Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:"

Transkript

1 Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius for rotationen, dvs. afstanden kuglens midtpunkt til banen (r), og sinus til vinklen som rampen danner med bordet (sin(θ)), samt hastigheden (v), afstanden (s) og tiden (t). Teori: i) Teoretisk forventet værdi af hastigheden: Vi indlægger et koordinatsystem, hvor x-aksen går positivt ned af rampen og y-aksen står vinkelret på rampen. Eftersom kuglen ingen hastighed eller acceleration har i y-aksens retning er accelerationen og hastighed lig med accelerationen og hastigheden langs x-aksen. Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Den resulterende kraft er ifølge Newtons anden lov lig med kuglens masse gange accelerationen: Og arbejdet er lig med ændringen i kinetiske energi, som er lig med ½ gange massen gange kvadratet på hastigheden: Eftersom vi antager at accelerationen er konstant, forventer vi at kuglens hastighed vil være en kvadratrodsfunktion af strækningen. ii) Bestemmelse af acceleration: Vores forsøg måler hastigheden direkte. Vi kan altså fra vores forsøgsresultater bestemme accelerationen som: iii) Bestemmelse af tyngdeaccelerationen: Den resulterende kraft i x-aksens retning er dels en komposant af vægten minus friktionskraften: Den eneste kraft der giver et kraftmoment om massemidtpunktet er friktionskraften. Denne lig inertimomentet gange vinkelaccelerationen:

2 Inertimomentet for en kugle er 2/5 gange massen gangen kvadratet på radius. Da vi antager at kuglen ruller uden at glide er kuglens acceleration lig med vinkelaccelerationen gange radius på rotationen: Dette indsættes i formlen for accelerationen, hvorved tyngdeaccelerationen kan isoleres: Om systematiske usikkerheder: i) Hastighed og afstand: Vi mener det vigtigste er at plotte hastigheden mod den afstand vi måler på, og prøve at fitte en kvadratrodsfunktion til den, for at se om der er nogen systematiske afvigelser fra denne. De to største fejlkilder vurderer vi er friktionen og luftmodstand. Friktionen har vi taget højde for, under forudsætning af, at kuglen ruller uden at glide. Hvis denne antagelse ikke holder helt, vil dette dog ikke kunne ses på plottet, da den vil være en konstant som trækkes fra accelerationen. Luftmodstand, derimod, afhænger af hastigheden, som stiger efterhånden som kuglen når længe re ned af rampen. Derfor forventer vi en systematisk afvigelse, som et plot af hastighed mod afstand kan vise: Da luftmodstanden stiger med hastigheden vil de første målinger ligge over fittet og de sidste under. Vi vil også sammenligne de beregnede værdier af kuglens acceleration og tyngdeaccelerationen med de teoretisk forventede værdier, og se om resultatet ligger indenfor en rimelig usikkerhed, eller om de nævnte fejlkilder har haft en signifikant indflydelse på vores resultat. ii) Andre mulige fejlkilder og systematiske usikkerheder: En større vinkel vil resultere i større hastigheder, hvorved fejlen fra luftmodstand ville forstørres. Ydermere vil friktionskraften muligvis ikke være stor nok til at garantere en ren rulning. En større kugle vil på den ene side har et større areal og opnå en større translationel hastighed, hvorved påvirkes mere af luftmodstanden fra den translationelle hastighed. Til gengæld vil den opnå en lavere vinkelhastighed, og altså påvirkes mindre af luftmodstanden derfra. Ligeledes vil en større afstand mellem skinnerne på rampen resultere i en lavere translationel hastighed, men en større vinkelhastighed.

3 Vi har ikke havde ikke mulighed for at lave målingerne til at undersøge disse sammenhænge. Resultater: Kuglens radius (R): Diameteren blev målt til 1,78 cm +/- 0,005 cm, dvs. R= 0,89 cm +/- 0,005 cm Afstand fra rampe til kuglens centrum (r): Afstanden mellem skinnerne blev målt til 0,605 cm +/- 0,005 cm. Ved pythagoras bliver afstand fra kuglens midte til banen 0,84 cm. Da der ingen korrelation er mellem banens bredde og kuglens radius bliver usikkerheden på dette resultat bestemt af følgende error propagation formula: Hvor er den partielt afledte af formlen for resultatet mht. hvert parameter, og er usikkerheden på den enkelte måling. Dette giver en usikkerhed på +/- 0,006 cm. Så r = 0,84 cm +/- 0,006 cm. (udregninger er på det vedlagte Mapleark (1)-(7)) Sinus til vinklen (sin(θ)): Rampens højde blev målt til 11.4 cm +/- 0,15 cm og længde af banens grundlinje til 88,8 cm +/-0,15 cm. Via trigonometri og error propagation formula (vi antager igen at der ingen korrelation er mellem parametrene) fås sin(θ)= 0,127 +/- 0, (udregninger er på det vedlagte Mapleark (8)-(13)) Forventet værdi af accelerationen: Disse resultater kan sættes ind i formlen for den forventede acceleration sammen med vores forventede værdi af g = 9,82 m/s 2. Vi beregner usikkerhed med error propagation formula (hvor vi neglicierer usikkerheden på tyngdeaccelerationen, og antager at der ingen korrelation er mellem parametrene): (udregninger er på det vedlagte Mapleark (14)-(19)) Plot af hastighed mod afstand:

4 (Plot af gennemsnitshastighed mod rullet strækning med standardafvigelse på hastighed og strækning, samt det bedste fit af ) For hver s tog vi gennemsnittet af alle hastighedsmålinger for det pågældende s, og fik derved et gennemsnit ( )og en standardafvigelse for hastigheden for hver strækning (s) vi målte. Vi lavede nu et fit for, hvor hvert målepunkt vægtedes efter dets pågældende standardafvigelse ( ). Vores resultat blev en værdi for k på. Denne konstant, k, måtte være. Standardafvigelsen bliver Beregnet acceleration: Beregning af tyngdeaccelerationen: Ved at indsætte vores beregnede værdi af accelerationen i formlen for tyngdeaccelerationen, og beregne usikkerheden med error propagation formula (hvor vi antager at alle parametrene er uafhængige) får vi følgende værdi for tyngdeaccelerationen:

5 (udregninger er på det vedlagte Mapleark (20)-(25)) Konklusion: Vi har altså nået frem til to resultater: Dels en beregnet acceleration som vi kan sammenligne med den teoretisk forventede: Som man kan se ligger vores beregnede værdi af a og den teoretiske værdi indenfor en standardafvigelse af hinanden. Vores beregnede resultat er altså konsistent med det teoretisk forventede. Da vi forventer at en evt. fejlkilde, som opstår ved, at kuglen ikke ruller uden at glide, ville optræde som en konstant afvigelse fra accelerationen, kan vi derfor ikke konkludere at dette har haft nogen indflydelse. Ligeledes er vi nået frem til en beregnet værdi af tyngdeaccelerationen som vi kan sammenligne med den værdi af tyngdeaccelerationen som vi forventer i Danmark: Den forventede værdi af tyngdeaccelerationen ligger altså indenfor to standardafvigelser af vores beregnede værdi. Dette kunne tyde på at der er nogle fejlkilder som forstyrrer vores resultat (selvom der dog er 32 % sandsynlighed for at den teoretiske værdi ligger indenfor to standardafvigelser).

6 Vi har her plottet hvor meget de enkelte målepunkter afviger fra fittede funktion af hastigheden mod strækning: Der ser altså ud til at være en systematisk fejlkilde, som korrelerer hastighed med strækning. Vi forventer som nævnt i afsnittet om usikkerheder, at dette skyldes luftmodstanden, som stiger efterhånden som kuglens hastighed stiger. Skulle vores målinger forbedres vil vi foreslå at man forsøgte at minimere luftmodstanden. En mindre kugle ville måske være mindre påvirket. Ellers skulle forsøget udføres i et vakuum.

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten?

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten? Observationsark Forlystelser: Ballongyngen og Rutschebanen Ballongynge opgave Til denne opgave kan i låne en vægt af den kontrollør der står ved Ballongyngen. En af jer skal sidde på vægten mens Ballongyngen

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere