Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter"

Transkript

1 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning

2 Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives udviklingen i Midtjyllands langfristede gæld fra regionens dannelse i 2007 og frem til udgangen af ens langfristede gæld opgøres pr. indbygger og sammenlignes med de andre regioners langfristede gæld pr. indbygger. Midtjyllands langfristede gæld er efterhånden så stor, at den belaster regionens økonomi med store årlige udgifter til afdrag og renter. Der gives et overblik over regionens forventelige årlige udgifter til afdrag i perioden Efterfølgende beskrives det, hvorledes renteniveauet og regionens låneportefølje har afgørende betydning for regionens årlige renteudgifter, og der opstilles forskellige rentescenarier for perioden Afslutningsvis gives der et bud på regionens renteudgifter i perioden Til sidst rundes notatet af med at anvise finansiering til de stigende udgifter til afdrag og renter i Midtjylland i årene fremover. 1.2 Udviklingen i Midtjyllands langfristede gæld Ved Midtjyllands dannelse i 2007 var regionens samlede langfristede gæld på 1.965,4 mio. kr., men siden er gælden steget betydeligt og forventes ultimo 2010 at være på 4.584,1 mio. kr.. Såfremt skønnet holder er stigningen i den langfristede gæld på 2.618,7 mio. kr. fra primo 2007 og frem til ultimo Udviklingen i Midtjyllands langfristede gæld fremgår af figur 1. Figur 1. Faktisk og forventet udvikling i Midtjyllands langfristede gæld i perioden (ultimo året) 6.000, ,0 Langfristet gæld i mio. kr , , , ,0 - Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 År Hypotekbanklån og lån vedr. udskudt skat Øvrig langfristet gæld Gæld vedr. leasing Kilde: Regnskabstal vedr. 2007, 2008 og Budgettal og skøn for 2010 og Meget tyder på, at den langfristede gæld også vil stige i 2011 og nærme sig 5 mia. kr., da der er en forventning om, at regionen i 2011 hjemtager et lån på 198,6 mio. kr. til afdrag på den langfristede gæld på sundhedsområdet, et lån på 38 mio. kr. til øvrige investeringer på social- og specialundervisningsområdet, et lån på 400 mio. kr. til forbedring af likviditeten (samt 200 mio. kr. vedr. 2010) og for nuværende et lån på 104,8 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter (ny sygehusstruktur). I økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske er har der i de foregående år ikke været afsat midler til afdrag, men økonomiaftalerne har givet regionerne mulighed for at søge om dispensation til refinansiering af afdrag, hvilket også er muligt for I 2011 er der imidlertid en samlet låneramme for refinansiering af afdrag på landsplan på 350 mio. kr. Såfremt forudsætningerne vedr holder, så forventes det, at den langfristede gæld ultimo 2011 vil være på 4.977,8 mio. kr., hvilket er 2.926,8 mio. kr. mere end ultimo 2007, jf. tabel 1. 1

3 Tabel 1. Udviklingen i Midtjylland langfristede gæld i perioden (ultimo året) Mio. kr. Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Midtjylland Hypotekbanklån og lån vedr. udskudt skat 495,5 495,5 495,5 495,5 495,5 Øvrig langfristet gæld 1.232, , , , ,3 Gæld vedr. leasing 322,9 207,0 188,5 192,1 136,0 Langfristet gæld i alt 2.051, , , , ,8 Kilde: Regnskab 2007, 2008 og Budget og skøn for 2010 og Primo 2007 er den langfristede gæld opgjort til 1.965,4 mio. kr., hvoraf leasinggælden er 461,4 mio. kr., jf. regnskab ens langfristede gæld kan opdeles i tre typer af gæld, hvilket er hypotekbanklån/lån vedr. udskudt skat, gæld vedr. leasing og øvrig langfristet gæld. Gælden vedr. hypotekbanklånene og lånene vedr. udskudt skat forventes ultimo 2011 at være på 495,5 mio. kr., idet disse lån er afdragsfrie lån. På Hypotekbanklånene betales der en variabel rente, mens lånene vedr. udskudt skat er rentefrie. Gælden vedr. leasing forventes ultimo 2011 at være på 136 mio. kr. og er dermed reduceret med 186,9 mio. kr. i perioden ultimo 2007 til ultimo 2011 og reduceret med 325,4 mio. kr. i perioden primo 2007 til ultimo For hovedparten af regionens leasingaftaler gælder, at aftalerne indgås med maksimal løbetid på 5 år. ens øvrige langfristede gæld består af mange forskellige typer lån, men langt hovedparten af de nye lån, som er optaget i regionens levetid, er lån optaget med en løbetid på 25 år dog med undtagelse af lån til engangsudgifter vedr. 2006/2007, lån til medicoteknisk udstyr og lån til elprojekter, som er optaget med en løbetid på henholdsvis 5, 8 og 10 år. Lånene vedr og 2011 til styrkelse af kassebeholdningen er forudsat optaget med en løbetid på 10 år (i henhold til forventet tilsagn). I forbindelse med Budget 2010 blev der udarbejdet et notat i Midtjylland om regionens langfristede gæld. Notatet tager udgangspunkt i en rapport fra 2009, der hedder Analyse af regionernes gæld, og som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Indenrigs- og Socialministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske er. I notatet blev Midtjyllands langfristede gæld sammenlignet med de øvrige regioners langfristede gæld i perioden 2007 og frem til budget 2009 og den langfristede gæld blev blandt andet opgjort pr. indbygger. Af notatet fremgik det, at regionernes forventede langfristede gæld ultimo 2009 i gennemsnit er på kr. pr. indbygger, når der tages udgangspunkt i regionernes budgettal for Siden da er regionernes regnskabstal for 2009 kommet og anvendes regnskabstallene for 2009 i stedet for budgettallene for 2009, så er den langfristede gæld kr. pr. indbygger ultimo 2009, jf. tabel 2. Som det fremgår af tabel 2 har Sjælland den højeste langfristede gæld på kr. pr. indbygger og Hovedstaden har den laveste langfristede gæld med kr. pr. indbygger. Tabel 2. Langfristet gæld pr. indbygger ultimo 2007 og ultimo 2009 Kr. pr. indbygger Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Langfristet gæld ultimo Langfristet gæld ultimo 2009 (Regnskab 2009) Langfristet gæld ultimo 2009 (Budget 2009) Indbyggertal pr Kilde: Tallene vedr kommer fra Analysen af regionernes gæld, mens tallene for Langfristet gæld ultimo 2009 (regnskab 2009) kommer fra regionernes Regnskab 2009 og tallene for Langfristet gæld ultimo 2009 (Budget 2009) kommer fra regionernes Budget 2009 og er baseret på, at regionerne får de i budgettet forudsatte lånedispensationer. Indbyggertal pr er fra Danmarks statistik. 2

4 Midtjylland har en langfristet gæld på kr. pr. indbygger og Midtjylland er gået fra i 2007 at være blandt de to regioner med mindst gæld pr. indbygger til med udgangen af 2009 at ligge midt i feltet, jf. figur. 2. Figur 2. Langfristet gæld pr. indbygger ultimo 2007 og ultimo 2009 Langfristetgæld pr. indbygger Langfristet gæld pr. indbygger i kr Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Regnskab 2007 Budget 2009 Regnskab 2009 Landsgns. regnskab 2009 Kilde: Tallene vedr kommer fra Analysen af regionernes gæld, mens tallene for Langfristet gæld ultimo 2009 (regnskab 2009) kommer fra regionernes Regnskab 2009 og tallene for Langfristet gæld ultimo 2009 (Budget 2009) kommer fra regionernes Budget 2009 og er baseret på, at regionerne får de i budgettet forudsatte lånedispensationer. Indbyggertal pr er fra Danmarks statistik. Midtjylland har i 2009 ligesom i 2007 en langfristet gæld, som er lidt under gennemsnittet pr. indbygger for alle regionerne. Som følge af, at Midtjylland optager lån til styrkelse af kassekreditten med henholdsvis 200 mio. kr. i 2010 og 400 mio. kr. i 2011, så vil regionen i 2011, hvis alene dette mer-låneoptag samt låneoptaget til refinansiering af afdrag i 2010 medregnes, have en langfristet gæld på minimum kr. pr. indbygger. Til sammenligning vil regionernes langfristede gæld i gennemsnit være på kr. pr. indbygger i 2011 med samme forudsætninger. Disse tal skal dog tages med et vist forbehold, da nogle regioner først hjemtager lån i marts året efter og alle lån vedr dermed ikke er med i regnskabet for Med det nævnte låneoptag vil Midtjylland alt andet lige - blive blandt de to regioner med mest langfristet gæld pr. indbygger i Låne og afdragsprofil De mange og store lån, som Midtjylland har optaget og forventes at optage, betyder at regionen ultimo 2011 forventes at have en langfristet gæld på 4.977,8 mio. kr. og på 4.841,8 mio. kr., når den langfristede gæld opgøres uden leasinggæld. En langfristet gæld på den størrelse belaster regionens økonomi med store udgifter til afdrag og renter. I 2011 forventes de årlige udgifter til afdrag på den langfristede gæld (ekskl. leasing) at udgøre 291,7 mio. kr., hvilket er en stor post i regionens budget og det er derfor forudsat, at regionen i 2011 vil refinansiere hovedparten af afdragene vedr. sundhedsområdet, dog med undtagelse af afdragene på de to nye lån til styrkelse af kassebeholdningen (600 mio. kr.), som årligt bliver på 60 mio. kr. og afdraget på lånet til el-projekter, som i 2011 bliver på 12,1 mio. kr. Afdragene på regionens langfristede gæld forventes i 2012 at stige til 307,4 mio. kr. som følge af at de lån, som optages medio 2011, først får fuld effekt på afdragsbyrden i I årerne fremover forventes afdragsbyrden at være på ca. 300 mio. kr., idet det er forudsat, at regionen årligt låner til hovedparten af afdragene vedr. sundhedsområdet, jf. tabel 3. Tabel 3. Forventet langfristet gæld, nye lån og afdrag i mio. kr. i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Budget Budgetoverslagsår

5 Langfristet gæld, primo året 4.392, , , ,6 Afdrag 291,7 307,4 302,6 298,7 Finansiering af afdragene: -Socialområdet 21,0 21,0 21,0 21,0 -Hospitalernes driftsbudgetter (el-projekter) 12,1 12,4 12,8 13,2 -Sundhedsområdet (likvi. lån 600 mio. kr.) 60,0 60,0 60,0 60,0 -Lån til afdrag (refinansiering) 198,6 214,0 208,8 204,6 Finansiering af afdragene i alt: 291,7 307,4 302,6 298,7 Nye lån (forudsatte) 741,5 214,0 208,8 204,6 Tabel 3 er ekskl. leasinggæld samt eksklusiv lån til spormodernisering og almene boliger. Med en afdragsbyrde på 291,7 mio. kr. i 2011, hvoraf 198,6 mio. kr. lånefinansieres, 21 mio. kr. finansieres af Social og specialundervisningsområdet og 12,1, mio. kr. finansieres af hospitalernes driftsbudgetter (vedr. lån til el-projekter), så skal der findes yderligere finansiering til 60 mio. kr. på sundhedsområdet i 2011 til dækning af afdragene på de nye lån på i alt 600 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen. I alt skal sundhedsområdet finansiere afdrag for 270,7 mio. kr. 1.4 Rentescenarier og forventet renteprofil I Budget 2010 er det forudsat at renteudgiften for 2010 vil være på 143,4 mio. kr., men allerede i kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 er det skønnet, at Midtjylland i 2010 forventer en renteudgift på 108,1 mio. kr., hvilket er 35,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er et væsentligt lavere renteniveau end forudsat i Budget 2010, som forventes at mindske renteudgifterne for alle kredsløb under et med 35,3 mio. kr. i Det er således forbundet med stor usikkerhed at budgettere regionens renteudgifter, hvilket beror på, at sammensætningen af regionens gældsportefølje udgøres af ca. 50 % variabelt forrentede lån og ca. 50 % fast forrentede lån. Den nævnte fordeling opfylder den finansielle politik, hvor andelen af fast forrentede lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af låneporteføljen og andelen af variabelt forrentede lån må udgøre mellem 25 % og 75 % af låneporteføljen. En låneportefølje, hvor der ikke er 100 % fast forrentede lån, vil have budgetusikkerhed, hvilket dog sædvanligvis opvejes af en gevinst ved at have risikospredt sine lån på henholdsvis lån med variabel rente (og dermed typisk lavere rente) og fast rente. Lige nu er det renteudgiften for 2011, som skal fastsættes til Budget 2011, men det er vanskeligt at forudsige renteniveauet for Specielt da der i de sidste par år har været meget uro på rentemarkederne og Danmark lige nu har en historisk meget lav rente. Renten CIBOR 3 måneder, som flere af regionens variabelt forrentede lån relaterer sig til, er i april 2010 på blot 1,28 %, mens den tilbage i november 2008 var på 6,08 %, jf. figur 3. En del af Midtjyllands variabelt forrentede lån er som nævnt relateret til CIBOR 3 mdr. eller CIBOR 6 mdr., hvilket betyder, at lånene ændrer rente 4 gange eller 2 gange om året. En rentenedsættelse eller rentestigning vil derfor først påvirke disse lån, når der er rentefastsættelse næste gang, hvilket kan variere fra få dage til næsten 3 mdr./6 mdr. Figur3. Renteudviklingen (CIBOR 3 mdr. og NUR) i perioden sep april

6 7 6 Rente i pct M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Tid CIBOR 3 måneder Nationalbankens udlånsrente Kilde: Data fra Nationalbanken Det, som kendetegner rentemarkederne lige nu er, at stort set alle forventer, at renten vil stige, men at der er stor uenighed om, hvornår det sker. Med en forventning om at renten vil stige i fremtiden, skal Midtjylland med en langfristet gæld ultimo 2011 på næsten 5 mia. kr., hvoraf godt halvdelen af gælden er variabelt forrentet, begynde at indarbejde en større post til renteudgifter i budgetterne fremover. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor en post, der skal afsættes til renteudgifter i de fremtidige budgetter. Nedenstående tabel viser, hvor følsom regionen er overfor ændringer i renten, jf. tabel 4. Tabel 4. Skøn for renteudgiften i mio. kr. i afhængig af renteudviklingen Mio. kr Uændret renteniveau 107,4 103,0 97,3 92,3 Renteændring på 1 procent point 137,1 134,0 128,7 124,0 Renteændring på 2 procent point 166,9 165,0 160,0 155,6 Renteændring på 3 procent point 196,6 196,0 191,3 187,3 Renteændring på 4 procent point 226,4 227,0 223,7 219,0 Renteændring på 5 procent point 256,1 257,9 254,0 250,7 Renteudgifterne i tabel 3 er ekskl. renter vedr. lån til almene boliger, spormodernisering og leasing. Det er forudsat, at der optages nye lån til afdrag på lån i 2011, 2012, 2013 og Der kan tænkes mange forskellige rentescenarier og et rentescenarie kunne være, at renten i 2011 forbliver på renteniveauet for maj 2010, hvilket i 2011 vil give en renteudgift på 107,4 mio. kr., mens et andet rentescenarie kunne være, at renten i 2011 vil være steget med to procentpoint, hvilket vil give regionen en renteudgift på 166,9 mio. kr. En rentestigning på to procentpoint vil øge regionens renteudgift i 2011 med ca. 60 mio. kr. i forhold til uændret rente, mens en renteændring på 5 procentpoint vil øge regionens renteudgift i 2011 med næsten 150 mio. kr. Med de nuværende forudsætninger angående lån, så vil renteudgiften stige med ca. 30 mio. kr. hver gang renteniveauet stiger med et procentpoint. Det rentescenarie, som i øjeblikket virker mest sandsynligt, er et rentescenarie, hvor renten i løbet af 2011 stiger med op til et procentpoint for så yderligere at stige med op til to procentpoint i de næste par år. Der vil betyde, at regionen i 2011 forventeligt vil få en renteudgift på ca. 137,1 mio. kr. og at regionen i årene fremover skal kalkulere med en renteudgift på mio. kr., hvilket er mio. kr. mere end der er afsat til nettorenteudgifter i 2010 (her er der afsat 138,4 mio. kr. til nettorenteudgifter). 5

7 Til en ansvarlig budgettering hører, at Midtjylland skal begynde at indkalkulere en større post til renter i de fremtidige budgetter. Der skal i budgetterne fremover afsættes minimum mio. kr. til renteudgifter, hvilket svarer til, at renten kan stige med to-tre procentpoint i forhold til maj I Budget 2011 indkalkuleres der ikke med en større udgift til renter på grund af regionens trængte økonomi og en forventning om fortsat lav rente. I Budget 2011 er der ikke budgetteret med renteindtægter som følge af lav likviditet og da renteudgiften budgetteres til 137,1 mio. kr., bliver nettorenteudgiften for 2011 på 137,1 mio. kr., hvilket også svarer til niveauet for Med en forventning om, at nettorenteudgiften i 2011 bliver på 137,1 mio. kr., så finansieres 12,9 mio. kr. af Social og specialundervisningsområdet og 3,0 mio. kr. af al Udvikling og tilbage er der 121,2 mio. kr., som skal finansieres af sundhedsområdet. I Budget 2010 finansierer sundhedsområdet nettorenteudgifter for 114,8 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. mindre end der budgetteres med i 2011, så sundhedskredsløbet skal i Budget 2011 indkalkulere en større udgift til renter end i Budget En tendens der vil forsætte i de kommende år. 1.5 Finansieringsmuligheder Midtjylland skal i årene fremover begynde at indkalkulere en større post til afdrag og renter i budgettet vedrørende sundhedsområdet. Der skal i Budget 2011 afsættes ekstra 70 mio. kr. til afdrag og renter på sundhedsområdet. Fra 2012 skal der budgetteres med yderligere renteudgifter og det må forventes at dreje sig om mio. kr. De stigende renteudgifter og afdrag kan delvis finansieres af de faldende udgifter til de centrale leasingaftaler, da de årlige udgifter til disse leasingydelser forventes at falde fra 85,8 mio. kr. i 2010 og til 60,3 mio. kr. i 2011 og til 39,3/36,3 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014, hvilket giver et råderum på ca. 25 mio. kr. i 2011 og yderligere 21 mio. kr. i 2012 og årene frem, jf. tabel 5. Tabel 5. Leasingydelser på centrale leasingaftaler i budget 2011 og budgetoverslag Regnskab Budget Budget Budgetoverslagsår Mio. kr Teknologihandlingsplaner 44,7 29,7 11,6 0,0 0,0 0,0 2. EPJ 58,4 12,4 5,2 0,0 0,0 0,0 3. Fibernet og it-udstyr 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4. Trykkeriudstyr 1,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 5. Røntgenudstyr 3,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 6. CT scanner og el-senge 2,0 3,4 3,4 3,0 0,0 0,0 Delsum (leasingydelser fra amterne) 113,8 54,7 29,2 8,2 5,2 5,2 7. Leasingramme 130 mio. kr. 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 Leasingydelser i alt 113,8 85,8 60,3 39,3 36,3 36,3 Kilde: Budget 2011 Forbedringen på regionens leasingbudget skal bruges til konsolidering af regionens økonomi på sundhedsområdet i forhold til stigende rente- og afdragsbyrde. Hertil kommer, at det på srådsmødet d. 24. februar 2010 blev vedtaget at finde besparelser for 250 mio. kr. i 2011 og fremover på sundhedsområdet og i besparelsen var der indregnet en ekstra post på 60 mio. kr. til ændringer i renteudgifter, jf. punkt 1 Midtjyllands økonomiske udfordring i 2010 og frem. Ovenstående betyder, at der teoretisk er et råderum på 85 mio. kr. i Budget 2011, som kan bruges til indfasning af de større årlige udgifter til renter og afdrag, som kommer i 2011 og årene fremover. I Budget 2011 skal der som minimum indregnes ekstra afdrag og renter på ca. 70 mio. kr.. I Budget 2012 skal det ekstra råderum på 21 mio. kr. på de centrale leasingydelser afsættes til de højere renteudgifter, som forventes at komme i 2012 og som for nuværende forventes at blive mio. kr. højere end niveauet for Budget 2010 og

8 1.6 Konklusion Midtjyllands langfristede gæld, som med udgangen af 2011 forventes at være på næsten 5 mia. kr., er efterhånden så stor, at den belaster regionens økonomi med store årlige udgifter til afdrag og renter. Midtjylland skal i årene fremover begynde at indkalkulere en større post til afdrag og renter i budgettet. Der skal allerede i Budget 2011 afsættes ekstra 70 mio. kr. til afdrag og renter på sundhedsområdet og fra 2012 skal der budgetteres med yderligere renteudgifter og det må forventes at beløbe sig til mio. kr. I budgettet for 2011 er der et råderum på 85 mio. kr., som følge af spareplanen på de 250 mio. kr. og faldende leasingydelser. Til en ansvarlig budgettering hører, at Midtjylland i Budget 2011 bruger dette råderum til at indarbejde en ekstra post til afdrag og renter på 70 mio. kr. Fra og med Budget 2012 skal det forventes, at der skal indarbejdes yderligere til renter og det svarende til mio. kr. Finansieringen til de ekstra renteudgifter kan delvis komme fra det råderum på 21 mio. kr., som kommer fra de faldende leasingydelser fra 2011 og til 2012, mens den resterende finansiering må findes på anden vis. 7

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Marts 2009 1. Indledning I forbindelse med kommunalreformen og oprettelsen af

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 mrb11@helsingor.dk Dato 11.07. Sagsbeh. mrb11 Budget for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet N OTAT Kommunernes aktuelle likviditet Finansieringssiden er atter et hovedtema i økonomiforhandlingerne for 2015. I den forbindelse må der forventes et betydeligt fokus på kommunernes likviditet. Dette

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere