Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev Låner: Forening/organisation/person:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:"

Transkript

1 Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved underskrift bekræfter jeg hermed at have læst og accepteret nedenstående regler for lån af spejderhytten. Jeg er indforstået med, at jeg kan gøres økonomisk ansvarlig, såfremt nedenstående ikke er overholdt, eller der er brug for at erstatte effekter i hytten efter lån af hytten. Underskrift: Dato: / Slidtage- og rengøringsbeløb samt nøgleudlevering og -aflevering a. Ved lån af spejderhytten indbetales et beløb på kr ,00 for første døgns lån af hytten og kr. 500,00 for efterfølgende døgns lån til KFUM- Spejderne i Egedal til dækning af KFUM-Spejdernes udgifter til bl.a. rengøring, forbrugsmaterialer og slidtage på inventar m.v. Pengene skal være indbetalt senest 1 uge før lånedagen og denne aftale skal være underskrevet inden nøgle og alarmkode kan udleveres. b. Indbetalingen kan ske til gruppens konto i Danske Bank reg.nr.: 3434 kontonr.: eller på giro Beløbet kan også betales med check eller kontant, til gruppens kasserer, Susanne Boesen, Bækholmvej 11, 3660 Stenløse tlf Husk at anføre navn og dato for lån af hytten på indbetalingen. c. Beløbet fritager ikke låner fra erstatningsansvar ved evt. beskadigelse af inventar eller bortkomst. Beløbet dækker ligeledes heller ikke manglende rengøring og oprydning jf. 2. d. Når nøglen afleveres skal bilag 2 og 3 afleveres, idet låner forpligter sig til at oplyse om eventuelle ødelagte effekter eller skader. 2. Rengøring a. Hytten bliver gjort rent ca. hver 14. dag, men der kan have været spejdermøder og andre arrangementer ind i mellem, så vi kan ikke garantere, at hytten er nyrengjort op til lånedagen. Det forventes, at hytten efterlades i ryddet og rengjort stand. Se bilag 1 for information omkring rengøring af de forskellige lokaler. Det er vigtigt at denne instruks følges for ikke at ødelægge evt. gulv-materialer m.v. b. Hytten vil blive rengjort efter udlån, men dette fritager ikke låner fra at foretage oprydning samt grov-rengøring jf. bilag 1. Såfremt grov- KFUM-Spejderne i Egedal Side 1/7

2 rengøring ikke er foretaget vil regning for ekstra-rengøring blive tilsendt låner. 3. Rengøringsartikler og forbrugsartikler a. Det forventes at låner selv medbringer almindelige forbrugsartikler, dvs. toiletpapir, køkkenruller, håndsæbe, opvaskemiddel og vaske-tabs til opvaskemaskine, samt evt. håndklæder, karklude, viskestykker. b. I rengøringsrummet findes desuden rengøringsartikler som fx specialgulvsæbe (til de store lokaler) samt salt og afspændingsmiddel til opvaskemaskine. Desuden støvsuger, støvsugerposer, gulvskrubbe/moppe og rengøringsvogn. c. Rengøringsmidler mv. fyldes op efter brug. d. Hjælp os med at holde orden i vaskerummet, ved at placere vaskevogn, støvsuger m.v. som vist på billederne i bilag 1. e. Brugte håndklæder, karklude, viskestykker og gulvklude lægges i vasketøjskurv. 4. Telefon, internet og alarm a. Telefon er placeret på kontor og i gangen. Der er spærret for opkald til mobiler. Telefon må kun bruges i nødstilfælde, og eventuelt forbruget afregnes efter teleselskabets specifikationer. b. Der er installeret Internet i hytten. Koden til dette kan fås ved henvendelse til gruppen (se nederst på siden). Det er kun tilladt at benytte internettet til lovlig surf og download. Netværkstrafikken kan være monitoreret, og Egedal Gruppe kan ikke stilles til ansvar for brugen af netforbindelsen i forbindelse med udlån af hytten. c. Der er monteret alarm i hytten, som skal frakobles ved ankomst, og tilsluttes ved afgang. Kode eller fjernbetjening udleveres sammen med nøgle. Kontrolpanelet er placeret i rengøringsrummet indenfor, til venstre for bagdøren. Det er vigtigt, at bagdøren ved trappen til parkeringspladsen benyttes som indgangsdør inden frakobling af alarmen. Der er 20 sekunder til frakobling af alarm fra døren åbnes. 5. Affald a. Inden hytten forlades skal alle skraldespande tømmes og affaldet smides i affaldscontainer for enden af hytten (ud mod vejen). b. Der må ikke være noget affald placeret ved siden af container, da det tiltrækker rotter og ræve. Hvis containeren er fyldt, skal affaldet bortskaffes på anden vis. 6. Udendørsarealerne a. Udendørsarealerne efterlades i ryddet stand. b. Der må ikke ligge rafter, tov eller andre genstande på græsplænen, da det ødelægger græsslåmaskinen. c. Skulle der være pioneringsværker eller andet igangværende spejderarbejde på grunden, må dette ikke ændres. Der må ikke klatres i opstillede pioneringsværker. 7. Kælder, kontor og depot KFUM-Spejderne i Egedal Side 2/7

3 a. Normalt vil der ikke være adgang til kælder, kontor eller depotrum ved udlån af hytten. b. Såfremt disse lokaler benyttes, skal alt materiale tilbage på dets oprindelige plads. Hvis der er forbrugt f.eks. maling, papir o.s.v. skal dette genopfyldes. c. Hvis der er adgang til kælder, må der ikke tages spejdermaterialer frem (telte, tov, økser m.v.) uden foregående aftale. d. Havetraktor i kælder må på ingen måde anvendes eller leges med. 8. Patruljelokaler (de små lokaler ved køkkengangen) a. Patruljelokalerne er spejdernes egne. Det betyder, at de til tider kan være fyldt op eller ej rengjorte. Patruljelokalerne benyttes normalt ikke ved udlån af hytten. b. Såfremt lokalerne benyttes, skal de efterlades rengjorte jf. rengøringsinstruks (bilag 1). Materialer, der måtte være flyttet fra lokalet, lægges tilbage. Vær meget forsigtig med at flytte modeller, plancher etc. 9. Forhåndsreservering og endelig bookning a. Da spejderhytten er forbeholdt spejderarrangementer, forbeholder Egedal Gruppe sig ret til at anse en låneaftale som en forhåndsreservering indtil 3 måneder før arrangementet. Det betyder, at et lån af spejderhytten først er endeligt acceptret 3 måneder før arrangementet. Aftalen bekræftes ikke yderligere, og kan derfor betragtes som endeligt booket, såfremt andet ikke er oplyst via den ovenfor angivne adresse senest 3 måneder før arrangementet, Vi ønsker Jer god fornøjelse med Jeres arrangement i Spejderhytten, og håber I får nogle gode timer i vores spejderhytte. Spejderhilsen KFUM-Spejderne i Egedal Bilag: 1: Rengøringsinstruks, 2: Checkliste ved aflåsning af hytten, 3: Fejl og mangelliste KFUM-Spejderne i Egedal Side 3/7

4 Bilag 1: Rengøringsinstruks Hytten bliver gjort rent ca. hver 14 dag, og det forventes derfor, at hytten afleveres i normal rengjort stand, hvilket vil sige, at følgende områder ryddes op og rengøres, såfremt de har været brugt: 1. Toiletter a. Gulve støvsuges/fejes og rengøres med brun sæbe. b. Toiletter gøres rene. c. Spejle pudses. d. Håndvaske gøres rene. e. Toiletpapir genopfyldes. f. Toiletspande tømmes. g. Håndklæder skiftes. Der forefindes rene i rengøringsrummet. 2. Gange h. Gulve støvsuges/fejes og klinker rengøres med brun sæbe, og linoleum med gulvsæbe/universalrengøring. i. Vindueskarme aftørres. j. Skraldespande tømmes og alt affald tages med. k. Er container ved husgalv fyldt, skal affalds tages med. Der må ikke stilles affaldssække ved siden af container pga. skadedyr. 3. Køkken l. Gulv støvsuges/fejes og rengøres med universalrengøring. m. Service vaskes op og stilles på plads på de rigtige steder (se inderside af låger). n. Køleskab tømmes for fordærvelige madvarer og rengøres. o. Kaffemaskiner og el-kedler tømmes og stilles på plads. p. Opvaskemaskine tømmes. q. Komfur og ovn rengøres. r. Bordplade og vask rengøres med sæbe. s. Viskestykker og håndklæder skiftes. Der forefindes rene i rengøringsrummet. t. Kaffemaskiner og elkedle stilles på plads. 4. Store lokaler (bæver-, ulve- og tropslokaler) u. Borde, stole og bænke sættes på plads, så de står ud fra vindue-væggen. De må ikke trækkes over gulvet, men skal løftes. v. Borde vaskes af. w. Gulv støvsuges/fejes og rengøres med specialsæbe ( Trip/Trap hvid sæbe, Probat Hvid eller Hvid Natursæbe ) der forefindes i rengøringsrummet. x. Hvis whiteboard har været brugt, vaskes disse af med sprit eller whiteboard rens. Whiteboard må ikke vaskes af i sæbe. 5. Små lokaler (patruljelokaler, hvis de har været i brug) y. Gulve støvsuges/fejes og rengøres med universalsæbe. 6. Generelt z. Der luftes ud overalt. æ. Vinduer og døre lukkes og låses. ø. Varmepumper indstilles på 16 grader eller slukkes i sommermånederne. å. Alt lys slukkes. KFUM-Spejderne i Egedal Side 4/7

5 Placering af materialer i vaskerum Vaskevogn Støvsuger Koste og gulvskrubber Rene Viskesykker, Karklude, Håndklæder, gulvklude Vaskemaskine Tørretumbler Vask Rengøringsmidler og vasketøjskurv KFUM-Spejderne i Egedal Side 5/7

6 2: Checkliste ved aflåsning af hytten Når hytten forlades beder vi Jer kontrollere følgende. Checklisten skal afleveres sammen med nøgle: [ ] Alle lokaler er rengjorte og affald fjernet [ ] Køkken [ ] Gangarealer [ ] Dametoilet (husk toiletspande) [ ] Herretoilet [ ] Store lokaler [ ] Patruljelokaler [ ] Opvaskemaskine er tømt [ ] Rene håndklæder er hængt op. [ ] Der er ingen fordærvelige madvarer i køleskabet [ ] Der er låst i kælderen [ ] Der ligger ingen rafter, tov eller andre ting på græsset [ ] Alle vinduer er lukkede [ ] Alt lys er slukket [ ] Varmepumper er indstillet på 16 grader eller slukket i sommerperioden. [ ] Der er låst til depotrum og kontor [ ] Hoveddøre, nødudgang og bagdør er låst [ ] Alarm er slået til Underskrift: Låner: Dato for lån af hytten: KFUM-Spejderne i Egedal Side 6/7

7 3: Fejl og mangelliste Disse lister skal afleveres sammen med nøglen. På denne liste kan noteres fejl og mangler der er fundet da I ankom til hytten: Nedenfor noteres hvis der evt. er noget der skulle være gået i stykker under Jeres besøg i hytten: Låner: Dato for lån af hytten: KFUM-Spejderne i Egedal Side 7/7

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

lejebetingelser & vejledning

lejebetingelser & vejledning lejebetingelser & vejledning J:\Udlejning\Lejebetingelser&vejledning_udlejning_august_2010.doc 13-08-2010 Betaling:...4 Lejeperioder...4 Når du kommer til huset...5 Adgangskoder m.m....5 Adgangskontrol

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Colleruphus Det Danske Spejderkorps

Colleruphus Det Danske Spejderkorps Colleruphus Det Danske Spejderkorps Generelt Adresse Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte www.dds.dk/colleruphus Kontakt Mønttelefon i huset: 45 80 28 12 Udlejers telefon: 45 80 78 75 e-mail:

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes

Læs mere

Casa d'artes ABC. Arbejdsgrupper

Casa d'artes ABC. Arbejdsgrupper Adresse Affald Afrejse Aircon Akutte problemer Anexo Ankomst Casa d'artes ABC Andelsselskabet Casa d Arte Rua Moinhos Vento, CP 611-A 8150-014 São Brás de Alportel, Portugal GPS-koordinater: Se under GPS.

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere