VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER KAPITEL INTRO"

Transkript

1 VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 2 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 2 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 11, 12, 17, 19 og 21 Nupark, side 22 Istock, øvrige Hausenberg Illustrationer: Hausenberg Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Publikationen er udgivet elektronisk og kan downloades på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: VIDEN OG VÆKST I PARTNERSKAB Dette kapitel ser nærmere på to initiativer fra Nordvestjylland. Det første er et kompetencecenter og erhvervshus, der er skabt i partnerskab mellem kommuner og virksomheder. Her har man samlet områdets viden inden for energi, klima og miljø for derved at kunne stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække videnstunge virksomheder. Samtidig har man skabt et attraktivt erhvervshus, som rummer både offentlige og private vidensvirksomheder. Til sidst i kapitlet stilles skarpt på et formidlingsinitiativ, der fremstiller Nordvestjylland som et attraktivt sted at leve og arbejde. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på IINDHOLD Hovedcase: Fra pløjemark til udviklingspark... s. 14 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Hjemmeside viser Nordvestjylland frem... s. 22 2

3 FAKTA Hvad? Nupark er et erhvervshus, der lejer kontorer ud til knap 90 vidensvirksomheder inden for energi, klima og miljø. Lejerne er både private og offentlige virksomheder og tæller tilsammen næsten 450 ansatte (tal fra 2009). Nupark er et s.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig som medlemmer. Indtil kommunesammenlægningen i 2007 var Nupark ejet af Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner. Hvem? Det er Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, der står bag Nupark. Til dagligt drives Nupark af et centersekretariat, der står for udlejning, drift og markedsføring. Hvornår? Kontakt: Nupark opstod som ide i slutningen af 1990 erne og åbnede dørene for de første virksomheder i KAPITEL 2 - FAKTA 3

4 BAGGRUND FRA PLØJEMARK TIL UDVIKLINGSPARK Lidt nord for Holstebro og på en tidligere pløjemark ligger Nordvestjyllands Udviklingspark, Nupark. Placeringen kan ved første øjekast måske virke en smule umotiveret. Det er den ikke, den ligger nemlig centralt placeret i forhold til de syv kommuner, der omkring årtusindskiftet gik sammen om at satse på et kompetencecenter for miljø og energi. Indenfor er stemningen også alt andet end umotiveret. Nupark er et kompetencecenter og betegner sig selv som et af de bedste og største miljøer for vækstorienterede virksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det er rigtigt. Nupark har siden 2003 oplevet en enorm vækst fra de oprindelige kvadratmeter og ca. 40 virksomheder, til i dag hvor det rummer næsten 90 virksomheder, der optager et areal på over kvadratmeter. Selvom de fleste i og omkring Nupark i dag fokuserer på den store succes, som kompetencecenteret har opnået, var det en lang og sej kamp at få det etableret. Det var en kamp, der foregik på mange forskellige fronter. På den ene front en kamp for tekniske planløsninger, for politisk og folkelig opbakning i alle syv oprindelige kommuner, der stod bag projektet, og på den anden side en kamp mod vejret og byggesjusk. Så når Nupark i dag fremstår som den gode historie om vækst, vækst og atter vækst og bliver rost fra mange sider, som f.eks. i Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport Danske udviklingsparker, så er det også en historie om vedholdenhed, vilje og tro på fremtiden. STÆRK IVÆRKSÆTTERKULTUR Det nordvestjyske område er erhvervsmæssigt kendetegnet ved en overvægt af små og mellemstore produktionsvirksomheder og med en stærk iværksætterkultur og entreprenørånd. Omvendt har området manglet virksomheder, der kunne yde rådgivning og service til det offentlige og private erhvervsliv. Med udsigten til en økonomi, hvor viden, rådgivning og innovation ville blive det egentlige værdiskabende, stod det nordvestjyske erhvervsliv over for en stor udfordring. Samtidig var arbejdsstyrken sammensat af relativt mange personer med korte og mellemlange uddannelser, og området havde få kompetencegivende uddannelsessteder på højere niveau. Den store afstand til universitetsbyerne gjorde det vanskeligt for virksomhederne at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Dette betød, at virksomhederne var sårbare over for den teknologiske udvikling og de nye udfordringer i den globale vidensøkonomi. Nupark blev derfor tænkt som et initiativ til at tiltrække vidensbaserede virksomheder og som et modtræk til den negative udvikling i området. For at kunne konkurrere med universitetsbyerne så kommunerne det som en nødvendighed at samle den spredte viden inden for energi og miljø, der allerede var i området. Et attraktivt center, som samlede kompetencerne, var den eneste mulighed for på sigt at kunne tiltrække nye virksomheder, institutioner og kollegaer. Alle kan noget hver for sig, men i fællesskab kan vi meget mere, lyder det i helhedsplanen fra KAPITEL 2 - BAGGRUND 4

5 DER ER VIDEN I MILJØ For de fleste virksomheder i Nupark er omdrejningspunktet energi, klima eller miljø. Det skyldes selvfølgelig, at initiativtagerne så, at miljø ikke bare ville blive et af fremtidens dominerende temaer i samfundet, men at miljø også ville få større og større betydning som omdrejningspunkt for virksomheders produktion og bygninger. Initiativtagerne bag Nupark så manglen på rådgivningsog servicevirksomheder som et potentielt marked mere end en begrænsning og tog udgangspunkt i, at området allerede havde innovative affalds- og energiselskaber. Dermed kunne man koble manglen på energi- og miljørådgivning med den særlige viden, som Nordvestjylland i forvejen besad og havde spidskompetencer inden for. Med denne kobling kunne man tiltrække de første virksomheder. VERDENS BEDSTE AFFALD Nupark er opført som nabo til et kraftvarmeanlæg og ved et anlæg til avanceret affaldssortering. Begge anlæg var, da de blev etableret i 1990 erne, blandt verdens bedste af deres art. Etableringen og driften af de avancerede anlæg skabte et unikt vidensgrundlag, som har været en af forudsætningerne for etableringen af Nupark. De avancerede anlæg gjorde forsyningsvirksomheden Vestforsyning interesseret i at placere sig i området, og i kraft af sin størrelse og engagement blev Vestforsyning på mange måder en helt central aktør i de første faser af Nuparks udvikling. Det var også direktøren for Vestforsyning, Jørgen Udby, der sammen med en række politikere var initiativtagerne til Nupark, og som konkretiserede ideerne og arbejdede for at gøre Nupark til virkelighed. KAPITEL 2 - BAGGRUND 5

6 PARTNERSKAB FRA IDE TIL BYGNING I den første fase skulle de løse tanker om et kompetencecenter med fokus på miljø og energi konkretiseres, og samtidig skulle den politiske opbakning sikres. Initiativtagerne allierede sig med en konsulentvirksomhed, som kunne hjælpe med at udmønte ideerne i en helhedsplan. Det blev til en etapeinddelt plan, som rummede hensyn til bæredygtighed og miljø og lagde op til samarbejde og netværk mellem virksomheder og mellem det offentlige og det private. Ud over en samlet plan måtte initiativtagerne sikre politisk ejerskab og opbakning til investeringerne, og da Nupark inden kommunesammenlægningen involverede hele syv kommuner, var det ingen let opgave. Forestil dig et kommunalbestyrelsesmøde, bare med syv kommunalbestyrelser i samme rum, der skulle nå til enighed om at støtte ét stort projekt. Det var en udfordring, men det lykkedes, forklarer Johan Bramsen, der dengang var og stadig er tilknyttet Nupark som proces- og udviklingskonsulent. Det var derfor også en milepæl i Nuparks historie, da de første virksomheder flyttede ind i løbet af Indflytningen betød nye udfordringer, og der blev etableret et centersekretariat, der kunne stå for driften af bygningerne, udlejning af erhvervslokalerne samt markedsføring i forhold til nye virksomheder. UDVIDELSE OG ØKONOMI Trods problemer med at udleje samtlige kvadratmeter i de første måneder, blev der hurtigt rift om lokalerne i Nupark, og allerede tidligt blev udvidelser med nye etaper sat i gang. Nupark var i vækst, og denne gang var alle de nye kvadratmeter udlejet, inden bygningerne stod færdige. Udlejningspriserne var sat efter markedspriserne på erhvervsudlejning og efter, at de skulle kunne dække udgifterne til driften af bygningerne. Alligevel blev det efterhånden klart, at Nuparks økonomi ikke helt hang sammen. Da lejerne kun betaler for den udgift, der er, ved at de er der, var fællesinitiativer som markedsføring, mødelokaler og udvidelse af parkeringsarealet ikke dækket ind i den økonomiske model. Løsningen blev en økonomisk navlestreng til kommunerne, der ved årligt at støtte med 10 kr. pr. indbygger gav Nupark den økonomiske sikkerhed, der gjorde det muligt at drive et kompetencecenter i vækst. Ifølge Nuparks nuværende direktør, Peter Kjeldberg, er Nupark nu på vej ind i en ny fase, hvor det bliver afgørende at finde en stabil og uafhængig driftsmodel, der sikrer, at udgifter og indtægter udligner hinanden uden tilskud fra kommunerne. ORGANISATION Organisationsformen for Nupark er på en og samme tid både traditionel og nyskabende. For selvom den er traditionelt opbygget, med en bestyrelse og en daglig ledelse finansieret af kommunerne, så er det samtidig en utraditionel blanding af offentligt og privat. På den ene side består organisationen af en politisk udpeget bestyrelse og på den anden side af en daglig ledelse, der skal agere på markedsvilkår. Ifølge den daglige leder, direktør KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 6

7 Peter Kjeldberg, skaber denne konstruktion både muligheder og begrænsninger. Mulighederne består i at kunne skabe rammerne for et nyskabende tværfagligt og tværsektorielt kompetencecenter, mens den stadige tilknytning til den kommunale økonomi begrænser handlefriheden på grund af konkurrencelovgivningen. Det betyder f.eks., at det ikke er muligt for centersekretariatet at sælge ydelser ud af huset og dermed ad den vej sikre eller forbedre Nuparks økonomi. Omvendt har den offentlige medfinansiering givet ro og ikke mindst tid til at opbygge de rammer og forhold, der er med til at skabe et innovativt og tværfagligt miljø i Nupark. BESTYRELSEN Bestyrelsen i Nupark består af syv medlemmer, som er udpeget af de tre kommuner, der ejer Nupark. Det er ikke noget tilfælde, at bestyrelsen har syv medlemmer. Det afspejler, at der oprindeligt var syv kommuner med til at etablere partnerskabet omkring Nupark. De syv kommuner, Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup, Struer, Thyholm, Lemvig og Thyborøn-Harboøre, blev med kommunesammenlægningen i 2007 til Holstebro, Vinderup og Struer kommuner, men bestyrelsens sammensætning afspejler altså stadig den gamle kommunestruktur. I bestyrelsen sidder borgmestrene fra alle tre kommuner samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen understreger den politiske opbakning, der er til Nupark i de tre kommuner. REGIONAL VÆKST POLITISK BAGLAND BESTYRELSE DAGLIG LEDELSE MARKED ØKONOMISK SIKKERHED OFFENTLIG PRIVAT I Nuparks formelle organisation smelter offentlig og privat sammen i ét partnerskab, men samtidig med at det sikrer Nupark en økonomisk stabilitet, så lægger det også begrænsninger på Nuparks mulighed for at agere på markedet. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 7

8 ØKONOMISK SIKKERHED FOR REGIONAL UDVIKLING Modellen illustrerer Nuparks formelle konstruktion. Den venstre side viser bestyrelsen, der opererer i den politiske og offentlige sektor. Omvendt udtrykker den højre side, at Nupark som kompetencecenter hovedsageligt agerer under markedsvilkår, hvor markedet er den primære dynamik, som ledelsen må forholde sig til. Modellen har dermed to lag, i den forstand at både bestyrelse og daglig ledelse opererer oven på et andet lag et politisk bagland for bestyrelsens vedkommende og for den daglige ledelse et marked, hvor udbuddet og efterspørgslen på de faciliteter og den viden, som Nupark sælger, er de afgørende størrelser. Det overordnede forhold mellem den offentlige bestyrelse og den daglige ledelse kan formuleres som et noget for noget-forhold. De tre kommuner støtter Nupark økonomisk og bidrager dermed til, at Nupark kan markedsføre og udvikle sig, mens Nupark til gengæld skal være med til at skabe vækst og udvikling i regionen. Hvor det økonomiske input fra kommunerne er forholdsvis målbart (10 kr. pr. indbygger i hver kommune), er det langt sværere at måle det output, som Nupark skaber i form af arbejdspladser og økonomisk vækst. Det nødvendiggør kommunikation, fælles forståelse og tillid på tværs af organisationen. Heldigvis har Nupark siden åbningen kunnet fremvise positive tal og et stigende antal virksomheder og arbejdspladser i Nupark. Langt sværere er det at pege på de langsigtede og afledte effekter af at tiltrække vidensbaserede virksomheder til området. KOMMUNIKATION Både det politiske bagland og markedet er dynamiske størrelser, og kommunikationen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse handler ifølge direktør Peter Kjeldberg om at formidle de forandringer og nye situationer, der opstår, når det politiske bagland eller vilkårene på markedet ændrer sig. Mellem de to sider må der derfor foregå en oversættelse af de politiske mål om regional udvikling til de konkrete markedsforhold, som omvendt må formidles og forankres i bestyrelsen og det politiske bagland. Ligesom markedet er dynamisk, er det politiske bagland heller ikke en fastfrossen størrelse, og der er derfor hele tiden behov for kommunikation og formidling af de gode historier om Nupark. Det var f.eks. tilfældet, da Nupark havde brug for økonomisk støtte og anmodede de syv kommuner om et beløb svarende til 10 kr. pr. indbygger. Det skabte selvfølgelig politisk debat, og Nuparks bidrag til væksten og udviklingen i de syv kommuner måtte op til diskussion og overvejelse. I sidste ende var der enighed om, at det for at støtte den økonomiske udvikling i området var vigtigt at støtte Nupark. KAPITEL 2 - PARTNERSKAB 8

9 INDENDØRS-UDENDØRS Det var måske ikke helt forkert, da en lokal taxachauffør om Nupark sagde, at det er så n en glasbygning. Alligevel fanger det ikke helt den kompleksitet, der er tænkt ind i arkitekturen. De enkelte bygninger og rum er ligesom helheden designet til at skabe brudflader, mødesteder og grobund for samarbejder på tværs af virksomhedsskel og faggrænser. Det princip går igen fra det overordnede plan og helt ned til de små kroge og hjørner mellem kontorerne. Overordnet set har tanken været at bevæge sig væk fra sektor- og zoneopdeling og i stedet sigte mod en tværgående og blandet sammensætning af virksomheder. Det vil sige, at offentlige institutioner kan ligge ved siden af private servicevirksomheder og produktionsfirmaer, ligesom store og mindre virksomheder ligger spredt mellem hinanden. Den blandede erhvervssammensætning har ifølge direktør Peter Kjeldberg været en succes. Der er blevet udviklet forretningsplaner og virksomhedskoncepter, som ikke var blevet til uden Nupark. Her spiller arkitekturen en væsentlig rolle, da den skaber nye møder og muliggør interaktion mellem virksomheder og ansatte, som ellers ikke ville have mødt hinanden. I Nupark forbindes de forskellige kontorbygninger af et bånd, som kaldes Torvet. Ydervægge er primært i glas, og gulvbelægningen er udendørsfliser, som bidrager til en følelse af at være udenfor og altså i en form for offentligt rum. Her er det oplagte mødested og en fysisk struktur, der binder Nupark sammen og giver en fællesskabsfølelse på tværs af virksomhederne. Træder man derimod ind i et kontor, erstattes fliserne af gulvtæppe, og rummets stemning bliver mere privat. FÆLLES FACILITETER Nupark tilbyder lyse kontorlokaler, mødelokaler, motionsrum og et auditorium til foredrag og konferencer. Der er en fælles reception, som varetager forskellige funktioner for de logerende virksomheder. Det er faciliteter, som kan være meget ressource- og tidskrævende at etablere for en nystartet virksomhed. Det gælder f.eks. telefonomstilling og reservering af mødelokaler, og de flotte lokaler og velfungerende faciliteter giver et godt og professionelt indtryk på besøgende. Desuden er der, som allerede nævnt, kantinen, som er et helt centralt mødested for ansatte i de mere end 80 forskellige virksomheder i Nupark. Lidt overraskende er det måske også kantinen, der sætter begrænsningerne for Nuparks vækst, fortæller direktør Peter Kjeldberg. Kantinens størrelse sætter begrænsninger for, hvor mange personer kantinen kan servere frokost for. Samtidig kommer nye etaper af Nupark til at ligge længere og længere fra kantinen, og selvom de nye etaper forbindes til de ældre gennem det bygningsbånd af glas, som kaldes Torvet, så er der grænser for, hvor langt man vil gå for at komme hen i kantinen. 9

10 ERFARINGER MODIGE SATSNINGER Kommunerne bag Nupark havde viljen og modet til at satse. Der blev inddraget uafhængig konsulentbistand udefra, hvilket betød nye og måske mere kyniske øjne på områdets styrker og svagheder. Det var nødvendigt at satse for at opnå en udvikling, men på længere sigt blev drift og udvidelser baseret på sund fornuft. De ambitiøse satsninger har givet et stort resultat. DILEMMA Et erhvervshus med en politisk bestyrelse og offentlige støttemidler, som bliver forvaltet af en daglig ledelse i et dynamisk marked og en hård konkurrencesituation, har både sine fordele og ulemper. Den sammensatte organisation og finansiering sætter begrænsninger for de aktiviteter og ydelser, Nupark kan sælge. Telefonpasning og andre receptionistfunktioner, som Nupark tilbyder virksomhederne i Nupark, kunne de også sælge til omkringliggende virksomheder, men på grund af den offentlige støtte og konkurrencelovgivningen må Nupark afholde sig fra at tilbyde ydelserne ud af huset. MED I VIDENSSAMFUNDET Ud over at være et offentlig-privat partnerskab er Nupark et visionært projekt, der i det lange perspektiv handler om at bringe Vestjylland et stort skridt ind i en økonomi, hvor vidensproduktion og innovation er det altafgørende, og hvor traditionelle arbejdspladser og virksomheder hurtigt forsvinder ikke bare ud af kommunen, men ud af regionen og landet. Med Nupark har Nordvestjylland fået et redskab til at fastholde og tiltrække videnstunge virksomheder inden for miljø og energi. Her befinder med- og modspillerne sig i hele verden og det er nødvendigt at tænke både på lokale virksomheder og på et globalt marked. DEN RIGTIGE STØRRELSE Den store udfordring i dag er at finde en fornuftig fysisk størrelse i forhold til økonomien og de tværfaglige processer, som gør Nupark til et unikt erhvervshus i området. De store tanker om de fysiske planer, der beskrives i helhedsplanen fra 2001, har måttet modificeres, så de matcher efterspørgsel, men samtidig ikke hæmmer de tværfaglige processer og den gode blanding af offentlige, private, store og små virksomheder. BRYDER GRÆNSER MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT Nupark er ikke blot i teknisk forstand et offentlig-privat samarbejde, det er også en bygning designet til at bryde grænser og barrierer mellem den offentlige forvaltning og de private virksomheder. For ved at dele kontorfaciliteter og frokostbord kommer virksomhederne ikke bare tættere på hinanden i fysisk forstand det er også en kæmpe faglig udvikling og udfordring, der med tiden har vist mange eksempler på tværfaglige gevinster og nye muligheder for samarbejde. KAPITEL 2 - ERFARINGER 20

11 VESTFORSYNINGS VIGTIGE ROLLE Vestforsyning har været en altafgørende aktør og har på mange måder hjulpet Nupark i gang. Vestforsyning har med sin volumen sikret, at der var økonomi i lokaleudlejningen helt fra starten, og da Nupark havde etableret sig som et populært arbejdssted og skulle udvide, flyttede Vestforsyning med ud i næste etape og var på den måde med til at sikre udvidelsens økonomi. Som initiativtager og direktør for Nupark har Vestforsynings direktør Jørgen Udby også spillet en vigtig rolle for etableringen og opbakningen til Nupark. Erfaringerne fra Nupark peger på de gode effekter ved at have en stor aktør med i partnerskabet. FLEKSIBILITET Organisationen har gennemgået forandringer og justeringer undervejs i Nuparks udvikling, og det illustrerer, at fleksibilitet er en væsentlig del af partnerskabet. Fleksibiliteten medfører måske en dag, at Nupark kapper navlestrengen til kommunerne og dermed den offentlige finansiering for at sælge flere ydelser og klare sig 100 pct. på markedsvilkår. KAPITEL 2 - ERFARINGER 21

12 SPOTCASE HJEMMESIDE VISER NORDVESTJYLLAND FREM Jobvest.dk er Nordvestjysk Erhvervsråds ansigt udadtil. En professionelt udformet hjemmeside, der har til formål at vise de attrak- Erhvervsråd indledte derfor et samarbejde med de største lokale arbejdskraft var derfor i høj grad på dagsordenen. Nordvestjysk tive sider af Nordvestjylland med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Siden indeholder gode historier om tilflyttere, der med stor én tydelig paraply. De allierede sig tidligt med et reklamebureau, virksomheder med henblik på at samle de mange initiativer under skepsis og faste aftaler om at flytte igen efter to år takkede ja til der skulle hjælpe med at skabe et klart formidlet koncept. I fællesskab blev parterne enige om at etablere en hjemmeside, som et job på egnen, men siden har forelsket sig i stedet og har aflyst flytteplanerne. Derudover præsenteres det lokale boligmarked, kunne indeholde og henvise til de mange mindre initiativer. kommunernes service- og kulturtilbud, en oversigt over ledige I sommeren 2008 stod konceptet færdigt, og hjemmesiden var stillinger i Nordvestjylland og meget, meget andet. Alt sammen for færdigudviklet. Nordvestjysk Erhvervsråd havde finansieret at vise, at der både med hensyn til karriere- og familieliv er gode etableringen, men herefter var tanken, at områdets virksomheder muligheder for at udfolde sig i det nordvestjyske. skulle betale for at have profiler på Jobvest.dk, som kunne fungere Den overordnede ambition med hjemmesiden er både at tiltrække som markedsføringsplatform for virksomhederne. I efteråret 2009, arbejdskraft udefra, men også at fastholde arbejdskraften i Nordvestjylland. Derfor opdateres siden løbende med nye kulturelle ved at bide sig fast i det nordvestjyske, og det var derfor en stor hvor midlerne skulle samles ind, var finanskrisen dog allerede tilbud, der skal udgøre det kulturelle alternativ til livet i storbyerne, som mange tilflyttere måske savner. Samtidig er hjem- virksomheder, der ikke længere kunne se et behov for at tiltrække udfordring at samle midler fra de mange små og mellemstore mesiden omdrejningspunkt for det lokale akademikernetværk, arbejdskraft. Tilflytternetværk Lemvig, der kan bidrage til at give tilflyttere en De største virksomheder havde dog allerede forpligtet sig til store tilknytning til stedet. sponsorater, og på den baggrund fremstår hjemmesiden i dag som Projektet opstod på baggrund af en lang række mindre initiativer en attraktiv indgang til Nordvestjylland. Den grundlæggende ide rundt om i Nordvestjylland, der alle arbejdede på at tiltrække er, at løbende sponsorater skal bruges til markedsføring af både arbejdskraft til egnen. Arbejdsløsheden var i begyndelsen af 2008 virksomhederne og Jobvest.dk, og Nordvestjysk Erhvervsråd har helt nede på 3,5 pct., og behovet for tiltrækning af kvalificeret derfor forpligtet sig til at bruge ethvert overskud fra sponsorater- KAPITEL 2 - SPOTCASE 22

13 ne til at repræsentere virksomhederne på jobmesser, studiemesser og andre beskæftigelsesorienterede konferencer landet rundt. De tre nordvestjyske kommuner, Lemvig, Holstebro og Struer, har givet deres fulde moralske opbakning til projektet og har samtidig budt ind med forskellige sponsorater. Med Jobindex som formidler af de ledige stillinger og med Nordvestjyllands største virksomheder som tilknyttede sponsorer er Nordvestjysk Erhvervsråds projekt blevet et omfattende partnerskab. Et partnerskab, der er udsprunget af en problematisk beskæftigelsessituation, og som har fået en lang række aktører på banen. Med sponsoraterne fra de største virksomheder er projektet sikret en bæredygtig fremtid og vil således have opnået en rolle som en vigtig beskæftigelses- og fastholdelsesplatform, når Nordvestjylland igen får brug for det. UDVALGT LITTERATUR OG KILDER Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder, udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008). Helheds plan for Novem videncenter og centerpark af Holstebro, Lemvig, Struer, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner (2001). Magasinet Nupark, udgivet af Nupark (2008). Baseret på interviews med Johan Bramsen (Pluss Leadership), Peter Kjeldberg (Nupark), Jørgen Udby (Vestforsyning), Holger Hedegaard (Holsterbro Byråd), Jørgen Nørby (Lemvig Byråd) og Anders Holm (Nordvestjysk Erhvervsråd). Tak til alle involverede. KAPITEL 2 - SPOTCASE 23

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere