zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense"

Transkript

1 zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Akupunktøruddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege zcd Vestergade 18 B, 4600 Køge Tlf Holbæk zonecollege zcd Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk Tlf Odense zonecollege zcd Rugårdsvej 46, 5000 Odense C Tlf

2 Forord af skoleleder Ziggy Willumsen Introduktion til zonecollege zcd Akupunktøruddannelsen Supplerende fag Praktiske oplysninger Uddannelsen begynder Hvad koster uddannelsen Oversigt over timeantal Hvem underviser Anatomi/fysiologi og sygdomslære Dispensationsregler for Antomi/fysiologi og sygdomslære Om skolelederen Kalender Tilmeldingsblanket

3 Forord Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense. Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj kvalitet, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med deres kompetencer inden for alternativ behandling. Hos zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense går vi ikke på kompromis med vores uddannelser. Derfor finder du hos os professionelle undervisere, moderne faciliteter, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. Vi ønsker med vores skoler at bidrage til, at den alternative verdens muligheder udbredes endnu mere. Derfor er det altafgørende at uddanne højt kvalificerede behandlere, som kan give deres klienter en professionel behandling. Vi ser det gerne ske i samarbejde med den vestlige verdens fantastiske og uundværlige viden inden for lægevidenskaben. Har du lyst til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning og glæder os til at se dig på zonecollege zcd i Køge, Holbæk eller Odense. Venlig hilsen Ziggy Willumsen Skoleleder. 3

4 Introduktion til zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Zonecollege zcd startede i Køge i I 1995 åbnede vi i Holbæk, og i januar 2009 overtog vi skolen i Odense. Skoleleder og ejer af zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense er Ziggy Willumsen. Det hele menneske Uddannelserne hos zonecollege zcd tager udgangspunkt i det hele menneske, og udover den fysiske krop medinddrages psykiske og spirituelle aspekter af betydning for menneskets trivsel. Alt sker naturligvis med respekt for den enkeltes ståsted. Terapeutens kvalfikationer Vi lægger stor vægt på at uddanne terapeuter til gode håndværkere, som lærer at læse, hvad deres hænder mærker, og som ud fra det visuelle, bliver i stand til at tolke, hvad klientens krop fortæller. At lære de kommende terapeuter at tolke kroppens signaler og blive i stand til at formidle deres viden videre til klienterne er et kernepunkt i uddannelsen. Man kan sige, at terapeuten er som en slags katalysator, der kan hjælpe kroppens egne ressourcer i gang med at normalisere helbredet. Anatomi/fysiologi og sygdomslære Undervisning i anatomi/fysiologi og sygdomslære er et krav for at blive RAB godkendt og udgør en del af den samlede uddannelse. Den bidrager til en samlet forståelse af kroppens funktioner og gør det lettere at forholde sig til mange af de terapeutiske aspekter, der indgår i arbejdet med klienter. Undervisningsmiljø Undervisningen hos zonecollege zcd foregår i gode rammer med moderne brikse, skelet, torso og kommunikationsudstyr. Samtidig har vi lagt vægt på et hyggeligt miljø og under hele uddannelsesforløbet er der fri adgang til kaffe, urtete med videre. RAB-godkendelse Uddannelserne opfylder de krav, der stilles for, at du kan søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB). Loven om Alternativ Behandlere blev vedtaget af Folketinget i 2004 og skal sikre klienten, at terapeuten har en seriøs uddannelse. Som registreret Alternativ Behandler er man momsfritaget. Godkendte uddannelser Zoneterapeutuddannelsen hos zonecollege zcd er godkendt i zct (zoneconnection terapeutfforening). Akupunkturuddannelsen er godkendt i PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører), og Massageuddannelsen hos SAB (Samenslutning af Alternative Behandlere). Det betyder, at uddannelserne kan RAB-godkendes. Kranio Sakral Terapeutuddannelsen opfylder RAB-kravene, og man kan søge RAB-godkendelse i Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter. 4

5 Beskæftigelsesmuligheder Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler har du mange forskellige muligheder for beskæftiglese. Du kan: Starte din egen klinik og blive herre i eget hus. Din egen klinik kan være hjemme eller på klinik uden for hjemmet Blive ansat som behandler på en virksomhed, fitness center, mv. (Erhvervsterapeut) Blive ansat i virksomheder, som ansætter alternative behandlere, som f.eks. Falck Healthcare Indgå i et team i et helsehus Kombinere egen klinik og erhvervsterapeut Kombinere dit normale job og egen klinik Som RAB godkendt alternativ behandler har du tilladelse til at behandle klienter som enten er medlem af en privat forsikring eller medlem af sygeforsikringen damnark. Sygeforsikring danmark giver i dag tilskud til akupunktur og zoneterapi. Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet sætter dine mål. Så er der større sandsynlighed for at du kan efterleve det. Kom til informationsmøde Har du lyst til at vide mere om uddannelserne og skolerne, vil vi anbefale dig at komme til et af vores informationsmøder. Der vil vi give mere information om uddannelserne, og du vil blive vist rundt på skolen. For os er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas med omgivelserne. 5

6 Akupunkturuddannelsen Akupunktur teori og praktik timer Akupunktur er en selvstændig medicinsk behandlingsform, som stammer fra Kina. Man har kendskab til, at den er ca år gammel. I Kina bliver der behandlet med akupunktur på hospitaler, lægehuse og privatklinikker. Behand lingerne tager udgangspunkt i den enkelte klient. Gennem tiden har akupunkturen indsamlet en uendelig skat af viden om den menneskelige krop, både på det fysiske og det psykiske plan. Akupunktur er den alternative behandlingsform som mere og mere bliver integreret i det danske samfund. Akupunktur bruges af alternative behandlere, men derudover også af læger, sygeplejersker og jordmødre. I akupunktøruddannelsen, der tilbydes via vores skoler i Køge, Holbæk og Odense, lægges der i undervisningen stor vægt på, at man som behandler efter endt forløb står med en god værktøjskasse. I denne værktøjskasse er essentielle redskaber som bl.a. puls- og tungediagnose. Du skal som elev påregne at udvise god udholdenhed og have disciplinen til at læse hjemme, da du vil blive udfordret såvel intellektuelt som på dine evner til at udvise flexibilitet og medfølelse. Til gengæld vil vi på skolen gøre vores ypperste til at udvikle dig til en kompetent akupunktør. Hos zonecollege zcd har vi helt bevidst valgt at lade uddannelsen strække sig over to et halvt år i stedet for de to år, som er det mest gængse i Danmark. Hvis man følger et aftenhold er der undervisning hver uge det første år og derefter hver anden uge. Følger man et weekendhold, er der én undervisningsweekend pr. måned. Årsagen er, at det er vores erfaring, at de studerende over et længere forløb bedre kan rumme både det teoretiske, men ikke mindst det at modnes som akupunktør med de mange facetter, der er i akupunkturen. Og samtidig gør den lidt længere indlæringsperiode det også sjovere at være studerende fordi tingene ikke bliver så komprimerede. Der bliver dermed også god tid til forberedelse og fordybelse fra gang til gang. Desuden giver det den nødvendige tid til praktik og klinisk vejledning, som er afgørende for at kunne blive en god akupunktør. Vi lægger stor vægt på at være meget grundige og omhyggelige i vores undervisning. Tidligere elever har udtrykt, at det er kommet dem til gode senere i deres liv som færdiguddannede akupunktører. Ligeledes får vi at vide på vores efteruddannelseskurser, at kursister fra andre skoler ville ønske, de havde haft den store grundviden fra deres egen akupunktøruddannelse. Det kan nævnes at Claus Sørensen flere gange har holdt efteruddannelseskurser, hvor den viden der her undervises i, er en fast del af undervisningen på zonecollege zcd Køge, Holbæk og Odense. Gentagne gange har kursister på disse efteruddannelseskurser givet udtryk for, at de ville have ønsket de havde haft den grundviden fra deres egen akupunktøruddannelse. Indlæringsmetode Vi indlærer alle forskelligt. Nogle er meget visuelle (at se ting i billeder eller huske tekst i billedform), andre mere auditive (det at høre og huske i lyd) eller kinæstetiske (at føle og mærke). At kende sin optimale indlæringsmetode gør selve indlæringen både lettere, men også meget sjovere - at få mest muligt ud af egne resurser er altid en ekstra tilfredsstillelse. Introduktion hertil opstartes allerede fra anden undervisningsgang. Der vil også være gruppearbejde samt individuelle øvelser og vi opfordrer meget til, at eleverne danner studiegrupper, hvor de sammen kan arbejde med hjemmeopgaver. 6

7 Du vil i uddannelsesforløbet behandle og blive behandlet af dine medstuderende. Dette vil foregå under nøje planlægning og i samarbejde med underviseren. I uddannelsen vil du bl.a. blive undervist i: Hvad er Kinesisk Medicin og Akupunktur Tao, Yin & Yang, De klassiske love Qi, Blod og Kropsvæsker De 5 elementer Kinesisk fysiologi 6 ekstra Yang (Fu) organer Årsager til sygdomme Punktkategorier og meridianlære Nåleteknik, herunder hygiejne og etik Andre akupunkturteknikker såsom moxa, cupping, gua sha Diagnoseprincipper herunder de 8 principper Puls og tungediagnose (Shen-Hammer pulssystemet) Ubalancemønstre og overordnede lidelser De 6 stadier, 4 niveauer, 3 Jiao's Blokeringer i behandling Behandlingsstrategi Journalføring og refleksion Øvrige behandlingsformer; herunder bl.a. el-, øre-, mikro-, eciwo- og akupunktur2000. Ovenstående er blot et udpluk af uddannelsens indhold. På skolens hjemmeside kan du finde en mere detaljeret pensumbeskrivelse og lektionsplan. Forud for hver undervisning på skolen vil du modtage undervisningsmaterialet, så din forberedelse til dagens emner er optimal. Desuden vil man ved hver undervisning få udleveret en feedback-test, som tjener både som repetition, men også et selvtjek ifht. din indlæring. Udover akupunkturmodulet vil der også blive undervist i følgende fag, som består af: Kinesisk Kost, vitamin- og minerallære Kinesisk urtemedicin Øreakupunktur Psykologi Qi Gong Ansigtsdiagnose 1. Hjælps grundkursus Markedsføring ( hvordan kommer jeg i gang ) Se nærmere beskrivelse af ovenstående på følgende sider. Klinisk Praksis - 20 timer Observations praktik hos uddannet og godkendt akupunktør fordelt med 10 timer per år (enten Danske Akupunktører eller Praktiserende Akupunktører). 10 timer Eleven skal modtage minimum 10 akupunkturbehandlinger på egen krop af uddannet og godkendt akupunktør. Der føres journal over læring. Elevbehandling - 50 timer Eleven skal have dokumentation for 50 klientbehandlinger. Klient skal have været med til supervision i skoleregi. Hvoraf 20 timer som direkte supervision på egne klienters behandling. Bemærk: Ingen elev behandler med nåle på klienter uden forudgående supervision af underviser på klientens diagnose og feedback herpå inkl. puls- og tungediagnose. Eksamen Efter det første år afholdes en skriftlig teorieksamen samt en praktisk prøve i punktlokalisering. Dette er adgangsgivende til den sidste halvdel af uddannelsen og sikrer et nødvendigt minimumsniveau, inden vi skal behandle klienter. Eksamensprojekt skal beskrive forløbet af 6-8 klientbehandlinger indeholdende detaljeret diagnose, behandlingsstrategi, givne behandlinger og refleksion over reaktioner mm. Den afsluttende eksamen består af udarbejdelse af projekt, som består af en udvidet journal over et klientbehandlingsforløb, som vi tager udgangspunkt i til en mundtlig eksamen. For at få det endelige bevis, er det en forudsætning at begge eksaminer er bestået. Der vil efter bestået eksamen i akupunkturmodulet blive udleveret et eksamensbevis samt dokumentation for uddannelsen. Det er ikke noget krav at gå til eksamen, dog en forudsætning hvis du ønsker eksamensbevis. 7

8 Supplerende fag som er inkluderet i uddannelsen og fag som er et krav for at opfylde RAB kravene Formålet er at bibringe dig en forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer. Til disse spændende fagområder anvender vi fagspecialister som gæstelærere. Psykologi og psykisk førstehjælp * - 50 timer Du får kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker, der kan anvendes i forhold til den enkelte klient. Du får desuden forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer, der påvirker forholdet mellem klient og behandler. Du skal desuden have forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Det er meget vigtigt at du igennem uddannelsen også lærer hvor dine begrænsninger er. Puls- og tungediagnose* - 48 timer Det er unikt for uddannelsen på Zonecollege zcd i Køge og Holbæk, at Shen-Hammer Pulssystem er en integreret del af undervisningen. Men netop dette pulssystem byder på nogle muligheder, der ikke ses andre steder. Pulsen giver f.eks. adgang til at bedømme graden af underenergi/ vækkelse i et organ, og så får vi muligheden for at kunne behandle forebyggende og korrigere ubalancer, som ellers lige om hjørnet kunne have ført til, at et organ mister funktionalitet eller kollapser. Et gammelt ordsprog siger: 'Det er bedre at forebygge end at behandle', og det er jo essensen af Kinesisk Medicin. At kunne bedømme graden af svækkelse/underenergi eller ophobning/overenergi i kroppen som helhed eller i et enkelt organ betyder også, at du pludselig kan spore hvilken retning, tingene trækker undervejs i dine behandlingsforløb. Pulsdiagnosen er nu også et prognoseredskab. Der bliver udleveret relevant undervisningsmateriale, som vil være til stor støtte for den enkeltes videre brug af pulsen som diagnoseredskab. Specielt disse to diagnosemetoder danner tilsammen det primære grundlag for et sikkert behandlingsforløb, og træning og supervision heri bliver, som noget helt nyt, introduceret tidligt i uddannelsen. Som elev bliver du naturligvis også undervist i den kinesiske forståelsesmodel af vores fysiske og psykiske anatomi og fysiologi, herunder Meridianlære, Organlære, teorien om organuret og 5-elementen m.m. Kost set ud fra TKM, ernæring, vitamin- og minerallære * - 30 timer Mad skal være din medicin og medicin skal være din mad (Hipokrates). Du lærer at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost og råd er støttende og givende i bl.a. kombination med behandlinger. Det er vigtigt at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance klienten måtte have. Sunde kostvaner kan ændre sygdomsbilledet, dette opnåes også ved at fjerne eller reducere usunde og belastende spisevaner og supplere med nogle gode vitaminer og mineraler. Kinesisk urtemedicin * - 15 timer Urter i Kinesisk Medicin er et meget stort og interessant område og er en del af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin). Disse dage skal betragtes som introduktion til Kinesisk Urtemedicin. Kinesisk Urtemedicin vil være et supplement til at øge effekten af dine behandlinger. Det er vores håb at give dig blod på tanden til at gå dybere i dette spændende område. Det vil dog være realistisk, at anvende visse typer af færdigblandet Kinesisk Urtemedicin. 8

9 Der vil primært blive orienteret om alternativ præparater, som er velundersøgte eller afprøvede, dvs. de præparater, der har dokumenteret virkning samt de midler, der på et bredt erfaringsgrundlag bruges ofte. Øreakupunktur - 15 timer Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine behandlinger og samtidig aflaste dine hænder, uden at det går ud over behandlingsresultaterne. På kurset lærer du hvordan du kan stimulere punkterne i øret med forskellige teknikker og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. Kurset sigter på, at deltagerne umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til blandt andet: Smertebehandling, Ryge-afvænning, og Appetit-regulering. Medicinsk Qi Gong - 12 timer Qi = livskraft / Gong = metode. En hjælp til dig som behandler - en metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft og energi. Markedsføring, orientering om regnskab og hvordan kommer jeg i gang med at blive selvstændig - 5,5 timer Der vil blive gennemgået hvilke jobmuligheder du har som massageterapeut. Du kan starte din egen klinik eller blive ansat som erhvervsterapeut eller en kombination af disse. Vi vil komme ind på, at føre daglig kassebeholdning, lave budget mv. Det er også vigtigt, at vide hvordan du sikrer dig selv hvis du som selvstændig bliver syg og hvilke forsikringer du skal have. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt at kende til reglerne om annoncering og markedsføring og hvordan dette gøres. Nogle af disse fag vil blive afholdt som ekstra weekender, såfremt det ikke er muligt at afholde dem på hverdage. Da vi anvender fagspecialister som gæstelærere til disse spændende fagområder, kan vi derfor først fastsætte datoer efter holdstart. Ved afmelding på disse fastsatte fag, indtil 14 dage før, skal du selv betale for et nyt kursus. Qi Gong er en af grundpillerne inden for TKM. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv og dermed sørger for, at du selv er fyldt op med energi (Qi). Grundkursus i førstehjælp - 12 timer Kurset har til formål at give dig et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du bliver i stand til at holde liv i tilskadekomne, indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Kurset indeholder en del anatomi, der giver en bedre forståelse for førstehjælpen. Du vil blive i stand til at hjælpe ved de mest almindeligt forekommende dagligdags ulykker. Hjertemassage indgår i kurset. Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og der udstedes kursusbevis. Beredskabsforbundet underviser. Fag med * indgår i akupunktøreksamen 9

10 Praktiske oplysninger Akupunkturuddannelsen begynder Køge Aftenhold Uddannelsen begynder mandag d. 18. maj 2015 og slutter lørdag d. 7. oktober 2017 Weekendhold Uddannelsen begynder lørdag d. 30. maj 2015 og slutter lørdag d. 14. oktober 2017 Holbæk Aftenhold Uddannelsen begynder tirsdag d. 2. juni 2015 og slutter lørdag d. 9. september 2017 Odense Weekendhold Uddannelsen begynder - lørdag d. 28. januar 2017 og slutter lørdag d. 15. december 2018 Her bor vi på 1. sal Her bor vi på 2. sal Her bor vi i stuen Akupunkturuddannelsen varer 2½ år, svarende til 71 undervisningsdage. På aftenhold undervises én aften om ugen det første år og derefter hver 2. uge, fra kl til På weekendhold undervises én weekend pr. måned. Lørdag og søndag fra kl til En time er 45 min. undervisning + 15 min. pause. Holdstørrelse er max. 12 personer og min. 6 personer. Du skal forvente, at der er et gennemsnit på ca. 5 timers hjemmearbejde om ugen. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning, hvor der bruges tavle, overhead, dvd og video. Under uddannelsen vil der blive afholdt ferie, som følger folkeskolen, så vidt det er muligt. Uddannelsen opfylder kravene om RAB (Registreret Alternativ Behandler) og loven om momsfritagelse. Denne registrering sikrer at klienten har garanti for, at behandleren har gennemgået en grundig og seriøs uddannelse. Uddannelsen er godkendt af Akupunktørforeningerne PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører). Uddannelsesplan fremgår af kalenderen bagest i brochuren. Du kan tilmelde dig til Akupunkturuddannelsen alt efter behov. Adgangskravet for at studere akupunktur er, at du har 200 timers Anatomi/ Fysiologi og 100 timers Sygdomslære, og at eksamen er bestået i begge fag. 10

11 Du kan få dispensation, hvis du har en uddannelse hvor disse fag indgår, f.eks. sygeplejerske eller social og sundhedsassistent mv., eller du har måske fagene fra en anden alternativ uddannelse. Har du ikke disse fag, kan du tage dem på Zonecollege zcd. Kravet er bare at du er færdig inden den afsluttende Akupunktureksamen.. Se afsnittet om Anatomi/Fysiologi & Sygdomslære på side 13. Hvad koster uddannelsen? Eks. 1 Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr ,- Bøger kr ,- Eksamensgebyr kr ,- Eks. 2 Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr ,- Bøger: Akupunkturens grundprincipper 1, Akupunktur og Sygdomsbehandling, Kunsten at diagnosticere af Nigel Ching, Akupunkturuddannelsen af Claus Sørensen, Punktguide og Pulsdiagnose kr ,- *RAB tillægsfag (øreakupunktur, qi gong, psykologi, kost, urtemedicin, 1.hjælp) inkl. bøger.. kr ,- Eksamensgebyr kr ,- Eks. 3 Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr ,- Bøger: Akupunkturens grundprincipper 1, Akupunktur og Sygdomsbehandling, Kunsten at diagnosticere af Nigel Ching, Akupunkturuddannelsen af Claus Sørensen, Punktguide og Pulsdiagnose kr ,- * RAB tillægsfag (øreakupunktur, qi gong, psykologi, kost, urtemedicin, 1.hjælp) inkl. bøger.. kr ,- Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære. Inkl. bøger: Anatomi/Fysiologi 1+2 & Sygdomslærebog kr ,- Eksamensgebyr kr ,- * Tillægsfagene er et krav for at blive RAB godkendt. (Registreret Alternativ Behandler). Udover ovenstående priser, er det et krav at der tegnes en elevforsikring på kr. 200,- pr. år. Ved betaling af hele uddannelsesprisen ved første undervisningsgang ydes der 5% rabat. Du kan også betale med vores rentefrie afdragsordning. Så laver vi en afdragsordning hvor det månedlige afdrag er udregnet efter antal mdr. uddannelsen varer. Vi kan tilbyde en afdragsordning, som strækker sig ud over uddannelsens længde og dermed mindre månedlige afdrag. Dette vil medføre pålæg af renter. Undervisningsmaterialet bliver udleveret den første undervisningsgang. Det er et krav, at du selv modtager mindst 10 behandlinger med akupunktur, af en akupunktør. Desuden skal du i kliniktjeneste i en akupunkturklinik, som er godkendt af skolen. 11

12 Oversigt over timeantal Der undervises i følgende fag Akupunktur (teori og praktik) Puls og tungediagnose Kliniktjeneste TKM Kost Øreakupunktur Kinesiske urter Psykologi Qi Gong Førstehjælp Markedsføring, lovgivning m.m. 391 timer 48 timer 20 timer 30 timer 15 timer 15 timer 50 timer 12 timer 12 timer 5 timer Fravær Der må højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Er fraværsprocenten over 15%, vil det kræve, for at gå til eksamen, at man modtager den manglende undervisning for egen regning. Dokumenteret klientbehandling under uddannelsen (hjemmebeh.) 50 timer Akupunkturuddannelsen består af i alt hvoraf Akupunkturen er de Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære 948 timer 648 timer 300 timer Hvem underviser? Køge, Holbæk og Odense Claus Sørensen Claus er en af få i Danmark, der har en universitetsgrad i Akupunktur og Kinesisk Medicin fra England. Har igennem nogle år haft egen klinik i Ballerup og undervist på flere skoler i zoneterapi og akupunktur. Claus efteruddanner sig løbende, gerne i England hvor nogle af Europa's største kapaciteter inden for faget findes. Har de sidste par år brugt Shen-Hammer Pulssystemet som et af de primære diagnoseredskaber i sin klinik, og har lavet en afhandling om Candida svamp set ud fra Kinesisk Medicin, og hvorledes overvækst af Candida kan samles op vha. Puls og Tungediagnose. 12

13 Anatomi/fysiologi og sygdomslære Opfylder kravene til RAB Køge Anatomi/fysiologi starter onsdag d. 25. maj 2016 og slutter d. 22. marts 2017 Holbæk Anatomi/fysiologi starter mandag d.15. juni 2015 og slutter d. 2. maj 2016 Odense Anatomi/fysiologi starter tirsdag d. 7. oktober 2015 og slutter d. 28. juni 2016 Sygdomslære starter torsdag d. 12. november 2015 og slutter d. 7. april 2016 eller onsdag d. 29. marts 2016 og slutter d. 30. august 2017 Sygdomslære starter mandag d. 13. juni 2016 og slutter d. 21. november 2016 Sygdomslære starter mandag d. 30. maj 2016 og slutter d. 31. oktober 2016 eller tirsdag d. 9. august 2016 og slutter d. 13. december 2016 Anatomi og fysiologi 200 timers tavleundervisning Anatomi/fysiologi kr ,- Forløbet varer ca.11 måneder. Giver den studerende en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at man senere, som alternativ behandler, vil være i stand til at vejlede (kommende) klienter i sundheds- og helseanliggender. Indholdet er stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Det omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, hormoner og deres indflydelse på vores kropsorganer, de indre organer og deres funktion og meget andet. Ud over de udleverede bøger har vi samlet 2 hæfter med tidligere eksamensopgaver. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Sygdomslære (Patologi) 100 timers tavleundervisning. Sygdomslære kr ,- Forløbet varer ca. 5 måneder. Sikrer at den uddannede zoneterapeut i en vis udstrækning kan vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder. Indholdet har samme niveau som i sygeplejerskeuddannelsen, men mindre omfang, efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Der vil blive undervist i de mest almindeligt forekommende sygdomme, f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, allergi, epilepsi og mange andre. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Farmakologi Under faget sygdomslære vil du blive orienteret i farmakologi, hvor du lærer om de mest almindelige og brugte mediciner. Emnet indgår ikke i eksamen i sygdomslære. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. 13

14 Dispensationsregler for anatomi/fysiologi og sygdomslære Ansøgere med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære). Opfyldes nedenstående krav skal eksamensbevis/autorisationsbevis indsendes til skolen inden uddannelsens start. Dispensation i anatomi-fysiologi og sygdomslære: Læge Tandlæge Sygeplejerske Plejehjemsassistent Social- og sundhedsassistent Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemor Kiropraktor Radiolog Terapeut som har taget fagene på andre skoler. Dispensation i anatomi-fysiologi og ikke sygdomslære: Radiograf Afspændingspædagog Cand.scient i biologi Mensendicklærer Dispensation i førstehjælp: Personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i 1. hjælp med hjertemassage, inden for de sidste 3 år. RAB godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. øreakupunktur, kost, psykologi, qi gong, orientalsk diagnose. Andre med relevante uddannelser skal ansøge om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til: zonecollege zcd, Rendevej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle. Tilskudsordninger Personer, der modtager hjælp efter revalideringen, kan i nogle tilfælde få uddannelsent betalt af det offentlige. Støtte via socialcentrene Hvis du er berettiget til sociale bistandsydelser, giver bistandsloven, iflg. revalideringen, dig mulighed for at søge støtte til uddannelse. Du skal henvende dig til dit lokale socialcenter. Dispensation i sygdomslære og ikke anatomifysiologi: Bioanalytiker (hospitalslaborant). 14

15 Om skolelederen Ziggy sørger for hele tiden at holde sin viden om alternative behandlingsformer ajour. I 2006 var han på 3 ugers studietur til Kina. I Kina boede Ziggy på et universitet i Nanjiien, og var hver dag på hospitaler hvor der blev behandlet med akupunktur. Desuden var han til forelæsninger på universitet hvor professorer holdt forelæsninger. Ziggy er født i 1949 og har indtil 1991 arbejdet i det private erhvervsliv. Ziggy har i mere end 25 år arbejdet med uddannelse af terapeuter og behandling af klienter. Gennem årene som alternativ behandler har han løbende uddannet sig til zoneterapeut, Body Self Developement System terapeut, healer, akupunktør og kranio sakral terapeut. Ziggys egen drivkraft har været interessen for at hjælpe andre, og komme nærmere den fantastiske verden den alternative baggrund indeholder. Ziggy underviser bla. i zoneterapi, akupressur, alternativ sygdomslære, meridianlære, traditionel Kinesisk medicin samt 5 elements diagnose og teori. Desuden er Ziggy hovedforfatter til den bog, der bruges på alle zcd skoler, i zoneterapi. 15

16 HOLBÆK AKU AFTENHOLD 2015 Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. Januar Februar Marts April Maj Juni To 1 Sø 1 Sø 1 On 1 Fr 1 St. Bededag Ma 1 23 Fr 2 Ma 2 6 Ma 2 10 To 2 Skærtorsdag Lø 2 Ti 2 AKU Lø 3 Ti 3 Ti 3 Fr 3 Langfredag Sø 3 On 3 Sø 4 On 4 On 4 Lø 4 Ma 4 19 To 4 Ma 5 2 To 5 To 5 Sø 5 Påskedag Ti 5 Fr 5 Grundlovsdag Ti 6 Fr 6 Fr 6 Ma 6 2. Påskedag 15 On 6 Lø 6 On 7 Lø 7 Lø 7 Ti 7 To 7 Sø 7 To 8 Sø 8 Sø 8 On 8 Fr 8 Ma 8 24 Fr 9 Ma 9 7 Ma 9 11 To 9 Lø 9 Ti 9 AKU Lø 10 Ti 10 Ti 10 Fr 10 Sø 10 On 10 Sø 11 On 11 On 11 Lø 11 Ma To 11 Ma 12 3 To 12 To 12 Sø 12 Ti 12 Fr 12 Ti 13 Fr 13 Fr 13 Ma On 13 Lø 13 On 14 Lø 14 Lø 14 Ti 14 To 14 Kr. Himmeltfart Sø 14 To 15 Sø 15 Fastelavn Sø 15 On 15 Fr 15 Ma Fr 16 Ma 16 8 Ma To 16 Lø 16 Ti 16 AKU Lø 17 Ti 17 Ti 17 Fr 17 Sø 17 On 17 Sø 18 On 18 On 18 Lø 18 Ma To 18 Ma 19 4 To 19 To 19 Sø 19 Ti 19 Fr 19 Ti 20 Fr 20 Fr 20 Ma On 20 Lø 20 On 21 Lø 21 Lø 21 Ti 21 To 21 Sø 21 To 22 Sø 22 Sø 22 On 22 Fr 22 Ma Fr 23 Ma 23 9 Ma To 23 Lø 23 Ti 23 Lø 24 Ti 24 Ti 24 Fr 24 Sø 24 Pinsedag On 24 Sø 25 On 25 On 25 Lø 25 Ma Pinsedag 22 To 25 Ma 26 5 To 26 To 26 Sø 26 Ti 26 Fr 26 Ti 27 Fr 27 Fr 27 Ma On 27 Lø 27 On 28 Lø 28 Lø 28 Ti 28 To 28 Sø 28 To 29 Sø 29 Palmesøndag On 29 Fr 29 Ma Fr 30 Ma To 30 Lø 30 Ti 30 AKU Lø 31 Ti 31 Sø Juli August September Oktober November December On 1 Lø 1 Ti 1 AKU To 1 Sø 1 Ti 1 AKU To 2 Sø 2 On 2 Fr 2 Ma 2 45 On 2 Fr 3 Ma 3 32 To 3 Lø 3 Ti 3 AKU To 3 Lø 4 Ti 4 Fr 4 Sø 4 On 4 Fr 4 Sø 5 On 5 Lø 5 Ma 5 41 To 5 Lø 5 Ma 6 28 To 6 Sø 6 Ti 6 AKU Fr 6 Sø 6 Ti 7 Fr 7 Ma 7 37 On 7 Lø 7 Ma 7 50 On 8 Lø 8 Ti 8 AKU To 8 Sø 8 Ti 8 AKU To 9 Sø 9 On 9 Fr 9 Ma 9 46 On 9 Fr 10 Ma To 10 Lø 10 Ti 10 AKU To 10 Lø 11 Ti 11 AKU Fr 11 Sø 11 On 11 Fr 11 Sø 12 On 12 Lø 12 Ma To 12 Lø 12 Ma To 13 Sø 13 Ti 13 Fr 13 Sø 13 Ti 14 Fr 14 Ma On 14 Lø 14 Ma On 15 Lø 15 Ti 15 AKU To 15 Sø 15 Ti 15 AKU To 16 Sø 16 On 16 Fr 16 Ma On 16 Fr 17 Ma To 17 Lø 17 Ti 17 AKU To 17 Lø 18 Ti 18 AKU Fr 18 Sø 18 On 18 Fr 18 Sø 19 On 19 Lø 19 Ma To 19 Lø 19 Ma To 20 Sø 20 Ti 20 AKU Fr 20 Sø 20 Ti 21 Fr 21 Ma On 21 Lø 21 Ma On 22 Lø 22 Ti 22 AKU To 22 Sø 22 Ti 22 To 23 Sø 23 On 23 Fr 23 Ma On 23 Fr 24 Ma To 24 Lø 24 Ti 24 AKU To 24 Lø 25 Ti 25 AKU Fr 25 Sø 25 On 25 Fr 25 Juledag Sø 26 On 26 Lø 26 Ma To 26 Lø juledag Ma To 27 Sø 27 Ti 27 AKU Fr 27 Sø 27 Ti 28 Fr 28 Ma On 28 Lø 28 Ma On 29 Lø 29 Ti 29 AKU To 29 Sø 29 Ti 29 To 30 Sø 30 On 30 Fr 30 Ma On 30 Fr 31 Ma Lø 31 To 31 16

17 HOLBÆK AKU AFTENHOLD 2016 Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. g g p g g j Januar Februar Marts April Maj Juni Fr 1 Ma 1 5 Ti 1 AKU Fr 1 Sø 1 On 1 Lø 2 Ti 2 AKU On 2 Lø 2 Ma 2 18 To 2 Sø 3 On 3 To 3 Sø 3 Ti 3 AKU Fr 3 Ma 4 1 To 4 Fr 4 Ma 4 14 On 4 Lø 4 Ti 5 AKU Fr 5 Lø 5 Ti 5 AKU To 5 Kr. Himmeltfart Sø 5 Grundlovsdag On 6 Lø 6 Sø 6 On 6 Fr 6 Ma 6 23 To 7 Sø 7 Fastelavn Ma 7 10 To 7 Lø 7 Ti 7 Fr 8 Ma 8 6 Ti 8 AKU Fr 8 Sø 8 On 8 Lø 9 Ti 9 AKU On 9 Lø 9 Ma 9 19 To 9 Sø 10 On 10 To 10 Sø 10 Ti 10 AKU Fr 10 Ma 11 2To 11 Fr 11 Ma 11 15On 11 Lø 11 Ti 12 AKU Fr 12 Lø 12 Ti 12 AKU To 12 Sø 12 On 13 Lø 13 Sø 13 On 13 Fr 13 Ma To 14 Sø 14 Ma To 14 Lø 14 Ti 14 AKU Fr 15 Ma 15 7 Ti 15 AKU Fr 15 Sø 15 Pinsedag On 15 Lø 16 Ti 16 On 16 Lø 16 Ma Pinsedag 20 To 16 Sø 17 On 17 To 17 Sø 17 Ti 17 AKU Fr 17 Ma 18 3To 18 Fr 18 Ma 18 16On 18 Lø 18 Ti 19 AKU Fr 19 Lø 19 Ti 19 AKU To 19 Sø 19 On 20 Lø 20 Sø 20 Palmesøndag On 20 Fr 20 Ma To 21 Sø 21 Ma To 21 Lø 21 Ti 21 Fr 22 Ma 22 8 Ti 22 AKU Fr 22 St. Bededag Sø 22 On 22 Lø 23 Ti 23 AKU On 23 Lø 23 Ma To 23 Sø 24 On 24 To 24 Skærtorsdag Sø 24 Ti 24 AKU Fr 24 Ma 25 4 To 25 Fr 25 Langfredag Ma On 25 Lø 25 Ti 26 AKU Fr 26 Lø 26 Ti 26 AKU To 26 Sø 26 On 27 Lø 27 Sø 27 Påskedag On 27 Fr 27 Ma To 28 Sø 28 Ma 28 2.Påskedag 13 To 28 Lø 28 Ti 28 AKU Fr 29 Ma 29 9 Ti 29 AKU Fr 29 Sø 29 On 29 Lø 30 On 30 Lø 30 Ma To 30 Sø 31 To 31 Ti 31 AKU 2016 Juli August September Oktober November December Fr 1 Ma 1 31 To 1 Lø 1 Ti 1 AKU To 1 Lø 2 Ti 2 Fr 2 Sø 2 On 2 Fr 2 Sø 3 On 3 Lø 3 Ma 3 40 To 3 Lø 3 Ma 4 27 To 4 Sø 4 Ti 4 AKU Fr 4 Sø 4 Ti 5 Fr 5 Ma 5 36 On 5 Lø 5 Ma 5 49 On 6 Lø 6 Ti 6 AKU To 6 Sø 6 Ti 6 To 7 Sø 7 On 7 Fr 7 Ma 7 45 On 7 Fr 8 Ma 8 32 To 8 Lø 8 Ti 8 To 8 Lø 9 Ti 9 AKU Fr 9 Sø 9 On 9 Fr 9 Sø 10 On 10 Lø 10 Ma To 10 Lø 10 Ma To 11 Sø 11 Ti 11 Fr 11 Sø 11 Ti 12 Fr 12 Ma On 12 Lø 12 Ma On 13 Lø 13 Ti 13 To 13 Sø 13 Ti 13 AKU To 14 Sø 14 On 14 Fr 14 Ma On 14 Fr 15 Ma To 15 Lø 15 Ti 15 AKU To 15 Lø 16 Ti 16 Fr 16 Sø 16 On 16 Fr 16 Sø 17 On 17 Lø 17 Ma To 17 Lø 17 Ma To 18 Sø 18 Ti 18 Fr 18 Sø 18 Ti 19 Fr 19 Ma On 19 Lø 19 Ma On 20 Lø 20 Ti 20 AKU To 20 Sø 20 Ti 20 To 21 Sø 21 On 21 Fr 21 Ma On 21 Fr 22 Ma To 22 Lø 22 Ti 22 To 22 Lø 23 Ti 23 AKU Fr 23 Sø 23 On 23 Fr 23 Sø 24 On 24 Lø 24 Ma To 24 Lø 24 Ma To 25 Sø 25 Ti 25 Fr 25 Sø 25 Juledag Ti 26 Fr 26 Ma On 26 Lø 26 Ma juledag 52 On 27 Lø 27 Ti 27 To 27 Sø 27 Ti 27 To 28 Sø 28 On 28 Fr 28 Ma On 28 Fr 29 Ma To 29 Lø 29 Ti 29 AKU To 29 Lø 30 Ti 30 Fr 30 Sø 30 On 30 Fr 30 Sø 31 On 31 Ma Lø 31 17

18 HOLBÆK AKU AFTENHOLD 2017 Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. Januar Februar Marts April Maj Juni Sø 1 On 1 On 1 Lø 1 Ma 1 18 To 1 Ma 2 1 To 2 To 2 Sø 2 Ti 2 AKU Fr 2 Ti 3 Fr 3 Fr 3 Ma 3 14 On 3 Lø 3 On 4 Lø 4 Lø 4 Ti 4 AKU To 4 Sø 4 Pinsedag To 5 Sø 5 Sø 5 On 5 Fr 5 Ma 5 2.Pinsedag 23 Fr 6 Ma 6 6 Ma 6 10 To 6 Lø 6 Ti 6 Lø 7 Ti 7 AKU Ti 7 AKU Fr 7 Sø 7 On 7 Sø 8 On 8 On 8 Lø 8 Ma 8 19 To 8 Ma 9 2 To 9 To 9 Sø 9 Palmesøndag Ti 9 Fr 9 Ti 10 AKU Fr 10 Fr 10 Ma On 10 Lø 10 On 11 Lø 11 Lø 11 Ti 11 To 11 Sø 11 To 12 Sø 12 Sø 12 On 12 Fr 12 St. Bededag Ma Fr 13 Ma 13 7 Ma To 13 Skærtorsdag Lø 13 Ti 13 AKU Lø 14 Ti 14 Ti 14 Fr 14 Langfredag Sø 14 On 14 Sø 15 On 15 On 15 Lø 15 Ma To 15 Ma 16 3 To 16 To 16 Sø 16 Påskedag Ti 16 AKU Fr 16 Ti 17 Fr 17 Fr 17 Ma 17 2.Påskedag 16 On 17 Lø 17 On 18 Lø 18 Lø 18 Ti 18 AKU To 18 Sø 18 To 19 Sø 19 Sø 19 On 19 Fr 19 Ma Fr 20 Ma 20 8 Ma To 20 Lø 20 Ti 20 Lø 21 Ti 21 AKU Ti 21 AKU Fr 21 Sø 21 On 21 Sø 22 On 22 On 22 Lø 22 Ma To 22 Ma 23 4 To 23 To 23 Sø 23 Ti 23 Fr 23 Ti 24 AKU Fr 24 Fr 24 Ma On 24 Lø 24 On 25 Lø 25 Lø 25 Ti 25 To 25 Kr. Himmeltfart Sø 25 To 26 Sø 26 Fastelavn Sø 26 On 26 Fr 26 Ma Fr 27 Ma 27 9 Ma To 27 Lø 27 Ti 27 AKU Lø 28 Ti 28 Ti 28 Fr 28 Sø 28 On 28 Sø 29 On 29 Lø 29 Ma To 29 Ma 30 5 To 30 Sø 30 Ti 30 AKU Fr 30 Ti 31 Fr 31 On Juli August September Oktober November December Lø 1 Ti 1 Fr 1 Sø 1 On 1 Fr 1 Sø 2 On 2 Lø 2 Ma 2 40 To 2 Lø 2 Ma 3 27 To 3 Sø 3 Ti 3 Fr 3 Sø 3 Ti 4 Fr 4 Ma 4 36 On 4 Lø 4 Ma 4 49 On 5 Lø 5 Ti 5 To 5 Sø 5 Ti 5 To 6 Sø 6 On 6 Fr 6 Ma 6 45 On 6 Fr 7 Ma 7 32 To 7 Lø 7 Ti 7 To 7 Lø 8 Ti 8 AKU Fr 8 Sø 8 On 8 Fr 8 Sø 9 On 9 Lø 9 AKU eks. Ma 9 41 To 9 Lø 9 Ma To 10 Sø 10 AKU eks. Ti 10 Fr 10 Sø 10 Ti 11 Fr 11 Ma On 11 Lø 11 Ma On 12 Lø 12 Ti 12 To 12 Sø 12 Ti 12 To 13 Sø 13 On 13 Fr 13 Ma On 13 Fr 14 Ma To 14 Lø 14 Ti 14 To 14 Lø 15 Ti 15 Fr 15 Sø 15 On 15 Fr 15 Sø 16 On 16 Lø 16 Ma To 16 Lø 16 Ma To 17 Sø 17 Ti 17 Fr 17 Sø 17 Ti 18 Fr 18 Ma On 18 Lø 18 Ma On 19 Lø 19 Ti 19 To 19 Sø 19 Ti 19 To 20 Sø 20 On 20 Fr 20 Ma On 20 Fr 21 Ma To 21 Lø 21 Ti 21 To 21 Lø 22 Ti 22 AKU Fr 22 Sø 22 On 22 Fr 22 Sø 23 On 23 Lø 23 Ma To 23 Lø 23 Ma To 24 Sø 24 Ti 24 Fr 24 Sø 24 Ti 25 Fr 25 Ma On 25 Lø 25 Ma 25 Juledag 52 On 26 Lø 26 Ti 26 To 26 Sø 26 Ti juledag To 27 Sø 27 On 27 Fr 27 Ma On 27 Fr 28 Ma To 28 Lø 28 Ti 28 To 28 Lø 29 Ti 29 Fr 29 Sø 29 On 29 Fr 29 Sø 30 On 30 Lø 30 Ma To 30 Lø 30 Ma To 31 Ti 31 Sø 31 18

19 Tilmeldingsblanket Akupunktør Du kan tilmelde dig på nedenstående skema og sende den til vores kontoradr.: Zonecollege zcd, Rendevej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle eller du kan tilmelde dig via vores hjemmeside Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt tilmeldingsgebyret (kr ,-). Først til mølle princip. Beløbet bedes indbetalt til: Danske Bank, reg. nr. 3566, kontornr OBS: Du kan ikke få tilmeldingsgebyret på kr. tilbage, hvis du alligevel ikke begynder på uddannelsen, men du kan få det overført til et senere starttidspunkt. Såfremt holdet ikke opstarter, på grund af manglende tilmelding, kan tilmeldingsgebyret overflyttes til næste holdstart eller tilbagebetales. Jeg tilmelder mig hermed uddannelsen Akupunktør Ønsket hold: aften Køge - starter mandag d. 18. maj aften Holbæk - starter tirsdag d. 2. juni 2015 weekend Odense - starter lørdag d. 28. januar 2017 weeknd Køge - starter lørdag d. 30. maj 2015 Jeg ansøger om dispensation for fagene: Tilmeldingsgebyret er indbetalt til: Danske Bank, reg. nr. 3566, kontonr Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Mobil: Telefon arb: Fødselsdato: Underskrift: Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. 23

20 KØGE - HOLBÆK - ODENSE Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege zcd Vestergade 18 B, 1. sal, 4600 Køge Tlf Holbæk zonecollege zcd Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk Tlf Odense zonecollege zcd Rugårdsvej 46, stuen, 5000 Odense C Tlf

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Akupunktøruddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan du

Læs mere

!! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

!! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Akupunktøruddannelsen

Akupunktøruddannelsen Odense Zonecollege ZCD Akupunktøruddannelsen Tag din akupunktøruddannelse på en PA-godkendt skole Odense Zonecollege ZCD uddanner professionelle akupunktører, der kan opnå RAB-godkendelse i alle brancheforeninger

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde

Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker tilbage til balance og

Læs mere

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 1 NYHEDSBREV Marts 2011 Den rødblomstrende troldnød er et af vinterens små mirakler. Blomsterne springer ud i februar, lige meget hvor koldt det er. Frugten kan minde om en nød som åbner sig med et

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen Odense Zonecollege ZCD Zoneterapeutuddannelsen Tag din zonterapeutuddannelse på en ZCD-skole Odense Zonecollege ZCD uddanner professionelle zoneterapeuter, der kan opnå RAB-godkendelse i alle brancheforeninger

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Sommeren eller rettere sommerferien står for døren

Sommeren eller rettere sommerferien står for døren Nr. 2 NYHEDSBREV Juni 2012 Hvidtjørn er en af de bedst undersøgte planter inden for plantemedicin. Hvidtjørn virker helbredende på hjertet og den forbedrer gennemblødningen af hjerte muskulaturen, beskytter

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Oktober 2012. Køge - Holbæk - Odense

Oktober 2012. Køge - Holbæk - Odense Nr. 3 NYHEDSBREV Oktober 2012 Gyldenris er temmelig almindelig i den danske natur. Ud over at være en ganske køn staude, er det en fremragende plante for insekter, bier og sommerfugle. Det myldrer altid

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen Odense Zonecollege ZCD Zoneterapeutuddannelsen Tag din zonterapeutuddannelse på en ZCD-skole Odense Zonecollege ZCD uddanner professionelle zoneterapeuter, der kan opnå RAB-godkendelse i alle brancheforeninger

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen Odense Zonecollege ZCD Zoneterapeutuddannelsen Tag din zonterapeutuddannelse på en ZCD-skole Odense Zonecollege ZCD uddanner professionelle zoneterapeuter, der kan opnå RAB-godkendelse i alle brancheforeninger

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen

Zoneterapeutuddannelsen Odense Zonecollege ZCD Zoneterapeutuddannelsen Tag din zonterapeutuddannelse på en ZCD-skole Odense Zonecollege ZCD uddanner professionelle zoneterapeuter, der kan opnå RAB-godkendelse i alle brancheforeninger

Læs mere

Nr. 2. April 2011. Indhold i dette nyhedsbrev

Nr. 2. April 2011. Indhold i dette nyhedsbrev Nr. 2 NYHEDSBREV April 2011 Hulkravet kodriver kaldes også Skt. Peters nøgler, Himmelnøgle eller Vor Frues Nøgleblomst. Den voksede oprindeligt op der hvor Skt. Peter tabte nøglerne til himlens port. Det

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Zoneterapeut uddannelse

Zoneterapeut uddannelse Zoneterapeut uddannelse TKZ Skolen Skolen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi Nordre Boulevard 86c 6800 Varde Uddannelse til Zoneterapeut på TKZ Skolen, Varde Sydjyllands bedste zoneterapeut skole Side

Læs mere

Torsdag den 1. september kl (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl

Torsdag den 1. september kl (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl Kursusnr. 1 - De fem elementers Qi Gong (trin 3) Torsdag den 1. september kl. 14.00 21.00 (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl. 10.00 17.00 Pris: kr. 1.800,- Forudsætninger: At

Læs mere

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener.

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. Viden og praktisk læring du kan bruge med det samme. TemaDage & Aftener Se mere på godthjælp.dk/ Kursusfolder 2017 Godthjælp The art of balancing

Læs mere

FX 1: Jichu Gong instruktør uddannelse

FX 1: Jichu Gong instruktør uddannelse FX 1: Jichu Gong instruktør uddannelse Det forudsættes at du har taget Jichu gong kurset, Dong gong kurset og de fem elementers qigong. Del 1: 8. marts 14-21 og 9. marts 10-17 2016 Og del 2: September

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE

HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE Ørkildsgade 21, 1. sal - 5700 Svendborg + Rugårdsvej 46D, 5000 Odense C - www.zcd-odense.dk Der undervises primært om aftenen på onsdage, dog enkelte

Læs mere

HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE

HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE HOLISTISK ZONETERAPEUTUDDANNELSE - FYNS ZONETERAPEUTSKOLE Ørkildsgade 21, 1. sal - 5700 Svendborg + Rugårdsvej 46D, 5000 Odense C - www.zcd-odense.dk Der undervises primært om aftenen på hverdage, dog

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

Feng Shui Skolen - siden 1999

Feng Shui Skolen - siden 1999 Feng Shui Skolen - siden 1999 Bliv professionel konsulent eller privat udøver til glæde og gavn i dit eget liv Du har nu mulighed for at blive erhvervs- og privatkonsulent i en og samme uddannelse. Feng

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3.

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3. Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3. marts 2016 Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser! FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2016 FDZ udgiver igen et omfattende katalog med en masse spændende kurser og efteruddannelsesmuligheder.

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Bliv professionel Kranio Sakral terapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Kranio Sakral terapeut Uddannelsen hos Dig i Centrum Vores

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12: Nu kan jeg se min datter igen Vibekes øje var opgivet af lægerne, men hun ville ikke selv give op

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Succes med Akupunktur

Succes med Akupunktur D R T Michael Jensen Succes med Akupunktur Søborg og Vendsyssel En akupunktør med en blomstrende praksis deler ud af sin viden indsigt viden vision vilje kunnen klarhed velstand kapacitet M SUCCES E U

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker tilbage til balance

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Tuina uddannelse Fu Zhen Jing Luo Tuina Zoneterapeutskolen Syddanmark TKZ Skolen, Varde Nordre Boulevard 86C 6800 Varde

Tuina uddannelse Fu Zhen Jing Luo Tuina Zoneterapeutskolen Syddanmark TKZ Skolen, Varde Nordre Boulevard 86C 6800 Varde Tuina uddannelse Fu Zhen Jing Luo Tuina Zoneterapeutskolen Syddanmark TKZ Skolen, Varde Nordre Boulevard 86C 6800 Varde Side 2 af 5 Uddannelse til Tuina terapeut på TKZ-Skolen, Varde Tuina traditionel

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Uddannelsesplan. Datoer og hold. Hold 1 1. weekend: januar weekend: februar weekend: 4.+5.

Uddannelsesplan. Datoer og hold. Hold 1 1. weekend: januar weekend: februar weekend: 4.+5. Uddannelsesplan Datoer og hold Hold 1 1. weekend: 7.+8. januar 2017 2. weekend: 4.+5. februar 2017 3. weekend: 4.+5. marts 2017 4. weekend: 1.+2. april 2017 5. weekend: 29.+30. april 2017 6. weekend: 20.

Læs mere

Tid: Tirsdag den 7. marts kl Sted: Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Tid: Tirsdag den 7. marts kl Sted: Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Akupressur Tid: Tirsdag den 7. marts kl. 14.00 21.00 Sted: Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg Tid: Onsdag den 8. marts kl. 10.00 17.00 Sted: Kursuslokale

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR

B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR B L I V KOSMET O LOG E LLE R FRIS Ø R B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR PRACTICE MAKES PERFECT! TLF. 70 22 02 32 INFO@BEAUTYANDSTYLE.DK International Training Academy ApS KØBENHAVN AARHUS AALBORG ODENSE

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden.

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden. INDHOLD Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi udbyder denne 60 timers uddannelse i RESTORATIV YOGA - for yogalærere og behandlere. Uddannelsen varer 10 uger og næste gang er den 15. september - 26.

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 18.

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 18. Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 18. august 2017 Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz tkz foreningen brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Vedtægter for foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz foreningen brancheorganisation

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20. Starter januar 2015 og slutter aug. 2017.

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20. Starter januar 2015 og slutter aug. 2017. Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Starter januar 2015 og slutter aug. 2017. I brochuren her kan du læse om: o Uddannelsen opbygning i moduler o Fag der undervises i o Datoer for undervisningen

Læs mere

Temprana Refle sterapi

Temprana Refle sterapi Professionel international uddannelse af høj standard Concept patented by sorensensistem s o r e n s e n s i s t e m International Institut for Refleksterapi og uddannelse, Lone Sorensen Temprana Refle

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere