VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO"

Transkript

1 VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 2 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 2 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 11, 12, 17, 19 og 21 Nupark, side 22 Istock, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Publikationen er udgivet elektronisk og kan downloades på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB Dette kapitel ser nærmere på to initiativer fra Nordvestjylland. Det første er et kompetencecenter og erhvervshus, der er skabt i partnerskab mellem kommuner og virksomheder. Her har man samlet områdets viden inden for energi, klima og miljø for derved at kunne stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække videnstunge virksomheder. Samtidig har man skabt et attraktivt erhvervshus, som rummer både offentlige og private vidensvirksomheder. Til sidst i kapitlet stilles skarpt på et formidlingsinitiativ, der fremstiller Nordvestjylland som et attraktivt sted at leve og arbejde. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på IINDHOLD Hovedcase: Fra pløjemark til udviklingspark... s. 14 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Hjemmeside viser Nordvestjylland frem... s. 22 2

3 FAKTA Hvad? Nupark er et erhvervshus, der lejer kontorer ud til knap 90 vidensvirksomheder inden for energi, klima og miljø. Lejerne er både private og offentlige virksomheder og tæller tilsammen næsten 450 ansatte (tal fra 2009). Nupark er et s.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig som medlemmer. Indtil kommunesammenlægningen i 2007 var Nupark ejet af Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner. Hvem? Det er Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, der står bag Nupark. Til dagligt drives Nupark af et centersekretariat, der står for udlejning, drift og markedsføring. Hvornår? Kontakt: Nupark opstod som ide i slutningen af 1990 erne og åbnede dørene for de første virksomheder i KAPITEL 2 - FAKTA 3

4 BAGGRUND FRA PLØJEMARK TIL UDVIKLINGSPARK Lidt nord for Holstebro og på en tidligere pløjemark ligger Nordvestjyllands Udviklingspark, Nupark. Placeringen kan ved første øjekast måske virke en smule umotiveret. Det er den ikke, den ligger nemlig centralt placeret i forhold til de syv kommuner, der omkring årtusindskiftet gik sammen om at satse på et kompetencecenter for miljø og energi. Indenfor er stemningen også alt andet end umotiveret. Nupark er et kompetencecenter og betegner sig selv som et af de bedste og største miljøer for vækstorienterede virksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det er rigtigt. Nupark har siden 2003 oplevet en enorm vækst fra de oprindelige kvadratmeter og ca. 40 virksomheder, til i dag hvor det rummer næsten 90 virksomheder, der optager et areal på over kvadratmeter. Selvom de fleste i og omkring Nupark i dag fokuserer på den store succes, som kompetencecenteret har opnået, var det en lang og sej kamp at få det etableret. Det var en kamp, der foregik på mange forskellige fronter. På den ene front en kamp for tekniske planløsninger, for politisk og folkelig opbakning i alle syv oprindelige kommuner, der stod bag projektet, og på den anden side en kamp mod vejret og byggesjusk. Så når Nupark i dag fremstår som den gode historie om vækst, vækst og atter vækst og bliver rost fra mange sider, som f.eks. i Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport Danske udviklingsparker, så er det også en historie om vedholdenhed, vilje og tro på fremtiden. STÆRK IVÆRKSÆTTERKULTUR Det nordvestjyske område er erhvervsmæssigt kendetegnet ved en overvægt af små og mellemstore produktionsvirksomheder og med en stærk iværksætterkultur og entreprenørånd. Omvendt har området manglet virksomheder, der kunne yde rådgivning og service til det offentlige og private erhvervsliv. Med udsigten til en økonomi, hvor viden, rådgivning og innovation ville blive det egentlige værdiskabende, stod det nordvestjyske erhvervsliv over for en stor udfordring. Samtidig var arbejdsstyrken sammensat af relativt mange personer med korte og mellemlange uddannelser, og området havde få kompetencegivende uddannelsessteder på højere niveau. Den store afstand til universitetsbyerne gjorde det vanskeligt for virksomhederne at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Dette betød, at virksomhederne var sårbare over for den teknologiske udvikling og de nye udfordringer i den globale vidensøkonomi. Nupark blev derfor tænkt som et initiativ til at tiltrække vidensbaserede virksomheder og som et modtræk til den negative udvikling i området. For at kunne konkurrere med universitetsbyerne så kommunerne det som en nødvendighed at samle den spredte viden inden for energi og miljø, der allerede var i området. Et attraktivt center, som samlede kompetencerne, var den eneste mulighed for på sigt at kunne tiltrække nye virksomheder, institutioner og kollegaer. Alle kan noget hver for sig, men i fællesskab kan vi meget mere, lyder det i helhedsplanen fra KAPITEL 2 - BAGGRUND 4

5 DER ER VIDEN I MILJØ For de fleste virksomheder i Nupark er omdrejningspunktet energi, klima eller miljø. Det skyldes selvfølgelig, at initiativtagerne så, at miljø ikke bare ville blive et af fremtidens dominerende temaer i samfundet, men at miljø også ville få større og større betydning som omdrejningspunkt for virksomheders produktion og bygninger. Initiativtagerne bag Nupark så manglen på rådgivningsog servicevirksomheder som et potentielt marked mere end en begrænsning og tog udgangspunkt i, at området allerede havde innovative affalds- og energiselskaber. Dermed kunne man koble manglen på energi- og miljørådgivning med den særlige viden, som Nordvestjylland i forvejen besad og havde spidskompetencer inden for. Med denne kobling kunne man tiltrække de første virksomheder. VERDENS BEDSTE AFFALD Nupark er opført som nabo til et kraftvarmeanlæg og ved et anlæg til avanceret affaldssortering. Begge anlæg var, da de blev etableret i 1990 erne, blandt verdens bedste af deres art. Etableringen og driften af de avancerede anlæg skabte et unikt vidensgrundlag, som har været en af forudsætningerne for etableringen af Nupark. De avancerede anlæg gjorde forsyningsvirksomheden Vestforsyning interesseret i at placere sig i området, og i kraft af sin størrelse og engagement blev Vestforsyning på mange måder en helt central aktør i de første faser af Nuparks udvikling. Det var også direktøren for Vestforsyning, Jørgen Udby, der sammen med en række politikere var initiativtagerne til Nupark, og som konkretiserede ideerne og arbejdede for at gøre Nupark til virkelighed. KAPITEL 2 - BAGGRUND 5

6 PARTNERSKAB FRA IDE TIL BYGNING I den første fase skulle de løse tanker om et kompetencecenter med fokus på miljø og energi konkretiseres, og samtidig skulle den politiske opbakning sikres. Initiativtagerne allierede sig med en konsulentvirksomhed, som kunne hjælpe med at udmønte ideerne i en helhedsplan. Det blev til en etapeinddelt plan, som rummede hensyn til bæredygtighed og miljø og lagde op til samarbejde og netværk mellem virksomheder og mellem det offentlige og det private. Ud over en samlet plan måtte initiativtagerne sikre politisk ejerskab og opbakning til investeringerne, og da Nupark inden kommunesammenlægningen involverede hele syv kommuner, var det ingen let opgave. Forestil dig et kommunalbestyrelsesmøde, bare med syv kommunalbestyrelser i samme rum, der skulle nå til enighed om at støtte ét stort projekt. Det var en udfordring, men det lykkedes, forklarer Johan Bramsen, der dengang var og stadig er tilknyttet Nupark som proces- og udviklingskonsulent. Det var derfor også en milepæl i Nuparks historie, da de første virksomheder flyttede ind i løbet af Indflytningen betød nye udfordringer, og der blev etableret et centersekretariat, der kunne stå for driften af bygningerne, udlejning af erhvervslokalerne samt markedsføring i forhold til nye virksomheder. UDVIDELSE OG ØKONOMI Trods problemer med at udleje samtlige kvadratmeter i de første måneder, blev der hurtigt rift om lokalerne i Nupark, og allerede tidligt blev udvidelser med nye etaper sat i gang. Nupark var i vækst, og denne gang var alle de nye kvadratmeter udlejet, inden bygningerne stod færdige. Udlejningspriserne var sat efter markedspriserne på erhvervsudlejning og efter, at de skulle kunne dække udgifterne til driften af bygningerne. Alligevel blev det efterhånden klart, at Nuparks økonomi ikke helt hang sammen. Da lejerne kun betaler for den udgift, der er, ved at de er der, var fællesinitiativer som markedsføring, mødelokaler og udvidelse af parkeringsarealet ikke dækket ind i den økonomiske model. Løsningen blev en økonomisk navlestreng til kommunerne, der ved årligt at støtte med 10 kr. pr. indbygger gav Nupark den økonomiske sikkerhed, der gjorde det muligt at drive et kompetencecenter i vækst. Ifølge Nuparks nuværende direktør, Peter Kjeldberg, er Nupark nu på vej ind i en ny fase, hvor det bliver afgørende at finde en stabil og uafhængig driftsmodel, der sikrer, at udgifter og indtægter udligner hinanden uden tilskud fra kommunerne. ORGANISATION Organisationsformen for Nupark er på en og samme tid både traditionel og nyskabende. For selvom den er traditionelt opbygget, med en bestyrelse og en daglig ledelse finansieret af kommunerne, så er det samtidig en utraditionel blanding af offentligt og privat. På den ene side består organisationen af en politisk udpeget bestyrelse og på den anden side af en daglig ledelse, der skal agere på markedsvilkår. Ifølge den daglige leder, direktør KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 6

7 Peter Kjeldberg, skaber denne konstruktion både muligheder og begrænsninger. Mulighederne består i at kunne skabe rammerne for et nyskabende tværfagligt og tværsektorielt kompetencecenter, mens den stadige tilknytning til den kommunale økonomi begrænser handlefriheden på grund af konkurrencelovgivningen. Det betyder f.eks., at det ikke er muligt for centersekretariatet at sælge ydelser ud af huset og dermed ad den vej sikre eller forbedre Nuparks økonomi. Omvendt har den offentlige medfinansiering givet ro og ikke mindst tid til at opbygge de rammer og forhold, der er med til at skabe et innovativt og tværfagligt miljø i Nupark. BESTYRELSEN Bestyrelsen i Nupark består af syv medlemmer, som er udpeget af de tre kommuner, der ejer Nupark. Det er ikke noget tilfælde, at bestyrelsen har syv medlemmer. Det afspejler, at der oprindeligt var syv kommuner med til at etablere partnerskabet omkring Nupark. De syv kommuner, Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre, blev med kommunesammenlægningen i 2007 til Holstebro, Vinderup og Struer kommuner, men bestyrelsens sammensætning afspejler altså stadig den gamle kommunestruktur. I bestyrelsen sidder borgmestrene fra alle tre kommuner samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen understreger den politiske opbakning, der er til Nupark i de tre kommuner. REGIONAL VÆKST POLITISK BAGLAND BESTYRELSE DAGLIG LEDELSE MARKED ØKONOMISK SIKKERHED OFFENTLIG PRIVAT I Nuparks formelle organisation smelter offentlig og privat sammen i ét partnerskab, men samtidig med at det sikrer Nupark en økonomisk stabilitet, så lægger det også begrænsninger på Nuparks mulighed for at agere på markedet. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 7

8 ØKONOMISK SIKKERHED FOR REGIONAL UDVIKLING Modellen illustrerer Nuparks formelle konstruktion. Den venstre side viser bestyrelsen, der opererer i den politiske og offentlige sektor. Omvendt udtrykker den højre side, at Nupark som kompetencecenter hovedsageligt agerer under markedsvilkår, hvor markedet er den primære dynamik, som ledelsen må forholde sig til. Modellen har dermed to lag, i den forstand at både bestyrelse og daglig ledelse opererer oven på et andet lag et politisk bagland for bestyrelsens vedkommende og for den daglige ledelse et marked, hvor udbuddet og efterspørgslen på de faciliteter og den viden, som Nupark sælger, er de afgørende størrelser. Det overordnede forhold mellem den offentlige bestyrelse og den daglige ledelse kan formuleres som et noget for noget-forhold. De tre kommuner støtter Nupark økonomisk og bidrager dermed til, at Nupark kan markedsføre og udvikle sig, mens Nupark til gengæld skal være med til at skabe vækst og udvikling i regionen. Hvor det økonomiske input fra kommunerne er forholdsvis målbart (10 kr. pr. indbygger i hver kommune), er det langt sværere at måle det output, som Nupark skaber i form af arbejdspladser og økonomisk vækst. Det nødvendiggør kommunikation, fælles forståelse og tillid på tværs af organisationen. Heldigvis har Nupark siden åbningen kunnet fremvise positive tal og et stigende antal virksomheder og arbejdspladser i Nupark. Langt sværere er det at pege på de langsigtede og afledte effekter af at tiltrække vidensbaserede virksomheder til området. KOMMUNIKATION Både det politiske bagland og markedet er dynamiske størrelser, og kommunikationen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse handler ifølge direktør Peter Kjeldberg om at formidle de forandringer og nye situationer, der opstår, når det politiske bagland eller vilkårene på markedet ændrer sig. Mellem de to sider må der derfor foregå en oversættelse af de politiske mål om regional udvikling til de konkrete markedsforhold, som omvendt må formidles og forankres i bestyrelsen og det politiske bagland. Ligesom markedet er dynamisk, er det politiske bagland heller ikke en fastfrossen størrelse, og der er derfor hele tiden behov for kommunikation og formidling af de gode historier om Nupark. Det var f.eks. tilfældet, da Nupark havde brug for økonomisk støtte og anmodede de syv kommuner om et beløb svarende til 10 kr. pr. indbygger. Det skabte selvfølgelig politisk debat, og Nuparks bidrag til væksten og udviklingen i de syv kommuner måtte op til diskussion og overvejelse. I sidste ende var der enighed om, at det for at støtte den økonomiske udvikling i området var vigtigt at støtte Nupark. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 8

9 INDENDØRS-UDENDØRS Det var måske ikke helt forkert, da en lokal taxachauffør om Nupark sagde, at det er så n en glasbygning. Alligevel fanger det ikke helt den kompleksitet, der er tænkt ind i arkitekturen. De enkelte bygninger og rum er ligesom helheden designet til at skabe brudflader, mødesteder og grobund for samarbejder på tværs af virksomhedsskel og faggrænser. Det princip går igen fra det overordnede plan og helt ned til de små kroge og hjørner mellem kontorerne. Overordnet set har tanken været at bevæge sig væk fra sektor- og zoneopdeling og i stedet sigte mod en tværgående og blandet sammensætning af virksomheder. Det vil sige, at offentlige institutioner kan ligge ved siden af private servicevirksomheder og produktionsfirmaer, ligesom store og mindre virksomheder ligger spredt mellem hinanden. Den blandede erhvervssammensætning har ifølge direktør Peter Kjeldberg været en succes. Der er blevet udviklet forretningsplaner og virksomhedskoncepter, som ikke var blevet til uden Nupark. Her spiller arkitekturen en væsentlig rolle, da den skaber nye møder og muliggør interaktion mellem virksomheder og ansatte, som ellers ikke ville have mødt hinanden. I Nupark forbindes de forskellige kontorbygninger af et bånd, som kaldes Torvet. Ydervægge er primært i glas, og gulvbelægningen er udendørsfliser, som bidrager til en følelse af at være udenfor og altså i en form for offentligt rum. Her er det oplagte mødested og en fysisk struktur, der binder Nupark sammen og giver en fællesskabsfølelse på tværs af virksomhederne. Træder man derimod ind i et kontor, erstattes fliserne af gulvtæppe, og rummets stemning bliver mere privat. FÆLLES FACILITETER Nupark tilbyder lyse kontorlokaler, mødelokaler, motionsrum og et auditorium til foredrag og konferencer. Der er en fælles reception, som varetager forskellige funktioner for de logerende virksomheder. Det er faciliteter, som kan være meget ressource- og tidskrævende at etablere for en nystartet virksomhed. Det gælder f.eks. telefonomstilling og reservering af mødelokaler, og de flotte lokaler og velfungerende faciliteter giver et godt og professionelt indtryk på besøgende. Desuden er der, som allerede nævnt, kantinen, som er et helt centralt mødested for ansatte i de mere end 80 forskellige virksomheder i Nupark. Lidt overraskende er det måske også kantinen, der sætter begrænsningerne for Nuparks vækst, fortæller direktør Peter Kjeldberg. Kantinens størrelse sætter begrænsninger for, hvor mange personer kantinen kan servere frokost for. Samtidig kommer nye etaper af Nupark til at ligge længere og længere fra kantinen, og selvom de nye etaper forbindes til de ældre gennem det bygningsbånd af glas, som kaldes Torvet, så er der grænser for, hvor langt man vil gå for at komme hen i kantinen. 9

10 ERFARINGER MODIGE SATSNINGER Kommunerne bag Nupark havde viljen og modet til at satse. Der blev inddraget uafhængig konsulentbistand udefra, hvilket betød nye og måske mere kyniske øjne på områdets styrker og svagheder. Det var nødvendigt at satse for at opnå en udvikling, men på længere sigt blev drift og udvidelser baseret på sund fornuft. De ambitiøse satsninger har givet et stort resultat. DILEMMA Et erhvervshus med en politisk bestyrelse og offentlige støttemidler, som bliver forvaltet af en daglig ledelse i et dynamisk marked og en hård konkurrencesituation, har både sine fordele og ulemper. Den sammensatte organisation og finansiering sætter begrænsninger for de aktiviteter og ydelser, Nupark kan sælge. Telefonpasning og andre receptionistfunktioner, som Nupark tilbyder virksomhederne i Nupark, kunne de også sælge til omkringliggende virksomheder, men på grund af den offentlige støtte og konkurrencelovgivningen må Nupark afholde sig fra at tilbyde ydelserne ud af huset. MED I VIDENSSAMFUNDET Ud over at være et offentlig-privat partnerskab er Nupark et visionært projekt, der i det lange perspektiv handler om at bringe Vestjylland et stort skridt ind i en økonomi, hvor vidensproduktion og innovation er det altafgørende, og hvor traditionelle arbejdspladser og virksomheder hurtigt forsvinder ikke bare ud af kommunen, men ud af regionen og landet. Med Nupark har Nordvestjylland fået et redskab til at fastholde og tiltrække videnstunge virksomheder inden for miljø og energi. Her befinder med- og modspillerne sig i hele verden og det er nødvendigt at tænke både på lokale virksomheder og på et globalt marked. DEN RIGTIGE STØRRELSE Den store udfordring i dag er at finde en fornuftig fysisk størrelse i forhold til økonomien og de tværfaglige processer, som gør Nupark til et unikt erhvervshus i området. De store tanker om de fysiske planer, der beskrives i helhedsplanen fra 2001, har måttet modificeres, så de matcher efterspørgsel, men samtidig ikke hæmmer de tværfaglige processer og den gode blanding af offentlige, private, store og små virksomheder. BRYDER GRÆNSER MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT Nupark er ikke blot i teknisk forstand et offentlig-privat samarbejde, det er også en bygning designet til at bryde grænser og barrierer mellem den offentlige forvaltning og de private virksomheder. For ved at dele kontorfaciliteter og frokostbord kommer virksomhederne ikke bare tættere på hinanden i fysisk forstand det er også en kæmpe faglig udvikling og udfordring, der med tiden har vist mange eksempler på tværfaglige gevinster og nye muligheder for samarbejde. KAPITEL 2 - ERFARINGER 20

11 VESTFORSYNINGS VIGTIGE ROLLE Vestforsyning har været en altafgørende aktør og har på mange måder hjulpet Nupark i gang. Vestforsyning har med sin volumen sikret, at der var økonomi i lokaleudlejningen helt fra starten, og da Nupark havde etableret sig som et populært arbejdssted og skulle udvide, flyttede Vestforsyning med ud i næste etape og var på den måde med til at sikre udvidelsens økonomi. Som initiativtager og direktør for Nupark har Vestforsynings direktør Jørgen Udby også spillet en vigtig rolle for etableringen og opbakningen til Nupark. Erfaringerne fra Nupark peger på de gode effekter ved at have en stor aktør med i partnerskabet. FLEKSIBILITET Organisationen har gennemgået forandringer og justeringer undervejs i Nuparks udvikling, og det illustrerer, at fleksibilitet er en væsentlig del af partnerskabet. Fleksibiliteten medfører måske en dag, at Nupark kapper navlestrengen til kommunerne og dermed den offentlige finansiering for at sælge flere ydelser og klare sig 100 pct. på markedsvilkår. KAPITEL 2 - ERFARINGER 21

12 SPOTCASE HJEMMESIDE VISER NORDVESTJYLLAND FREM Jobvest.dk er Nordvestjysk Erhvervsråds ansigt udadtil. En professionelt udformet hjemmeside, der har til formål at vise de attrak- Erhvervsråd indledte derfor et samarbejde med de største lokale arbejdskraft var derfor i høj grad på dagsordenen. Nordvestjysk tive sider af Nordvestjylland med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Siden indeholder gode historier om tilflyttere, der med stor én tydelig paraply. De allierede sig tidligt med et reklamebureau, virksomheder med henblik på at samle de mange initiativer under skepsis og faste aftaler om at flytte igen efter to år takkede ja til der skulle hjælpe med at skabe et klart formidlet koncept. I fællesskab blev parterne enige om at etablere en hjemmeside, som et job på egnen, men siden har forelsket sig i stedet og har aflyst flytteplanerne. Derudover præsenteres det lokale boligmarked, kunne indeholde og henvise til de mange mindre initiativer. kommunernes service- og kulturtilbud, en oversigt over ledige I sommeren 2008 stod konceptet færdigt, og hjemmesiden var stillinger i Nordvestjylland og meget, meget andet. Alt sammen for færdigudviklet. Nordvestjysk Erhvervsråd havde finansieret at vise, at der både med hensyn til karriere- og familieliv er gode etableringen, men herefter var tanken, at områdets virksomheder muligheder for at udfolde sig i det nordvestjyske. skulle betale for at have profiler på Jobvest.dk, som kunne fungere Den overordnede ambition med hjemmesiden er både at tiltrække som markedsføringsplatform for virksomhederne. I efteråret 2009, arbejdskraft udefra, men også at fastholde arbejdskraften i Nordvestjylland. Derfor opdateres siden løbende med nye kulturelle ved at bide sig fast i det nordvestjyske, og det var derfor en stor hvor midlerne skulle samles ind, var finanskrisen dog allerede tilbud, der skal udgøre det kulturelle alternativ til livet i storbyerne, som mange tilflyttere måske savner. Samtidig er hjem- virksomheder, der ikke længere kunne se et behov for at tiltrække udfordring at samle midler fra de mange små og mellemstore mesiden omdrejningspunkt for det lokale akademikernetværk, arbejdskraft. Tilflytternetværk Lemvig, der kan bidrage til at give tilflyttere en De største virksomheder havde dog allerede forpligtet sig til store tilknytning til stedet. sponsorater, og på den baggrund fremstår hjemmesiden i dag som Projektet opstod på baggrund af en lang række mindre initiativer en attraktiv indgang til Nordvestjylland. Den grundlæggende ide rundt om i Nordvestjylland, der alle arbejdede på at tiltrække er, at løbende sponsorater skal bruges til markedsføring af både arbejdskraft til egnen. Arbejdsløsheden var i begyndelsen af 2008 virksomhederne og Jobvest.dk, og Nordvestjysk Erhvervsråd har helt nede på 3,5 pct., og behovet for tiltrækning af kvalificeret derfor forpligtet sig til at bruge ethvert overskud fra sponsorater- KAPITEL 2 - SPOTCASE 22

13 ne til at repræsentere virksomhederne på jobmesser, studiemesser og andre beskæftigelsesorienterede konferencer landet rundt. De tre nordvestjyske kommuner, Lemvig, Holstebro og Struer, har givet deres fulde moralske opbakning til projektet og har samtidig budt ind med forskellige sponsorater. Med Jobindex som formidler af de ledige stillinger og med Nordvestjyllands største virksomheder som tilknyttede sponsorer er Nordvestjysk Erhvervsråds projekt blevet et omfattende partnerskab. Et partnerskab, der er udsprunget af en problematisk beskæftigelsessituation, og som har fået en lang række aktører på banen. Med sponsoraterne fra de største virksomheder er projektet sikret en bæredygtig fremtid og vil således have opnået en rolle som en vigtig beskæftigelses- og fastholdelsesplatform, når Nordvestjylland igen får brug for det. UDVALGT LITTERATUR OG KILDER Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder, udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008). Helheds plan for Novem videncenter og centerpark af Holstebro, Lemvig, Struer, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner (2001). Magasinet Nupark, udgivet af Nupark (2008). Baseret på interviews med Johan Bramsen (Pluss Leadership), Peter Kjeldberg (Nupark), Jørgen Udby (Vestforsyning), Holger Hedegaard (Holsterbro Byråd), Jørgen Nørby (Lemvig Byråd) og Anders Holm (Nordvestjysk Erhvervsråd). Tak til alle involverede. KAPITEL 2 - SPOTCASE 23

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING

KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 5 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 5 af 5 Publikationen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder Et indlæg i den danske udkantsdebat Udarbejdet for REG LAB af Maike Friede Hens, Henrik Toft Jensen, Kamilla Hansen Møller og Viggo

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Hovedrapport August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Hovedrapport August 2008 3 4 Forord Formålet med dette idéoplæg er at påvise behovet og muligheden for at

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere