I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014"

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Flotte Fjerritslev-haver Vi har besøgt tre have-elskere, heriblandt Grethe Olesen (billedet). Læs om de smukke haver i Fjerritslev side 6 og 7. NY EPOKE Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Med vores nye byggeri Aars C indtræder Aars Boligforening i en ny epoke. Vores mere end 20-årige tilstede - værelse i det gamle lægehus på Kirkegade 2, ændres nu til, at vi i efteråret 2015 flytter ind i nye kontorlokaler i Aars C, som fremover vil være kendete gnende for Aars Boligforening som lidt af et brand. Formand Bodil Svenningsen og forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Bolig forening, fik en ubehagelig licitationsoverraskelse. Løgstørlicitation en gyser Licitationen over Løgstør Boligforenings renoverings- og moderniseringsprojekt på Sverigesvej og Norgesvej blev ikke så lidt af en gyser. Det viste sig nemlig, at summen af de billigste tilbud fra håndværkerne havnede på den forkerte side af 100 millioner kr. og således lå langt over det anslåede udgiftsbeløb på cirka 83 millioner kr. Vi har gennem mange år, i revisor Jørgen Jensen, haft en særdeles dygtig regnskabschef, som blev omtalt i et portræt i sidste blad. Med ansættelse af ingeniør Annette Kibs - gaard har vi nu også fået ansat en teknisk chef, se portræt på bagsiden af dette blad. Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde Annette velkommen iblandt os. Vi er sikker på, at Annette hurtigt vil komme ind i de mange arbejdsopgaver som venter i den nye stilling. Ideerne omkring anvendelse af en ny måde at bygge- og isolere på, som også er omtalt i dette blad, ser nu ud til for alvor at komme i anvendelse. Altså på mange måder venter en ny og spændende epoke i Aars Boligforening. Den altdominerende råhusentreprise lød alene på knap 65 millioner kr., mens tømrerentreprisen som den næststørste havnede på 24,8 millioner kr. Da tilbudssummen på de to store entrepriser lå på et væsentligt højere niveau end anslået af vore rådgivere, skal vi nu se nærmere på, hvor der kan ske beskæringer. Herefter indkalder vi til helt ny licitation på råhus- og tømrerentreprisen, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligforening. Der indkom kun et tilbud på råhusentrepri sen og to tilbud på tømrerentreprisen. Se mere om licitationen side 8.

2 2 AARSBO Aars C Lokale til natteravne KVALITETS- BOLIGER i byens hjerte AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 POSTBOKS AARS TLF Aars C præsenteret på to boligaftener Aars Boligforening benyttede lejligheden til at præsentere sin helt nye folder om Aars C på to boligaftener i Jutlander Bank, Aars. Aars Boligforening har skaffet nyt lokale til de 45 natteravne, som medvirker til at gøre nattelivet i Aars mere sikkert for de unge mennesker. Natteravnene har fået lokaler på første sal af Aars Boligforenings hovedkvarter på Kirketorvet i Aars i forbindelse med jordemødrenes lokaler. Tidligere havde natteravnene til huse i en af de ejendomme, som er nedrevet for at give plads til Aars C. Seks nye carporte i Aars Forretningsfører Jens Damgaard og Bettina Lohse Andreassen orienterede om de 55 topmoderne lejligheder i Aars C. Her bliver der også plads til to butikker, advokatkontor, boligforeningskontor og fælleslokale med tre gæsteværelser. De øverste boliger har en stor tagterrasse. I øverste hjørne mod Himmerlandsgade og Kirkegade er der en stor fælles tagterrasse med udekøkken, som kan benyttes af alle, ligesom den indbyder til fællesarrangementer. Fra den fælles tagterrasse bliver der en fantastisk udsigt over Aars by og det sydlige opland. Til Aars C er der knyttet en parkeringskælder, hvor kun beboere med parkerings-reservation samt viceværter har adgang. Derudover er der en stor parkeringsplads med gode adgangsforhold. I forbindelse med denne parkeringsplads anlægges et grønt areal med borde og bænke som en lille oase midt i bebyggelsen. Jens Damgaard orienterede også mere generelt om Aars Boligforening, som har en årlig omsætning på 65 millioner kr. og en ejendomsværdi på 1,1 milliarder. Afdelingsdirektør Brian Larsen, Jutlander Bank, Aars, bød velkommen. Pensions- og formuerådgiver Torben Bach fra banken opridsede de økonomiske aspekter ved henholdsvis at eje og leje bolig. Også direktør Johnny Svendsen og Renè Borg fra EDC Aars orienterede. Boligaftenen den 21. maj havde så stor tilslutning, at der måtte holdes et ekstra arrangement onsdag den 28. maj. Aars Boligforening etablerer nu seks carporte bag Olle- Kollebebyggelsen i Himmerlandsparkern. Her boligfor- eningens formand Niels Krogh Madsen, hvor carportene opføres.

3 3 Boligforeningen synlig på forårsmesse i Aars Aars Bolig forening på Forår i Himmerland Fra venstre næstformand i bolig foreningens repræsentantskab, Jonna Skyum, viceværterne Lars Liengaard og Jess Bøgh Jørgensen, samt kontorassistenterne Bettina L. Andreassen og Gitte Leach, alle fra Aars Boligforening. Aars Boligforening kom i kontakt med mange af gæsterne på Forår i Himmerland, som blev afviklet i Messecenter Vesthimmerland sidste weekend i marts. Når boligforeningen deltog i forårsmessen, skyldes det ønsket om at synliggøre Aars Boligforening som en aktiv del af lokalsamfundet. På standen præsenterede boligforeningen bl.a. etape to af Lucernevangen i Aalestrup. Her skyder 13 nye træhuse op. Jonna Skyum og Jens Damgaard på forårsmessen. Publikum havde også mulighed for at se boligforeningens flotte introduktionsvideo, som illustrerer den natur og det miljø, folk får glæde af, når de flytter ind hos Aars Boligforening. Forretningsfører Jens Damgaard og formanden for Aars Bolig forening, Niels Krogh Madsen, på messen. Viceværterne Lene G. Hansen og Knud Heisz, Aars Boligforening, har lavet denne minimodel af et af Aalestrup-træhusene.

4 4 Fjerritslev Boligforening fik 100 nye medlemmer sidste år Fjerritslev Boligforening fik i regnskabsåret nye medlemmer. Det er stort set samme antal som året i forvejen. Det kunne formanden, Kirsten Christen sen, oplyse på generalforsamlingen fredag den 3. juni. Det kan vi selvfølgelig kun være meget glade for, da det jo må betyde, at man gerne vil have mulighed for på et tidspunkt at komme i betragtning til en lejlighed i Fjerritslev Boligforening, pointerede formanden. Boligforeningen har 296 medlemmer, som ønsker ar bevare deres anciennitet ved at betale det årlige ajourføringsgebyr på 100 kr. At bevare ancienniteten betyder, at man kan springe ind på ventelisten, når man ønsker det, og altså uden at komme bagest i køen. Kirsten Christensen berettede, at udlejningssituationen er forværret i Fjerritslev, hvorfor bestyrelsen har besluttet at rette Kirsten Christensen, formand for Fjerritslev Boligforening. henvendelse til Landsbyggefonden for at få fremskyndet helhedsplanen, som ellers først er udmeldt til år I 2013 har vi haft en ret stor udskiftning blandt beboerne, idet vi har haft 67 fraflytninger, fordelt med 47 i familieboliger, 16 i ungdomsboliger og fire i ældreboliger, sagde Kirsten Christensen. Samarbejdet med Løgstør Boligforening går godt Formanden fortalte, at det administrative samarbejde mellem Løgstør og Fjerritslev Boligforening fungerer tilfredsstillende for begge parter. Samarbejdet med regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening, der udarbejder vore regnskaber og budgetter, er vi også rigtig glade for, betonede boligforeningens formand. Kirsten Christensen var godt tilfreds med Fjerritslev Boligforenings nye hjemmeside, som er blevet meget mere brugervenlig og lettere at finde rundt på. Det er ikke svært at finde, hvad man har brug for. Man kan blandt andet se vore udlejningsbrochurer med billeder af og planer over lejlighederne. De tilbagemeldinger, vi har fået på den nye hjemmeside er meget positive. Det er godt, da hjemmesiden efterhånden er et af de medier, der bliver brugt allermest, når folk søger bolig, understregede formanden. Beretningen blev rundet af med en tak for godt samarbejde til Fjerritslev Boligforenings bestyrelse, ansatte og samarbejdspartnere. Forhistorien i Aars C kortlægges af museet Vesthimmerlands Museum indsamler for øjeblikket oplysninger og fotos fra området, hvor Aars C skyder op. Og vi er meget interesseret i, at folk henvender sig, hvis de har billeder og/ eller oplysninger fra området, siger museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, Forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Bolig forening, får en snak med museumsinspektør Kim Ørsted Iversen om Aars C. Vesthimmerlands Museum. Vi har allerede fået en del materiale, som viser udviklingen i det, som i mange år var byens centrum. Det materiale, museet hidtil har modtaget, viser en del om byens udvikling fra en mindre til en større stationsby. Aars udviklede sig stærkt fra 1950-erne. Aars C-området har i mange år været karakteriseret ved, at der har væ ret forretninger i stueplanet og beboelser ovenpå, understreger Kim Ørsted Iversen. De enkelte bygninger har hver deres historie. Eksempelvis blev tankstationen på hjørnet af Himmerlandsgade-Nibevej opført først i 1950-erne med henblik på, at der kunne bygges en etage ovenpå. Det skete så Bladcentralen over for er fra Museumsinspektøren oplyser, at det ikke er fastsat, hvordan historien om Aars C- området skal formidles. Der er flere muligheder, f.eks. i Vesthim merlands Museums årbog, fastslår Kim Ørsted Iversen. Der sker således endnu før nybyggeriet er startet en indsats for at gøre vendingen Om 100 år er alting glemt til skamme.

5 5 Inger og Kaj Pedersen, Testrup ved Aalestrup, orienteres om de nye træhuse, som snart opføres på Lucernevangen af forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Billedet er fra Forår i Himmerland nye træhuse på Lucernevangen Her vil vi gerne bo. Vi er tæt på byen, men alligevel plantet midt i Guds grønne natur. Sådan tænker tilsyneladende flere af de kommende lejere af en af de 13 boliger i etape to af bebyggelsen Lucernevangen i Aalestrup. I al fald er vi klar til at opføre de nye træhuse omgående efter Vesthimmerlands Byråds godkendelse af skema B, siger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. At etape to opføres allerede nu skyldes, at vi har udlejet rub og stub i de første ti boliger på Lucernevangen og AARSBO at lejerne er så glade for at bo der, at fraflytningen er uhyre beskeden. Samtidig er der før byggestarten rift om at leje en bolig i etape to. Ikke færre end 13 er skrevet op til en ny bolig. Licitationen over de nye træhuse i Aalestrup Boligforeningen står således rent udlejningsmæssigt i en luksussituation. Foruden den smukke natur tror jeg, at Aalestrups mange tilbud på foreningsog kulturområdet spiller ind. Folk kan li at bo godt i et naturskønt og bynært område som Lucernevangen, understreger Jens Damgaard, Aars Boligforening. De første boliger ventes indflytningsklar til november/december. Råhusentreprisen LEJ EN SKØN BOLIG Licitationen over de 13 træhuse i Aalestrup bevirkede, at nedenstående firmaer skal udføre arbejdet. Elkjær A/S, Mejlby, 9610 Nørager kr. Tømrer- og snedkerentreprisen K.B.J. Tømrer og Snedker ApS, 9620 Aalestrup kr. VVS-entreprisen Grotrian A/S, Østrup, 9600 Aars kr. El-entreprisen Hessellund EL Gedsted A/S, 9631 Gedsted kr. midt i Aalestrups smukke natur Maler-entreprisen MJ Malerfirmaet, 8800 Viborg kr. Lucernevangen etape to Inventar-entreprisen Svane Køkkenet, 9600 Aars kr. Det samlede licitationsresultat er på 14,3 millioner kr. Lucernevangen Aars Bogtryk & Offset De nye boliger i etape to placeres i denne smukke Aalestrup-natur.

6 Fjerritslev får fiberforbindelse fra Bredbånd Nord De 263 lejere i Fjerritslev Bolig fore ning i Fjerritslev får nu leveret TV-pakke og fibernetforbindelse fra Bredbånd Nord. I løbet af vinteren og foråret er der gravet nyt fibernet ned, og i løbet af juni er installationen i husene foretaget. Tidligere var lejerne i Fjerritslev kunder hos Fjerritslev Antenneforening. 6 7 På dette foto er elektriker Laust Sø fra El -firmaet Verner Ranum, Fjer - ritslev, i gang med at installere den lynhurtige fibernetforbindelse i en af Fjer ritslev Boligforenings lejligheder på Rug marken i Fjerritslev. Der er altid en blomst, som Grethe Olesen skal se til. Grethe Olesen og foretningsfører Jørgen Albrektsen med hunden Tage i førstnævntes have Så smuk er Grethe Jensens klematis. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, lyder første verselinje i Mads Hansens kendte sang fra Flere lejere i Fjerritslev investerer tid, kræfter og penge i deres have Grethe Jensen har ofte fat i skuffejernet. Selv om sangen i Højskolesangbogen således har en del år på bagen, kan den med god ret bruges om de tre haver hos Fjerritslev Boligforenings lejere, som vi besøgte forleden. Blomsterne udfoldede sig i friske farver. Det var tydeligt, at de tre haveejere havde godt styr på haverne. Flere af vore lejere investerer tid, kræfter og penge i deres have, fortæller Fjerritslev Boligforenings forretningsfører, Jørgen Albrektsen. Det ser pænt ud, og der skabes nogle små oaser, hvor de forhåbentlig mange gode solrige sommerstunder kan nydes. Tog mod tilbud om hjælp til at anlægge haven Mona Lise Nygaard, Engtoften 51, Fjerritslev, er glad for sin lille hyggelige have. Jeg fik tilbudt hjælp til at få anlagt forhaven med fliser og en vandsten, og det tog jeg gerne imod, oplyser, Mona Lise Nygaard. Den tilfredse haveejer har boet i Fjerritslev Boligforening siden 1986 først på Spurvevej og de senere år på Engtoften. Mona Lise Nygaard, der nu er pensionist, var en lang årrække ansat på dommerkontoret i Fjerritslev og siden i retten i Aalborg. Haven er nem at holde og skaber et godt milljø Grethe Olsen, Engtoften 59, Fjerritslev, er også rigtig glad for sin flotte have. Haven er nem at holde og skaber et godt miljø. Mens der er mange fliser i forhaven, er der højbede bagved. Lejligheden på 79 kvadratmeter er med min dejlige have placeret skønt i et kvarter, hvor vi kommer hinanden ved, understreger Grethe Olesen. Grethe Olesen kom fra Gøttrup, hvor hun sammen med sin nu afdøde mand drev en taxaforretning. Hun har boet i Fjerritslev Boligforening de sidste tre år. Jeg har sammen med min hund, Tage, mange skønne timer i haven, fastslår Grethe Olesen. Mopsen er opkaldt efter den kendte Københavnerfrisør Tage Frandsen. Jeg elsker at se alting i haven spire og gro Grethe Jensen, Rugmarken 12A, Fjerritslev, har også stor glæde af sin velholdte have. Haven betyder meget for mig. Jeg kan godt li at gå ud i haven og se det hele spire og gro. Jeg ordner selv haven og fjerner ukrudtet. Det gælder om at være over tingene, og det er en fornøjelse at se, hvordan planterne her i forsommeren gror og folder sig ud i fuldt flor, pointerer Grethe Jensen. Hun flyttede sammen med sin nu afdøde ægtefælle fra hans barndomshjem i Trekroner til Fjerritslev i december Fra Fjerritslev Boligforenings side er vi glade for, at lejerne trives i vore lejligheder. Det er skønt, at lejerne skaber det miljø, de ønsker, ligesom det naturligvis er i orden, at lejere uden denne interesse vælger haven fra, slutter forretningsfører Jørgen Albrektsen. Mona Lise Nygaard og Jørgen Albrektsen diskuterer have. Her Mona Lise Nygaard med de sidste sommerblomster.

7 8 9 Denne ejendom på Sverigesvej bliver reduceret med ti lejligheder, idet første etage fjernes. I denne bygning på Norgesvej etableres elevator i to af opgangene. Bodil Svenningsen, formand for Løgstør Boligforening. Ingeniør Ole Thomsen, Brix & Kamp A/S, Hjørring, fremlagde licitationstilbuddene. Her er de laveste tilbud på Løgstør-licitationen Løgstør Boligforenings licitation over renoverings- og ombygningsopgaven, hvor 120 lejligheder reduceres til 88, blev afviklet på Hotel du Nord tirsdag den 27. maj. Nedenstående var lavestbydende: Nedbrydning IF Nedbrydning kr. Råhus Henriksen & Madsen A/S, Løgstør kr. Tømrer Thomas Andersen A/S, Skive kr. VVS Skjoldborg Smede & VVS, Thisted kr. Ventilation Skjoldborg Smede & VVS, Thisted kr. Maler Malerfirma Bruno Pedersen, Aalborg kr. Elevator Elcon Thisted A/S kr. Inventar HTH Køkkenforum, Viborg kr. Der lyttes til offentliggørelse af licitationsresultatet på Hotel du Nord i Løgstør. Nær de implicerede ejendomme findes et flot grønt område med legeplads til børnene. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det store renoverings- og moderniseringsprojekt i afdeling seks (Sverigesvej og Norgesvej), siger Løgstør Boligforenings formand, Bodil Svenningsen. I En halv snes år har vi arbejdet på helhedsplanen, og nu vil vi gerne se den folde sig ud i praksis. Som led i projektet reduceres det samlede antal lejligheder fra 120 til 88 efter følgende plan: Sted Antal boliger Antal boliger NU efter modernisering Sverigesvej, afsnit seks Norgesvej, afsnit syv Sverigesvej/Norgesvej, afsnit otte Norgesvej, afsnit I alt Løgstør Boligforenings bestyrelse ser frem til forbedringerne på Sverigesvej og Norgesvej. Fra ven- stre formand Bodil Svennmingsen, næstformand Kurt Kristiansen, forretningsfører Jørgen Albrekt- Løgstør glæder sig til modernisering en af boliger på Sverigesvej og Norgesvej Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løg stør Boligforening, oplyser, at der er skaffet genhusningsmuligheder til de første 12 beboere fra Sverigesvej 4, 6 og 8. Det at udfaldet af licitationen bød på et væsentligt højere beløb, end vi har mulighed for at investere i projektet, betyder senere start måske omkring en måneds forsinkelse, siger Jørgen Albrektsen. Vi havde regnet med, at de første genhusede kunne flytte tilbage omkring årsskiftet. Herefter havde vi regnet med genhusning af de næste otte lejere fra Sverigesvej 10 og 12 fra oktober. Som led i den første del af arbejdet fjernes første etage af bygningen på Sverigesvej. Det betyder naturligvis, at beboerne i lejlighederne på første etage ikke kan vende tilbage, men får anvist et andet sted at bo, pointerer Jørgen Albrektsen. Det er imidlertid lykkedes at skaffe genhusning af alle med behov herfor i Løgstør. Et så omfattende projekt byder naturligvis på udfordringer, mens det står på. Det er jo folks hjem, vi har med at gøre. Langt de fleste har forståelse for det ikke mindst fordi vi som oftest finder en lejlighed, som vore lejere gerne vil bo i, fastslår Løgstør Boligforenings forretningsfører. Gavmilde løgstørianere fik ros fra boligforeningen På Løgstør Boligforenings generalforsamling den 30. april oplyste formanden, Bodil Svenningsen, at antallet af udgiftskrævende boliger i tomgang er reduceret mærkbart i det forløbne år. I øjeblikket har vi 133 på venteliste til en ny bolig. Året i forvejen havde vi 150 på ventelisten, så det er faktisk et fald på 17, selv om vi for øjeblikket kun lejer ganske få boliger ud, da vi står foran genhusning af beboerne fra Sverigesvej og Norgesvej i forbindelse med det store renoverings- og moderniseringsprojekt, understregede Bodil Svenningsen. Boligforeningen har 471, som ønsker at bevare deres anciennitet på ventelisten ved at betale det årlige ajourføringsgebyr. I løbet af 2013 har boligforeningen fået 110 nye medlemmer. Formanden orienterede om, at grønt lys fra Lands byggefonden nu bringer renoverings- og fornyelsesprojektet på Sverigesvej og Norgesvej ind i realiteternes verden. Støtten falder godt ind i bestyrelsens målsætning om at prioritere renovering og ombygning frem for nybyggeri. Vi vil gerne give de eksisterende områder med almennyttige boliger et løft, således at boligforeningen lettere kan tiltrække ressourcestærke beboere, fastslog formanden. Bodil Svenningsen berettede også om branden på afdeling tre, Kærvang natten til den 10. december sidste år, hvor to mennesker omkom. I dagene efter branden blev der startet en indsamling af tøj m.v. til dem, der havde mistet alt under branden. Det var helt overvældende at se de store mængder tøj og bohave, der blev givet. Det skal Løgstørs befolkning have en stor tak for, sagde Bodil Svenningsen. Generalforsamlingen godkendte med stort flertal renoverings- og ombygningsprojektet for Afdeling 6 på Sverigesvej og Norgesvej. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars, gennemgik boligforeningens regnskab og budget, der også blev godkendt. Formanden Bodil Sveningsen blev genvalgt, og det samme var tilfældet for bestyrelsesmedlemmerne Tina Hollen og Jonna Christensen.

8 10 Aars Boligforening på stor boligmesse i København Den almene boligsektor i Danmark har fået øjnene op for, at der sker meget nyt og spændende inden for Aars Boligforening. Der knytter sig ikke mindst stor interesse til det epokegørende projekt, hvor paneler fra DC System A/S i Aars både kan isolere og fungere som bærende elementer (se omstående side). På den baggrund er Aars Boligforening inviteret til at udstille på Almene Boligdage for hele den almnennyttige danske boligsektor i Bellacentret september Aars Boligforening vil på sin stand på 140 kvadratmeter præsentere det nye isoleringssystem, alternative varmekilder samt erfaringer fra diverse lokale byggeprojekter. Vi deltager i den store udstillings afsnit om smart byggeri og vil bl.a. præsentere vore succesfulde træhusbebyggelser i Aars og Aalestrup, oplyser forretningsfører Jens Damgaard. Almene Boligdage er et godt udstillingsvindue, idet boligfolk fra hele Danmark deltager. Boligformandens gode ide fik bred støtte Grundet mange forskellige problemer i forbindelse med renovering og efterisolering fik jeg ideen til at anvende isoleringselementer fra DC System A/S, som har erfaring med at opføre køle- frysehuse fra de nordlige himmelstrøg til Saharas ørken, fortæller Aars Boligforenings formand, Niels Krogh Madsen. Alle fandt ideen rigtig og ville gerne indgå i et samarbejde om udviklingen af det epokegørende produkt. Kenneth Lundholm-Stenkjær og Henrik Steen Sørensen fra Kuben udformede en ansøgning til Vækstfonden og EUDP (Energiteknologisk udvikling og demonstration) om støtte. Resultatet blev en samlet bevilling på 11 millioner kr., som anvendes til projektet om renovering og efterisolering inden for byggebranchen på en ny måde. Direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, ved paneler, som både skal være isolerende og bærende. Formanden luftede derefter sine tanker for direktør Allan Andersen, DC System A/S, forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden, arkitekt Jens Skadhauge, Aalborg Universitet og Kuben Management A/S. Aars Boligforening har som forsøg opført et mindre udhus/cykelskur samt efterisoleret på gavle med kombinationen af isolering og bærende elementer i samme panel. De foreløbige erfaringer fra disse forsøg er meget tilfredsstillende, fastslår Niels Krogh Madsen. Aars Bolig forening afprøver det nye koncept fra DC System A/S i dette cykelskur ved Himmerlandsparken i Aars. De an vendte paneler indeholder såvel bærende som isolerende materialer. Her forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen ved de avancerede elementer.

9 11 Bolig foreningsformand Niels Krogh Madsen, direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, og forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, drøfter her det epokegørende projekt. Epokegørende projekt i Aars har fået millionstøtte fra EU En god ide fra Aars Boligforening i gangspunkt i DC-paneler. I et samar- De nyudviklede d paneler fra DC System kan få vidtrækkende positive konsekvenser for virksomheden DC bejde mellem DC System A/S, boligforeningen, et arkitekt- og et ingeniørfirma, konkret boligbyggeri i Aars, nemlig 20 A/S skal som led i projektet indgå i et Kuben og Aalborg Universitet skal det almennyttige boliger ved Møllevej, der System A/S, Aars, og fremtidens nu undersøges, om det er muligt at lade efter planen skal stå færdige i miljø- og energioptimale boligbyggeri. de isolerede DC-paneler fungere som bærende ved at indstøbe bærende stålprofiler i hvert panel. Der foretages for tiden ingeniørberegninger heraf, hvilket er en vigtig del af udviklingsarbejdet. De stadig stigende krav til isolering og energibesparelser har fået os til at sætte fokus på et epokegørende fremskridt, når vi bygger nye boliger, siger formanden for Aars Boligforening, Niels Krogh Madsen, Aars. Nyskabelsen tager udgangspunkt i et produkt fra DC System, som har fremstillet byggepaneler primært til køleog fryserum for fødevarer siden Nøgleordene har her været tæthed, isolering og hygiejne. Panelerne er en del af bygningen, hvor der kræves en form for bærende element. DC System er meget interesseret i at få udviklet et koncept, som også kan bruges i det almennyttige boligbyggeri, så vi har et ekstra ben at stå på, understreger direktør Allan Andersen, DC System A/S. Der er nu via et tilskud på en halv snes millioner fra EU skabt grundlag for et projekt med ud - På den måde vil det være muligt at reducere f.eks. ydermurenes omfang samtidig med, at isoleringsevnen bibeholdes eller forbedres, siger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Det vil medføre en afkortning af byggeperioden, hvilket er af stor betydning for ethvert byggeri. Niels Krogh Madsen, Allan Andersen og Jens Damgaard ved nogle af DC Systemes stålprofiler. Det er naturligvis ikke kun i Aars, at man kan få gavn af de nye bærende paneler, og jeg er sikker på, at mange andre boligforeninger vil stå på spring, hvis projektet falder heldigt ud. Derfor glæder jeg mig til at se et selvbærende hus opføres i stor skala. Det vil give en lunere bolig med reducerede bygge- og energiomkostninger, pointerer Aars Bo - ligforenings formand. Også direktør Allan Andersen, DC System A/S, Aars, ser store perspektiver i projektet. Der kan blive tale om en meget stor landvinding for byggeriet landet over samt om yderligere ansættelser på vor virksomhed i Aars, siger direktøren. At videreudvikler et eksisterende produkt i dette tilfælde at gøre isolerende paneler til bærende konstruktioner er et teknologisk fremskridt af store dimensioner.

10 12 Bygningsingeniør Annette Kibsgaard, Støvring, er nyansat som ejendomsinspektør i Aars Boligforening. Annette Kibsgaard sammen med forretningsfører Jens Damgaard foran Aars Bolig for e- nings hovedindgang. Medarbejderportræt Ny ejendomsinspektør glæder sig til sit nye job i Aars Boligforening Aars Boligforenings nyansatte ejen domsinspektør har indgående kendskab til byggeri. Siden uddannelsen til bygningsingeniør i Aarhus i 1996 har Annette Kibsgaard arbejdet i entreprenørbranchen og været projektleder på adskillige byggepladser. Nu glæder den nyansatte inspektør sig rigtig meget til at starte i den nyoprettede stilling i Aars den 1. august. Jeg ser frem til at arbejde i en boligforening med gang i hjulene og møde en masse nye mennesker, pointerer Annette Kibsgaard. Det er mit indtryk, at Aars Boligforening er en god arbejdsplads, hvor der tages mange initiativer. Det bliver dejligt at overføre min erfaring omkring drift, vedligeholdelse og nybyggeri til boligforeningen. Som projektleder har den 46-årige bygningsingeniør styret store tag- og facadeentrepriser og andre byggeopgaver i Danmark og Grønland. Arbejdet har også omfattet at være arbejdsmiljøansvarlig over for medarbejdere på byggepladserne. Det er synd at sige, at jeg har mødt mange kvindelige kolleger i mit arbejde. Byggepladserne er en mandsdomineret verden, men kendskab til og indsigt i området bliver respekteret, understreger Annette Kibsgaard. Aars Boligforenings nye medarbejder er født i Skive, men vokset op nær Holstebro. Sammen med sin mand, der er bankansat, flyttede Annette Kibsgaard til sin nuværende bopæl i Støvring for 13 år siden. Parret har en pige på 13 og en søn på 15 år. I fritiden bliver det til lidt løbetræning samt håndbold på motionsniveau. Endvidere følger forældrene børnenes fritidsinteresser. Mit håb er et kunne medvirke til at bibeholde de mange gode elementer i Aars Boligforening og bidrage med noget nyt, fastslår Annette Kibsgaard. Blandt den nye ejendomsinspektørs opgaver bliver at varetage boligforeningens arbejde vedrørende igangværende og kommende byggerier samt vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg i samarbejde med forretningsføreren og ejendomsfunktionærerne. Her Annette Kibsgaard og Jens Damgaard ved Aars Boligforenings store projekt ved Kirkegade med Aars Kirke og entreprenørmaskinen Kingo i baggrunden. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice-

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice- SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : JUNI / JULI 2015 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : OKTOBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling Avis om Parkvej? Du står nu med Parkvej-Avisen i hånden. Vi har lavet den, fordi vi i de kommende år bruger 215 mio. kr. på at skabe en ny bebyggelse med beboerhaver, moderne køkkener, elevatorer og flotte

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere