KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat UB2 30/ Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael Juul Jensen (MJJ) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Kredsformand kreds 11: Willy Pedersen (WP) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (PM) Kredsformand kreds 17: Kim Jacobsen (KJ) Formand for disciplinærudvalget: Anni Sørensen (AS) Suppleant: Inge Sambleben (Afbud) Suppleant: Ulrik Hogrefe Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (Afbud) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen Kredsformand kreds 14: Jan Heilmann Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (Afbud) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 1) 4. Meddelelser a. Formanden b. Kredsene c. Disciplinærudvalget 5. Økonomi 6. Senior 7. Ungdom 8. Turnering 9. Eventuelt

2 Ad 1 PP bød velkommen og bad MW om at lede mødet. Ad 2 Den fremsendte dagsorden blev godkendt. BM beder dog om, at man fremover fremsender de punkter som man gerne vil fortælle om eller diskutere, så de kan komme med på dagsordenen. Dette vil give alle en bedre mulighed for at forberede sig til mødet. Ad 3 WP vil gerne have en forklaring til punkt 4b hvor der står: AA opfatter, at der var personer i kredsen den blandede sig. Derudover var det ikke muligt at få fat i Jette Grønne, for at få løst problemerne på forhånd. AA fortæller, at der var en bestemt person i kredsen som gik ind og blandede sig i den plan der var fremsendt. WP mener måske, at det er helt naturligt at kredsens repræsentanter blander sig, da det er dem som er blevet bedt om at gennemføre arrangementet. Herefter blev referatet godkendt. Ad 4a Det ser ud til, at der er massive problemer både i SBwU og i FBwU. Det betyder, at forbundsbestyrelsen (fra at have været meget velfungerende) nu må siges at være lettere amputeret. Der er planlagt et ekstraordinært bestyrelsesmøde hen over sommeren, men situationen må betegnes som alvorlig. Der er ansat en ekstra breddekonsulent (Jesper Mikkelsen fra Old Stars). Jesper skal fremover tage sig af det uddannelsesmæssige i forbundet. Økonomien omkring denne nyansættelse er stadig ikke på plads, men skal løses. Problematikken har været diskuteret på nogle økonomimøder, og man vil gerne have unionerne til at finansiere i en overgangsperiode indtil der kommer midler fra DIF. KBU mener ikke, at unionen kan gå ind og give forbundet disse midler, men PP og LM har et forslag om, at KBU derimod låner forbundet disse midler. Det er dog ikke en beslutning som FU kan træffe. Beslutningen skal træffes enten af UB eller eventuelt på et repræsentantskabsmøde. Det skal dog siges, at Tenna (den nuværende breddekonsulent) allerede har genereret en del til fordelingsnøglen med det arbejde hun allerede har lavet, og på sigt vil begge kunne generere deres egen løn. Det er lidt ærgerligt at konstatere, at klubberne i KBU ikke benytter Tenna i samme omfang som klubberne i de øvrige tre unioner, men det forlyder dog, at det er et eller andet i gang med noget skolebowling på Bryggen. Med hensyn til økonomien omkring den nye breddekonsulent, så har de andre 3 unioner allerede besluttet samme fremgangsmåde som vi overvejer altså med et lån til forbundet. Det drejer sig om et lån på kr i indeværende år, og et lån på kr ,00 til næste år. Problemstillingen bedes vurderet til næste UB møde efter sommerferien. Strukturen kører, og det forventes at første udkast til et lovsæt omkring den nye

3 forbundsbestyrelse snart ligger klar. Det bliver en forbundsbestyrelse uden fast deltagelse af unionsformænd. Alle medlemmer skal være direkte valgt. Der vil desuden fremover være én fra hver klub der er delegeret til repræsentantskabsmødet. Fra KBUs side har Bent Holst Rasmussen deltaget i dette arbejde, og det ser på nuværende tidspunkt meget fornuftigt ud. Man fortsætter arbejdet efter sommerferien. Det ser ud som om turneringsgruppen også er ved at få fod på, hvorledes turneringen skal være i fremtiden. Det bliver stadig med op- og nedrykning som vi kender det, men måske én eller anden form for puljeinddeling i rækkerne. Uddannelsesgruppen er ved at have fastlagt en lederuddannelse. Det er noget som Jesper Mikkelsen skal arbejde med. Diskussionen omkring dommere er også ved at falde på plads. Generelt er DIF ude med den helt store sparekniv i øjeblikket primært fordi der mangler en kæmpe økonomisk støtte fra TIPS midlerne. Det står dog klart, at breddekonsulentordningen fortsætter, men der kommer nok gebyr på husleje, Infosport og andre services som DIF yder specialforbundene. Vi er ikke bundet af samarbejdet med Infosport, men det vil måske være svært at finde et andet sted med de samme funktioner. Resultatet kan dog være, at Forbundet finder et andet sted at bo end Idrættens Hus hvor huslejen er billigere. WP undrer sig over, at han intet har hørt til en skoleturnering på Bryggen, og spørger til, om dette udelukkende bliver planlagt af Tenna eller om det også er et KBU eller kredsanliggende. MP mener, at det er en aftale som Johnny Funder fra Sundby er involveret i. Johnny har vist på vegne af Sundby søgt Københavns Kommune om tilskud til en skoleturnering. Ad 4b Kreds 11: Der er stille nu. Vi er ikke så mange i kredsen, men det går stille og roligt. Kredsen deltog desværre ikke i korrekturlæsningen, da de ikke kunne den dag. Kredsen fik ikke svar på en henvendelse om at ændre den udmeldte dato for korrekturlæsning. WP rykker desuden for en liste over holdfordelingen i de forskellige rækker. Hertil svarere MP, at turneringsplan og bookingbøger bliver fremsendt til kredsene meget snart det er dog et problem med Kreds 11 og BBC, da man endnu ikke har fuldstændigt overblik over KFIUs banebehov. I denne forbindelse blev der er længere diskussion om, hvornår turneringsplanen skal/kan offentliggøres på KBUs hjemmeside. BM vil gerne have turneringsplanen på hjemmesiden nu, og så rette hvis det bliver nødvendigt. PP støtter op omkring dette, og mener også at turneringsplanen skal offentliggøres som den er nu men en tydelig markering af, at det kan komme rettelser. PM fortæller, at han distribuerer turneringsplanen til kredsens klubber lige så snart at kredsen modtager den. MW afslutter diskussionen ved at konkludere, at turneringsplanen skal på KBUs

4 hjemmeside så hurtigt som muligt. Kreds 12: Ingen repræsentant fra kredsen. Kreds 13: Ingen repræsentant fra kredsen. Kreds 14: Ingen repræsentant fra kredsen. Kreds 15: Ingen repræsentant fra kredsen. Kreds 16: PM fortæller, at kredsen også er gået på sommerferie efter at have afholdt finaler i Old Boys/ Girls turneringen. Dette arrangement forløb godt, og alle var tilfredse. Kredsen havde i forvejen bestilt restauratøren til at komme ned i hallen og sælge vin og drikkevarer men dette mislykkedes da elevatoren var i uorden. MP spørger til, om man kan forsøge med en lignende aftale med restauratøren i forbindelse med kredskampen som skal afvikles i Gladsaxe næste sæson. PM vil forsøge at få en aftale i stand (inkl. spisning i restauranten efter kampen). Kreds 17: Kredsen har fået en ny klub idet PI flytter fra BBC til Glostrup. Det er desuden meldt ud fra hallen, at der bliver skiftet tilløb i løbet af sommeren. KJ fortæller desuden, at de i Glostrup tidligere har haft skolebowling. Her var det kommunen der henvendte sig til IF32, for at få dem til at arrangere dette. Ad 4c AS fortæller, at der ikke har været nogen sager i det sidste halve år. Der planlægges et nyt dommerkursus til efteråret. Der er dog problemer med at få afviklet dommerkursets 2. del (psykologikurset), da samarbejdet mellem DIF og Jørgen Ravnholt er stoppet. MP fortæller, at man arbejde på en fælles dommeruddannelse, og det kun er KBU der har krav om psykologi i dommeruddannelsen. Psykologi bør derfor kun være obligatorisk for de senere/videregående dommere. Der var i UB delte meninger om, hvorvidt vi kan droppe dommerkursets 2. del. MW spørger til en ungdomssag fra Allerød. AS erindrer her om, at denne sag ikke er en KBU sag men er sag med forbundet. Ad 5 LM havde intet til økonomien. Ad 6 MP beklager at han ikke har fået fremsendt forslag til nye propositioner, men udleverer dem ved mødet. KBU Cup finale: Der stilles forslag om, at de ikke betales startafgift i finalerne udgiften til finalerne skal dækkes af startafgiften i de indledende runder. OBG finalestævne: Der stilles forslag om, at de ikke betales startafgift i finalerne udgiften til finalerne skal dækkes af startafgiften i de indledende runder.

5 KM single finalestævne: Vi fortsætter med at spille 8 serier indledende. MW foreslår at kvartfinalen sættes op til 6 serier. MW foreslår desuden kvartfinale for damer (med et passende antal spillere i forhold til deltagerantal). KM Mix: Dette stævne skal samtidig være et præmiestævne med handicap - i håb om flere deltagere. Propositioner til ovenstående stævner blev alle godkendt med de foreslåede rettelser. Første stævne i den nye sæson er åbningsstævnet i Grøndal, hvor der måske er et begrænset antal baner. Indbydelsen vil snart bliver sendt ud. WP spørger til resultaterne fra Danish Masters 50+. MP svarer, at det er arrangøren der skal indberette til forbundet og Infosport. WP spørger til, hvorfor der betales forskellige præmiebeløb ved OBG stævnerne det bør principielt være det samme præmiebeløb uanset i hvilken hal som stævnet afholdes. AS fortæller, at dette også er meldt ud til kredsene, men det har de ikke fulgt. MP forslår, at præmielisten atter sendes ud til kredsene inden opstart af den nye sæson. Ad 7 Også for ungdom blev der uddelt nye propositioner. KBU Cup: KBU-cup indledende er tidligere blevet aflyst på grund af manglende deltagelse. Der stilles nu forslag om, at man fjerner begrænsningen om, at man ikke kan spille KBU-CUP hvis man samtidig spiller LP. Man ønsker også at finalespillet bliver gratis i KBU-cuppen for ungdom. KM Double finaler: Der foreslås her mindre ændringer rent tidsmæssigt. Denne ændring går primært på, at man flytter finalerne til en anden weekend f.eks. samme weekend som singlefinaler. LM foreslår at man sætter prisen på UKM op med 10.kr. og i øvrigt lade KBU dækker det underskud det måtte komme for finalen til baner. Ovenstående ændringer til propositionerne blev vedtaget. AA fortæller, at der bliver færre ungdomshold i turneringen. De 29 hold fra denne sæson er reduceret til 25 hold. MJJ supplerer med, at det specielt er puslingeholdene der har en nedgang i holdtilmeldingen. MW glæder sig over, at puslingealternativ ser ud til at blive gennemført næste sæson det vil formodentlig på sigt give flere puslingespillere.

6 Ad 8 Holdtilmeldingen er gået lidt tilbage (både damer, herrer og ungdom), men det er især puslinge der har mistet hold. Antallet af hold i KBU Cuppen er også reduceret i forhold til sidste sæson. Alle Københavnsserier Herrer er reduceret til 8 hold (dog er der 9 hold i nederste serie). Københavnsserie damer er på 9 hold, og samme antal i Mix-Rækkerne. Vi har forsøgt at lægge dobbeltkampe i samme hal på samme dag. Det er dog lykkedes i få tilfælde og primært med kampe med hold fra Bornholm. Vi tror ikke på, at det er muligt med turneringskampe på en hverdagsaften. Da MJJ kun kan træffes i weekenderne, så er det aftalt, at AS tager sig af kampflytninger i den kommende sæson. Som udgangspunkt er der oprettet en mailadresse, som skal bruges ved kampflytning AS beder om en kampflytningsformular på hjemmesiden. BM vil forsøge at se på en sådan hen over sommeren, men lover ikke at den er klar ved sæsonstart. Ad 9 I sagen omkring den flyttede ungdoms Elite rundefra Gladsaxe til Glostrup, har PP sendt et svar til Martin Guldager et svar som Martin ikke er tilfreds med. LM mener at reaktionen fra Martin havde været den samme også selv om prislisten på hjemmesiden var opdateret med priser for Gladsaxe. LM mener stadig ikke, at vi skal ændre vores beslutning. PP mener at UB skal involveres i sagen, og den derfor skal op på næste møde inden der træffes en endelig beslutning. MW fortæller at han nu er i gang i sin nye spillerforening (starter endelig op den 1/8 2009). MW ønsker at fortsætte i FU men er dog klar over, at der kan komme sager hvor han er inhabil. Spillerforeningen er for alle bowlere i Danmark og er tænkt som et sted hvor alle kan søge hjælp. MW starter selv op som fuldstændig frivillig arbejdskraft. WP spørger til Kroegers House som ifølge Statstidende skulle være gået konkurs. Det forlyder dog at stedet skulle være overtaget af Poul Thorvaldsen, og stedet fortsætter. PP spørger til, om der er kommet nye baner i Grøndal. MJJ fortæller at man afventer en afklaring senest den 1/ Mødet sluttede 20:59 Referat: Bente

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere