Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive."

Transkript

1 Sd d-vjd D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. d a d av. 2. d a d av v f a fd udd. 3. d a d av, v f a fd udd æv ava, d a bu, å a v a d ud d. Kap a d a a p va. Ev a abjd d va d d d, d v a v. d 2 D fø f d fjd hud bø å fæab. Ev a få fa på pb af f bv pæ på, a d d d hv f a, a d d a va, d a dæ d j, d a. d 3 Ev a avd, a d a væ va hv av, få p, a d a d d av, å d a av æ d. V v. v, a d a av a d vd a bu ava. H pa d, d a bu ava på a av: ab, pa, ff, ø, apa, vua. d 4 D ad va f v a få a a d d, d ha a fd. D bø ad æ på d. Fø v å a d pav, a a v d pa p, hv d a f aa af a fø va, fx u,, ba. Ma bø, a v a, hv d d a abjd d pav, vd a a d å ua. Ev a v d a, d a d: v, abb, bud, æd, fa/ja, b, å, ab, ad, v, f p. Føb v - å vddbu 20 Savvj 1 Lævjd

2 4 5 6 d 4 Ev a da d vd a æ é va fa d v fø j. D a f p bu -a, d, a å d på had, å ha d fæ dd, adv av, fx fd pd. Ep på d, d a da: -ød: -a: -u: -d: -d: -ab: -: -å: -æ: -øv: -å: bød, død, fød, ød, jød, ød, ød, ød, ød ba, da, a, a, a, va bu, du, fu, u, u, u, u, u bd, dd, d, d, d, vd bd, d, jd, d, d, d, d ab, ab b,,, v, bå, då, å, å bæ, æ, æ, æ, æ, pæ, æ, hæ, væ døv, øv, øv bå, å, å, å, å, å d 5 I d pav a v pøv a da d vd a æ a fa d pav 4. S hjæp å d a, v a pøv a æ fa d, d da d. Oå h a v bu a. Ep på d, d a da: ød: a: d: d: ab: : æ: å: bød, fød, ød, ød, ød fa, a, pa, a, a, a d, pd d, fd, d, pd, d ab, æ, bæ, æ, væ å, å ESTapav Ma a ad v v fd ad d d d f bav, d å ud j, fx d :, av, d. d 5 Vd a æ bav høj f æ æfø a v v d ad d æ. A d dhd a. Od, d a v æ, : ap, a, ju, ap, a, a, b, øp,. På d 103 h vjd d pa d pup, d fd a bu d v, d ad ha pb d f d fd. Føb v - å vddbu Ep på d pup: bu, d, p, æ, p, u, ju, vap, u, ju, d, a, å. Savvj 1 Lævjd 21

3 S pa pav 7 a a. D f v ha pøv a av af p: Hvad d Mø ø. H p bu f. Da ud, a a båd bu d d d. Læ : u hø vd b f fad Ev va: u ø d ad Læ : ø æd fa d æb v. Ev va: ø æd a d æb d 6 Opav væ f v, å d bø d hjæp, f a a a d a. I pav a v a a væ. A d pav ha a fd. Ev a fø pøv a a d fø bav væ, d v d. Df a d pøv a a d fø bav væ, d v d. D d a v a. Lav pa p d v, fø d v å a. D a vd, a d bv f vd d, bad ad v d ud da d, å fø bav fj. Så h a f væ, d a æd vd af d øv d. Od, d a avd p: a a a, æd æd, u u d 6-7 A a udd å væ f v d, hv d fø a bav pav h. D p d a æ. H a v væ d bavba v d d æ. Df a d v h d vd d af. d 7 Edu øv d f a udd. Fød d fd : a, æ, pæ, ø, a, a, ha, da, bø,, fa, a, d, ø, pa, fa,, f, æ, pø, a, ba, p, a, bu, fø, fa, u, ø, h, hu, b. Opav 1 Savvæd d 78 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Sd 8 Ev a v h d d, v, å a bø, a v vd, hvad f. Od, d a v: vap, uv, va, a,, af, af, jæ, ub, ab, pjæ, pa. Føb v - å vddbu 22 Savvj 1 Lævjd

4 S afu på ap p -a, d, a d, d, ha fæ dd. R-a a p apav hud. ESTapav Ep på d, d a avd: a fa, a, ha, a, a, va, pa d bd, d, d, d, d, fd, d, d a ba, a, ha, a, a, a, a, va, a v h,,,,, f, hj,, ud bud, fud, ud, ud, ud, bud, ud, ud d,,,, b Opav 2 Savvæd d 79 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Sv, hvad du ha æ Hv ap Savvj 1 afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. Nå v på d åd v a bv, hvad d ha æ, bv d bvd d få på, d u å ha båd æ få ap dhd. D dvdu, hvad v v v, d ap ha d fx æ a: d a væ é va hv av. a d, d, ha fæ dd, d f av. a a d a d av dvd bd u avf. d d ad d. få a a d fd udd. Da 1 2 S d Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 23

5 2 A d ha a SID 9 Læå f ap, a v æ: hvda d a fd a af d. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a a d f af d. 2. æv, a a d f af d fd a af d. 3. æv, a a d f af d, fd a af d d d d. Sa a a d f. D aå d ud a æ v a fd d a, f a v a d f, fx hdd a bød, hv a a hø d. Sæ d - på, hø d æ, d a ad v. Ka v væ a å ba d a, a d avfj udå. Bb a ua af æ æa. Nå v vd a abjd d pav hæf bv f d, hvda a fd d a, a d æ vd Svhu på æ. S æv a a, d å ufad a d f. D d é v uda, vaf. E vaf fbd d bøj afd ad f, fx ba bø, bd bad. Od d vaf a d øv. A afø d d j, a d v ad du, da d j høj ad afhæ af, hvda d v uda d. L d å afød, hv a fa v ha j d d. Sa a væ h øja, d a få d, h d. I adhd ba a d d d u d, d av d d bav, a hø åda bv bb avd h Savvj. Dud ba v ə-d d. Ev ha ød d å a a, a d v væ au f d, a bav å a uda [ə]. d 10 I pav a v v d d fa pav 1, d ha d a. Ld d: æv, å*,,, u, æ, a,,,, h, f, p,, æ. * I d å uda bav, da pæ dvæd bav, a d å ba dæ/d. Føb v - å vddbu D v, a a a a pav f a afø, d d d. Saa d uda badd v d af udv. D væ fudæ f ucc d avudv, a v bv bvd d p. Ev a bvdø, a d f på ap 24 Savvj 1 Lævjd

6 3 fp. Nå v a, upp v d af udad bav, å v v, a v hav a bav d d. Ev a få, a d a hav a d d, å d a v. D a bv a v, a d d a væ, a d, v v aå, d å hbæ, v v hdbæ v. Da d v f v avudv, a d bh d d av, bø d ad abjd d d d. Df d da da d d, d hud d d d, d a bu dæ d da abjd. A d d, f af d v væ ud f v. D v uhd f a, v a ab ud d d på hæ åd. Abjd ø vd a ad v v aa u på pap v dda d d. Ep på dda d d d: 1 dø, 2, 3 æ, 4 ha, 5 fdu, 6 pa, 7 vaua, 8 a, 9 bdu, 10 bada Hv a ha bhv f f ud d d, a a v pfd vapd, d dhd p d dba, d v ha bu f a æ. Ep på d d dæ: a bada d a pa aa aa buå aa pa ada aa daa jva ava p b ab da a a pa uba apa dpa a au paa a aabu fu pfa ua baa f aa a pua f bpæ fa aa pa pb up bda faa a pa a va bdu pup vaua b ba b paa u va bua hab b pa vd d 10 Ev a v d d d, :, p,, f, d, u,, f, u. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 25

7 Sv, hvad du ha æ. Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: a d f af d a a fj f bav fa a, ud a d bv ad d a d ha a d a væ d d d d d, v v, v uda d d d a av. Ev a æ vd æ Savvj 1 p Svhu. S æ bv af p ud Vjd. I d fød ap a v æ f, hvå bav d d a æ dfø. Nå bav d, d d, a d påv af d v, bav pæd. D d, d bu p ap, fø a d, v a æ. M da fd a d, d å ad dpa. E af d aba d d d af hæf. Pac va af pa ud, f a a abjd d d d på hv h dpu føb. D d, v bu å f, a v a æ a av d f hu, v d å u avpb, v fø æ f på dpu d avudv. D p d abjd v d f af da. Føb v - å vddbu 26 Savvj 1 Lævjd

8 1 2 3 La va Sd 11 Læå f ap, a v æ: a afø, hvå a d, hvå d d. Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a va a væ a. 2. æv, a va a væ a f va æd. 3. æv, a va a væ a, f va æd a va. d 11 Ev a fd a af d v d va a. A va pav a. Lad v pøv a æ va a, å d æ, hvda d fø, å va a. A d å a bu, f a v på p a æ, hvda d fø, å va a. H pa p: Lad v å p æ d u a. Hu, a d va, d a æ a. Sæ a a, æ d ud. Kap på va. Hæd a å æ fa had. E a d a va d. Du a ba v d bav, du hø. D av æ v a afø, hvå d a bu d d av. Hv a ha a va, a d v d bav, d hø. Så a fæd, d a æ d på. I ud uda h d fæd. M æd f a d, d ødvd a f på d avudv. d 12 I pav a v v d d. Od, d bd d uda d, fx å, b, u, b. Av ba v d d, da d pæ dvæd bav. Od, d a v: ud, å, b,, j, va, u, p, f,,. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 27

9 d 12 D væ a afø, va a. Ma a d, a d, v æ d d a. D æv æ. M d d v a bu d på a æ v a afø, va a. Od d va vd f avpb. F p v d va ad, d uda, f va d f dbba u d. I pav a v v d udd d, d a ha a va. d 13 H a v v d øv d fa pav 4. Od ha a va. Lad d å h f, hvda a hu hpp v va h på d fød a. d 13 Lad å v h f, hvda a hu hpp v va h på d fød a. Od d va: u p hp p d v æ f. d 14 D pav bø fæab. Gå a d f. Uda hv d på åd, uda d båd a va, å v a hø f. Od d a va: hav a dø æ fa hu hu p b å f å b å bu p v ad. Od d va: vdu b a bæ vpp h d bd hud jppv. NB. D d fø va d, v a f. d 15 F. d pa: h, p, a, f,, hæ, æ, h, fæ,, æ p. d 15 Od, a pa på vj a:, hu, bad, av, f,, ud, ud, ab,. Opav 5 6 Savvæd d h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. d 16 I fd fød d: La va: av,, hav,, øv,, p, b, bå, æb, pb, b K va: b, a, a, fa, h, v, h, p,, ha, uf, f,, bø. Føb v - å vddbu Opav 3 4 Savvæd d h ævjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. 28 Savvj 1 Lævjd

10 Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: va a væ a. a va a a æ a. a va d va hpp a hu v h på a. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p Løb. S æ bv af p ud Vjd. Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 29

11 K va a d Sd 17 Læå f ap, a v æ: a va ad v, d. hvda d a av d d va. Ev ha æ, a å a ha a va, a d v d, d uda. Nu a d a på, hvda d fhd, å a ha va. O h d d ud a pa på. F a d va v b ad, d uda. V a d a på d va. D f va, d a vd pb. Hv va abjd ap f. H d a d udapu, hvda va uda, df på, hvda va v. D v, a v få d a æ, hvda d va d, hvda d v, fø va duc. Ev a væ f d a bu v. D å å d, fø æ va a dæ. Bu d d på a ad hv budfæd, æ fu på d, å v v v få. På d d hv af d f d va. L a bu a øv d, å v æ a av d f hu. Hv dd vau, å væhdad a pa d v. Nvau 1 u d d, vau d d væ d fx d d dbba, vau d væ d, hv d å d d u d. L a bu dvdu abjd aabjd, hv v hv da abjd d aa d, hv v a. I hæf a v v æ d d. Ev afa, hv a d d v øv hv da, fx d f d, hø ffød had d. Sæ af æ. Yd æuhd fd væda æ. V æ, v f SID 17 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. Føb v - å vddbu T på æ a væ, å v: 1. æv, a va a væ d, 2. æv, a va a væ d æv, a v æ, f v. 3. æv, a va a væ d, a v æ, f v v d va æ d a d. 30 Savvj 1 Lævjd

12 D va [æ] a d, f d a båd v æ. Nå d v æ, d pb, f å v d j, d. Pb a fd ud af, hvå d a v D fd buba, d a fa v, hvå d a v, hvå d a v æ. D a fø f bv a v, a d pb, d ad a ø vd a å p db. Ma a d fæ v, a å va [æ] ffø af bav, v d. M vd a abjd d d, hv [æ] v, få v fhåd d dabjd, å d a av d f hu. d Od, d a dæ æ: f, h, v, v,, d,, f, bd,,, p, /, h. d 19 Da v på d ad a v bdbav av, a a b jhd a få p bu af bdbav. Ep på av, hv d va æ v : A, M, J, L, B, J, H, Ja, Lbh, E, Ebh, Jp, B, K, Svd, B, Kh, Sff, Jpp, Ea. d 20 Fød d a fd : d,, h,, h,, d,,,,,, v, v, f,,,,,, vb, dcb, pb, v, bd, b, v,, hj, hv,, d, vd,, Opav 7 Savvæd d 84 h ævjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Opav 7 a å avd f d 25, vhæf. Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: a d va a a pa på, f d ad d. d va, d uda [æ], a a pa på, f v [æ], v ad æ. Of v v. hv bav f æ-d, a a v. a av a d, hv d va uda [æ], v æ. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Føb v - å vddbu Tæ æ-, a dwad fa a avd d æ h. Savvj 1 Lævjd 31

13 1 2 V, v SID 21 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [], v. 2. æv, a d va, d uda [], v, æv p på d, hv d va [] v. 3. æv, a d va, d uda [], v, æv p på d, hv d va [] v, v a d, hv d va uda [], v. D,, a å d va uda [], å v d, ha v ad f bdab d. D d d æudv ød på f d d d pb fx f. Nu få d å fa, a d æd f upp d, a å d [], a d v. D a å fa d ap Bja, fd på æ. d 21 H duc. Sa d a ad v, hvda d uda va. D v u æv f d, d d, d d pb. d Od. Lad v. v pøv, d v a fd f d af d fa v pa. b vd v v pp fd v (h,, ) d (d, d) h () h (,,, ) v (f, ) vpp (pp, pp, pp) v () bd (vd, d) Føb v - å vddbu 32 Savvj 1 Lævjd

14 3 d 22 Såda dvæ ud udfd ad: d 23 På a fd fød d, v d : v, h,, f, f, fa,,, vpp, v,, p, vf, a, f, d, dd, vdu, bjød, dpadd,, pp,, pd, a. d 24 Od d é a fø d: bd, d, d, pd, d, vd. Od d a fø d: bd, d, pd, vd, d. d 24 Od, d a fd : h, vpp,, d,, pp,, b, v, v,, fd,, pd, vdu, v, p, h, v,, d,,, v, p, d, pd, d. d 25 Od, d a dæ, : f, pp, a,,,, v, bd,, dda,, f, v. Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ a: d va, d uda [], v v. a av a d, hv d va, d uda, v. DIKTAT 3 S d 64. f v v d v h v p v Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ -, a dwad fa a avd d æ h. a d u Føb v - å vddbu f Savvj 1 Lævjd 33

15 3 4 V ø, v f SID 26 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [ø], f v. 2. æv, a d va, d uda [ø], f v, d, hv d va, d uda [ø], av ø d, hv d av. 3. æv, a d va, d uda [ø], f v, d, hv d va, d uda [ø], av ø, d, hv d av, v a d, hv d va, d uda [ø], v. S æ-d d å åd a v ø-d på, ø. Nå v a v ø, d pb, f å v v b d, v hø. H h d a f, hvå a a v ø, hvå a a v. Ev a fø f bv bvd, a d a væ pb, d d ad a ø vd a å p db. Vd a æ d bv v fhåd ad a av d f hu. Pb duc f dp. Ev på d d dp, å d v å væ d a abjd d dp. Lad d a dp hj, a d bd æ d p a. d 27 F. d a v æ:,,,,, f, f,,,,. d 27 Ep på d fa d d 62 vhæf. b b, p, d,, d hd,, d d, p, f. STapav Opav 8 Savvæd d 85 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. Føb v - å vddbu 34 Savvj 1 Lævjd

16 Savvj 1 Lævjd 35 d 28 Opav v væ va f a af v. D a vd, a d a fd hjæp a ø dvæ vd a bu ø-- på d 62 vhæf. Såda dvæ ud udfd ad: Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: å d va uda [ø], a a pa på, f d a f v. a ad a å p db f a, a a v ø. a av a d, hv d va, d uda ø, v ø. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. 5 f d p p d d d p p Føb v - å vddbu

17 1 V ɔ, v SID 29 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [ɔ], v. 2. æv, a d va, d uda [ɔ], v, a. 3. æv, a d va, d uda [ɔ], v, a v a d, hv d va uda [ɔ], v. Nå va, uda d å. Ld v d d [ɔ]. D æd f aa d. Nå va ffø af bav, æd va uda. Af d åa d vd a af vad h udad d a d h Savvj 1 f u a pæ d d f v. H d ap d pav da d, hv va ffø af bav. I vjd d d v d, hv d va ffø af bav. Gud, a v v få d af d p pav 3 fx, hj,, M, T v. D a vfø accp, fd d u æd ubd. Nå bav f, æd uda h d å-d. hvf p p b h b fv da f v hj v H upp d, v ød på dada, uda d va [å]. D æd d d,,,, bb, bd, da,. d 29 H duc d [ɔ]. Lad v, hvda d uda va d bå d. Sa d a d d a va, hvad d d va uda, å d, fx,, L L Føb v - å vddbu 36 Savvj 1 Lævjd

18 2 d 30 Såda a a ud udfd ad: 3 4 v d 30 Ep på d, d a bu: Løj: d, hp, d,, v, v, d, bd, jd, Sp: f, hc, cpup E d: pp, dd, E fu: b E øa: bå E ad: Sad, Had E a: v E av: T, L d 31 Fød d a fd : b v h d f b v f d d v f v f h v a f f b f j d p f b, d, dv, d, fj, f, fv, f, f, h, aff,,,, p,,, f,, v,,, v, v. b å d v p Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 37

19 Sv, hvad du ha æ Kap afu d, a v a æ d på d, d ha æ ap. I d ap ha d fx æ, a: å va, uda a d å. Ld v d d [ɔ]. av a d, hv d va [ɔ] v. Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ ɔ-, a dwad fa a avd d æ h. Føb v - å vddbu 38 Savvj 1 Lævjd

20 V å, v f u SID 32 Ud abjd d ap bø æ væ pæ på, d v, a v få udb af udv å d å, d. Hv d fæd, a ø æ paæ af v dvdu æ. T på æ a væ, å v: 1. æv, a d va, d uda [å], f v u. 2. æv, a d va, d uda [å], f v u, æv p på d, hv d va, d uda [å], f v u. 3. æv, a d va, d uda [å], f v u, v a d, hv d va uda å, f v u. d 32 F. d a v: u, u, du, bud, hu, bu, ud, dup, u. d 33 F. d a v: bu, fu, uff, u, pu, u, vu, du, uv, ud, uff, uff, u, hu. Opav 9 Savvæd d 86 h vjd a avd h apav, hv a v avd pav avvæd. d F. d pa æ: u, u, pu, pu, uff, du, du, u, duf, u, u, u. d 34 Fød a fd : bu, bu, u, u, ud, u, u, hu, b u u u hjup, u, udø, u, upp, u, vud, u, u u u d ø uf, u, u, u. u d u Sv, hvad du ha æ u h j u p v Kap afu d, a v a æ d på d, u p u u d ha æ ap. u I d ap ha d fx æ, a: u u d å d va uda [å], a a v u. u f a a ad db, a a å u u æ d f hu. a av a d, hv d va, uda [å], v u. Da 4 5 S d Føb v - å vddbu Yd æ Ev a æ vd æ Savvj 1 p F, Bja Sd. S æ bv af p ud Vjd. Tæ å-u, a dwad fa a avd d æ h. Savvj 1 Lævjd 39

21 Savvj 1 Lævjd 40 Sd 35 D f ap d va, d a d, u d dvæ, d dhd d d a d d va. D f va, a a pa på. D v a, a uda d. V [æ], v f. V [], v. V [ø], v f. V [ɔ], v. V [å], v u. Såda dvæ ud udfd ad. å v v v å h h u u u u u f f f f u f f f a a a d d d d p æ p p ø Føb v - å vddbu

22 Da 1 Evauda D da a avd f d 8 vhæf. D dhd d dæ d. Eva fd pa h ævjd på d 62. E ad havd. / D u hav å, / df ad / h da ad / f a pu. / S af / va d ad /. / Mad bad df ø / bv vd a, / å ha v u v d. / Hv d, / u ø åb på ha. / Mad våd. 6 æ / øb ud ad. / D, ød ha, / f ha / a åb. / Ha pa h d. / Pa på, æ. / S æd j d. / D a du / væ d af, fa. / G a ud. / D ha d ad j 11 a. / Da 2 Evauda D da a avd f d 8. D dhd d, dæ hpp d. Eva fd pa h ævjd på d 63. Idhd da a å væ va a få f v, vd, hv Y. Df v d væ d, d da v, a fæ d Y, å v ha ffå. Y død / Fø va d / u hu. / Fa d bæ d vd / fa d / bædd hd. / Nd d ø db / vd jæ Y d. / Y va ø af va ud. / Hv da da Y / æ / æ. / E da d ad f / af d a, / d p. / Y av ad / av Bu, / ha a / a ud fa. / Y bv å hj af Od, / ab vd af Y p. / Y bd bv vd hav, / ha hå bv v, / ha hj bv. / Føb v - å vddbu Savvj 1 Lævjd 13

23 Kpa 5 Da 1 Nav: Ka: ALINEA STAVEVEJEN 1 E ad havd. D u hav, df ad da ad f a. af d ad. Mad df ø vd a, å ha v u d. Hv d, u ø på ha. Mad våd. 6 ud ad. D, ød ha, ha a. Ha h d. Pa på,. S j d. D du d Føb v - å vddbu af, fa. G ud. D ha d ad j

24 Kpa 6 Da 2 Nav: Ka: ALINEA STAVEVEJEN 1 Y va d u hu. Fa d d vd fa bædd. Nd d db jæ Y d. Y va ø af ud. Hv da Y. E d ad f af d a, d p. Y ad Bu, a a fa. Y bv hj af Od, vd af Y p. Y bv vd hav, ha hå bv, ha Føb v - å vddbu hj bv. 63

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Her kommer jeg DANSK. Vejledning

Her kommer jeg DANSK. Vejledning daat dv ft v udt f v fø bd bdata udt bd d t bd æ æ dæ vtæd æ ætat æt æv H j aabjd at æ udv t ca tc fæd tt da d bd ct f vd vd D d ht v d, hut æ ud t ø t tt, bd,, dhd, f udt abjd d futt btavabjd fbvdthd

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen KOMMUNALBESTYRELSEN D v Åb Mø Rå Mø O 29. pb 2010 Møpu K. 16.30 Bæ M F v Lu ø. 16.30 ø 3. Åb ø. 17.00 Rå. E Fb (V), D E. H (V), R M (V), J Iv (V), E Mup (V), Th Ly Ru (V), Sø Hy (V), H Mu N (V), A Ab (V),

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler H æ Gi i E æøj i bj Hhi ii å h Ih O Gi i 3 Afæ fi - få bi ci 6 Afæ c 6 Fi iii i ci i bi Eci å i 18. 6 Oi å å b f ci 6 Tiæ i f yå 7 Oii c i æbj 8 T iæi? 8 Sb f bj 9 O f æ 11 E bj æ bi ø f 11 Qic-i i fb

Læs mere

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR.

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR. F d hu Kon an 798 ud p md 1 Udb a 40 B N ud 4 249 3 298 Bo m2 S u Væ Byå G undm2 Udhu Sa 62 1 3 1975 1 208 40 1082013071 Kon a K auf chjø nn T 70252599 Ema au ch @danbo d Ana ndommæ Jann Gamm aa d HI NDØVEJ12,8585GLESBORG

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad B ombæ æ13,hj m nd,6094hj Kon an p 1 170 Sagn O20205 udg md 1 Da o11 05 B IHj m ndæ g ho dogdj gb ggndomm hu Somm hub ggndpånm an agg på828m2ogdgodp

Læs mere

Asus A55A-SX069V. Seagate Backup Plus 1 TB Mobil HDD

Asus A55A-SX069V. Seagate Backup Plus 1 TB Mobil HDD ØDGÅBT D 12. ugu L. 10-16 ugu T T 4.999, TUDI D DT T CTI w bgg D YHD! P55 u 55-X069V C 7 7 p p C ud bæb, m dg md m Bw. 2.3 GHz I C 7-3610QM p. 4 GB DD3 M. 500 GB dd. DVD bæd. I HD 4000 g. HD LD æm. HDMI.

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle)

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle) o N Kjd Gøpj 5 969 Fj @k-bdk P Toj 43, 944 Abbo T: 757 7777 Fx: 757 dh@jmmbdk wwwjmmbdk L Ob Nøåd Dk 757 7367 o@jmmbdk -5-4 : 33-P9-45-3 Ldzod opø hddmø (mdmø P- o Mjød mdd hmd dzod bbhod opø hddmø på

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an udg p md Udb a B N j udg 95 2 042 60 6 337 5 0 4 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 Sa g 7 2 2 2 96 996 806 03 28520 An a g j ndom mæg J p Bj g I nd ha RØNNEVÆNGET3 3, 83 40MAL L I NG SPÆNDENDEFRI

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND F d hu Kon an 3 995 ud p md 2 Udb a 200 B N ud 20 440 16 122 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 150 2 2 1965 2004 1 024 11020120047 Kon a KnF b I ndha T 74426055 Ema n b @danbo d Ana ndommæ KnF b I ndha RENDBJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Ko a 2 495 udg p md 3 Udb a 125 B N j udg 12 218 9 729 Bo gm2 S u Væ Bggå G udm2 E g Sag 308 2 4 1877 2001 23 610 C 246M1787P14 Ko a Jø gfæ ch Dag g d, dommæg &Va ua MDE T 30898998 Ema j o g a

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI F d hu Kon an 599 ud p md 879 Udb a n 30 B N ud 3 214 2 485 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 62 1 3 1973 2001 904 016041786TS Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo d Ana ndommæ JpAnd n

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere