21. CSR udfordringer og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. CSR udfordringer og muligheder"

Transkript

1 21. CSR udfordringer og muligheder Et af tidens buzzword er CSR. Alle taler om det. Politikerne, virksomhederne, organisationerne og forbrugerne har fokus på CSR såvel globalt som lokalt. Men tale er ikke nok holdninger skal omsættes til handlinger. NGO erne har en række muligheder for at medvirke til at dette sker, enten gennem samarbejde med myndigheder og virksomheder eller gennem synliggørelse af forbedringsmuligheder og udfordringer. De muligheder vil vi sætte fokus på. Men lad os lige starte med at definere CSR Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR) CSR er virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenter og deres interesser. Interessenterne er aktionærer og ejere ansatte, lokalsamfundet, kunder og partnerne/leverandører mv. Aktionærer skal i denne sammenhæng forstås bredt, idet offentligt ejede virksomheder også kan beskæftige sig med CSR. 114

2 Initiativerne er ofte kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov. CSR opfattes ofte som virksomhedernes sociale ansvar eller virksomheders samfundsansvar. CSR begrebet indeholder ikke alene virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold men altså også bæredygtighed i virksomhedens aktiviteter, den tredje bundlinje og et etisk regnskab mv. I FN s definition af CSR er der 4 overordnede temaer 1 : 1. Menneskerettigheder 2. Arbejdstagerrettigheder 3. Miljø 4. Antikorruption Nu er CSR jo som bekendt ikke kun på det globale plan. Der er også mange muligheder for CSR samarbejder på det lokale plan for nationale, sociale, humanitære, sygdomsbekæmpende, natur, miljø og dyreværnsorganisationer. FN s definition er måske lidt for smal her. I vores optik handler CSR således om: 1. God Ledelse 2. Menneskerettigheder 3. Arbejdstagerforhold 4. Miljø 5. Forbrugerforhold 6. Fair forretningsskik 7. Lokal samfundsudvikling og involvering I Danmark har regeringen gennem vedtagelsen af en handlingsplan i maj 2008 og med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 sat klare forventninger til de danske virksomheders samfundsansvar. De 1100 største danske virksomheder skal nu årligt rapportere om CSR-indsatsen i ledelsesberetningen. Der er således kommet fokus på, at virksomhederne handler samfundsmæssigt ansvarligt globalt som lokalt. Virksomhedernes sociale ansvar er blevet eller bør blive en selvstændig ledelsesdisciplin med stigende fokus i bestyrelseslokalet. Ikke alene er der gennem lovgivningen sat fokus på samfundsansvar, men også forbrugernes forventninger og krav er en meget afgørende faktor for, at virksomheder begynder at arbejde målrettet med bæredygtighed. 1 FN s internationale CSR initiativ Global Impact. 115

3 21.2. Globaliseringen er drivkraften for CSR Den stigende globalisering af markederne og en markant øgning af outsourcing af produktion/serviceydelser i alle led i virksomhedernes værdikæde er i stadig stigende grad blevet en del af både store og små virksomheders hverdag. Tidligere støttede virksomheden ofte de svagest stillede filantropisk og/eller den lokale sportsklub, men nu er der fokus på måden, hvorpå virksomhederne driver deres forretning, og hvordan dette påvirker omverdenen. I dag oplever omkring 60 % 2 af alle danske virksomheder at blive stillet over for krav om samfundsansvar. Det er særligt de store virksomheder, der i de seneste år har formaliseret arbejdet og kommunikationen omkring deres samfundsansvar, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er mere samfundsmæssigt bevidste end de mindre virksomheder. Samfundsansvar og bæredygtighed bliver i stigende grad et krav fra forbrugeren, og det påvirker således alle virksomheder store som små i deres adfærd. CSR som konkurrenceparameter CSR-begrebet betyder, at virksomheder ikke længere blot har et økonomisk og juridisk ansvar overfor omverden men dertil nu også et etisk ansvar. Det er der ikke nødvendigvis noget modsætningsforhold i. Måske nærmere tværtimod da ansvarlighed ifølge regeringens CSR Handlingsplan synes at være et stigende konkurrenceparameter særligt for virksomheder, som agerer på det globale marked CSR set fra forbrugerens side Vi er på vej ind i en ny tidsånd. Flere og flere forbrugere vil gå på dydens smalle sti enten frivilligt eller tvunget. Natur og sundhed kommer i fokus, og nogle kalder det ligefrem sundhedsfundamentalisme! Men forbrugerne vil have god samvittighed, når det gælder natur, klima, sundhed og arbejdsmiljø. De forventer fx ikke at købe produkter, der er produceret af børn under kummerlige vilkår! Samfundsansvar er på dagsorden hos forbrugerne. Fastholdes og forstærkes dette fokus, kan det være med til at bringe os ud af krisen. Det peger nemlig frem mod morgendagens marked, hvor forbrugerne i stadig stigende grad vil stille krav om bæredygtighed og ansvarlighed. Det er menneskeligt at fejle men mennesker snyder også! En udfordring er, at nogle virksomheder hævder, at de er ansvarlige, men måske ikke helt lever op til det. Forbrugerne har god grund til at være mistænksomme overfor de oplysninger, de får om produkterne. Ved en undersøgelse af mærkningen af over produkter hos store amerikanske detailhandelskæder 3, blev det konstateret, at næsten alle af dem var skyldige i en eller anden form for greenwashing. De fortalte ikke direkte løgne, men de fortalte heller ikke hele sandheden. Nu er der jo nok forskel på USA og Danmark. Vi er nok mere ærlige? 2 Kilde: CSR Kompasset. Økonomi- og Erhvervsministeriet 3 TerraChoice, et miljømæssig marketingbureau (USA)

4 En række analyser foretaget indenfor de sidste 3-4 år 4 indikerer, at de fleste forbrugere, hvis de får valget, vil være glade for at vælge et grønnere produkt, forudsat at det ikke koster meget mere, det kommer fra en pålidelig virksomhed, det ikke kræver særlig indsats for at købe eller at anvende samt at det er mindst lige så godt som det alternative konventionelle produkt. Så der er mange muligheder, men det kræver en stærk kommunikation til forbrugerne om holdninger og konkrete produkter. Den gode vilje i tale og i handling Et paradoks er, at når virksomheder forsøger at gøre det rigtige, vil forbrugerne ikke altid gå sammen med dem i samme hastighed. Flyselskaber, der inviterer deres kunder til at købe CO2 kvoter i forbindelse med rejsen, har kun haft minimal succes. Men måske er det fordi, selskaberne ikke helhjertet er gået ind i dette og ikke kommunikeret specielt godt på området? Men det kan også være kompliceret at være en CSR bevidst forbruger. En analyse fra UK 5 viser, at det tilsyneladende indlysende etiske/miljørigtige valg kan være det forkerte valg. Er det grønnere for en engelsk forbruger at købe roser fra Holland end at købe de roser, der flyves ind med luftfragtet fra Kenya? De fleste forbrugere mente, at de hollandske var de meste korrekte at købe. Faktisk viste en undersøgelse på carbon footprint, at den hollandske rose har et seks gange så stort forbrug, fordi de skulle dyrkes i opvarmede drivhuse! Marks & Spencer, M & S, en førende engelsk detailhandelskæde inddeler forbrugerne i fire brede grupper: 1. Korsridderne De lidenskabeligt grønne. De er meget bevidste om deres indkøb og handler i overensstemmelse hermed. Gruppen udgør ca. 10 % af forbrugerne. 2. Hvis det er let Denne gruppe af forbrugere er parate til at ændre deres adfærd. Det skal bare ikke være besværligt for dem i hverdagen at handle bæredygtigt. Gruppen udgør 27 % af forbrugerne. 3. Hvilken forskel kan jeg gøre Denne gruppe udgør 38 % af forbrugerne. De kan ikke se, at de kan gøre en forskel. Men er positive, hvis det viser, at deres indkøb kan medvirke til at gøre en forskel. 4. Ligeglade Den sidste gruppe er bare ligeglade og er ikke interesseret i at ændre adfærd. Denne gruppe udgør 24 %. Der er således en parathed hos mere end 3 ud af 4 forbrugere til at handle bæredygtigt, når blot 4 GreenBiz.com 5 Cranfield University, UK 117

5 de ved, det gør en forskel, og at det er let at vælge de rigtige produkter. Analysen er baseret på interviews af M&S kunder i Vi må formode, at denne tendens næppe er blevet mindre de seneste år. Men analysen viser også, at der er behov for at måle på resultaterne og kommunikere disse budskaber regelmæssigt og vedholdende. Det er hårdt arbejde at sælge grønt. Balancen er, at det ikke er godt at komme for langt foran kunden, men du skal som virksomhed være foran, siger Stuart Rose, den administrerende direktør for M & S. Som forbrugere kan vi alle, selv med vores beskedne individuelle bidrag, virkelig være med til at forandre verden. Men det, at få alle til at forstå dette, kræver en samlet indsats fra både regeringer, virksomheder og NGO ere CRS set fra virksomheden Hvad betyder CSR-indsatsen for virksomheden? Det er vigtigt at måle på indsats og performance. Hvis man ikke måler og vejer sit arbejde med CSR, får det heller ikke den ledelsesmæssige fokus, det bør have. Uden målinger undervurderer man værdien af at opføre sig ordentligt. Eksemplerne fra både Coop (se nedenfor) og M&S er med til at vise, at for disse virksomheder er CSR-indsatsen alvorligt ment lige fra bestyrelseslokalet ud til den enkelte butik og medarbejder. Hvad betyder det, når en virksomhed tager samfundsansvar fx når virksomheden: stiller krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og samarbejder med leverandører om, at forbedre sociale og miljømæssige forhold. (FN s Global Compact ) arbejder systematisk med miljø- og klimaledelse arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden udvikler nye produkter eller ydelser, der indeholder en sociale eller miljømæssig dimension måler og kommunikerer deres resultater Walk the talk Besøger man den store engelske detailhandelskæde Marks & Spencer hovedkontor i London, er en af de første ting, man møder i receptionen, en stor med skærm med et budskab om Plan A. Det er deres CSR mål, der indeholder 100 mål over fem år. Et synligt signal til alle om, at de virkelig mener, det de siger! Selskabet vil fx bidrage til at give børn i Uganda en bedre uddannelse, spare tons CO2 på et år, genbruge plastikken fra 48 millioner bøjler, tredoble salget af økologiske fødevarer, konvertere over 20 mil. beklædningsgenstande til Fairtrade bomuld. I de enkelte butikker er der ligeledes formuleret en række konkrete mål. Få også inspiration hos Marks & Spencer på: 118

6 I Danmark har Coop udgivet en flot ansvarlighedsrapport med beskrivelse af deres holdninger og indsatsområder samt rapportering på en række klare mål. Læs mere på Hvorfor CSR set fra virksomhedens vinkel? Udover at der kan være lovmæssige påbud og/eller reguleringer af CSR-indsatsen, er der en række andre forhold, som kan motivere en virksomhed til en indsats. Disse kan opdeles i følgende 5 kategorier 6 : 1. Risiko minimering CSR-indsatsen kan minimere arbejdet med retssager, nye regler/regulativer, boykot af produkter, dårlig PR og aftaler/licensrettigheder 2. Optimere intern effektivitet CSR-indsatsen kan optimere arbejdet med genbrug, effektiv ressource udnyttelse, medarbejder effektivitet og commitment fra ansatte. 2. Optimere markedseffekt CSR-indsatsen kan optimere arbejdet med markedsbearbejdningen med brand, fastholdelse af kunder, større share of wallet og tiltrækning af nye kunder. 3. Differentiere produkter CSR-indsatsen kan optimere arbejdet med udvikling af nye produkter og løsninger 4. Nye markedsmuligheder CSR-indsatsen kan optimere arbejdet med at udvikle nye markeder. Alle ovenstående 5 punkter kan påvirke shareholder value og tiltrække eller afskrække investorer, partnere, kunder, og medarbejdere CSR set fra NGO ens vinkel I praksis handler forretningsdrevet samfundsansvar derfor om at arbejde strategisk med samfundsansvar og sikre gennemførelse, styring og ledelse af indsatsen. Det betyder, at virksomheden kommunikerer aktivt om sin indsats til kunder, forbrugere, samarbejdspartnere og interesseorganisationer mv. I dette arbejde kan NGO en have en central rolle i et samarbejde med en virksomhed. Der findes flere niveauer af samarbejde. Samarbejdsformerne mellem virksomhed og NGO kan inddeles i 4 kategorier 7 : Filantropi: Når en virksomhed bidrager med midler til NGO gennem donation af penge, produkter eller ydelser uden nogen form for modydelse, altså en envejs relation. Gensidig udvikling/tværgående marketing: Når en virksomhed og en NGO laver fælles markedsføring med produkter/services. Der doneres typisk efter salgsvolumen. Begrænset tovejs relation på kampagne niveau. Uafhængig værdiskabelse: Virksomhed og NGO forsøger i fællesskab at tilgodese begges målsætninger gennem et strategisk samarbejde, der sikrer, at begge partner når deres mål på forskellig vis. Det kan fx være samarbejde om overholdelse af code of conduct i et udviklingsland. 6 Efter inspiration fra Managerial Perceptions of the Business Case for Corporate Social Responsibility, Dr. Kai Hockerts, CBS, Partnerskaber mellem virksomheder og frivillige organisationer, Professor Peter Neegaard et al., CBS,

7 Symbiotisk/integreret: Strategisk samarbejde mellem virksomhed og NGO om løsning af fælles problemstilling. Succeskriterierne er identiske og værdiskabelsen sker på samme måde for begge parter. Der er tale om en høj grad af integration og interaktion mellem partnere. Ifølge en undersøgelse 8, der blev fortaget et i 2009, er langt hovedparten af projekterne stadig af filantropisk karakter. Mange virksomheder føler nu, at udskrivning af checks til velgørende formål ikke længere er nok. Aktionærer ønsker, at deres penge bliver anvendt bæredygtigt, og medarbejdere ønsker at være aktivt involveret i de gode gerninger. Penge alene er ikke løsningen, når virksomhederne kommer under pres for deres CSR-indsats. Risikostyring vil måske umiddelbart være det område, som driver mange virksomheder til at samarbejde med NGO erne. Fra og med 1980 erne med miljømæssige katastrofer som eksplosionen i Bhopal, olietankeren Exxon Valdez s forlis i Alaska og Shell s Brent Spar olieplatform er industri efter industri blevet ramt af dårlig omtale. Hele Brent Spar sagen kunne have været løst let og elegant ved at have inddraget NGO erne. Ofte reagerer selskaberne for sent med at forsøge at styre risici. Det er typisk, når skaden er sket, at de reagerer. Først nu skaber de relationer til NGO erne og til regeringer, skaber adfærdskodekser og forpligter sig til mere gennemsigtighed i deres operationer. I stigende grad går konkurrenter sammen i et forsøg på at fastsætte fælles regler, sprede risikoen og have fælles holdninger. Alt dette er i vid udstrækning defensive foranstaltninger. Her har NGO erne en mission i at medvirke til at forebygge. NGO erne, har en unik mulighed nemlig at arbejde med den tredje og mest trendy aktivitet i CSR-universet at medvirke til at skabe værdi. Det vil sige, at få CSR strategisk forankret og blive en del af en virksomhedens konkurrencemæssige fordel. Men det er også den vanskeligste Nye standarder på vej for CSR arbejdet ISO er en international, vejledende standard for samfundsansvar i virksomheder og organisationer. Standarden er udarbejdet i regi af den internationale Standardiseringsorganisation, ISO. Hvordan den nye standard kommer til at påvirke CSR arbejdet, kan være vanskeligt at forudsige. De positive intentioner er der. Men bliver det en ekstra barriere for at komme i gang med arbejdet med bæredygtighed? Bliver det en hæmsko for innovation og samarbejde mellem NGO erne og virksomheder? Bliver det kun de store virksomheder og NGO er, som kan klare dette? Bliver det en sovepude for CSR-initiativerne og målinger af effekten? Efter standarden blev færdigforhandlet i København i maj, sendes den i august 2010 til endelig afstemning og forventes herefter at kunne publiceres sidst på året, og så vil vi kunne få svar på spørgsmålene. 8 Partnerskaber mellem virksomheder og frivillige organisationer, Professor Peter Neegaard et al., CBS,

8 21.8. Gode råd til NGO erne: Enhver NGO bør indlede overvejelserne om at indgå i et CSR-partnerskab med at stille sig selv en række spørgsmål: Hvorfor vil vi gerne indgå i et CSR-partnerskab? Har vi orden i eget hus? Hvad kan vi tilbyde en partner? Hvilke virksomheder passer vores brand sammen med? Mange NGO ere skal lære at agere i en hel ny verden, hvis de vil indgå i CSR-partnerskaber. De skal lære at tale virksomhedernes sprog og forstå, de udfordringer virksomhederne har. NGO erne må erkende, at virksomhederne kan og skal drive en forretning, der giver et afkast til ejerne. I et samarbejde med virksomhederne skal fokus derfor være på gensidig værdiskabelse. Ren filantropi bliver mindre i fremtiden. Få en uforpligtigende dialog med virksomhederne for at undersøge muligheder for at samarbejde. Dialogen bør i første omgang dreje sig om mulige samarbejder uden at fokusere på penge og kontraktindgåelse. Der skal blot ses på muligheder. Fortæl om oganisationens særkende, mærkesager, strategier mv. med fokus på hvordan I kan medvirke til at skabe værdi for virksomheden. I skal hjælpe virksomheder til at erkende, at frivillige organisationer ikke kan stille deres ekspertise til rådighed gratis, men at et samarbejde skaber værdi for virksomheden og samtidig støtter den gode sag. Et partnerskab kan begynde som et kampagnebaseret partnerskab, hvor partnerne kan lære hinanden at kende og udbygge tillid og kontakter. Det kan være første trin mod mere strategiske partnerskaber. Nogle virksomheder anvender mange ressourcer på rådgivning fra konsulenter. Måske kunne NGO erne overtage hele eller dele af disse opgaver? Dialog fremmer forståelsen. Måske skulle NGO erne og virksomhederne bytte medarbejdere i perioder i arbejdet med konkrete projekter? Det lyder banalt men sørg for at have SMARTe mål for samarbejdet dvs.: Specifikke Målbare Attraktive Realisiske Tidsbestemte 121

9 Hvem gør hvad, hvad gør vi, hvis noget går galt kort og godt lav en fyldig kontrakt når begge partner oplever, at der er mulighed for gensidig værdiskabelse. Kommuniker tydeligt, vær forberedt på en ny sårbarhed både for NGO og virksomhed. NGO ere skal forbeholde sig retten til at kritisere virksomheder, såfremt de ikke lever op til bestemte etiske, sociale eller miljømæssige standarder. Der må i fællesskab opstilles nogle spilleregler for, hvordan dette kan gøres fx at NGO en altid henvender sig til virksomheden, før den går i pressen. CSR konceptet er ikke forbeholdt store virksomheder og organisationer. Det omfatter alle store og små, globale som lokale organisationer indenfor alle tænkelige områder af NGO-sektoren. Få inspiration ved at læse rapporten Partnerskaber mellem virksomheder og frivillige organisationer. Der er en analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber, udarbejdet af CBS i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. LINK: Læs mere på 122

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Bestyrelseskonference 2016

Bestyrelseskonference 2016 Bestyrelseskonference 2016 INDFLYDELSE. HANDLING. ANSVAR Det sociale ansvar i bestyrelseslokalet På årets konference vil vi helt overordnet sætte fokus på, hvordan man beskæftiger sig med socialt ansvar

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/Juni 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning CSR i små og mellemstore virksomheder Corporate Social

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar og CSR Samfundsansvar og CSR Region Midtjylland deltager i og er sponsor for CSR awards 2013. I den anledning beskrives her Region Midtjyllands arbejde med samfundsansvar og CSR. Hør om Region Midtjyllands samfundsansvar

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Har din virksomhed CSR-mål om at bidrage til: 1. En rig og mangfoldig natur? 2. Et bæredygtigt samfund? 3. Et rent og sundt miljø? Kontakt Christian Poll

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere