller som klapvogn til transport afmindre børn. Der fandtes ikke tilsvarende produkter på det danske marked, men siden er tre andre virksomheder begyndt fremstillingen afkonkurrerende produkter. Som konsekvens herafhar afsætningen været stagnerende, og det har ikke været muligt at justere prisen i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling. øjeblikket afsætter man årligt stk. til en pris på kr. pr. stk. Virksomheden overvejer om det er økonomisk fordelagtigt at forsætte produktionen af produktet i de kommende år og i givet fald, om den nuværende pris på kr. er optimal. Til støtte for ovennævnte overvejelser er udarbejdet en rapport, hvor resultaterne afen markedsanalyse viser, at man kan forvente prisafsætningsvilkår der tilnærmelsesvis kan beskrives således: Ved prisforhøjelse: p = - 4 m Ved prisnedsættelse: p = - 6 m (p = pris/stk.; m = mængde/år) (p = pris/stk.; m = mængde/år) Omkostningen ved produktion og salg afmultibabytransporteren er beregnet til kr. pr. stk. hvorafde kr. er fordelte faste omkostninger. Kalkulationen er lavet på basis afen produktion på stk ndtegn i et koordinatsystem prisaftætningsfunktionerne og grænseomsætningsfunktionernefor produktet, given karakteristik afkonkurrencesituationen og bestem priselasticiteten i udgangssituationen.

5 !P ' Bestem den optimale mængde og beregn dækningsbidrag ogforventet overskud vedproduktion og salg afproduktet. En afkonkurrenterne forespørger om Hoegaarden er interesserede i at sælge det anlæg, der fremstiller multibabytransporteren, og afstå fra at udbyde produktet fremover. Det nuværende anlæg kan antagelig anvendes i endnu 5 år, derefter skal der ske så store investeringer, at næppe vil være økonomisk forsvarlig at fortsætte produktionen. Hvis produktionen indstilles nu, vil de kontante kapacitetsomkostninger antagelig falde med ca kr. pr år. 2.3 Given vurdering af, hvilken pris Hoegaarden mindst bør have for at afstå anlægget og indstille salget. Lidt research viser, at den pågældende konkurrent allerede har opkøbt de 2 andre udbydere med tilhørende kundeporteføljer, varemærker m.m. Konkurrentens produktionsanlæg er meget moderne, dets kapacitet er tilstrækkelig til at dække hele markedet, og de variable omkostninger er omkring kr. pr stk. (grænseomkostningerne). Konkurrenten er rimelig velkonsolideret, men vil dog næppe være i stand til, at køre en egentlig priskrig med det formål at presse Hoegaarden bort fra markedet. Den samlede efterspørgsel efter produktet kan antagelig beskrives ved p = - 1,5 m (p = pris/stk.; m = mængde/år) 2.4 Udarbejd et lille notat, hvori du vurderer, hvad derfor Hoegaarden vil være et realistisk prisforlangendefor anlæg og salgsrettigheder.

6 ij i' 7 Opgave 3 Hoegaarden NS producerer og afsætter en mindre komponent i glasfiber, som dels indgår i firmaets egne produkter og dels afsættes på det industrielle marked Produktionen er hidtil foregået på et anlæg, der, som det udtrykkes, "er overhalet afudviklingen" og ikke kan anvendes længere. Man overvejer derfor, om man fremover skal indkøbe denne komponent udefra, eller om man skal investere i nyt produktionsudstyr. Egenproduktion forudsætter anskaffelse afet eller flere nye anlæg aftypen "EASYROBOT". Et anlæg koster kr., dets optimale levealder er 1Oår, hvorefter det er værdiløst. Faste omkostninger udover rente og afskrivning anslås til kr. pr. år De variable enhedsomkostninger vil være 15 kr. pr stk. Kapaciteten på et anlæg er stk. pr. år. ndkøbspris for den færdige komponent er hos underleverandøren 30 kr. inkl. hjemtagelsesomkostninger. Man forventer årligt at skulle bruge ca komponenter. Der foreligger således tre muligheder. l. Anskafto anlæg 2. Anskaf 1 anlæg og suppler med indkøb 3. Undlad at anskaffe anlæg og indkøb alle komponenter fra underleverandøren 3.1 Beregn de økonomiske konsekvenser afde tre muligheder Før den endelige beslutning træffes m.h.t. valg mellem de tre muligheder, vil man geme have beregnet, hvorledes man afhængig afden valgte mulighed skal disponere m.h.t. indkøbsmængde og/eller produktionsseriestørrelse. Virksomheden har rigelig med lagerplads, og man mener ikke, der vil påløbe lageromkostninger udover forrentning afden bundne kapital. ndkøbsomkostninger anslås til 300 kr. pr. indkøb og omkostninger i forbindelse med igangsætning afen produktionsordre til 500 kr.

7 /9/ Beregn og vis hvorledes den optimale indkøbsmængde bliver, såfremt mulighed 2 henholdsvis mulighed 3 vælges ogberegn tilsvarende størrelsen på den optimale produktionsserie såfremt mulighed l vælges. Opgave 4 Hoegaarden optog for 5 år siden et 30 årigt 6 % kreditforeningslån på kr. Lånet amortiseres som et annuitetslån med kvartårlige terminer. Kursen på obligationerne var ved optagelsen 94 og er i dag 103, men man har naturligvis mulighed for at indfri lånet til kurs Beregn restgælden på lånet i dag 5 år efter optagelsen og umiddelbart efter betaling afden 20. ydelse. Man overvejer, om man skal konvertere lånet og optage et nyt 4 % lån. Kursen på 30 årige 4 % obligationer er i dag Beregn den effektive rente på det eventuelle nye lån Som alternativ foreslår banken et 20 årigt rentetilpasningslån, med et-årig rentetilpasning. Lånet vil være afdragsfrit de første 10 år og derefter amortiseret som et 10 årigt annuitetslån. Lånet udbetales som kontantlån og renten vil det 1. år være 2,4 % p.a. 4.3 Hvilke forhold udover den effektive rente bør man tage i betragtning, før man afgør om man vil konvertere det gamle lån, og hvilket lånetilbudman vil acceptere.

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere