Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskasse: Sproglære og grammatik"

Transkript

1 Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi sætte os selv ind som afsender og modtager, mens sproget bliver det middel vi bruger til at formidle meddelelsen. For at denne kommunikation kan lykkes, er det selvfølgelig helt nødvendigt at både afsender og modtager kan bruge meddelelsesmidlet, sproget. Begge parter skal være fortrolige med de regler der gælder for brugen af dette sprog. Sådanne regler kan man kalde sproglære og grammatik. Grundpillerne i vores sprog er lyde og bogstaver. Disse sættes sammen til ord, ordene sættes sammen i sætninger, og disse sætninger forbindes, så de udtrykker det indhold vi som afsender ønsker at formidle. I det følgende kan du læse om morfemer, ordklasser, sætningsled og sætningsbygning. Der er opgaver til hvert afsnit, og til slut er der en samlet svarnøgle. 1. Morfemer Et morfem er ordets mindste del, som har en selvstændig betydning. Vi taler om rodmorfemer, forstavelser og endelser. Som eksempel kan vi se på ordet oplæsningen (op-læs-ning-en) Når vi deler ordet op, får vi en forstavelse (op), et rodmorfem (læs) og to endelser (ning og en). Rodmorfemer Et rodmorfem er et selvstændigt ord i sin korteste udgave, dvs. ordets stamme. Et rodmorfem kan ikke gøres mindre, uden at ordet mister sin betydning. Eksempler: skriv, tekst, hund, rød, sport Sammensatte ord er ord, der er sat sammen af to eller flere rodmorfemer. Eksempler: tekstbog, skrivebord, kolonihavehus. Nogle sammensatte ord er bundet sammen af bogstaverne e eller s ( limebogstaver ) Eksempler: skrivebord, sportstaske, hundesnor, gældsbevis I retskrivningsordbogen er det altid oplyst, hvis ordet tilføjer s eller e ved sammensætninger. Forstavelser En forstavelse er den del af ordet, der står foran rodmorfemet. Forstavelsen kan ikke altid bruges som et ord alene, men det er et selvstændigt morfem med sin egen betydning. Almindelige forstavelser er u-, be-, mis-, på-, op-. Eksempler: ugyldig (u + gyldig), beskrivelse (be + skrivelse), misforstå (mis + forstå) 1

2 Endelser Endelsen er den del af ordet der kommer efter rodmorfemet. Der er to slags endelser: afledningsendelser og bøjningsendelser. 1. Afledningsendelser bruges når vi laver et ord fra én ordklasse om til en anden ordklasse. Eksempler: skriv-ning, læs-ning (fra udsagnsord til navneord) moden-hed, doven-skab (fra tillægsord til navneord) Almindelige afledningsendelser: -lig, -som, -agtig, -ig, -er, -ning, -else, -hed, -skab, -dom, -sel. 2. Bøjningsendelser bruges når vi bøjer ordene i fx ental/flertal, forskellige tider og gradbøjning. Eksempler: dreng/dreng-e, læs/læs-te, hurtig/hurtig-ere. Du kommer til at høre mere om bøjningsendelser i næste afsnit, som handler om ordklasser. Opgave 1 Inddel de følgende ord i morfemer. Du kan checke din besvarelse i svarnøglen i til slut. havehandske, løbetur, regnede, regnemaskine, ugifte, madkassepapiret. 2. Ordklasser De ord som vi bruger til at forme sætninger med, har forskellige funktioner. Vi siger at de tilhører forskellige ordklasser. Nogle ordklasser indeholder ord der beskriver handling, mens andre indeholder ord der beskriver egenskaber. Hver ordklasse har altså sit kendetegn, og en del af ordklasserne har bestemte bøjninger. I det følgende får du en oversigt over ordklasserne, deres kendetegn og deres bøjningsendelser. Navneord (substantiver) Navneord er ord der betegner levende væsner, ting og begreber. De findes ved at sætte en eller et foran eller bagved ordet. Eksempler: (et) barn, (en) hund, (et) træ, (en) cykel, (en) kærlighed, vand(et). Navneord bøjes i ubestemt og bestemt ental og flertal, samt i ejefald (der tilføjes s til ordet). Eksempel: pige pigen piger pigerne Ubestemt ental er navneordets stamme el. rodmorfem (fx bog, dreng, vin) 2

3 Bøjningsendelser i ubestemt flertal oplyses i retskrivningsordbogen. De regelsmæssige bøjningsendelser i ubestemt flertal er enten -e, -r, -er eller ingenting. Eksempler: dag, dagen, dage, dagene (bøjningsendelsen i ubestemt flertal er e) måned, måneden, måneder, månederne (bøjningsendelsen i ubestemt flertal er er) uge, ugen, uger, ugerne (bøjningsendelsen i ubestemt flertal er r) år, året, år, årene (bøjnngsendelsen i ubestemt flertal er ingenting) Nogle navneord bøjes uregelmæssigt (fx mand/mænd). Dette oplyses i ordbogen. Kendeord (artikler) Kendeord er ord der nærmere bestemmer navneord. De står foran eller bag ved navneordet og bøjes afhængigt af det navneord det lægger sig til. Eksempler.: en, et, den, det, de Udsagnsord (verber) Udsagnsord betegner en handling eller tilstand. De findes ved at sætte at eller jeg foran ordet. Eksempler: læse, skriver, snakkede, har sovet Bydemåde er ordets stamme/rodmorfem (læs, skriv, snak, sov). Navnemåde er ordets opslagsform i ordbogen (at læse, at løbe) Udsagnsord bøjes i forskellige tider og former. Regelmæssige bøjningsendelser i datid er te eller ede (læser/læste, danser/dansede) En del udsagnsord danner uregelmæssig datidsform (skrive/skrev, gør/gjorde). Datidsformen oplyses i retskrivningsordbogen. Eksempler stamme navneform nutid datid førnutid førdatid fremtid læs at læse læser læste har læst havde læst vil læse dans at danse danser dansede har danset havde danset vil danse syng at synge synger sang har sunget havde sunget vil synge Udsagnsordene har desuden to tillægsformer, lang tillægsform (løbende) og kort tillægsform (løbet). Tillægsord (adjektiver) Ord der betegner egenskaber ved navneord eller stedord. Kan findes ved at sætte at være foran ordet. 3

4 Eksempler: sjov, gul, dansk, firkantet, vidunderlig. Bøjes i grundform, t-form eller e-form, efter det navneord det lægger sig til. Eksempler: smuk/smukt/smukke vidunderlig/vidunderligt/vidunderlige Kan også gradbøjes i grundform, højere og højeste grad Eksempler: smuk/smukkere/smukkest vidunderlig/mere vidunderlig/mest vidunderlig Biord (adverbier) Ord der fortæller om tid, sted, måde eller grad. Giver merbetydning til udsagnsord, tillægsord eller andre biord. Bøjes som hovedregel ikke. Eksempler: altid, ud, smukt, ganske, selvfølgelig. Stedord (pronominer) Ord der står i stedet for navneord. Kan erstattes af et navneord. Der findes mange forskellige typer stedord, og en del kan bøjes. Eksempler: jeg/mig/min, du/dig/din, han/ham/hans, der, som, nogen/nogle. Forholdsord (præpositioner) Ord der betegner forhold til tid, sted eller personer. Kendes ved at de altid følges af en styrelse (et navneord el. stedord) Bøjes ikke. Eksempler: om (aftenen), til (stranden), hos (forældrene), med (mig). Bindeord (konjunktioner) Ord der binder andre ord eller sætninger sammen. Er ofte placeret lige efter et komma. Bøjes ikke. Eksempler: og, men, for, da, før, mens, når. Talord (numeralier) Ord der viser antal eller rækkefølge. Kan også skrives med tal. Bøjes ikke. 4

5 Eksempler: en, to, tre, første, anden, tredje. Udråbsord (interjektioner) Ord der viser følelser. Står uden for sætningen. Bøjes ikke. Eksempler: av, øv, hov, pokkers. Egennavne (proprier) Navne på personer, steder og andre ting der kun findes én af. Bøjes ikke. Skrives med stort begyndelsesbogstav. Eksempler: Anna Netrepko, Rusland, København, Store Kongensgade, Den lille Havfrue. Opgave 2: Find navneordene i flg. tekst: Der var i en by to mænd som begge havde selv samme navn, begge to hed de Claus, men den ene ejede fire heste, og den anden kun en eneste hest. Find herefter udsagnsord: Hele ugen igennem måtte lille Claus pløje for store Claus og låne ham sin eneste hest. Så hjalp store Claus ham igen med alle sine fire, men kun en gang om ugen, og det var om søndagen. Find tillægsord: Der var så dejligt ude på landet, det var sommer. Kornet stod gult. Havren grøn. Høet var hejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Opgave 3: Gør rede for hvilken ordklasse hvert ord i flg. tekst hører til: Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: En, to! En to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. 5

6 3. Sætningsled I en sætning vil der altid være et udsagnsled, og som regel også et grundled. Derudover kan der være koblet flere led på, som fx genstandsled, hensynsled, omsagnsled, forholdsordsled og biled. I det følgende får du en oversigt over de forskellige led. Udsagnsled (verballed) Symbol: O Findes ved at sætte jeg foran. Det er altid et udsagnsord og fortæller hvad der sker. Eks.: Drengen cykler. Vi har sovet længe. Kom nu her! o o o Grundled (subjekt) Symbol: X Findes ved at spørge med hvem el. hvad foran udsagnsleddet: Hvem cykler? Det er ofte et navneord el. stedord og fortæller hvem der udfører handlingen. Eks.: Drengen cykler. Vi har sovet længe. Manden og konen ser fjernsyn. x x x Genstandsled (direkte objekt el. akkusativobjekt) Symbol: Findes ved at spørge med hvem el. hvad foran udsagnsled og grundled: Hvad ser konen og manden? Det er ofte et navneord el. stedord. Fortæller hvem el. hvad handlingen er rettet imod. Eks.: Manden ser fjernsyn. Min kone elsker mig. Jeg giver hende et kys. Hensynsled (indirekte objekt el. dativobjekt) Symbol: Findes ved at spørge med til hvem el. til hvad foran udsagnsled, grundled og genstandsled. Det er ofte et navneord el. stedord. Fortæller hvem el. hvad der har gavn af genstandsleddet. Eks.: Jeg giver min kone et kys. Hun har foræret mig en ny jakke. Bemærk at der kun kan findes et hensynsled hvis der også er et genstandsled. Biled (adverbialled) Symbol: (biled) Findes ved at spørge med : hvor/hvornår/hvordan/hvor længe mv. Biled fortæller om sted, tid, måde og andre omstændigheder for handlingen. Det er som regel et biord. Eks.: Vi cykler hjem. Det regnede længe. Han synger forfærdeligt. (biled) (biled) (biled) 6

7 Forholdsordsled (præpositionsled) Symbol: Findes på samme måde som biled: hvor/hvornår/hvordan/hvor længe mv. Fortæller ligeledes sted, tid og andre omstændigheder for handlingen. Forholdsordsled består af to ord: et forholdsord og en styrelse. Styrelsen er som regel et navneord el. et stedord. Eks.: Børnene var på stranden. Jeg står op om morgenen. Vi går hjem til mig. Omsagnsled til grundled (subjektsprædikat) Symbol: Findes efter specielle udsagnsord: være, blive, hedde, kaldes. Leddet er en ny betegnelse for grundleddet eller en egenskab ved grundleddet. Eks.: Jeg er glad. Min søn blev student. Han hed Frederik, men kaldtes Frede. Opgave 4: Find alle sætningsled i flg. tekst: Der var engang en kone som så gerne ville have sig et lille bitte barn, men hun vidste slet ikke hvor hun skulle få et fra. Så gik hun hen til en gammel heks og sagde til hende: Jeg vil så inderlig gerne have et lille barn, vil du ikke sige mig hvor jeg dog skal få et fra? 4. Sætningsbygning En sætning er en sammensætning af ord som tilsammen giver en mening. Den kan derfor stå alene. I en sætning vil der altid være et udsagnsled som fortæller hvad der sker i sætningen. Som regel vil der også være et grundled som angiver hvem der foretager sig noget. Eksempler: 7

8 Jeg cykler. Den gamle mand spadserer en lang tur hver morgen. Børnene løb og legede ude i haven. Lone og Kaj har vasket tøjet. Spis nu din mad! Opgave 5: Er følgende eksempler alle sætninger? 1. Drengen løb tværs over vejen. 2. Et skinnende rent køkken. 3. Hunden hoppede og sprang. 4. Frihed til at være dig selv. 5. Jeg kan ikke lide ost. Hovedsætning og bisætning Der er to slags sætninger: hovedsætninger og bisætninger. En hovedsætning giver mening selvom den står alene. En bisætning giver ikke mening alene, men står som et led i en anden sætning. Den giver en mer-betydning til hovedsætningen. Eksempel: Jeg går i seng når jeg er træt. (hovedsætning) (bisætning) Pigen vågnede fordi hun var sulten. (hovedsætning) (bisætning) Bisætninger angiver ofte tidspunkt eller årsag til handlingen i hovedsætningen. I det første eksempel fortæller bisætningen når jeg er træt hvornår handlingen i hovedsætningen finder sted. I det andet eksempel fortæller bisætningen fordi hun var sulten hvorfor pigen vågnede. Opgave 6: Find hovedsætning og bisætning: 1. Vi gik hurtigt ind fordi det begyndte at regne. 2. Børnene løb ud af klassen da klokken ringede. 3. Hver morgen tager jeg bad før jeg spiser morgenmad. 4. Det er sjovt at lave matematik når man har lært det. Som du måske har lagt mærke til, indledes bisætningerne i opgaven med ordene fordi, da, før og når. Disse ord tilhører ordklassen bindeord. 8

9 I eksemplerne ovenfor står hovedsætningen først og bisætningen bagefter. Men man kan også bytte om på rækkefølgen og starte med bisætningen: Fordi det begyndte at regne, gik vi hurtigt ind. Da klokken ringede, løb børnene ud af klassen. Før jeg spiser morgenmad, tager jeg bad hver morgen. Når man har lært det, er det sjovt at lave matematik. Ligefrem og omvendt ordstilling Når man placerer en bisætning (eller et andet led) før en hovedsætning, ændres ordstillingen i hovedsætningen. I de første eksempler kommer grundleddet før udsagnsleddet: Vi gik hurtigt ind. x o Det kaldes ligefrem ordstilling. I det sidste eksempel kommer udsagnsleddet i hovedsætningen før grundleddet: gik vi hurtigt ind. o x Dette kaldes omvendt ordstilling. Opgave 7: Byt om på rækkefølgen af hovedsætning og bisætning i flg. eksempler. Husk at ændre på ordstillingen i hovedsætningen. 1. Vi drikker kaffe når vi kommer hjem. 2. Min tante sad altid og strikkede mens hun så fjernsyn. 3. Jeg er temmelig træt fordi jeg har sovet dårligt. 4. Bilen bremsede hårdt op da drengen løb ud på gaden. Det er kun hovedsætninger der kan have omvendt ordstilling. I en bisætning er der altid ligefrem ordstilling. Hovedsætning eller bisætning? Hvis man er i tvivl om hvorvidt en sætning er en hovedsætning eller en bisætning, kan man undersøge følgende: - kan sætningen stå alene, eller er den afhængig af en anden sætning? - indledes sætningen med et bindeord (fx da, mens, før, når, fordi m.fl.)? En tredje mulighed er at prøve at indsætte ordet ikke. Hvis der er tale om en hovedsætning, placeres ikke efter grundled og udsagnsled. Hvis der er tale om en bisætning, placeres ikke mellem grundled og udsagnsled. 9

10 Eksempel: Jeg børster tænder når jeg har spist. x o x o Jeg børster ikke tænder når jeg ikke har spist. x o x o I den første sætning placeres ikke efter grundled og udsagnsled altså er det en hovedsætning. I den anden sætning placeres ikke mellem udsagnsled og grundled altså er det en bisætning. Opgave 8: Find hovedsætning og bisætning. Brug ikke-prøven. 1. Jeg er så glad når solen skinner. 2. Hun påstår at han kører for hurtigt. 3. Hvis vejret er fint, tager vi til stranden. 4. Det regnede da jeg skulle hjem. 5. Når vi kommer hjem, drikker vi kaffe. Indskudt bisætning En særlig type bisætninger er indskudte bisætninger. Det er bisætninger som giver merbetydning til det ord der står lige foran. Eksempel: Den cykel som jeg købte sidste år, er blevet stjålet. (indskudt bisætning) Hovedsætningen er: Den cykel er blevet stjålet. For at forklare hvilken cykel der er tale om, er der indskudt bisætningen: som jeg købte sidste år. Opgave 9: Find hovedsætning og indskudt bisætning: 1. Den tyv der stjal vores bil, er blevet fanget. 2. Den gule kjole som jeg købte sidste uge, gjorde stor lykke. 3. Runes kat som har været væk i en uge, er kommet hjem igen. 4. Den flotte fyr der står derovre, er min storebror. 10

11 Svarnøgle Opgave 1: have-handske, løb-e-tur, regn-ede, regn-e-maskine, u-gift-e, mad-kasse-papir-et. Opgave 2: Navneord: by, mænd, navn, heste, hest. Udsagnsord: måtte, pløje, låne, hjalp. Tillægsord: dejligt, gult, grøn, grønne, lange, røde, ægyptisk. Opgave 3: der: ubestemt stedord - kom: udsagnsord i datid en: kendeord - soldat: navneord i ubestemt ental marcherende: udsagnsord i lang tillægsform hen: biord - ad: forholdsord - landevejen: navneord i bestemt ental en, to: talord han: personligt stedord - havde: udsagnsord i datid sit: ejestedord - tornyster: navneord i ubestemt ental på: forholdsord - ryggen: navneord i bestemt ental og: bindeord - en: kendeord - sabel: navneord i ubestemt ental ved: forholdsord - siden: navneord i bestemt ental for: bindeord han: personligt stedord - havde været: udsagnsord i førdatid i: forholdsord - krigen: navneord i bestemt ental og: bindeord - nu: biord skulle: udsagnsord i datid - han: personligt stedord hjem: biord. Opgave 4: Der var engang en kone som så gerne ville have sig et lille bitte barn, men hun (X) O (bi.) X X (bi.) ---O----- ٱ Δ X vidste slet ikke hvor hun skulle få et fra. Så gik hun hen til en gammel heks og O (bi.) Δ O X (bi.) sagde til hende: Jeg vil så inderlig gerne have et lille barn, vil du ikke sige O X O (bi.) O -----Δ O X (bi.) O mig hvor jeg dog skal få et fra? Δ ٱ Opgave 5: 11

12 Nr. 1, 3 og 5 er sætninger. Nr. 2 og 4 er ikke sætninger. Opgave 6: Vi gik hurtigt ind (hovedsætning) fordi det begyndte at regne (bisætning) Børnene løb ud af klassen (hoveds.) da klokken ringede (bisætn.) Hver morgen tager jeg bad (hoveds.) før jeg spiser morgenmad (bisætn.) Det er sjovt at lave matematik (hoveds.) når man har lært det (bisætn.) Opgave 7: Når vi kommer hjem, drikker vi kaffe. Mens hun så fjernsyn, sad min tante altid og strikkede. Fordi jeg har sovet dårligt, er jeg temmelig træt. Da drengen løb ud på gaden, bremsede bilen hårdt op. Opgave 8: Jeg er ikke så glad (hovedsætning) når solen ikke skinner (bisætning) Hun påstår ikke (hovedsætning) at han ikke kører for hurtigt (bisætning) Hvis vejret ikke er fint (bisætning), tager vi ikke til stranden (hovedsætning) Det regnede ikke (hovedsætning) da jeg ikke skulle hjem (bisætning) Når vi ikke kommer hjem (bisætning), drikker vi ikke kaffe (hovedsætning) Opgave 9: Den tyv der stjal vores bil, er blevet fanget. Den gule kjole som jeg købte sidste uge, gjorde stor lykke. Runes kat som har været væk i en uge, er kommet hjem igen. Den flotte fyr der står derovre, er min storebror. Litteraturliste: Hvis du vil læse mere om grammatiske grundbegreber, kan vi anbefale flg. bøger: Brinth, Johan: Sprog under lup - grammatisk grundbog, Gjellerup, Jonas, Kurt: Du danske sprog - Dansk grundgrammatik med øvelser, Forlaget Sprogbøger,

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen Indføring i dansk grammatik for folkeskolen NAVN: Klasse: 7. - 9. klassetrin 1. udg. 07-04-2012, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Retskrivningsprøve 8. klasse

Retskrivningsprøve 8. klasse Retskrivningsprøve8.klasse Hollywood Elevensnavn: Førstedel a) Selvom b) Derer gaderidenneverden,hvisnavneisigselvklingeraf natteliv, kosmopolitiskjetsetlirog storbyscenografier.sådanengadeersunsetstripilos

Læs mere

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Videre mod dansk repetitionskort

Videre mod dansk repetitionskort Videre mod dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider kan bruges i forbindelse med repetition af grammatik og dialoger tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1

Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1 Hvordan definerer du et tillægsord? Tillægsord 1 Find tillægsord fra spalte 1. i diktatlisten og bøj dem i skemaet: 1 Absolut 2 absorberer 3 abstrakt 4 adjektiv tillægsord 5 adresse 6 adskiller 7 adskillige

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 2

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 2 regler og opgaver 2 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Opgaver til. Indbrud. Annette Møller. Forlaget Delta

Opgaver til. Indbrud. Annette Møller. Forlaget Delta Opgaver til Indbrud Annette Møller 1 1. Pizza med tilbehør Hvorfor er jeg alene hjemme? Hvordan har han det med at være alene? Hvad har moren købt til drengene? Hvad skal de have at spise? Hvem skal lave

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

ENGRAM Engelsk grammatik

ENGRAM Engelsk grammatik ENGRAM Engelsk grammatik www.engram.dk LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013 www.engram.dk ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S,

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Forord. Velkommen til materialet Ren Dansk. Materialet tager udgangspunkt i FVU trin 2 bekendtgørelsen.

Forord. Velkommen til materialet Ren Dansk. Materialet tager udgangspunkt i FVU trin 2 bekendtgørelsen. Ren Dansk 1 Forord Velkommen til materialet Ren Dansk. Materialet tager udgangspunkt i FVU trin 2 bekendtgørelsen. Når du arbejder med materialet, skal du til nogle af opgaverne bruge bøgerne Professionel

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Ugebrev 12 Indskolingen 2015

Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre. Det mærkes tydeligt, at foråret endnu engang er vendt tilbage og det virker faktisk lige nu temmelig stabilt. Det er så skønt og alle

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Kapitel 4 ORDFORRÅDET

Kapitel 4 ORDFORRÅDET Kapitel 4 ORDFORRÅDET Indhold: 1 Hvor mange ord har vi? 2 Hvor kommer ordene fra? 3 Sammensætninger 4 Afledninger 5 Mere orddannelse 6 Opsamling 1 Hvor mange ord har vi? Hvor mange ord har dansk? Den Danske

Læs mere

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 TRW-DAN1-2.0 ISBN 978-1-58022-078-1 All information in this document is

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

ORD - BETYDNING NIVEAU FAGLIGE MÅL

ORD - BETYDNING NIVEAU FAGLIGE MÅL Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

STUDIEBOGEN. Navn: Elevnummer:

STUDIEBOGEN. Navn: Elevnummer: STUDIEBOGEN Navn: Elevnummer: Studiebogen 2009/2010 På BGI er den boglige undervisning primært målrettet de gymnasielle uddannelser. På disse uddannelser er det vigtigt at du er god til at læse lektier.

Læs mere

UGEBREV nr. 02 uge 34

UGEBREV nr. 02 uge 34 UGEBREV nr. 02 uge 34 Kære børn og forældre Så er vi igennem den anden uge i det nye skoleår i dejligt vejr og en rar stemning på friskolen. Mon ikke vi også lærer en masse, når nu de andre betingelser

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Grammatiktidende. Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium. 4. udgave, 2008

Grammatiktidende. Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium. 4. udgave, 2008 X? Grammatiktidende Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium 4. udgave, 2008 Grammatiktidende Indhold: indholdsfortegnelse:...side i forord:... side ii en sætnings led:... side 1-10

Læs mere