INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering"

Transkript

1 INDUSTRI Magasinet Marts Dataopsamling og energiregistrering Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Store fordele ved integreret dataopsamling Skræddersyede løsninger

2 Store fordele ved integreret dataopsamling på Ballerup Vandværk I dette nummer af Solar Industri magasinet har vi som tema valgt industrielt netværk med dataopsamling fra f.eks. energiregistrering. Industrielle netværk er inde i en rivende udvikling og er i dag ikke kun forbeholdt de større produktionsvirksomheder, men også de mindre virksomheder, idet der stilles store krav til dataregistreringer fra såvel virksomheden som myndigheder. Netværksudbredelsen fremmes også af, at produkterne inden for såvel hardware som software er billige og nemme at arbejde med samt giver stor ydelse. Den indledende artikel er en omtale af Ballerup vandværk som ved etablering af netværk har opnået store fordele ved integreret dataopsamling. Der er ingen tvivl om, at den øgede samt strukturerede datamængede giver grundlag for optimeret drift samt energi- og vandbesparelse. Udover artikler omhandlende det valgte tema, er der en række spændende artikler om andre produkter og nyheder fra nogle af vore leverandører og Solars egne produktingeniører. Vi håber du må få glæde af denne udgave af Solar Industri magasinet. Med venlig hilsen Solar A/S Indhold: Ballerup Vandværk... 2 En forståelsesrevolution... 4 LonWorks det åbne system... 6 PID4000 og Lonbox Series... 7 Energidatopsamling via LonWorks... 8 SIMATIC HMI-paneler Universel Ethernet-beskyttelse Vælg multiinstrumenter? Ethernet Kapslede IP66 frekvensomformere Synco 700 er problemfri Integreret intelligens Skræddersyede løsninger LOGO! - gå efter den nemme løsning Juster hastigheden med SIMATIC SIMATIC og Nye access point EDW-100 og GDW GMS modem til industribrug Industri kort nyt Solar Skolen PTA Electric APS i Ballerup har udført en spændende løsning med tre Siemens baserede styringer, hvor alle data over et VPN net opsamles på en SQL server. Foruden større overblik har det øget driftssikkerheden og samtidig reduceret både energi - og vandforbrug på vandværket Det begyndte egentlig for 2½ år siden, hvor man ønskede en optimering af forsyningssikkerheden på vandværket. Derfor foretog vi en såkaldt kontrolleret overgravning af kommunikationskablet imellem Ballerup Vandtårn og Ballerup Vandværk. Det gav et megachok. Vandforsyningen stoppede simpelthen, og var meget vanskelig at få op at køre igen, siger Per Hansen, der er medindehaver af PTA ELECTRIC. Konsekvensen af undersøgelsen blev at der skulle udarbejdes et forslag til, hvordan Ballerup vandforsyning fik et sikkert, velfungerende og fremtidsorienteret system. Data til rådighed overalt En analyse af vandværkets behov viste, at der frem for alt var brug for et system som kunne håndtere en lang række driftsdata, herunder helt specifikke driftssekvenser, forbrugsdata relateret indvindingstilladelser, samt naturligvis fejlrapportering fra alle pumper og øvrige driftsenheder. Endelig var det helt centralt, at systemet skulle kunne anvendes i en vagtordning, hvor medarbejderne døgnet rundt kunne overvåge driften og reagerer på eventuelle alarmer. Systemet skulle naturligvis også have en brugerflade, hvor alle informationer er til rådighed på 3 forskellige lokationer, henholdsvis vandtårnet, vandværket og vagtcentralen, siger Per Hansen. Valget faldt på en løsning, hvor alle data fra lokale Siemens PLC styringer via et Ethernetkort overføres til router, som er hooket op på i et Virtuel Private Netværk (VPN) - et lukket netværk, der har en SQL server på vagtcentralen som endestation. 2 Trådløs vagtordning Ved at hive alle data ind på SQL serveren får vi en meget stor fleksibilitet, fordi samtlige data, skærmbilleder og applikationer sendes ud til alle pc ere på netværket. F.eks. kan man stå på vagtcentralen og overvåge og analysere alle data fra vandtårnet eller Ballerup vandværk, siger han. Med systemet har medarbejderne adgang til langt mere detaljerede data, og samtidig slipper de for mange kilometers kørsel imellem de forskellige driftssteder. Vandværkets VPN applikation har indbygget Mobil GRPS kommunikation, der både kan anvendes til opsamling af data fra pumper mv., og som en trådløs vagttjeneste. En bærbar pc med GPRS modem sikrer, at vagtmedarbejderne, overalt og døgnet rundt, har adgang til alle data på den centrale server. Driftsstop og alarmer udsendes automatisk med SMS eller voicebesked til vagtmedarbejderne, således at vagtmedarbejderen ikke konstant skal være on-line med den bærbare pc.

3 Dataopsamling med ultralyd Vandværkets driftsproces indeholder en permanent filtrering af alt indvundet vand fra boringerne. Processen indebærer at filtrene opstuves, og derfor skal skylles igennem med rent vand. Ballerup Vandværk har hidtil som en fast procedure skyllet alle filtre med fast tidsinterval. Men ved hjælp af ultralydsmålere, der måler opstuvningen kan vandværket nu nøjes med at skylle, når det er nødvendigt. Vi har lige haft delaflevering af projektet, så der findes endnu ikke nogle data på hvor meget vand og energi der spares. Men der er ingen tvivl om at intervallet imellem filterskyllene er øget, og vandforsyningen vil derfor spare rent vand og energi, siger han. han. I projektet på Ballerup Vandværk har Solar i høj grad fungeret som komponentleverandør. PTA bruger i hverdagen Solar s tekniske support dette kan bl.a. være til hjælp, med router-installationer og UPS er, for det er ikke noget vi beskæftiger os med til daglig. Vi er jo industri og PLC folk - så det giver os virkelig værdi, fremhæver Per Hansen. Solar er dedikeret til industrien Tre erfarne industri - og automations specialister, Kim Husmer, Henrik Ladehoff og Per Hansen, etablerede for få år siden virksomheden PTA Electric ApS. Virksomheden, som primært har fokus på projektering og udførelse af automations og industriapplikationer, har valgt Solar som leverandør af én helt afgørende grund. Solar er dedikeret til industrien, og det er et meget stort parameter for os. De har nogle medarbejdere, som er eksperter på nogle forskellige områder som f.eks. frekvensomformere. PLC løsninger mv., siger Ved at hive alle data ind på SQL serveren får vi en meget stor fleksibilitet, fordi samtlige data, skærmbilleder og applikationer sendes ud til alle pc ere på netværket. F.eks. kan man stå på vagtcentralen og overvåge og analysere alle data fra vandtårnet eller Ballerup vandværk, siger Per Hansen. 3

4 En forståelsesrevolution Af Per Thyme, Rockwell Automation Vi står over for en revolution inden for dataindsamling, idet de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) står i spidsen for et initiativ, der skal anspore virksomheder til at anvende PAT teknologi (PAT = Process Analytical Technology) inden for produktionsinnovation. FDA har givet deres velsignelse til, at farmaceutiske producenter kan implementere PAT teknologi for at forbedre medicinalvarer og leveringssystemer, øge produktionseffektiviteten og reducere antallet af afslag. Hele branchen ønsker at øge hastigheden på produktionsinnovationen for at imødekomme de skærpede krav til omkostningsbegrænsninger, effektivitet og timeto-market. Men selvom den farmaceutiske branche fortsat bruger store summer til forskning og markedsføring, halter den på ét væsentligt område bagud i forhold til andre brancher, der har indført automatisering, nemlig kvalitetsanalyser i produktionen. Begejstringen for PAT teknologien stiger. Denne teknologi gør det muligt for virksomhederne at fastlægge, hvilke variabler der er mest kritiske for slutproduktet, hvor der bør indføres kontrol i processen, og hvilke faktorer der medfører nedbrydning af prøver. Den grundliggende forudsætning er, at kvalitet ikke kan tilføres produktet ved hjælp af test. Kvalitet skal være medfødt eller en del af designet. Et af hovedformålene er at fremme anvendelse af innovativ teknologi for at øge kvaliteten, uden at det skaber problemer med validiteten og produktionsforsinkelser. Nøglen til dette er, at der skabes en bedre forståelse for produktionsprocessen, dataanalyser, procesanalyseværktøjer, procesovervågning og løbende feedback i produktionsprocessen. PAT teknologien kræver, at der foretages udviklings- og uddannelsesarbejde i virksomheden, at de eksisterende overvågnings- og valideringsmetoder tilpasses, og at virksomheden tilknytter specialiserede PAT supportteams. Det er også nødvendigt at afdække, hvilke typer teknologi der kan anvendes, og at skabe et integreret fundament for datastyring, der kan håndtere den krævede mængde data. Avanceret automatisering samt visualiserings- og analyseværktøjer til styring af de løbende identificerings- og prognosetrin i processen er også yderst vigtige, for at implementeringen bliver vellykket. For størstedelen af alle producenter er overgangen til PAT teknologi en for stor mundfuld, til at det kan klares på én i gang. I stedet bør PAT teknologien implementeres trinvist ved at starte med et bestemt projekt eller en enkelt produktionslinje og derefter trin for trin gå videre til andre områder. Først skal der foretages en evaluering af produktivitetsforbedringen for at analysere de eksisterende produktlinjer og afdække, hvor der med størst fordel kan indføres PAT teknologi. For at projektet skal blive vellykket, er det vigtigt at afdække business drivers og mulige fordele ved indførslen af PAT teknologi. Der skal foretages risikovurderinger og tiltag til forandringsstyring og en plan for procesovervågningen i forbindelse med arbejdet med at afdække investeringsstrategiens betydning. Når først et bestemt projekt er blevet udvalgt, omfatter den næste fase, afdækningsfasen, reevaluering af fremgangsmåder, proceskemi, produktionsteknikker samt overvågnings- og valideringsmetoder. Nye produkter er et glimrende fokusområde. Produkter med tilbagevendende kvalitetsproblemer er også gode kandidater. I analysefasen gennemgår teknikerne hi- I januar trådte Huygens-sonden fra rumskibet Cassini ind i den hemmelighedsfulde atmosfære omkring Saturns største måne, Titan, og begyndte at sende data, som eksperterne kan bruge til at videreudvikle teorierne omkring de processer, der finder sted på og under Titans overflade. Ifølge Gawayne Mahboubian-Jones, der er klummeskribent for er data mining inden for den farmaceutiske branche meget lig data mining på Saturns måne: Lige som processerne på Titans overflade er der kun en ringe forståelse for vores processer, der ofte kun bliver beskrevet ved hjælp af deres resultater. Vi er afhængige af heuristiske metoder og erfaring, når vi fastlægger driftsbetingelserne. Lige som Titans overflade er egentlig forståelse blevet tilsløret af den manglende evne til at måle og iagttage de virkelig væsentlige parametre, dér hvor det er væsentligt i realtid og på stedet. 4

5 skellige områder, her især processtyring, procesanalytisk kemi, instrumentering og metrologi. En anden ting, der er væsentlig for at opnå gode resultater, er projektledernes evne til at argumentere forretningsmæssigt for indførslen af PAT teknologi. Indledningsvist bør ledelsen gøres opmærksom på værdien af PAT teknologi. Dette kræver en slagkraftig argumentation (på managementsprog) for, hvad PAT teknologien ifølge planen kan udrette, og hvordan den hænger sammen med virksomhedens målsætninger. Når de nærmere enkeltheder om aktiviteter og værktøjer fremlægges, skal det forventede resultat hele tiden sættes i relation til business drivers, da disse påvirker ledelsens målsætninger og kundernes krav. Et PAT project vil ofte få et stort boost, hvis der indledes et samarbejde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) omkring udvikling og opgradering af nye produkter, idet FDA netop tilbyder forskel- 5 storiske data, data om undtagelsestilfælde, produktions- og kvalitetsdata samt andre datakilder for hvert produkt grundigt for at konstatere, om de oprindelige kritiske procesparametre (CPP) stadig er gældende, eller om andre parametre, der oprindeligt ikke blev identificeret, nu er mere kritiske. Resultaterne af denne analyse danner grundlag for beslutningen om, hvilke typer produktionsteknologi og kvalitetssikringsværktøjer der skal være indeholdt i en PAT løsning. En vurdering af risici og påvirkninger skal foretages på basis af data og ikke meninger og teorier. Indførslen af PAT teknologi vil blive vanskeliggjort af processer, der er udviklet på forkert grundlag, dårligt uddannede brugere og forkert udstyr. For at opnå gode resultater på langt sigt ved at implementere PAT teknologi skal der tilknyttes et fast PAT-supportteam. Det er derfor ekstremt vigtigt, at virksomhederne finder og fastholder medarbejdere med uddannelse, træning og erfaring inden for flere forlige incitamentsprogrammer, som for eksempel ændringer uden forudgående godkendelse, hvilket betyder, at der kan fremstilles produkter af højere kvalitet på kortere tid og til lavere omkostninger. Ved at foretage grundigt planlagte investeringer i procesanalyseværktøjer, styresystemer og -udstyr samt mere instrumentering og flere ressourcer kan virksomhederne fremvise målbare resultater for den øverste ledelse. I vore dages toptrimmede produktionsmiljøer skal producenterne fokusere på at optimere produktionsprocesserne. Ved at indføre PAT teknologi og indbygge kvalitet fra starten kan farmaceutiske producenter maksimere deres produktionsaktiver langt mere effektivt, hvilket gør det muligt for dem at tilpasse sig hurtigt til forandringer på markedet. Det er bedre at være foran end bagud.

6 LonWorks det åbne system med mange muligheder LonWorks er udviklet af det amerikanske firma Echelon tilbage i 1988 (www.echelon.com). LonWorks eller i daglig tale LON (Local Operating Netvork) er en teknologi, hvor alle oplysninger omkring systemet er tilgængelig for alle interesserede producenter, herunder eksempelvis den protokol, systemet bygger på. Echelon har med andre ord udviklet teknologien, som så stilles til rådighed for producenterne. Der er i dag flere tusinde producenter af komponenter til LonWorks inden for mange forskellige områder eksempelvis CTS, industri, lys m.m. Disse fordeler sig ud over hele verden herunder også Danmark, hvor der findes en række producenter af komponenter til LonWorks. Af komponenttyper kan nævnes sensorer, aktuatorer, I/O moduler såvel analoge som digitale og netværkskomponenter som routere, repeatere og strømforsyninger. Dette giver mulighed for at opbygge sin installation med netværk så hele installationen hænger sammen. Herved opnås at alle komponenter uanset placering i installationen kan snakke sammen samtidig med at belastningen af bussen begrænses, da routere sørger for at filtrere datapakkerne alt efter hvilken komponent de er tiltænkt. Ved at sammenkøre de forskellige installationssystemer eksempelvis lys, varme, ventilation, alarm og adgangskontrol, på én og samme bus, mindskes kabelforbruget betragteligt! Der åbnes op for at samme komponent kan anvendes til at afgive signaler til flere forskellige systemer og eksempelvis kan PIR-føler benyttes til lys, varme og ventilationsstyring om dagen og til alarm om natten. Også kalender- og urfunktioner kan være fælles. Der er også muligheden for at logge data fra de forskellige systemer og brugerflade kan nemt integreres. Der kan anvendes forskellige medier til at transportere bussignalerne. Det kan eksempelvis være: Parsnoet kabel Forsyningskabel Fiberkabler Coax kabel RF-signaler IR-signaler Disse forskellige medier kan kombineres. Ligeledes er der mulighed for at anvende et ethernet som overordnet netværk i et system. Man kan med TCP/IP adressering på Internettet, kommunikere med installationen og samtidig modtage og overføre data. Stadig flere producenter af industrikomponenter har fået øjnene op for mulighederne med LonWorks teknologien. Eksempelvis findes der LONinterface kort til VLT frekvensomformere og der laves flere dataopsamlingsprodukter hvor LON også har sin styrke. Du kan læse mere omkring dataopsamling med LonWorks i artiklen Energidataopsamling via LonWorks. I en række lande er der nationale foreninger, hvor alle med interesse for LonWorks kan melde sig ind og udveksle information med andre der har samme interesse. I Danmark hedder denne forening Lon- Mark Denmark med hjemmeside www. lonuser.dk, hvor yderligere information kan hentes.

7 PID4000 Ethernet Data Logger for LonWorks Installationer LonBox Series PID4000 er en datalogger med LonWorks og 10/100BaseT Ethernet interface. Data kan aflæses direkte som standard XML format. PID 4000 kan effektivt logge et bredt spektre af forskellige typer forbrugsdata, såsom gas, elektricitet, vand og olie. Desuden kan forskellige parametre overvåges, såsom temperatur, tænd/sluk tider, afvigelser fra forud indstillede værdier, etc. Interval logning af netværks variable Aflæsning via Ethernet TCP/IP eller modem med PPP protokol Kan leveres i udgave med indbygget GSM modem Afhentning af data i XML filer ved standard Internet HTTP protokol og CGI parametre Konfiguration af data logger via ind bygget Web server Overvågning af loggede værdier for overskridelse af alarm grænser Indbygget klient til afsendelse af alarmer Afsendelse af via udringning til ISP, eller via Ethernet forbindelsen i Type LON WEB SERVER/DATALOGGER PID4000 G-nr / EAN Lonbox Series - pulstæller model PIO isolerede tællerindgange (S0) DIN skinne monterbar Lonbox Series PIO2004 er et I/O modul for anvendelse i LonWorks baserede styringer. PIO2004 har 4 optisk isolerede digitale indgange af typen S0. De 4 indgange benyttes typisk til at omsætte et impuls signal til en værdi som er tilgængelig på LonWorks nettet, typen kan konfigureres til f.eks. liter eller kwh. Antallet af pulser sammentælles og om- regnes ved hjælp af programmerbar omsætningsfaktor. Antallet af cifre i den omsatte værdi kan konfigureres og der kan startes fra en given værdi. De sammentalte værdier gemmes internt i eeprom to gange i døgnet således at de bevares ved spændings udfald. i Type PROLON PIO2004 PULSTÆLLER G-nr / EAN

8 Energidataopsamling via LonWorks Af Claus Skov, Solar A/S Følgende artikel omhandler en produktions virksomhed, hvor man har valgt at implementere energidata-opsamling med LonWorks komponenter. De indsamlede energidata bruges til at understøtte det grønne regnskab, samt at optimere de enkelte produktionsprocesser og derved kende omkostningerne for bestemte processorer. For udførslen af installationen har man valgt at anvende LonWorks teknologien, LonWorks til Ethernet datalogning samt XML teknologi. LonWorks teknologien LonWorks er betegnelsen for en teknologi, der gør det muligt at opbygge et lokalt opererende netværk, (local operating network, LON). Et netværk bygget med LonWorks teknologien, består hovedsageligt af følgende 3 elementer: Et ubegrænset antal intelligente komponenter, i teknisk slang også kaldet noder. Et transmissionsmedie eller flere typer af medier blandet til kommunikationen: F.eks. parsnoet kabel, 230VAC kabel, radiofrekvens, infrarød m.fl.. Et fælles kommunikations-sprog til brug imellem noderne, kaldet LonTalk med en fælles reference til standard funktionsprofiler, kaldet LonMark. LonWorks til Ethernet datalogger Som datalogger i systemet anvendes en Lonbox PID4000, LonWorks til Ethernet datalogger, fra det danske firma Prolon Control Systems. PID4000 datalogger Dataloggeren installeres på LonWorks nettet og på et LAN eller WAN via Ethernet. Enheden logger data fra LonWorks nettet og gemmer disse data i sin hukommelse, som har indbygget batteri backup. Disse data kan så hentes fra dataloggeren via Ethernet med XML forespørgsler på TCP/IP. Dataloggeren konfigureres via den indbyggede WEB server, som server helt normale hjemmesider til en almindelig WEB browser. WEB startside 8 XML teknologi extensible Markup Language XML er en international standard fra W3C. XML er et subset af Standard Generalized Markup Language SGML. SGML er en international standard, ISO 8879, som blev vedtaget i XML og SGML er systemuafhængige sprog til beskrivelse af dokument-strukturer. XML bruges i dag inden for alle medieproduktionsområder og understøttes af en stadig voksende mængde værktøjer, som også indbefatter de mest udbredte desktop publishing, tekstbehandlings-systemer samt databaser. Det kan nævnes at Microsofts Office XP understøtter XML og at data fra dataloggeren, kan indlæses direkte ind i et Excel regneark, endda med dynamisk opdatering. Produktions-virksomheden Man ønsker at logge data fra el- og energimålere. Grundet installationens store afstande, ønsker man at bruge et bus netværk, således at man kan begrænse omkostningerne, på selve kablingen. LonWorks er kendt for at kunne håndtere lange kabellængder og være modstandsdygtigt over for støj. En enkelt kanal på LonWorks kan være helt op til

9 2700 meter lang, med den rigtige type kabel. Ved en eksisterende installation, hvor en stor del af målerne f.eks. er helt traditionelle målere, som ikke har indbygget LonWorks teknologi. Kan man interface til disse traditionelle målere via en S0 pulsudgang, som de fleste målere har i forvejen. På denne måde kan man indføre LonWorks teknologi, uden at omkostningerne løber løbsk. Nogle målere kan have mulighed for, at få indbygget LonWorks teknologi, ved at montere et indstiksmodul. Og ved nyinstallation kan man i mange tilfælde vælge en energimåler med integreret LONinterface, f.eks. ABB Delta Plus målere og Kamstrup Multical Energimålere. S0 interfacet klares ved at bruge et Lonbox PIO2004 S0 modul fra firmaet Prolon Control Systems, som kan håndtere 4 stk. S0 udgange og interface disse til et LonWorks netværk. PIO2004 modulet tæller selv pulserne, som kommer fra el og energimålerne. Tælling opdaterer en konkret tæller, som afspejler antal pulser. Men samtidigt kan modulet også konfigureres, til at opdatere en tæller, som manipuleres af et konfigurations parameter. Parameteret er opbygget således, at man nemt kan konfigurere, at f.eks. 733 pulser, er lig med en Kilo Watt på LonWorks nettet. I følge S0 specifikationerne, skal en S0 indgang kunne detektere S0 pulser helt ned til 30mS og derfor kan man ikke bare bruge en normal digital indgang, på et generelt LonWorks modul. Selve dataloggeren bliver ved hjælp af hjemmeside interfacet og en normal WEB browser, konfigureret til at logge data fra alle LonWorks komponenter, f.eks. en gang i timen. Kapaciteten i dataloggeren er 200 kanaler, og hvis der logges hvert kvarter på alle 200 kanaler, er der plads til ca. 1 1/2 måneds data. Derefter ruller hukommelsen over og starter med at overskrive de først loggede data igen. Men logningens identitets nr., tidsstempel og dato forsætter og man kan nemt identificere de loggede data, når de skal hentes fra dataloggeren. LonWorks infrastrukturen Selve LonWorks nettet opbygges med flere kanaler og trafikken routes via f.eks. en Multirouter der har en Back Bone på TP/FT-10 standarden og fire kanaler (subnet), også på TP/FT-10. Denne kanaltype, bruger parsnoetkabel og der bliver anvendt grønt LonWorks kabel AWG22. Det grønne kabel er nemt at genkende i installationen og signalere til alle, at der ikke er tale om et normalt elkabel. Med denne udførsel, kan ét par bruges til kommunikation og et andet par til at strømforsyne alle S0 moduler med 24VDC. Arkivering af data For at arkivere og bruge data fra datalogningen, bliver data hentet fra dataloggeren hver anden time ved hjælp af en XML driver. Denne driver henter data i XML format og gemmer disse data i en Microsoft SQL database. Denne type af driver kan leveres fra Prolon Control Systems, som leverer den som en service til Microsofts Windows operativsystemerne NT, 2000 og XP. Server computeren som kører databasen og driveren, er forbundet til dataloggeren via Ethernet og er fysisk placeret på virksomheden. Men kunne lige så godt have stået, et hvilket som helst andet sted i verden, da dataloggeren kommunikerer over Ethernetet med TCP/IP. Dette betyder også, at firmaet har mulighed for i fremtiden at hente data fra flere lokationer, til en central database. Herfra kan data så præsenteres på intranettet, via en fælles WEB server. Data sikkerhed For at øge sikkerheden for at data ikke skal gå tabt, anvendes en UPS som forsyner database-serveren. Ud over dette er den 24VDC som forsyner alle S0 tællerenhederne også tilsluttet UPS enheden. Hvis LonWorks nettet bliver beskadiget og dataloggeren ikke kan hente data fra nogle af enhederne, kan dataloggeren registrere dette i sin datalogning. Men da alle energidatatællerne er selvstændige intelligente komponenter, vil dataloggeren kunne hente det opdaterede tal, ligeså snart nettet er blevet repareret. i Konklusion Installationen giver følgende fordele for virksomheden. PIO2004 pulstæller Omkostningsbegrænset installation, grundet LonWorks netværket. Stor fleksibilitet i hverdagen, samt gode muligheder for ændringer og udvidelse. Frit valg af leverandører, da LonWorks er et åbent system. Standard interface i hardware og software, så man ikke er bundet til en bestemt leverandør. 9

10 SIMATIC HMI-paneler Hos producenten sker der en løbende produktudvikling. Det er selvfølgelig for altid at kunne tilbyde vore kunder nye og endnu bedre produkter. Vi er nu midt i en større udskiftning af panelserien. Denne udskiftning forventes at løbe over en 2-årig periode og er startet med de små paneler og slutter med de store MP-paneler. Der er ingen af de gamle paneler, som forsvinder fra den ene dag til den anden. De vil kunne købes i en mangeårig periode endnu. Desuden prøver vi at give de nye paneler de samme indbygningsmål, som de paneler, de afløser. Med WinCC flexible er det også nemt at konvertere programmer fra én paneltype til en anden. Med introduktionen af de nye paneler er det definitivt slut med ProTool. De nye paneler kan kun programmeres med WinCC flexible. Generelt kan man sige om de nye paneler, at de nu har et ensartet design, og at alle har fået mere performance. Hvad prisen angår, så får du meget mere for de samme penge. TD200 er blevet suppleret med TD200C og TD100 TD200C har samme mål som TD200, men som noget helt unikt kan man selv lave et frontlayout i sit eget design. Panelerne har stadig et 2-linjers display med op til 20 tegn pr. linje, men med TD200C bestemmer man selv, hvor mange taster der skal være, hvor de skal sidde, og hvilke funktioner de skal have. Man kan lave op til 20 frit konfigurerbare taster og selv bestemme, hvordan de skal se ud. Nu kommer der så også et TD100C. Her får begrebet mikropaneler en helt ny drejning. Der er virkelig tale om et lille panel. Det er fysisk ca. halv størrelse af et TD200-panel og med plads til maksimalt 14 taster. Det er udstyret med et 2-linjers display med op til 16 tegn pr. linje afhængigt af fonten. Selve frontfolien på TD100C og TD200C designes i et lille konfigurationsprogram og printes ud på en laserprinter. Alle TD-panelerne konfigureres stadig i Microwin, og TD100/200C kræver Microwin version 4. OP 3 er nu blevet til OP 73 og OP 73micro Det gamle tekstpanel OP 3 har fået hele 2 afløsere. Det er blevet til et semigrafisk 10 panel med lidt større skærm end forgængeren. Skærmen er 3 med en opløsning på pixel. Nu kan man lave små grafer og kurver og vise ikoner over tasterne. OP 73micro har et lager på 128 KB. Det har 8 systemtaster og 4 frit konfigurerbare taster. OP 73micro kan programmeres med WinCC flexible Micro og opefter. TP 070 og TP 170micro er nu blevet til TP 177micro TP 177micro er et 5,7 monokromt touchpanel, og kan programmeres både horisontalt eller vertikalt. Panelet programmeres med WinCC flexible Micro og opefter.

11 OP 7 erstattes af OP 77A og OP 77B OP7 har også fået 2 afløsere. OP 77B kom i efteråret 2004, og nu er der kommet en billig begrænset version, kaldet OP 77A. Igen holder panelerne de samme fysiske mål som forgængeren, men de nye paneler er semigrafiske paneler med en 4,5 skærm. De har 8 konfigurerbare taster og 23 systemtaster. OP 77A er udstyret med en hukommelse på 256 MB og understøtter alle STEP7 PLC erne via MPI eller PROFIBUS op til 1,5 Mbit/s. OP 77B har en hukommelse på 1 MB og understøtter S5, S7 og mange fremmede fabrikater via den serielle port. Panelet kan kommunikere via Seriel, USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s og kan desuden håndtere recepter og tilsluttes en printer. Panelerne kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. skærm i 4 blåtoner eller 256 farver. De har 32 funktionstaster, som alle er frit konfigurerbare. Det betyder, at der ingen deciderede systemtaster er, men at man kan dedikere systemfunktioner til vilkårlige funktionstaster (ENTER, ACK, ESC osv.). Hukommelsen er sat helt op til 2 MB, hvor OP 170B har 768 KB. Programmeringen foregår med WinCC flexible 2005 Compact og opefter. OP 177B DP mono er et monokromt panel med 4 blåtoner. Det kan kommunikere serielt, via USB, MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s, og det understøtter alle vores S7 PLC er samt mange andre fabrikater. OP 177B DP/PN color Det bliver en farveversion af OP 177B DP med 256 farver og bliver det første OPpanel i 170-serien, som kan kom-munikere via PROFINET. Det vil sige, at panelet udstyres med de samme egenskaber som det andet panel, men får desuden en Ethernet-port. Med denne port bliver det nu også muligt at afvikle både Service og Access på panelet. TP 170A erstattes af TP177A Det mindste touchpanel til S7-300/ OP 170B bliver nu til OP177B og får både touch og taster OP 170B får også 2 nye afløsere. Det drejer sig om en helt ny paneltype, hvor vi kombinerer en touchskærm med taster. Afløserne udstyres med en 5,7 touchhar også fået en afløser. TP 177A er stadig et lowcost panel, men det har fået mere hukommelse og kan ligesom TP 177micro monteres både horisontalt og vertikalt. Skærmen er også stadig en 5,7 monokrom skærm med 4 blåtoner. Hukommelsen er øget fra 320 KB til 512 KB. Selv om panelet stadig har begrænsede funktioner, er de fleste funktioner nu lavet som i de større paneler. Panelet er frigivet og kan programmeres med WinCC flexible Compact og opefter. TP 177B DP mono afløser TP170B mono Panelet har stadig 4 blåtoner, men hukommelsen er øget fra 768 KB til 2 MB. Det er udstyret med serielt interface, USB- og MPI/PROFIBUS-interface og kan kommunikere med op til 12 Mbit/s. 177B DP/PN color afløser TP 170B color. Her bliver det med en ny bedre skærm med 256 farver mod de 16, som det gamle panel har. Panelet har samme grundlæggende data som monoversionen, og derudover er der integreret Ethernet-port, således at panelet kan bruges til PROFI- NET. Igen betyder det, at man også har mulighed for at arbejde med

12 Universel Ethernet-beskyttelse RiLAN Industrial fra Rittal: Sikrer komponenter til struktureret Ethernet i produktionen. Ethernet-baseret automatiseringsløsning stiller specielle krav til installationen. Der kræves kapslingsløsninger med universel beskyttelse, som kan garantere, at netværksforbundne IT-moduler overlever på tværs af automatiseringspyramiden i et barsk industrimiljø. Med RiLAN Industrial tilbyder Rittal nu en passende systemløsning til ethvert struktureret netværk, tilpasset efter individuelle behov. Dermed kan vi nu levere et sammenhængende distributionskoncept langt ind i produktionsprocessen: Fra industrifordeleren til den lille samledåse, der fører netværket direkte ind i maskinen. Serien RiLAN Industrial fra Rittal omfatter et bredt modulsystem med et brugsneutralt udvalg af industriel netværksteknologi, fra kabinetteknologi til komponenter for struktureret Ethernet-kabling i overensstemmelse med den planlagte industristandard ISO/IEC Tilbehør til ethvert formål Med sin beskyttelsespakke tilbyder Rittal ikke kun kapslinger i industristandard med et passende stort vindue, men supplerer modulsystemet med et omfattende systemtilbehør som f.eks. patch-paneler, kabelføringsbøjler, lysledersplejsekassetteholdere, kabelskruer og flanger. Kablingsløsninger op til kapslingsklasse IP67 kan opnås uden problemer takket være en kombination af disse og andre moduler. Skalerbarhed er et af Rittals specialer. Derfor fås fordelerne med eller uden patch-paneler til RJ45-bøsninger og lyslederkoblinger. Patch-paneler eller rangerfelter kan således monteres på DIN-skinne og/eller montageplade og råder over op til otte tilslutningsporte. Disse kan frit udvides ved hjælp af sammenbygning. Udvalget af løsninger tæller endvidere flanger med formonterede metriske kabelforskruninger af polyamid, der sørger for optimal tætning op til IP66. Modulære stikgennemføringer for 8 til 10 kabler tilbyder nye muligheder for pladsbesparende indføring af forkonfektionerede kabler med stik eller ukonfektionerede kabler. Direkte dataadgang Kabinetter, maskiner og anlæg kræver ofte tilslutning til eksternt udstyr som f.eks. laptop, programmeringsenheder eller 12 diagnostisk udstyr. Rittals nye modulære interface-flap tilbyder optimal data- og forsyningstilslutning på stedet og giver f. eks. mulighed for hurtig tilslutning til styringer og switche. Takket være placeringen af interface-flappen på kabinettets side undgås omveje og improviserede kablingsløsninger. Eftersom kabinettet eller skabet forbliver lukket, opretholdes den anførte kapslingsklasse og dermed beskyttelsen af de indbyggede komponenter generelt og der sikres problemfri drift af anlægget. Den nye lukkemekanisme i Rittals interface-flap er forsynet med integreret låsetøj, som muliggør anvendelse ved kapslingsklasse IP65. Dermed forhindres indtrængning af støv og fugt f.eks. ved rengøring af anlægget. Moduludformningen sikrer maksimal fleksibilitet, da indbygningsrammerne kan bestykkes med et stort udvalg af datastikforbindelses- (SUB-D9, SUB-D25, RJ45 og USB) og stikdåsemoduler lige fra PE-stikdåser til Ethernet-tilslutninger ved simpel klikmontage. På den måde er individuelle ændringer og opdateringer altid mulige. Interface-flappen udmærker sig ved sin gode, mekaniske belastningsevne og høje temperaturbestandighed. Rammerne fås med metallåg af præcisionsstøbt zink, mat forniklet, eller alternativt med plastlåg og låse af gennemsigtig polykarbonat. Rittal tilbyder interface-flappen i enkelt og dobbelt udførelse: i (B x H) 65 x 120 mm eller i 130 x 120 mm.

13 Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Solar har valgt at tage det ny multiinstrument MIC fra DEIF A/S på programmet. Et gennemgående tema i DEIF s markedsføring af produktet er påstanden om at det med MIC skulle være blevet nemmere at vælge multiinstrument. I artiklen her går Industrimagasinet divisionschef Gunnar Liland Thomsen fra DEIF på klingen for at undersøge om der er noget om snakken. På spørgsmålet om hvorvidt MIC en ikke blot er det seneste skud på den brogede stamme af multiinstrumenter på det danske marked svarer Gunnar Liland Thomsen: DEIF har været med fra starten med multiinstrumenter vores ny MIC er produktet af grundige analyser af hvad markedet efterspørger. Markedet for multiinstrumenter byder på et meget bredt udvalg her i blandt en lang række fornuftige produkter der alle tilbyder kunden en række fordele og nyttige funktioner i forskellige kombinationer. Det resulterende antal muligheder når man som kunde skal vælge er intet mindre end enormt. Nogen producenter vælger at tilbyde en lang række forskellige varianter, andre vælger at tilbyde nogle få basisprodukter suppleret af en masse forskellige optioner i form af moduler der tilkøbes. Det er netop her vi med MIC en mener at gøre en forskel sagde Gunnar Liland Thomsen. Da vi skulle finde ståstedet for vores nye multiinstrumenter fokuserede vi på at valget skulle være enkelt for kunden at man ikke skulle nærlæse dokumentation om utallige versioner eller vælge på alenlange lister af optioner for at få strikket den rigtige løsning sammen. Det skulle først og fremmest være NEMT at vælge MIC en. Som eksempler på det enkle valg kan nævnes følgende: Om man har behov for et instrument til 100 eller 400V målespænding eller om man ønsker at bruge 1 eller 5A strømtransformere gør ingen for- Det at kunderne med MIC en fra DEIF kan nøjes med at vælge mellem kun to versioner har gjort den til et populært valg blandt kunder i hele Europa. Her ses MIC en i en tavle hos Carlsberg i Kbh. skel det er det eksakt samme instrument der anvendes. Ligeså enkelt er det på selve funktionssiden MIC ens liste over målte og beregnede værdier er dækkende i forhold til langt hovedpartens behov. Også på I/O-siden favner MIC en bredt - digitale inputs som kan bruges til statusvisning på brydere og kan konfigureres til at trække relæudgange. Digitale udgange kan konfigureres til at give signal ved min./max. målinger eller til at fungere som pulsudgange for energimåling, etc. Yderligere er MIC en som standard forsynet med RS485 Modbus kommunikation. Gunnar Liland Thomsen tilføjer: Det er klart at hvis prisen for MIC en til gengæld for den brede specifikation var enormt høj så var missionen dømt til at mislykkes. Vi har imidlertid bestræbt os på at prissætte instrumentet så det i runde tal svarer til markedsprisen for grundmodulet af de modulært opbyggede instrumenter så denne side af sagen skulle altså også være på plads. Det er altså på dette grundlag at vi vover påstanden at det med MIC en er blevet 13 lettere at vælge multiinstrument. I og med at vi med kun to versioner dækker langt hovedparten af markedets behov tilbyder vi kunderne nogle ikke ubetydelige logistiske fordele. De kan lagerlægge MIC en og vide at den dækker deres behov selvom behovet skulle skifte fra installation til installation. Om vi med de netop lancerede produkter har ramt den helt rigtige brede specifikation vil tiden vise markedets reaktion tyder dog meget på det. Og skulle det blive aktuelt med småjusteringer tager vi selvfølgelig dem i takt med at vi høster erfaring lover Gunnar Liland Thomsen. MIC ens tidssvarende design med den markante blå belysning og den enkle brugerflade bidrager til at gøre den til et let valg.

14 Ethernet - løsningen til fabriksstyringsog informationsbehov Af Lars Lange Andersen, Solar A/S Når der anvendes Ethernet til såvel fabriksstyring som til udveksling af information, opnår producenten en række fordele, bl.a. en enklere integration af systemer, der bringer information videre fra produktionshallen til direktionsgangen, samt muligheden for at anvende en enkelt netværksstruktur til flere forskellige funktioner. Men kan industrielt Ethernet virkelig opfylde alle de forskellig behov, der er i branchen? Udviklingen af automationsnetværk, som f.eks. DeviceNet og ControlNet, har resulteret i mange fordele: Installationstiden og risikoen er blevet bragt betragteligt ned, konfigurering- og senere re-konfigurering er blevet forenklet og driftsikkerheden er forbedret. Derudover er komponenter og I/O blevet mere avancerede, leverer information på et højere niveau, og giver hermed et solidt beslutningsgrundlag. Men med fordelene ved de eksisterende systemer, hvad skulle så fordelen være ved at gå over til Ethernet-baserede løsninger? Ethernet findes allerede i produktionen i forbindelse med information og visualisering. Når disse netværk benytter standard TCP/IP, er adgangen til informationen let og billig ved hjælp af Internettet eller virksomhedens Intranet. Det påstås ofte, at kommercielle off-the-shelf Ethernet og IP-baserede løsninger mangler den grad af determinisme og forudsigelighed, som er påkrævet ved industriel styring. Pres fra industrien har fået mange firmaer til at udvikle industrielle Ethernet koncepter, ofte baseret på specielle chips eller kablingsmetoder, som ikke er standard Ethernet teknologi. Kun EtherNet/IP, udviklet undet ControlNet International og ODVA, tilbyder et industrielt optimeret og specialiseret kontrolnetværk med den åbenhed og fleksibilitet som standard Ethernet giver. Business Case Beslutningen om at benytte Ethernet i produktionen er ikke taget bare fordi det fungerer, men fordi det er forretningsmæssigt klogt at føje automatisering til den i forvejen lange liste over tjenester, som udføres via den nuværende infrastruktur. Ofte hører man spørgsmålet: Hvad er det forretningsmæssige argument for at holde automatiseringstjenester adskilft fra andre typer tjenester? I forbindelse med denne business case er der behov for at fokusere på nogle af de områder, hvor omkostningerne løber op på grund af parallelle netværk, eller hvor nogle funktioner ikke er tilgængelige, fordi der ikke anvendes et Ethernet-netværk. Opstartstiden for produktionsstyringssystemer, som anvender Ethernet, er stærkt reduceret, fordi antallet af fejl er reduceret gennem anvendelsen af præfabrikerede kabler. De fejl, der måtte opstå, er isolerede og er derfor lettere at diagnosticere. Dette skyldes dels, at PC og Ethernet er blevet en uundværlig del af kommercielle virksomheder, samt at fejlfindingsog vedligeholdelsesværktøjer dermed ikke bare er tilgængelige, men også benyttes i stort omfang. Mens Ethernet er meget alsidigt og kan udføre funktioner, som dedikerede netværk ikke kan, har det ikke alle de funktioner, som man finder i et skræddersyet netværk. I forbindelse med specifikke styringsapplikationer, som kræver den robusthed og skalerbarhed, man får med ControlNet eller DeviceNet, er det usandsynligt, at industrielt Ethernet kan følge 14 med. Derfor er Rockwell Automation til stadighed engageret i udvikling og support af produkter, som anvender disse netværk. Eet enkelt netværk, som kan udfylde flere roller, giver brugeren store afgørende fordele, ud over hvad der er muligt med andre industrielle netværk. Men det er vigtigt at forstå, at ikke alle industrielle Ethernet implementeringer er kompatible med det off-the-shelf Ethernet, der anvendes på kontoret. Hvis det industrielle Ethernet skal anvendes til avancerede opgaver, som forbindelse mellem produktion og business-systemer, video streaming, printere eller IP-telefoni, er det afgørende, at de tilsluttede enheder kan eksistere på samme netværk uden begrænsninger. Bare fordi et netværk hedder...net eller Ether..., betyder ikke nødvendigvis, at det har noget med Ethernet at gøre. Ethvert netværk, der kræver en speciel infrastruktur, chips eller topologi, er ikke et rigtigt Ethernet, og begrænser eller eliminerer helt de økonomiske fordele, man opnår med et samlet netværk. Derfor er Rockwell Automation dedikeret til Ether- Net/IP, som anvender standard TCP/UDP/ IP-protokollen (det samme som Internettet) til alle automatiseringsservices, inkl. konfigurering, information, I/O-styring, tidssynkronisering, safety og servostyring. Med EtherNet/IP kan umodificeret IEEE802 Ethernet sende både tidskritiske kontroldata og al den information, der

15 normalt håndteres af standard Ethernet. Derudover benytter EtherNet/IP den samme fælles industriprotokol ( Common Industrial Protocol /CIP) som DeviceNet og ControlNet, og kombinerer dermed det bedste inden for industrioptimering med det bedste inden for netværksteknologi. EtherNet/IP, der er udviklet under ODVAs vinger, er et fuldstændigt åbent netværk, hvor der frit kan anvendes en lang række testede plug-and-play produkter fra forskellige producenter. Mens standard Ethernet ikke kan tilbyde alle de mere specialiserede funktioner, som man får med et dedikeret kontrolnetværk, betyder den kraft og fleksibilitet, man får med EtherNet/IP, at der er nye, spændende muligheder for mange applikationer, ligesom fordelene ved EtherNet/IP fortsat vil være i vækst i takt med at kommercielt Ethernet udvikles. Kapslede IP66 frekvensomformere fordobler udgangseffekten Af Peter N. Jensen, Rockwell Automation Det kan være en udfordring både for OEM er og slutbrugere at få frekvensomformere til at fungere både omkostnings-effektivt og driftssikkert i aggressive miljøer. For at kunne tilbyde optimal balance mellem omkostninger og kapacitet har Rockwell Automation øget den maksimale nominelle effekt fra 15 til 37 kw i IP66-versionen af frekvensomformeren PowerFlex 70 AC. Frekvensomformeren PowerFlex 70 er konstrueret til brug i barske, industrielle miljøer, hvor kapslingen beskytter mod vandsprøjt med højt tryk, korrosion og støv, og giver effektiv motorstyring i en kompakt enhed. Der kan vælges mellem styring med en- ten spændings/frekvens eller sensorfri vektor regulering, og brugeren kan derfor nemt konfigurere frekvensomformere til de fleste applikationsbehov. Desuden har frekvensomformeren indbyggede digitale og analoge I/O, der giver større fleksibilitet til applikationen. Standard 24 V I/O omfatter 6 digitale indgange, 2 relæudgange, 2 analoge indgange og én analog udgang. Med de mange kommunikationsmuligheder kan brugeren nemt integrere frekvensomformeren i en produktionsproces eller en maskinapplikation ved hjælp af Rockwell Automations NetLinx koncept, der inkluderer DeviceNet, ControlNet og EtherNet/IP-netværk eller andre industrielle netværkstyper, som f.eks. Profibus. Det indbyggede display er med flere linier og kan skifte mellem flere forskellige sprog. De indbyggede startrutiner gør det nemt at konfigurere og justere frekvensomformeren. PowerFlex 70 er også fuldt ud kompatibel med Allen-Bradley Drive- 15 Explorer og DriveExecutive softwareværktøjer fra Rockwell Automation, hvilket gør kompleks programmering og systemkonfiguration hurtigere og nemmere. Lige som alle produkterne i PowerFlex-familien opfylder PowerFlex 70 IP66 de internationale krav til nominel effekt, indkapsling og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Alle frekvensomformerne er udstyret med AC-drosselspole og EMCfiltre i overensstemmelse med EN Desuden er de CSA/cUL-certificeret, UL-godkendte og CE-mærket. Det modulære design og den lette tilgang til reservedele over hele verden gør PowerFlexserien let at vedligeholde for kunderne.

16 Synco 700 er problemfri busbaseret styring og regulering Af Leif Venzel Nielsen Med 160 indbyggede standard applikationer kan Siemens Synco 700 i løbet af et øjeblik sættes op til at klare de allerfleste styrings- og reguleringsopgaver, når det gælder mellemstore varme- og ventilationsanlæg. Overskriften til denne artikel burde måske i stedet være: Nu bliver det ikke lettere. Fordi Synco 700 er så tæt på en plug and play bygningsstyring, at ingen montører fremover burde få sved på panden, før idriftsættelsen af et anlæg. Allerede i forbindelse med beskrivelsen af bygningens anlæg, kan montøren ved hjælp af programmet Synco Select, finde frem til hvilken standard applikation, der passer til opgaven. Herefter er det blot at taste applikationsnummeret i enheden, så er programopsætningen i princippet på plads, siger IBI tekniker Karsten Batsberg, Solar IBI/Comfort/Ventilation, som markedsfører Synco 700 i Danmark. Tidsbesparende opsætning Synco Select softwaren, der kan rekvireres uden beregning hos Solar, er i mange henseender et genialt værktøj, fordi programmet giver mulighed for, at udskrive komplet stykliste af den valgte applikation. Det betyder for det første, at installatøren med Synco Select kan afgive et gennemberegnet tilbud med fuld dokumentation på opgaven, og for det andet har sikkerhed for at installation og opsætning kan gennemføres på den fastlagte tid. Den enkle opsætning uden store programmeringsrutiner indebærer, at installationen af et anlæg med Synco 700 er særdeles tidsbesparende og dermed udgør et meget konkurrencedygtigt koncept, siger Karsten Batsberg. Stort behov på markedet Der findes næppe en samlet beregning over, hvor store energibesparelser og større bygningskomfort, der kan opnås i Danmark ved en optimeret styring af varme og ventilation. Men det drejer sig om et ganske betydeligt potentiale, der med de stigende energipriser vil blive aktualiseret i stadig stigende grad. Eksperter skønner f.eks., at op mod 70 % af alle folkeskoler har en forældet styring og regulering af deres varme og ventilation. Der er ingen tvivl om, at vi med Synco 700 kan tilbyde vore el - og VVS kunder en løsning, der både teknisk og økonomisk er uhyre velegnet til mange nybygnings - og renoveringsopgaver inden for skole -, institutions området, hos boligforeninger, i kommunale kontorbygninger og naturligvis i erhvervsbygninger og butikker, siger Karsten Batsberg, fra Solar IBI/ Comfort/Ventilation. Specialtilpassede løsninger Af de 160 standard applikationer i Synco 700, er 113 målrettet ventilationsanlæg og 57 er beregnet til styring og regulering af varmeanlæg. Hvis ingen af standard applikationerne kan klare opgaven er der mulighed for at tilpasse applikationen med en PC, og et overskueligt opsætningsprogram, der er udviklet af Siemens. Enheden er naturligvis fremstillet til DIN skinne montage, og med det kompakte design er det let at få plads til både enheden og de forskellige moduler. Konnex-kommunikationsbus Som et ægte Siemens produkt anvender Synco 700 den åbne Konnex-kommunikationsbus, som er kendt fra de store EIB systemer. Det giver en række fordele, fordi anlægget dermed kan udvides og 1 ændres uden, at hele den grundlæggede installation skal forandres. Samtidig kan Synco 700 sammenkobles med andre anlæg i bygningen. Det betyder, at f.eks. signaler fra PIR til aktivering af belysningsanlæg også kan anvendes til at styre varme og ventilation i de enkelte lokaler, fortæller Karsten Batsberg. Enkelt brugerbetjening Mens brugerbetjening tilsyneladende har udviklet sig til en selvstændig disciplin for designere, har Siemens valgt en enkelt - og grafisk opbygget betjeningsmenu til Synco 700. Det giver et godt overblik således, at brugeren ved hjælp af plug-in displayet til controller enheden lynhurtigt er klar over hvordan situationen er. Der er også mulighed for at få et større separat display til vægmontering, ligesom brugerbetjeningen kan foregå fra en tilkoblet pc via modem og netværk.

17 Integreret intelligens Med intelligent motorstyring som en del af en fuldt integreret arkitektur, kan du forbedre kommunikation, styring og overvågning og få lettere adgang til vigtige data fra anlæg- og produktion. Motorstyring er en vigtig del af næsten alle applikationer i industriel automation. Grundlæggende motorstyring er fint til grundlæggende applikationer. Men i takt med at der stilles større og større krav til den enkelte applikation - fordi man herved kan reducere omkostninger og forbedre den samlede effektivitet - opstår samtidig behovet for mere avancerede motorstyringer. Rockwell Automation har vist vejen med intelligent motorstyring. Dette kombinerer førende motorstyrings- og beskyttel- ses-enheder med avancerede netværksog visualiseringsteknologier, som f.eks. motorstartere, maksimalafbrydere, automatsikringer, kontaktorer og relæer samt afsendelse og modtagelse af oplysninger. Det er et stort fremskridt inden for motorstyrings-applikationer. Men vi er ikke tilfredse med at stoppe her. Integreret arkitektur har ført intelligent motorstyring endnu længere. Integreret arkitektur hvor Rockwell Automation er pionerer sikrer, at alle vores produkter passer gnidningsløst sammen i et fuldt integreret system. Alle de viste produkter til intelligent motorstyring er udviklet til fuldstændig integrering med alle andre Rockwell Automation komponenter og systemer. De umiddelbare resultater er forbedret kommunikation, styring og overvågning, lettere adgang til vigtige anlægs- og produktionsoplysninger så der kan træffes bedre ledelsesbeslutninger og hurtigere omstilling til kunders og markedets behov. Og på langt sigt kan intelligent motorstyring, som en del af en integreret arkitektur, øge effektiviteten, produktiviten og rentabiliteten betragteligt. Advarselsbesked til mobiltelefon Fjernstyring og overvågning af kontrolpanelet ved hjælp af RSView32 HMI SCADA-software Industrisomputer ControlLogix PanelView HMI PowerMonitor Den skræddersyede løsning med intelligent motorstyring kan anvendes på applikationer med forskellig kompleksitet. Intelligent motorstyring kan anvends på decentraliserede applikationer. 1

18 Skræddersyede løsninger til forbedret styring DeviceNet nøglen til intelligent motorstyring Vores løsninger til intelligentmotorstyring understøtter netværks-kommunikation via netværket DeviceNet. Dette åbne og fleksible netværk, giver mulighed for tilslutninger mellem simple og avancerede industrielle komponenter. DeviceNet er industri-standarden for enheder i netværkslag og baseret på Controller Area Network (CAN) teknologi. DeviceNet er, med mindre ledningsføring, nem opgradering og Auto DeviceReplacement (ingen omfatttende opsætningsprocedurer), en effektiv løsning, der giver adgang til fremragende diagnosticering. 140M-afbrydere Fås i tre forskellige varianter - til kortslutnings-, motor- og transformer-beskyttelse. De indeholder en valgmulighed mellem magnetiske eller termiske udløsningsmekanismer der, hvis de kombineres, giver afbryderne mulighed for en differentiering mellem de udløsningsmekanismer, der forårsager udkoblingen. Dette gør, at fejl i netværket hurtigere kan identificeres og rettes. SMC-3 SMC-3 sætter nye normer for soft-startere. Som standard har denne softstarter en ægte 3-faset regulering, som inkluderer elektronisk motorbeskyttelse med indstillelige trip-klasser, integreret by-passkontaktor og et øget antal af motor- og overvågningsmuligheder. Alt sammen i et kompakt design med en bredde på kun 45 mm. DeviceNet interface-modulopbygget Med dette interface modul er det let at integrere aktuatorer og sensorer i et DeviceNet netværk. Komponenter uden netværks-kommunikation kan let forbindes til et netværk. F.eks. kan motorstartere, automatsikringer, maksimalafbrydere, kontaktorer, softstartere og sensorer, alle tilsluttes til disse moduler. Montagen er enkelt. Modulerne leveres med ledningsstik og kan monteres på DIN-skinne eller bundplade. Flere typer kan endda monteres direkte i forskruninger, hvilket gør dem ideelle i industri miljøer, hvor både støv og vand forekommer. (IP66 / NEMA Type 3/4/12) 193-E3 Elektronisk overbelastningsrelæ Dette fuldt programmerbare elektroniske overbelastningsrelæ indeholder sin egen indbyggede DeviceNet- og diagnosticerings-funktionalitet og overvåger konstant motorens drift. Hermed er det muligt at gribe ind, når problemerne opdages, og før der opstår fejl. Derfor er det specielt nyttigt i forbindelse med motorer, der er essentielle for processen. Det beskytter mod termisk overbelastning, fase- og jordfejl, blokering, underbelastning og asymmetriske strømme. 18 SMC-Flex Den nye softstarter, SMC-Flex, indeholder teknologi og egenskaber, som aldrig tidligere er set inden for softstartere. En standard SMC-Flex indeholder elektronisk overbelastnings-beskyttelse, integreret bypasskontaktor, mulighed for indbygning af kommunikationsmoduler, opstart af både 3-faset kortslutnings- og stjerne/trekant motorer samt avanceret beskyttelse og diagnostisk alt i et meget kompakt og modulært design, som er let at udbygge og vedligeholde. Beskyttelsesmodul Den næste generation af beskyttelsesmodul-systemer, Bulletin 825-P, indeholder en unik installationsfunktion, der giver installatøren mulighed for at konfigurere en komponents funktionalitet, så den matcher de krav applikationen stiller. Systemet kan endvidere let tilpasses i takt med at applikationen ændres eller udvides. Med muligheden for en komplet måling af netspænding og udvidet temperaturovervågning (RTD) samt tilslutning af funktioner og tilbehør via stik, er dette en fantastisk funktionel enhed, der er utrolig let at installere. i Skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Avancerede netværks- og visualiseringsteknologier. Fleksibelt, åbent netværk til tilslutning af komponenter. Mindre ledningsføring. Fremragende diagnosticering.

19 LOGO! - gå efter den nemme løsning Den store succes, som LOGO! har haft igennem mange år, er ingen tilfældighed. Uovertruffen brugervenlighed og den nemmest tænkelige betjening kombineret med høj kvalitet er grunden til, at LOGO! er solgt i millionvis og har stået sin prøve millioner af gange! LOGO! har løst enkle automationsopgaver i industrien og i boliger i en årrække. Alsidigheden og den høje funktionalitet er opnået ved en stor lagerkapacitet og en effektiv udnyttelse af lageret. Sammen med softwaren LOGO! Soft Comfort er håndteringen af LOGO! legende let. Programfremstilling, projektsimulering og dokumentation foregår alt sammen med Drag & Drop. Betjeningskomforten er simpelthen i top og endnu ikke set bedre. Til brug i praksis har man alt, hvad man kan ønske sig med LOGO!: Baggrundsbelyst display, optimal udnyttelse af linjerne og mulighed for at ændre direkte i meldeteksten. Håndteringen er professionel, og brugeren er tilfreds. LOGO! er modulopbygget, og det gør den fleksibel, ved hjælp af udvidelsesmodulerne kan et LOGO!-modul til enhver tid udbygges, så det får.: 24 Digital indgange 16 Digital udgange 2 Analog udgange 8 Analog indgange Foruden digitale og analoge moduler findes der også kommunikationsmoduler til AS-Interface, instabus EIB og LON- WORKS. Som noget helt nyt har vi det nye analoge udgangsmodul til f.eks. enk- le reguleringsopgaver. NYHED: De nye specialfunktioner PI-regulator, rampefunktion og analog multiplexer giver mange hidtil usete muligheder. LOGO! giver det bredest tænkelige anvendelsesområde og muligheden for at realisere en lang række forskellige applikationer, da man kan vælge mellem 36 integrerede funktioner og disses logiske forbindelser med op til 130 blokke. En høj betjeningskomfort er opnået ved hjælp af det baggrundsbelyste display med 4 linjer og 12 tegn pr. linje og visning af tekst, sætpunkt og aktuel værdi på én linje, ligesom man på selve enheden kan ændre parametrene direkte i meldeteksten. De mange udvidelsesmuligheder er en garanti for fleksibilitet til hver en tid. Programmeringssoftwaren LOGO! Soft Comfort er nærmest sensationelt nem og hurtig at betjene. Ladder-diagrammer og funktionsblokdiagrammer fremstilles ved blot at vælge de relevante funktioner og deres forbindelser med Drag & Drop. Det komplette koblingsprogram er nemt at teste ved hjælp af offline-simulering på PC en og online-test under den løbende drift. Professionel dokumentation med alle nødvendige projektinformationer som f.eks. kommentarer og koblingsprogrammer hører selvfølgelig også med. LOGO! - omkostningsbesparelse på op til 50% Erstatter en mængde konventionelt koblingsmateriel Kræver mindre plads i styretavlen Mindre tilbehør Mindre lagerplads Næsten slidfri, næsten ingen service LOGO! - tidsbesparelse på op til 70% Klipses hurtigt på en DIN-skinne Minimal fortrådning Nem programmering med taster Færdige programmeringseksempler kan benyttes gratis eller fremstilles og testes på en PC og overføres hurtigt og fejlfrit Nem projektering Automatisk omstilling mellem sommerog vintertid Dokumentation 19

20 Juster hastigheden med SIMATIC S7-200, 4 x SINAMICS G110 og TP 177 micro Micro Automation sæt klar-til-brug kombinationer fra Siemens automationsmiljø. Hurtigt implementerede automationsopgaver til en favorabel pris inden for micro automation området enkel, billig og forudtestet i arbejdsapplikationer. Yderst brugervenligt - netværk med flere frekvensomformere uden tilføjelse af moduler. Opfylder kundekrav - motoreffekten kan justeres løbende i overensstemmelse med setpunkt og er således energibesparende. Ingen omveje - samtlige frekvensomformere i netværket kan kontrolleres via et centralt SIMATIC S7-200 CPU ved at anvende USS kommunikation. Og yderligere - USS kommunikation mellem frekvensomformere og PLC kan programmeres ved anvendelse af standard funktionsblokke. USS opsætningen fås i et bibliotek og bruges til kontrol og hastighedsindstilling af frekvensomformere. Altid sikkert - beskyttelse til motoren er integreret i SINAMICS G100. Ingen vedligeholdelse - Frekvensomformeren er i ventilator fri design (indtil 750 W) derfor ingen mekanisk slid på G110. Se flere informationer og programeksempler om denne Micro automation set 26 på - den hurtigste vej til en arbejdsløsning. i Anvendelseseksempler Justering af motorhastigheden i: Ventilator, enkeltvis eller i kaskadekobling Kompressorer, enkeltvis eller i kaskadekobling Pumpe, enkeltvis eller i kaskadekobling Opratørpanel TP 177 micro: Betjeningskontrol og overvågning (start, stop, parametre til micro PLC og frekvensomformere, setpunkter). Logo!: Strømforsyning til opratørpanel og SIMATIC S7-200 SIMATIC S7-200 micro PLC: CPU 224 med to porte én til USS kommunikation med frekvensomformere og én til PPI kommunikation med operatørpanel og programmeringsværktøj. SINAMICS G110: Frekvensomformer med indbygget motorbeskyttelse og funktionskontrol af hastighed på asynkrone motorer. Asynkron lavspændingsmotor 20

Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service

Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION. Produkter Løsninger Service Automation and Drives Nr. 3 september 2005 A&D INFORMATION Produkter Løsninger Service Indholdsfortegnelse 2 3 Klar til enhver situation 4 WEEE står for elektronikskrot 6 Keflavik Airport - ny sikker screening

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2011 Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Ny tryktransmitter SITRANS P500 Effektive og energibesparende

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2013 siemens.dk/industry Automation i nye dimensioner Oplev TIA-portalen V12 og den nye Simatic S7-1500 PLC Frekvensomformere skærer en tredjedel af elregningen Kundecase

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 1 marts 2012 Mød os på forårets messer Fisketorvet Fremtidssikre kanalskinner Siemens tilbyder Nu service på din vægt Arla kundereference

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 november 2010 Slut med driftsstop på Leca værket Få det helt rigtige vejebånd Ny RFID-læser til komplekse opgaver Fremtidens

Læs mere

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D

Er du online med os? Automation and Drives Information Nr. 3 september 2004. e-business i A&D Nr. 3 september 2004 Er du online med os? e-business i A&D I Automation and Drives ønsker vi at styrke samarbejdet med vores kunder gennem optimering af vores fælles processer og derved reducere omkostningerne

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK LonNyt 2005 Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK Indhold SIDE 2 3 Indhold Leder 5 6 7 7 8 8-10 11 11-12 14-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24-25 26-28 29-30 32-33 34 ARTIKLER

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2014 www.siemens.dk/industry TIA-portalen nu i V13 Invitation: hør om markant forbedret drevintegration, Team Engineering og meget mere på Innovation Tour Nyt decentral

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2009 Spændende produktnyheder fra Hannover Messen Værdifulde informationer gemt i dit instrument Fuldt automatiseret

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 december 2009 Miljøvenlig bio-ethernol Danmarks næste eksporteventyr med DONG energy Flowmålere Enkle løsninger på komplicerede

Læs mere

information Automation & Drives Information

information Automation & Drives Information information Automation & Drives Information Automation & Drives Information Indholdsfortegnelse exider på hjul og skinner... 1 Nye priser på automatik pr. 1. oktober 2003... 2 Hidtil største fail-safe-projekt

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Store krav til fremtidens netværk

Store krav til fremtidens netværk Solar Kommunikation INFO Nr. 2 2002 Sådan får du flere kunder side 10 Nyt katalog mere brugervenligt side 11 Store krav til fremtidens netværk Tema om dataelektronik side 2-7 Netværket er basis for udvikling...

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi Industry Information Nummer 3 September 2013 siemens.dk/industry TIA-portal V12 og S7-1500 SH Automation og 3Tech Automation gør de første erfaringer Komplet overblik over produktionen Maltfabrikken i

Læs mere