Idéoplæg til "Maritimt Kultur- & Videnscenter" i Kerteminde - Nyt liv og kvalitet i 'Muus-siloerne' og på havnen -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéoplæg til "Maritimt Kultur- & Videnscenter" i Kerteminde - Nyt liv og kvalitet i 'Muus-siloerne' og på havnen -"

Transkript

1 Idéoplæg til "Maritimt Kultur- & Videnscenter" i Kerteminde - Nyt liv og kvalitet i 'Muus-siloerne' og på havnen - Baggrund På Kerteminde Havn står der i dag tomme bygninger i form af siloer og lagerrum. Vi vil med dette initiativ pege på nogle muligheder for at udnytte de bestående bygninger til at skabe et vækstområde for lokale virksomheder og organisationer til gavn for havnen, for turismen og for byen og være med til at stoppe forfaldet på havnen. Visionen Vi vil, jævnfør kommunens forslag til rammelokalplan, arbejde for at skabe et aktivt centrum for maritime aktiviteter af forskellig karakter i de eksisterende siloer og tilhørende bygninger ved Kerteminde Havn i form af et "SeaHostel" som en integreret del af et "Maritimt Kultur- & Videnscenter" med butikker og arbejdende værksteder. Vi tager udgangspunkt i den personkreds og de virksomheder, der allerede i dag arbejder i nærområdet omkring de gamle Muus-kornsiloer. Ved at hjælpe med at fastholde, udvikle og supplere eksisterende aktiviteter kan der tiltrækkes endnu flere. Aktiviteterne kan supplere og stimulere hinanden, så de tilsammen kommer til at udgøre et spændende fællesskab for erhvervsdrivende, lokale borgere og gæster i byen. Centret skal også være udgangspunkt for en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og udvikling af nye produkter fra havet i samspil med den forskning, der foregår på Marinbiologisk Forskningscenter (SDU) i Kerteminde. Med tiden kommer det til at udgøre en større helhed med et stort vækstpotentiale. Projektet Projektet omfatter matrikel nr. 417 og herunder primært 417g (se bilag 1). Det ligger i delområde 2 i Forslag til rammelokalplan 226 fra november Her ønsker byrådet at dette område skal være det kulturelle omdrejningspunkt og indeholde bla. Vandrerhjem, stævnefaciliteter. Området må ifølge forslaget anvendes til offentlig og privat service, hotel, kontor og liberale erhverv, butiksformål i form af udvalgsvarer og boliger i mindre omfang. Det er anvendelser, der er helt i overensstemmelse med forslagene i dette oplæg. Vi tænker os et projekt, der drives af forbrugerne og koordineres med rådhuset, og som gennemføres i flere faser med tilskud fra fonde. Projektet udvikles i fortsat samarbejde med arkitekt Carl Ove Dydensborg, som privat ildsjæl. Det er vigtigt, at der bliver udført de helt nødvendige bygningsmæssige ændringer, således at lokalerne kan tilbydes de lokale brugere på en måde, der gør dem attraktive, herunder at huslejen bliver billig. Det kan kun ske ved at indrette og modernisere med lave omkostninger. Det er vigtigt, at det hele bliver 'low cost', så alle kan være med. Det kan gøres ved at tilstræbe at spare mest muligt på udgifter til bemanding/arbejdsløn og på varmeudgifter om vinteren. Etape 1 Det vil være hensigtsmæssigt at starte med at indrette en etage i pakhusafdelingen, som så kan tjene som model og inspirationskilde til senere udnyttelse af de øvrige. Det er her, 1

2 at det er bedst at indrette et SeaHostel ("søsportsvandrerhjem") til overnatning for konferencedeltagere, kursister og studerende og til studerende, sejlere, roere, kajakroere osv. i forbindelse med kurser, stævner og meget andet. Der er særlig brug for overnatningsmuligheder i forbindelse med de store stævner på havnen, måske i samarbejde med interesserede ildsjæle. Etape 2 Næste etape er at indrette overetagen øverst i betonhuset på toppen af siloerne med kantine-/restaurant-faciliteter. Her er en fantastisk udsigt mod nord og syd, så der eksempelvis kan etableres lørdagsbar i højsæsonen med en spændende maritim højkvalitets menu med retter som blåmuslinger, østers, skaldyr og fisk med vin og lokal øl til en overkommelig pris. Det kan blive et mødested for alle, der arbejder med aktiviteter på havnen, turister og byens borgere. Ved idégruppens besigtigelse den 26. januar 2011 var alle enige om, at det er fantastiske lokaler til det formål. Etape 3 I siloerne eller i bygningerne tæt ved disse kan der indrettes kontorlokaler med skriveborde og mødelokaler, som små virksomheder og konsulenter (marine ingeniører og biologer o.a.) kan leje for en billig penge i korte perioder. Der findes allerede i både Odense og i København lokaler, der er indrettet i gamle industribygninger, som man kan leje sig ind i med et skrivebord i en periode eller til et mødelokale. Nederst i siloerne etableres arbejdende værksteder for erhvervsdrivende og enkelte forretninger i en lokal mini-erhvervspark. Her etableres også faciliteter til skiftende udstillinger, som formidler siloernes historie sammen med havnens, søfartens og fiskeriets historie. Disse historier kan være et gennemgående tema i en permanent udstilling, som laves i en af siloerne. Udsigt imod Storebælt fra "silo-restauranten" den 26. januar

3 Potentialer og idéer SeaHostel ("søsportsvandrerhjem") med overnatningsfaciliteter i forbindelse med konferencer, forskningssamarbejde, studenterkurser (SDU) og sportsarrangementer. "Seafood café" - "Silo-restaurant" - "Folkekøkken" - på øverste etage ovenpå siloerne. Lokaler til Kerteminde Marineservice ved Ove Madsen på Nordre Havnekaj. Ove Madsen har i dag værksted i en ret forfalden træbarak og trænger antagelig til bedre lokaler. Han har i øvrigt allerede adgang til oplagring i nogle af de gamle kornhaller. Nordshell ved Mads Anker van Deurs er erhvervssamarbejdspartner i muslingeprojektet MarBioShell, der ledes af Hans Ulrik Riisgård, Marinbiologisk Forskningscenter (SDU) i Kerteminde. Nordshell har brug for lokaler til værksted og kontor. Lige nu er det hele samlet på en indhegnet del af havnearealet og i to containere og en skurvogn ved siden af Fjordbiologisk Laboratorium (SDU), Grønlandsgade 14. Nordshell kan også få brug for lokaler i forbindelse med ture for turister til det igangværende muslingeforsøgsanlæg i Kerteminde Bugt ud for Risnige Hoved. Sidstnævnte tænkes at ske i tæt samarbejde med Fjord&Bælt og kan måske suppleres med "marsvine- og sælsafari", som en del af forskningsformidlingen. Havnesmeden, "KHmarine.dk", der har værksted i en container på havnen ved siden af Fjordbiologisk Laboratorium i Grønlandsgade, er givetvis interesseret i bedre forhold i et af de nye "arbejdende værksteder", som foreslås etableret i silokomplekset, forudsat at huslejen bliver overkommelig. Syddansk Universitet (SDU) har til huse på to adresser på havnen: Marinbiologisk Forskningscenter, Hindsholmvej 11, og Fjordbiologisk Laboratorium, Grønlandsgade 14. SDU har brug for et større mødelokale og auditorium til konferencer og undervisning. Etablering af et Købstandsauditorium vil være en mulig løsning. SDU vil gerne etablere en Marin Forskerpark med udgangspunkt i den eksisterende muslingeforsøgsfarm i Kerteminde Bugt og SDU s nuværende faciliteter på havnen, hvor Fjordbiologisk Laboratorium i de sidste 20 år har haft forskningslaboratorium og akvariehal med rindende havvand. Auditoriet kan anvendes til mange andre formål end konferencer fx møder og som byrådssal med udsigt ud over havnen og stranden. Eksperimentelt gæstekøkken, gerne i samarbejde med "Smagen af Fyn", med introduktion af spændende nye havprodukter/sea food som makroalger. Stikord: "MadExperimentarium"; fokus på hele den maritime fødekæde fra råvareproduktion til det færdige måltid; videns- og innovationskøkken; videreformidling af viden til offentligheden om muslinger, tang og andre havprodukter; events, udstillinger og oplevelser om fødevarer og måltider. Museumsaktiviteter i samarbejde med Kerteminde Museum og Fjord & Bælt. Udstillinger, der supplerer de eksisterende udstillinger, og som gør byen, havnen og bygningen spændende at besøge. Særudstilling om "Amandas by": formidling af 3

4 Kerteminde havn, søfart og coaster-sejlads med korn og kunstgødning, fiskerierhvervets udvikling gennem tiderne med jernstøberi, skibsværft, 555, savværk på havnen, søsport og marina. Fremtidig muslingedyrkning og det eksisterende demonstrationsanlæg i Kerteminde Bugt. SDU har gode studerende og kandidater indenfor biologiformidling, som kan være interesserede i at indgå i et sådant projekt. Dykkerklubber og -foreninger kan have brug for et sted at komme i hus i forbindelse med kurser, og afgang/ankomst med dykkerskib, og et sted til oplagring. Lodsbåde fra DanPilot (Lodsrederiet Danmark), der i en forsøgsordning har fået lov til at lægge til kaj ved Marinbiologisk Forskningscenter, kan måske blive en ny og attraktiv hav- og havnerelateret aktivitet. Lystfiskerbåde og firmaer, der har brug for et mødested og et sted til oplagring. Turistkontoret kan måske ligge her og trække turisterne hen langs havnen. Erhvervsforeningen og Cityforeningen. Konsulenter og mindre virksomheder (iværksættere), som allerede findes i kommunen eller er på vej. Her kan skabes et spændende videnscenter for iværksættere, der til en start kun har brug for et skrivebord, inspiration og nogle kolleger. Bibliotek med læsestue og internet-café kunne huses her. Sejlklubben, roklubben og kajakklubben kan få brug for ekstra lokaler og den nye jollehavn ligger lige overfor, og der vil blive brug for en del servicering. Fiskeforretning med lokale friske fisk, muslinger, østers, skaldyr og andre specialiteter fra havet, fx spiselige makroalger og asiatiske gopler. Marineforeningen hører naturligt hjemme på havnen og har i de senere år haft til huse i Muus' tidligere kontorlokaler ved kornsiloerne. Marineforeningens historie, gamle billeder og historiske effekter bør fremhæves, når "siloernes og havnens historie" skal formidles på en permanent udstilling i siloerne, hvor også svenskekrigene og invasionen ved Kerteminde i 1659 kan indgå. Marinehjemmeværnet (MHV) har et skib liggende i Kerteminde havn, hvor det blandt andet indgår i det nationale olieberedskab. MHV er antagelig interesseret i samarbejde med Fjord&Bælt og Marinbiologisk Forskningscenter om at lave en formidlings-platform (eller udstilling) om: "Skibstrafik, olieforurening og det danske olieberedskab". Buttlers Choise, der allerede sælger økologiske specialprodukter især seafood produkter, er måske interesseret. Folkebådscentralen ved Erik Andreasen. Sejlmagerværksted. 4

5 Kajakkurser og udlejning. De ensomme gamle mænd er omkring 70 personer, som afgjort bør inddrages. Motionsgrupper i Kerteminde. Cykelsmed, Antikvariat, o.a. Kjerteminde Avis kan have redaktion her til deres netbaserede avis. Udlejning af lokaler til foredrag, møder, seminar, receptioner, private fester ("forsamlingshus"). Organisering Projektet tænkes organiseret med en brugerdrevet organisering, hvor rammer, indhold og kompetencer aftales med byrådet. Der skal etableres en forening med en bestyrelse, vedtægter, formål og spilleregler. Foreningen etableres på et åbent møde. Indflydelse og ansvar skal gå hånd i hånd, og innovationen skabes af ildsjæle. Økonomi Idégruppen foreslår, at kommunen stiller bygningerne gratis til rådighed, i og med at der ikke rigtig er noget i dem i dag. Projektet er således i udgangspunktet udgiftsneutralt for kommunen, idet finansieringskilderne er fonde, lejerne og arbejdende ildsjæle. En af bestyrelsens første opgaver bliver at lave et overslag over anlægsudgifterne. Dernæst at udarbejde et finansieringsbudget, herunder at redegøre for mulige finansieringskilder, og endelig skal bestyrelsen lave et realistisk budget for en sund og langtidsholdbar driftsøkonomi. Idégruppen Arkitekt og ildsjæl Carl Ove Dydensborg; ; Professor Hans Ulrik Riisgård, Marinbiologisk Forskningscenter, SDU, Hindsholmvej 11, 5300 Kerteminde; ; Udviklingskonsulent og marinbiolog Gorm Rønved Larsen, Èxito, Stejlestræde 2, 5300 Kerteminde; / ; Muslingeproducent Mads Anker van Deurs, Nordshell, Bergmannsvej 26, 5700 Svendborg; ; 5

6 Skitser På de følgende sider vises udkast til planer og løse skitser tegnet af Carl Ove Dydensborg. Redigering af idénotatet afsluttet den 7. februar

7 7

8 8

9 9

10 Foto: 26. januar

11 Udsigt imod Storebælt (øverst) og kig ind over Kerteminde Havn imod Langebro set fra "Silo-restauranten" den 26. januar

12 SeaHostel ("søsportsvandrerhjem") med havudsigt på 1. sal. Nye butikker i de gamle lagerrum i stueetagen ud imod havne-promenaden, som lukkes for biler. Den 6. februar

13 Forskningsprojektet "MarBioShell" ( ; 12.4 mio. kr.) har en forsøgsmuslingefarm i Kerteminde Bugt, idet alt nødvendigt grej, sorteringsmaskiner og andet udstyr er placeret på et 300 kvm lejet havneområde, som støder op til Fjordbiologisk Laboratorium (Syddansk Universitet), der leder projektet, som forsøges videreført og videreudviklet til en "Marin Forskerpark". 13

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT : IDÉKATALOG. september Kuben Management Advance/ Indholdsfortegnelse Indledning... Telte mobile hostels... Kunstnerkoloni... 4 Madoplevelser... 6

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

50 forslag til en sports- og fritidspolitik

50 forslag til en sports- og fritidspolitik Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Århus d. 8. maj 2008 50 forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING.

FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING. En første-klasses moderne marina, med alle tænkelige faciliteter og attraktioner, som sejlende gæster fra nær og fjern vil søge til som et oplevelsesmæssigt centrum for deres sommertur, Et maritimt-kulturelt

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere