VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO"

Transkript

1 VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 2 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 2 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 11, 12, 17, 19 og 21 Nupark, side 22 Istock, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Publikationen er udgivet elektronisk og kan downloades på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB Dette kapitel ser nærmere på to initiativer fra Nordvestjylland. Det første er et kompetencecenter og erhvervshus, der er skabt i partnerskab mellem kommuner og virksomheder. Her har man samlet områdets viden inden for energi, klima og miljø for derved at kunne stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække videnstunge virksomheder. Samtidig har man skabt et attraktivt erhvervshus, som rummer både offentlige og private vidensvirksomheder. Til sidst i kapitlet stilles skarpt på et formidlingsinitiativ, der fremstiller Nordvestjylland som et attraktivt sted at leve og arbejde. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på IINDHOLD Hovedcase: Fra pløjemark til udviklingspark... s. 14 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Hjemmeside viser Nordvestjylland frem... s. 22 2

3 FAKTA Hvad? Nupark er et erhvervshus, der lejer kontorer ud til knap 90 vidensvirksomheder inden for energi, klima og miljø. Lejerne er både private og offentlige virksomheder og tæller tilsammen næsten 450 ansatte (tal fra 2009). Nupark er et s.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig som medlemmer. Indtil kommunesammenlægningen i 2007 var Nupark ejet af Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner. Hvem? Det er Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, der står bag Nupark. Til dagligt drives Nupark af et centersekretariat, der står for udlejning, drift og markedsføring. Hvornår? Kontakt: Nupark opstod som ide i slutningen af 1990 erne og åbnede dørene for de første virksomheder i KAPITEL 2 - FAKTA 3

4 BAGGRUND FRA PLØJEMARK TIL UDVIKLINGSPARK Lidt nord for Holstebro og på en tidligere pløjemark ligger Nordvestjyllands Udviklingspark, Nupark. Placeringen kan ved første øjekast måske virke en smule umotiveret. Det er den ikke, den ligger nemlig centralt placeret i forhold til de syv kommuner, der omkring årtusindskiftet gik sammen om at satse på et kompetencecenter for miljø og energi. Indenfor er stemningen også alt andet end umotiveret. Nupark er et kompetencecenter og betegner sig selv som et af de bedste og største miljøer for vækstorienterede virksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det er rigtigt. Nupark har siden 2003 oplevet en enorm vækst fra de oprindelige kvadratmeter og ca. 40 virksomheder, til i dag hvor det rummer næsten 90 virksomheder, der optager et areal på over kvadratmeter. Selvom de fleste i og omkring Nupark i dag fokuserer på den store succes, som kompetencecenteret har opnået, var det en lang og sej kamp at få det etableret. Det var en kamp, der foregik på mange forskellige fronter. På den ene front en kamp for tekniske planløsninger, for politisk og folkelig opbakning i alle syv oprindelige kommuner, der stod bag projektet, og på den anden side en kamp mod vejret og byggesjusk. Så når Nupark i dag fremstår som den gode historie om vækst, vækst og atter vækst og bliver rost fra mange sider, som f.eks. i Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport Danske udviklingsparker, så er det også en historie om vedholdenhed, vilje og tro på fremtiden. STÆRK IVÆRKSÆTTERKULTUR Det nordvestjyske område er erhvervsmæssigt kendetegnet ved en overvægt af små og mellemstore produktionsvirksomheder og med en stærk iværksætterkultur og entreprenørånd. Omvendt har området manglet virksomheder, der kunne yde rådgivning og service til det offentlige og private erhvervsliv. Med udsigten til en økonomi, hvor viden, rådgivning og innovation ville blive det egentlige værdiskabende, stod det nordvestjyske erhvervsliv over for en stor udfordring. Samtidig var arbejdsstyrken sammensat af relativt mange personer med korte og mellemlange uddannelser, og området havde få kompetencegivende uddannelsessteder på højere niveau. Den store afstand til universitetsbyerne gjorde det vanskeligt for virksomhederne at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Dette betød, at virksomhederne var sårbare over for den teknologiske udvikling og de nye udfordringer i den globale vidensøkonomi. Nupark blev derfor tænkt som et initiativ til at tiltrække vidensbaserede virksomheder og som et modtræk til den negative udvikling i området. For at kunne konkurrere med universitetsbyerne så kommunerne det som en nødvendighed at samle den spredte viden inden for energi og miljø, der allerede var i området. Et attraktivt center, som samlede kompetencerne, var den eneste mulighed for på sigt at kunne tiltrække nye virksomheder, institutioner og kollegaer. Alle kan noget hver for sig, men i fællesskab kan vi meget mere, lyder det i helhedsplanen fra KAPITEL 2 - BAGGRUND 4

5 DER ER VIDEN I MILJØ For de fleste virksomheder i Nupark er omdrejningspunktet energi, klima eller miljø. Det skyldes selvfølgelig, at initiativtagerne så, at miljø ikke bare ville blive et af fremtidens dominerende temaer i samfundet, men at miljø også ville få større og større betydning som omdrejningspunkt for virksomheders produktion og bygninger. Initiativtagerne bag Nupark så manglen på rådgivningsog servicevirksomheder som et potentielt marked mere end en begrænsning og tog udgangspunkt i, at området allerede havde innovative affalds- og energiselskaber. Dermed kunne man koble manglen på energi- og miljørådgivning med den særlige viden, som Nordvestjylland i forvejen besad og havde spidskompetencer inden for. Med denne kobling kunne man tiltrække de første virksomheder. VERDENS BEDSTE AFFALD Nupark er opført som nabo til et kraftvarmeanlæg og ved et anlæg til avanceret affaldssortering. Begge anlæg var, da de blev etableret i 1990 erne, blandt verdens bedste af deres art. Etableringen og driften af de avancerede anlæg skabte et unikt vidensgrundlag, som har været en af forudsætningerne for etableringen af Nupark. De avancerede anlæg gjorde forsyningsvirksomheden Vestforsyning interesseret i at placere sig i området, og i kraft af sin størrelse og engagement blev Vestforsyning på mange måder en helt central aktør i de første faser af Nuparks udvikling. Det var også direktøren for Vestforsyning, Jørgen Udby, der sammen med en række politikere var initiativtagerne til Nupark, og som konkretiserede ideerne og arbejdede for at gøre Nupark til virkelighed. KAPITEL 2 - BAGGRUND 5

6 PARTNERSKAB FRA IDE TIL BYGNING I den første fase skulle de løse tanker om et kompetencecenter med fokus på miljø og energi konkretiseres, og samtidig skulle den politiske opbakning sikres. Initiativtagerne allierede sig med en konsulentvirksomhed, som kunne hjælpe med at udmønte ideerne i en helhedsplan. Det blev til en etapeinddelt plan, som rummede hensyn til bæredygtighed og miljø og lagde op til samarbejde og netværk mellem virksomheder og mellem det offentlige og det private. Ud over en samlet plan måtte initiativtagerne sikre politisk ejerskab og opbakning til investeringerne, og da Nupark inden kommunesammenlægningen involverede hele syv kommuner, var det ingen let opgave. Forestil dig et kommunalbestyrelsesmøde, bare med syv kommunalbestyrelser i samme rum, der skulle nå til enighed om at støtte ét stort projekt. Det var en udfordring, men det lykkedes, forklarer Johan Bramsen, der dengang var og stadig er tilknyttet Nupark som proces- og udviklingskonsulent. Det var derfor også en milepæl i Nuparks historie, da de første virksomheder flyttede ind i løbet af Indflytningen betød nye udfordringer, og der blev etableret et centersekretariat, der kunne stå for driften af bygningerne, udlejning af erhvervslokalerne samt markedsføring i forhold til nye virksomheder. UDVIDELSE OG ØKONOMI Trods problemer med at udleje samtlige kvadratmeter i de første måneder, blev der hurtigt rift om lokalerne i Nupark, og allerede tidligt blev udvidelser med nye etaper sat i gang. Nupark var i vækst, og denne gang var alle de nye kvadratmeter udlejet, inden bygningerne stod færdige. Udlejningspriserne var sat efter markedspriserne på erhvervsudlejning og efter, at de skulle kunne dække udgifterne til driften af bygningerne. Alligevel blev det efterhånden klart, at Nuparks økonomi ikke helt hang sammen. Da lejerne kun betaler for den udgift, der er, ved at de er der, var fællesinitiativer som markedsføring, mødelokaler og udvidelse af parkeringsarealet ikke dækket ind i den økonomiske model. Løsningen blev en økonomisk navlestreng til kommunerne, der ved årligt at støtte med 10 kr. pr. indbygger gav Nupark den økonomiske sikkerhed, der gjorde det muligt at drive et kompetencecenter i vækst. Ifølge Nuparks nuværende direktør, Peter Kjeldberg, er Nupark nu på vej ind i en ny fase, hvor det bliver afgørende at finde en stabil og uafhængig driftsmodel, der sikrer, at udgifter og indtægter udligner hinanden uden tilskud fra kommunerne. ORGANISATION Organisationsformen for Nupark er på en og samme tid både traditionel og nyskabende. For selvom den er traditionelt opbygget, med en bestyrelse og en daglig ledelse finansieret af kommunerne, så er det samtidig en utraditionel blanding af offentligt og privat. På den ene side består organisationen af en politisk udpeget bestyrelse og på den anden side af en daglig ledelse, der skal agere på markedsvilkår. Ifølge den daglige leder, direktør KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 6

7 Peter Kjeldberg, skaber denne konstruktion både muligheder og begrænsninger. Mulighederne består i at kunne skabe rammerne for et nyskabende tværfagligt og tværsektorielt kompetencecenter, mens den stadige tilknytning til den kommunale økonomi begrænser handlefriheden på grund af konkurrencelovgivningen. Det betyder f.eks., at det ikke er muligt for centersekretariatet at sælge ydelser ud af huset og dermed ad den vej sikre eller forbedre Nuparks økonomi. Omvendt har den offentlige medfinansiering givet ro og ikke mindst tid til at opbygge de rammer og forhold, der er med til at skabe et innovativt og tværfagligt miljø i Nupark. BESTYRELSEN Bestyrelsen i Nupark består af syv medlemmer, som er udpeget af de tre kommuner, der ejer Nupark. Det er ikke noget tilfælde, at bestyrelsen har syv medlemmer. Det afspejler, at der oprindeligt var syv kommuner med til at etablere partnerskabet omkring Nupark. De syv kommuner, Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre, blev med kommunesammenlægningen i 2007 til Holstebro, Vinderup og Struer kommuner, men bestyrelsens sammensætning afspejler altså stadig den gamle kommunestruktur. I bestyrelsen sidder borgmestrene fra alle tre kommuner samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen understreger den politiske opbakning, der er til Nupark i de tre kommuner. REGIONAL VÆKST POLITISK BAGLAND BESTYRELSE DAGLIG LEDELSE MARKED ØKONOMISK SIKKERHED OFFENTLIG PRIVAT I Nuparks formelle organisation smelter offentlig og privat sammen i ét partnerskab, men samtidig med at det sikrer Nupark en økonomisk stabilitet, så lægger det også begrænsninger på Nuparks mulighed for at agere på markedet. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 7

8 ØKONOMISK SIKKERHED FOR REGIONAL UDVIKLING Modellen illustrerer Nuparks formelle konstruktion. Den venstre side viser bestyrelsen, der opererer i den politiske og offentlige sektor. Omvendt udtrykker den højre side, at Nupark som kompetencecenter hovedsageligt agerer under markedsvilkår, hvor markedet er den primære dynamik, som ledelsen må forholde sig til. Modellen har dermed to lag, i den forstand at både bestyrelse og daglig ledelse opererer oven på et andet lag et politisk bagland for bestyrelsens vedkommende og for den daglige ledelse et marked, hvor udbuddet og efterspørgslen på de faciliteter og den viden, som Nupark sælger, er de afgørende størrelser. Det overordnede forhold mellem den offentlige bestyrelse og den daglige ledelse kan formuleres som et noget for noget-forhold. De tre kommuner støtter Nupark økonomisk og bidrager dermed til, at Nupark kan markedsføre og udvikle sig, mens Nupark til gengæld skal være med til at skabe vækst og udvikling i regionen. Hvor det økonomiske input fra kommunerne er forholdsvis målbart (10 kr. pr. indbygger i hver kommune), er det langt sværere at måle det output, som Nupark skaber i form af arbejdspladser og økonomisk vækst. Det nødvendiggør kommunikation, fælles forståelse og tillid på tværs af organisationen. Heldigvis har Nupark siden åbningen kunnet fremvise positive tal og et stigende antal virksomheder og arbejdspladser i Nupark. Langt sværere er det at pege på de langsigtede og afledte effekter af at tiltrække vidensbaserede virksomheder til området. KOMMUNIKATION Både det politiske bagland og markedet er dynamiske størrelser, og kommunikationen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse handler ifølge direktør Peter Kjeldberg om at formidle de forandringer og nye situationer, der opstår, når det politiske bagland eller vilkårene på markedet ændrer sig. Mellem de to sider må der derfor foregå en oversættelse af de politiske mål om regional udvikling til de konkrete markedsforhold, som omvendt må formidles og forankres i bestyrelsen og det politiske bagland. Ligesom markedet er dynamisk, er det politiske bagland heller ikke en fastfrossen størrelse, og der er derfor hele tiden behov for kommunikation og formidling af de gode historier om Nupark. Det var f.eks. tilfældet, da Nupark havde brug for økonomisk støtte og anmodede de syv kommuner om et beløb svarende til 10 kr. pr. indbygger. Det skabte selvfølgelig politisk debat, og Nuparks bidrag til væksten og udviklingen i de syv kommuner måtte op til diskussion og overvejelse. I sidste ende var der enighed om, at det for at støtte den økonomiske udvikling i området var vigtigt at støtte Nupark. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 8

9 INDENDØRS-UDENDØRS Det var måske ikke helt forkert, da en lokal taxachauffør om Nupark sagde, at det er så n en glasbygning. Alligevel fanger det ikke helt den kompleksitet, der er tænkt ind i arkitekturen. De enkelte bygninger og rum er ligesom helheden designet til at skabe brudflader, mødesteder og grobund for samarbejder på tværs af virksomhedsskel og faggrænser. Det princip går igen fra det overordnede plan og helt ned til de små kroge og hjørner mellem kontorerne. Overordnet set har tanken været at bevæge sig væk fra sektor- og zoneopdeling og i stedet sigte mod en tværgående og blandet sammensætning af virksomheder. Det vil sige, at offentlige institutioner kan ligge ved siden af private servicevirksomheder og produktionsfirmaer, ligesom store og mindre virksomheder ligger spredt mellem hinanden. Den blandede erhvervssammensætning har ifølge direktør Peter Kjeldberg været en succes. Der er blevet udviklet forretningsplaner og virksomhedskoncepter, som ikke var blevet til uden Nupark. Her spiller arkitekturen en væsentlig rolle, da den skaber nye møder og muliggør interaktion mellem virksomheder og ansatte, som ellers ikke ville have mødt hinanden. I Nupark forbindes de forskellige kontorbygninger af et bånd, som kaldes Torvet. Ydervægge er primært i glas, og gulvbelægningen er udendørsfliser, som bidrager til en følelse af at være udenfor og altså i en form for offentligt rum. Her er det oplagte mødested og en fysisk struktur, der binder Nupark sammen og giver en fællesskabsfølelse på tværs af virksomhederne. Træder man derimod ind i et kontor, erstattes fliserne af gulvtæppe, og rummets stemning bliver mere privat. FÆLLES FACILITETER Nupark tilbyder lyse kontorlokaler, mødelokaler, motionsrum og et auditorium til foredrag og konferencer. Der er en fælles reception, som varetager forskellige funktioner for de logerende virksomheder. Det er faciliteter, som kan være meget ressource- og tidskrævende at etablere for en nystartet virksomhed. Det gælder f.eks. telefonomstilling og reservering af mødelokaler, og de flotte lokaler og velfungerende faciliteter giver et godt og professionelt indtryk på besøgende. Desuden er der, som allerede nævnt, kantinen, som er et helt centralt mødested for ansatte i de mere end 80 forskellige virksomheder i Nupark. Lidt overraskende er det måske også kantinen, der sætter begrænsningerne for Nuparks vækst, fortæller direktør Peter Kjeldberg. Kantinens størrelse sætter begrænsninger for, hvor mange personer kantinen kan servere frokost for. Samtidig kommer nye etaper af Nupark til at ligge længere og længere fra kantinen, og selvom de nye etaper forbindes til de ældre gennem det bygningsbånd af glas, som kaldes Torvet, så er der grænser for, hvor langt man vil gå for at komme hen i kantinen. 9

10 ERFARINGER MODIGE SATSNINGER Kommunerne bag Nupark havde viljen og modet til at satse. Der blev inddraget uafhængig konsulentbistand udefra, hvilket betød nye og måske mere kyniske øjne på områdets styrker og svagheder. Det var nødvendigt at satse for at opnå en udvikling, men på længere sigt blev drift og udvidelser baseret på sund fornuft. De ambitiøse satsninger har givet et stort resultat. DILEMMA Et erhvervshus med en politisk bestyrelse og offentlige støttemidler, som bliver forvaltet af en daglig ledelse i et dynamisk marked og en hård konkurrencesituation, har både sine fordele og ulemper. Den sammensatte organisation og finansiering sætter begrænsninger for de aktiviteter og ydelser, Nupark kan sælge. Telefonpasning og andre receptionistfunktioner, som Nupark tilbyder virksomhederne i Nupark, kunne de også sælge til omkringliggende virksomheder, men på grund af den offentlige støtte og konkurrencelovgivningen må Nupark afholde sig fra at tilbyde ydelserne ud af huset. MED I VIDENSSAMFUNDET Ud over at være et offentlig-privat partnerskab er Nupark et visionært projekt, der i det lange perspektiv handler om at bringe Vestjylland et stort skridt ind i en økonomi, hvor vidensproduktion og innovation er det altafgørende, og hvor traditionelle arbejdspladser og virksomheder hurtigt forsvinder ikke bare ud af kommunen, men ud af regionen og landet. Med Nupark har Nordvestjylland fået et redskab til at fastholde og tiltrække videnstunge virksomheder inden for miljø og energi. Her befinder med- og modspillerne sig i hele verden og det er nødvendigt at tænke både på lokale virksomheder og på et globalt marked. DEN RIGTIGE STØRRELSE Den store udfordring i dag er at finde en fornuftig fysisk størrelse i forhold til økonomien og de tværfaglige processer, som gør Nupark til et unikt erhvervshus i området. De store tanker om de fysiske planer, der beskrives i helhedsplanen fra 2001, har måttet modificeres, så de matcher efterspørgsel, men samtidig ikke hæmmer de tværfaglige processer og den gode blanding af offentlige, private, store og små virksomheder. BRYDER GRÆNSER MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT Nupark er ikke blot i teknisk forstand et offentlig-privat samarbejde, det er også en bygning designet til at bryde grænser og barrierer mellem den offentlige forvaltning og de private virksomheder. For ved at dele kontorfaciliteter og frokostbord kommer virksomhederne ikke bare tættere på hinanden i fysisk forstand det er også en kæmpe faglig udvikling og udfordring, der med tiden har vist mange eksempler på tværfaglige gevinster og nye muligheder for samarbejde. KAPITEL 2 - ERFARINGER 20

11 VESTFORSYNINGS VIGTIGE ROLLE Vestforsyning har været en altafgørende aktør og har på mange måder hjulpet Nupark i gang. Vestforsyning har med sin volumen sikret, at der var økonomi i lokaleudlejningen helt fra starten, og da Nupark havde etableret sig som et populært arbejdssted og skulle udvide, flyttede Vestforsyning med ud i næste etape og var på den måde med til at sikre udvidelsens økonomi. Som initiativtager og direktør for Nupark har Vestforsynings direktør Jørgen Udby også spillet en vigtig rolle for etableringen og opbakningen til Nupark. Erfaringerne fra Nupark peger på de gode effekter ved at have en stor aktør med i partnerskabet. FLEKSIBILITET Organisationen har gennemgået forandringer og justeringer undervejs i Nuparks udvikling, og det illustrerer, at fleksibilitet er en væsentlig del af partnerskabet. Fleksibiliteten medfører måske en dag, at Nupark kapper navlestrengen til kommunerne og dermed den offentlige finansiering for at sælge flere ydelser og klare sig 100 pct. på markedsvilkår. KAPITEL 2 - ERFARINGER 21

12 SPOTCASE HJEMMESIDE VISER NORDVESTJYLLAND FREM Jobvest.dk er Nordvestjysk Erhvervsråds ansigt udadtil. En professionelt udformet hjemmeside, der har til formål at vise de attrak- Erhvervsråd indledte derfor et samarbejde med de største lokale arbejdskraft var derfor i høj grad på dagsordenen. Nordvestjysk tive sider af Nordvestjylland med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Siden indeholder gode historier om tilflyttere, der med stor én tydelig paraply. De allierede sig tidligt med et reklamebureau, virksomheder med henblik på at samle de mange initiativer under skepsis og faste aftaler om at flytte igen efter to år takkede ja til der skulle hjælpe med at skabe et klart formidlet koncept. I fællesskab blev parterne enige om at etablere en hjemmeside, som et job på egnen, men siden har forelsket sig i stedet og har aflyst flytteplanerne. Derudover præsenteres det lokale boligmarked, kunne indeholde og henvise til de mange mindre initiativer. kommunernes service- og kulturtilbud, en oversigt over ledige I sommeren 2008 stod konceptet færdigt, og hjemmesiden var stillinger i Nordvestjylland og meget, meget andet. Alt sammen for færdigudviklet. Nordvestjysk Erhvervsråd havde finansieret at vise, at der både med hensyn til karriere- og familieliv er gode etableringen, men herefter var tanken, at områdets virksomheder muligheder for at udfolde sig i det nordvestjyske. skulle betale for at have profiler på Jobvest.dk, som kunne fungere Den overordnede ambition med hjemmesiden er både at tiltrække som markedsføringsplatform for virksomhederne. I efteråret 2009, arbejdskraft udefra, men også at fastholde arbejdskraften i Nordvestjylland. Derfor opdateres siden løbende med nye kulturelle ved at bide sig fast i det nordvestjyske, og det var derfor en stor hvor midlerne skulle samles ind, var finanskrisen dog allerede tilbud, der skal udgøre det kulturelle alternativ til livet i storbyerne, som mange tilflyttere måske savner. Samtidig er hjem- virksomheder, der ikke længere kunne se et behov for at tiltrække udfordring at samle midler fra de mange små og mellemstore mesiden omdrejningspunkt for det lokale akademikernetværk, arbejdskraft. Tilflytternetværk Lemvig, der kan bidrage til at give tilflyttere en De største virksomheder havde dog allerede forpligtet sig til store tilknytning til stedet. sponsorater, og på den baggrund fremstår hjemmesiden i dag som Projektet opstod på baggrund af en lang række mindre initiativer en attraktiv indgang til Nordvestjylland. Den grundlæggende ide rundt om i Nordvestjylland, der alle arbejdede på at tiltrække er, at løbende sponsorater skal bruges til markedsføring af både arbejdskraft til egnen. Arbejdsløsheden var i begyndelsen af 2008 virksomhederne og Jobvest.dk, og Nordvestjysk Erhvervsråd har helt nede på 3,5 pct., og behovet for tiltrækning af kvalificeret derfor forpligtet sig til at bruge ethvert overskud fra sponsorater- KAPITEL 2 - SPOTCASE 22

13 ne til at repræsentere virksomhederne på jobmesser, studiemesser og andre beskæftigelsesorienterede konferencer landet rundt. De tre nordvestjyske kommuner, Lemvig, Holstebro og Struer, har givet deres fulde moralske opbakning til projektet og har samtidig budt ind med forskellige sponsorater. Med Jobindex som formidler af de ledige stillinger og med Nordvestjyllands største virksomheder som tilknyttede sponsorer er Nordvestjysk Erhvervsråds projekt blevet et omfattende partnerskab. Et partnerskab, der er udsprunget af en problematisk beskæftigelsessituation, og som har fået en lang række aktører på banen. Med sponsoraterne fra de største virksomheder er projektet sikret en bæredygtig fremtid og vil således have opnået en rolle som en vigtig beskæftigelses- og fastholdelsesplatform, når Nordvestjylland igen får brug for det. UDVALGT LITTERATUR OG KILDER Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder, udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008). Helheds plan for Novem videncenter og centerpark af Holstebro, Lemvig, Struer, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner (2001). Magasinet Nupark, udgivet af Nupark (2008). Baseret på interviews med Johan Bramsen (Pluss Leadership), Peter Kjeldberg (Nupark), Jørgen Udby (Vestforsyning), Holger Hedegaard (Holsterbro Byråd), Jørgen Nørby (Lemvig Byråd) og Anders Holm (Nordvestjysk Erhvervsråd). Tak til alle involverede. KAPITEL 2 - SPOTCASE 23

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 De første resultater rethinkimpacts 2017 August 2016 Overblik Intro side 3 Mål med evalueringen side 4 Typer af samarbejder side 5 Overordnede

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udvalget for Landdistrikter og Øer 201516 ULØ Alm.del Bilag 106 Offentligt STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR FOLKETINGSHØRING OM LAG 4. MAJ 2016, 1 LAG ORDNINGEN I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere