Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms."

Transkript

1 Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf Sejrøgade 11 Fax København Ø Redaktionen varetages af Martin Ausker, Mikkel Baadsgaard, Karin Holst Duer, Preben Etwil, Timmi Rølle Graversen, Søren Kristensen, Kamilla Elkjær Nielsen, Margrethe Pihl Bisgaard og Stefan Gunnersen (ansvarshavende). Forslag og generelle forespørgsler rettes til Kamilla Elkjær Nielsen på tlf Margrethe Pihl Bisgaard Scanpix Abonnement tegnes ved henvendelse til Danmarks Statistik, tlf eller på Enkeltnumre kan købes i Danmarks Statistik eller på Internetversion (gratis for papirabonnenter): Årsabonnement 2009 (11 numre og Supplement) kr ,00 Enkeltnumre af månedshæftet og supplementshæftet (pdf) kr. 100,00 Papirversioner (inkl. gratis internetversion for abonnenter): Årsabonnement 2009 (11 numre og Supplement) kr ,00 Enkeltnumre af månedshæftet og supplementshæftet kr. 200,00 Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Statistikbanken Danmarks Statistik 2009 Oplysningerne i Konjunkturstatistik findes også i elektronisk form i Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk). Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistiks Databanker, tlf Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang som betinges af formålet. Oplag 425 Udkommet i januar 2009 ISSN Trykt udgave ISSN Internet udgave Trykt af Paritas Digital Signaturforklaring - Nul 0 Mindre end ½ af den anvendte enhed 0,0 Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal _ Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige i.sk. Ikke sæsonkorrigeret sk. Sæsonkorrigeret 2 Konjunkturstatistik 09:01

2 Forord Konjunkturstatistik er en statistikpublikation, der udsendes månedligt og som indeholder en række tabeller med oplysninger, der fremkommer enten månedligt eller kvartalsvis. Indholdet af de enkelte tabeller bliver ajourført, så snart der er nye tal. Hver måned indeholder publikationen et afsnit, der med tekst og figurer beskriver udviklingstendenser i dansk økonomi. Endvidere bringes der en økonomisk-politisk kalender, der giver en oversigt over begivenheder af betydning for vurderingen af den økonomiske udvikling i de sidste par år. Konjunkturstatistik er gratis tilgængelig i pdf-format på Dette forudsætter dog et abonnement på papirversionen. Hvert år i januar udsendes et Supplement med kortfattede kommentarer og referencer til de enkelte tabeller. Supplementet indeholder endvidere en økonomisk-politisk kalender for de seneste fem år. Redaktionen er afsluttet den 14. januar Jan Plovsing / Leon Østergaard Preface Main Indicators is a monthly publication containing tables showing statistics which are produced monthly or quarterly. The table contents are updated as soon as more recent figures are available. Each monthly issue contains a text section with figures highlighting the general trends in the Danish economy. Moreover, the publication contains an Economic-political calendar (in Danish only), which is a textual outline of events that are important for the evaluation of Danish economic trends in recent years. In addition subscribers to Main indicators have access to the electronic pdf-version on An annual Supplement with brief comments and references to the tables is issued separately in connection with the first monthly edition of Main Indicators. In addition, the Supplement contains an Economic-political calendar for the latest five years. The editing of this issue ceased on 14 January Jan Plovsing / Leon Østergaard Konjunkturstatistik 09:01 3

3 Main Indicators Publisher Editorial team Figures Illustrations Subscription Single copies Prices Statistics Denmark Phone: Sejrøgade 11 Fax: DK-2100 Copenhagen Ø The present publication is edited by Martin Ausker, Mikkel Baadsgaard, Karin Holst Duer, Preben Etwil, Timmi Rølle Graversen, Søren Kristensen, Kamilla Elkjær Nielsen, Margrethe Pihl Bisgaard and Stefan Gunnersen (responsible). Suggestions and general inquiries may be made to Kamilla Elkjær Nielsen on phone number Margrethe Pihl Bisgaard Scanpix For subscription please contact Statistics Denmark, telephone: or For single copies please contact Statistics Denmark or your Danish booksellers. Internet version: Annual subscription 2009 (11 issues and a Supplement) DKK Single copy of the monthly issues and a Supplement (pdf) DKK Paper version: Annual subscription 2009 (11 issues and a Supplement) and internet version DKK Single copy of the monthly issues and a Supplement DKK Prices exclude VAT, postage and handling. Statbank Denmark Statistics Denmark 2009 The statistics published in Main Indicators are also available from Statbank Denmark at For further details, please phone Statistics Denmark All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from Statistics Denmark according to the existing (Danish) Copyright Act. Excepted from this is the quotation-right, which gives the right to use quotations with an indication of this publication as the source, in accordance with good custom, and to the extent determined by the purpose. Circulation 425 Published in January 2009 ISSN Print ISSN (Internet version) Printed by Paritas Digital Symbols - Nil 0 Less than half the final digit shown 0,0 Less than half the final digit shown. Not applicable.. Available information not conclusive... Data not available * Provisional or estimated figures _ Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line i.sk. Not seasonally adjusted sk. Seasonally adjusted 4 Konjunkturstatistik 09:01

4 Indhold Indhold Side Nøgletal 7 Økonomisk overblik 9 Befolkning og valg 17 Nationalregnskab og betalingsbalance 19 Offentlige finanser 29 Arbejdsmarked og løn 35 Indkomst, forbrug og priser 49 Generel erhvervsstatistik 57 Miljø og energi 61 Industri 63 Byggeri og boligforhold 71 Serviceerhverv 79 Transport 83 Landbrug 85 Udenrigshandel 87 Penge- og kapitalmarked 95 International statistik 101 Økonomisk-politisk kalender 121 Stikordsregister (engelsk udgave) 125 Stikordsregister 131 Konjunkturstatistik 09:01 5

5 Contents Contents Page Key figures 7 Overview of economic trends 9 Population and election 17 National accounts and balance of payments 19 Public finance 29 Labour market and earnings 35 Income, consumption and prices 49 General economic statistics 57 Enviroment and energy 61 Manufacturing industry 63 Construction 71 Service industry 79 Transport 83 Agriculture 85 External trade 87 Money and credit market 95 International statistics 101 Economic-political calendar (in Danish only) 121 Subject index (in English) 125 Subject index (in Danish) Konjunkturstatistik 09:01

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

Information og dokumentation ISSN (International standard serial number)

Information og dokumentation ISSN (International standard serial number) Dansk standard DS/ISO 3297 2. udgave 2008-08-26 Information og dokumentation ISSN (International standard serial number) Information and documentation International standard serial number (ISSN) DS/ISO

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 147 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 99 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens Dansk standard DS/ISO/IEC 18014-3 2. udgave 2010-02-05 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Tidsregistrering Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens Information technology Security

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 97 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service Af Karen Larsen Hovedleverandøren af statistisk materiale om Den Europæiske Union er Eurostat, men Europa-Kommissionens øvrige tjenestegrene udgiver også rapporter og beretninger med talmateriale. Eurostat

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huynh-Olesen,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere