Eksportudsigten maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten maj 2016"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i I 2016 forventes en vækst på 2,5 pct. og i 2017 på 5,0 pct. Dette svarer til en vækst på knap 15 mia.kr. i 2016 og en yderligere vækst i 2017 på godt 30 mia.kr. I følge Finansministeriets seneste skøn kan indtægter fra tjenesteeksporten forventes at mindskes med 1,6 pct. i 2016, svarende til 6,6 mia.kr. og øges med 6,4 pct. i 2017 svarende til 26 mia.kr.. Vækst i BNP (realvækst) og vækst i basisvareeksport (årets priser), Pct. og mia.kr. Skøn maj Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr. Tyskland 1,5% 1,7% 1,9% -0,1% 2,3% 4,2% 2,4 4,5 Sverige 3,8% 3,5% 2,4% -2,0% 6,8% 6,6% 4,0 4,2 USA 2,4% 2,0% 2,4% 27,2% 2,6% 8,0% 1,4 4,3 Storbritannien 2,3% 2,0% 2,3% -7,4% -1,5% 1,9% -0,5 0,7 Nederlandene 2,0% 1,6% 1,9% 11,9% 4,8% 4,5% 1,1 1,1 Frankrig 1,2% 1,4% 1,7% -3,6% 5,1% 2,5% 1,0 0,5 Norge 1,7% 0,5% 1,5% -% -1,7% 7,7% - 2,9 Australasien Kina (ex Hongkong) 6,9% 6,5% 6,2% 23,2% 3,9% 10,3% 1,1 2,9 Rusland -3,7% -2,1% 0,7% -35,0% -17,2% -7,7% -1,0 - Verden 2,5% 2,3% 2,7% 4,4% 2,5% 5,0% 14,9 3 Basisvareeksporten er vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly 8,8 I forhold til vurderingen i Eksportudsigten fra december 2015 er skønnet for væksten i dansk basisvareeksport i 2016 reduceret fra 6,3 pct. til 2,5 pct. Den markante nedjustering skyldes en svagere end forventet økonomisk vækst på Danmarks eksportmarkeder og en betydelig afmatning af eksporten i første kvartal I stedet for en forventet vækst på 1,7 pct. blev det til et fald på 3,7 pct. i første kvartal 2016 i forhold til samme kvartal i Det store fald skyldtes, at niveauet i første kvartal 2015 lå ekstraordinært højt og at dette niveau ikke kunne fastholdes i resten af 2015 eller ind i Udsigterne for væksten i verdensøkonomien i 2016 er reduceret til 2,3 pct. fra skønnet i december på 2,7 pct. I 2017 forventes væksten øget til 2,7 pct. Forventningen til væksten i Tyskland i 2016 er reduceret til 1,7 pct. (før 2,3 pct.). I Sverige forventes en højere vækst på 3,5 pct. (før 2,9 pct.). I USA forventes i 2016 en vækst på 2,0 pct. (før 2,6 pct.) og også for flere andre lande er skønnet for den økonomiske vækst reduceret. I Kina er vækstskønnet dog fastholdt på 6,2 pct. I 2016 forventes dansk vareeksport især trukket af Sverige og Tyskland. Til Sverige forventes en vækst i basisvareeksporten på knap 7 pct., mens væksten til Tyskland forventes at blive 2,3 pct. Også til Nederlandene, Frankrig og Kina forventes basisvareeksporten at stige pænt med 4-5 pct. i 2016, mens der forventes et svagt fald i eksporten til Norge. Hertil kommer en forventning om et yderligere et stort fald i 2016 på 17 pct. til Rusland, som kommer ovenpå faldet i 2015 på 35 pct. I 2017 forventes størst vækst til Tyskland, Sverige, USA, Kina og Norge. Kontakt: Talredaktion afsluttet:

2 1. Eksportudsigten for 2015 og 2016 I første kvartal 2015 steg vareeksporten ekstraordinært meget, især som følge af en øget afsætning af minkskind og lægemidler. Det høje niveau fra første kvartal kunne dog ikke opretholdes og fulgtes at to kvartaler med negativ vækst på 3,2 pct. og 2,3 pct. Basisvareeksporten nåede dermed et lavpunkt i juli Herefter har udviklingen i basisvareeksporten fulgt en relativ jævn positiv trend, som forventes fortsat igennem 2016 og 2017, jf. figuren. Eksporten forventes især trukket af øget afsætning til Tyskland, Sverige, USA, Kina, Nederlandene, Norge og Polen i 2016 og I 2015 kunne væksten især henføres til øget eksport af lægemidler, minkskind, tekniske instrumenter og tekstiler, mens der var fald i eksporten af kød og metalvarer. Udenfor basisvareeksporten faldt værdien af olie- og Eksportudsigten for 2016 og 2017 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser. Realiseret Skøn maj Årssnit pr Dansk vareeksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Mia.kr. og pct Est 2017 Est # Dansk eksport, mia.kr. og pct Samlet tjensteeksport 389,8 400,1 409,2 413,0 406,4 432,4 # Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 613, ,5 635,2 - - # Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 545,8 557,5 570,1 595, ,5 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. 14,9 11,7 12,6 25,0 14,9 3 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 2,8% 2,1% 2,3% 4,4% 2,5% 5,0% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 2,5% 2,4% 2,7% 2,5% 2,3% 2,7% Dollarkurs 5,73 5,73 5,73 6,77 7,00 7,13 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Nominel BNP-vækst i DKK 9,7% 2,3% 2,4% 12,7% 3,4% 6,2% Nominel privatforbrug i DKK 9,2% 2,1% 2,1% 12,5% 3,6% 6,2% Importvækst i DKK 8,5% 1,7% 1,1% 4,5% 0,3% 7,3% Seneste faktiske eksporttal dækker marts 2016 Makrodata: ord_2016_04_13 Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics (OE) om den globale økonomiske udvikling. OE skønner, at det globale reale BNP vil stige 2,5 pct. i 2015 og 2,7 pct. i 2016, hvilket for 2016 er lidt lavere end skønnet i august. Endvidere vurderer OE, at der vil ske en fortsat styrkelse af USD overfor Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner indebærer dette, at væksten på Danmarks største eksportmarkeder kan forventes at øges 3,4 pct. i 2016 og 6,2 pct i 2017, mens importvæksten i danske kroner forventes øget 0,3 pct. i 2016 og 7,3 pct. i Verdensmarkedsprisen på olie nåede en bund på godt 27 USD pr. tønde ultimo januar De positive effekter af prisfaldet har imidlertid ikke været kraftige som forventet, da de er blevet modgået af lavere energiinvesteringer og højere opsparing. En pris omkring det nuværende niveau på USD pr. tønde vurderes dog at give en god understøttelse til væksten i Europa og andre energiimporterende lande Brent Oil. USD/bl. pr. uge. 1. jan nov (EIA) 2

3 2011M M M M M M M M M M M M M M M M01 og andre energiimporterende lande. OECD Composite Leading Indicators (MEI) - seneste observation marts 2015, publiceret 11. maj 2016 Euroarea USA Tyskland 0,7 103,00 0,7 101,00 1,0 104,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0,3 101, ,00 97,00 95,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0, ,00 97,00 95,00 93,00 92,00 0, , ,00-91,00-88,00 Sverige Norge Kina 0,7 0,5 1,4 104,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0, ,00 0,3 0,1-0,1-101, ,00 97,00 95,00 1,2 1,0 0, , ,3-90 Det internationale konjunkturbillede er fortsat trykket. I følge OECD's seneste ledende indikatorer med seneste observation i marts 2015 er vækstmomentum underdrejet især i USA og Kina omend hastigheden i afmatningen er aftagende. Ligeledes peger indikatorerne på lavere vækst i Norge. I Euroområdet og i Tyskland og Sverige er vækstmomentum svagt positivt, men også her ser det ud til, at væksten foreløbig er toppet. På valutasiden har dansk eksport haft modvind især fra britiske pund, som er faldet ca. 8 pct. i det seneste halve år. Også norske kroner har udviklet sig svagt, mens svenske kroner har ligget nogenlunde konstant, men dog relativt lavt, i forhold til danske kroner. Den amerikanske dollar steg markant fra medio 2014 til medio 2015, og har fastholdt sit høje niveau, dog med en svagt faldende tendens det seneste halve år. Russiske rubler har fortsat sit store fald, og værdien er nu kun halv så stor som i 2011, mens kinesiske RMB efter devalueringen i august 2015 har vist en svagt faldende tendens og nu er omkring 7 pct. lavere end i august Udvalgte valutakurser, Index: Januar 2013=100 USD SEK GBP NOK Industrien eksportordrebeholdning (nettotal) (april). Den globale økonomiske afmatning er afspejlet i dansk industris eksportordrebeholdninger. Eksportordrebeholdningen toppede i foråret 2014, og nåede i februar 2015 ned på det laveste niveau siden finanskrisen. Siden da har der været en en vis forbedring, men niveauet er fortsat relativt lavt, hvilket taler for kun en svag vækst i eksporten i de kommende 12 månder. En undtagelse er dog medicinalindustriens eksportordrebeholdning, som befinder sig på et relativt højt niveau

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Tysk økonomi er i stabil fremgang med 1,5-2,0 pct. årlig vækst. Eksporten til Tyskland voksede i både i 2013 og i 2014 med ca. 10 pct. årligt, især båret af vindmølledele og medicinvarer. Frem til april 2015 fortsatte væksten, men i den resterende del af 2015 faldt vareeksporten til Tyskland markant og året endte med et samlet fald på 0,1 pct. i forhold til Den markante opbremsning af eksportvæksten til Tyskland medfører en nedjustering af niveauet for eksporten til Tyskland, men ikke en ændring af skønnet for væksten i 2016 på 2,3 pct. I 2017 forventes en vækst i basisvareeksporten på 4,2 pct. til Tyskland. Nøgletal: Tyskland 2 Tyskland Tysk BNP-vækst 1,5% 1,7% 1,9% Dansk basisvareeksport -0,1% 2,3% 4,2% Sverige Svensk økonomi er i en markant vækstfase med en forventet BNP-vækst på 3,5 pct. i 2016 og 2,4 pct. i Som følge af faldet i svenske kroner i gennem 2014 og ind i 2015 har dansk eksport dog ikke fået fuldt udbytte af denne vækst. Da salget af vindmølledele også faldt i 2015 endte dansk basisvareeksport med et fald 2,0 pct. i På baggrund af det relativt lave niveau skønnes vareeksporten at vokse relativt kraftigt med ca. 6-7 pct. i både 2016 og 2017, såfremt den svenske kroner fastholder sit nuværende niveau. Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 3,8% 3,5% 2,4% Dansk basisvareeksport -2,0% 6,8% 6,6% Vareeksport til Tyskland Vareeksport til Sverige Storbritannien På trods af god økonomisk vækst i Storbritannien har dansk vareeksport skuffet i gennem flere år. I 2013 faldt basisvareeksporten med 6,5 pct. og i 2014 med 0,5 pct. og også 2015 endte med et fald på 7,4 pct. i basisvareeksporten. Faldet skyldes især mindre afsætning af metalvarer, medicin og dele til vindmøller, hvor sidstnævnte i 2015 kom ned på kun ca. 2 mia.kr., hvor niveauet i 2012 var på knap 7 mia.kr. Hertil kommer, at det britiske pund siden medio 2015 er faldet betydeligt i værdi i forhold til danske kroner. På den baggrund er forventningerne til væksten til Storbritannien relativt begrænsede. I 2016 forventes et fortsat fald på 1,5 pct. og kun en lille vækst i 2017 på 1,9 pct. Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 2,3% 2,0% 2,3% Dansk basisvareeksport -7,4% -1,5% 1,9% Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA Amerikansk økonomi er inde i et fornuftigt opsving med årlige vækstrater på omkring 2,0-2,5 pct., lav arbejdsløshed og begyndende prisstigninger. Dette, samt forhøjelsen af den amerikanske rente, trak dollarkursen op med 15 pct. i For dansk eksport er dette en meget gunstig situation, som også viste sig en en vækst i vareeksporten på 27 pct. i Eksporten forventes at stige yderligere fra dette høje niveau med 2,6 pct. i 2016 og på baggrund af bl.a. en fortsat højere dollerkurs at øges yderligere i 2017 med 8,0 pct. Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 2,4% 2,0% 2,4% Dansk basisvareeksport 27,2% 2,6% 8,0% Norge Norsk økonomi er ramt af de lave oliepriser, som har ført til en opbremsning i olie/gas industrien, lavere økonomisk vækst og et reduceret overskud på statsfinanserne. Samtidig er den norske krone faldet markant i forhold til danske kroner. Afmatningen i Norge har ført til, at dansk basisvareeksport, efter en række år med stigninger, faldt pct Dette fald forventes fortsat i 2016 med 1,7 pct., og ny vækst først i 2017 med 7-8 pct. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 1,7% 0,5% 1,5% Dansk basisvareeksport -% -1,7% 7,7% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina og Hong Kong Kina er i færd med at dreje økonomien fra en investerings- og eksportdrevet økonomi til en økonomi drevet af service og forbrug. Omstillingen er vanskelig, og vækstraterne, som i flere årtier har været 8-10 pct. årligt, forventes i de kommende år at falde til 6-7 pct. Omstillingen kan have medvirket til det store prisfald på minkskind i 2014, men har i øvrigt ikke negativt påvirket dansk eksport til Kina. I 2015 steg vareeksporten til Kina inklusive Hongkong 22,6 pct. Væksten forventes dog ikke at kunne fortsætte på dette høje niveau i indeværende år, også fordi en del minkskind i dag indføres via Vietnam. I 2016 forventes en vækst i vareeksporten på 3,9 pct., men herefter skønnes fornyet stærk vækst i 2017 på omkring 10 pct. Nøgletal: Kina eksklusive Hong Kong Kina (ex Hongkong) Real BNP-vækst i Kina 6,9% 6,5% 6,2% Dansk basisvareeksport 23,2% 3,9% 10,3% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,3% 2,7% 570,1 595,1 61 4,4% 2,5% 5,0% Belgien 1,4% 1,4% 8,5 8,9 9,0-6,6% 4,7% 0,5% Estland 1,2% 2,5% 1,5 1,6 1,7-4,3% 9,1% 8,3% Finland 0,5% 0,7% 13,5 14,3 14,7-0,8% 5,7% 2,5% Frankrig og Monaco 1,2% 1,4% 19,9 20,9 21,3-5,4% 5,1% 2,2% Grækenland -0,3% -1,2% 2,6 2,7 2,7-6,0% 5,9% -0,7% Irland 7,8% 4,8% 3,9 4,6 4,5-5,5% 17,3% -1,5% Island 4,0% 3,0% 2,8 3,1 3,3 2,3% 11,6% 6,9% Italien % 1,0% 14,9 15,4 15,7 2,9% 2,8% 2,1% Letland 2,7% 3,3% 1,9 2,1 2,2-3,1% 8,6% 7,7% Litauen 1,6% 3,3% 2,7 2,8 3,0 2,4% 5,8% 6,1% Nederlandene 2,0% 1,6% 21,8 23,2 23,5 5,3% 6,3% 1,4% Norge 1,7% 0,5% 37,0 36,7 39,3-2,9% -0,9% 7,1% Portugal 1,5% 1,4% 1,5 1,6 1,7-3,9% 3,0% 3,8% Schweiz 0,9% 1,0% 5,9 6,1 6,1-4,8% 2,8% % Slovenien 2,6% 2,0% -2,3% 6,3% 2,6% Spanien 3,2% 2,8% 12,3 12,9 13,4 4,9% 5,0% 4,2% Storbritannien 2,3% 2,0% 35,6 34,9 35,8-7,9% -2,0% 2,5% Sverige 3,8% 3,5% 58,5 62,6 67,1-3,3% 7,1% 7,1% Tyrkiet 4,0% 3,4% 5,1 5,9 5,9-1% 16,9% -1,2% Tyskland 1,5% 1,7% 104,4 108,2 113,3-1,7% 3,6% 4,8% Østrig 0,8% 1,0% 4,0 4,3 4,4-1,2% 7,8% 2,4% Bulgarien 2,8% 2,9% 0,8 0,8 0,9 1,2% 11,6% 6,2% Tjekkiet 4,3% 2,5% 5,5 5,9 6,2-2,3% 7,4% 5,5% Polen 3,6% 3,7% 17,3 17,9 19,2 4,5% 4,0% 7,1% Rumænien 3,8% 3,8% 1,5 1,5 1,6-15,1% 4,1% 4,0% Slovakiet 3,6% 3,0% 1,7 1,7 1,9 0,8% 1,0% 8,4% Ungarn 2,9% 2,3% 3,8 4,1 4,2-0,8% 5,5% 3,8% Kroatien 1,6% 1,2% 0,5 0,5 0,5-10,3% 9,7% -3,3% Nordamerika Canada 1,2% 1,1% 3,6 3,8 3,8-19,0% 5,4% 1,4% USA 2,4% 2,0% 48,4 51,6 54,3 14,9% 6,7% 5,1% Latinamerika Argentina 2,1% 0,3% 0,9 0,9 1,0 11,2% -2,3% 5,3% Brasilien -3,8% -4,4% 4,1 3,2 2,9-16,5% -21,4% -9,4% Chile 2,1% 2,0% 1,1 1,3 1,3 5,0% 19,2% -2,9% Colombia 3,1% 2,7% 0,7 0,7 0,8 22,6% -4,3% 10,5% Cuba 1,5% 1,9% 0,1 0,1 0,1 21,2% 12,1% -1,7% Dominikanske Republik 6,4% 5,0% 0,5 0,5 0,5 3,2% 8,3% 6,6% Mexico 2,5% 2,6% 2,9 3,2 3,1 24,9% 8,6% -2,4% Panama 6,1% 6,3% 0,5 8,6% 9,5% 4,6% Peru 2,6% 3,6% 0,3 0,3 21,1% % 6,8% Uruguay 1,0% 1,6% 0,7 0,7 0,8 30,9% -0,1% 10,5% Venezuela -5,5% -7,7% 0,3 0,3 0,3-9,8% -1,7% 1,0% 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG Rusland -3,7% -2,1% 5,4 4,4 4,2-36,9% -18,4% -3,4% Ukraine -11,0% 1,7% 1,0 1,1 1,1-32,1% 9,2% -2,8% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. Algeriet 3,6% 2,6% -25,5% -9,1% -0,7% Bahrain 2,8% 1,3% -4,4% 14,6% 1,4% Egypten 4,2% 2,6% 1,7 1,7 1,7 21,0% -1,9% 2,2% Iran 1,2% 4,0% 1,1 1,3 1,5 21,7% 21,2% 8,2% Israel 2,5% 3,2% 1,2 1,2 1,3 4,0% 3,8% 5,2% Jordan 2,4% 3,2% 0,5 0,5 12,7% 3,0% 5,7% Kuwait 1,2% 1,7% 0,5-5,7% 21,2% -3,7% Libyen -6,0% 2,1% 0,3 0,3 0,3-24,0% 11,7% 7,6% okko 4,4% 2,1% 0,5 0,5-45,2% 3,5% -11,0% Oman 3,1% 1,0% 0,7 0,8 0,8-7,6% 11,7% 0,3% Qatar 3,7% 4,0% 0,8 0,8 0,9 10,1% 8,8% 13,3% Saudi-Arabien 3,4% 0,8% 4,6 5,1 5,1 15,2% 1% 0,5% Syrien -1% -1% 0,1 0,1 0,1-6,9% 3,3% 18,0% Tunesien 0,9% 2,6% 0,1-13,7% 8,5% -3,7% Forenede Arabiske Emirater 2,7% 2,3% 3,1 3,5 3,8 11,6% 12,1% 7,3% Asien & Australasien Nordøstasien KinKina inkl. Hongkong 6,9% 6,5% 30,8 31,2 33,9 6,7% 1,4% 8,5% Hongkong 2,4% 1,5% 5,0 4,8 4,9-26,0% -5,2% 2,4% Taiwan 0,8% 1,4% 2,0 2,0 2,1 5,1% 3,0% 5,3% Japan 0,5% 0,5% 11,6 12,5 12,6 1,8% 7,8% % Sydkorea 2,6% 2,7% 5,5 5,3 5,7 10,8% -2,6% 6,8% ASEAN Indonesien 4,8% 5,1% 0,8 0,9 0,9-6,9% 4,1% 7,9% Malaysia 5,0% 4,2% 1,3 1,3 1,3 1,8% -0,5% 1,9% Filippinerne 5,8% 6,3% 0,8 1,0 1,0-3,3% 12,0% 9,3% Singapore 2,0% 2,0% 2,9 3,0 3,1 11,8% 3,6% 4,3% Thailand 2,8% 3,0% 1,4 1,4 1,5 4,4% -0,9% 7,1% Vietnam 6,7% 6,5% 2,1 2,3 2,7 35,6% 8,2% 17,3% Australasien Australien 2,5% 2,8% 5,3 5,6 5,8 3,2% 4,2% 5,1% New Zealand 3,4% 3,0% 0,8 1,0 1,0-18,2% 21,3% -1,6% Sydasien Bangladesh 6,6% 6,2% 0,3 2,7% 18,4% 2,2% Indien 7,3% 7,4% 2,4 2,7 2,9 % 12,0% 10,3% Pakistan 4,2% 4,7% 0,5-4,7% 18,2% 2,8% Sri Lanka 4,8% 5,3% -12,4% 2% -0,3% Afrika Sydafrika 1,3% 0,7% 1,8 1,6 1,7 12,8% -13,7% 8,6% Namibia 4,9% 5,0% 0,1 0,1 0,1-22,5% 5,3% 7,2% Nigeria 2,7% 2,8% 0,8 0,8 0,8-28,5% 1,9% -2,6% Kenya 5,3% 5,4% 9,8% 1,5% 9,7% * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport December og 2016 Oktober 2015 Februar og 2017 December 2015 Maj og 2017 ts 2016 August og 2017 Juni abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Interessante markeder - netop nu

Interessante markeder - netop nu Interessante markeder - netop nu Hans Peter Markedschef DI hps@di.dk Verdenshandelen er kommet i gang Verdenshandelen har fået ny luft Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 110 Juli 2008=100

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere