Trafikuheld. Året 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikuheld. Året 2007"

Transkript

1 Trafikuheld Året 007 Juli 008

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet Dokumentnr.: 07/0690

3 Trafikuheld året 007 Dette notat er udarbejdet i forbindelse med, at oplysningerne om ulykker og personskader for året 007 nu er endelige. Notatet findes kun i elektronisk form. I notatet er vist en række tabeller med hovedinformationer for 007. Desuden er vist et antal figurer, som beskriver udviklingen over de senere år. Kilde Definitioner Opgørelserne bygger på de informationer fra Vejdirektoratets uheldsregister baseret på informationer fra politiets uheldsregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om de enkelte elementer og personer i ulykken. Vejtypetabellen er baseret på den stedfæstelse vejmyndighederne efterfølgende foretager i forhold til uheldenes placering på vejnettet i relation til de administrative vejoplysninger. I opgørelsen indgår alene uheld, hvor mindst et element er kørende, og hvor det er sket på almindeligt offentligt tilgængeligt færdselsareal. Dvs. uheld på flysiden i lufthavne, køretekniske anlæg, byggepladser og lignende ikke indgår. Samtidig indgår uheld mellem tog og fodgænger ikke, fordi tog pr. definition er en genstand og dermed ikke et kørende element. Ulykker alene med en fodgænger indgår heller ikke. Uheld med personskade er uheld, hvor mindst én person er kommet til skade eller er dræbt. Uheld med materielskade er uheld, hvor der ikke er kommet personer til skade eller er blevet dræbt, og hvor politiet har optaget rapport om uheldet. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 0 dage som følge af ulykken. Personer, der dør af et hjertestop umiddelbart inden ulykken eller selvmord, vil derfor ikke indgå som dræbte. Ulykken som sådan vil dog fortsat indgå i statistikken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og angivet en anden skadetype end Alene lettere skade. Markante ændringer Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 o/oo eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de fleste tabeller er markante ændringer kommenteret. I den forbindelse er der set på, om antallet statistisk set er væsentligt lavere eller højere end gennemsnittet for de foregående fem år. Er dette tilfældet, er det samtidigt undersøgt om ændringen i forhold til forrige år også er markant. I tabellerne er markante ændringer markeret med fed skrift. I forbindelse med ændringerne bør man tillægge ændringen i forhold gennemsnittet for de seneste fem år størst betydning, da der kan være tilfældige fluktuationer fra år

4 til år. I forbindelse med vurdering af ændringer kommenteres alene tilfælde, hvor antallet er mindst 0 for både året, forrige år og gennemsnittet for de seneste fem år. Det skyldes, at de statistiske vurderinger bliver for usikre, hvis antallet er under 0. Yderligere information På under Trafiksikkerhed Statistik Årsstatistik Årsstatistik Start Årsstatistik er det muligt at se yderligere information om uheld fra 998 og frem i forhold til de administrative forhold efter kommunalreformen. januar Samme sted (under gammel årsstatistik) er det muligt at se oplysningerne fra 99 til 006 i forhold til den administrative inddeling i forhold til situationen før kommunalreformen. I den interaktive årsstatistik kan bl.a. vælges en oversigt over uheld fordelt på kommuner. Desuden kan der ses oplysninger om antal uheld i forhold til vejlængde, trafikarbejde og pr indbyggere. På Vejsektoren kan også ses en nærmere beskrivelse af de oplysninger, som registreres i forbindelse med uheldsstatistikken. Se her: Hvordan indberettes uheld? En beskrivelse af parametrene, der indgår i uheldsregistreringen kan ses i Vejledning til indberetning af trafikuheld, 00

5 Tabeller Antal uheld personskade materielskade I alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele 006 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Hele 007 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel. Antal uheld og personskader året 007 sammenlignet med året 006 Antallet af personskadeuheld i 007 er steget lidt i forhold til 006. De største stigninger ses i marts og april, hvor tallet er hhv. 5 % og % højere end i 006. Til gengæld ligger september % lavere og december 6 % lavere. For 007 samlet er antallet af personskadeuheld markant lavere end gennemsnittet for de fem foregående år. Antallet af materielskadeuheld er i 007 ligeledes steget, her med % i forhold til 006. Antallet er både markant højere end for 006 og for gennemsnittet af de fem foregående år. Tilsvarende gælder for månederne januar (8 % højere) og juni (5 % højere) end i forhold til samme måneder i 006.

6 Antallet af dræbte er steget % i forhold til 006 de alvorligste skader er steget med 8 %, hvorimod de lettere tilskadekomne er faldet med %. For alle måneder i 007 er antallet af personskader i alt markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. For dræbte er der i alle måneder undtagen december tale om en stigning i forhold til 006. Den største stigning ses i januar og er på 00 % (fra til 6). Det skal dog ses i lyset af, at de dræbte i januar 006 var usædvanligt lavt. For alle måneder er der dog tale om væsentligt lavere tal i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år, på nær for marts, der er væsentligt højere, og oktober, der bare er højere. For de alvorligt tilskadekomne er der i 8 måneder (januar, marts, april, maj, juli,, august, oktober, november og december) en stigning i forhold til 006. Den største stigning ses i april på 7 % (fra 95 til 57). Antallet af alvorligt tilskadekomne i 007 er dog markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år for alle måneder. For de lettere tilskadekomne er der fra 006 til 007 stigning i 7 måneder (januar, marts, april, maj, juni, august og november). Den største stigning ses i juni og er på 7 % (fra til 79). Det største fald ses i december på 8 % (fra 69 til 65). For alle måneder er der dog tale om et markant lavere tal end gennemsnittet for de foregående fem år. Antal uheld Antal personskader Personskade Materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Tabel b. Antal uheld og personskader for de seneste 0 år Antallet af dræbte i 007 på 06 svarer nogenlunde til antallet i 00, hvor der var dræbte. Det samlede antal personskader svarer nogenlunde til antallet i 005, hvor det var Det højeste antal dræbte var. i 97. Samme år var antallet af personskader 7.587, som også er det højeste nogensinde.

7 Dræbte og tilskadekomne Figur. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik) Dræbte Figur. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik) 5

8 Personbil Varebil Lastbil/ Bus Motorcykel Knallert 5 Knallert 0 Cykel Andet* Fodgænger I alt Hele 006 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele 007 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Procentvis ændring *Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og ryttere Tabel. Antal personskader fordelt på transportmiddel året 007 sammenlignet med året 006. Fordelingen af personskader i året 007 på skadens alvorlighed og arten af transportmiddel viser flere markante ændringer i forhold til 006 eller i forhold til gennemsnittet for de fem foregående år. I listen nedenfor er vist de markante ændringer. Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Personskader: 8 % fald for varebiler % lavere (5 mod 05) 6 % stigning for lastbil/bus 60 % højere (9 mod 6) 0 % stigning for motorcykel 6 % højere (05 mod 8) % stigning for knallert 0 5 % højere (8 mod 960) % fald for cykel 6 % lavere (.8 mod.6) % stigning for fodgænger 8 % lavere (708 mod 68) Dræbte: 7 % stigning for motorcykel 5 % højere (6 mod 6) % stigning for knallert 0 6 % højere (6 mod 8) 7 % stigning for cykel % højere ( mod 5) % stigning for fodgænger 5 % lavere ( mod 68) Alvorligt tilskadekomne: 0 % fald for varebil 5 % lavere ( mod 99) 6 % stigning for lastbil/bus 89 % højere (8 mod 5) 6 % stigning for motorcykel % højere ( mod 58) % stigning for knallert 0 7 % højere ( mod 57) % fald for cykel 7 % lavere (676 mod 560) 6

9 Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Lettere tilskadekomne: 5 % stigning for lastbil/bus 8 % højere (58 mod 86) % fald for cykel 8 % lavere (6 mod 50) For lastbil/bus skal bemærkes, at der er tale om små tal, så den procentvise ændring let kan blive stor. 7

10 Hovedsituationsnumre og tekst anvendt i tabellen nedenfor. 0 Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende Hovedsituation i alt Uheld i alt Uheld med et transportmiddel 7.8 Personbil 767 Varebil 80 Lastbil/Bus 0 Motorcykel 0 7 Knallert 5 6 Knallert Cykel 8 7 Andet 9 Uheld med to eller flere transportmidler nr. nr. Personbil personbil Personbil varebil 9 6 Personbil lastbil/bus Personbil motorcykel Personbil knallert Personbil knallert Personbil cykel Personbil fodgænger 8 Personbil andet 0 5 Varebil personbil Varebil varebil Varebil lastbil/bus 9 Varebil motorcykel 9 Varebil knallert 5 5 Varebil knallert Varebil cykel Varebil fodgænger Varebil andet Lastbil/bus personbil Lastbil/bus varebil Lastbil/bus lastbil/bus Lastbil/bus motorcykel 7 Lastbil/bus knallert 5 Lastbil/bus knallert 0 6 Lastbil/bus cykel 7 5 Lastbil/bus fodgænger 6 Lastbil/bus andet 8

11 Hovedsituation i alt Motorcykel personbil 7 Motorcykel varebil Motorcykel lastbil/bus Motorcykel motorcykel 6 Motorcykel knallert 5 Motorcykel knallert 0 Motorcykel cykel Motorcykel fodgænger 7 Motorcykel andet Knallert 5 personbil 5 6 Knallert 5 varebil Knallert 5 lastbil/bus Knallert 5 motorcykel Knallert 5 knallert 5 Knallert 5 knallert 0 Knallert 5 cykel Knallert 5 fodgænger 5 Knallert 5 andet Knallert 0 personbil Knallert 0 varebil 7 5 Knallert 0 lastbil/bus 5 5 Knallert 0 motorcykel Knallert 0 knallert 5 Knallert 0 knallert Knallert 0 cykel 5 Knallert 0 fodgænger 58 Knallert 0 andet Cykel personbil Cykel varebil 6 8 Cykel lastbil/bus 5 Cykel motorcykel Cykel knallert 5 Cykel knallert 0 5 Cykel cykel 0 Cykel fodgænger Cykel andet Andet personbil 6 6 Andet varebil Andet lastbil/bus Andet motorcykel Andet knallert 5 Andet knallert 0 5 Andet cykel Andet fodgænger 5 Andet andet Tabel. Antal personskadeuheld fordelt på transportmiddel og hovedsituation året

12 Uheld med en part: % af personskadeuheldene er uheld uden modpart, hovedsituation 0 eller 9 6 % af disse er med personbiler, 6 % med knallert 0. Flerpartsuheld: Indhentnings og mødeuheld udgør 7 % Uheld med krydsende og svingende køretøjer udgør 5 % Uheld med fodgængere udgør 5 % Uheld med parkerede køretøjer udgør 6 % De markante ændringer er angivet her: Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Hovedsituation 0, eneuheld: 0 % stigning (. mod.) totalt 8 % lavere (.6 mod.) Trafikantgrupper: 6 % fald for varebil (85 mod 80) 0 % lavere (00 mod 80) % stigning for motorcykel (7 mod 0) 5 % højere (8 mod 0) 6 % fald for knallert 5 ( mod 6) % lavere (7 mod 6) % fald for cykel ( mod 8) 68 % lavere (56 mod 8) Hovedsituation, ligeudkørende samme kurs: % stigning (60 mod 680) totalt % lavere (689 mod 680) Trafikantgrupper: 9 % fald for cykel cykel ( mod ) 0 % lavere (5 mod ) Hovedsituation, ligeudkørende modsat kurs: % fald (8 mod 7) totalt 9 % lavere (58 mod 7) Hovedsituation, samme kurs med svingning: 9 % stigning (586 mod 66) 5 % lavere (67 mod 66) Trafikantgrupper: % stigning for personbil motorcykel (5 % højere ( mod ) mod ) % stigning for personbil cykel ( mod 6 % lavere (7 mod ) ) 9 % lavere for lastbil/bus cykel ( mod % lavere ( mod 9) 9) 0

13 Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Hovedsituation, modsat kurs med svingning: % fald (7 mod ) totalt 8 % lavere (57 mod ) Trafikantgrupper: 5 % fald personbil personbil (8 mod ) 9 % lavere (5 mod ) % fald personbil cykel ( mod 8) 8 % lavere (6 mod 8) Hovedsituation 5, krydsning uden svingning: 6 % fald (565 mod 59) totalt % lavere (666 mod 59) Trafikantgrupper: % fald personbil personbil (7 % lavere (95 mod ) mod ) % stigning personbil cykel (8 mod 5) 6 % lavere (8 mod 5) Hovedsituation 6, krydsning med svingning: % stigning (60 mod 69) totalt 8 % lavere (68 mod 69) Trafikantgrupper: 9 % stigning personbil knallert 0 9 % højere (80 mod 0) (80 mod 0) % fald personbil cykel (96 mod 89) 9 % lavere (5 mod 89) Hovedsituation 7, uheld med parkeret køretøj: % stigning (9 mod 9) totalt % lavere (9 mod 9) Hovedsituation 8, uheld med fodgængere: % fald (656 mod 67) totalt 0 % lavere (7 mod 67) Trafikantgrupper: Ingen ændring cykel fodgænger ( mod 5 % lavere (6 mod ) ) Hovedsituation 9, uheld med genstande: 6 % fald (96 mod 7) totalt % lavere (9 mod 7)

14 Antal ulykker med personskade Hovedsituation Figur. Antal personskadeuheld fordelt på hovedsituation Sammenlignes med de foregående fem år, ses det største fald i hovedsituation og 5, som i 007 er hhv. 8 % og 0 % lavere end gennemsnittet for de foregående 5 år. For hovedsituation har antallet været nogenlunde konstant de seneste tre år. Alle hovedsituationer er i 007 lavere end gennemsnittet for de fem foregående år. Alder Antal Personskader fordelt på alder lettere alvorlig dræbt >= 90 Alder Figur. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder året 007

15 Aldersfordelingen er dels vist i figur for de enkelte aldre dels i tabel fordelt på aldersgrupper. En gennemgang af uheldene viser at: Der er flest dræbte () på 0 år Heraf blev de 8 dræbt i personbil, i varebil, og til fods. Der er flest alvorligt tilskadekomne () på 6 år 5 i personbil, i varebil, i lastbil, i bus, på motorcykel, på knallert 5, 00 på knallert 0, 9 på cykel og 0 til fods. Der er flest lettere tilskadekomne (7) på 9 år Heraf kørte de 9 i personbil, 5 i varebil, i bus, på motorcykel, på knallert 5. på knallert 0, på cykel og 8 til fods.

16 Heraf i aldersgruppe: I alt 0 år 6 år 7 år 5 7 år 8 9 år 0 år 5 6 år 65 år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert5 Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet 0 Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert0 Cykel Andet Fodgænger Flygtet Alv. tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Let tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert5 Knallert Cykel Andet Fodg Flygtet 0 Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle personer foreligger aldersoplysninger. Tabel. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart og alder. Året 007 Af markante ændringer er der følgende: Udvikling Sammenlignet med gennemsnit 0 år: 6 % stigning ( mod 5) totalt % lavere (5 mod 5) Trafikantgruppe: 50 % stigning for personbil ( mod ) % lavere (5 mod )

17 Udvikling Sammenlignet med gennemsnit 5 år: 68 % stigning (60 mod 0) totalt 8 % højere (9 mod 0) Trafikantgruppe: % stigning for personbil ( mod ) 9 % lavere (59 mod ) 7 år: % stigning ( mod 5) totalt 7 % lavere (5 mod 5) Trafikantgruppe: 0 % stigning for personbil (0 mod ) % lavere (6 mod ) % stigning for cykel (98 mod ) % lavere (7 mod ) 5 7 år: 8 % stigning (57 mod 680) % lavere (687 mod 680) Trafikantgruppe: 8 % fald for personbil (58 mod 5) % lavere (8 mod 5) % stigning for knallert 0 (55 mod % højere (0 mod 65) 65) 8 9 år: % stigning (569 mod 577) totalt % lavere (586 mod 577) 0 år: 8 % stigning (8 mod 9) totalt % lavere (.0 mod 9) Trafikantgruppe: % fald for varebil (55 mod ) 5 % lavere (66 mod ) 5 % fald for cykel (6 mod 87) 7 % lavere (9 mod 87) 5 6 år: % fald (.70 mod.66) totalt % lavere (.6 mod.66) Trafikantgruppe: % stigning personbil (.79 mod.7) 6 % lavere (.06 mod.7) 0 % fald varebil (0 mod 99) 8 % lavere ( mod 99) 0 % stigning for motorcykel (5 mod 0 % højere (5 mod 9) 9) 7 % fald for knallert 5 (5 mod 95) % lavere (9 mod 95) 8 % fald for knallert 0 (77 mod 5) % lavere (97 mod 5) 0 % fald for cykel (676 mod 608) 5 % lavere (809 mod 608) 65 år: % stigning (76 mod 76) totalt 8 % lavere (80 mod 76) Trafikantgruppe: % fald for fodgænger (7 mod 5) 9 % lavere (90 mod 5) Bemærk: Nogle af grupperne har relativt små tal, så den procentvise ændring skal tages med et vist forbehold. 5

18 Heraf med spirituspåvirket fører af: Lastbil/ bus Knallert 5 Knallert 0 Cykel Andet Personbil Motorcykel Fodgænger Spiritusuheld i alt I alt Varebil Personskade * Materielskade * Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt spiritus påvirkede førere/fodgængere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt øvrige Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade * Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme uheld, er summen fordelt på transportmidler ikke lig I alt kolonnen. Tabel 5. Antal spiritusuheld og personskader i disse i året 007 Antallet af personskadeuheld med spirituspåvirkede førere eller fodgængere var i året mod 86 i året 006. Betragtes den påvirkede førers elementart, er der en markant stigning i forhold til 006 for personskadeuheld totalt ( %), med påvirkede førere af personbil ( %) og motorcykel (57 %). Antallet af materielskadeuheld med sprit er steget markant med 6 %. Antallet af påvirkede fodgængere er steget markant (60 %). Størstedelen (67 %) af de dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld er de påvirkede førere selv. 8 % af de dræbte og tilskadekomne passager var i et køretøj med en påvirket fører. Markante ændringer i forhold til 006 er: Personskader i alt stiger fra.09 til.6 (markant) Særligt markante ændringer ses for uheld med påvirkede førere af: Personbil stiger med % (fra 568 til 699) Motorcykel stiger med 70 % (fra til 56) 6 Personskader blandt påvirkede

19 førere og fodgængere stiger med % fra 7 til 8 (markant) Særligt markante ændringer ses for de påvirkede førere af: Personbil stiger med 9 % (fra 0 til 80) Motorcykel stiger med 59 % (fra 7 til ) Personskader blandt passagerer hos påvirkede førere stiger med 7 % fra 97 til 0 (markant) Særligt markante ændringer ses for passagerer hos de påvirkede førere af: Personbil stiger med 0 % (fra 56 til 87) Personskader blandt øvrige stiger med % fra 55 til 9 (markant) Særligt markante ændringer ses for øvrige: Personbil stiger med % (fra 9 til ) Indeks for året (uheld i år 00 = 00). Antallet af uheld i år 00 er vist over søjlerne til venstre Personskade med sprit Personskade uden sprit Materielskade med sprit Materielskade uden sprit Figur 5. Trafikuheld med og uden sprit Figur 5 viser indeks for trafikuheld med/uden sprit i årene Det ses, at personskadeuheld med sprit er faldet mest siden år 00. Materielskadeuheld med sprit har en markant stigning fra 005 til 007 og ligger nu kun % lavere end niveauet i 00. 7

20 Antal uheld Personskader Dræbte I alt Personbil Motorcykel Knallert 5 Knallert 0 Cykel Fodgænger Øvrige Tilskadtdtdtdtdtdtde Dræb Tilska Dræb Tilska Dræb TilskaDræb Tilska Dræb Tilska Dræb Tilska Dræbte Vejcenter Pers. Matr. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Hele landet Tilskade Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt på vejcentre året 007. Der er fundet følgende markante ændringer: Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Personskadeuheld: 7 % fald for Hovedstaden (. mod % lavere (.705 mod.9).9) % stigning for Syddanmark (.9 mod 6 % lavere (.7 mod.00).00) % fald for Østjylland (909 mod 89) % lavere (.00 mod 89) 7 % fald for Midvestjylland (6 mod 57) 8 % lavere (700 mod 57) Materielskadeuheld: Uændret for Hovedstaden (.0 mod.) % lavere (.57 mod.0) 7 % stigning for Syddanmark (.07 0 % højere (.976 mod.7) mod.7) % stigning for Østjylland (.95 mod 0 % højere (. mod.6).5) % stigning for Midtvestjylland (69 % højere (6 mod 69) mod 69) Dræbte: 59 % stigning for Østjylland (6 mod 0 % højere (69 mod 97) 97) % fald for Midtvestjylland (5 mod 0) % lavere (58 mod 0) Tilskade: 5 % fald for Hovedstaden (.588 mod % lavere (.967 mod.50).50) 6 % fald for Syddanmark (.50 mod 9 % lavere (.976 mod.9).9) % fald for Østjylland (.09 mod.065) 5 % lavere (.56 mod.065) % fald for Midtvestjylland (766 mod 75) 7 % lavere (906 mod 75) 8

21 Antal uheld Personskader Dræbte I alt Personbil Motorcykel Knallert 5 Knallert 0 Cykel Fodgænger Øvrige Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Tilskade Dræbte Politikreds Pers Matr. Nordjylland Østjylland Midt og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og LollandFl Midt og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Tilskade Tabel 7. Antal uheld og personskader fordelt på politikredse året 007. Der er fundet følgende markante ændringer: Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Personskadeuheld: 5 % fald for Østjylland (97 mod 7) 7 % lavere (57 mod 7) % fald for Midt og Vestjylland (77 mod % lavere (88 mod 75) 75) 6 % fald for Syd og Sønderjylland (59 mod 9 % lavere (6 mod 557) 557) 0 % fald for Nordsjælland (0 mod 7 % lavere (50 mod 67) 67) 8 % fald for København (590 mod 5) 5 % lavere (7 mod 5) Materielskadeuheld: 8 % stigning for Midt og Vestjylland % højere (79 mod 80) (768 mod 80) % stigning for Sydøstjylland (78 5 % højere (75 mod 8) mod 8) % stigning for Fyn (95 mod.090) 0 % højere (907 mod.090) 6 % stigning for Nordsjælland (758 mod 800) 0 % højere (78 mod 800) Uændret for København (.509 mod.5) % lavere (.75 mod.5) Dræbte: 0 % stigning for Østjylland (7 mod 55) % stigning for Sydøstjylland (7 mod 5) 5 % højere (6 mod 55) % højere (9 mod 5) 9

22 Udvikling Sammenlignet med gennemsnit Tilskade: 5 % fald for Østjylland (59 mod 56) % lavere (76 mod 56) % fald for Midt og Vestjylland (9 mod 6 % lavere (.070 mod 895) 895) % fald for Sydøstjylland (575 mod 557) 0 % lavere (69 mod 557) % fald for Syd og Sønderjylland (769 % lavere (76 mod 680) mod 680) % fald for Midt og Vestsjælland (6 mod 5 % lavere (80 mod 0) 0) 7 % fald for Nordsjælland (88 mod 56) 7 % lavere (6 mod 56) 6 % fald for København (60 mod 580) 7 % lavere (79 mod 580) Antal uheld Antal personskader personskade materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele året 006 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt Hele året 007 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Procentvis ændring Alle veje Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje *) Gruppen dækker ud over til og frakørselsramper Rastepladser og lignende sideanlæg ved motorveje indgår tillige Procenter er ikke beregnet, hvis antallet i et af årene er under 0 Tabel 8. Antal uheld og personskader fordelt på vejtyper året 007 sammenlignet med året Sammenlignes 007 med 006 og 007 med gennemsnittet for de foregående 5 år, er der følgende markante ændringer for de enkelte vejtyper:

23 Udvikling Motorvej: 8 % stigning for alle uheld (7 mod 778) 7 % stigning for materielskadeuheld (78 mod 50) Motortrafikvej: 5 % stigning for alle uheld ( mod 5) 9 % stigning for materielskadeuheld (6 mod 89) Ramper mv.: 5 % stigning for alle uheld (98 mod 8) % stigning for materielskadeuheld ( mod 6) 8 % fald for lettere tilskadekomne (5 mod 7) Sammenlignet med gennemsnit % højere (69 mod 778) % højre (5 mod 50) 8 % højre ( mod 5) 9 % højere (69 mod 89) 9 % højere (9 mod 8) 8 % højere ( mod 6) 8 % lavere (5 mod 8) Øvrige statsveje: % stigning for alle uheld (.5 mod 6 % lavere (.9 mod.66).66) % stigning for personskadeuheld (60 mod 9 % lavere (679 mod 65) 65) % fald for dræbte (7 mod 6) % lavere (80 mod 6) % stigning for alvorligt tilskadekomne (8 % lavere (0 mod 7) mod 7) % fald for lettere tilskadekomne (88 mod % lavere (557 mod 79) 79) Øvrige kommuneveje: % stigning for alle uheld (.9 mod % lavere (.957 mod.507).507) % stigning for personskadeuheld (. % lavere (5.096 mod.55) mod.55) % stigning for dræbte (0 mod 0) 8 % højere (57 mod 0) 7 % stigning for alvorligt tilskadekomne % lavere (.868 mod.550) (.85 mod.550) % fald for lettere tilskadekomne (.80 % lavere (.68 mod.76) mod.76)

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland Vejdirektoratet Midt- og Vestjylland chef Johan Sondrup Poulsen Kommunalreformen, Veje Eksisterende statsveje - 2006 Statsveje jf. reformen - 2007 De nye hovedlandeveje Med kommunalreformen har VD fået

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere