Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100"

Transkript

1 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100

2 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster... 7 Meddelelser og symboler på displayet... 8 Funktioner... 9 Etablere et opkald... 9 Etablere et eksternt opkald... 9 Etablere et internt opkald... 9 Ringe op til et internt gruppenummer Gruppeopkald Afslutte en samtale Besvare et opkald Omstilling af ekstern samtale Parkere en ekstern samtale Parkere en ekstern samtale i parkeringsgruppe Hent en samtale tilbage fra en parkeringsgruppe Indtrække et opkald Indtrækning af opkald i grupper Kortnumre Anvende et kortnummer Gemme et kortnummer Slette et kortnummer Kodetabel Opkald med navnevalg Genkald til senest indtastede telefonnummer Gemme et telefonnummer Anvende et gemt telefonnummer... 14

3 Viderestilling til andet svarsted Slette viderestilling Medflytning Fraværsmeddelelser Fraværsmeddelelser i display Slette en fraværsmeddelelse Fraværskode Programmere individuel meddelelse Forstyr ikke Aktivere Slette UCD (Forstyr ikke) Aktivere Slette Talebesked/voic Indspilning af din talebesked Slette din talebesked Afspille din egen talebesked Aktivere din talebesked Aflytte indtalte beskeder fra egen telefon A-nummer ved intet svar Slette et A-nummer Apparatfunktioner elås Aktivere tastelås Deaktivere tastelås Ringesignal Skifte ringesignal Lydstyrke Talelydstyrke Ringelydstyrke Vibrering/ringning Vibrering og efter 20 sek. ringning Silent (stille)/vibrering Øvrigt Håndsættet er uden for dækningsområdet Lav batteristand Brugermenu Stikordsregister Meddelelse Meddelelse til ledigt lokalnummer Meddelelse til optaget lokalnummer Besvar en meddelelse (tekst) Meddelelse (tale) Banke På Påmindelse/vækning Påmindelse/vækning Slette påmindelse/vækning Vise dit navn i display Kodetabel Autorisationskode Registrere autorisationskode Skifte autorisationskode Spærre et lokalnummer Spærre ekstern samtale Fjerne spærring for ekstern samtale

4 Trådløs telefon GDC-345H Beskrivelse af taster Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs GDC-345H-telefon og tilbehør anvendes som en terminal til omstillingsanlægget LDK-24. Dele Kontroller at pakken indeholder følgende dele: 1 Håndsæt 1 Batterilader 2 Batterier 1 Batterielliminator 1 Bælteclips Håndsæt GDC-345H er et DECT-håndsæt, som kommunikerer trådløst med dit omstillingsanlæg. Håndsættet er konstrueret, så det er let at anvende. Det har et display med plads til 24 tegn, et antal funktions tas ter og 12 nummertaster. Batterilader Batteriladeren: Model GDC-345H er fremstillet til brug sammen med GDC-345H-håndsættet. Lysdioden på laderen lyser, når batteriet er ved at blive opladet. Batteri Et fuldt opladet sæt batterier har kapacitet til 9 timers taletid eller 50 timers stand-by tid. Batteriernes levetid afhænger af opladningsniveau, temperatur, miljø, håndtering. Batterierne er af typen nikkelmetalhydrid (NiMH). De længste levetider for batterierne opnås, hvis batterierne ikke oplades før de er helt afladet. Når batterierne er ved at være afladet, høres der 3 tonestød hvert 20. sekund, og batteri-indikatoren i displayet blinker hvert sekund. Det anbefales, at batterier aflades helt en gang om måneden og derefter oplades i 16 timer. Headset Som ekstra tilbehør til håndsættet findes et headset. Headsettet består af en øresnegl og en mikrofon, som er monteret på ledningen. På mikrofonen findes også en svaretast. Nedenstående symboler anvendes på håndsættets funktionstaster. Start af eget opkald eller besvarelse af opkald. en bruges også til at afslutte opkaldet. en har flere funktioner: Hvis der er etableret en lokalsamtale, vil tryk på knappen afbryde den igangværende samtale, og der fås klartone på ny, og der kan foretages et nyt lokalkald. Hvis der ikke er etableret en samtale, og hvis man er ved at vælge et telefonnummer, vil et kortvarigt tryk på tasten slette det sidst tastede ciffer, mens et langvarigt tryk vil slette alle cifre. en benyttes også til at slette funktioner med. Før opkald: Henter det sidst kaldte nummer som er gemt i håndsættet. Hvis tasten benyttes efter et opkald er startet, dvs. der er trykket på den grønne tast med telefonrøret, hentes de sidste 10 kaldte eksterne numre som er gemt i systemet. Der kan nu vælges mellem disse numre med piltasten. Når det ønskede nummer er fundet trykkes langvarigt på tasten med Hvis telefonen er i "Menu" tilstand (se nedenfor) vil et kort tryk bevirke et valg. Hvis telefonen er ledig, og der trykkes langvarigt på denne tast, vil telefonen skifte til "Silent", dvs. telefonen vil ikke længere ringe; men kun vibrere ved opkald. Endnu et langvarigt tryk på tasten vil bringe telefonen tilbage til normalringning. Hvis telefonen er afløftet (der er klartone), vil et kortvarigt tryk give mulighed for 2 ting, enten kan man med en * vælge mellem de sidst kaldte numre (ved hjælp af piltasten, efterfulgt af et langvarigt tryk på ) eller med en # vælge et bestemt nr. som er gemt tidligere. Hvis telefonen er ledig, vil et kortvarigt tryk starte et opkald. Hvis telefonen er i brug vil et kortvarigt tryk parkere den igangværende samtale, og give ny klartone. Den parkerede samtale kan genoptages ved igen at trykke kortvarigt på tasten. Power on. Tænd/sluk. Trykkes knappen over 3 sekunder slukkes telefonen. Tilsvarende tændes telefonen ved langvarig nedtrykning af tasten. Hvis telefonen er i brug, og der kaldes internt og kaldet ikke bliver besvaret, vil et kortvarigt tryk bevirke at der bliver lagt en besked til den kaldte. Hvis telefonen er ledig, vil et tryk sætte telefonen i "menu" tilstand, dvs. telefonens indstillinger kan ændres. Se senere. Under en samtale bruges tasten til at skrue op og ned for lyden. 6 7

5 Meddelelser og symboler på displayet Hvis antennen blinker, er der ikke forbindelse til systemet. Der kan være op til 5 lodrette streger til højre for antennen. 1 streg angiver at der er forbindelse; men at samtalen sandsynligvis ikke vil være særlig god, på grund af antenneforholdene. 2 streger angiver en lidt bedre forbindelse, 3 lidt bedre endnu, 4 streger en god samtale og med 5 streger vil samtalen være bedst. Funktioner Etablere et opkald Etablere et eksternt opkald: Alternativ A Blinker ved indkommende kald. Der høres en tone, og symbolet vises på displayet Lyser når der foretages opkald, og når samtalen er i gang. Hvis nøglesymbolet er tændt, betyder det, at tastaturet er låst (se side 23). Symbolet viser at der er en eller flere beskeder til telefonen. Display informationen bliver opdateret hvert 3. minut. Hvis der ikke er radioforbindelse til omstillingsanlægget bliver symbolet ikke vist, men det kommer igen når radiofor - bindelsen bliver genetableret. Beskeder kan aflyttes ved at trykke på tasten "løft/læg røret" og derefter kortvarigt på Beskeden kan efterfølgende slettes med tasten Det indikeres, at telefonens mikrofon er slået fra. Mikrofonen slås fra ved et lang - varigt tryk på pil-ned-tasten. Mikrofonen slås til igen ved endnu et langvarigt tryk på pil-ned-tasten. Batteriet vises med 3 streger i, hvis det er fuldt opladet. 2 streger betyder halvt opladet og med en streg er det tid til at oplade batteriet. Viser at opkald til telefonen sker via vibrator med efterfølgende ringning eller kun med vibrator (silent mode). Få en linje ved at trykke 0 0 det ønskede telefonnummer Telefonnummer Alternativ B 0 0 det ønskede telefonnummer Telefonnummer Der høres en tone, og symbolet Etablere et internt opkald: Alternativ A vises på displayet lokalnummeret x x x Alternativ B lokalnummeret x x x Du vil nu høre: enten ringetone: Afvent svar fra det kaldte lokalnummer eller tre toner: Du kan starte samtalen efter tonerne. 8 9

6 Ringe op til et internt gruppenummer Besvare et opkald Alternativ A Når du hører et ringesignal, eller håndsættet vibrerer Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR gruppenummeret ( ) Du hører tilbageringning, og du kan vente på svar 6 2 x Hvis håndsættet er placeret i batteriladeren, kan opkaldet besvares automatisk, når håndsættet løftes af batteriladeren. (Menu HS (1), Auto Ans. (6)) Alternativ B gruppenummeret ( ) 6 2 x Du hører tilbageringning, og du kan vente på svar Gruppeopkald Alleopkald Angiv typen af allekald: 5 x x For intern gruppe nr. 1 tast For intern gruppe nr. 2 tast De øvrige interne grupper nås med For alle interne grupper tast For den eksterne gruppe tast For alle grupper i systemet tast Efter tonen: afgiv din besked Besked Omstiling af ekstern samtale Tryk på OMSTIL Den eksterne samtale parkeres lokalnummeret x x x Vent på svar fra det opkaldte lokalnummer, eller læg på for at foretage omstillingen En samtale, som omstiles til et andet lokalnummer, som er optaget, henvist eller ikke svarer, kan trækkes tilbage ved at trykke på OMSTIL. Parkere en ekstern samtale Tryk på PARKER (>1 sek.) og derefter på LØFT/LÆG RØR Hente en samtale tilbage: Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR og derefter på PARKER (>1 sek.) Afslutte en samtale Tryk på tasten Læg/løft røret Parkere en ekstern samtale i parkeringsgruppe Tryk på OMSTIL Den eksterne samtale parkeres parkeringsnummeret (normalt ) 6 0 x Hente en samtale tilbage fra en parkeringsgruppe parkeringsnummeret (normalt ) 6 0 x 10 11

7 Indtrække et opkald Kortnumre Når et opkald ringer på et andet lokalnummer, kan det trækkes ind til ens eget lokalnummer. 7 og lokalnummer 7 x x x Indtrækning af opkald i grupper Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funktion. Når der ringes på et lokalnummer i gruppen, kan opkaldet trækkes ind. Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR Anvende et kortnummer og tryk på KORTNR kortnummeret ( , ) x x x x Gemme et privat kortnummer og tryk på OK (> 1 sek.) Tryk på KORTNR Vælg kortnummer ( ) x x x det telefonnummer, som skal gemmes Telefonnummer Angiv en tekst for et valgt kortnummer. Se kodetabellen Tekst (Teksten må indeholde maks. 12 tegn. Hvis teksten ikke skal anvendes, kan du i stedet trykke på OK (>1 sek.)) Tryk på tasten OK (>1 sek.) Afslut derefter ved at trykke på LØFT/LÆG RØR Systemkortnumre ( ) indlægges af omstillingen. Slette et kortnummer og tryk på OK (> 1 sek.) Tryk på KORTNR Vælg det kortnummer, som skal slettes x x x Afslut derefter ved at trykke på LØFT/LÆG RØR Kodetabel A = 2 1 B = 2 2 C = 2 3 D = 3 1 E = 3 2 F = 3 3 G = 4 1 H = 4 2 I = 4 3 J = 5 1 K = 5 2 L = 5 3 M = 6 1 N = 6 2 O = 6 3 P = 7 1 Q = 1 1 R = 7 2 S = 7 3 T = 8 1 U = 8 2 V = 8 3 W = 9 1 X = 9 2 Y = 9 3 Z = 1 2. = 1 3, = * 3 : = * 2 = * 1 0 = = = = = = = = = =

8 Opkald med navnevalg Viderestilling til andet svarsted Lokalnumre kan viderestilles internt eller eksternt. Tryk to gange på KORTNR Vælg et alternativ for visning af navn x 1 Interne lokalnumre 2 Individuelle kortnumre 3 Systemkortnumre Find frem til det aktuelle nummer ved at trykke på piltasterne Tryk på PARKER (>1 sek.) for at ringe op til et valgt nummer Alternativt kan du gå direkte til et navn, som starter med et bestemt bogstav. Dette udføres ved at angive bogstavets kode. Se kodetabellen. Genkald til senest indtastede telefonnumre Håndsættet gemmer automatisk de ti sidst tastede numre. Dette gælder for eksterne opkald. Tryk på GENOPKALD Find frem til det aktuelle nummer ved at trykke på piltasterne Tryk på PARKER (>1 sek.) for at ringe op til et valgt nummer Gemme et telefonnummer Du kan gemme et telefonnummer under en udgående ekstern samtale. Tryk to gange på KORTNR Anvende et gemt telefonnummer Tryk på KORTNR Tryk på # # Vælg viderestillingstype (1-6) x 1 Direkte 2 Ved optaget 3 Ved intet svar 4 Ved optaget eller intet svar 5 Eksternt direkte (til et kortnummer) 6 Eksternt ved intet svar (til et kortnummer) Indtast hvor opkaldene skal viderestilles til: Lokalnummer (viderestillingstype 1-4) x x x eller eller Gruppenummer (viderestillingtype 1-4) x x x eller eller Telefonsvarer (viderestillingstype 1-4) # eller eller Kortnummer (viderestillingstype 5-6) x x x x Eksempel: Direkte viderestilling til lokal Eksempel: Til telefonsvarer ved intet svar # Slette viderestilling Medflytning Obs! Password skal være registreret, på det lokalnummer, som skal viderestilles (se side 22). Medflytning er en speciel type viderestilling, som kan udføres fra det lokalnummer, samtalen skal flyttes til. Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR lokalnummeret. Der høres en bekræftelsestone x x x password (5 cifre). Der høres en bekræftelsestone x x x x x 14 15

9 Fraværsmeddelelser Fraværsmeddelelser i display Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises, når nogen ringer til dig: Programmere individuel meddelelse (meddelelse 00), og tast Indtast din meddelelse Meddelelse, og tast nummeret på den ønskede meddelelse (01-10) x x Indtast data (f.eks. dato, klokkeslet eller tlf.nr.). Der høres en bekræftelsestone Slette en fraværsmeddelelse og tast Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND) Aktivere røret, og tast Slette Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR, og tast Fraværskode 00 Individuel meddelelse 0 0 (se afsnittet Programmer individuel meddelelse) 01 Frokost til kl. ttmm 0 1 t t m m 02 Ferie til ddmm 0 2 D D M M 03 Ikke tilstede, tilbage kl. ttmm 0 3 t t m m 04 Ikke tilstede, tilbage DDMM 0 4 D D M M 05 Ikke tilstede, ukendt retur Ring til (telefonnummer op til 17 cifre) 0 6 "Telefonnummer" UCD (Forstyr ikke) Obs! For at denne funktion skal kunne anvendes, skal dit lokalnummer indgå i en UCD-gruppe. Aktivere, og tast Slette Tryk på tasten LØFT/LÆG RØR, og tast Hos lokal xxx 0 7 x x x 08 I møde til kl. ttmm 0 8 t t m m 09 Er hjemme Er syg 1 0 tt = timer mm = minutter dd = dag mm = måned Herudover er der mulighed for tekstbeskederne som programmeres fra omstillingsbordet (Attendant) 16 17

10 Talebesked/voic Disse funktioner kræver, at systemet har voic . Indspilning af din talebesked direkte eller ved intet svar:, og tast Tryk på # # Indtal din besked Talebesked Gem beskeden med PARKER (>1 sek.) Slette din talebesked, og tast Afspille din egen talebesked, og tast Afslut derefter ved at trykke på LØFT/LÆG RØR Aktivere din talebesked Angiv, hvornår talebeskeden skal aktiveres (1-4) x 1 Direkte 2 Ved optaget 3 Ved intet svar 4 Ved optaget eller intet svar Tryk på # # Aflytte indtalte beskeder fra egen telefon Hvis du har modtaget en talebesked, vises brevsymbolet på displayet. Tryk på MEDDELELSE (den første besked afspilles) Aflytte indtalte beskeder fra egen telefon fortsat Tryk på PARKER (>1 sek.) for at aflytte den næste besked Tryk på R-tasten for at slette en besked A-nummer ved intet svar Ved ubesvarede eksterne opkald til et lokalnummer med direkte valg kan A-nummeret gemmes i håndsættet. Hvis du har en CLI (Vis nummer)-meddelelse, vises brevsymboler på displayet. Aflæse eller ringe op til et A-nummer: Tryk på MEDDELELSE Søg med piltasterne Tryk på PARKER (>1 sek.) 2 gange for at ringe op Slette et A-nummer Hvis du har modtaget et A-nummer, vises brevsymbolet på displayet. Tryk på MEDDELELSE Søg med piltasterne Tryk på R-tasten for at slette Meddelelse Meddelelse til ledigt lokalnummer: Når du ringer til et lokalnummer, som ikke svarer, kan du lægge en tekstmeddelelse, som viser, at der har været et opkald fra dit lokalnummer. Tryk på MEDDELELSE, når du hører ringetonen I modtagerens display står herefter BESKED : LOKALNUMMER 18 19

11 Påmindelse Meddelelse til optaget lokalnummer: Tryk på MEDDELELSE, når du hører optagettonen Når det optagede lokalnummer bliver ledigt, bliver du ringet op af systemet. Når du besvarer dette opkald, ringer telefonen hos den kaldte. Besvar en meddelelse (tekst) Hvis du har modtaget en meddelelse, vises brevsymboler på displayet. Den meddelelse, som blev lagt først, ringes først op. Tryk på MEDDELELSE Det lokalnummer, som lagde meddelelsen, ringes op. Meddelelse (tale) Når du ringer til et lokalnummer, som ikke svarer eller er optaget, kan du lægge en talemeddelelse, når du hører en ringetone eller en optagettone. Tryk på MEDDELELSE Omstillingen afgiver følgende meddelelse: Læg en besked efter tonen. Indtal meddelelsen Meddelelse Du kan programmere dit håndsæt til at afgive et påmindelsessignal på et bestemt tidspunkt Angiv tid for påmindelse med fire cifre (ttmm) i 24-timers interval (tt = 00-23, mm = 00-59). Tryk # hvis påmindelsen ønskes gentaget dagligt ( # ). Slette påmindelse t t m m Tryk på PARKER (>1 sek.) for at gemme og afslutte Banke På Hvis du ringer til et optaget lokalnummer, kan der genereres et Banke På-signal. Tryk på *, når du hører optagettonen * Det kaldte lokalnummer hører et Banke På-signal. Vise dit navn i display Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig., og tast Indtast dit navn (se Kodetabel) Navn 20 Kodetabel A = 2 1 B = 2 2 C = 2 3 D = 3 1 E = 3 2 F = 3 3 G = 4 1 H = 4 2 I = 4 3 J = 5 1 K = 5 2 L = 5 3 M = 6 1 N = 6 2 O = 6 3 P = 7 1 Q = 1 1 R = 7 2 S = 7 3 T = 8 1 U = 8 2 V = 8 3 W = 9 1 X = 9 2 Y = 9 3 Z = 1 2. = 1 3, = * 3 : = * 2 = * 1 0 = = = = = = = = = =

12 Password Spærre et lokalnummer Spærre ekstern samtale Obs! Password skal være registreret., og tast Fjerne spærring for ekstern samtale, og tast password x x x x x Registrere password For at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra dit håndsæt, kan du spærre det med et password. Dette password anvendes også til funktionen Medflytning., og tast lokalnummerets password (5 cifre) x x x x x Skifte password, og tast lokalnummerets password (5 cifre) x x x x x et ny password x x x x x Apparatfunktioner elås Aktivere tastelås Tryk på OP/NED 2 2 Deaktivere tastelås Tryk på OP/NED # (inden for to sekunder) # Ringesignal Håndsættet kan anvende forskellige typer ringesignaler. Ringesignalet kan indstilles separat for både interne og eksterne samtaler. Skifte ringesignal Ringesignalet kan indstilles separat for både eksterne og interne opkald. Tryk på OP/NED, og tast 1 1 Angiv for hvilket type opkald ringesignalet skal ændres: 2 el. 3 2 Eksterne opkald 3 Interne opkald 1 1 Vælg ringesignal med OP/NED Bekræft derefter ved at trykke på OK Lydstyrke Talelydstyrke Talelydstyrken kan reguleres, når en samtale er etableret. Dette udføres med piltasterne. Talelydstyrken har seks forskellige niveauer. Når en samtale er etableret til håndsættet: Tryk på OP eller NED 22 23

13 Ringelydstyrke Ringelydstyrken kan indstilles separat for både eksterne og interne opkald. Ringelydstyrke kan indstilles til syv forskellige niveauer. På det nederste niveau afbrydes ringesignalet helt. Tryk på OP/NED, og tast 1 1 Angiv, for hvilket type opkald niveauet skal ændres: 2 el. 3 2 Eksterne opkald 3 Interne opkald Brugermenu Nogle af de tidligere funktioner kan indstilles via håndsættets brugermenu. Du får vist denne menu ved at trykke på tasten OP/NED. Søg gennem menuen ved at trykke på piltasterne, og fortsæt ved at trykke Du kan også angive det ciffer, som står ud for det aktuelle valg. Tryk på på OK. for at gå tilbage i menuen. 2 2 Hold nede i over ét sekund for at afslutte. Vælg lydstyrke med OP/NED Bekræft derefter ved at trykke på OK Vibrering/ringning Vibrering og efter 20 sek. ringning Tryk på OP/NED Vælg funktion Bekræft derefter ved at trykke på OK Når vibrator er valgt vises symbolet Silent (stille)/vibrering Håndsættet kan også bringes til kun at vibrere (silent mode). Når håndsættet er ledigt nedtrykkes OK (>1 sek.) Håndsættet bringes ud af silent mode ved at taste OK (>1 sek.) Øvrigt Håndsættet er uden for dækningsområdet Hvis håndsættet under en samtale, eller når håndsættet anvendes i normalfunktion, føres uden for dækningsområdet, lyder der en advarselstone tre gange. For at samtalen ikke skal afbrydes, skal du nærme dig basestationen. Husk, at vægge, bygninger og store metalliske overflader har en kraftigt reducerende effekt på modtagekvaliteten. Lav batteristand Hvis batteriet er ved at være afladet under en samtale, eller når håndsættet anvendes i normalfunktion, høres en advarselstone tre gange hvert 20. sekund HS Setting 1 Vibr./Ring Vibrator 2 KeyLock 3 Select BS 4 Call Log 5 System 6 Direct Call 7 Phonebook aturlås Vibr. & Ring Ring 2 Ext Ring Melody Volumen 3 Int Ring Melody 4 Keytone 5 Buzzer 6 Auto Ans. 7 Headset Vælg Base Station Tilmeld/frameld håndsæt 6 trin 6 trin fra/til Volumen Ringning fra/til 9 forskellige 6 trin 9 forskellige 6 trin Telefonbog. Bogstaver indlægges ved 1, 2 eller 3 tryk på den pågældende tast 25

14 Stikordsregister A Aflytte indtalte beskeder fra egen telefon 18 Afslutte en samtale10 Afspille din egen talebesked 18 Aktivere din talebesked 18 Aktivere tastelås 23 Alle opkald 10 A-nummer ved intet svar 19 Anvende et gemt telefonnummer 14 Anvende et kortnummer 13 Apparatfunktioner 23 B Banke På 20 Batteri 6 Batterilader 6 Batteristand 24 Beskrivelse af taster 7 Besvare et opkald 11 Besvare en meddelelse (tekst) 20 Brugermenu 25 D Deaktivere tastelås 23 Dele 6 Display 8 Dækningsområde 24 E Ekstern samtale 11 Etablere et eksternt opkald 9 Etablere et internt opkald 9 Etablere et opkald 9 F Fraværsmeddelelser 16 Fraværsmeddelelser i display 16 Fraværskode 16 Fjerne spærring for ekstern samtale 22 Forstyr ikke 17 Forstyr ikke UCD 17 Funktioner 9 G GDC-345H 6 Gemme et kortnummer 13 Gemme et telefonnummer 14 Generel beskrivelse 6 Genopkald 7, 14 Gruppeopkald 10 H Headset 6 Hente en samtale 11, 12 Henvisning på display 16 Håndsæt 6 Håndsættet er uden for dækningsområdet 24 I Indtrække et opkald 12 Indspilning af din talebesked 18 Intern samtale 9, 10 Internt gruppenummer 10 K Kortnumre 7, 13 Kodetabel 13, 21 L Lav batteristand 24 Lydstyrke 24 Læg/løft røret 7 M Meddelelse (tale) 20 Meddelelse (tekst) 19 Meddelelse 19 Meddelelse til ledigt lokalnummer 19 Meddelelser til optaget lokalnummer 20 Meddelelser på displayet 8 Medflytning 15 N Navnevalg 14 O Omstil 7 Omstilling af ekstern samtale 11 P Parkere en ekstern samtale 7, 11 Parkere ekstern samtale i parkeringsgruppe 11 Password 22 Piltaster 7 Programmere individuel meddelelse 17 Påmindelse 21 R Registrere password 22 Ringelydstyrke 24 Ringe op til internt gruppenummer 10 Ringesignal 23 S Samtaletid 6 Silent (stille)/vibrering 24 Skifte password 22 Skifte ringesignal 23 Slette din talebesked 18 Slette et A-nummer 19 Slette et kortnummer 13 Slette en fraværsmeddelelse 16 Slette påmindelse 21 Slette viderestilling 15 Spærre ekstern samtale 22 Spærre et lokalnummer 22 Standby-tid 6 Symboler 8 Systemkortnumre 13 T Talelydstyrke 23 Talebesked/voic 18 elås 23 er 7 Tekstmeddelelse 19 Tænd/sluk 7 U UCD (Forstyr ikke) 17 V Vibrering/ringning 24 Viderestilling til andet svarsted 15 Vise dit navn i display 21 Voic

15 Kontakt Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Brugervejledning Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30 Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse LKD-digitaltelefoner... 5 Foretage et opkald... 6 Foretage et eksternt opkald... 6 Foretage et

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning LIP ipecs UCP

Brugervejledning LIP ipecs UCP Brugervejledning LIP-7000 ipecs UCP Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 4 Daglige funktioner... 6 Foretage opkald... 6 Besvare opkald... 7 Mute/afbryde mikrofonen... 7 Omstille et opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Quick Guide til MM Omstilling

Quick Guide til MM Omstilling Quick Guide til MM Omstilling 1. Generelt 2. Adgang 3. Startside 4. Brugerindstillinger 4.1. Bruger 4.2. Svargrupper 4.3. Sprog 4.4. Brugerstatus 4.5. Opkaldshistorik 4.6. Kontakter 4.7. Brugeropsætning

Læs mere

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 BusinessPhone-kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-340H. Til LG-NORTEL-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-340H. Til LG-NORTEL-omstillingsanlæg Brugervejledning Trådløs telefon GDC-340H Til LG-NORTEL-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse............................................................. 6 Dele.....................................................................

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere