I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014"

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Flotte Fjerritslev-haver Vi har besøgt tre have-elskere, heriblandt Grethe Olesen (billedet). Læs om de smukke haver i Fjerritslev side 6 og 7. NY EPOKE Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Med vores nye byggeri Aars C indtræder Aars Boligforening i en ny epoke. Vores mere end 20-årige tilstede - værelse i det gamle lægehus på Kirkegade 2, ændres nu til, at vi i efteråret 2015 flytter ind i nye kontorlokaler i Aars C, som fremover vil være kendete gnende for Aars Boligforening som lidt af et brand. Formand Bodil Svenningsen og forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Bolig forening, fik en ubehagelig licitationsoverraskelse. Løgstørlicitation en gyser Licitationen over Løgstør Boligforenings renoverings- og moderniseringsprojekt på Sverigesvej og Norgesvej blev ikke så lidt af en gyser. Det viste sig nemlig, at summen af de billigste tilbud fra håndværkerne havnede på den forkerte side af 100 millioner kr. og således lå langt over det anslåede udgiftsbeløb på cirka 83 millioner kr. Vi har gennem mange år, i revisor Jørgen Jensen, haft en særdeles dygtig regnskabschef, som blev omtalt i et portræt i sidste blad. Med ansættelse af ingeniør Annette Kibs - gaard har vi nu også fået ansat en teknisk chef, se portræt på bagsiden af dette blad. Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde Annette velkommen iblandt os. Vi er sikker på, at Annette hurtigt vil komme ind i de mange arbejdsopgaver som venter i den nye stilling. Ideerne omkring anvendelse af en ny måde at bygge- og isolere på, som også er omtalt i dette blad, ser nu ud til for alvor at komme i anvendelse. Altså på mange måder venter en ny og spændende epoke i Aars Boligforening. Den altdominerende råhusentreprise lød alene på knap 65 millioner kr., mens tømrerentreprisen som den næststørste havnede på 24,8 millioner kr. Da tilbudssummen på de to store entrepriser lå på et væsentligt højere niveau end anslået af vore rådgivere, skal vi nu se nærmere på, hvor der kan ske beskæringer. Herefter indkalder vi til helt ny licitation på råhus- og tømrerentreprisen, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligforening. Der indkom kun et tilbud på råhusentrepri sen og to tilbud på tømrerentreprisen. Se mere om licitationen side 8.

2 2 AARSBO Aars C Lokale til natteravne KVALITETS- BOLIGER i byens hjerte AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 POSTBOKS AARS TLF Aars C præsenteret på to boligaftener Aars Boligforening benyttede lejligheden til at præsentere sin helt nye folder om Aars C på to boligaftener i Jutlander Bank, Aars. Aars Boligforening har skaffet nyt lokale til de 45 natteravne, som medvirker til at gøre nattelivet i Aars mere sikkert for de unge mennesker. Natteravnene har fået lokaler på første sal af Aars Boligforenings hovedkvarter på Kirketorvet i Aars i forbindelse med jordemødrenes lokaler. Tidligere havde natteravnene til huse i en af de ejendomme, som er nedrevet for at give plads til Aars C. Seks nye carporte i Aars Forretningsfører Jens Damgaard og Bettina Lohse Andreassen orienterede om de 55 topmoderne lejligheder i Aars C. Her bliver der også plads til to butikker, advokatkontor, boligforeningskontor og fælleslokale med tre gæsteværelser. De øverste boliger har en stor tagterrasse. I øverste hjørne mod Himmerlandsgade og Kirkegade er der en stor fælles tagterrasse med udekøkken, som kan benyttes af alle, ligesom den indbyder til fællesarrangementer. Fra den fælles tagterrasse bliver der en fantastisk udsigt over Aars by og det sydlige opland. Til Aars C er der knyttet en parkeringskælder, hvor kun beboere med parkerings-reservation samt viceværter har adgang. Derudover er der en stor parkeringsplads med gode adgangsforhold. I forbindelse med denne parkeringsplads anlægges et grønt areal med borde og bænke som en lille oase midt i bebyggelsen. Jens Damgaard orienterede også mere generelt om Aars Boligforening, som har en årlig omsætning på 65 millioner kr. og en ejendomsværdi på 1,1 milliarder. Afdelingsdirektør Brian Larsen, Jutlander Bank, Aars, bød velkommen. Pensions- og formuerådgiver Torben Bach fra banken opridsede de økonomiske aspekter ved henholdsvis at eje og leje bolig. Også direktør Johnny Svendsen og Renè Borg fra EDC Aars orienterede. Boligaftenen den 21. maj havde så stor tilslutning, at der måtte holdes et ekstra arrangement onsdag den 28. maj. Aars Boligforening etablerer nu seks carporte bag Olle- Kollebebyggelsen i Himmerlandsparkern. Her boligfor- eningens formand Niels Krogh Madsen, hvor carportene opføres.

3 3 Boligforeningen synlig på forårsmesse i Aars Aars Bolig forening på Forår i Himmerland Fra venstre næstformand i bolig foreningens repræsentantskab, Jonna Skyum, viceværterne Lars Liengaard og Jess Bøgh Jørgensen, samt kontorassistenterne Bettina L. Andreassen og Gitte Leach, alle fra Aars Boligforening. Aars Boligforening kom i kontakt med mange af gæsterne på Forår i Himmerland, som blev afviklet i Messecenter Vesthimmerland sidste weekend i marts. Når boligforeningen deltog i forårsmessen, skyldes det ønsket om at synliggøre Aars Boligforening som en aktiv del af lokalsamfundet. På standen præsenterede boligforeningen bl.a. etape to af Lucernevangen i Aalestrup. Her skyder 13 nye træhuse op. Jonna Skyum og Jens Damgaard på forårsmessen. Publikum havde også mulighed for at se boligforeningens flotte introduktionsvideo, som illustrerer den natur og det miljø, folk får glæde af, når de flytter ind hos Aars Boligforening. Forretningsfører Jens Damgaard og formanden for Aars Bolig forening, Niels Krogh Madsen, på messen. Viceværterne Lene G. Hansen og Knud Heisz, Aars Boligforening, har lavet denne minimodel af et af Aalestrup-træhusene.

4 4 Fjerritslev Boligforening fik 100 nye medlemmer sidste år Fjerritslev Boligforening fik i regnskabsåret nye medlemmer. Det er stort set samme antal som året i forvejen. Det kunne formanden, Kirsten Christen sen, oplyse på generalforsamlingen fredag den 3. juni. Det kan vi selvfølgelig kun være meget glade for, da det jo må betyde, at man gerne vil have mulighed for på et tidspunkt at komme i betragtning til en lejlighed i Fjerritslev Boligforening, pointerede formanden. Boligforeningen har 296 medlemmer, som ønsker ar bevare deres anciennitet ved at betale det årlige ajourføringsgebyr på 100 kr. At bevare ancienniteten betyder, at man kan springe ind på ventelisten, når man ønsker det, og altså uden at komme bagest i køen. Kirsten Christensen berettede, at udlejningssituationen er forværret i Fjerritslev, hvorfor bestyrelsen har besluttet at rette Kirsten Christensen, formand for Fjerritslev Boligforening. henvendelse til Landsbyggefonden for at få fremskyndet helhedsplanen, som ellers først er udmeldt til år I 2013 har vi haft en ret stor udskiftning blandt beboerne, idet vi har haft 67 fraflytninger, fordelt med 47 i familieboliger, 16 i ungdomsboliger og fire i ældreboliger, sagde Kirsten Christensen. Samarbejdet med Løgstør Boligforening går godt Formanden fortalte, at det administrative samarbejde mellem Løgstør og Fjerritslev Boligforening fungerer tilfredsstillende for begge parter. Samarbejdet med regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening, der udarbejder vore regnskaber og budgetter, er vi også rigtig glade for, betonede boligforeningens formand. Kirsten Christensen var godt tilfreds med Fjerritslev Boligforenings nye hjemmeside, som er blevet meget mere brugervenlig og lettere at finde rundt på. Det er ikke svært at finde, hvad man har brug for. Man kan blandt andet se vore udlejningsbrochurer med billeder af og planer over lejlighederne. De tilbagemeldinger, vi har fået på den nye hjemmeside er meget positive. Det er godt, da hjemmesiden efterhånden er et af de medier, der bliver brugt allermest, når folk søger bolig, understregede formanden. Beretningen blev rundet af med en tak for godt samarbejde til Fjerritslev Boligforenings bestyrelse, ansatte og samarbejdspartnere. Forhistorien i Aars C kortlægges af museet Vesthimmerlands Museum indsamler for øjeblikket oplysninger og fotos fra området, hvor Aars C skyder op. Og vi er meget interesseret i, at folk henvender sig, hvis de har billeder og/ eller oplysninger fra området, siger museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, Forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Bolig forening, får en snak med museumsinspektør Kim Ørsted Iversen om Aars C. Vesthimmerlands Museum. Vi har allerede fået en del materiale, som viser udviklingen i det, som i mange år var byens centrum. Det materiale, museet hidtil har modtaget, viser en del om byens udvikling fra en mindre til en større stationsby. Aars udviklede sig stærkt fra 1950-erne. Aars C-området har i mange år været karakteriseret ved, at der har væ ret forretninger i stueplanet og beboelser ovenpå, understreger Kim Ørsted Iversen. De enkelte bygninger har hver deres historie. Eksempelvis blev tankstationen på hjørnet af Himmerlandsgade-Nibevej opført først i 1950-erne med henblik på, at der kunne bygges en etage ovenpå. Det skete så Bladcentralen over for er fra Museumsinspektøren oplyser, at det ikke er fastsat, hvordan historien om Aars C- området skal formidles. Der er flere muligheder, f.eks. i Vesthim merlands Museums årbog, fastslår Kim Ørsted Iversen. Der sker således endnu før nybyggeriet er startet en indsats for at gøre vendingen Om 100 år er alting glemt til skamme.

5 5 Inger og Kaj Pedersen, Testrup ved Aalestrup, orienteres om de nye træhuse, som snart opføres på Lucernevangen af forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Billedet er fra Forår i Himmerland nye træhuse på Lucernevangen Her vil vi gerne bo. Vi er tæt på byen, men alligevel plantet midt i Guds grønne natur. Sådan tænker tilsyneladende flere af de kommende lejere af en af de 13 boliger i etape to af bebyggelsen Lucernevangen i Aalestrup. I al fald er vi klar til at opføre de nye træhuse omgående efter Vesthimmerlands Byråds godkendelse af skema B, siger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. At etape to opføres allerede nu skyldes, at vi har udlejet rub og stub i de første ti boliger på Lucernevangen og AARSBO at lejerne er så glade for at bo der, at fraflytningen er uhyre beskeden. Samtidig er der før byggestarten rift om at leje en bolig i etape to. Ikke færre end 13 er skrevet op til en ny bolig. Licitationen over de nye træhuse i Aalestrup Boligforeningen står således rent udlejningsmæssigt i en luksussituation. Foruden den smukke natur tror jeg, at Aalestrups mange tilbud på foreningsog kulturområdet spiller ind. Folk kan li at bo godt i et naturskønt og bynært område som Lucernevangen, understreger Jens Damgaard, Aars Boligforening. De første boliger ventes indflytningsklar til november/december. Råhusentreprisen LEJ EN SKØN BOLIG Licitationen over de 13 træhuse i Aalestrup bevirkede, at nedenstående firmaer skal udføre arbejdet. Elkjær A/S, Mejlby, 9610 Nørager kr. Tømrer- og snedkerentreprisen K.B.J. Tømrer og Snedker ApS, 9620 Aalestrup kr. VVS-entreprisen Grotrian A/S, Østrup, 9600 Aars kr. El-entreprisen Hessellund EL Gedsted A/S, 9631 Gedsted kr. midt i Aalestrups smukke natur Maler-entreprisen MJ Malerfirmaet, 8800 Viborg kr. Lucernevangen etape to Inventar-entreprisen Svane Køkkenet, 9600 Aars kr. Det samlede licitationsresultat er på 14,3 millioner kr. Lucernevangen Aars Bogtryk & Offset De nye boliger i etape to placeres i denne smukke Aalestrup-natur.

6 Fjerritslev får fiberforbindelse fra Bredbånd Nord De 263 lejere i Fjerritslev Bolig fore ning i Fjerritslev får nu leveret TV-pakke og fibernetforbindelse fra Bredbånd Nord. I løbet af vinteren og foråret er der gravet nyt fibernet ned, og i løbet af juni er installationen i husene foretaget. Tidligere var lejerne i Fjerritslev kunder hos Fjerritslev Antenneforening. 6 7 På dette foto er elektriker Laust Sø fra El -firmaet Verner Ranum, Fjer - ritslev, i gang med at installere den lynhurtige fibernetforbindelse i en af Fjer ritslev Boligforenings lejligheder på Rug marken i Fjerritslev. Der er altid en blomst, som Grethe Olesen skal se til. Grethe Olesen og foretningsfører Jørgen Albrektsen med hunden Tage i førstnævntes have Så smuk er Grethe Jensens klematis. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, lyder første verselinje i Mads Hansens kendte sang fra Flere lejere i Fjerritslev investerer tid, kræfter og penge i deres have Grethe Jensen har ofte fat i skuffejernet. Selv om sangen i Højskolesangbogen således har en del år på bagen, kan den med god ret bruges om de tre haver hos Fjerritslev Boligforenings lejere, som vi besøgte forleden. Blomsterne udfoldede sig i friske farver. Det var tydeligt, at de tre haveejere havde godt styr på haverne. Flere af vore lejere investerer tid, kræfter og penge i deres have, fortæller Fjerritslev Boligforenings forretningsfører, Jørgen Albrektsen. Det ser pænt ud, og der skabes nogle små oaser, hvor de forhåbentlig mange gode solrige sommerstunder kan nydes. Tog mod tilbud om hjælp til at anlægge haven Mona Lise Nygaard, Engtoften 51, Fjerritslev, er glad for sin lille hyggelige have. Jeg fik tilbudt hjælp til at få anlagt forhaven med fliser og en vandsten, og det tog jeg gerne imod, oplyser, Mona Lise Nygaard. Den tilfredse haveejer har boet i Fjerritslev Boligforening siden 1986 først på Spurvevej og de senere år på Engtoften. Mona Lise Nygaard, der nu er pensionist, var en lang årrække ansat på dommerkontoret i Fjerritslev og siden i retten i Aalborg. Haven er nem at holde og skaber et godt milljø Grethe Olsen, Engtoften 59, Fjerritslev, er også rigtig glad for sin flotte have. Haven er nem at holde og skaber et godt miljø. Mens der er mange fliser i forhaven, er der højbede bagved. Lejligheden på 79 kvadratmeter er med min dejlige have placeret skønt i et kvarter, hvor vi kommer hinanden ved, understreger Grethe Olesen. Grethe Olesen kom fra Gøttrup, hvor hun sammen med sin nu afdøde mand drev en taxaforretning. Hun har boet i Fjerritslev Boligforening de sidste tre år. Jeg har sammen med min hund, Tage, mange skønne timer i haven, fastslår Grethe Olesen. Mopsen er opkaldt efter den kendte Københavnerfrisør Tage Frandsen. Jeg elsker at se alting i haven spire og gro Grethe Jensen, Rugmarken 12A, Fjerritslev, har også stor glæde af sin velholdte have. Haven betyder meget for mig. Jeg kan godt li at gå ud i haven og se det hele spire og gro. Jeg ordner selv haven og fjerner ukrudtet. Det gælder om at være over tingene, og det er en fornøjelse at se, hvordan planterne her i forsommeren gror og folder sig ud i fuldt flor, pointerer Grethe Jensen. Hun flyttede sammen med sin nu afdøde ægtefælle fra hans barndomshjem i Trekroner til Fjerritslev i december Fra Fjerritslev Boligforenings side er vi glade for, at lejerne trives i vore lejligheder. Det er skønt, at lejerne skaber det miljø, de ønsker, ligesom det naturligvis er i orden, at lejere uden denne interesse vælger haven fra, slutter forretningsfører Jørgen Albrektsen. Mona Lise Nygaard og Jørgen Albrektsen diskuterer have. Her Mona Lise Nygaard med de sidste sommerblomster.

7 8 9 Denne ejendom på Sverigesvej bliver reduceret med ti lejligheder, idet første etage fjernes. I denne bygning på Norgesvej etableres elevator i to af opgangene. Bodil Svenningsen, formand for Løgstør Boligforening. Ingeniør Ole Thomsen, Brix & Kamp A/S, Hjørring, fremlagde licitationstilbuddene. Her er de laveste tilbud på Løgstør-licitationen Løgstør Boligforenings licitation over renoverings- og ombygningsopgaven, hvor 120 lejligheder reduceres til 88, blev afviklet på Hotel du Nord tirsdag den 27. maj. Nedenstående var lavestbydende: Nedbrydning IF Nedbrydning kr. Råhus Henriksen & Madsen A/S, Løgstør kr. Tømrer Thomas Andersen A/S, Skive kr. VVS Skjoldborg Smede & VVS, Thisted kr. Ventilation Skjoldborg Smede & VVS, Thisted kr. Maler Malerfirma Bruno Pedersen, Aalborg kr. Elevator Elcon Thisted A/S kr. Inventar HTH Køkkenforum, Viborg kr. Der lyttes til offentliggørelse af licitationsresultatet på Hotel du Nord i Løgstør. Nær de implicerede ejendomme findes et flot grønt område med legeplads til børnene. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det store renoverings- og moderniseringsprojekt i afdeling seks (Sverigesvej og Norgesvej), siger Løgstør Boligforenings formand, Bodil Svenningsen. I En halv snes år har vi arbejdet på helhedsplanen, og nu vil vi gerne se den folde sig ud i praksis. Som led i projektet reduceres det samlede antal lejligheder fra 120 til 88 efter følgende plan: Sted Antal boliger Antal boliger NU efter modernisering Sverigesvej, afsnit seks Norgesvej, afsnit syv Sverigesvej/Norgesvej, afsnit otte Norgesvej, afsnit I alt Løgstør Boligforenings bestyrelse ser frem til forbedringerne på Sverigesvej og Norgesvej. Fra ven- stre formand Bodil Svennmingsen, næstformand Kurt Kristiansen, forretningsfører Jørgen Albrekt- Løgstør glæder sig til modernisering en af boliger på Sverigesvej og Norgesvej Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løg stør Boligforening, oplyser, at der er skaffet genhusningsmuligheder til de første 12 beboere fra Sverigesvej 4, 6 og 8. Det at udfaldet af licitationen bød på et væsentligt højere beløb, end vi har mulighed for at investere i projektet, betyder senere start måske omkring en måneds forsinkelse, siger Jørgen Albrektsen. Vi havde regnet med, at de første genhusede kunne flytte tilbage omkring årsskiftet. Herefter havde vi regnet med genhusning af de næste otte lejere fra Sverigesvej 10 og 12 fra oktober. Som led i den første del af arbejdet fjernes første etage af bygningen på Sverigesvej. Det betyder naturligvis, at beboerne i lejlighederne på første etage ikke kan vende tilbage, men får anvist et andet sted at bo, pointerer Jørgen Albrektsen. Det er imidlertid lykkedes at skaffe genhusning af alle med behov herfor i Løgstør. Et så omfattende projekt byder naturligvis på udfordringer, mens det står på. Det er jo folks hjem, vi har med at gøre. Langt de fleste har forståelse for det ikke mindst fordi vi som oftest finder en lejlighed, som vore lejere gerne vil bo i, fastslår Løgstør Boligforenings forretningsfører. Gavmilde løgstørianere fik ros fra boligforeningen På Løgstør Boligforenings generalforsamling den 30. april oplyste formanden, Bodil Svenningsen, at antallet af udgiftskrævende boliger i tomgang er reduceret mærkbart i det forløbne år. I øjeblikket har vi 133 på venteliste til en ny bolig. Året i forvejen havde vi 150 på ventelisten, så det er faktisk et fald på 17, selv om vi for øjeblikket kun lejer ganske få boliger ud, da vi står foran genhusning af beboerne fra Sverigesvej og Norgesvej i forbindelse med det store renoverings- og moderniseringsprojekt, understregede Bodil Svenningsen. Boligforeningen har 471, som ønsker at bevare deres anciennitet på ventelisten ved at betale det årlige ajourføringsgebyr. I løbet af 2013 har boligforeningen fået 110 nye medlemmer. Formanden orienterede om, at grønt lys fra Lands byggefonden nu bringer renoverings- og fornyelsesprojektet på Sverigesvej og Norgesvej ind i realiteternes verden. Støtten falder godt ind i bestyrelsens målsætning om at prioritere renovering og ombygning frem for nybyggeri. Vi vil gerne give de eksisterende områder med almennyttige boliger et løft, således at boligforeningen lettere kan tiltrække ressourcestærke beboere, fastslog formanden. Bodil Svenningsen berettede også om branden på afdeling tre, Kærvang natten til den 10. december sidste år, hvor to mennesker omkom. I dagene efter branden blev der startet en indsamling af tøj m.v. til dem, der havde mistet alt under branden. Det var helt overvældende at se de store mængder tøj og bohave, der blev givet. Det skal Løgstørs befolkning have en stor tak for, sagde Bodil Svenningsen. Generalforsamlingen godkendte med stort flertal renoverings- og ombygningsprojektet for Afdeling 6 på Sverigesvej og Norgesvej. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars, gennemgik boligforeningens regnskab og budget, der også blev godkendt. Formanden Bodil Sveningsen blev genvalgt, og det samme var tilfældet for bestyrelsesmedlemmerne Tina Hollen og Jonna Christensen.

8 10 Aars Boligforening på stor boligmesse i København Den almene boligsektor i Danmark har fået øjnene op for, at der sker meget nyt og spændende inden for Aars Boligforening. Der knytter sig ikke mindst stor interesse til det epokegørende projekt, hvor paneler fra DC System A/S i Aars både kan isolere og fungere som bærende elementer (se omstående side). På den baggrund er Aars Boligforening inviteret til at udstille på Almene Boligdage for hele den almnennyttige danske boligsektor i Bellacentret september Aars Boligforening vil på sin stand på 140 kvadratmeter præsentere det nye isoleringssystem, alternative varmekilder samt erfaringer fra diverse lokale byggeprojekter. Vi deltager i den store udstillings afsnit om smart byggeri og vil bl.a. præsentere vore succesfulde træhusbebyggelser i Aars og Aalestrup, oplyser forretningsfører Jens Damgaard. Almene Boligdage er et godt udstillingsvindue, idet boligfolk fra hele Danmark deltager. Boligformandens gode ide fik bred støtte Grundet mange forskellige problemer i forbindelse med renovering og efterisolering fik jeg ideen til at anvende isoleringselementer fra DC System A/S, som har erfaring med at opføre køle- frysehuse fra de nordlige himmelstrøg til Saharas ørken, fortæller Aars Boligforenings formand, Niels Krogh Madsen. Alle fandt ideen rigtig og ville gerne indgå i et samarbejde om udviklingen af det epokegørende produkt. Kenneth Lundholm-Stenkjær og Henrik Steen Sørensen fra Kuben udformede en ansøgning til Vækstfonden og EUDP (Energiteknologisk udvikling og demonstration) om støtte. Resultatet blev en samlet bevilling på 11 millioner kr., som anvendes til projektet om renovering og efterisolering inden for byggebranchen på en ny måde. Direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, ved paneler, som både skal være isolerende og bærende. Formanden luftede derefter sine tanker for direktør Allan Andersen, DC System A/S, forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden, arkitekt Jens Skadhauge, Aalborg Universitet og Kuben Management A/S. Aars Boligforening har som forsøg opført et mindre udhus/cykelskur samt efterisoleret på gavle med kombinationen af isolering og bærende elementer i samme panel. De foreløbige erfaringer fra disse forsøg er meget tilfredsstillende, fastslår Niels Krogh Madsen. Aars Bolig forening afprøver det nye koncept fra DC System A/S i dette cykelskur ved Himmerlandsparken i Aars. De an vendte paneler indeholder såvel bærende som isolerende materialer. Her forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen ved de avancerede elementer.

9 11 Bolig foreningsformand Niels Krogh Madsen, direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, og forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, drøfter her det epokegørende projekt. Epokegørende projekt i Aars har fået millionstøtte fra EU En god ide fra Aars Boligforening i gangspunkt i DC-paneler. I et samar- De nyudviklede d paneler fra DC System kan få vidtrækkende positive konsekvenser for virksomheden DC bejde mellem DC System A/S, boligforeningen, et arkitekt- og et ingeniørfirma, konkret boligbyggeri i Aars, nemlig 20 A/S skal som led i projektet indgå i et Kuben og Aalborg Universitet skal det almennyttige boliger ved Møllevej, der System A/S, Aars, og fremtidens nu undersøges, om det er muligt at lade efter planen skal stå færdige i miljø- og energioptimale boligbyggeri. de isolerede DC-paneler fungere som bærende ved at indstøbe bærende stålprofiler i hvert panel. Der foretages for tiden ingeniørberegninger heraf, hvilket er en vigtig del af udviklingsarbejdet. De stadig stigende krav til isolering og energibesparelser har fået os til at sætte fokus på et epokegørende fremskridt, når vi bygger nye boliger, siger formanden for Aars Boligforening, Niels Krogh Madsen, Aars. Nyskabelsen tager udgangspunkt i et produkt fra DC System, som har fremstillet byggepaneler primært til køleog fryserum for fødevarer siden Nøgleordene har her været tæthed, isolering og hygiejne. Panelerne er en del af bygningen, hvor der kræves en form for bærende element. DC System er meget interesseret i at få udviklet et koncept, som også kan bruges i det almennyttige boligbyggeri, så vi har et ekstra ben at stå på, understreger direktør Allan Andersen, DC System A/S. Der er nu via et tilskud på en halv snes millioner fra EU skabt grundlag for et projekt med ud - På den måde vil det være muligt at reducere f.eks. ydermurenes omfang samtidig med, at isoleringsevnen bibeholdes eller forbedres, siger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Det vil medføre en afkortning af byggeperioden, hvilket er af stor betydning for ethvert byggeri. Niels Krogh Madsen, Allan Andersen og Jens Damgaard ved nogle af DC Systemes stålprofiler. Det er naturligvis ikke kun i Aars, at man kan få gavn af de nye bærende paneler, og jeg er sikker på, at mange andre boligforeninger vil stå på spring, hvis projektet falder heldigt ud. Derfor glæder jeg mig til at se et selvbærende hus opføres i stor skala. Det vil give en lunere bolig med reducerede bygge- og energiomkostninger, pointerer Aars Bo - ligforenings formand. Også direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, ser store perspektiver i projektet. Der kan blive tale om en meget stor landvinding for byggeriet landet over samt om yderligere ansættelser på vor virksomhed i Aars, siger direktøren. At videreudvikler et eksisterende produkt i dette tilfælde at gøre isolerende paneler til bærende konstruktioner er et teknologisk fremskridt af store dimensioner.

10 12 Bygningsingeniør Annette Kibsgaard, Støvring, er nyansat som ejendomsinspektør i Aars Boligforening. Annette Kibsgaard sammen med forretningsfører Jens Damgaard foran Aars Bolig for e- nings hovedindgang. Medarbejderportræt Ny ejendomsinspektør glæder sig til sit nye job i Aars Boligforening Aars Boligforenings nyansatte ejen domsinspektør har indgående kendskab til byggeri. Siden uddannelsen til bygningsingeniør i Aarhus i 1996 har Annette Kibsgaard arbejdet i entreprenørbranchen og været projektleder på adskillige byggepladser. Nu glæder den nyansatte inspektør sig rigtig meget til at starte i den nyoprettede stilling i Aars den 1. august. Jeg ser frem til at arbejde i en boligforening med gang i hjulene og møde en masse nye mennesker, pointerer Annette Kibsgaard. Det er mit indtryk, at Aars Boligforening er en god arbejdsplads, hvor der tages mange initiativer. Det bliver dejligt at overføre min erfaring omkring drift, vedligeholdelse og nybyggeri til boligforeningen. Som projektleder har den 46-årige bygningsingeniør styret store tag- og facadeentrepriser og andre byggeopgaver i Danmark og Grønland. Arbejdet har også omfattet at være arbejdsmiljøansvarlig over for medarbejdere på byggepladserne. Det er synd at sige, at jeg har mødt mange kvindelige kolleger i mit arbejde. Byggepladserne er en mandsdomineret verden, men kendskab til og indsigt i området bliver respekteret, understreger Annette Kibsgaard. Aars Boligforenings nye medarbejder er født i Skive, men vokset op nær Holstebro. Sammen med sin mand, der er bankansat, flyttede Annette Kibsgaard til sin nuværende bopæl i Støvring for 13 år siden. Parret har en pige på 13 og en søn på 15 år. I fritiden bliver det til lidt løbetræning samt håndbold på motionsniveau. Endvidere følger forældrene børnenes fritidsinteresser. Mit håb er et kunne medvirke til at bibeholde de mange gode elementer i Aars Boligforening og bidrage med noget nyt, fastslår Annette Kibsgaard. Blandt den nye ejendomsinspektørs opgaver bliver at varetage boligforeningens arbejde vedrørende igangværende og kommende byggerier samt vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg i samarbejde med forretningsføreren og ejendomsfunktionærerne. Her Annette Kibsgaard og Jens Damgaard ved Aars Boligforenings store projekt ved Kirkegade med Aars Kirke og entreprenørmaskinen Kingo i baggrunden. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : OKTOBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice-

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice- SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : JUNI / JULI 2015 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Beretning for bestyrelsens arbejde 2010:

Beretning for bestyrelsens arbejde 2010: Beretning for bestyrelsens arbejde 2010: Ved årets start oplistede bestyrelsen som vanligt en række emner, der skulle stå øverst på opgavelisten over årets indsats. Det var følgende emner: Ny TV udbyder.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere