Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen"

Transkript

1

2 Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet

3 Forord Det er en af Bygningsstyrelsens hovedopgaver at levere funktionelle, omkostnings-og energieffektive og attraktive kontorlokaler til kunderne, dvs. statens institutioner. Styrelsen løser denne opgave ved udleje af statens ejendomme, gennem moderniseringer og ved videreformidling af private kontor- og arkivlejemål. Bygningsstyrelsens opgaver og ydelser vil være forskellige afhængigt af, om kunden bor i statsejendom eller privat lejemål. Som ejendomsvirksomhed er det altid Bygningsstyrelsens målsætning at levere ydelser, der skaber merværdi for kunden, så kunden kan koncentrere sig om sine kerneopgaver. Denne pjece giver overblik over Bygningsstyrelsens ydelser til kunderne i private lejemål. Ydelserne omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

4

5 BYGNINGSSTYRELSEN // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // 5

6 Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Hvis kundens lokalebehov ændrer sig fx som følge af ressort- eller organisationsomlægninger, kontakter kunden Bygningsstyrelsen. Herefter følger en proces, hvor Bygningsstyrelsen afdækker forskellige muligheder med henblik på, sammen med kunden, at finde den løsning som bedst muligt imødekommer kundens økonomi, behov og statens samlede interesser på kort og langt sigt. Kontraktforhandling Hvis den bedste løsning viser sig at være et privat lejemål, forhandler Bygningsstyrelsen i dialog med kunden lejekontraktsvilkår på plads med den private udlejer. Bygningsstyrelsen fremsætter endvidere krav i henhold til cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (energicirkulæret). Af væsentlige økonomiske og øvrige lejevilkår som søges optimeret er bl.a.: lejens størrelse uopsigelighedslængde (bindingsperioden, hvori lejemålet ikke kan opsiges) størrelsen af en årlig lejeregulering vilkår for evt. markedslejevurdering fordelingen af vedligeholdelse- og fornyelsesforpligtelsen i lejemålet arten af udgifter i driftsregnskabet mv. mulighed for partiel opsigelse og udvidelse af lejemålet forpligtelser i forbindelse med fraflytning Bygningsstyrelsen underskriver kun lejekontrakt efter aftale med og accept fra kunden. Er der behov for, at lejekontrakten forelægges Finansudvalget, underskrives kontrakten med forbehold. Bygningsstyrelsen udarbejder aktstykket, indhenter kundens accept og sørger for forelæggelsen. 6 // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // BYGNINGSSTYRELSEN

7

8 Den løbende administration af lejemålet Varetagelse af rettigheder og pligter Forhandling i forbindelse med markedslejeregulering I lejemålets løbetid sørger Bygningsstyrelsen for, at kundens rettigheder og pligter overfor udlejer overholdes fx rettidig betaling af huslejen og at kunden ikke betaler mere, end der er aftalt i kontrakten. Med udgangspunkt i lejekontraktens vilkår kontrollerer og kvalitetssikrer Bygningsstyrelsen først og fremmest: årlige huslejereguleringer evt. varsling af forbedringslejeforhøjelser regulering af depositum regulering af skatter og afgifter varmeregnskaber/forbrugsregnskaber driftsregnskaber Bygningsstyrelsen orienterer kunden, hvis der er forhold, der ikke kan godkendes og gør indsigelser overfor udlejer. Hvis erhvervslejemarkedet og lejeniveauet udvikler sig i nedadgående retning, tager Bygningsstyrelsen initiativ til at forhandle en eventuel nedregulering af lejen med udlejer. Varsler udlejer lejestigning, indleder Bygningsstyrelsen forhandlinger med udlejer for at sikre, at den varslede leje er rimelig, og at lejevilkårene i øvrigt afspejler markedet. Forhandling og genforhandling af vilkår og aftaler I lejemålets løbetid kan der være behov for, at Bygningsstyrelsen i tæt dialog med kunden forhandler aftaler og vilkår på plads med udlejer. Det kan fx være i forbindelse med, at kunden får behov for mere eller mindre plads og dette kan løses ved at opsige dele af lejemålet eller leje ekstra lokaler i samme ejendom. Hvis kunden fx har ønske om at modernisere lokalerne eller opgradere lejemålets køkkenfaciliteter fra anretter- til produktionskøkken, skal arbejderne typisk finansieres af et huslejetillæg. I samråd med kunden varetager Bygningsstyrelsen forhandlingerne med udlejer og sikrer, at finansieringen sker på markedskonforme vilkår. 8 // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // BYGNINGSSTYRELSEN

9

10 Energioptimering Bygningsstyrelsen sikrer, at bestemmelserne vedrørende de private lejemål i energicirkulæret overholdes og forhandler med udlejer om energioptimering af lejemålet. Dette gælder i forbindelse med indgåelse, forlængelse og genforhandling af lejekontrakter såvel som i lejemålets løbetid. I lejemålets løbetid indsamler Bygningsstyrelsen energimærker for de lejemål, hvor udlejer er forpligtet til at udarbejde et revideret energimærke. Fra 2015 vil Bygningsstyrelsen arbejde på at indgå aftaler med private udlejere og kunder om at påbegynde overvågning af energiforbrug via fjernaflæsning. Denne overvågning vil styrke dialogen med udlejere om energitiltag. Overvågning af energiforbruget muliggør desuden en hurtig reaktion på afvigende forbrug og giver Bygningsstyrelsen et værktøj til rådgivning af kunderne om energibesparende adfærd. 10 // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // BYGNINGSSTYRELSEN

11 BYGNINGSSTYRELSEN // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // 11

12 12 // Y D ELS ER T I L ku N D E R I p R IvaTE LEjEm å L // BYG NING SST YRELSEN

13 Opsigelse og fraflytning af lejemålet Opsigelse af lejemålet Hvis kunden ønsker helt eller delvist at opsige sit lejemål, sørger Bygningsstyrelsen for at koordinere sagen i forhold til udlejer. Som kontraktholder opsiger Bygningsstyrelsen lejemålet efter at have modtaget rettidig anmodning fra kunden. Hvis kunden ønsker en delvis opsigelse, afklarer Bygningsstyrelsen kontraktvilkårene, indgår aftale med udlejer og sørger for at kontraktforholdene formelt bringes på plads ved et tillæg til lejekontrakten. Aflevering af lejemålet Alt afhængigt af kontraktens vilkår vurderes det fra sag til sag, hvordan fraflytningen bør håndteres. Der kan være behov for at overveje, om der bør afholdes et før-flyttesyn sammen med udlejer for at forventningsafstemme og aftale, hvilke tiltag der er nødvendige for at aflevere lejemålet i overensstemmelse med kontrakten. Bygningsstyrelsen deltager sammen med kunden og udlejer i et eventuelt før-flyttesyn og det endelige flyttesyn. Bygningsstyrelsen kontrollerer og vurderer rimeligheden af udlejers efterfølgende flytteopgørelse i forhold til de kontraktlige forpligtelser og forhandler pris og evt. uenigheder med udlejer. Afmelding og aflæsning af forsyning Bygningsstyrelsen sørger for påmindelse om at sikre afmelding hos forsyningsselskaberne for de leverancer, som kunden selv betaler. Derudover sikrer Bygningsstyrelsen, at udlejer aflæser øvrige forbrugsmålere. Bygningsstyrelsen minder også kunden om opsigelse af andre serviceabonnementer og aftaler. Afregning af depositum Efter afregning af flytteopgørelse, endeligt forbrugsregnskab og evt. drifts- eller fællesregnskab afregner Bygningsstyrelsen depositum med udlejer og returnerer et evt. restbeløb til kunden. Der kan gå op til 1½, år før flyttesagen er afsluttet. Dette skyldes, at driftsregnskaber m.v. opgøres på årsbasis. BYGNINGSSTYRELSEN // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // 13

14 14 // YDELSER TIL kunder I private LEjEmåL // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Udgivet af Bygningsstyrelsen September 2014 ISBN ISBN elektonisk Foto Mikkel Østergaard Finn Christoffersen Pjecen kan downloades på bygst.dk, hvor der også ligger mere information om Bygningsstyrelsens øvrige ydelser til kunderne. Bygningsstyrelsens kunder har endvidere adgang til Ejendomsportalen, hvor blandt andet lejekontrakt, regnskab og brugeraftale kan findes. Password kan fås ved at skrive til

16 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere