Chr. 8. Vej. 1998/2000/ S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]"

Transkript

1 1998/2000/ S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades omfattende sanering blev hotellet i 1938 nedrevet og Chr. 8. Vej ført tværs over gaden med retning mod Alderslyst. Chr.8. Vej afløste dermed den gamle Viborgvej (Godthåbsvej) som den direkte forbindelse fra den indre by til Alderslyst. De stærkt stigende trafikale problemer i Midtbyen op igennem 1960-erne, og især i tilknytning til Chr. 8. Vej og Østergade, medførte endvidere, at kommunen i årene opkøbte hele den gamle karre Kirkebakken-Fredensgade-Chr. 8. Vej med henblik på bortsanering. Det skete i al væsentligt i med særlig henblik på en stor udvidelse af Chr. 8. Vej. På det tilbageværende areal blev anlagt en central busholdeplads, som igen i blev erstattet af det nuv. Torvecenter m.v. og den nuv. busterminal. De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de bortsanerede ejendomme Chr. 8 Vej 1-39 befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: Chr. 8. Vej 1 // LA, KTP 444, // // , // , // , 485, // // // // // , // , // , // Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./to-etages bygn. - incl. høj kælder - m. udnyttet mansartetage, indeh. 2 lejl. samt kælderbutik/# tegn.mat.; jvf. dog 1944-tegn N.P. Sørensen (murermester)/ombygn. af butik i kældeetage/penneog blyantstegn. f. sig selv Max Pape/nyindretn. af kælderbutik (i forhus) og indretn. af pølsemageri og røgeri (i side-baghus)/lystryk m. opmålingsog ombygningstegninger. f. slagtermester G. Brønd Niels H. Nielsen/ombygn. af kælderbutik/lystryk. f. installatør Breinholm Jørgensen Henning Dammeyer/indv. ombygn./2 lystryk. f. Preben Kjeldsen.

2 1998/2000/ Arkitektfa. Jens Jensen, Ikast/indretn. af lager og garage i side-baghus/lystryk. f. malerfa. Niels L. Sejthen hv./indretn. af kælderbutik til Café Paradis/kuglerpen- og blyantstegn. f. Charlotte Lam og Allan Bernth. [H] 2A Tidl. Søndergade hv./tilbygn. af brænderum til eksist. skur - et sidehus/pennetegn. f. frk. Amalie Kirkegaard. NEDREVET. 1939/40 Max Pape/værkstedsbygn. m.v. som side- og baghus/lystryk. f. motorcykelfabrikant C. Heiberg Andersen Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i to etager m. udnyttet tagetage/2 lystryk - alternative forslag Knud Lisberg/tilbygn. af ny, stor værkstedsbygn. bagerst på grunden, bag den eksist. værkstedsbygn./lystryk Erik M. Pedersen, Ry/indretn. af kontorer i de eksist. udstillingsog værkstedsbygn./pennetegn. f. automobilforhandler Folmer Hansen, udlejet til Silkeborg Politi hv./tilføjelse af tredelte tagvinduer til gade og gård, samt altan mod gård./2 lystryk. 1980/81 Jørn Schøler/ombygn. af eksist. kontorlokaler til lægeklinik/ 3 lystryk. [1942-bygn.: F/T] 2B Tidl. Søndergade 45. (Rosen- ørns Allé) 1888 Iflg. BBR-opl./dommerbolig i en etage m. midtrisalit samt sidehus/ # tegn.mat. Jvf. dog opmålingstegn., f. birkedommer Adler Lund K.P. Kristjansen/ombygn. af sidehus: "Økonomibygningen ved Borgmesterboligen"/blåtryk. f. Silkeborg kommune - Borgmesterembedet Viggo Norn (kgl. Bygningsinsp.)/udvidelse af kontorerne i forhuset - Dommerboligen/lystryk. f. Birkedommerembedet Justitsministeriet Christen Borch, Kbh./opmåling af for- og sidehus i forb. m. en mindre indv. ombygn./lystryk Den tilsynsførende ark. f. Justitsmin./indv. ombygn./lystryk Alex Poulsen, Kbh. og Middelfart/stor indv. og mindre udv. ombygn.: dør i midtrisalit ændres til vindue/2 opmålings- og ombygningstegninger.

3 1998/2000/ Rådg.ing. H. Crone & J. Koch, Århus/nyt parkeringsanlæg/2 lystryk Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af indgangsparti til forhuset/lystryk. f. Silkeborg Politi Motorkontoret hv./bådehus og -bro ved Remstrup Å "til opbevaring af Silkeborg Fiskeriforenings patruljebåd, som også står til rådighed for politiet"/lystryk. f. Silkeborg Fiskeriforening. 1990/91 Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af og tilbygning til forhus/12 lystryk. f. Silkeborg Politi Motorkontoret Forsvarets Bygningstjeneste, Viborg/ombygn. af sidebygn./3 lystryk. [forhus: H/SKl] 2C Silkeborg Ting- og Arresthus. Tidl. Søndergade Iflg. Byggeanm./opførelse af "en interimistisk Kirke af Træ"/# tegn.mat. f. Methodistmenigheden v. M. Marcussen. NEDREVET landinsp. Axel Kristiansen/"Materialskur" af træ/# tegn.mat. f. enkefru A.K. Petersen, Rye, udlejet til Damus Møller. NEDREVET. 1919/21 R. Frimodt Clausen/Ting- og Arresthus/9 lystryk. f. Silkeborg Politi, Justitsministeriet Christen Borch, Kbh./udgravning af kælderrum/lystryk. 1944/45 Christen Borch, Kbh./ ombygn. af tagetage m. tilføjelse af 4 kviste mod Rosenørns Allé/3 lystryk. 1968/72-73 Alex Poulsen, Kbh./ombygn. og tilbygn. af 3-etages bygn. mod Rosenørns Allé/11 lystryk Alex Poulsen, Kbh./indretn. af ny ekspedition i stueetagen/3 lystryk. [NB] 2D Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./enfam.hus m. sidehus/# hm. f. politimesteren(?) K.P. Kristjansen/tilbygn. af entré og wc til beboelse/blåtryk. f. politimesteren, Justitsministeriet Thorvald Andersen (ark.)/om- og tilbygn. til beboelse/delvist farvelagt lystryk. [H] 3A-C Tidl. Søndergade Iflg. BBR-opl./tofam.hus i to etager/# tegn.mat Iflg. Byggeanm., undertegnet af C. Jensen/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/# tegn. mat. f. bankdir. M. Grabow.

4 1998/2000/ /55 Niels H. Nielsen/tilbygn. af tre garager til sidehus/lystryk. f. assurandør L. Larsen Grill Imbiss Inventar Aps, Nørager, Rødekro/indretn. af restaurantbodega i stueetage/3 lystryk. f. C.G. Kirstein Larsen og Inga K. Petersen, udlejet til Åge M. Hansen Navneforandring til "Mongolsk Barbeque" Arkitekthuset i Silkeborg, Hostrupsgade 39/renovering af ejendommen samt gårdsanering/3 lystryk. f. Gurli Hansen. [H/NR] Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# tegn. mat. Jvf. dog opmålings- og ombygningstegn., 1980 og Byfningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/opførelse af halvtag/2 blyantstegninger. f. Silkeborg Husholdningsskole Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn./6 opmålings- og ombygningstegninger Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn. samt nyt tegltag/4 opmålingstegninger E. Olesen/indv. ombygn./5 lystryk Sven-Erik Lundorf/indv. ombygn. af stueetage/2 lystryk. f. ditto. [NK] 5 Tidl. Søndergade 44A. 1936/37 Max Pape/flerfam.hus i 3 etager med høj kælder med kontor og tegnestue/lystryk. f. sig selv Knud E. Kristiansen (ark.)/ombygn. af kælder- og tagetage/2 lystryk. f. Vagn J. Nonbo. [F] 6A Tidl. Søndergade 37. 6A og B udgjorde ét matr.nr. indtil opdeling i Jvf. Byggekort 1912, 1928 og Tilsyneladende ubebygget indtil dette år K.P. Kristjansen (tilskrevet)/kiosk i bindingsværk på hj. af Søndergade og jernbanen/usign. blåtryk. NEDREVET. f. mekaniker Hanelius Anton Jørgensen A. Ustrup/bygn. i en etage m. to butikker/blåtryk S. Sørensen (?, ark.)/tilbygn. af fotobutik mel bygn. og kiosken/blåtryk.

5 1998/2000/ Svend Aa. Rasmussen/forhøjelse af butikken m. en etage, samt tilbygn. af sidehus i to etager til lager/blåtryk. f. farvehandler A. Bug Jensen Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i 3 etager med delvis brug af og 1933-byggerierne, samt ny kioskbygn./3 delvist farvelagte blyants- og pennetegn. og 1 lystryk Max Pape/tilbygn. af garage til sidehus/2 lystryk Max Pape/påbygn. af én etage på sidehus - nu i 3 etager/lystryk Valdemar Juul/ombygn. og udvidelse af kioskbygn., "Central-Kiosken"/ lystryk. f. kioskejer Brønd Sørensen. [NK/F] 6B Tidl. Søndergade 37. Udgjorde til 1937 ét matr.nr. sammen med 6A. Jvf. Byggekort. i 1912 Iflg. Byggeanm./eksist. flerfam.hus m. sidehus/jvf. plan på 1912-tegn. og facade på 1922-tegn. - NEDREVET C. Jensen/større tilbygn. til sidehus/blåtryk. f. tandlæge Johansen K.P. Kristjansen/indretn. af butik i højre del af bygn./blåtryk f. mekaniker Hanelius Anton Sørensen A. Ustrup (tilskrivning)/tilføjelse af to kviste mod Søndergade/ blåtryk Max Pape/butiks- og beboelsesbyggeri i 4 etager, sam.byg. m. nr. 6A/ 2 lystryk. Se kopi under nr. 6A. f. farvehandler A. Berg Jensen Alfr. J. Mortensen/om- og tilbygn. til garage/lystryk. f. kontorass. Kirsten Rasmussen Alfr. J. Mortensen/sammenlægn. og ombygn. af barber- og gartnerbutik til fotoforretn./3 lystryk. [F] 7A Forsamlingsbygningen "Sønderport". Tidl. Søndergade 42. Jvf. dog Byggekortene 1913f, 1917ff, 1939ff. 1939/41 Max Pape - tegnet af Alfr. J. Mortensen/restaurant-, forsamlings- og beboelsesbyggeri m. 8 lejl, incl. 2 butikker/11 lystryk. f. ejendomsselskabet "Sønderport" DAI/opmåling af ejendommen med henblik indretning til hotel/ 9 lystryk. f. Hotel Sønderport DAI/ombygn. til hotel - i flere etager, bl.a. m. inddragelse af 7 lejl./9 lystryk DAI/indretn. af restauration i kælderlokale/4 lystryk. f. I/S Sønderport.

6 1998/2000/ DAI/indretn. af Hotel Sønderports stueetage til pensionistcenter/ 6 lystryk. f. Silkeborg kommunee erne Hedder Hotel Scandinavia. Ejet af CEVO INVEST A/S, Kbh. Ø Navneændring til Hotel Louisiana, med samme ejer Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/nedrivn. af scenen i den store teatersal og ombygn. af denne/# tegn.mat Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/indretn. af bowlingbane i den tidl. teatersal/13 lystryk. 1994/95 Leif Bendtsen, Åhavevej 36 (ark.)/nyindretn. af 16 hotelvær. på 1. og 2. sal/6 lystryk. f. Hotel Louisiana. 7B Kommunal grund. Tidligere Fællesbageriet. NEDREVET. 8 Silkeborg Motor Comgagni - Jaco Storkøb. omkr. 1890? /enfam.hus. - bygn. "E" på Byggekort, 1959, nu "Frisørhuset"/# hm. Opr. beliggende på matr.nr. 156c, som på et tidspunkt bliver indlemmet i 156d. Dette sker efter 1929, jvf. Byggekort af 1929 og før 1944, jvf. brev fra Silkeborg Motor Compagni til bygningsinsp. A.C. Søndergaard. [H - bl. af nyromanik og nygotik] 1919 Edv. Jensen/garagebygn. af træ/blåtryk. f. automobilhandler M. Alfang. NEDREVET Iflg. Byggekort/kontor- og garagebygn. i én etage/# tegn.mat. NEDREVET Niels H. Nielsen/benzinanlæg/2 lystryk. f. Silkeborg Motor Compagni. NEDREVET. før 1959 Iflg. Byggekort/lagerbygn. i 2 etager bag bygn. "E" på Byggekort, 1969/ # tegn.mat. NEDREVET. 1959/60 Knud Sørensen/værkstedshal og administrationsbygn. - indgår i de nuv. Jaco-bygn./3 lystryk og Byggekort. 1974/77 M.I.M./LEGRA v. Hans Ernst Olsen, Ølstykke/indretn. af Jaco Storkøb i eksist. bygninger./7 lystryk. f. Jaco Storkøb v. C.B. Jacobsen, Randers. (1989/90 Ejner Olesen/tilbygn. af byggeri på 2 1/2 etage mod Chr. 8 Vej/ 2 lystryk. f. dir. Johs. Kruse. IKKE REALISERET). 1991/92 Dansk Butikstjeneste A/S, Egå og Horsens/indv. ombygn./3 lystryk. f. Kommanditselskabet af , v. Marie Kruse, Chr. 8 Vej 2A.1. [Bl] 9A-H Sammenlægning af de tidl. numre, Søndergade 38 og 40, hhv. matr.nr. 161 og 162a, i forb. m. nybyggeri Alt eksist. byggeri nedrives.

7 1998/2000/ /93 Årstiderne Arkitekter A/S /boligbyggeri i 4 etager som randbyggeri mod gaden samt punkthus i gården, indeh. 29 ældreboliger/ 23 lystryk. f. Midtjysk Boligselskab, Silkeborg afd Iflg. BBR-opl./tofam.hus i 2 etager mod gade, 3 mod gård/ /# tegn.mat. Jvf. dog 1938-tegn C. Riegels-Jensen (tømrermester)/indretn. af del af sidebygn. til vognport/delvist farvelagt pennetegn. f. slagtermester Chr. Bentzen Max Pape/tilføjelse af kviste mod gade og gård/lystryk. f. kreaturhandler L. Skærbæk Max Pape/gadekvisten udbygges til fuld etage/lystryk. f. Niels Skærbæk. [opr. NR] Iflg. BBR-opl. [forkert dat. må være tidl.]/tofam.hus i 2 etager mod gade, 3 mod gård/# hm. Jvf. dog 1925-tegn Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af to altaner på havesiden/blåtryk. f. kordegn Holst. [NR] 14 (1917 Iflg. breve til Bygningskommissionen fra Edv. Jensen/forslag til boligbyggeri/# tegn.mat. f. grosserer J. Christiansen. IKKE REALISERET). 1918/19 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 etager/2 blåtryk. f. tømrermester C. Riegels-Jensen Knud Sørensen/tilføjelse af kviste mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetage/lystryk. f. mejeribestyrer William Hansen. 1961/62 hv./garageanlæg i gården/lystryk f. købmd. A. Kruse. [H - middelalder] Iflg. BBR-opl./boligbebyggelse i 3 etager samt materielhus som sidebygn. Endv. fritliggende vaskehus - NEDREVET senest 1969/# tegn.mat hv./dobbeltgarage/pennetegn. f. kioskejer Frits Damhave. [SKl/NR] Anton Rosen/flerfam.hus i 3 etager og sidebygn., indeh. 6 lejl. incl. butik / #tegn. mat. Jvf. dog opmålingstegninger m.m., 1948 f. tømrermester C. Riegels-Jensen.

8 1998/2000/ /49 Knud Sørensen/tilføjelse af 3 tagkviste mod gaden i forb. m. ombygn. af loftsetagen. Endv. ombygn. af butik til beboelse/ 2 lystryk: opmålingstegn. samt tegn. efter ombygn. f. murermester Søren Bjørn Rådg.ing.fa. Søren Jensen, Silkeborg/opsætning af nye altaner mod gård/ lystryk. f. Carl Keld Jacobsen. [H/J] 20 (1901 Iflg. brev til Bygningskommissionen/ansøgn. om tilladelse til et 3-etages boligbyggeri/# tegn.mat. f. tømrermester C. Riegels-Jensen. IKKE REALISERET). (1906 Iflg. Byggeanm./opførelse af "en 3 Etages Bygning"/# tegn.mat. IKKE REALISERET). 1930/31 Knud Sørensen/boligbyggeri i 3 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 8 lejl./3 lystryk. f. tømrermester Alfred Nielsen Årstiderne Arkitekter A/S /opførelse af parkeringsanlæg med 4 carporte og 2 garager/3 lystryk. f. Herm. Rasmussen A/S, Ejendomsselskab. [NK m. F-detaljer] Iflg. Byggeanm./opførelse af brandgavl/# tegn.mat. f. enkefru Strøyberg. 1912/13/14 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet kælder og mansartetage, indeh. 3 lejl./3 blåtryk. f. sig selv K.P. Kristjansen/lysthus i haveskel/blåtryk. f. sig selv. [H/NB - fint hus i nybarok, Kristjansens første, eget hus i byen] 24 (1900 Iflg. BBR-opl. er huset opført i Kan ikke passe! Jvf. nedenfor). 1905/06 K.P. Kristjansen og svarbrev fra Justitsmin./flerfam. i 2 etager med udnyttet kælder- og tagetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk. f. murermester Peter Jensen Sehested E. Svendsen Pedersen/kvistvindue ændret til lige, øverste afslutn. i forb.m. ombygn. af tagetage/2 lystryk Kjeldsen & Kristjansen Totalbyg A/S/ombygn. i forb. indretn. af ejendomsmæglerforretning i stueetagen/lystryk. f. Anni og John Gissel hv./ny dør i facade i stedet for vindue/lystryk. [H m. J-detaljer. Huset må være Kristjansens første nybyggeri i byen] Edv. Jensen/enfam.hus/4 blåtryk. f. Jes Klindt Johan Richter, Århus/carport i gård/lystryk. f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen.

9 1998/2000/ Johs. Mulig/indv. ombygn./3 lystryk. f. Apostolsk Kirke v. forstander Johs Mulig. [NB - en meget smuk bygn.] Iflg. BBR-opl./flerfam.hus i 3 etager, indeh. 3 lejl./# tegn.mat. Jvf. dog opmålingstegninger, S. Gonnov Nielsen (ing.)/opmåling af ejendommen/4 lystryk: etageplan- og snittegn. f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen. [H m. J-detaljer. Sent!] Iflg BBR-opl./dobbelthus i én etage m. udnyttet tagetage og fuld kælderetage mod gård, indeh. 4 lejl./# tegn.mat. Jvf. dog opmålings- og ombygningstegn., hhv og 67. [Dat. kan ikke passe! Må være opført jvf. det identiske nr. 32] 1966 Svend Hansen (ing.)/opmåling af ejendommen/lystryk: etageplanog snittegn. f. murermester Svend Bjørn A/S Svend Hansen (ing.)/3-dobbelt garageanlæg/lystryk Svend Hansen (ing.)/indv. ombygn./lystryk m. facaderids. [SKl] Parkeringskælder v. Torvecentret. 32 (Zelt- [1900/05 hv./én- eller tofam.hus i én etage m. sidehus mod nr. 30/# hm. nersvej) Jvf. dog Byggekort, ] 1915 Iflg. Byggeattest/opførelse af sidebygn. mod Zeltnersvej, indeh. redskabsrum/# tegn.mat. f. forligsmægler J. Sehested K. Sangill (hv.)/tilbygn. af garage til sidehus mod nr. 30/ pennetegn. [SKl] 34 (Zelt- 1914/15 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 og sidehus i 2 etager, indeh. nersvej) 6 lejl. incl. hjørnebutik/4 blåtryk. f. købmd. S.Chr. Jensen K.P. Kristjansen/3-dobbelt garageanlæg/blåtryk Alfr. J. Mortensen/tilbygn. af trappehus m.v. på gårdsiden/ 3 lystryk. f. murermester Søren Bjørn.

10 1998/2000/ Svend Hansen (ing.)/tilbygn. af cykel- og redskabsskur til garage/ lystryk. [H/NB] /15 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk. f. murermestrene Peter J. Sehested og Jens Sørensen. 1989/90 Leif Bendtsen (ark.)/om- og tilbygn. i 3 etager m. høj kælder til gårdsiden/5 lystryk. f. guldsmed Carsten Gandrup m.fl. [H/NB] Alfr. J. Mortensen/transformatorstation/lystryk. f. Silkeborg Elværk. NEDLAGT/NEDREVET Iflg. Byggeanm./opførelse af 2 latrinbygn./# tegn.mat. f. enkefru Strøyberg. NEDREVET Iflg. Byggeanm./forhøjelse af port/# tegn.mat. 1927/28 K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk. f. fyrbøder N.P.M. Kjær F. Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gade, samt tilføjelse af kvist mod gård i forb.m. indretn. af lejl. i tagetage/lystryk Aksel Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gård/pennetegn. f. fru E.J.P. Hansen. [NK] 52 Opr. del af Hovedgårdens Vestre længe. [ Hele længen indrettes til boliger for papirfabrikkens arbejdere, ialt 13 boliger/intet tegn.mat. af og for Michael Drewsen] 1912 Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til købmd. Martin Henriksen og murermester Chr. Nielsen af enkefru Gyda Strøyberg Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til Peder Jessen af M. Henriksen og Chr. Nielsen. (nr. 52)? Solgt til snedker Magnus Kjær af Peder Jessen Aksel Hansen (hv.)/tilføjelse af tagkvist og tilbygn. af WC, begge på gårdsiden/lystryk. f. enkefru Andrea Kjær. [SKl] /30 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 3 lejl. incl. butik/blåtryk. f. murermester Magnus Jørgensen.

11 1998/2000/ Alfr.J. Mortensen - iflg. brev fra Arbejdstilsynet til Bygningsinsp./ indretn. af vinstue i stueetagen/# tegn.mat. f. Inger Dorthe Hansen (som lejer). [opr. NK] C. Jensen/opførelse af "en Bygning til Automobilgarage, Vognport m.m. samt en Latrinbygning". Endv. en portgennemkørsel/2 blåtryk. f. vognmd. H. Hørdum. NEDREVET Hans Chr. Rasmussen/flerfam.hus i 2 etaget med mansartetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk, men uden facadetegn. f. murermester S.J. Sørensen. [H/NK - m. tidlige F-detaljer] (nr.58) 1916 K.P. Kristjansen/enfam.hus m. midtrisalit og garage - mod nr. 56/ blåtryk. f. Th. Jensen. (nr. 60) 1917 Iflg. Byggeanm. Peter Lund (hv.)/værkstedsbygn. i 2 etager mod Østergade/# tegn.mat. f. fabrikant L.C. Andersen. 1924/25 K.P. Kristjansen/garage m. åbent halvtag i gården/blåtryk. f. sukkervarerfabrikant A. Albertsen A. Ustrup/forhøjelse af garage med én etage og ombygn. til lager/ lystryk. f. fabrikant C. Fryland Clausen E. Svendsen Pedersen/planopmåling af ejendommen/lystryk. (nr. 58) 1943 E. Svendsen Pedersen/indv. ombygn. af 1916-huset til kontor- og lagerfunktioner/lystryk. (nr. 60) 1949 E. Svendsen Pedersen/mindre tilbygn. til og ombygn. af værkstedsbygn./lystryk Hedder Midtjydsk Sukkervarefabrik. (nr. 60) 1976 F. Højstrup Christensen (ing.)/nyt vindues- og dørparti samt indv. ombygn. af 1917-værkstedsbygn./lystryk. f. sig selv, udlejet til Erik Rasmussens Begravelsesforretning (nr.58) 1979 F. Højstrup Christensen (ing.)/indretn. af værksted m. butik i 1916-garagen mod nr. 56/ lystryk. f. sig selv til udlejning. (nr. 58) 1982 F. Højstrup Christensen (ing.)/ombygn. af butik i 1916-huset/ lystryk. f. sig selv til udlejning F. Højstrup Christensen (ing.)/udfyldning af gård med bygn. til serigrafirum og lager/lystryk. f. sig selv. i 1997 Nr. 58 og gårdudfyldningen er nu Piano- og klaverstemningsbutik. [Bl - stærkt forbygget]

12 1998/2000/ og Øster Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 9 lejl. incl. hjørnebutik/3 blåtryk. f. automobilforhandler L.C. Andersen. [Vejrhanen bliver i udførelsen udskiftet med den for Kristjansen karakteristiske kugledekoration] 1917 K.P. Kristjansen/tilmuring af dør i hjørnebutik/blåtryk af stueplan Jul. Moll/udvidelse af butiksfacade m. nyt vindue - butikken altså blevet reetableret/lystryk. f. købmd. Aage A. Jacobsen. 1966/67 Bygum Clausen og Gunnar Tinning (ark.), Århus/stor ombygn. af tidl. slagterforretn. til cafeteria. Omfatter hele stueetagen samt Chr. 8 Vej 62 og kontor og personalerum på 1. sal. Endv. større facadeombygning./5 lystryk. f. firmaet "Special Smørrebrød" Hans Skovbo Hansen (ark.), Ølgod/indretn. af køkkenudstilling i eksist. butik/2 lystryk. f. HTH-køkkenet, Ølgod. [H/NB] Frederiksberggade. Opr. hed gaden kun Frederiksberggade til Lyngbygade. Herefter Horsensvej. Først omkring efter stormfaldet i Kobskoven, og kommunens køb af denne fra staten - kom hele strækningen til at hedde Frederiksberggade. 1 og Jernbane- i 1900? /eksist. for- og sidehus/# hm. stræde 2A 1900 Iflg. Andragende til Justitsmin. fra Silkeborg By og Birks Politikammer på vegne af A.M. Krüger/mindre ombygn. af og tilbygn. til sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog Byggekort, f. detailhandler A.M. Krüger Iflg. Byggekort/udstykning af parcel, Jernbanevej, nr. 2 f. slagter J. Jørgensen. Af plantegningen fremgår, at grunden har indeholdt en 2-etages beboelsesbygn. som forhus og en sidebygn. m. stald m.v. NEDREVET. 1931/32 Knud Sørensen/boligbyggeri i 4 etager, indeh. 14 lejl. (6 ét-vær. m. alkove, 5 to-vær. og 3 tre-vær.) samt 3 butikker/7 lystryk. f. dir. W. Heineke. [F m. NK-træk] Iflg. BBR-opl./udhus som sidebygn./# hm.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24 1998/2000/2005 24 62 - # hm. og Øster- 1907 Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35. Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i 1994-95 i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen).

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). 2 Solgården af Max Pape, se Lyngbygade 57-59. 3 - # hm. (Lyngbygade) 1934 Kristoffer Hansen/trefam.hus/lystryk. f. skræddermester A. Simonsen. [NK/T/F] 4 - # hm. 1923 A. Ustrup/tofam.hus,

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade.

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade. VESTERGADE. 1-5 Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5. Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade. Matrikulering. 7.12.1903

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere