Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt Sikkerhed Vedligeholdelse af skærmen Genanvendelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3"

Transkript

1 da :25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt Sikkerhed Vedligeholdelse af skærmen Genanvendelse 3 2 Dit tv Oversigt over tv'et Produktegenskaber 5 3 Kom godt i gang Placering af tv'et Montering på væg - VESA Batterier til fjernbetjeningen Antennekabel Tilslutning af strømmen Førstegangsinstallation 7 4 Brug af tv'et Tænd/sluk - standby Se tv Se kanaler fra en digital modtager Se tilsluttede enheder Se en dvd Vælg en tekst-tv-side Skift Ambilight-funktion 11 5 Flere funktioner på tv'et Oversigt over fjernbetjening Oversigt over tv-menuer Billed- og lydindstillinger Ambilight Tekst-tv Oprettelse af lister med foretrukne kanaler Elektronisk programoversigt Timere og låse Undertekster Vis og afspil fotos, MP Lyt til digitale radiokanaler Opdatering af software 26 6 Installation af kanaler Automatisk installation af kanaler Analog: Manuel installering Arranger gemte kanaler Automatisk vedligeholdelse af kanaler Test af digital modtagelse Fabriksindstillinger 30 7 Tilslutninger (dvd, modtager,...) Oversigt over tilslutninger Om tilslutning Tilslut enheder Opsætning af tilslutninger Forberedelse til digitale tjenester 39 8 Tekniske data 40 9 Fejlfinding Indeks 43 Registrer dit produkt, og få support på DANSK Indholdsfortegnelse 1

2 da :25 Pagina Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller individuelle moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået. Garanti Ingen dele kan repareres af brugeren. Du må ikke åbne eller fjerne dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, ophæves alle angivne eller underforståede garantier. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne manual, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne manual, ophæver garantien. Pixel-karakteristika Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejlfunktion. Åben kildesoftware Dette fjernsyn indeholder åben kildesoftware. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien Overholdelse af EMF Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt, har evnen til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter. Strømsikring (kun Storbritannien) Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A). 1. Fjern sikringsdækslet og sikringen. 2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTAgodkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type. 3. Sæt sikringsdækslet på igen. For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra netledningen på dette produkt. Copyright VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logo'et er Video Electronics Standards Associations varemærker. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" dobbelt D symbolet G er Dolby Laboratories' varemærker. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: , Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker. Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Kensington og MicroSaver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og afventende ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom. 2

3 da :25 Pagina 3 1 Vigtigt Læs denne brugermanual, før du anvender dette produkt. Vær opmærksom på dette kapitel, og følg vejledningerne nøje. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende brug af vejledningerne. Stationære billeder Undgå så vidt muligt stationære billeder. Hvis du ikke kan det, skal du nedsætte skærmkontrast og lysstyrke for at undgå at beskadige skærmen. Stationære billeder er billeder, der bliver på skærmen i lang tid. Eksempler på stationære billeder er: Menuer på skærmen, tekst-tv-sider, sorte bjælker, aktiemarkedsoplysninger, logoer for tv-kanaler, tidsangivelser osv. DANSK 1.1 Sikkerhed For at undgå kortslutning må produktet ikke udsættes for regn eller vand. For at undgå risiko for brand eller elektriske stød må åben ild (f.eks. tændte stearinlys) ikke placeres i nærheden af tv'et. Lav en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation. Hold tv'et på afstand af radiatorer eller andre varmekilder. Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol. Kontroller, at gardiner, skabe og andet ikke kan forhindre luften i at strømme via ventilationsåbningerne. Sørg for, at tv'et ikke kan falde ned. Stil tv'et på en fast og jævn overflade, og brug kun standeren, der fulgte med tv'et. For at undgå at beskadige netledningen, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød, skal du ikke placere tv'et oven på ledningen eller andet, der kan klemme den. Ved montering på en drejelig stander eller et VESA-vægbeslag bør overdreven belastning af stikkontakterne undgås. Delvist løsnede stikkontakter kan forårsage gnister eller brand. 1.3 Genanvendelse Aflever emballagen på din lokale genbrugsstation. Bortskaf gamle batterier sikkert ifølge lokale regler. Dette produkt er designet og fremstillet til at genanvende og genbruge materialet. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg selv eller spørg din forhandler om miljømæssig sikker genanvendelse og lokale regler. Ukontrolleret bortskaffelse af skrald skader miljøet og helbred. (EEC 2002/96/EC) 1.2 Vedligeholdelses af skærmen Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen. Rengør overfladen med en blød, fugtig klud. Anvend ikke andre produkter (kemiske- eller husholdningsmidler). Dette kan beskadige skærmen. Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller stryg ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent. For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt. Vigtigt 3

4 da :25 Pagina 4 2 Dit tv Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets betjeninger og funktioner. 2.1 Oversigt over fjernsyn Fjernbetjening Betjeningsknapper på siden 1 Lydstyrke op og ned 2 Menu 3 Program/kanal op og ned 4 Tænd/slukknap 5 Lysindikatorer (blå: tændt, rød: standby) 6 Sensor til fjernbetjening Tilslutninger på siden PROGRAM + MENU - VOLUME + B POWER DEMO OPTION MENU BROWSE V 1 4 B INPUT v MHEG j CANCEL b q OK LIST b P 2 5 GUIDE a i 0 Ambilight MODE 9 Til at tilslutte et kamera, en spilkonsol, hovedtelefoner eller en USB-hukommelsesenhed. Tilslutninger bagpå 1 Standby eller tændt 2 Dvd, vcr,... valg af enhed 3 Farvetaster 4 Navigeringstaster (op o, ned œ, venstre p, højre π) OK og LIST 5 Tast til tekst-tv 6 Menu-tast 7 Valg af program op/ned 8 Lydstyrke op/ned 9 Ambilight til/fra Flere oplysninger om din fjernbetjening fås i afsnit 5.1 Oversigt over fjernbetjening. Til at tilslutte antennen, en dvd, vcr eller andre enheder. 4 Dit tv

5 da :25 Pagina Produktegenskaber Dit nye tv er udstyret med noget af den mest nyskabende lyd og video. Tv'et har følgende fordele... 3 Kom godt i gang Dette afsnit giver vejledning til placeringen og den første installation af tv'et. DANSK Fuld high definition LCD-skærm Fuld high definition-opløsning på 1920 x 1080p - den højeste opløsning som HD-udsendelser kan sende. Den har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver. Ambilight Giver en mere afslappende tv-oplevelse, og billedkvaliteten opleves som forbedret. Perfect Pixel HD Giver perfekt billedkvalitet fra enhver kilde. 100Hz Clear LCD (om tilstedeværende) 100Hz Clear LCD giver en ekstra god skarphed af bevægelser, bedre sortniveau, høj kontrast med et flimmerfrit og roligt billede og en større betragtningsvinkel. DVB-T integreret tuner Ud over den normale analoge tv-udsendelse modtager tv'et digitalt jordbaseret tv- og radioudsendelser. Elektronisk programoversigt - EPG EPG viser de planlagte digitale tv-programmer på skærmen. Programoversigten kan minde brugeren om programstart, at tænde for tv'et osv. HDMI-stik 3 HDMI-stik til high definition-tilslutning af bedste kvalitet. USB-stik Multimedie-tilslutning til øjeblikkelig visning eller afspilning af billeder og musik. 3.1 Placering af tv'et ) Advarsel Læs nøje sikkerhedsforanstaltningerne i afsnit 1.1 Sikkerhed, før tv'et sættes på plads. Storskærms-tv er tunge.tv'et skal bæres og håndteres af mindst to personer. Tilslut enhederne, før tv'et stilles på plads eller monteres på væggen. Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen. For at opnå ideelle forhold skal tv'et stå, hvor lyset ikke falder direkte på skærmen. Ambilight-effekten fungerer bedst i et rum med svag belysning. Den bedste Ambilight-effekt fås ved at stille tv'et 10 til 20 cm fra væggen. Placer tv'et, hvor solskin ikke falder direkte på tv'et. Stik til Kensington-sikkerhedslås Tv'et er udstyret med stik til en Kensingtonsikkerhedslås til tyverisikring på bagsiden. En Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring skal anskaffes separat. Dit tv 5

6 da :25 Pagina Montering på væg - VESA Tv'et er forberedt til vægmontering, der opfylder VESA-kravene. Dette beslag følger ikke med. Anvend et beslag med kode, der overholder VESAreglerne VESA MIS-F, 600, 400 M8. Ò For at fjerne tv-standeren, skal du finde de 4 skruer på tv-standeren. ç Advarsel Tag tv ets vægt i betragtning, hvis du vil montere det på væggen. Forkert montering kan resultere i alvorlige skader. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, der resulterer i ulykke eller skade. Find de 4 små skiver bag på tv'et. Skru de 4 skruer ud. Skru skiverne ud, og brug de frie huller (M 8) til fastgørelse af de VESA-godkendte vægbeslag. º Løft tv'et op fra standeren. 4x 2 Udfør alle tilkoblingerne bag på tv'et, før du monterer det på væggen. Se afsnit 7 Tilkoblinger. Fortsæt nu med vejledningen, der fulgte med VESAvægbeslaget. 6 Dit tv

7 da :25 Pagina Batterier til fjernbetjeningen 3.5 Tilslutning af strømmen Kontroller, at strømspændingen svarer til spændingen angivet på etiketten bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes. Sæt netledningen sikkert i. DANSK Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen. Indsæt de to medfølgende batterier (type AA- R6-1,5 V). Sørg for, at batteriernes + og - ender vender den rigtige vej (markeret inde i batterirummet). Ò Luk dækslet. rbemærk Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. 3.4 Antennekabel UK - EIRE Tv'et er aldrig helt slået fra, medmindre netledningen tages ud af stikkontakten. Derfal skal alle stik være tilgængelige hele tiden. ANTENNA 3.6 Førstegangsinstallation Første gang og kun første gang netledningen isættes, starter installationsproceduren automatisk. Følg instrukserne på skærmen; Menusprog Antennestikket sidder bag på tv'et. Sæt antennekablet ordentligt i antennestikket x Antenna. Vælg dit sprog... ved at bruge markøren op eller ned Næste English Español ç Hrvatski Italiano Magyar... à Tips Hvis du opdager, du har valgt et forkert sprog, skal du trykke på den røde tast på fjernbetjeningen for at vende tilbage til menuen Vælg sprog. De gemte kanaler kan arrangeres anderledes, se afsnit 6.3 Arranger gemte kanaler. Dit tv 7

8 da :25 Pagina 8 4 Brug af tv Find ud af, hvordan du betjener dit tv til daglig brug. 4.1 Tænd/sluk - standby Sådan tændes tv'et: Tryk på B Power på højre side af tv'et, hvis standby-indikatoren er slukket. Tryk på B på fjernbetjeningen, hvis standbyindikatoren er tændt. Sådan skiftes til standby: Tryk på B på fjernbetjeningen. Sådan tændes fra standby-tilstand uden fjernbetjening: Tryk på B Power på siden af tv'et for at slukke for tv'et, og tryk derefter på B Power igen for at tænde. B POWER - PRO B B INPUT v MHEG j CANCEL b q DEMO OPTION GUIDE a Sådan slukkes tv'et: Tryk på B Power på siden af tv'et. rbemærk Energiforbrug bidrager til forurening af luft og vand. Tv'et bruger strøm, så længe netstikket er sat i. Tv'et bruger meget lidt strøm på standby. 8 Brug af tv

9 da :25 Pagina Se tv Skift kanaler Sådan skiftes tv-kanaler: Tryk på et tal (1 til 999), eller tryk på P+ eller P- på fjernbetjeningen. Tryk på Program/Channel - eller + på betjeningsknapperne på siden af tv'et. Tr yk på R for at vende tilbage til den tidligere anvendte tv-kanal. BROWSE 4.3 Se kanaler fra en digital modtaler Tænd for den digitale modtager. Billedet fra modtageren vises muligvis automatisk på skærmen. Brug fjernbetjeningen til din digitale modtager til at vælge tv-kanaler. Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. B DANSK V P P v INPUT v MHEG j CANCEL b q DEMO OPTION GUIDE a i Ambilight 0 MODE Regulering af lydstyrke Sådan reguleres lydstyrken: Tryk på V + eller - på fjernbetjeningen Tryk på Volume + eller - på betjeningsknapperne på siden af dit tv. Sådan slås lyden fra: Tryk på på fjernbetjeningen Tryk på igen for at slå lyden til igen. BROWSE Tr yk gentagne gange på v for at vælge enheden.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Ò Tr yk på OK. Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler. 4.4 Se tilsluttede enheder Tænd for enheden. Billedet fra enheden vises muligvis automatisk. V V i P Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. Ò Tr yk gentagne gange på v for at vælge enheden.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Tr yk på OK. º Brug fjernbetjeningen til enheden til at vælge tvkanaler. Brug af tv 9

10 da :25 Pagina Se en dvd Indsæt en dvd i din afspiller. Tr yk på Play π. Billedet fra modtageren vises automatisk på skærmen. Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. B 4.6 Vælg en tekst-tv-side De fleste tv-kanaler udsender information på teksttv. Sådan ser du tekst-tv: Tr yk på b. Hovedmenuen vises. OK LIST INPUT v v MENU MHEG b j CANCEL b q b DEMO OPTION GUIDE a V P Tr yk gentagne gange på v for at vælge dvdafspilleren.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Ò Tr yk på OK. Tr yk på Play π. Sådan vælger du en side: Angiv sidenummeret med nummertasterne. Tryk P- eller P+ eller o, œ for at se den næste eller forrige side. Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen. à Tip Tr yk på R for at vende tilbage til den tidligere viste side. Ò Tr yk på b igen for at slå tekst-tv fra. rbemærk Kun for Storbritannien: Nogle digitale tv-kanaler tilbyder særlige teksttjenester (f.eks. BBC1). Flere oplysninger om tekst-tv fås i afsnit 5.5 Teksttv. 10 Brug af tv

11 da :25 Pagina Skift Ambilight-funktion Du kan vælge mellem fire Ambilight-funktioner: Farve Indstiller Ambilight til en konstant farve. Afslappende Indstiller Ambilight til at skifte blødt og jævnt med billederne på skærmen. Moderat Indstiller Ambilight mellem Afslappende og Dynamisk. Dynamisk Indstiller Ambilight til at skifte hurtigt og effektivt. DANSK Sådan ændres Ambilight-funktionen: Tr yk på Ambilight for at slå det til eller fra. Ambilight MODE Ambilight MODE Tr yk på Mode flere gange for at gå igennem Ambilight-funktionerne. Ò Tr yk på OK. Flere oplysninger om Ambilight fås i afsnit 5.4 Ambilight. à Tip For at få det optimale ud af Ambilight skal du slukke eller dæmpe lyset i rummet. Brug af tv 11

12 da :25 Pagina 12 5 Flere funktioner på tv'et Dette afsnit omhandler den mere avancerede brug af tv'et: menuernes anvendelse justering af billede, lyd og Ambilight-indstillinger mere om tekst-tv oprettelse af lister med foretrukne kanaler fordelene ved den elektroniske programoversigt indstilling af låse og timere indstilling af undertekster og valg af sprog for undertekster visning af fotos eller afspilning af yndlingsmusik fra en USB-hukommelsesenhed. 5.1 Oversigt over fjernbetjening 1 Standby B Tænder for tv'et, eller sætter det på standby igen. 2 Input v DEMO OPTION MENU BROWSE V i Ambilight B INPUT v MHEG j CANCEL b q OK LIST b P MODE GUIDE a Vælger en tilsluttet enhed, eller vender tilbage til tv'et. 3 Dobbeltskærm b Viser tekst-tv på højre side og billedet på venstre side af skærmen. 4 Widescreen-billedformat q Vælger billedformat. 5 Farvetaster Nem måde at vælge sider på tekst-tv. Nem måde at vælge opgaver. 6 Guide a Tænder og slukker den elektroniske programoversigt. 7 OK/List Viser oversigten over kanaler. Aktiverer en indstilling. 8 Navigationstaster pπoœ Til at navigere rundt i menuen. 9 Tekst-tv b Tænder/slukker for tekst-tv. 10 +P- Kanal op eller ned Skifter til den næste eller foregående kanal i oversigten. 11 Lydløs Slår lyden til og fra. 12 Nummertaster Til at vælge en tv-kanal. 13 Forrige kanal R Skifter til den foregående kanal. 14 Mode Skifter mellem Ambilight-funktionerne. 15 Ambilight Slår Ambilight til eller fra. 16 Oplysninger på skærmen i Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes. 12 Flere funktioner på tv'et

13 da :25 Pagina Lydstyrke op/ned +V- Regulerer lydstyrken. 18 Menu Tænder/slukker for menuen. 19 Option Tænder/slukker for menuen Hurtig adgang. 20 Demo Tænder for Demo-menuen og henter en demonstration af tv'ets funktioner. 21 Undertekster j Aktiverer/deaktiverer undertekster. 22 MHEG cancel (kun i Storbritannien) Til udelukkende at annullere digital tekst eller interaktive tjenester. 5.2 Oversigt over tv-menuer Menuer på skærmen bruges til at installere tv'et, justere indstillinger for billede, lyd og Ambilight samt få adgang til funktioner. Dette afsnit giver en oversigt over menuerne, samt hvordan man navigerer i dem Menu Tr yk på Menu på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Tr yk på Menu for at gå ud af menuen. DANSK OK LIST Afsnit 10 Indeks indeholder en oversigt over afsnittene for de enkelte taster på fjernbetjeningen. MENU MENU BROWSE b BROWSE V P Fjernsyn Multimedia Tv-menu Kanalliste Programmets vejledn. Der er følgende punkter i hovedmenuen: Tv-menu Vælg denne menu til installation, billedog lydindstillinger, Ambilight og indstilling af andre funktioner. Kanalliste Viser en oversigt over kanaler. Her kan du oprette lister med foretrukne kanaler. Programmets vejledning Findes, når der er installeret digitale kanaler, og viser oplysninger om de digitale programmer. Afhængigt af den elektroniske programoversigt kan du også få adgang til oversigten over planlagte digitale tv-programmer og nemt vælge og få vist et program. Se kapitel 5.7 Elektronisk programoversigt. Multimedia Til at vise fotos og afspille musik fra en USB-enhed. Se afsnit 5.10 Vis og afspil fotos, MP3,... Flere funktioner på tv'et 13

14 da :25 Pagina Sådan bruges menuen Dette eksempel viser, hvordan menuerne anvendes. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen. º Tr yk på π for at vælge en billedindstilling. Billede Kontrast OPTION a Kontrast 90 Lys 47 OK LIST Farve 52 0 Skarphed 4 MENU BROWSE MENU BROWSE b Farvetone Perfect Pixel HD Dig...Nat...Motion Hovedmenuen vises på skærmen. Tr yk på œ for at vælge Lys. Fjernsyn Tv-menu Kanalliste Programmets vejledn. Multimedia Tr yk på π for at skifte til Tv-menu. Tv-menu Tv-indstillinger Tv-indstillinger Indstillingsassistent Muligheder Til standard igen Installering Billede Opgrad... software Lyd Ambilight Billede Lys Kontrast 98 Lys 47 Farve 52 0 Skarphed 4 Farvetone Perfect Pixel HD Dig...Nat...Motion Tr yk på π for at gå til indstillingen Lys. Lys Ò Tr yk på π for at skifte til menuen Tvindstillinger. Tv-indstillinger Indstillingsassist... Til standard igen Billede Lyd Ambilight Start nu Tr yk på o eller œ for at justere indstillingen. ÚTr yk på p for at gå tilbage til billedindstillinger eller tryk på Menu for at gå ud af menuen. Tr yk på œ for at vælge Billede. r Bemærk Der vil være flere valg, når man har installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter. Tv-indstillinger Til standard igen Billede Lyd Ambilight Billede Kontrast Lys Farve Farvenuance Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD Flere funktioner på tv'et

15 da :25 Pagina Menuen Hurtig adgang Menuen Hurtig adgang giver direkte adgang til nogle af de oftest benyttede valg. Når der er installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter, vises de relevante digitale muligheder i menuen. Tr yk på Option på fjernbetjeningen. Tr yk på o eller œ for at vælge en indstilling. Ò Tr yk på OK for at gå til den valgte menu. Tr yk på o, œ, p, π for at justere indstillingerne i menuen. º Tr yk på Option for at gå ud af menuen. OPTION Audiosprog Se afsnittet Justering af lydindstillinger. Undertekstsprog Se afsnittet Vælg et sprog til digitale undertekster. Undertekster Se afsnit 5.9 Undertekster. Billedformat Se afsnit Widescreen-billedformat. Udligningsudstyr Se afsnit Justering af lydindstillinger. Klokken Vis tiden Tr yk på OK for at vise tiden fast. Tr yk på Option, og o eller œ for at vælge Klokken igen. Ò Tr yk på OK for at skjule tiden. DEMO OPTION v MHEG j CANCEL b q OK LIST GUIDE a 5.3 Billed- og lydindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller billede og lyd i menuerne Indstillingsassistent Brug Indstillingsassistent og få hjælp til grundlæggende indstilling af billede, lyd og Ambilight. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Indstillingsassistent, og tryk på π for at gå ind i menuen. Tr yk på OK. Ò Tr yk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at starte assistenten. Tr yk på p eller π for at vælge venstre eller højre side og vælge. º Tr yk på den grønne tast for at gå til den næste indstilling. Du kommer igennem flere indstillinger. Når du er færdig, beder tv'et om at man gemmer indstillingerne. Tr yk på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne Til standard igen Indstiller tv'et til en af de fordefinerede indstillinger. Hver indstilling er en kombination af billede, lyd og Ambilight. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Til standard igen, og tryk på π for at gå ind i listen. Tr yk på o eller œ for at vælge en indstilling. Ò Tr yk på den grønne tast for at gemme valget. Standardindstillinger: Hidtidig, Naturlig, Livagtig, Film DANSK Hurtig adgang Audiosprog Undertekstsprog Undertekst Billedformat Udligningsudstyr Klokken Flere funktioner på tv'et 15

16 da :25 Pagina Billedindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du justerer alle billedindstillingerne. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Billede, og tryk på π for at gå ind i oversigten. Tr yk på o eller œ for at vælge en indstilling. Tv-indstillinger Til standard igen Billede Lyd Ambilight Billede Kontrast Lys Farve Farvenuance Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD Dig...Nat...Motion 100 Hz Clear LCD Støjreduktion MPEG artefakt-red. Farveforbedring Active control Lyssensor Billedformat Kontrast Ændrer niveauet i billedets lyse dele, samtidigt med at de mørke dele forbliver uændrede. Lys Ændrer lysstyrken i det samlede billede. Farve Ændrer mætningsgraden. Farvenuance Kompenserer variationerne i farven i et NTSCsignal. Skarphed Ændrer skarpheden i de fine detaljer. Farvetone Indstiller farverne til Normal,Varm (rødlig) eller Kold (blålig).vælg Sædvanlig for at lave din egen indstilling på menuen Sædvanlig farvetone. Sædvanlig farvetone Hvis der er valgt Sædvanlig i menuen Farvetone, kan du lave din egen indstilling her. Tr yk på den grønne tast for at vælge hver bjælke, der skal have ændret værdi: - R-WP røde hvidpunkt - G-WP grønne hvidpunkt - B-WP blå hvidpunkt - R-BL røde sortniveau - G-BL grønne sortniveau Perfect Pixel HD Aktiverer eller deaktiverer Perfect Pixel HD, den mest ideelle indstilling. Digital Natural Motion Nedsætter felt- og linjeflimmer og fremmer jævne bevægelser specielt i film. Indstilles til Minimum, Maksimum eller Fra. 100Hz Clear LCD (om tilstedeværende) Aktiverer/deaktiverer 100Hz Clear LCD. Dynamisk kontrast Fremhæver kontrasten i billedet, når det ændrer sig på skærmen. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. Middel anbefales. Støjreduktion Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. MPEG artefakt-reduktion Udjævner overgangene i digitale billeder. Aktiverer/deaktiverer MPEG artefakt-reduktion. Farveforbedring Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. Active control Korrigerer alle indkommende signaler for at skabe det bedst mulige billede. Aktiverer/deaktiverer Active control. Lyssensor Justerer billed- og Ambilight-indstillingerne efter forholdene i rummet. Aktiverer/deaktiverer Lyssensor. Billedformat Se afsnit Widescreen-billedformat. 16 Flere funktioner på tv'et

17 da :25 Pagina Widescreen-billedformat Undgå sorte bjælker i billedets sider eller top og bund. Skift billedformat til et, der udfylder skærmen. Tr yk på q for at tænde for menuen Billedformat. q DEMO OPTION v MHEG j CANCEL b q GUIDE a Ikke skalérbart (kun til HD og PC). Maksimal skarphed. Der kan forekomme forvrængning ved kanterne. Der kan forekomme sorte streger med billeder fra din PC. rbemærk Husk at navngive tilslutningerne i menuen Tilslutning. Se afsnit Navngivning af enheder. DANSK Tr yk på o eller œ for at vælge et billedformat. Ò Tr yk på o for at skubbe billedet opad og gøre delvist skjulte undertekster synlige. à Tip Indstillingen Auto-format anbefales for at give minimal forvrængelse. Auto-format (ikke til PC) Forstørrer automatisk billedet for at udfylde skærmen. Underteksterne forbliver synlige. OK LIST Super-zoom (ikke til HD) Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Der er en minimal forvrængelse. 4:3 (ikke til HD) Viser det klassiske 4:3- format Filmformat 14:9 (ikke til HD) Skalerer det klassiske 4:3- format til 14:9 Filmformat 16:9 (ikke til HD) Skalerer det klassiske 4:3- format til 16:9 Widescreen Strækker 4:3-formatet til 16: Lydindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan man indstiller alle lydindstillinger. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Lyd, og tryk på π for at gå ind i oversigten. Tr yk på o eller œ for at vælge en indstilling. Tv-indstillinger Indstillingsassist... Til standard igen Billede Lyd Ambilight Lyd Udligningsudstyr Lydstyrke Balance Audiosprog Dual I/II Mono/Stereo Surround-funktion Hovedtelefonlyds.. elefo Aut. volumenjust... Delta-lydstyrke Auto-surround Udligningsudstyr Ændrer lydens bas og diskant.vælg hver bjælke for at ændre indstillingen. Se også afsnit Menuen Hurtig adgang. Lydstyrke Ændrer lydstyrken. Når man stiller på lydstyrken med V, vises en lydstyrkelinje. Hvis du ikke ønsker at se den, skal du gå til Tv-menu > Installering > Foretrukne og trykke på π for at gå ind i oversigten og vælge Lydstyrkebjælke fra. Tr yk på o eller œ for at vælge Lydstyrkebjælke. Tr yk på π for at gå ind i menuen. Ò Vælg Til for at aktivere den midlertidige lydstyrkebjælke, når du justerer lyden. Balance Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så det passer til lyttepositionen. Flere funktioner på tv'et 17

18 da :25 Pagina 18 Audiosprog Der kan være en oversigt over audiosprog til det aktuelle program, når der er installeret digitale kanaler. Se også afsnit Menuen Hurtig adgang. Audiosproget kan ændres permanent, se afsnit 6 Installation af kanaler. Dual I/II Du kan vælge mellem to sprog, når de udsendes. Mono/stereo Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem Mono og Stereo pr. kanal. Surround-funktion Giver en bedre rumvirkning, hvis den udsendes eller findes på en tilsluttet enhed. Hovedtelefonlydstyrke Ændrer lydstyrken i hovedtelefonen.tv'ets højttalere kan gøres tavse med på fjernbetjeningen. Automatisk volumenjustering Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Aktiver eller deaktiver. Delta-lydstyrke Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den kanal eller enhed, hvor lydforskellen skal udjævnes. Vælg Delta-lydstyrke i menuen Lyd, og skift lydniveau. Auto-surround Skifter automatisk tv'et til den bedste surroundtilstand, der udsendes. Aktiver eller deaktiver. 5.4 Ambilight Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller Ambilight. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Ambilight, og tryk på π for at gå ind i oversigten. Tr yk på o eller œ for at vælge en indstilling. Tv-indstillinger Indstillingsassist... Til standard igen Billede Lyd Ambilight Ambilight Ambilight Lys Funktion Farve Adskillelse Farveforstærkning Balance Ambilight Aktiverer/deaktiverer Ambilight. Lys Skifter den udsendte lysstyrke fra Ambilight. Funktion Vælg mellem Ambilights fire funktioner: Farve, Afslappende, Moderat, Dynamisk. Se afsnit 4.7 Skift Ambilight-funktion. Farve Når der er valgt Farve i menuen Funktion, kan man vælge en konstant farve fra en liste eller lave sin egen tilpassede farve. - Varm hvid - Kold hvid - Blå - Sædvanlig Når der er valgt Sædvanlig i Farve-menuen, kan du tilpasse din farve. Vælg først Mætning, og angiv den højeste værdi. Vælg Palet, og træk skyderen fra 0 til 100 for at gå fra rød over gul, grøn til blå. Adskillelse Indstiller niveauforskellen mellem højre og venstre side af tv'et, når der er valgt Afslappende, Moderat eller Dynamisk i menuen Funktioner. Adskillelse fra viser et dynamisk Ambilight i en enkelt farve. Farveforstærkning Udvide lysets farve for at nå en større dynamisk effekt, når der er valgt Afslappende, Moderat eller Dynamisk i menuen Funktioner. Balance På samme måde som ved stereo indstilles niveauet af Ambilight til højre og venstre på tv'et. ç Advarsel For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne stå ude af syne for Ambilight. 18 Flere funktioner på tv'et

19 da :25 Pagina 19 Standby med Ambilight Mens tv'et står i standby, kan man have Ambilight tændt. Og så har Ambilight kun en konstant farve. Tr yk på Ambilight på fjernbetjeningen, når tv'et står på standby. Tr yk gentagne gange på Mode for at vælge en farve. Ambilight MODE 5.5 Tekst-tv Tv'et har en hukommelse til 1200 udsendte teksttv-sider og undersider, så ventetiden nedsættes. i Ambilight 0 MODE Tekst-tv på dobbeltskærm Se tv-udsendelsen og tekst-tv ved siden af hinanden. Tr yk på b for at få tekst-tv på dobbeltskærm. Tr yk på b igen for at se normalt tekst-tv. Ò Tr yk på b for at slå tekst-tv fra Søg i tekst-tv Spring hurtigt til et emne, der er knyttet til en række sidenumre, eller søg efter bestemte ord på tekst-tv-siderne. Tr yk på b. Tr yk på OK for at fremhæve det første ord eller nummer. Ò Tr yk på o, œ eller p, π for at springe til det næste ord eller nummer på siden. Tr yk på OK for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller nummer. º Tr yk på o, indtil der ikke er fremhævet noget ord eller nummer, for at afslutte søgningen. DANSK Afsnit 4.6 Vælg en tekst-tv-side viser, hvordan man vælger en tekst-tv-side Vælg undersider En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Siderne vises på en bjælke ved siden af hovednummeret. Tr yk på b. Vælg en tekst-tv-side. Ò Tr yk på p eller π for at vælge en underside Vælg oversigtsside på tekst-tv Det er ikke alle tv-kanaler, der udsender oversigtssider til deres tekst-tv. Du kan let springe fra et emne til et andet vha. sidenumrene. Tr yk på b. Tr yk på i. Oversigtssiden vises. Ò Brug p, π eller o, œ til at vælge et emne. Tr yk på OK for at se siden Forstør tekst-tv-sider Du kan forstørre tekst-tv-siden, så det bliver mere behageligt at læse. Tr yk på b, og vælg en tekst-tv-side. Tr yk på Option på fjernbetjeningen for at forstørre den øverste del af siden. Ò Tr yk på Option igen for at se den nederste del af siden forstørret. Tr yk på o eller œ for at rulle igennem den forstørrede side. º Tr yk på Option igen for at vende tilbage til den normale sidestørrelse. OPTION DEMO OPTION v MHEG j CANCEL b q OK LIST GUIDE a i i 0 Ambilight MODE Flere funktioner på tv'et 19

20 da :25 Pagina Tekst-tv-menu Med valgene i tekst-tv-menuen kan du se skjult tekst, lade undersider skifte automatisk og skifte tegnsæt. Afsløre Skjul eller vis oplysninger på en side, som f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål. Bladre i undersider Hvis der er undersider til den valgte side, kan du sætte dem til at skifte automatisk. Sprog Nogle sprog benytter andre tegnsæt. Skift tegnsæt for at vise teksten korrekt. Tr yk på b. Tr yk på Menu. Menu Afsløre Bladre i undersider Sprog Fra Fra Gr. II Ò Tr yk på o eller œ for at vælge. Tr yk på OK for at ændre en indstilling. º Tr yk på Menu for at gå ud af tekst-tv-menuen. Tr yk på b for at slukke for tekst-tv Digitale teksttjenester (kun Storbritannien) Nogle digitale tv-kanaler udsender speciel digital tekst eller interaktive tjenester (f.eks. BBC1) i deres digitale udsendelser. Disse tjenester fungerer som normalt tekst-tv, hvor man kan vælge og navigere med tal-, farve- og navigationstasterne. Tr yk på b. Tr yk på o, œ eller p, π for at vælge eller fremhæve. Ò Tr yk på en af farvetasterne for at vælge. Tr yk på OK for at bekræfte eller aktivere. º Tr yk på MHEG cancel for at annullere digital tekst eller interaktive tjenester. ç Advarsel Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes undertekster og der er valgt Undertekst til i menuen Muligheder. Se afsnit 5.9 Undertekster Tekst-tv 2.5 Når tv-kanalerne udsender denne tekst-tv-version, får du flere farver og bedre grafik. Tekst-tv 2.5 er aktiveret som fabriksstandard. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen og vælg Tvmenu > Installering > Foretrukne > Tekst-tv 2.5, og tryk på π for at gå ind i oversigten. Aktiver eller deaktiver. 5.6 Oprettelse af lister med foretrukne kanaler Se listen Alle kanaler eller opret din egen liste med foretrukne tv-kanaler og radiostationer. For eksempel kan hvert medlem af familien oprette sin egen liste med foretrukne Vælg en liste med foretrukne Sådan vælger du en af listerne med foretrukne kanaler. Tr yk på OK. Første gang, efter du har afsluttet installationen, vises oversigten Alle kanaler. I andre situationer fremkommer den senest valgte liste med foretrukne. Alle kanaler A... EXT 3 1 Analoge kanaler 1 2 Digitale kanaler 1 3 Digitale kanaler 2 4 Radiokanaler 1... Vælg liste Tr yk på den røde tast for at vise alle listerne med foretrukne. Ò Tr yk på o eller œ for at vælge en liste. Tr yk på OK. Den valgte liste med foretrukne vises. º Tr yk på OK igen for at afslutte. 20 Flere funktioner på tv'et

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere