Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive."

Transkript

1 Sd d-vjd D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. d a d av. 2. d a d av v f a fd udd. 3. d a d av, v f a fd udd æv ava, d a bu, å a v a d ud d. Kap a d a a p va. Ev a abjd d va d d d, d v a v. d 2 D fø f d fjd hud bø å fæab. Ev a få fa på pb af f bv pæ på, a d d d hv f a, a d d a va, d a dæ d j, d a. d 3 Ev a avd, a d a væ va hv av, få p, a d a d d av, å d a av æ d. V v. v, a d a av a d vd a bu ava. H pa d, d a bu ava på a av: ab, pa, ff, ø, apa, vua. d 4 D ad va f v a få a a d d, d ha a fd. D bø ad æ på d. Fø v å a d pav, a a v d pa p, hv d a f aa af a fø va, fx u,, ba. Ma bø, a v a, hv d d a abjd d pav, vd a a d å ua. Ev a v d a, d a d: v, abb, bud, æd, fa/ja, b, å, ab, ad, v, f p. Føb v - å vddbu 20 Savvj 1 Lævjd

2 4 5 6 d 4 Ev a da d vd a æ é va fa d v fø j. D a f p bu -a, d, a å d på had, å ha d fæ dd, adv av, fx fd pd. Ep på d, d a da: -ød: -a: -u: -d: -d: -ab: -: -å: -æ: -øv: -å: bød, død, fød, ød, jød, ød, ød, ød, ød ba, da, a, a, a, va bu, du, fu, u, u, u, u, u bd, dd, d, d, d, vd bd, d, jd, d, d, d, d ab, ab b,,, v, bå, då, å, å bæ, æ, æ, æ, æ, pæ, æ, hæ, væ døv, øv, øv bå, å, å, å, å, å d 5 I d pav a v pøv a da d vd a æ a fa d pav 4. S hjæp å d a, v a pøv a æ fa d, d da d. Oå h a v bu a. Ep på d, d a da: ød: a: d: d: ab: : æ: å: bød, fød, ød, ød, ød fa, a, pa, a, a, a d, pd d, fd, d, pd, d ab, æ, bæ, æ, væ å, å ESTapav Ma a ad v v fd ad d d d f bav, d å ud j, fx d :, av, d. d 5 Vd a æ bav høj f æ æfø a v v d ad d æ. A d dhd a. Od, d a v æ, : ap, a, ju, ap, a, a, b, øp,. På d 103 h vjd d pa d pup, d fd a bu d v, d ad ha pb d f d fd. Føb v - å vddbu Ep på d pup: bu, d, p, æ, p, u, ju, vap, u, ju, d, a, å. Savvj 1 Lævjd 21

3 S pa pav 7 a a. D f v ha pøv a av af p: Hvad d Mø ø. H p bu f. Da ud, a a båd bu d d d. Læ : u hø vd b f fad Ev va: u ø d ad Læ : ø æd fa d æb v. Ev va: ø æd a d æb d 6 Opav væ f v, å d bø d hjæp, f a a a d a. I pav a v a a væ. A d pav ha a fd. Ev a fø pøv a a d fø bav væ, d v d. Df a d pøv a a d fø bav væ, d v d. D d a v a. Lav pa p d v, fø d v å a. D a vd, a d bv f vd d, bad ad v d ud da d, å fø bav fj. Så h a f væ, d a æd vd af d øv d. Od, d a avd p: a a a, æd æd, u u d 6-7 A a udd å væ f v d, hv d fø a bav pav h. D p d a æ. H a v væ d bavba v d d æ. Df a d v h d vd d af. d 7 Edu øv d f a udd. Fød d fd : a, æ, pæ, ø, a, a, ha, da, bø,, fa, a, d, ø, pa, fa,, f, æ, pø, a, ba, p, a, bu, fø, fa, u, ø, h, hu, b. Opav 1 Savvæd d 78 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Sd 8 Ev a v h d d, v, å a bø, a v vd, hvad f. Od, d a v: vap, uv, va, a,, af, af, jæ, ub, ab, pjæ, pa. Føb v - å vddbu 22 Savvj 1 Lævjd

4 S afu på ap p -a, d, a d, d, ha fæ dd. R-a a p apav hud. ESTapav Ep på d, d a avd: a fa, a, ha, a, a, va, pa d bd, d, d, d, d, fd, d, d a ba, a, ha, a, a, a, a, va, a v h,,,,, f, hj,, ud bud, fud, ud, ud, ud, bud, ud, ud d,,,, b Opav 2 Savvæd d 79 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Sv, hvad du ha æ Hv ap Savvj 1 afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. Nå v på d åd v a bv, hvad d ha æ, bv d bvd d få på, d u å ha båd æ få ap dhd. D dvdu, hvad v v v, d ap ha d fx æ a: d a væ é va hv av. a d, d, ha fæ dd, d f av. a a d a d av dvd bd u avf. d d ad d. få a a d fd udd. Da 1 2 S d Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 23

5 2 A d ha a SID 9 Læå f ap, a v æ: hvda d a fd a af d. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a a d f af d. 2. æv, a a d f af d fd a af d. 3. æv, a a d f af d, fd a af d d d d. Sa a a d f. D aå d ud a æ v a fd d a, f a v a d f, fx hdd a bød, hv a a hø d. Sæ d - på, hø d æ, d a ad v. Ka v væ a å ba d a, a d avfj udå. Bb a ua af æ æa. Nå v vd a abjd d pav hæf bv f d, hvda a fd d a, a d æ vd Svhu på æ. S æv a a, d å ufad a d f. D d é v uda, vaf. E vaf fbd d bøj afd ad f, fx ba bø, bd bad. Od d vaf a d øv. A afø d d j, a d v ad du, da d j høj ad afhæ af, hvda d v uda d. L d å afød, hv a fa v ha j d d. Sa a væ h øja, d a få d, h d. I adhd ba a d d d u d, d av d d bav, a hø åda bv bb avd h Savvj. Dud ba v ə-d d. Ev ha ød d å a a, a d v væ au f d, a bav å a uda [ə]. d 10 I pav a v v d d fa pav 1, d ha d a. Ld d: æv, å*,,, u, æ, a,,,, h, f, p,, æ. * I d å uda bav, da pæ dvæd bav, a d å ba dæ/d. Føb v - å vddbu D v, a a a a pav f a afø, d d d. Saa d uda badd v d af udv. D væ fudæ f ucc d avudv, a v bv bvd d p. Ev a bvdø, a d f på ap 24 Savvj 1 Lævjd

6 3 fp. Nå v a, upp v d af udad bav, å v v, a v hav a bav d d. Ev a få, a d a hav a d d, å d a v. D a bv a v, a d d a væ, a d, v v aå, d å hbæ, v v hdbæ v. Da d v f v avudv, a d bh d d av, bø d ad abjd d d d. Df d da da d d, d hud d d d, d a bu dæ d da abjd. A d d, f af d v væ ud f v. D v uhd f a, v a ab ud d d på hæ åd. Abjd ø vd a ad v v aa u på pap v dda d d. Ep på dda d d d: 1 dø, 2, 3 æ, 4 ha, 5 fdu, 6 pa, 7 vaua, 8 a, 9 bdu, 10 bada Hv a ha bhv f f ud d d, a a v pfd vapd, d dhd p d dba, d v ha bu f a æ. Ep på d d dæ: a bada d a pa aa aa buå aa pa ada aa daa jva ava p b ab da a a pa uba apa dpa a au paa a aabu fu pfa ua baa f aa a pua f bpæ fa aa pa pb up bda faa a pa a va bdu pup vaua b ba b paa u va bua hab b pa vd d 10 Ev a v d d d, :, p,, f, d, u,, f, u. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 25

7 Sv, hvad du ha æ. Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: a d f af d a a fj f bav fa a, ud a d bv ad d a d ha a d a væ d d d d d, v v, v uda d d d a av. Ev a æ vd æ Savvj 1 p Svhu. S æ bv af p ud Vjd. I d fød ap a v æ f, hvå bav d d a æ dfø. Nå bav d, d d, a d påv af d v, bav pæd. D d, d bu p ap, fø a d, v a æ. M da fd a d, d å ad dpa. E af d aba d d d af hæf. Pac va af pa ud, f a a abjd d d d på hv h dpu føb. D d, v bu å f, a v a æ a av d f hu, v d å u avpb, v fø æ f på dpu d avudv. D p d abjd v d f af da. Føb v - å vddbu 26 Savvj 1 Lævjd

8 1 2 3 La va Sd 11 Læå f ap, a v æ: a afø, hvå a d, hvå d d. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a va a væ a. 2. æv, a va a væ a f va æd. 3. æv, a va a væ a, f va æd a va. d 11 Ev a fd a af d v d va a. A va pav a. Lad v pøv a æ va a, å d æ, hvda d fø, å va a. A d å a bu, f a v på p a æ, hvda d fø, å va a. H pa p: Lad v å p æ d u a. Hu, a d va, d a æ a. Sæ a a, æ d ud. Kap på va. Hæd a å æ fa had. E a d a va d. Du a ba v d bav, du hø. D av æ v a afø, hvå d a bu d d av. Hv a ha a va, a d v d bav, d hø. Så a fæd, d a æ d på. I ud uda h d fæd. M æd f a d, d ødvd a f på d avudv. d 12 I pav a v v d d. Od, d bd d uda d, fx å, b, u, b. Av ba v d d, da d pæ dvæd bav. Od, d a v: ud, å, b,, j, va, u, p, f,,. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 27

9 d 12 D væ a afø, va a. Ma a d, a d, v æ d d a. D æv æ. M d d v a bu d på a æ v a afø, va a. Od d va vd f avpb. F p v d va ad, d uda, f va d f dbba u d. I pav a v v d udd d, d a ha a va. d 13 H a v v d øv d fa pav 4. Od ha a va. Lad d å h f, hvda a hu hpp v va h på d fød a. d 13 Lad å v h f, hvda a hu hpp v va h på d fød a. Od d va: u p hp p d v æ f. d 14 D pav bø fæab. Gå a d f. Uda hv d på åd, uda d båd a va, å v a hø f. Od d a va: hav a dø æ fa hu hu p b å f å b å bu p v ad. Od d va: vdu b a bæ vpp h d bd hud jppv. NB. D d fø va d, v a f. d 15 F. d pa: h, p, a, f,, hæ, æ, h, fæ,, æ p. d 15 Od, a pa på vj a:, hu, bad, av, f,, ud, ud, ab,. Opav 5 6 Savvæd d h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. d 16 I fd fød d: La va: av,, hav,, øv,, p, b, bå, æb, pb, b K va: b, a, a, fa, h, v, h, p,, ha, uf, f,, bø. Føb v - å vddbu Opav 3 4 Savvæd d h ævjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. 28 Savvj 1 Lævjd

10 Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: va a væ a. a va a a æ a. a va d va hpp a hu v h på a. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p Løb. S æ bv af p ud Vjd. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 29

11 K va a d Sd 17 Læå f ap, a v æ: a va ad v, d. hvda d a av d d va. Ev ha æ, a å a ha a va, a d v d, d uda. Nu a d a på, hvda d fhd, å a ha va. O h d d ud a pa på. F a d va v b ad, d uda. V a d a på d va. D f va, d a vd pb. Hv va abjd ap f. H d a d udapu, hvda va uda, df på, hvda va v. D v, a v få d a æ, hvda d va d, hvda d v, fø va duc. Ev a væ f d a bu v. D å å d, fø æ va a dæ. Bu d d på a ad hv budfæd, æ fu på d, å v v v få. På d d hv af d f d va. L a bu a øv d, å v æ a av d f hu. Hv dd vau, å væhdad a pa d v. Nvau 1 u d d, vau d d væ d fx d d dbba, vau d væ d, hv d å d d u d. L a bu dvdu abjd aabjd, hv v hv da abjd d aa d, hv v a. I hæf a v v æ d d. Ev afa, hv a d d v øv hv da, fx d f d, hø ffød had d. Sæ af æ. Yd æuhd fd væda æ. V æ, v f SID 17 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. Føb v - å vddbu T på æ a væ, å v: 1. æv, a va a væ d, 2. æv, a va a væ d æv, a v æ, f v. 3. æv, a va a væ d, a v æ, f v v d va æ d a d. 30 Savvj 1 Lævjd

12 D va [æ] a d, f d a båd v æ. Nå d v æ, d pb, f å v d j, d. Pb a fd ud af, hvå d a v D fd buba, d a fa v, hvå d a v, hvå d a v æ. D a fø f bv a v, a d pb, d ad a ø vd a å p db. Ma a d fæ v, a å va [æ] ffø af bav, v d. M vd a abjd d d, hv [æ] v, få v fhåd d dabjd, å d a av d f hu. d Od, d a dæ æ: f, h, v, v,, d,, f, bd,,, p, /, h. d 19 Da v på d ad a v bdbav av, a a b jhd a få p bu af bdbav. Ep på av, hv d va æ v : A, M, J, L, B, J, H, Ja, Lbh, E, Ebh, Jp, B, K, Svd, B, Kh, Sff, Jpp, Ea. d 20 Fød d a fd : d,, h,, h,, d,,,,,, v, v, f,,,,,, vb, dcb, pb, v, bd, b, v,, hj, hv,, d, vd,, Opav 7 Savvæd d 84 h ævjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Opav 7 a å avd f d 25, vhæf. Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: a d va a a pa på, f d ad d. d va, d uda [æ], a a pa på, f v [æ], v ad æ. Of v v. hv bav f æ-d, a a v. a av a d, hv d va uda [æ], v æ. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Føb v - å vddbu Tæ æ-, a dwad fa a avd d æ h. Savvj 1 Lævjd 31

13 1 2 V, v SID 21 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [], v. 2. æv, a d va, d uda [], v, æv p på d, hv d va [] v. 3. æv, a d va, d uda [], v, æv p på d, hv d va [] v, v a d, hv d va uda [], v. D,, a å d va uda [], å v d, ha v ad f bdab d. D d d æudv ød på f d d d pb fx f. Nu få d å fa, a d æd f upp d, a å d [], a d v. D a å fa d ap Bja, fd på æ. d 21 H duc. Sa d a ad v, hvda d uda va. D v u æv f d, d d, d d pb. d Od. Lad v. v pøv, d v a fd f d af d fa v pa. b vd v v pp fd v (h,, ) d (d, d) h () h (,,, ) v (f, ) vpp (pp, pp, pp) v () bd (vd, d) Føb v - å vddbu 32 Savvj 1 Lævjd

14 3 d 22 Såda dvæ ud udfd ad: d 23 På a fd fød d, v d : v, h,, f, f, fa,,, vpp, v,, p, vf, a, f, d, dd, vdu, bjød, dpadd,, pp,, pd, a. d 24 Od d é a fø d: bd, d, d, pd, d, vd. Od d a fø d: bd, d, pd, vd, d. d 24 Od, d a fd : h, vpp,, d,, pp,, b, v, v,, fd,, pd, vdu, v, p, h, v,, d,,, v, p, d, pd, d. d 25 Od, d a dæ, : f, pp, a,,,, v, bd,, dda,, f, v. Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ a: d va, d uda [], v v. a av a d, hv d va, d uda, v. DIKTAT 3 S d 64. f v v d v h v p v Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ -, a dwad fa a avd d æ h. a d u Føb v - å vddbu f Savvj 1 Lævjd 33

15 3 4 V ø, v f SID 26 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [ø], f v. 2. æv, a d va, d uda [ø], f v, d, hv d va, d uda [ø], av ø d, hv d av. 3. æv, a d va, d uda [ø], f v, d, hv d va, d uda [ø], av ø, d, hv d av, v a d, hv d va, d uda [ø], v. S æ-d d å åd a v ø-d på, ø. Nå v a v ø, d pb, f å v v b d, v hø. H h d a f, hvå a a v ø, hvå a a v. Ev a fø f bv bvd, a d a væ pb, d d ad a ø vd a å p db. Vd a æ d bv v fhåd ad a av d f hu. Pb duc f dp. Ev på d d dp, å d v å væ d a abjd d dp. Lad d a dp hj, a d bd æ d p a. d 27 F. d a v æ:,,,,, f, f,,,,. d 27 Ep på d fa d d 62 vhæf. b b, p, d,, d hd,, d d, p, f. STapav Opav 8 Savvæd d 85 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Føb v - å vddbu 34 Savvj 1 Lævjd

16 Savvj 1 Lævjd 35 d 28 Opav v væ va f a af v. D a vd, a d a fd hjæp a ø dvæ vd a bu ø-- på d 62 vhæf. Såda dvæ ud udfd ad: Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: å d va uda [ø], a a pa på, f d a f v. a ad a å p db f a, a a v ø. a av a d, hv d va, d uda ø, v ø. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. 5 f d p p d d d p p Føb v - å vddbu

17 1 V ɔ, v SID 29 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [ɔ], v. 2. æv, a d va, d uda [ɔ], v, a. 3. æv, a d va, d uda [ɔ], v, a v a d, hv d va uda [ɔ], v. Nå va, uda d å. Ld v d d [ɔ]. D æd f aa d. Nå va ffø af bav, æd va uda. Af d åa d vd a af vad h udad d a d h Savvj 1 f u a pæ d d f v. H d ap d pav da d, hv va ffø af bav. I vjd d d v d, hv d va ffø af bav. Gud, a v v få d af d p pav 3 fx, hj,, M, T v. D a vfø accp, fd d u æd ubd. Nå bav f, æd uda h d å-d. hvf p p b h b fv da f v hj v H upp d, v ød på dada, uda d va [å]. D æd d d,,,, bb, bd, da,. d 29 H duc d [ɔ]. Lad v, hvda d uda va d bå d. Sa d a d d a va, hvad d d va uda, å d, fx,, L L Føb v - å vddbu 36 Savvj 1 Lævjd

18 2 d 30 Såda a a ud udfd ad: 3 4 v d 30 Ep på d, d a bu: Løj: d, hp, d,, v, v, d, bd, jd, Sp: f, hc, cpup E d: pp, dd, E fu: b E øa: bå E ad: Sad, Had E a: v E av: T, L d 31 Fød d a fd : b v h d f b v f d d v f v f h v a f f b f j d p f b, d, dv, d, fj, f, fv, f, f, h, aff,,,, p,,, f,, v,,, v, v. b å d v p Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 37

19 Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: å va, uda a d å. Ld v d d [ɔ]. av a d, hv d va [ɔ] v. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ ɔ-, a dwad fa a avd d æ h. Føb v - å vddbu 38 Savvj 1 Lævjd

20 V å, v f u SID 32 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [å], f v u. 2. æv, a d va, d uda [å], f v u, æv p på d, hv d va, d uda [å], f v u. 3. æv, a d va, d uda [å], f v u, v a d, hv d va uda å, f v u. d 32 F. d a v: u, u, du, bud, hu, bu, ud, dup, u. d 33 F. d a v: bu, fu, uff, u, pu, u, vu, du, uv, ud, uff, uff, u, hu. Opav 9 Savvæd d 86 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. d F. d pa æ: u, u, pu, pu, uff, du, du, u, duf, u, u, u. d 34 Fød a fd : bu, bu, u, u, ud, u, u, hu, b u u u hjup, u, udø, u, upp, u, vud, u, u u u d ø uf, u, u, u. u d u Sv, hvad du ha æ u h j u p v Kap afu d, a v a æ d på d, u p u u d ha æ ap. u I d ap ha d fx æ, a: u u d å d va uda [å], a a v u. u f a a ad db, a a å u u æ d f hu. a av a d, hv d va, uda [å], v u. Da 4 5 S d Føb v - å vddbu Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ å-u, a dwad fa a avd d æ h. Savvj 1 Lævjd 39

21 Savvj 1 Lævjd 40 Sd 35 D f ap d va, d a d, u d dvæ, d dhd d d a d d va. D f va, a a pa på. D v a, a uda d. V [æ], v f. V [], v. V [ø], v f. V [ɔ], v. V [å], v u. Såda dvæ ud udfd ad. å v v v å h h u u u u u f f f f u f f f a a a d d d d p æ p p ø Føb v - å vddbu

22 Da 1 Evauda D da a avd f d 8 vhæf. D dhd d dæ d. Eva fd pa h ævjd på d 62. E ad havd. / D u hav å, / df ad / h da ad / f a pu. / S af / va d ad /. / Mad bad df ø / bv vd a, / å ha v u v d. / Hv d, / u ø åb på ha. / Mad våd. 6 æ / øb ud ad. / D, ød ha, / f ha / a åb. / Ha pa h d. / Pa på, æ. / S æd j d. / D a du / væ d af, fa. / G a ud. / D ha d ad j 11 a. / Da 2 Evauda D da a avd f d 8. D dhd d, dæ hpp d. Eva fd pa h ævjd på d 63. Idhd da a å væ va a få f v, vd, hv Y. Df v d væ d, d da v, a fæ d Y, å v ha ffå. Y død / Fø va d / u hu. / Fa d bæ d vd / fa d / bædd hd. / Nd d ø db / vd jæ Y d. / Y va ø af va ud. / Hv da da Y / æ / æ. / E da d ad f / af d a, / d p. / Y av ad / av Bu, / ha a / a ud fa. / Y bv å hj af Od, / ab vd af Y p. / Y bd bv vd hav, / ha hå bv v, / ha hj bv. / Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 13

23 Kpa 5 Da 1 Nav: Ka: ALINEA STAVEVEJEN 1 E ad havd. D u hav, df ad da ad f a. af d ad. Mad df ø vd a, å ha v u d. Hv d, u ø på ha. Mad våd. 6 ud ad. D, ød ha, ha a. Ha h d. Pa på,. S j d. D du d Føb v - å vddbu af, fa. G ud. D ha d ad j

24 Kpa 6 Da 2 Nav: Ka: ALINEA STAVEVEJEN 1 Y va d u hu. Fa d d vd fa bædd. Nd d db jæ Y d. Y va ø af ud. Hv da Y. E d ad f af d a, d p. Y ad Bu, a a fa. Y bv hj af Od, vd af Y p. Y bv vd hav, ha hå bv, ha Føb v - å vddbu hj bv. 63

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV V a,1 am 26013KJ 151 An a g endom mæg V NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV UN C1 19V LLAMEDSKØNUGENERTBAGHAVE Sa gop Ad eev e o en94,h,2730h Kon an p 2 575 Sagn 26013KJ151 udg md 3 Da o30 04 Be e e Nuenade

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

!!  #  $ % % &  ' ( ) * * + ( (, &  (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&(6.(85900.(/:0#'.( 4/4-;<=>44-;?( "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0'1234-244"5/&$67,$" 89:;;;;-?@A3-BCD#'*EF$:#G707H&IF+77H&*JH0 " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/&01.231.45$6.73,&"6.85900./:0#'."

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere