17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14."

Transkript

1 REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns Boligforening Repærsentanter fra Hånbæk Repræsentanter fra ArkiNord Repræsentanter fra Brix & Kamp Repræsentanter fra Kuben Management Referent: Rasmus Bech Frandsen Dagsorden: 1. Velkomst - hvorfor vi er her i dag 2. Renoveringsbehov generelt i Vinkelgården 3. Hvad er en helhedsplan 4. Hvordan en renovering kunne se ud 5. Genhusning 6. Idéværksted 7. Opsummering og fremblik. Rasmus Bech Frandsen 1.0 Velkomst Frederikshavns Boligforenings Forretningsfører Kim Madsen bød velkommen til det ekstraordinære afdelingsmøde, og fortalte kort om det arbejde der er gået forud for mødet. Rasmus Bech Frandsen fra Kuben Management fortalte herefter om aftenens program og gennemgik overordnet den tidslinje som havde ledt op til det ekstraordinære afdelingsmøde. Desuden beskrev han ud fra tidslinjen en forventet tidsramme for en helhedsorienteret renoveringsproces. Alle fremtidige tider i tidslinjen er forventede tidsperioder og er derfor på nuværende tidspunkt ikke fastlagte. Dette betyder at det både kan gå hurtigere eller langsommere end her antaget. side 1 af 6

2 I foråret 2009 undersøgte boligforeningen muligheden for at reservere Landsbyggefondsmidler til Vinkelgården, så man nu har mulighed for at søge Landsbyggefonden om støtte gennem en helhedsplan for Vinkelgården. Det lykkedes og der er derfor forhåndsreserveret midler som kan komme til udbetaling, hvis beboerne i Vinkelgården ønsker det og derfor arbejder videre med en endelig helhedsplan for renoveringen af afdelingen. Landsbyggefonden er er en selvejende institution, stiftet af almene boligorganisationer, (såsom Frederikshavns Boligforening). Afdelinger såsom Vinkelgården betaler, når man har betalt sine lån ud, et beløb svarende til de afdrag man tidligere har betalt på sine lån til LBF, gennem huslejen. Derfor er det en meget formuende fond, alene i 2011 vil fonden råde over mere end 7 mia. kr. til renoveringer af almennyttige lejeboligafdelinger. En central del af fondens virksomhed er, at yde støtte til investeringer i udbedringer af byggeskader, renoveringer, forbedringer, samt afhjælpning og forebyggelse af sociale og etnisk betingende problemer. LBF er en solidarisk fond, fælles for alle almene boligorganisationer. Alle får dog ikke lige meget støtte der prioriteres efter behov. Der har været afholdt møder med Afdelingens bestyrelse, hovedbestyrelsen, boligforeningen og relevante rådgivere. På baggrund af disse møder har man haft Brix & Kamp til at gennemgå bygnings stand. 2.0 Renoveringsbehov generelt i Vinkelgården Driftschef Jesper Nymark fortalte herefter om de renoveringsbehov der er i Vinkelgården baseret på Brix & Kamps undersøgelser. Der er et markant behov for renoveringer og udbedringer. Disse renoveringer og udbedringer kan løses på to måder enten gennem en helhedsplan (som omtalt nærmere under pkt. 3) eller gennem almindeligt vedligehold. Hvis man ikke ønsker at søge LBFs støtte til renoveringen af afdelingen, vil det betyde en markant stigning i huslejen over en korte årrække. side 2 af 6

3 En gennemgang af behovet viser at, der er et kapitalbehov på renoveringssiden på lige under 34 mio. kr. Med et alm. Kreditforeningslån ville det potentielt føre til en gennemsnitlig huslejestigning på op mod kr. pr. måned: Kapitalbehov ,00 30 årigt Kreditforeningslån 7,5% ,00 Pr. lejlighed pr. år ,00 Huslejestigning pr. måned 3.204,00 Disse beløb er kun til genopretning af de skader der er konstateret. Eksempelvis er der ikke nye Køkkener og Badeværelser efter genopretningen.boligerne vil have en forbedret isolering, men dette vil dog ikke medføre en varmebesparelse, der står i forhold til den huslejestigning, som genopretningen vil medføre. Der er ikke lejligheder som opfylder tilgængelighedskravene, dvs. der er ikke etableret elevatorer og øget venderadius på badeværelserne og adgangsforhold til lejlighederne. Herefter gennemgik Brix & Kamp renoveringsbehovet i afdelingen. Generelt er det et dejligt sted at bo og derfor skal de problemer som bygning indeholder gerne oprettes så boligernes og bygningernes fysiske stand, svarer til det positive sociale miljø der er i afdelingen: Kort oplistet er problemerne følgende: Nedslidt tagdækning med begrænset restlevetid Opfugtning af tagkonstruktion (skimmelvækst og borebille angreb) bl.a. grundet utilstrækkelig ventilation Betongesimser med revnedannelser og rusten tæret armering Fugt i kældre (alge og skimmelvækst) Sålbænke med for ringe fremspring Vindspærre i facader, der ikke overholder brandkrav Rustne murbindere på 2. sal Nedslidte altaner under nedbrydning Nedslidte vinduer og altandøre Lejlighedsdøre overholder ikke (nugældende) brand og lydkrav Trælofter i enkelte lejligheder overholder ikke brandkrav Nedslidte vandinstallationer Nedslidte faldstammer Massive kuldebroer ved altaner Hvad er en helhedsplan Alternativet til at renovere dyrt og drypvis som vist ovenfor, er at søge Landsbyggefonden om hjælp, via meget billige støttede lån. Dette kræver at man laver en helhedsplan for afdelingen og sender den til Frederikshavns Kommune og Landsbyggefonden til godkendelse. side 3 af 6

4 Brix & Kamp beskrev at når man laver en helhedsplan, tager man et elevatorblik på afdelingens fysiske og sociale tilstand. Man ser på hele afdelingen, dens fortid, nutid og fremtid., dette gøres gennem 8 punkter. 1. Visionen: Hvad skal fremtidssikringen føre frem til, hvorfor skal der fremtidssikres og hvordan? 2. Omverdenen, byen og nærområdet: Afdelingens status i det lokale boligmarked. Hvilke problemer skal tackles 3. Bebyggelsens udeområder og friarealer: Hvordan udnyttes og fungerer de? Hvilket indtryk giver de udadtil? 4. Bygningerne: Registrering af bygningernes fysiske tilstand. Hvordan opleves de udefra? 5. Boligerne: Registrering af boligernes tekniske stand. Er boligernes størrelser, rum og rumfordeling tidssvarende og attraktive for nuværende og kommende beboere? Er tilgængeligheden i orden, kan man blive boende så længe som muligt? 6. Den boligsociale side: Hvordan opleves det sociale miljø indefra og udefra? 7. Budget, finansiering og huslejekonsekvens: Hvad er det økonomiske grundlag for fremtidssikringen? Hvad kan huslejen bære, for huslejen må ikke stige op over hvad den ellers ligger på i området og hvad skal der tilføres i støtte? Hvordan kan afdelingen på sigt opnå en bæredygtig økonomi? 8. Aktører og organisering af arbejdet: Beboerne SKAL inddrages, så hvordan opbygger man en handlekraftig organisering? Hvem skal inddrages i helhedsplanlægningen og hvem skal praktisk drive den igennem? 4.0 Hvordan kunne en renovering se ud Frank Svendsen fra ArkiNord gennemgik 4 forskellige idéoplæg til hvordan en renovering af lejlighederne måske kunne se ud. På nuværende tidspunkt ligger intet fast omkring lejlighedernes eventuelle fremtidige udseende og indretning Men der kan tænkes både et elevatortårn eller en indvendig elevator, ligesom det skal afgøres hvilke lejlighedsstørrelser der er brug for i fremtiden. På næste beboermøde vil der blive præsenteret et gennemarbejdet forslag som beboerne kan give deres mening tilkende om. 5.0 Genhusning Dorte Tofting fortalte med hjælp fra beboere fra Hånbæk om de udfordringer og løsninger der findes når det gælder en fremtidig genhusningsproces. Der er ingen tvivl om at genhusning er en krævende proces for de involverede beboere, men med de erfaringer man har gjort sig i eksempelvis Hånbæk, vil boligforeningen gøre alt menneskeligt muligt for at sikre en så god og lempelig genhusningsproces som muligt. Det blev besluttet at udarbejde en genhusningsfolder for Vinkelgården i samarbejde med Dorte. Der er vedlagt Hånbæks genhusningsfolder til dette mødereferat. Der nedsættes senere en genhusningsgruppe, som skal lave genhusningsfolderen for Vinkelgården. side 4 af 6

5 6.0 Idéværksted I en Helhedsplanlægningsproces er beboerne de vigtigste aktører, derfor er det umådeligt vigtigt at beboernes holdninger og ønsker bliver hørt i hele processen. Derfor præsenterede Rasmus fra Kuben Management et lille simpelt spil med store overdimensionerede brikker, hvor beboerne kan vise hvad de prioriterer ved en fremtidig renovering. Spillet går i al sin enkelthed ud på at sikre at det er beboernes ønsker og prioriteter der bliver centralt i renoveringsplanerne. Der udarbejdes prioriterede lister og disse prioriteter indarbejdes i arkitekternes forslag til boliger, bygninger og på sigt udearealer. Beboerne deltog med stor iver og gav god konstruktive forslag og kritik og resultatet var imponerende. Der var selvfølgelig store forskelle i de individuelle ønsker, men efter en gennemgang af de i alt fire gruppes forslag ser den prioriterede liste ud som vist på bagerste side i dette dokument 7.0 Opsummering og fremblik. Det blev besluttet at lave 3 grupper af beboere som skal mødes et par gange og gennemarbejde udvalgte emner. I bedes melde tilbage til boligforeningen hvilken gruppe I gerne vil deltage i: Grupperne er: Indegruppe Erik Petersen, P. Møllersgade 32 har som den første meldt sig til at deltage. Udegruppe Aktivitets/fælleshus-gruppe Direkte adspurgt var der stor opbakning fra de deltagende beboere til at fortsætte Helhedsplansprocessen. Næste møde indkaldes når der foreligger udkast til renoveringsforslag af bygninger og boliger side 5 af 6

6 side 6 af 6

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere