Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Thorbjørn N. Jensen,, Palle Carstensen,Peter Jensen Biltriss, Ole H. Olsen, Michael Thrane,Svend Larsen, Anders Berg-Munch og René Olsen Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Jens Peter Leitritz, Bjarne S. Pedersen, Elfa Brynjolfsdottir, Britta Jensen, Brian Mortensen, Kenneth Hansen, Poul Erik Olsen og Søren Olsen. Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen. Tilforordnede: Ulla Risbjerg, Carsten Tang-Holbek Afbud: Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Thorbjørn Jensen, Anders Berg-Munch, Annette Nelausen, Anne Pedersen. Fraværende:, Afbud: Suppleanter: Elfa Brynjolfsdottir, Brian Mortensen. Fraværende: Medarbejderrepræsentanter: 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. 2. Valg af mødeleder samt referent. Lars Christiansen valgt. Poul Christensen valgt. 3. Godkendelse af dagsorden.. Godkendt med supplementer. 4. Regnskab. A). Regnskabstal april 2011bilag 1. B). Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper/brancher 2011.bilag 2. C). Statistik og medlemsvandring. a) Ulla Risbjerg gennemgik kort det udsendte materiale for de første 4 måneder af Underskuddet er fortsat mindre end budgetteret. b) Taget til efterretning. C). Bilag omdelt. Der er en medlemstilbagegang på 37 medlemmer, hvoraf de fleste hidrører restancer og afgang til andre 3F afdelinger.

2 5. A: Ansøgninger: 1. Ansøgning fra Prosa, i forbindelse med CSC. Bilag. Indstilling fra DL vil foreligge på mødet. A1: DL indstiller til støtte med 3000 kr. Forslag på 5000 kr. stillet. Indstillingen på 3000 kr. vedtaget efter afstemning. B). Beslutningssager: 6. Orientering, den faglige del: A). Personalesituation lige nu. På personalemødet kom der den melding fra personalet, at der var meget arbejde og at medarbejderne prioriterede arbejdet hvilket kunne bevirke, at medlemmer kom til at vente. Tendensen er generel, også for de omkringliggende 3F afdelinger. B). Orientering fra Daglig ledelse. 1. Afdelingen er blevet kontaktet af familie til lejer af Grimshøjvej 1, 4070 Kr. Hyllinge. Afdelingen ejer et ældre hus på stedet og familien orienterede om, at der p.t. søges plejebolig. I forbindelse med fusionen, er der i fusionsdokumentet nævnt, at 3F Roskildeegnen har en ejendom med kontorlokale i Kr. Hyllinge og en lejer, der har ret til at blive boende så længe, som han ønsker at bibeholde lejemålet. I afdelingens vedtægter 15 stk. 2 står:. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den beslutningsdygtige bestyrelse og godkendelse på generalforsamlingen. Husets stand er p.t. ikke god. Det er bygget i 1913 af soltørrede lertegl. Der skal foretages tilslutning til separat kloaknet senest 4. juli. Bestyrelsen må drøfte, om huset kan sættes til salg eller skal genudlejes, hvis nuværende lejer fraflytter lejemålet. Bestyrelsen: Der er enighed om at sælge huset i det øjeblik muligheden foreligger. 2. Der er modtaget tilbud fra anlægsgartner Ole Madsen, på vedligeholdelse af udendørsarealerne på Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø på kr. Daglig ledelse besluttede at rette henvendelse til Sommerhusudvalget, om de også i år ville forestå vedligeholdelsesarbejdet med det grønne areal. ( kr.). Bestyrelsen: Sommerhusudvalget har tilbudt at udføre arbejdet for kr. Bestyrelsen var enige om, at der skulle foretages vedligeholdelse af udendørsarealerne. Bestyrelsen vedtog at sommerhusudvalget forestår vedligeholdelsen for kr. 3. Besøg i afdelingen af næstformand Jane Korczak. Referat af mødet vil tilgå bestyrelsen. Allan Kierulff gennemgik kort de berørte temaer, der havde været oppe på mødet. 4. Besøg fra Kina.

3 Ole Olsen orienterede om kommende besøg af delegation fra Kina. Fagforeningsfolk, der skal se på forholdene i norden. Laila Jensen mødt. C) : 1. Referat fra personalemøde / Møde i faglig gruppe Bestyrelse. 4. Andet. C1): Referat fra udsendes snarest. 2): Taget til efterretning. 3): Der har været 2 jubilæer i perioden, Allan Kierulff og Anne Gregersen, begge med 25 år. 4): Ingen bemærkninger. 7. Nyt fra Udvalg 1. Konstituering af udvalg i afdelingen efter generalforsamlingen. Udvalgsoversigten udsendes, så bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på bestyrelsesmødet sidst, kan byde ind på poster inden/på bestyrelsesmødet tirsdag den Brian Mortensen har meldt sig til strukturudvalget maj 2011: Evaluering af arrangementerne. Grønnegade, Musicon, Hvalsø. 3. Integrationsudvalg, kommissorium og referat af møde den Valgudvalget. 5. Ungdomsudvalg. 1. Der blev foretaget tilretninger. Rettet bilag udsendes med referatet. 2. Godt arrangement på Musicon, god samling. Ikke så hyggeligt manglede noget grønt. Lydforholdene ikke gode. Grønnegade ikke for mange deltagere fra 3F. Hvalsø havde et helt traditionelt arrangement, der kørte efter programmet. 3. Kørekort til mangfoldighed omdelt. 4. Ønsker at foretage arbejdspladsbesøg med adoptanter. Arbejdspladser efterlyses. Forslag om at afholde valgarrangement i afdelingen stillet. Fyraftensmøder måske. Ansøgning rundsendt fra LO faglige seniorer. Indstillingen fra DL er at anbefale støtte til arrangementet som et valgarrangement. Der indstilles et beløb på 2500 kr. For stemte 13, imod 9. Forslaget vedtaget. Generelt forventes det at bestyrelsen er aktive når valget kommer. Valgudvalget indkaldes snarest muligt. 5. Ole Olsen orienterede kort om påtænkte ideer. Kommissorium omdelt til senere behandling.

4 8. Meddelelser og orientering: A). Nyt fra LO Roskildeegnen. B). Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. C). Referat fra FPU møde den D). Hovedbestyrelsesreferat, E). Udsendte cirkulære. Fra den til den Bilag. F). Internationalt nyt, Chiquitabananer. A) Det er meddelt fra vores seniorklubber, at 3F skulle have meldt sig ud af LO Faglige seniorer, samt at det er 3F s centrale daglige ledelse, der skulle have foretaget denne udmelding. Afdelingen vil aktivt protestere imod dette med bestyrelsens støtte. Der arbejdes med plan B) LBR Lejre arbejder med projekt med delvist raskmeldte og søger at skabe muligheder for hurtigere tilbagevenden til arbejdsplads. C) ingen bemærkninger. D) Taget til efterretning. Noteret at der arbejdes på større grad af åbenhed i forhold til HB arbejdet.. E) Ingen bemærkninger. F) Jens Peter Leitritz fortalte om møde med repræsentant for bananarbejdernes fagforening i mellemamerika. Der var blevet opfordret til ikke at købe Chiquita bananer, men se efter Fair Trade produkter. 9. Efterretningssager fra A-Kassen: A). Referat fra A-kassemøde den B). Referat fra A-kassens hovedbestyrelsesmøde den C). Ledighedstal for den xxx. Bilag om hvordan man måler ledigheden. D). Referat fra LO Roskildeegnens A-kasseudvalg. E). Regnskab Beslutningssager fra A-kassen: a) Ingen bemærkninger. b) Der er igangsat arbejde imod aldersdiskrimination. c) Der er ikke kommet ny statistik. Der er 613 ledige tilmeldt i dag. d) Bilag kommer med næste gang. e) Der er et underskud på kr. Taget til efterretning. 10. Andet. Udmeldingen fra LO Køge Bugt, er den fortsat gældende. Medtages som punkt næste gang. Der har været et godt arrangement i afdelingens lille arbejdsmiljøudvalg hvor Anne Lenchau ra BST fortalte om det psykiske arbejdsmiljø. 11. Eventuelt.

5 12. Evaluering. 13. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle. 14. Gennem læsning af referat, samt underskriftsblad. Ref.: Poul Christensen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere