Chr. 8. Vej. 1998/2000/ S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]"

Transkript

1 1998/2000/ S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades omfattende sanering blev hotellet i 1938 nedrevet og Chr. 8. Vej ført tværs over gaden med retning mod Alderslyst. Chr.8. Vej afløste dermed den gamle Viborgvej (Godthåbsvej) som den direkte forbindelse fra den indre by til Alderslyst. De stærkt stigende trafikale problemer i Midtbyen op igennem 1960-erne, og især i tilknytning til Chr. 8. Vej og Østergade, medførte endvidere, at kommunen i årene opkøbte hele den gamle karre Kirkebakken-Fredensgade-Chr. 8. Vej med henblik på bortsanering. Det skete i al væsentligt i med særlig henblik på en stor udvidelse af Chr. 8. Vej. På det tilbageværende areal blev anlagt en central busholdeplads, som igen i blev erstattet af det nuv. Torvecenter m.v. og den nuv. busterminal. De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de bortsanerede ejendomme Chr. 8 Vej 1-39 befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: Chr. 8. Vej 1 // LA, KTP 444, // // , // , // , 485, // // // // // , // , // , // Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./to-etages bygn. - incl. høj kælder - m. udnyttet mansartetage, indeh. 2 lejl. samt kælderbutik/# tegn.mat.; jvf. dog 1944-tegn N.P. Sørensen (murermester)/ombygn. af butik i kældeetage/penneog blyantstegn. f. sig selv Max Pape/nyindretn. af kælderbutik (i forhus) og indretn. af pølsemageri og røgeri (i side-baghus)/lystryk m. opmålingsog ombygningstegninger. f. slagtermester G. Brønd Niels H. Nielsen/ombygn. af kælderbutik/lystryk. f. installatør Breinholm Jørgensen Henning Dammeyer/indv. ombygn./2 lystryk. f. Preben Kjeldsen.

2 1998/2000/ Arkitektfa. Jens Jensen, Ikast/indretn. af lager og garage i side-baghus/lystryk. f. malerfa. Niels L. Sejthen hv./indretn. af kælderbutik til Café Paradis/kuglerpen- og blyantstegn. f. Charlotte Lam og Allan Bernth. [H] 2A Tidl. Søndergade hv./tilbygn. af brænderum til eksist. skur - et sidehus/pennetegn. f. frk. Amalie Kirkegaard. NEDREVET. 1939/40 Max Pape/værkstedsbygn. m.v. som side- og baghus/lystryk. f. motorcykelfabrikant C. Heiberg Andersen Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i to etager m. udnyttet tagetage/2 lystryk - alternative forslag Knud Lisberg/tilbygn. af ny, stor værkstedsbygn. bagerst på grunden, bag den eksist. værkstedsbygn./lystryk Erik M. Pedersen, Ry/indretn. af kontorer i de eksist. udstillingsog værkstedsbygn./pennetegn. f. automobilforhandler Folmer Hansen, udlejet til Silkeborg Politi hv./tilføjelse af tredelte tagvinduer til gade og gård, samt altan mod gård./2 lystryk. 1980/81 Jørn Schøler/ombygn. af eksist. kontorlokaler til lægeklinik/ 3 lystryk. [1942-bygn.: F/T] 2B Tidl. Søndergade 45. (Rosen- ørns Allé) 1888 Iflg. BBR-opl./dommerbolig i en etage m. midtrisalit samt sidehus/ # tegn.mat. Jvf. dog opmålingstegn., f. birkedommer Adler Lund K.P. Kristjansen/ombygn. af sidehus: "Økonomibygningen ved Borgmesterboligen"/blåtryk. f. Silkeborg kommune - Borgmesterembedet Viggo Norn (kgl. Bygningsinsp.)/udvidelse af kontorerne i forhuset - Dommerboligen/lystryk. f. Birkedommerembedet Justitsministeriet Christen Borch, Kbh./opmåling af for- og sidehus i forb. m. en mindre indv. ombygn./lystryk Den tilsynsførende ark. f. Justitsmin./indv. ombygn./lystryk Alex Poulsen, Kbh. og Middelfart/stor indv. og mindre udv. ombygn.: dør i midtrisalit ændres til vindue/2 opmålings- og ombygningstegninger.

3 1998/2000/ Rådg.ing. H. Crone & J. Koch, Århus/nyt parkeringsanlæg/2 lystryk Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af indgangsparti til forhuset/lystryk. f. Silkeborg Politi Motorkontoret hv./bådehus og -bro ved Remstrup Å "til opbevaring af Silkeborg Fiskeriforenings patruljebåd, som også står til rådighed for politiet"/lystryk. f. Silkeborg Fiskeriforening. 1990/91 Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af og tilbygning til forhus/12 lystryk. f. Silkeborg Politi Motorkontoret Forsvarets Bygningstjeneste, Viborg/ombygn. af sidebygn./3 lystryk. [forhus: H/SKl] 2C Silkeborg Ting- og Arresthus. Tidl. Søndergade Iflg. Byggeanm./opførelse af "en interimistisk Kirke af Træ"/# tegn.mat. f. Methodistmenigheden v. M. Marcussen. NEDREVET landinsp. Axel Kristiansen/"Materialskur" af træ/# tegn.mat. f. enkefru A.K. Petersen, Rye, udlejet til Damus Møller. NEDREVET. 1919/21 R. Frimodt Clausen/Ting- og Arresthus/9 lystryk. f. Silkeborg Politi, Justitsministeriet Christen Borch, Kbh./udgravning af kælderrum/lystryk. 1944/45 Christen Borch, Kbh./ ombygn. af tagetage m. tilføjelse af 4 kviste mod Rosenørns Allé/3 lystryk. 1968/72-73 Alex Poulsen, Kbh./ombygn. og tilbygn. af 3-etages bygn. mod Rosenørns Allé/11 lystryk Alex Poulsen, Kbh./indretn. af ny ekspedition i stueetagen/3 lystryk. [NB] 2D Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./enfam.hus m. sidehus/# hm. f. politimesteren(?) K.P. Kristjansen/tilbygn. af entré og wc til beboelse/blåtryk. f. politimesteren, Justitsministeriet Thorvald Andersen (ark.)/om- og tilbygn. til beboelse/delvist farvelagt lystryk. [H] 3A-C Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./tofam.hus i to etager/# tegn.mat Iflg. Byggeanm., undertegnet af C. Jensen/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/# tegn. mat. f. bankdir. M. Grabow.

4 1998/2000/ /55 Niels H. Nielsen/tilbygn. af tre garager til sidehus/lystryk. f. assurandør L. Larsen Grill Imbiss Inventar Aps, Nørager, Rødekro/indretn. af restaurantbodega i stueetage/3 lystryk. f. C.G. Kirstein Larsen og Inga K. Petersen, udlejet til Åge M. Hansen Navneforandring til "Mongolsk Barbeque" Arkitekthuset i Silkeborg, Hostrupsgade 39/renovering af ejendommen samt gårdsanering/3 lystryk. f. Gurli Hansen. [H/NR] Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# tegn. mat. Jvf. dog opmålings- og ombygningstegn., 1980 og Byfningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/opførelse af halvtag/2 blyantstegninger. f. Silkeborg Husholdningsskole Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn./6 opmålings- og ombygningstegninger Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn. samt nyt tegltag/4 opmålingstegninger E. Olesen/indv. ombygn./5 lystryk Sven-Erik Lundorf/indv. ombygn. af stueetage/2 lystryk. f. ditto. [NK] 5 Tidl. Søndergade 44A. 1936/37 Max Pape/flerfam.hus i 3 etager med høj kælder med kontor og tegnestue/lystryk. f. sig selv Knud E. Kristiansen (ark.)/ombygn. af kælder- og tagetage/2 lystryk. f. Vagn J. Nonbo. [F] 6A Tidl. Søndergade 37. 6A og B udgjorde ét matr.nr. indtil opdeling i Jvf. Byggekort 1912, 1928 og Tilsyneladende ubebygget indtil dette år K.P. Kristjansen (tilskrevet)/kiosk i bindingsværk på hj. af Søndergade og jernbanen/usign. blåtryk. NEDREVET. f. mekaniker Hanelius Anton Jørgensen A. Ustrup/bygn. i en etage m. to butikker/blåtryk S. Sørensen (?, ark.)/tilbygn. af fotobutik mel bygn. og kiosken/blåtryk.

5 1998/2000/ Svend Aa. Rasmussen/forhøjelse af butikken m. en etage, samt tilbygn. af sidehus i to etager til lager/blåtryk. f. farvehandler A. Bug Jensen Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i 3 etager med delvis brug af og 1933-byggerierne, samt ny kioskbygn./3 delvist farvelagte blyants- og pennetegn. og 1 lystryk Max Pape/tilbygn. af garage til sidehus/2 lystryk Max Pape/påbygn. af én etage på sidehus - nu i 3 etager/lystryk Valdemar Juul/ombygn. og udvidelse af kioskbygn., "Central-Kiosken"/ lystryk. f. kioskejer Brønd Sørensen. [NK/F] 6B Tidl. Søndergade 37. Udgjorde til 1937 ét matr.nr. sammen med 6A. Jvf. Byggekort. i 1912 Iflg. Byggeanm./eksist. flerfam.hus m. sidehus/jvf. plan på 1912-tegn. og facade på 1922-tegn. - NEDREVET C. Jensen/større tilbygn. til sidehus/blåtryk. f. tandlæge Johansen K.P. Kristjansen/indretn. af butik i højre del af bygn./blåtryk f. mekaniker Hanelius Anton Sørensen A. Ustrup (tilskrivning)/tilføjelse af to kviste mod Søndergade/ blåtryk Max Pape/butiks- og beboelsesbyggeri i 4 etager, sam.byg. m. nr. 6A/ 2 lystryk. Se kopi under nr. 6A. f. farvehandler A. Berg Jensen Alfr. J. Mortensen/om- og tilbygn. til garage/lystryk. f. kontorass. Kirsten Rasmussen Alfr. J. Mortensen/sammenlægn. og ombygn. af barber- og gartnerbutik til fotoforretn./3 lystryk. [F] 7A Forsamlingsbygningen "Sønderport". Tidl. Søndergade 42. Jvf. dog Byggekortene 1913f, 1917ff, 1939ff. 1939/41 Max Pape - tegnet af Alfr. J. Mortensen/restaurant-, forsamlings- og beboelsesbyggeri m. 8 lejl, incl. 2 butikker/11 lystryk. f. ejendomsselskabet "Sønderport" DAI/opmåling af ejendommen med henblik indretning til hotel/ 9 lystryk. f. Hotel Sønderport DAI/ombygn. til hotel - i flere etager, bl.a. m. inddragelse af 7 lejl./9 lystryk DAI/indretn. af restauration i kælderlokale/4 lystryk. f. I/S Sønderport.

6 1998/2000/ DAI/indretn. af Hotel Sønderports stueetage til pensionistcenter/ 6 lystryk. f. Silkeborg kommunee erne Hedder Hotel Scandinavia. Ejet af CEVO INVEST A/S, Kbh. Ø Navneændring til Hotel Louisiana, med samme ejer Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/nedrivn. af scenen i den store teatersal og ombygn. af denne/# tegn.mat Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/indretn. af bowlingbane i den tidl. teatersal/13 lystryk. 1994/95 Leif Bendtsen, Åhavevej 36 (ark.)/nyindretn. af 16 hotelvær. på 1. og 2. sal/6 lystryk. f. Hotel Louisiana. 7B Kommunal grund. Tidligere Fællesbageriet. NEDREVET. 8 Silkeborg Motor Comgagni - Jaco Storkøb. omkr. 1890? /enfam.hus. - bygn. "E" på Byggekort, 1959, nu "Frisørhuset"/# hm. Opr. beliggende på matr.nr. 156c, som på et tidspunkt bliver indlemmet i 156d. Dette sker efter 1929, jvf. Byggekort af 1929 og før 1944, jvf. brev fra Silkeborg Motor Compagni til bygningsinsp. A.C. Søndergaard. [H - bl. af nyromanik og nygotik] 1919 Edv. Jensen/garagebygn. af træ/blåtryk. f. automobilhandler M. Alfang. NEDREVET Iflg. Byggekort/kontor- og garagebygn. i én etage/# tegn.mat. NEDREVET Niels H. Nielsen/benzinanlæg/2 lystryk. f. Silkeborg Motor Compagni. NEDREVET. før 1959 Iflg. Byggekort/lagerbygn. i 2 etager bag bygn. "E" på Byggekort, 1969/ # tegn.mat. NEDREVET. 1959/60 Knud Sørensen/værkstedshal og administrationsbygn. - indgår i de nuv. Jaco-bygn./3 lystryk og Byggekort. 1974/77 M.I.M./LEGRA v. Hans Ernst Olsen, Ølstykke/indretn. af Jaco Storkøb i eksist. bygninger./7 lystryk. f. Jaco Storkøb v. C.B. Jacobsen, Randers. (1989/90 Ejner Olesen/tilbygn. af byggeri på 2 1/2 etage mod Chr. 8 Vej/ 2 lystryk. f. dir. Johs. Kruse. IKKE REALISERET). 1991/92 Dansk Butikstjeneste A/S, Egå og Horsens/indv. ombygn./3 lystryk. f. Kommanditselskabet af , v. Marie Kruse, Chr. 8 Vej 2A.1. [Bl] 9A-H Sammenlægning af de tidl. numre, Søndergade 38 og 40, hhv. matr.nr. 161 og 162a, i forb. m. nybyggeri Alt eksist. byggeri nedrives.

7 1998/2000/ /93 Årstiderne Arkitekter A/S /boligbyggeri i 4 etager som randbyggeri mod gaden samt punkthus i gården, indeh. 29 ældreboliger/ 23 lystryk. f. Midtjysk Boligselskab, Silkeborg afd Iflg. BBR-opl./tofam.hus i 2 etager mod gade, 3 mod gård/ /# tegn.mat. Jvf. dog 1938-tegn C. Riegels-Jensen (tømrermester)/indretn. af del af sidebygn. til vognport/delvist farvelagt pennetegn. f. slagtermester Chr. Bentzen Max Pape/tilføjelse af kviste mod gade og gård/lystryk. f. kreaturhandler L. Skærbæk Max Pape/gadekvisten udbygges til fuld etage/lystryk. f. Niels Skærbæk. [opr. NR] Iflg. BBR-opl. [forkert dat. må være tidl.]/tofam.hus i 2 etager mod gade, 3 mod gård/# hm. Jvf. dog 1925-tegn Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af to altaner på havesiden/blåtryk. f. kordegn Holst. [NR] 14 (1917 Iflg. breve til Bygningskommissionen fra Edv. Jensen/forslag til boligbyggeri/# tegn.mat. f. grosserer J. Christiansen. IKKE REALISERET). 1918/19 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 etager/2 blåtryk. f. tømrermester C. Riegels-Jensen Knud Sørensen/tilføjelse af kviste mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetage/lystryk. f. mejeribestyrer William Hansen. 1961/62 hv./garageanlæg i gården/lystryk f. købmd. A. Kruse. [H - middelalder] Iflg. BBR-opl./boligbebyggelse i 3 etager samt materielhus som sidebygn. Endv. fritliggende vaskehus - NEDREVET senest 1969/# tegn.mat hv./dobbeltgarage/pennetegn. f. kioskejer Frits Damhave. [SKl/NR] Anton Rosen/flerfam.hus i 3 etager og sidebygn., indeh. 6 lejl. incl. butik / #tegn. mat. Jvf. dog opmålingstegninger m.m., 1948 f. tømrermester C. Riegels-Jensen.

8 1998/2000/ /49 Knud Sørensen/tilføjelse af 3 tagkviste mod gaden i forb. m. ombygn. af loftsetagen. Endv. ombygn. af butik til beboelse/ 2 lystryk: opmålingstegn. samt tegn. efter ombygn. f. murermester Søren Bjørn Rådg.ing.fa. Søren Jensen, Silkeborg/opsætning af nye altaner mod gård/ lystryk. f. Carl Keld Jacobsen. [H/J] 20 (1901 Iflg. brev til Bygningskommissionen/ansøgn. om tilladelse til et 3-etages boligbyggeri/# tegn.mat. f. tømrermester C. Riegels-Jensen. IKKE REALISERET). (1906 Iflg. Byggeanm./opførelse af "en 3 Etages Bygning"/# tegn.mat. IKKE REALISERET). 1930/31 Knud Sørensen/boligbyggeri i 3 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 8 lejl./3 lystryk. f. tømrermester Alfred Nielsen Årstiderne Arkitekter A/S /opførelse af parkeringsanlæg med 4 carporte og 2 garager/3 lystryk. f. Herm. Rasmussen A/S, Ejendomsselskab. [NK m. F-detaljer] Iflg. Byggeanm./opførelse af brandgavl/# tegn.mat. f. enkefru Strøyberg. 1912/13/14 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet kælder og mansartetage, indeh. 3 lejl./3 blåtryk. f. sig selv K.P. Kristjansen/lysthus i haveskel/blåtryk. f. sig selv. [H/NB - fint hus i nybarok, Kristjansens første, eget hus i byen] 24 (1900 Iflg. BBR-opl. er huset opført i Kan ikke passe! Jvf. nedenfor). 1905/06 K.P. Kristjansen og svarbrev fra Justitsmin./flerfam. i 2 etager med udnyttet kælder- og tagetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk. f. murermester Peter Jensen Sehested E. Svendsen Pedersen/kvistvindue ændret til lige, øverste afslutn. i forb.m. ombygn. af tagetage/2 lystryk Kjeldsen & Kristjansen Totalbyg A/S/ombygn. i forb. indretn. af ejendomsmæglerforretning i stueetagen/lystryk. f. Anni og John Gissel hv./ny dør i facade i stedet for vindue/lystryk. [H m. J-detaljer. Huset må være Kristjansens første nybyggeri i byen] Edv. Jensen/enfam.hus/4 blåtryk. f. Jes Klindt Johan Richter, Århus/carport i gård/lystryk. f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen.

9 1998/2000/ Johs. Mulig/indv. ombygn./3 lystryk. f. Apostolsk Kirke v. forstander Johs Mulig. [NB - en meget smuk bygn.] Iflg. BBR-opl./flerfam.hus i 3 etager, indeh. 3 lejl./# tegn.mat. Jvf. dog opmålingstegninger, S. Gonnov Nielsen (ing.)/opmåling af ejendommen/4 lystryk: etageplan- og snittegn. f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen. [H m. J-detaljer. Sent!] Iflg BBR-opl./dobbelthus i én etage m. udnyttet tagetage og fuld kælderetage mod gård, indeh. 4 lejl./# tegn.mat. Jvf. dog opmålings- og ombygningstegn., hhv og 67. [Dat. kan ikke passe! Må være opført jvf. det identiske nr. 32] 1966 Svend Hansen (ing.)/opmåling af ejendommen/lystryk: etageplanog snittegn. f. murermester Svend Bjørn A/S Svend Hansen (ing.)/3-dobbelt garageanlæg/lystryk Svend Hansen (ing.)/indv. ombygn./lystryk m. facaderids. [SKl] Parkeringskælder v. Torvecentret. 32 (Zelt- [1900/05 hv./én- eller tofam.hus i én etage m. sidehus mod nr. 30/# hm. nersvej) Jvf. dog Byggekort, ] 1915 Iflg. Byggeattest/opførelse af sidebygn. mod Zeltnersvej, indeh. redskabsrum/# tegn.mat. f. forligsmægler J. Sehested K. Sangill (hv.)/tilbygn. af garage til sidehus mod nr. 30/ pennetegn. [SKl] 34 (Zelt- 1914/15 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 og sidehus i 2 etager, indeh. nersvej) 6 lejl. incl. hjørnebutik/4 blåtryk. f. købmd. S.Chr. Jensen K.P. Kristjansen/3-dobbelt garageanlæg/blåtryk Alfr. J. Mortensen/tilbygn. af trappehus m.v. på gårdsiden/ 3 lystryk. f. murermester Søren Bjørn.

10 1998/2000/ Svend Hansen (ing.)/tilbygn. af cykel- og redskabsskur til garage/ lystryk. [H/NB] /15 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk. f. murermestrene Peter J. Sehested og Jens Sørensen. 1989/90 Leif Bendtsen (ark.)/om- og tilbygn. i 3 etager m. høj kælder til gårdsiden/5 lystryk. f. guldsmed Carsten Gandrup m.fl. [H/NB] Alfr. J. Mortensen/transformatorstation/lystryk. f. Silkeborg Elværk. NEDLAGT/NEDREVET Iflg. Byggeanm./opførelse af 2 latrinbygn./# tegn.mat. f. enkefru Strøyberg. NEDREVET Iflg. Byggeanm./forhøjelse af port/# tegn.mat. 1927/28 K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk. f. fyrbøder N.P.M. Kjær F. Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gade, samt tilføjelse af kvist mod gård i forb.m. indretn. af lejl. i tagetage/lystryk Aksel Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gård/pennetegn. f. fru E.J.P. Hansen. [NK] 52 Opr. del af Hovedgårdens Vestre længe. [ Hele længen indrettes til boliger for papirfabrikkens arbejdere, ialt 13 boliger/intet tegn.mat. af og for Michael Drewsen] 1912 Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til købmd. Martin Henriksen og murermester Chr. Nielsen af enkefru Gyda Strøyberg Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til Peder Jessen af M. Henriksen og Chr. Nielsen. (nr. 52)? Solgt til snedker Magnus Kjær af Peder Jessen Aksel Hansen (hv.)/tilføjelse af tagkvist og tilbygn. af WC, begge på gårdsiden/lystryk. f. enkefru Andrea Kjær. [SKl] /30 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 3 lejl. incl. butik/blåtryk. f. murermester Magnus Jørgensen.

11 1998/2000/ Alfr.J. Mortensen - iflg. brev fra Arbejdstilsynet til Bygningsinsp./ indretn. af vinstue i stueetagen/# tegn.mat. f. Inger Dorthe Hansen (som lejer). [opr. NK] C. Jensen/opførelse af "en Bygning til Automobilgarage, Vognport m.m. samt en Latrinbygning". Endv. en portgennemkørsel/2 blåtryk. f. vognmd. H. Hørdum. NEDREVET Hans Chr. Rasmussen/flerfam.hus i 2 etaget med mansartetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk, men uden facadetegn. f. murermester S.J. Sørensen. [H/NK - m. tidlige F-detaljer] (nr.58) 1916 K.P. Kristjansen/enfam.hus m. midtrisalit og garage - mod nr. 56/ blåtryk. f. Th. Jensen. (nr. 60) 1917 Iflg. Byggeanm. Peter Lund (hv.)/værkstedsbygn. i 2 etager mod Østergade/# tegn.mat. f. fabrikant L.C. Andersen. 1924/25 K.P. Kristjansen/garage m. åbent halvtag i gården/blåtryk. f. sukkervarerfabrikant A. Albertsen A. Ustrup/forhøjelse af garage med én etage og ombygn. til lager/ lystryk. f. fabrikant C. Fryland Clausen E. Svendsen Pedersen/planopmåling af ejendommen/lystryk. (nr. 58) 1943 E. Svendsen Pedersen/indv. ombygn. af 1916-huset til kontor- og lagerfunktioner/lystryk. (nr. 60) 1949 E. Svendsen Pedersen/mindre tilbygn. til og ombygn. af værkstedsbygn./lystryk Hedder Midtjydsk Sukkervarefabrik. (nr. 60) 1976 F. Højstrup Christensen (ing.)/nyt vindues- og dørparti samt indv. ombygn. af 1917-værkstedsbygn./lystryk. f. sig selv, udlejet til Erik Rasmussens Begravelsesforretning (nr.58) 1979 F. Højstrup Christensen (ing.)/indretn. af værksted m. butik i 1916-garagen mod nr. 56/ lystryk. f. sig selv til udlejning. (nr. 58) 1982 F. Højstrup Christensen (ing.)/ombygn. af butik i 1916-huset/ lystryk. f. sig selv til udlejning F. Højstrup Christensen (ing.)/udfyldning af gård med bygn. til serigrafirum og lager/lystryk. f. sig selv. i 1997 Nr. 58 og gårdudfyldningen er nu Piano- og klaverstemningsbutik. [Bl - stærkt forbygget]

12 1998/2000/ og Øster Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 9 lejl. incl. hjørnebutik/3 blåtryk. f. automobilforhandler L.C. Andersen. [Vejrhanen bliver i udførelsen udskiftet med den for Kristjansen karakteristiske kugledekoration] 1917 K.P. Kristjansen/tilmuring af dør i hjørnebutik/blåtryk af stueplan Jul. Moll/udvidelse af butiksfacade m. nyt vindue - butikken altså blevet reetableret/lystryk. f. købmd. Aage A. Jacobsen. 1966/67 Bygum Clausen og Gunnar Tinning (ark.), Århus/stor ombygn. af tidl. slagterforretn. til cafeteria. Omfatter hele stueetagen samt Chr. 8 Vej 62 og kontor og personalerum på 1. sal. Endv. større facadeombygning./5 lystryk. f. firmaet "Special Smørrebrød" Hans Skovbo Hansen (ark.), Ølgod/indretn. af køkkenudstilling i eksist. butik/2 lystryk. f. HTH-køkkenet, Ølgod. [H/NB] Frederiksberggade. Opr. hed gaden kun Frederiksberggade til Lyngbygade. Herefter Horsensvej. Først omkring efter stormfaldet i Kobskoven, og kommunens køb af denne fra staten - kom hele strækningen til at hedde Frederiksberggade. 1 og Jernbane- i 1900? /eksist. for- og sidehus/# hm. stræde 2A 1900 Iflg. Andragende til Justitsmin. fra Silkeborg By og Birks Politikammer på vegne af A.M. Krüger/mindre ombygn. af og tilbygn. til sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog Byggekort, f. detailhandler A.M. Krüger Iflg. Byggekort/udstykning af parcel, Jernbanevej, nr. 2 f. slagter J. Jørgensen. Af plantegningen fremgår, at grunden har indeholdt en 2-etages beboelsesbygn. som forhus og en sidebygn. m. stald m.v. NEDREVET. 1931/32 Knud Sørensen/boligbyggeri i 4 etager, indeh. 14 lejl. (6 ét-vær. m. alkove, 5 to-vær. og 3 tre-vær.) samt 3 butikker/7 lystryk. f. dir. W. Heineke. [F m. NK-træk] Iflg. BBR-opl./udhus som sidebygn./# hm.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel.

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel. Matr. nr. 421ez Randers Markjorder Randers Kommune Anmelder: Bjørn Christiansen er Jordsmonnet 2 8900 Randers J.nr.: 20-252 Der gøres opmærksom på, at nærværende anmeldelse og fortegnelse samt tilhørende

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere