Information om Handicapkørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Handicapkørsel"

Transkript

1 Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om året Medlemskab Medlemskab det første år 5 Udmeldelse 5 Sådan betaler du for turen 5 Sådan bestiller du 6 - Bestil handicapkørsel 7 - Bestilling via internettet 8 Det med du tage gratis med på turen 8 Vognene er indrettet til dig 8 Transport ad trapper 9 Når du skal køre 10 Det koster en tur 10 Afbestilling af tur 11 Hvis du venter forgæves 11 Ledsagere kan godt komme med 12 Hvor kan du køre 13-1 Kontakt 15 2

2 Velkommen Trafikselskabet FynBus Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede personer, der er visiteret af kommunen. Her i folderen kan du læse om, hvordan ordningen fungere, og hvordan du bestiller ture med Flextrafik. Til glæde for mange Flextrafik er en del af den kollektive trafik på Fyn, de fynske øer og Ærø. Det betyder, at flere pasagere kører med på samme tur. Du kan derfor ikke altid regne med at blive kørt den korteste vej, når du bruger Flextrafik, men prisen for turen vil altid blive beregnet ud fra korteste vej. Hvis der er andre passagerer, som skal hentes eller sættes af, kan din tur blive forlænget med op til 100% af den direkte rejsetid. Dog skal alle kunne tåle mindst 30 min. Omvejskørsel. For kunder med bopæl på øer, hvortil biler ikke kan overføres, dækker kørselsordningen kun kørsel til eller fra en position i bopælskommunen, hvortil der kan køres. Det kan du køre til Du kan bruge denne kørselsordning som spontankørsel og til fritidsformål som f.eks. Besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter mm. Ordningen omfatter ikke transport til terapi, behandling og lignende i den udstrækning, at kommunen er pligtig igennem anden lovgivning til at dække den type kørsel. Endvidere dækker ordningen ikke båre og sygetransport. Kørsel kan kun ske til adresser og steder, hvortil man lovligt kan køres og hjælpes i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. Hvornår kan du køre Du kan køre alle ugens dage fra kl til kl Nat efter fredag og nat efter lørdag skal kørslen være påbegyndt senest kl Du må køre 10 enkeltture om året Som kunde i kørselsordningen hos Flextrafik kan du køre 10 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år. Medlemskab Medlemsabonnetmentet af Flextrafiks kørselsordning er obligatorisk for alle medlemmer. Det er gældende for ét år og betales forud. 3

3 Medlemskab det første år Hvis du er meldt ind fra 1. januar, har du ret til 10 enkeltture, som du kan bruge resten af året. Melder du dig ind senere, betaler du kun medlemsabonnement for de måneder, der er tilbage af året og får ture i forhold til dette for resten af året. Hvis du ikke betaler dit abonnement, betragtes du som fratrådt af ordningen, og eventuel ny optagelse i ordningen vil kræve fornyet ansøgning og visitation. Udmeldelse Hvis du ikke længere ønsker at bruge ordningen og vil opsige dit abonnement, skal du kontakte: FynBus, Flextrafik Tolderlundsvej Odense C Tlf Medlemsabonnement for de resterende måneder refunderes kun, hvis du ikke har kørt ture i udmeldelsesåret. Sådan betaler du for turen Turens pris afhænger af turens længde og skal betales kontant til chaufføren. Du får oplyst turens pris, når du bestiller din tur. Du kan ikke påregne at kunne betale med Dankort. 5 Sådan bestiller du Bestil dine ture i så god tid som muligt. Der kan være udsolgt, så hvis du vil være sikker på at komme med, er det altid en god idé at være tidligt ude. Du kan bestille kørsel med 2 timers frist på alle dage, dog ikke til den 2. og 31. december. Du kan bestille ture op til 1 dage i forvejen. Du må gerne bestille flere ture på én gang. Når du bestiller en tur, får du samtidig at vide, hvad turen kommer til at koste, og hvornår du skal være klar til at blive hentet. Vi søger et tidspunkt indenfor 15 og +5 minutter i forhold til dit ønskede afhentningstidspunkt. Når du bestiller, kan du vælge at give os et senest tidspunkt for, hvornår du skal være fremme. Det er specielt vigtigt at oplyse, når du skal til fest, kirkelige handlinger eller andre vigtige begivenheder. Eller du kan oplyse hvornår du vil hentes. OBS: Når du bestiller turen får du med det samme oplyst indenfor hvilket tidsinterval, vi henter dig. Husk at få bestillingen og prisen gentaget, når du ringer, så både du og vi er sikre på, at alting er korrekt. Vi anbefaler, at du skriver de aftalte tidspunkter ned, så du ikke senere bliver i tvivl om, hvad vi har aftalt. 6

4 Bestil handicapkørsel på telefon (tryk 1) Du skal ringe på ovennævnte telefonnummer, når du vil køre med Flextrafik. Du kan ringe alle dage mellem kl. 07:00 til 21:00. Når du ringer skal du oplyse følgende: Dit personnummer. Hvis du ønsker at blive ringet op af chaufføren, før du bliver hentet skal du oplyse dit navn, adresse, kommune samt telefonnummer/mobilnummer, hvis du ønsker Det vil samtidig være en god idé at oplyse nummeret på den privatadresse, du besøger. Hvorvidt der er trapper eller elevator på adresserne. Tidspunktet for turen - både ud og hjem. Ledsagere, hjælpemidler mm. Hvis du skal være fremme på et bestemt tidspunkt, så fortæl os det. Så beregner vi, hvornår du skal hentes. Bestilling via internettet Du har også mulighed for at bestille dine kørsler via internettet. Læs mere om, hvordan du kommer i gang på Du skal bruge dit kundenummer og en pin-kode, som er de sidste cifre i dit personnummer. Det må du tage gratis med på turen Personlige hjælpemidler (f.eks. rollator/elscooter/ toiletstol). Almindelig bagage - dog højst svarende til 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Vognene er indrettet til dig Hvis du bruger kørestol, bliver du kørt med minibusser, som er særligt indrettede til at tage kørestole med. Busserne har lift, så det er nemt at komme ind og ud. Din kørestol må højst være 10 cm lang og vægten må ikke overstige 300 kg. Flextrafik transportere ikke bårer. Oplys hvis du ønsker at medbringe husdyr. Oplys hvis du har gyldig fritagelseserklæring for brug af sikkerhedssele. Det er en god idé at bestille returrejsen samtidig med udrejsen, så det er på plads. 7 8

5 Transport ad trapper Busserne har en trappemaskine, som gør det nemt at komme op og ned ad trapper med en manuel kørestol. Elektriske kørestole kan vi desværre ikke transportere på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp kan skifte til en manuel kørestol, stiller vi en til rådighed til transporten. Af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være oplyst ved trappetransporten: Din kørestol skal have en indvendig hjulbredde på mindst 37 og højst 63 cm. Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj. Der er en vægtgrænse på dig og din kørestol på tilsammen op til 160 kg. Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm og trindybden skal være mindst 11 cm. Der må ikke være løse tæpper på trappen. Trappen skal være fri for is og sne. Selv om din kørestol og trappen opfylder kravene, kan der være forhold, som gør, at trappetransport ikke er forsvarlig. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Flextrafiks administration på telefon Når du skal køre Vær klar til at blive hentet mellem 5 minutter før og 15 minutter efter den tid, du har fået oplyst. Du har mulighed for at blive hentet og fulgt fra gadedør til gadedør af chaufføren, hvis du er visiteret til det. Kørestole bliver og skal være forsvarligt fastspændt i handicapbilen. Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele. Du skal kunne fremvise en gyldig fritagelseserklæring, hvis du ikke skal fastspændes. Når du bruger trappemaskinen, skal du også være spændt fast med sikkerhedssele. Ved hospitaler og andre offentlige adresser har Flextrafik fast holdepladser, hvor du bliver sat af og hentet. Du får i forvejen at vide, hvor den faste holdeplads er. Chaufføren følger dig til og fra den aftalte indgang. Hvis du skal køres til bus, tog, fly eller færge, bliver du kørt til og fra vores fast holdeplads på stedet, men ikke hjulpet ombord. Det koster en tur Turens pris beregnes pr. Kørt km., dog er der en mindstepris pr. tur. Km-afstanden beregnes ud fra den kortest mulige rute afrundet til nærmeste hele kilometer. Km-pris og mindstepris pr. tur kan reguleres én gang om året. Den aktuelle pris kan ses i takstbladet eller på 9 På grund af ensrettede veje og lignende kan der være små variationer mellem priserne til og fra en adresse. 10

6 Afbestilling af tur - Hvis du alligevel ikke skal afsted Hvis du skal afbestille dine ture, skal du ringe til os på telefon: (tryk 2). Du kan afbestille alle dage mellem kl. 07:00-23:00. Husk at afbestille din tur så hurtigt som muligt, og senest 2 timer før det bestilte afhentningstidspunkt. Hvis du afbestillier senere opkræves et afbestillingsgebyr, som fremgår af det gældende takstblad Afbestillingsgebyret opkræves pr. giro og gebyret skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelse af opkrævning. Ved manglende indbetaling stilles din deltagelse i kørselsordningen i bero. Hvis du venter forgæves Vi ringer til dig hvis der opstår forsinkelser på turen. Hvis du venter mere end 15 minutter uden at høre noget, skal du ringe til Flextrafik på telefon (tryk 2) Ledsagere kan godt komme med Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hver ledsager skal betale den samme pris for turen, som du skal. HUSK at fortælle os i forvejen, hvis du skal have ledsager med. Vær opmærksom på at din ledsager ikke selv må have brug for hjælp og være handicapkunde hos Flextrafik. Den ene ledsager kan være gratis efter visitation fra kommunen. Flextrafik kan i særlige tilfælde stille krav om, at der ved den praktiske udførsel af kørslen altid skal medbringes en visiteret ledsager. Du skal betale ledsagerbetaling for at medbringe husdyr

7 Hvor kan du køre Du kan køre med handicapkørslen på Fyn, Langeland og de fynske øer. Flextrafik vil også gerne hjælpe dig med at arrangere en rejse til Sjælland og Jylland. Du skal bestille sådanne rejser senest fem hverdage, inden du vil af sted. Rejsen bestilles på telefon Du bliver kørt til en handicapvenlig togstation, hvor DSB s personale hjælper dig til/fra perronen og ind/ud af toget. En lokal vognmand kører dig så til dit bestemmelsessted. Du skal selv betale togbilletten. Ture med lokale vognmænd på besøgsstedet skal du også selv betale i første omgang. Flextrafik refundere derefter turen efter gældende regler, hvis du sender gyldig dokumentation i form af kvittering for turen (helst print) fra vognmanden. Kvitteringen skal som minimum indeholde turens strækning (fra/til adresse), turens længde i km, start og slut-tidspunkt for Turen samt turens pris. Kunder bosiddende i Middelfart kommune (postnr. 5500) kan køre til/fra Fredericia (postnr. 7000) til samme takster som kørslen på Fyn. 13 1

8 Kontakt Bestilling - bestille/annullere ture Telefon (tast 1 i telefonmenuen) Alle dage kl. 07:00-21:00 FynBus Tolderlundsvej Odense C Tlf.: Afbestilling/ændring af ture samme dag eller hvis du venter forgæves Telefon (tast 2 i telefonmenuen) Administration - spørgsmål til medlemsskab, regninger, betalinger og klager Telefon Mandag til fredag kl. 09:00-1:00 Vores adresse og Trafikselskabet FynBus Flextrafik Tolderlundsvej Odense C

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

December 2010. Julehilsen Chipkort Gratis printruller Sorte mappe Rapport SP-Taxa Fyn Overenskomst 3F Solstrålehistorie m.m.

December 2010. Julehilsen Chipkort Gratis printruller Sorte mappe Rapport SP-Taxa Fyn Overenskomst 3F Solstrålehistorie m.m. December 2010 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Julehilsen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere