RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse"

Transkript

1 RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse Januar 2015

2 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team Uddannelse Udgave 1. Udgave, Brøndby, Januar 2015 Udgiver Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby T: E: W: Gengivelse er tilladt med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TRÆNERUDDANNELSERNES OPBYGNING... 5 INDLEDNING... 5 OPBYGNING... 5 Oversigtsfigur...6 Niveau træner... 7 Hovedmål... 7 Fagområder... 7 Varighed... 7 Praktik... 7 Målgruppe... 7 Deltagere... 7 Optagelseskrav... 7 Vurdering og autorisation... 7 Uddannelsesbevis... 7 Uddannelsesmateriale (pensum)... 8 Kursusformål / kompetencemål... 8 Niveau 1 træner Hovedmål...9 Fagområder...9 Varighed...9 Praktik...9 Målgruppe...9 Deltagere...9 Optagelseskrav...9 Vurdering og autorisation...9 Uddannelsesbevis...9 Uddannelsesmateriale (pensum)...9 Kursusformål Kompetencemål Indhold på SPF-del Niveau 2 træner Hovedmål Fagområder Varighed Praktik Målgruppe Deltagere Optagelseskrav Vurdering og autorisation Uddannelsesbevis Uddannelsesmateriale (pensum) Kursusformål... 13

4 Kompetencemål Indhold på SPF-del Niveau 3 Diplomtræner Hovedmål Fagområder Varighed Praktik Målgruppe Deltagere Optagelseskrav Vurdering og autorisation Uddannelsesbevis Uddannelsesmateriale (pensum) Kursusformål Kompetencemål Indhold på SPF-del Niveau 4 idrættens træner akademi Hovedmål Mål Fagområder Varighed Praktik Målgruppe Deltagere Optagelseskrav Vurdering og autorisation Uddannelsesbevis Uddannelsesmateriale (pensum) Kursusformål Kompetencemål Indhold på SPF-del VIDEN OG KOMPETENCER Viden- og kompetencematrix Beskrivelse af farvekoder FORKORTELSER BILAG 1: BLOOMS KOGNITIVE TAKSONOMI BILAG 2: ICCE OG DIF... 28

5 5 Rammebeskrivelse Træneruddannelsernes TRÆNERUDDANNELSERNES OPBYGNING INDLEDNING Dette dokument er en rammebeskrivelse for træneruddannelserne under Danmarks Idrætsforbund (DIF), der beskriver opbygning, kriterier, principper, retningslinjer og kompetencemål. Rammebeskrivelsen er et dynamisk dokument, der opdateres én gang årligt eller oftere hvis der er behov herfor. Rammebeskrivelsen skal bidrage til sikring af kvalitet og sammenhæng i DIF s træneruddannelser. Det er følgende hovedmål for træneruddannelserne: Træneruddannelse skal sikre en kompetencebaseret idrætsudvikling gennem kvalificerede trænere. Med kompetencebaseret idrætsudvikling menes en idrætsudvikling der er baseret på kundskaber, adfærd og holdninger. Med kvalificeret menes en autorisation der bygger på definerede standarder på de forskellige uddannelsesniveauer. OPBYGNING DIF s træneruddannelser består af fire niveauer (1-4). I tillæg hertil blev der i 2013 udviklet konceptet 1-2-Træner (niveau 0), som et 8 timers kursus målrettet den helt nye og/eller unge træner. På hvert niveau er der en generel idrætsteoretisk del, som DIF udbyder (med undtagelse af niveau 0), samt en specifik idrætsteoretisk del, som specialforbundene (SPF) udbyder. Nogle SPF implementerer de generelle emner i deres egen træneruddannelse på niveau 1 og 2., og deres trænere indgår derfor først i DIF s uddannelser på niveau 3. Enkelte SPF (DBU og DHF) gennemfører 100 % deres eget uddannelsesforløb fra begyndertræner til elitetræner, hvorfor der sjældent er trænere herfra på DIF s træneruddannelser. For den videre beskrivelse af træneruddannelsesniveauerne gælder følgende: - Der er skitseret hovedmål på hvert niveau. Heri er det udtrykt hvad træneren skal kunne efter at have gennemført uddannelsen. - Kompetencemål: o På niveau 0 er kompetencemålene skrevet ind i kursusformål. o På niveau 1-3 er der defineret hhv. praktiske og teoretiske kompetencemål. o På Niveau 4 er kompetencemålene inddelt i viden, færdigheder og kompetencer. - Der er angivet timetal på hvert niveau for både DIF s og SPF s del. - Fra niveau 2 er det et krav, at man fungerer som træner mens man er i gang med træneruddannelsen. Herunder ses en oversigt for træneruddannelserne under DIF (figur 1). ICCE (International Council for Coach Excellence) har i flere år arbejdet for en global rammebeskrivelse for træneruddannelse. Sammenhængen mellem ICCE og DIF s træneruddannelser ses i bilag 2.

6 6 Rammebeskrivelse OVERSIGTSFIGUR Niveau Niveau træner Niveau 1 DIF træner 1 Niveau 2 DIF træner 2 Niveau 3 DIF Diplom Niveau 4 ITA Udbyder SPF og DIF DIF DIF DIF DIF i samarbejde med TD DIF 22 timer 60 timer 165 timer Ca. 260 timer SPF 8 timer Min. 25 timer Min. 25 timer Min. 30 timer Min. 50 timer + ATK certificering Hovedmål Temaer At træneren får en række redskaber at støtte sig til når træningen skal planlægges og gennemføres. Der tages udgangspunkt i træning af børn og unge, men 1-2-Træner kan også give inspiration til træning af voksne. Trænerrollen, Træningens faser Den gode træning Praktisk undervisning Instruktion, fejlretning og tilpasning af specifikke øvelser Udvikling af nye øvelser At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle udøvere på motionsniveau. Der lægges en platform for trænerens basiskundskaber. Idræt og træning Idræt for børn og unge Idrætsskader nej tak At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for hold eller individuelle udøvere. Der tages hul på konkurrence- og præstationsoptim ering. Fysisk træning Trænerrollen Konditionstræni ng Styrketræning Ernæring Træningsplanlæ gning Tekniktræning Idrætsskader Aldersrelateret træning Idrætspsykologi Figur 1: Oversigt for træneruddannelserne under Danmarks Idrætsforbund. At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner med det overordnede træneransvar i en eliteorienteret forening/organisatio n. Ledelse Pædagogik Psykologi Anatomi Skadesforebyggel se Tekniktræning Ernæring Doping og antidoping Fysiologi og træningslære Aldersrelateret træning At træneren kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. Der arbejdes med viden og kompetencer der imødekommer fremtidens krav og udfordringer på den internationale idrætsscene. Trænerrollen: Coaching Træneren som leder Håndtering af modstand Konflikthåndtering Træningsmiljø og talentudvikling: Perspektiver på talentudvikling Life skills og dual career Elitemiljøer Sportspsykologi Træningslære: Udvidet præstationsoptim ering Styrketræning Ernæring Skader og sygdom

7 7 Rammebeskrivelse NIVEAU TRÆNER Hovedmål Målsætningen med 1-2-Træner er, at træneren får en række redskaber at støtte sig til når træningen skal planlægges og gennemføres. Der tages udgangspunkt i træning af børn og unge, men 1-2-Træner kan også give inspiration til træning af voksne. Fagområder - Trænerrollen, træningens faser og den gode træning (2 timer) - Praktisk undervisning (2 timer) - Specialforbundsdel (4 timer) Varighed 8 timer. Generel del (udviklet af DIF): 4 timer SPF-del: 4 timer Praktik Det anbefales, at man efter kurset bliver engageret som træner/hjælpetræner i sin klub, hvis ikke det allerede er tilfældet. Målgruppe Målgruppen for kurset er trænere, der skal prøve kræfter med trænergerningen for første gang. Det kan være unge udøvere, som ønsker at træne andre, f.eks. som hjælpetrænere, eller det kan være forældre, som har sagt ja til at give en hånd med på deres barns hold. Kort sagt er det kommende eller nye trænere uden trænererfaring. Kurset er således deltagernes første møde med et trænerkursus. Deltagere Maksimalt deltagerantal: 24 Optagelseskrav Man skal være fyldt 12 år ved uddannelsesstart. Enkelte SPF kan have andre minimumskrav. Vurdering og autorisation Deltageren skal deltage aktivt og engageret i undervisningen. Uddannelsesbevis Efter endt uddannelse tildeles uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder uddannelsestitel, timetal, emner, tid og sted.

8 8 Rammebeskrivelse Uddannelsesmateriale (pensum) - Ny Træner? (DIF 2013) - Folderen Gode råd (DIF 2013) - 20 laminerede kort med øvelser til opvarmning og fysisk træning. - SPF 1-2-Træner hæfte - Herudover er der udviklet en mobilapp med øvelser til opvarmning og fysisk træning samt en række træningsøvelser fra egen idræt (SPF). Kursusformål / kompetencemål Når deltagerne har gennemgået DIF-delen af kurset, har de fået ideer og inspiration til og erfaring med: - Grundlæggende forberedelse og planlægning af træningen - Gennemførelse af en træning, der er: o motiverende (med højt aktivitetsniveau, god instruktion og feedback) udført af en pædagogisk bevidst træner o tryg for deltagerne, fordi træneren er bevidst om sin lederrolle og kan håndtere de typiske konflikter, der opstår under en træning. Derudover har deltagerne fået feedback på deres undervisning gennem praktiske undervisningscases. Gennem specialforbundsdelen bliver deltagerne i stand til at: - instruere i specifikke øvelser - fejlrette specifikke øvelser - tilpasse specifikke øvelser til træningssituationen (aktivitetshjulet) - udvikle nye øvelser ud fra en konkret model Efter de 8 timers kursus skal træneren have oplevelsen af, at det er blevet lettere og sjovere at være træner.

9 9 Rammebeskrivelse NIVEAU 1 TRÆNER 1 Hovedmål At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle udøvere på motionsniveau. Der lægges en platform for trænerens basiskundskaber. Fagområder - Idræt for børn og unge (11,5 timer) - Idræt og træning (8 timer) - Idrætsskader nej tak (E-learning: 3 timer) Varighed DIF-del: 22,5 timer SPF-del: Min. 25 timer Praktik Det anbefales at man har minimum 40 timers praktik efter uddannelsen uanset om man går videre til niveau 2 eller ej. SPF s retningslinjer for dokumentation er gældende på den forbundsspecifikke del. Målgruppe Alle med lyst til at blive en (endnu) bedre træner, dvs. både udøvere, fungerende trænere eller frivillige der overvejer at blive trænere. Deltagere Maksimalt deltagerantal: 24 Optagelseskrav Man skal være fyldt 16 år ved uddannelsesstart. Der kan gives dispensation. Vurdering og autorisation Deltagerne skal have opnået de opstillede kompetencemål. Uddannelsesbevis Efter endt uddannelse tilsendes uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder uddannelsestitel, timetal, emner, tid og sted. Uddannelsesmateriale (pensum) - Idræt for børn og unge (DIF 2004) - Idræt og træning (DIF 2006) - Idrætsskader nej tak (2006) + adgang til E-learning.

10 10 Rammebeskrivelse Kursusformål Idræt for børn og unge En bevidstgørelse af kursisterne om idrætsmiljøets og pædagogikkens betydning i undervisningsøjemed og give dem en forståelse foreningens rolle for børnenes og de unges hverdag. Desuden skal de opnå indsigt i børns og unges fysiske, psykiske og sociale udvikling samt principper for grundlæggende træningsplanlægning og øvelsesvalg for målgruppen. Endeligt skal de opnå en indsigt i de sikkerheds- og ansvarsproblematikker, der kan opstå, når man har med børn og unge at gøre samt præsenteres for og tage stilling til spørgsmål af etisk karakter i forhold til træning af børn og unge. Idræt og træning Kurset har til formål at give kursisterne indsigt i de grundlæggende begreber i teoretisk og praktisk træning. Kurset giver den grundlæggende viden der er nødvendig for at kunne påtage sig en trænerrolle i idrætsforeningen. Mål: Efter kurset forventes det at kursisterne har den vigtigste og mest fundamentale viden om idræt og træning. Idrætsskader nej tak! Formålet med kursuset er at give kursisterne et kendskab til overordnede skadestyper, og hvordan den første behandling skal gennemføres. Dertil en bevidstgørelse om skadessymptomer, og hvordan skadesrisikoen kan minimeres. Endelig skal kursisterne opnå forståelse af de grundlæggende principper for genoptræning. Kompetencemål Praktiske kompetencer De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er: - Med udgangspunkt i en defineret målgruppe (børn, unge, voksen begynder eller motionist) kunne udvælge, igangsætte og tilpasse målrettede aktiviteter - Forklare og demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en eksemplarisk forevisning - Identificere grundlæggende fejl og kende typiske løsninger - Kommunikere med forskellige interessenter (udøvere, forældre, trænere, ledere) - Igangsætte en motiverende og lærerig træning - Skabe sammenhæng mellem opstillede mål for undervisningen og den anvendte pædagogik og metodik. - Udvælge og overordnet forklarer indholdet i et træningsprogram - Følge en årsplan - Udføre korrekt førstebehandling af idrætsskade o Vejlede om typiske overbelastningssymptomer, gener og skadestyper i idrætten - Opstille idrætslige- og sociale mål for træningen Teoretiske kompetencer For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på plads. Det medfører at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne kunne: - Forstå trænerens rolle som hjælpetræner og ansvarlig træner i forhold til udøverne, forældre og idrætsforeningen/klubben - Forstå udviklingsmæssige forskelle på børn og voksne i forhold til træning - Viden om forebyggelse og førstebehandling af idrætsskader samt betydningen af korrekt genoptræning. - Viden om motiverende faktorer i forhold til det at dyrke idræt - Forstå en årsplan - Forstå de grundlæggende færdigheder i idrætten - Kende typiske overbelastningssymptomer, gener og skadestyper i idrætten

11 11 Rammebeskrivelse - Forstå grundlæggende pædagogiske principper for instruktion o forstå at der er forskellige måder at lære på (se, høre, prøve) Indhold på SPF-del Det enkelte SPF bestemmer indhold og metodik på den forbundsspecifikke del indenfor kompetencemålene.

12 12 Rammebeskrivelse NIVEAU 2 TRÆNER 2 Hovedmål At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for hold eller individuelle udøvere. Der tages hul på konkurrence- og præstationsoptimering. Fagområder - Fysisk træning (4 timer) - Konditionstræning (6 timer) - Trænerrollen (5 timer) - Styrketræning (7 timer) - Ernæring (4 timer) - Idrætsskader (8 timer) - Aldersrelateret træning (3,5 timer) - Tekniktræning (7 timer) - Idrætspsykologi (9 timer) - Træningsplanlægning (7 timer) Varighed DIF-del: 60,5 timer SPF-del: Min. 25 timer Praktik Det anbefales at man har minimum 80 timers praktik eller et års dokumenteret trænererfaring for at gå videre til niveau 3. SPF s retningslinjer for dokumentation er gældende på den forbundsspecifikke del. Målgruppe Træner 2 retter sig mod personer, der har et par sæsoners trænererfaring, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. For at kunne deltage på Træner 2 skal man have gennemført Træner 1 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer. Deltagere Maksimalt deltagerantal: 24 Optagelseskrav Man skal være fyldt 18 år ved uddannelsesstart. Der kan gives dispensation Vurdering og autorisation Deltagerne skal have opnået de opstillede kompetencemål. Uddannelsesbevis Efter endt uddannelse tilsendes uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder uddannelsestitel, timetal, emner, tid og sted.

13 13 Rammebeskrivelse Uddannelsesmateriale (pensum) - Fysisk træning (DIF 2006) - Anaerob præstationsevne (DIF 2007) - Aerob præstationsevne (DIF 2007) - Trænerrollen (DIF 2006) - Styrketræning (DIF 2006) - Ernæring (DIF 2004) - Idrætsskader: Hvad gør man kend din rolle (DIF 2003) - Aldersrelateret træning (DIF 2011) - Sansemotorik og tekniktræning (DIF 2002) - Idrætspsykologi (DIF 2006) - Træningsplanlægning (DIF 2001) Kursusformål Fysisk træning Formålet med kurset er at give kursisterne en forståelse for de værktøjer en træner har til sin rådighed, når udøvere skal trænes med henblik på øget præstation. De enkelte værktøjer præsenteres således at kursisterne har mulighed for at vælge hvor de vil fokusere deres indsats. Konditionstræning anaerob præstationsevne At give deltagerne kendskab til den grundlæggende anaerob arbejdsfysiologi, en forståelse af hvad anaerob træning indebærer og hvordan det praktiseres i træningsøjemed. Mål: Efter kurset skal kursisterne være i stand til at planlægger og gennemføre anaerobe træningsforløb Konditionstræning aerob præstationsevne At give deltagerne kendskab til den grundlæggende aerob arbejdsfysiologi, en forståelse af hvad aerob træning indebærer og hvordan det praktiseres i træningsøjemed. Mål: Efter kurset skal kursisterne være i stand til at planlægger og gennemføre aerobe træningsforløb Trænerrollen Kurset begynder med et emne om trænernes roller, arbejdsområder og kvalifikationer herefter følger et emne om Indlæring, coaching og om hvordan det implementeres i praksis. Endeligt er det meningen at kursuset afsluttes med et emne om hvordan man skaber et godt team og hvad der gør en god træner. Styrketræning At give kursisterne en forståelse for kroppens fysiologiske tilpasninger i forbindelse med styrketræning og hvordan styrketræning skal planlægges for at få den optimale effekt, herunder en forståelse af hvordan forskellige discipliner dikterer forskellige træningsformer. Ernæring Formålet med kurset er at give kursisterne en bred indsigt hvordan en idrætsudøver skal sammensætte sin kost og sit væskeindtag, både i hverdagen og før, under og efter en konkurrence. Idrætsskader At deltagerne på kurset, skal forstå deres rolle som træner i forhold til forebyggelse, behandling og genoptræning af en idrætsskade. At de efter endt kursus er i stand til, at tilrettelægge en træning hvori skader undgås, ligesom de er i

14 14 Rammebeskrivelse stand til at gennemføre effektiv førstebehandling til typiske idrætsskader, samt efterfølgende medvirke til en god genoptræning. Mål: Udgangspunktet for kurset er, at sætte den daglige træning/konkurrence i relation til idrætsskader og dermed ruste deltagerne til at lave en god træningsplanlægning, som også kan bruges i en genoptræningssammenhæng. Aldersrelateret træning Kurset har til formål at ruste kursisterne til at kunne varetage træning af børn og unge under hensyn til de generelle principper som ATK indeholder, herunder aldersgrupperinger, fysiologisk og psykosocial udvikling samt trænérbarhed. Tekniktræning Kurset har til formål at ruste trænerne til at kunne varetage den daglige tekniktræning for deres udøvere. Herunder at analyserer grundlæggende tekniske aspekter i idrætten ud fra simple biomekaniske betragtninger. Idrætspsykologi Kurset har til formål at give kursisterne en forståelse af hvordan idrætspsykologi kan bruges til at forbedre udøvernes idrætspræstationer. samt give kursisterne simple redskaber med hjem, de kan bruge i træningen. Træningsplanlægning Kurset har til formål at give kursisterne viden og redskaber til, med udgangspunkt i udøvernes niveau og alder, at kunne træningsplanlægge sæson-, periode- og lektionsplaner. Kompetencemål Praktiske kompetencer De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er: - Med udgangspunkt i udøvernes niveau og alder kunne planlægge sæson-, periode- og lektionsplaner. - Udarbejde simple målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren. - Igangsætte træning af avancerede tekniske færdigheder i idrætten. - Analysere og korrigere grundlæggende tekniske aspekter i idrætten. - Anvende og/eller formidle grundlæggende taktiske elementer i idrætten. - Anvende grundlæggende psykologiske redskaber i idrætten. - Vejlede udøveren i forhold til konkurrencedeltagelse - før, under og efter. - Identificere indsatsområder med henblik på specialtræning. - Igangsætte og tilpasse fysisk træning. - Planlægge træningen så den minimerer risikoen for skader. o Følge et genoptræningsprogram - Virke i den situationsbestemte underviserrolle Teoretiske kompetencer For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på plads. Det medfører at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne kunne: - Kende og forstå grundlæggende træningsfysiologi. - Forstå avancerede tekniske færdigheder i idrætten. - Forstå grundlæggende psykologiske redskaber i idrætten. - Kende simple biomekaniske principper i relation idrætten. - Forstå grundlæggende taktiske elementer i idrætten. - Kende forskellige underviserroller (situationsbestemte).

15 15 Rammebeskrivelse - Forstå erfaringsbaseret læring. - Analysere egne pædagogiske kvalifikationer. - Kende grundlæggende principper bag aldersrelateret træning. - Forstå motivation og betydningen i forhold til rekruttering og fastholdelse i idrætten. - Forstå de overordnede principper for genoptræning. - Kende kostens og væskes betydning for udøverens præstation til træning og konkurrence. - Forstå ledelsesmæssige relationer - Analysere egen ledelsesmæssige profil Indhold på SPF-del Det enkelte SPF bestemmer indhold og metodik på den forbundsspecifikke del indenfor kompetencemålene.

16 16 Rammebeskrivelse NIVEAU 3 DIPLOMTRÆNER Hovedmål At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner med det overordnede træneransvar i en eliteorienteret forening/organisation. Fagområder Blok 1: - Ledelse (ca. 18 timer) - Pædagogik (ca. 18 timer) - Psykologi (ca. 18 timer) Blok 2: - Anatomi og skadeforebyggelse (ca. 25 timer) - Tekniktræning (15 timer) - Doping og antidoping (ca. 5 timer) - Ernæring (ca. 10 timer) Blok 3: - Træningslære (ca. 45 timer) - Aldersrelateret træning (ca. 10 timer) Varighed DIF-del: 165 timer SPF-del: Min. 30 timer Praktik Det anbefales at man har minimum 120 timers praktik eller et års dokumenteret trænererfaring for at gå videre til niveau 4. SPF s retningslinjer for dokumentation er gældende på den forbundsspecifikke del. Målgruppe Diplomtræneruddannelsen henvender sig til trænere, som har erfaring med træning af talenter, subelite eller eliteudøvere eller i nær fremtid skal være træner for denne gruppe. For at kunne deltage på Diplomtræner skal man have gennemført Træner 2 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer. Deltagere Maksimalt deltagerantal: 20 Optagelseskrav Man skal være fyldt 18 år ved uddannelsesstart. Vurdering og autorisation Deltagerne skal have opnået de opstillede kompetencemål samt afleveret og bestået delopgaver samt eksamener på uddannelsen. Uddannelsesbevis Efter endt uddannelse (DIF-del) tilsendes bekræftelsesbrev.

17 17 Rammebeskrivelse Efter endt uddannelse (både DIF-del og SPF-del) tilsendes uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder uddannelsestitel, timetal, emner, tid og sted. Uddannelsesmateriale (pensum) Ledelse: - Hassmén & Hassmén: Idrætsledelse, Stockholm 2010, Forlaget Frydenlund. Pædagogik: - Henriksen, Kristoffer (2011): Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, Dansk Psykologisk Forlag - Engell, C & Hansen, T (2009), Læreprocesser gennem struktureret refleksion, i Boldspil over grænser, Achilles, Oslo - Hansen, Torben (2010), Idrættens kvaliteter en ramme til refleksion og innovation, Focus idræt. - Hovgaard, M (2009), Aktivitetshjulet en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter, FOCUS Tidsskrift for Idræt, Nr Andersen, P. & Nielsen, H. C. (2005): Undervisningsprincipper og -metoder i idræt fra Idrættens ABC, Forlaget Djurs, Auning, side Poulsen, Dorthe Varming (2009): Praktisk didaktiske overvejelser i holdtræning, kapitel 4 i Holdtræningdidaktiske perspektiver på grundtræning, Gads Forlag - Rønholt og Peitersen (????): Metode i det pædagogiske og didaktiske Psykologi (ca. 18 timer): - Henriksen, Hansen og Hansen (2007): Gyldendals Idrætspsykologi. Anatomi og skadeforebyggelse: - Wirhed (2009): Anatomi og bevægelseslære i idræt. Danmarks Idrætsforbund. - Kompendie: Anatomi, diplomtræneruddannelsen. DIF. - Hansen & Krogsgaard (2007): Idrætsskadebogen. FADL s forlag. Tekniktræning: - Tekniktræning (DIF 2011) - Thorstensson (2001): Inledning i styrketräning utgångspunkter och utvecklingslinjer. Svensk Idrottsforskning, nr Thorstensson (xxxx): Några tillämpninger av biomekaniska principper på styrkeutveckling och styrketräning, artikel. - Carlstedt (1998): Du har den teknik din fysik tillåter! Svensk Idrottsforskning, nr Thorstensson (1998): Teknik för teknikstudier. Svensk Idrottsforskning, nr. 1. Doping og antidoping: - (E-learning, Anti Doping Danmark) Ernæring: - Kristiansen & Larsen (2011): Sportsernæring. Munksgaard, 1. udg. Træningslære - Michalsik & Bangsbo (2002): Aerob og anaerob træning. DIF. - Delavier (2003): Muskel og styrketræning. Lindhardt og Ringhof, 2. udg. - Jensen (2013): Træningsplanlægning præstationsoptimering med periodisering. DIF, 1. udg. - Fysiologi, træningslære og træningsplanlægning (kompendium), Diplomtræneruddannelsen. - Styrketræning (DIF 2006) - Træningsplanlægning (DIF 2001) - Bevægelighedstræning (DIF 2006) Aldersrelateret træning: - Pryce, Willeberg, Falkentoft & Meyhoff (2005): Aldersrelateret træning Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge.

18 18 Rammebeskrivelse - Vaeyens (2008): Talent identification and development programmes in sport. Sports Med: 38(9): Kursusformål Ledelse Formålet med modulet er at træneren bliver bevidst om sin egen ledelsesrolle og hvilke ledelsesopgaver træneren må udfylde. Desuden skal trænerne have indsigt i de forskellige redskaber man kan benytte sig af, når emner som lederskab, relationer, kommunikation, konflikthåndtering og organisationsforandringer kommer i fokus. Pædagogik Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at redegøre for og anvende væsentlige pædagogiske og didaktiske teorier, samt identificere og vurdere væsentlige pædagogiske og didaktiske aspekter af trænerarbejdet. Desuden skal den studerende kunne redegøre for sin trænerfilosofi. Psykologi Formålet med modulet er at forbedre trænernes evne til at håndtere de sportspsykologiske udfordringer de møder i forbindelse med træning af udøvere og når de bistår dem ved konkurrencer, hver enten der er tale om individuelle udøvere eller hold. Anatomi og skadeforebyggelse Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til at analyserer bevægelse og ud fra dette, at udarbejde idrætsspecifikke træningstiltag (præstationsfremmende og skadesforebyggende). Tekniktræning Kursisterne skal erhverve sig redskaber, så de er i stand til at beskrive og analysere tekniske momenter i deres idræt. Kursisterne skal på baggrund af deres analyser, kunne igangsætte træning som underbygger udviklingen af udøverens præstation. Doping Formålet med modulet er at de studerende overvejer egen rolle i forhold til udøvernes eventuelle dopingspørgsmål, og hvordan de bør handle i forskellige situationer. Desuden skal den studerende opnå kendskab til dopinglisten, testmetoder, regler og retningslinjer, dopingkontrol samt de meste kendte dopingstoffers virkninger og bivirkninger og hvor de kan finde yderligere information om antidoping. Ernæring Kursisterne skal erhverve sig viden om kost- og væskeindtagelsens betydning for trænings- og præstationsevnen. De skal efter kurset være i stand til at estimere daglig energiindtag og daglige energiforbrug, samt i denne forbindelse have kendskab til energibalancen betydning for vægtregulering. Desuden skal de tilegne sig viden om anbefalingerne for indtag af kulhydrater og protein (mængde, type, timing) i forbindelse med træning, præstation og restitution. Yderligere skal der opnås kendskab til metoder til vurdering af kropssammensætning. Træningslære De studerende skal opnå forståelse for de relevante fysiologiske mekanismer indenfor områderne: åndedræts- og kredsløbsfysiologi, energiomsætning, muskelfysiologi, udspænding og opvarmning. Denne fysiologi skal danne afsæt til træningslære hvor de studerende skal forstå hvordan disse systemer kan trænes på forskellig vis alt efter det individuelle behov.

19 19 Rammebeskrivelse Slutteligt skal de studerende med afsæt i egen idræt erhverve sig redskaber til at analysere kravene til deres udøvere, derefter teste udøvernes kapacitet samt planlægge et længere træningsforløb ud fra en given målsætning samt kendskab til ovennævnte arbejdskrav og kapacitetsanalyse. Aldersrelateret træning Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i hvorledes træning skal tilrettelægges under hensyntagen til børn og unges udviklingstrin. Samtidigt skal de gøres i stand til at kunne reflekterer over eget talentarbejde i form af identifikation, rekruttering og udvikling af talenter. Kompetencemål Praktiske kompetencer Når træneren har gennemført uddannelsen er han/hun i stand til at: - Analyser og igangsætte sportspsykologiske indsatser - Skabe gode træningsmiljøer med fokus på præstationsoptimering - Analysere egen trænerrolle ud fra teori og udpege indsatsområder o Formulere sin egen trænerfilosofi - Analysere egen organisation på baggrund af simple organisationsmodeller - Gengive og bruge forskellige organisatoriske og ledelsesmodeller til at analysere egen forening - Anvende situationsbestemt ledelse i en idrætslig kontekst - Bidrage til udvikling af foreningens elitestrategi - Skabe et træningsmiljø som fordrer talentudvikling - Udvikle, gennemføre og evaluere målrettede idrætsspecifikke sæson-, periode- og træningsplaner med fokus på præstation o Tilrettelægge idrætsspecifik træning i henhold til det Aldersrelaterede træningskoncept - Udarbejde en idrætsspecifik arbejdskravsanalyse - Udvælge og gennemføre kapacitetsanalyse o Anvende fieldtest til vurdering af udøvernes aktuelle kapacitet - Analysere og korrigere tekniske elementer i idrætten - Analysere og korrigere fysisk træning - Igangsætte skadesforebyggende specialtræning - Vejlede udøverne i ernæringsmæssige aspekter i forhold til træning, restitution og konkurrence Teoretiske kompetencer For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på plads. Det medfører at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne kunne: - Diskutere hvordan idrætsspecifikke arbejdskravsanalyser bedst udformes - Diskutere målrettet træning indenfor det fysiologiske, tekniske, taktiske og psykologiske område o Diskutere grundlæggende biomekaniske forhold i idrætten o Forstå sportspsykologisk aspekter af eliteidrætten - Med afsæt i fysiologi, anatomi og biomekanik, diskutere specialtræning (skadesforebyggende og præstationsoptimerende) - Diskutere hvordan en udøvers aktuelle kapacitet kan vurderes - Forstå hvordan optimal tekniktræning tilrettelægges - Diskutere kostsammensætning og væske i forhold til træning, restitution og konkurrence - Beskrive forskellige ledelses og læringsstile - Kende organisatoriske- og ledelsesmæssige teorier i relation til forenings- og eliteidræt - Reflektere over egen praksis i forhold til videnskabeligt dokumenteret arbejde

20 20 Rammebeskrivelse o Kende forskel på videnskabs- og erfaringsbaseret viden - Kende gængse dopingpræparater og tegn på misbrug - Forklare Antidoping Danmarks formål og deres arbejdsprocedurer Desuden vil træneren have udvidet sit netværk til andre trænerkollegaer og have generel indsigt i andre idrætters træningskultur og principper. Indhold på SPF-del Det enkelte SPF bestemmer indhold og metodik på den forbundsspecifikke del indenfor kompetencemålene.

21 21 Rammebeskrivelse NIVEAU 4 IDRÆTTENS TRÆNER AKADEMI Hovedmål At træneren kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. Der arbejdes med viden og kompetencer der imødekommer fremtidens krav og udfordringer på den internationale idrætsscene. Mål - Videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen, træningsmiljø og talentudvikling samt træningslære for derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. - Skabe et akademisk afsæt som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs af idrætsgrene. - Omsætning af viden til egen praksis. - Etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.) Fagområder Blok 1: Trænerrollen (76 timer) - Ledelses- og trænerstile - Coaching i teori og praksis - Personlig ledelse - Forandringsledelse - Håndtering af modstand - Teamcoaching og teampsykologi - Konflikthåndtering Blok 2: Træningsmiljø og talentudvikling (70 timer) - Talentudvikling i forskellige perspektiver - Life skills og dual career - Elite- og talentudviklingsmiljøer - Aldersrelateret træning - Sportspsykologi Blok 3: Træningslære (80 timer) - Præstationsoptimering med fokus på kortvarig højintens præstation, langvarig submaksimal præstation og intervalpræget præstation - Træningsplanlægning - Styrketræning - Ernæring - Skader og sygdom Varighed DIF-del: 260 timer SPF-del: Min. 50 timer (eksklusiv SPF ATK-certificering) Praktik Det er en betingelse, at du under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi. SPF s retningslinjer for dokumentation er gældende på den forbundsspecifikke del.

22 22 Rammebeskrivelse Målgruppe Man skal have bestået DIF s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevante trænermæssige uddannelser i eget forbund. Det er en betingelse, at man under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi. Det tilrådes, at man har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen. Deltagere Maksimalt deltagerantal: 20 Optagelseskrav Man skal være fyldt 18 år ved uddannelsesstart. Vurdering og autorisation Deltagerne skal have opnået de opstillede kompetencemål samt afleveret og bestået delopgaver samt eksamener på uddannelsen. Uddannelsesbevis Efter endt uddannelse (DIF-del) tilsendes bekræftelsesbrev. Efter endt uddannelse (både DIF-del og SPF-del) tilsendes uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset indeholder uddannelsestitel, timetal, emner, tid og sted. Uddannelsesmateriale (pensum) Trænerrollen: - Hansen & Henriksen (2012): Træneren som coach. Dansk Psykologisk Forlag, 1. udg. - Henriksen, Hansen og Hansen (2007): Gyldendals Idrætspsykologi. - Træneren som leder (kompendium), Hansen (2014) Træningsmiljø og talentudvikling: - Henriksen. K. H. (2011). Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Dansk Psykologisk forlag. - Larsen, C. H. (2011). Talentudviklingssamtaler: udvikling af mentale færdigheder i sport. Syddansk Universitetsforlag. - Udvalgte artikler. Træningslære: - Under udarbejdelse Kursusformål Trænerrollen: - at den studerende opøver sin viden, kompetencer og færdigheder indenfor relevante ledelsesteorier og metoder relateret til rollen som elite- og talenttræner. - at den studerende oparbejder viden og kompetence indenfor træneren som coach i teori og praksis. - at den studerende ved hvornår det er hensigtsmæssigt og ikke hensigtsmæssigt at bruge coaching. Træningsmiljø og talentudvikling:

23 23 Rammebeskrivelse - at den studerende opøver sin viden om sportspsykologiske teorier og modeller og deres betydning for karrieren fra talent til ekspert inden for konkurrence- og elitesport. - at den studerende opøver kendskab til tre temaer eller lag i elitesport og deres betydning for elitekarrieren; de individuelle psykologiske færdigheder og karakteristika, teamet og organisationen samt til måder at intervenere som sportspsykologisk konsulent ift. hver af disse lag. - at de studerende opnår en dyb forståelse for nøglebegreberne talent, ekspertise og miljø inden for elitesport, og at den studerende på den baggrund opnår kompetence til at reflektere kritisk over strukturer og praksisser i talentudviklings- og elitesportsmiljøer. Træningslære: Under udarbejdelse. Kompetencemål Trænerrollen: Viden: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - Identificere specifikke teoretiske positioner og modeller inden for modulets fagområde - Redegøre for udvalgte teoriers og modellers begreber og metoder - Forholde sig teoretisk og kritisk-analytisk til sin trænerrolle gennem de forskellige teoriers og metoders positioner. Færdigheder: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - Demonstrere mestring af en række generelle coachingmetoder og teknikker. - Mestre forskellige typer samtaler i forbindelse med at skabe forandringer. Den coachende samtale, den dissonansskabende samtale, den værdsættende samtale - Lave coachende holdmøder udfra principperne bag teamcoaching og værdsættende teamsamtaler - Anvende modellen for coaching på gulvet overfor den enkelte atlet samt et hold eller en træningsgruppe. - Bruge teamcoaching ved konflikthåndtering - Vise personligt lederskab: Lede værdistyret. Udvise tydelig og afstemt lederrolle. Forebygge og tackle stress hos sig selv. Være i stand til at tackle egne psykologiske barriere og udfordringer i sit lederskab som elitetræner. Kompetencer: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - Vurdere hvilken model han skal anvende i forskellige situationer på banen og udenfor banen: Coaching på gulvet, Den coachende samtale, den dissonansskabende samtale, den værdsættende samtale. - Forholde sig til og anvende forandringsledelsens og coachingens forskellige metoder og modeller, samt vurdere hvilke metoder og modeller der skal bruges i forskellige situationer og overfor forskellige atleter, hold eller grupper. - Håndtere modstand mod forandringer. - Være afklaret med elementer indenfor det personlige lederskab. Egne værdier, indre liv, stresshåndtering, work-life balance - Under udarbejdelse

24 24 Rammebeskrivelse Træningsmiljø og talentudvikling: Viden: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - identificere specifikke teoretiske positioner og modeller inden for modulets fagområde (niveau 1), - redegøre for udvalgte teoriers og modellers begrebslige univers (niveau 2), - redegøre for begreberne talent, talentudvikling og miljø inden for elitesport på baggrund af udvalgt litteratur (niveau 2), - forholde sig kritisk-analytisk til såvel artikler som konkrete cases om elitesport (niveau 3). Færdigheder: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - analysere udvalgte cases om elitesport på baggrund af modulets teoretiske positioner og modeller (niveau 3). Kompetencer: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: - foretage analyser af udvalgte cases inden for sportspsykologi og talentudvikling under hensyntagen til casens kontekst og anvendte teorier/modeller i analysen (niveau 2), - diskutere og vurdere udvalgte teoriers og modellers egnethed som forståelsesramme i relation til konkrete cases (niveau 3), - gennemføre udvalgte sportspsykologiske analyser og reflektere over deres anvendelighed i talentudvikling og elitesport, - vurdere og formidle forskning til relevante aftagere som f.eks. kolleger, kommuner eller organisationer (niveau 3). Træningslære: Under udarbejdelse. Desuden er det vigtigt at trænerne får følgende udbytte: - Stifte bekendtskab med repræsentanter for DIF og Team Danmark, herunder de eliteansvarlige. - Diskutere eliteidrættens organisering i Danmark - Møde landstrænere fra udvalgte idrætter med forskellige præstationsmiljøer, træningsmuligheder og organisationsformer. - Etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.) Indhold på SPF-del Det enkelte SPF bestemmer indhold og metodik på den forbundsspecifikke del indenfor kompetencemålene.

25 25 Rammebeskrivelse Viden og Kompetencer VIDEN OG KOMPETENCER VIDEN- OG KOMPETENCEMATRIX Trænerrollen Ledelse Pædagogik Psykologi Coaching Niveau Træner Niveau 1 Træner 1 Niveau 2 Træner 2 Niveau 3 Diplomtræner Niveau 4 ITA Træningsmiljø Træningsmiljø Talentudvikling Træningslære Fysiologi Anaerob træning Aerob træning Styrketræning Anatomi Idrætsskader Ernæring Tekniktræning Træningsplanlægning ATK / Idræt for børn og unge Værdisæt for talentudvikling (under udarbejdelse) Beskrivelse af farvekoder Ingen gennemgang Viden / forståelse / anvendelse Forståelse / anvendelse Anvendelse / analyse Analyse / syntese Syntese / vurdering

26 26 Rammebeskrivelse Forkortelser FORKORTELSER DBU: Dansk Boldspil-Union DHF: Dansk Håndbold Forbund DIF: Danmarks Idrætsforbund ICCE: International Council for Coach Excellence ( SPF: Specialforbund

27 27 Rammebeskrivelse Bilag 1: Blooms Kognitive taksonomi BILAG 1: BLOOMS KOGNITIVE TAKSONOMI

28 28 Rammebeskrivelse Bilag 2: ICCE og DIF BILAG 2: ICCE OG DIF Uddannelsesniveauer: Sammenhængen mellem ICCE og DIF.

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse April 2015 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER

STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER Danmarks Idrætsforbund 2 Studieordning DIF Diplomtræner Titel Studieordning DIF Diplomtræner Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team Uddannelse.

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

VI SKAL SIKRE KVALITETEN

VI SKAL SIKRE KVALITETEN 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning VI SKAL SIKRE KVALITETEN DIF-idrætten er kendt og anerkendt for sin høje kvalitet. Det er et pejlemærke som DIF-idrætten har arbejdet målrettet med i årtier

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

DRF/DIF Træneruddannelser

DRF/DIF Træneruddannelser DRF/DIF Træneruddannelser TRÆNER NIVEAU 2 Målgruppe Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

ANGENDA. Hjemmeside. Status: Juniorgolf. Talentudvikling ATK. Juniorhjælper uddannelse. Landseminar for junior- og eliteledere.

ANGENDA. Hjemmeside. Status: Juniorgolf. Talentudvikling ATK. Juniorhjælper uddannelse. Landseminar for junior- og eliteledere. ANGENDA Hjemmeside Status: Juniorgolf Talentudvikling ATK Juniorhjælper uddannelse Landseminar for junior- og eliteledere Golf i skolen Spørgsmål HJEMMESIDE Præsentation af hjemmeside TURNERINGSTILBUD

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis.

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis. Modul 4 FN2012se svarprocent 43% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 4? Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

kursuskatalog cheerleading 2016

kursuskatalog cheerleading 2016 kursuskatalog cheerleading 2016 www.daff.dk hvem er vi? Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene;

Læs mere

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser Fokus på trænere og instruktører lokale spotkurser Idrætsskader & forebyggelse Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.30-22.00 Snekkerstenhallen, Agnetevej 2, Snekkersten Kursisten vil få et overordnet indblik

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B Mathilde Kofoed-Hansen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse Studieordning Trænerniveau 1 2012-2013 Træner niveau 1 1 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Kompetencer... 3 Social- og samarbejdskompetencer... 3 Idrætsfaglige

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning

DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN Studieordning Indholdsfortegnelse Diplomtræneruddannelsen...3 Kompetencer...3 Titel...4 Ansøgerforudsætninger...4 Studiekrav og forventninger...4 Studieledelse og ansvarsområder...5

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere