Børsmeddelelse, Novozymes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse, Novozymes"

Transkript

1 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til 2006 fastholdes. Salget i første kvartal 2006 steg 11% til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode Opgjort i lokal valuta steg salget godt 5% Resultat af primær drift steg 14% til 313 mio. kr. mod 275 mio. kr. i første kvartal Overskudsgraden blev 19,2% mod 18,6% sidste år Resultat før skat blev 265 mio. kr. på niveau med resultat før skat i første kvartal 2005 på 267 mio. kr. Nettofinansomkostninger udgjorde 48 mio. kr. mod 8 mio. kr. i første kvartal Periodens resultat steg 2% til 196 mio. kr. fra 193 mio. kr. Reguleret for en negativ påvirkning relateret til medarbejderaktieoptioner, steg periodens resultat med 7% Resultat pr. aktie (udvandet) blev 2,97 kr., hvilket er en stigning på 5% i forhold til første kvartal 2005 Frie pengestrømme før opkøb steg 14% til 304 mio. kr. mod 267 mio. kr. i første kvartal Frie pengestrømme efter opkøb udgjorde i første kvartal 238 mio. kr. Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 18,4% fra 17,7% i samme periode 2005 Forventninger til 2006 Novozymes fastholder forventningerne til 2006 under forudsætning af uændrede valutakurser. Således forventes en vækst i salget på 7-9%, svarende til 6-8% opgjort i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige med 7-9%, mens der forventes en vækst i årets resultat på 5-7%. Ligeledes fastholdes forventningerne til frie pengestrømme på mio. kr. Novozymes har fået en god start på 2006, siger administrerende direktør Steen Riisgaard. Vi nåede en flot toplinievækst på 11%, positivt påvirket af valuta. Også det underliggende salg viste en stigende vækst i forhold til sidste år. Første kvartal har desuden endnu engang bevist selskabets evne til løbende at optimere produktionen og dermed øge profitabiliteten på trods af stigende energi- og råvarepriser. Salget udvikler sig som forventet, og forventningerne til vækst i både salg og indtjening for 2006 fastholdes. I januar 2006 købte Novozymes en mindre virksomhed i Kina inden for biopolymerområdet. Novozymes vurderer løbende potentielle opkøbskandidater, primært til forretningen uden for enzymområdet, der vil kunne styrke selskabets position inden for det enkelte område. Unlocking the magic of nature

2 Resultatopgørelse og balance Bilag 1 Omsætning Omsætningen i første kvartal 2006 blev på mio. kr., svarende til en stigning på 11% i forhold til første kvartal Omsætningen var positivt påvirket af valuta, særligt udviklingen i amerikanske dollar. Opgjort i lokal valuta steg salget med godt 5%. Tilkøbte aktiviteter henholdsvis ultimo 2005 og i januar 2006 havde meget begrænset påvirkning på væksten i første kvartal Den organiske vækst var således 5%. Omsætning i mio. kr. Omsætningens fordeling % 10% 6% 31% Vaskemiddelenzymer Andre tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer 1. kvartal % Mikroorganismer Bilag 1 og 2 Salget af enzymer Salget af enzymer steg 10% til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode Denne vækst inkluderede en positiv valutapåvirkning på ca. 5% kvt kvt kvt kvt.2006 Salget af enzymer til vaskemiddelindustrien steg 1% i forhold til første kvartal Opgjort i lokal valuta var salget i første kvartal 2006 knap 2% lavere end i I løbet af 2005 medførte et højt prisniveau for olie, og dermed for en væsentlig del af ingredienserne i vaskemidler, en vis reformulering med negativ effekt for enzymsalget, der ikke var fuldt slået igennem i første kvartal Situationen synes at have stabiliseret sig, og der forventes en positiv udvikling i salget for Salget af øvrige tekniske enzymer steg 27% i forhold til samme periode 2005 og 19%, når salget blev opgjort i lokal valuta. Der var meget stærk vækst i salget af enzymer til brændstofethanol, hvor det amerikanske marked fortsat var den primære aftager. Også salget af enzymer til stivelsesindustrien fortsatte den positive trend fra 2005 og udviste pæn vækst. Der var ligeledes vækst i salget af enzymer til tekstilindustrien. Både salget af farmaceutiske proteiner og salget af hyaluronsyre steg pænt, om end stadig fra et relativt lavt niveau. Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 2 af 17

3 356 1.kvt kvt.2006 Salget af fødevareenzymer steg 9%. Målt i lokal valuta var salgsvæksten omkring 4%. Væksten var størst inden for bagerienzymer, ligesom også salget af enzymer til forarbejdede fødevarer samt alkohol voksede pænt. Salget af enzymer til bageriindustrien var blandt andet drevet af fornyet efterspørgsel fra distributionsleddet i USA. Salget af øvrige enzymer inden for fødevareområdet udviklede sig som forventet, herunder også salget til spiselig olie og fedt, der fortsatte den positive tendens fra sidste år Salget af foderenzymer i første kvartal 2006 var på niveau med salget i samme periode Opgjort i lokal valuta var salget til Novozymes alliancepartner 6% lavere end i Den primære årsag hertil var lagerudsving hos Novozymes partner, som ikke forventes at påvirke det samlede salg af foderenzymer for året. 1.kvt kvt Bilag 2 1.kvt kvt.2006 Salget af mikroorganismer Salget af mikroorganismer steg med 27% i forhold til første kvartal Målt i lokal valuta var stigningen 18%. Den positive trend fra andet halvår 2005 fortsatte, og der var tocifrede vækstrater i stort set alle områderne. Salget af mikroorganismer til industriel og husholdningsrengøring var et af de primære vækstområder. Der var desuden ligeledes tocifret vækst i alle geografiske regioner og størst absolut vækst i det nordamerikanske marked. Salget fordelt på geografiske områder Salget i Europa steg 3% i første kvartal 2006, inklusive en lille positiv påvirkning fra valuta. De primære vækstfaktorer var stigende salg af farmaceutiske proteiner og enzymer til brændstofethanol samt mikroorganismer. Salget i Nordamerika steg med 22%. Den underliggende vækst i lokal valuta på ca. 12% var primært drevet af fremgang inden for salget af andre tekniske enzymer, særligt salg til ethanol- og stivelsesindustrien. Også områderne inden for fødevareenzymer og mikroorganismer udviste generelt stigende salg. Væksten blev til dels reduceret af et lavere salg til vaskemiddelindustrien. Væksten i Asien fortsatte i første kvartal 2006 og var 14% i danske kroner og 7% i lokal valuta. Stort set alle industrier udviste positiv udvikling, mest positiv var væksten i salget af enzymer til tekstil, stivelse og vaskemidler. Salget til Latinamerika var 6% højere end i første kvartal Reguleret for den positive valutapåvirkning var salget i lokal valuta 4% lavere end i den tilsvarende periode i Alle industrier, med undtagelse af foderenzymer, havde et stigende salg. Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 3 af 17

4 Bilag 1 Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, steg 10% til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode Produktionsomkostningerne steg 8% i forhold til første kvartal 2005, hovedsageligt som følge af højere energi- og råvarepriser samt negativ påvirkning fra valuta. Bruttomarginen for første kvartal 2006 steg til 54,0% mod 53,0% i samme periode Bruttomarginen for første kvartal 2006 er desuden steget i forhold til 2005 som helhed, hvor den udgjorde 53,3%. Øvrige driftsomkostninger steg samlet knap 12% i forhold til samme periode i Valuta havde en væsentlig negativ påvirkning. Omkostningsstigningen skal desuden ses i lyset af et relativt lavt omkostningsniveau i første kvartal 2005 samt forventede omkostninger relateret til det strategiske tiltag, der blev lanceret i august 2005 med fokus på markedsudvidende aktiviteter. Omkostninger til salg og marketing udgjorde i første kvartal % af periodens omsætning, mens forsknings- og udviklingsomkostningerne og administrationsomkostninger udgjorde henholdsvis 13% og 10%. Andre driftsindtægter var på niveau med den tilsvarende periode i 2005 og inkluderede indtægter fra forskningssamarbejdet med Solvay Pharmaceuticals. Totale afskrivninger og amortiseringer faldt 9% til 107 mio. kr. fra 117 mio. kr. i den tilsvarende periode Bilag 1 Resultat af primær drift Resultat af primær drift i mio. kr. Overskudsgrad % ,6 19,2 Q Q Q Q Resultat af primær drift steg til 313 mio. kr. fra 275 mio. kr. i samme periode 2005, svarende til en stigning på 14%. Resultatet var positivt påvirket af udviklingen i valutakurserne. Overskudsgraden, målt som primær drift i forhold til salget, blev på 19,2% mod 18,6% i Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 4 af 17

5 Bilag 1 Nettofinansposter Nettofinansomkostningerne steg til 48 mio. kr. fra 8 mio. kr. i første kvartal Stigningen skyldtes hovedsageligt et nettovalutakurstab på afdækningen af selskabets valutaeksponering, særligt i amerikanske dollar og japanske yen, samt en stigende forpligtelse relateret til medarbejderaktieoptioner som følge af kursstigninger på de underliggende aktier. Medarbejderaktieoptioner påvirkede nettofinansomkostningerne med 14 mio. kr. mod 4 mio. kr. i første kvartal Nettorenteudgifter steg desuden i første kvartal 2006 som følge af større rentebærende nettogæld og et stigende renteniveau. Den rentebærende nettogæld steg til mio. kr. i forhold til 748 mio. kr. i samme periode 2005 og 877 mio. kr. ultimo Bilag 1 Bilag 3 Resultat før skat og periodens resultat Resultat før skat blev 265 mio. kr., hvilket var på niveau med samme periode Periodens resultat steg til 196 mio. kr. mod 193 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 2%. Den væsentligste årsag til den moderate vækst i resultatet var øgede nettofinansomkostninger. Reguleres for den negative påvirkning af medarbejderaktieoptioner udgjorde væksten i resultat før skat 3% og væksten i periodens resultat 7%. Pengestrømme, investeringer og virksomhedsopkøb Frie pengestrømme før opkøb blev 304 mio. kr., svarende til en stigning på 14% sammenholdt med første kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet var positivt påvirket af en stigning i kreditormassen, der delvist blev reduceret af en stigning i lagre samt en mindre stigning i debitormassen. Nettoinvesteringer før opkøb beløb sig til 64 mio. kr., hvilket var på niveau med samme periode i Som nævnt i børsmeddelelsen den 24. januar 2006 købte Novozymes i januar 2006 en mindre kinesisk virksomhed inden for biopolymerområdet. Efter opkøb udgjorde de frie pengestrømme 238 mio. kr. Bilag 4 Balance og egenkapitalens udvikling Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal 2006 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med periodens resultat og valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber, men reduceret for udbyttebetaling samt køb af egne aktier. Der er i marts udbetalt udbytte for 2005 med 256 mio. kr. Køb af egne aktier på 315 mio. kr., fratrukket udnyttelsen af aktieoptioner (67 mio. kr.), reducerer egenkapitalen med 248 mio. kr. i perioden. Som en del af det planlagte aktietilbagekøbsprogram på i alt 4 mia. kr. er der for 2006 godkendt tilbagekøb af egne aktier for 1 mia. kr. Siden den 25. januar 2006 Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 5 af 17

6 har Novozymes købt egne aktier for 315 mio. kr. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo kvartalet 6,2 mio. stk. B-aktier, svarende til 8,8% af aktiekapitalen. På generalforsamlingen den 1. marts 2006 blev det vedtaget at nedsætte den nominelle aktiekapital med 46 mio. kr. til 650 mio. kr. ved at annullere en del af selskabets beholdning af egne B-aktier. Annulleringen af aktierne forventes at blive gennemført inden udgangen af juni Egenkapitalandelen faldt i første kvartal 2006 til 47,2% fra 53,3% i første kvartal Forventninger til 2006 Spotkurserne den 25. april 2006 for selskabets vigtigste valutaer var uændrede for amerikanske dollar, højere for kinesiske renminbi og lavere for japanske yen i forhold til danske kroner end de gennemsnitlige valutakurser i (kr.) USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,45 73,25 Spotkurs 25. april ,25 74,91 Udvikling ift. gennemsnitskurs % -4% 2% Forventningerne til 2006 er uændrede. Der forventes således en vækst i henholdsvis salg og resultat af primær drift på 7-9% og en vækst i årets resultat på 5-7%. Disse forventninger er baseret på, at valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer i resten af 2006, herunder særligt USD, CNY og JPY. Mere detaljeret forventes: Salg Vækst i salget på 7-9% i danske kroner og 6-8% i lokal valuta Nye produkter Lancering af 5-7 nye produkter i 2006 Resultat af primær drift Vækst i resultat af primær drift på 7-9%. Resultat af primær drift vil være positivt påvirket af højere valutakurser i forhold til de gennemsnitlige valutakurser for 2005, da Novozymes har relativt flere indtægter i fremmed valuta end omkostninger. Valutafølsomheden på resultat af primær drift forventes i 2006 at udgøre henholdsvis mio. kr. for USD og 5-15 mio. kr. for JPY ved en ændring i valutakursen på 5%. Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 6 af 17

7 Overskudsgrad Overskudsgrad på omkring 19% Nettofinans Nettofinansomkostninger omkring 100 mio. kr. Årets resultat Vækst i årets resultat på 5-7% Investeringer Frie pengestrømme Investeringer før virksomhedsopkøb på mio. kr. Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb i niveauet mio. kr. ROIC Afkast efter skat på investeret kapital (ROIC) på omkring 18-19% Miljø- og socialrapportering Bilag 5 Vand og energi effektiv udnyttelse af ressourcerne Forbruget af vand og energi justeret for periodens lagerudvikling faldt i første kvartal 2006 med henholdsvis 10% og 4% sammenlignet med samme periode i Udviklingen i vand- og energiforbruget lå således pænt inden for målet for hele Væsentlige spild Der var ingen væsentlige spild i første kvartal Arbejdsulykker Frekvensen af registrerede arbejdsulykker med fravær var i første kvartal ,4 pr. million arbejdstimer mod en frekvens på 3,8 i samme periode Personaleomsætning og fravær Personaleomsætningen for det seneste år, opgjort efter første kvartal 2006 var 7,0%, hvilket var 1,7 procentpoint højere end samme periode året før. Fraværsprocenten var 2,9% for perioden, svarende til 0,5 procentpoint lavere end første kvartal sidste år. Novozymes har fastsat en række mål inden for miljø- og socialområdet for En fuldstændig oversigt over målene findes i Novozymes Rapporten for 2005, se. Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 7 af 17

8 Udsagn om fremtiden Børsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2006, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Bagsværd, den 26. april 2006 Bestyrelsen Kontaktpersoner Presse og medier: Annegrethe M. Jakobsen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Cirkeline Buron Tlf. (direkte): Tilf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Lene Aaboe Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Tobias Bjørklund Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. Vores løsninger er baseret på naturens egen teknologi. Og vores mål er hele tiden at udvide grænserne for, hvordan biologiske løsninger kan fremme industriens muligheder over hele verden. Novozymes har hovedsæde i og beskæftiger over medarbejdere i mere end 30 lande. Novozymes fremstiller og sælger mere end 600 produkter i 130 lande. B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Besøg Novozymes og få flere oplysninger på. Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 8 af 17

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt det ureviderede koncernregnskab for for første kvartal Kvartalsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU. Kvartalsregnskabet er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til kvartalsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat, finansielle stilling pr. 31. marts 2006 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første kvartal Bagsværd, den 26. april 2006 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Jerker Hartwall Arne Hansen Søren Jepsen Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 9 af 17

10 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Hovedposter og nøgletal Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal - industrier 2.4 Salg pr. kvartal - geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet Oversigt over børsmeddelelser for 2006 til dato (eksklusive insiderhandler) Finansiel kalender Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 10 af 17

11 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1. kvt % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt 1.kvt./ 1.kvt. Omsætning Enzymer Mikroorganismer Bruttoresultat Bruttomargin 54,0% 51,9% 53,1% 55,0% 53,0% Resultat af primær drift Overskudsgrad 19,2% 18,3% 19,3% 20,6% 18,6% Nettofinans (48) (32) (16) - (8) 500 Resultat før skat (1) Skat (7) Periodens resultat Minoritetsinteresser (2) (2) - - (1) 100 Resultat inklusive minoritetsinteresser Nettovalutagevinst / (tab) (23) (3) (8) 5 4 Nettorenteudgifter (11) (10) (5) (4) (8) Andre finansielle poster (14) (19) (3) (1) (4) Finansielle poster i alt (48) (32) (16) - (8) Resultat pr. aktie a 10 kr. 3,05 3,03 3,28 3,76 2,89 5 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 63,7 64,3 68,0 66,0 66,4 Resultat pr. aktie a 10 kr. 2,97 2,96 3,34 3,67 2,82 5 (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 65,4 65,9 66,8 67,6 68,1 (mio. stk.) Frie pengestrømme før opkøb Afkast på investeret kapital 18,4% 19,3% 19,8% 19,6% 17,7% efter skat (ROIC), inkl. goodwill Rentebærende gæld, netto Egenkapitalandel i % 47,2% 51,9% 52,1% 53,1% 53,3% Egenkapitalens forrentning i % 21,4% 22,2% 23,3% 25,9% 19,9% Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 2: Salgets fordeling 1. kvt Industrier (mio. kr) % ændring 1. kvartal ÅTD Enzymer tekniske enzymer vaskemiddelenzymer andre tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer (1) Mikroorganismer Omsætning Geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. ÅTD påvirkning lokale valutaer Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika (4) Omsætning Salg pr. kvartal - industrier % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1.kvt./1.kvt. Enzymer tekniske enzymer vaskemiddelenzymer andre tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer (1) Mikroorganismer Omsætning Salg pr. kvartal - geografi % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1.kvt. /1.kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse 1. kvt (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (69) (141) Renteindbetalinger 9 5 Renteudbetalinger (31) (5) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (13) 78 (Stigning)/fald i varebeholdninger (36) (27) og andre forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver (5) (1) Salg af materielle anlægsaktiver 18 - Køb af materielle anlægsaktiver (77) (67) Pengestrømme fra investeringsaktivitet excl. (64) (68) opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber (66) - Frie pengestrømme efter opkøb Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 1. kvt : Balance 1. kvt Aktiver (mio. kr.) 1. kvt. Ultimo Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Finansielle aktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Finansielle aktiver (rentebærende) Finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Finansielle aktiver i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 14 af 17

15 Passiver (mio. kr.) 1. kvt. Ultimo Aktiekapital Egne aktier (1.907) (1.659) Øvrig totalindkomst Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Langfristede personaleforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke rentebærende) Andre langfristede forpligtelser (rentebærende) Langfristede forpligtelser i alt Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 15 af 17

16 4.2 Egenkapitalens udvikling 1. kvt (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Egenkapital pr. 1. januar, ekskl. minoritetsinteresser Periodens resultat Betalt udbytte (255) (233) Køb af egne aktier (netto) (248) (154) Valutaregulering af nettoaktiverne mv Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser pr. 1. januar Periodens overskud 2 1 Betalt udbytte (1) (1) Valutaregulering af nettoaktiverne mv. - 2 Ændring i minoritetsinteresser 12 - Minoritetsinteresser Egenkapital pr. 31. marts Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 5: Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet % ændring 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. /1.kvt. Vandforbrug (lagerjusteret), m³ 1,061 1,175 (10) Energiforbrug (lagerjusteret) GJ (4) Væsentlige spild - - Antal arbejdsulykker med dødelig udgang - - Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer Antal medarbejdere pr. 31. marts 4,168 3,985 Personaleomsætning i procent 7.0% 5.3% Fravær i procent 2.9% 3.4% Bilag 6: Oversigt over børsmeddelelser for 2006 til dato 24. januar 2006 Koncernregnskab for marts 2006 Ordinær generalforsamling 2006 i Bilag 7: Finansiel kalender april 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal august 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår oktober 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler 2006 November 2006 Kapitalmarkedsdag 2006 Børsmeddelelse nr. 10, 2006 Side 17 af 17

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. halvår 2006 8. august 2006 Novozymes fortsætter det høje indtjeningsniveau. Vækst i salg og resultat af primær drift på henholdsvis 8% og 10% i første halvår

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 Børsmeddelelse 13. august 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 I første halvår steg resultat efter skat med 34% fra 270 mio. kr. til 361 mio. kr. Forventningerne til årets resultat efter

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 9. august 2007 Novozymes resultat for første halvår 2007 lever til fulde op til forventningerne. Salget steg med 14%, mens resultat af primær drift steg henholdsvis 20%

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Novozymes A/S, koncernregnskab 1. halvår 2005

Novozymes A/S, koncernregnskab 1. halvår 2005 Børsmeddelelse 11. august 2005, koncernregnskab 1. halvår 2005 Resultat af primær drift steg 15%, mens resultat efter skat steg 26% i forhold til første halvår 2004. Øgede forventninger til hele året.

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat for 2000.

Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat for 2000. Pressemeddelelse 6. februar 2002 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for året 2001 Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE KVARTAL 2008 24. april 2008 Væksten fortsætter for Novozymes 2008 indledt med høj salgsvækst som fører til en opjustering i lokal valuta. Forventet salg af enzymer til vaskemidler

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2007

Novozymes Generalforsamling 2007 Novozymes Generalforsamling 2007 Henrik GürtlerG Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Novozymes. Generalforsamling

Novozymes. Generalforsamling Novozymes Generalforsamling 2005 Administrerende direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand) Direktør r Kurt Anker Nielsen, tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S (næstformand stformand) Senior Vice

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE HALVÅR 2008 14. august 2008 Høj salgsvækst i første halvår Halvvejs inde i 2008 er der fortsat høj salgsvækst inden for både enzymer og mikroorganismer, i alt 16% i lokal valuta.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere