Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON W880"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, stemmestyring, opkaldsindstillinger. Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, "declaration of conformity". Meddelelser.. 37 SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling..... Underholdning... ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset garanti, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. BluetoothTM er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. TrackIDTM er fra Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker tilhørende Gracenote, Inc. TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, MusicDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick MicroTM (M2TM), WALKMAN og WALKMAN-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. QuickTimeTM er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Smart-Fit Rendering er et varemærke tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Javabaserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon.

3 Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % } Se også side... Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med % 14 Navigering. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op.

4 Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. 3 Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Introduktion Samling, SIMkort, batteri, tænde, hjælp, opkald. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefonen og aktivere tjenester. Når du indtaster din PINkode, vises hvert ciffer som *, med mindre den starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret, vises, hvis du taster Samling Sådan bruges telefonen 1 Isæt SIM-kortet og batteriet. 2 Oplad batteriet. 3 Tænd telefonen. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du opretter et abonnement hos en netoperatør. SIMkortet indeholder en computerchip, som holder styr på f. eks. dit telefonnummer, tjenesterne, der følger med abonnementet, samt navn og numre på dine kontakter. Gem kontaktoplysningerne på SIMkortet, før du flytter det til en anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. en forkert PIN-kode tre gange i træk. Du kan låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 83 SIM-kortlås. Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 94 Batteri. 4 Introduktion This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. SIM-kort og batteri Sådan isættes SIM-kort og batteri 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. Introduktion This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5 Sådan oplades batteriet Sådan fjernes batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Tag batteridækslet af. 2 Tag batteriet ud ved at sætte en negl ned i fordybningen. 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så symbolet vender opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 4 Tag opladeren ud ved at dreje stikket nedad. 6 Introduktion This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan tænder og slukker du telefonen Kontroller, at telefonen er opladet, og at batteriet og SIM-kortet er isat, inden du tænder telefonen. Brug opsætningsguiden til hurtigt og nemt at klargøre telefonen. Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normaltilstand fuld funktionalitet eller Flytilstand begrænset funktionalitet med netsenderne slået fra % 8 Menuen Flytilstand. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. Der skal muligvis ikke foretages flere indstillinger, hvis telefonen allerede er indstillet. Hvis du bliver bedt om at registrere telefonen hos Sony Ericsson, bliver ingen personlige data, f.eks. dit telefonnummer, overført til eller behandlet af Sony Ericsson, hvis du vælger at registrere telefonen. Introduktion This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7 Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede i standby Standby Når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet, vises netoperatørens navn på displayet. Det kaldes standbytilstand. Overf&oslaskter Ny kontakt TrackIDTM* 12 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Opkald** Organizer Alarmer Programmer Videoopkald Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Indstillinger** Generelt Lyde og alarmer Visning Opkald Profiler Ringevolumen Baggrund Hurtigkald Tid og dato Ringesignal Temaer Viderestil opkald Sprog Lydløs funktivate use. Statuslinje Nogle af ikonerne, som kan vises: Ikon Beskrivelse 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt. GSM-nettets signalstyrke. GPRS-nettets signalstyrke. Batteristatus. Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet. Mistede indgående opkald. SMS modtaget. modtaget. MMS modtaget. Talemeddelelse modtaget. Igangværende opkald. Tastaturlås aktiveret. Håndfrit udstyr tilsluttet. Kalenderpåmindelse. Påmindelse om opgave. Lydløs tilstand er aktiveret. Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, desuden kan du bruge foruddefinerede navigeringstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Rediger navigeringstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje I standby, gå til menuer ved at trykke på, og indtast derefter menuens nummer. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevist, tryk f.eks. på for femte menupunkt. Tryk på henholdsvis og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje I standby går du til en genvejsmenu eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje fra standby, og vælg en genvej } Rediger. 16 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Telefonens sprog Vælg sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. Sådan ændrer du telefonens sprog Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog fra standby. Vælg et sprog. Du kan også trykke på 8888 i standby for at vælge sprog automatisk for engelsk. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk.

5 Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode, inden eller mens du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Merefor indstillinger, når en meddelelse skrives. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk flere gange på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9TM Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan vælges indtastningssproget 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog fra standby. 2 Gå til det sprog, der skal bruges, og marker det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Indtast bogstaver på en af følgende måder (tekstinputmetoder), f.eks. når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9TM Text Input Lær din telefon at kende 17 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 2 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 3 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter på henholdsvis eller flere gange for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjes der ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at flytte markøren mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9 Text Input til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Mens der indtastes bogstaver } Mere } Skriv-indstillinger } Gæt næste ord. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere og fortsætte, når du indtaster bogstaver. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. 18 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser f.eks. mistede opkald og meddelelser. Aktivitetsmenuen vises, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Det kan også angives, at nye hændelser i stedet skal vises som pop-up-tekst, } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændelser } Pop-up. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Vælg et program, for at vende tilbage til det, eller tryk på for at afslutte det. Mine genveje tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej, og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Internet dine internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Memory Stick MicroTM (M2TM) Telefonen understøtter Memory Stick MicroTM (M2TM)-hukommelseskort, der giver mere plads i telefonen, hvor du kan gemme filer, f.eks. billeder eller musik. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Sådan isættes og fjernes et hukommelseskort Filhåndtering Brug Filhåndtering til håndtering af objekter som f.eks. billeder, videoer, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. 1 Åbn dækslet, og isæt kortet som vist. 2 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne. Du kan også flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Lær din telefon at kende 19 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til en et hukommelseskort. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Du kan ikke gemme filer, før der er fjernet indhold, hvis hele hukommelsen er fyldt. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner med ikoner, som viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på et hukommelseskort. På Memory Stick alt indhold på et hukommelseskort. I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysningerne ved at markere dem, } Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En DRM-beskyttet fil har et nøglesymbol. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere. Sådan flytter eller kopierer du filer til hukommelsen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og vælg en mappe.

6 2 Gå til en fil } Mere } Håndter fil } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter fil } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 75 Overførsel af filer via USBkablet. Sådan oprettes en undermappe 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. 20 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan vælges flere filer 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og åbn en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer } Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og åbn en mappe } Mere } Marker } Marker alle. Sådan slettes en fil eller en undermappe fra filhåndteringen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Slet. Indstillinger for hukommelseskort Kontroller hukommelsesstatus eller formater et hukommelseskort for at slette alle data. Sådan bruger du indstillingerne for hukommelseskort Vælg Menu } Filhåndtering } fanen På Memory Stick } Mere fra standby. Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, stemmestyring, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 7 Sådan tænder og slukker du telefonen. Sådan foretager du et videoopkald % 23 Videoopkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Vælg det net, der skal anvendes, eller føj et net til listen med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Opkald 21 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan vises de tilgængelige netindstillinger Vælg Menu } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet fra standby. Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt, da søgning efter net, der ikke er tilgængelige, bruger meget af batteriets strøm. Sådan skifter du net 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet } GSM/3Gnet fra standby. 2 } GSM og 3G (automatisk) eller } Kun GSM. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere for at få vist indstillinger, f.eks. Foretag videoopk % 23 Videoopkald. 3 } Afsl. opk. for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 25 Kontakter og % 28 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 29 Stemmestyring. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, indtil et +-tegn vises. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere } Foretag videoopk. Sådan kalder du et nummer op igen } Ja, hvis forbindelsen ikke oprettes, og Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal, med mindre lyden er slået fra. Sådan besvares eller afvises et opkald } Svar eller } Optaget. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. 22 Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan slår du højttaleren til eller fra under et opkald } Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Mistede opkald Når aktivitetsmenuen er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede opkald: i standby % 18 Aktivitetsmenu. Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Hvis pop-up er valg som standard: } Opkald } fanen Mistede Gå til eller for at vælge et nummer } Kald op for at kalde op. Hvis aktivitetsmenuen er valg som standard: Tryk på, og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser, og brug eller til at vælge et nummer } Kald op for at kalde op. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre fra standby. Videoopkald Få en person vist på skærmen under opkald. Før du starter Hvis du vil foretage et videoopkald, skal både du og den, du ringer op, have et abonnement, der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og I skal være Opkald 23 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig, når 3G-ikonet vises på statuslinjen. Videodemotilstand Du kan bruge de fleste videoopkaldsfunktioner uden at foretage et opkald, f.eks. hvis du vil klargøre kameraet inden du kalder op. Vælg Menu } Organizer } Videoopkald fra standby. Sådan foretages et videoopkald Hvis 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig, kan du foretage et videoopkald på følgende måder: Indtast et telefonnummer (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Mere } Foretag videoopk.

7 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og vælg den kontakt, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Mere } Foretag videoopk. Vælg Menu } Organizer } Videoopkald } Opkald... fra standby. } Kontakter for at hente et telefonnummer } Kald op, eller indtast et telefonnummer } Kald op. Sådan zoomes den udgående video ind eller ud Tryk på for at zoom ind på den udgående video, og tryk på for at zoome ud. Sådan accepterer du et indgående videoopkald } Svar. Sådan afsluttes et videoopkald, } Afsl. opk. Indstillinger for videoopkald } Mere for følgende indstillinger: Skift kamera for at skifte mellem hovedkamera og videokamera. Brug hovedkameraet til at vise modtageren et komplet billede af dine omgivelser. Stop kamera/start kamera sluk og tænd videokameraet. Der vises et alternativt billede, når det er slukket. Gem billede gem billedet, der vises i stor visning, f.eks. billedet af den, der kalder op. Kamera indstillinger Lysstyrke juster det udgående billedes niveau. Aktiv. nattilstand bruges, når lysforholdene er dårlige. Denne indstilling påvirker udgående video. 24 Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lyd indstillinger under et videoopkald Slå højttaler fra/slå højttaler til indkommende lyd. Slå mikrofon fra/mikrofon til mikrofon fra eller til. Overfør lyd til og fra håndfrit Bluetooth udstyr. Layout indstillinger Skift billede vis ind- eller udgående video i fuld størrelse. Skjul det lille bill./vis lille billede. Spejlvend billede vis udgående kamerabillede. Indstillinger når der svares Svartilstand slå videokameraet til eller fra. Alternativt bill. vælg et billede, som modtageren skal se, når kameraet er slukket. Lydindstillinger vælg, om mikrofon, højttaler eller begge skal være slået til eller fra. Videokvalitet vælg billedkvalitet for videoopkald. Ændringerne træder ikke i kraft under et igangværende opkald. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIMkontakter der som standard skal vises. Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger fra standby for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, får dine kontakter vist oplysninger afhængigt af SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter fra standby. 2 } Kontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Kontakter Du kan gemme dine kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på et SIMkort. Følgende er tilgængelige: Opkald 25 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj fra standby, hvis Kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt for at indtaste symboler 6 } Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM fra standby, og vælg Til. Sådan slettes en kontakt. 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og gå til en kontakt. 2 Tryk på og vælg Ja. Sådan slettes alle telefonens kontakter Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja fra standby. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. 26 SIM-kontakter Gem kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj, hvis SIM-kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK og vælg et nummer. Tilføj flere oplysninger, hvis de findes } Gem. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm. status fra standby. Brug af kontakter Kontakter kan bruges på mange måder. Nedenfor kan du se, hvordan du: Kalder op til telefon- og SIMkontakter. Sender telefonens kontakter til en anden enhed. kopierer kontakter til telefonen og SIM-kortet. Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Føjer et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Redigere kontakter. Synkroniserer dine kontakter. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i kontakten. 2 Når kontakten er fremhævet, trykker du på eller for at vælge et nummer } Kald op eller } Mere } Foretag videoopk. Sådan kaldes der op til en SIMkontakt Hvis SIM-kontakter er standard: Vælg Menu } Kontakter fra standby, og } Kald op eller } Mere } Foretag videoopk når kontakten er markeret. Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter, hvis Kontakter er valgt som standard, og vælg kontakten } Kald op eller } Mere } Foretag videoopk. Sådan sendes en kontakt Vælg Menu } Kontakter fra standby, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. fra standby, og vælg en overførselsmetode. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort fra standby. 2 Vælg et af alternativerne. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM fra standby.

8 2 Vælg et af alternativerne. Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og vælg kontakten } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal } Tilføj. 3 Vælg en indstilling og et objekt } Gem. Opkald 27 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og vælg kontakten } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, vælg feltet, der skal redigeres, og } Rediger. 3 Rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 Hvis SIMkontakter er standard: Vælg Menu } Kontakter fra standby, og vælg det navn og nummer, du vil redigere. Hvis telefonkontakter er standard: Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIMkontakter fra standby, og vælg det navn og nummer, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger kontakt, og rediger navnet og nummeret. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til M.S. eller Gendan fra M.S. fra standby. Sådan vælges sorteringsrækkefølge for kontakter Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge fra standby. Opkaldsliste Oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Vælg Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, der skal kaldes op, } Kald op eller } Mere } Foretag videoopk. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Vælg Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Synkronisering af kontakter Du kan synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Der er flere oplysninger under % 71 Synkronisering. 28 Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan slettes opkaldslisten Vælg Opkald } fanen Alle } Mere } Slet alle. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Kontakt netoperatøren vedrørende dit nummer til talemeddelelsestjenesten eller for at få flere oplysninger. Hurtigopkald med billeder Gem numre på position 19 i telefonen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Hurtigopkald afhænger af din standardkontakter % 25 Standardkontakt, du kan f.eks. foretage hurtigopkald til numre gemt på SIM-kortet. Hvis du føjer kontakter med billeder til positionerne for hurtigopkald, vises kontaktbillederne % 27 Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt. Sådan redigerer du hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Hurtigkald fra standby. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Mere } Erstat. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby } Kald op. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. } Ja, og indtast nummeret, hvis du ikke har indtastet et nummer på talemeddelelsestjenesten. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Vælg Menu } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddelelsesnr. fra standby. Stemmestyring Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette stemmekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige deres navn. Aktivere stemmestyring ved at sige et "magisk ord". Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Opkald 29 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Inden et taleopkald Aktiver taleopkaldsfunktionen og optag dine stemmekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en stemmekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando fra standby, og vælg en kontakt. Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje stemmekommandoen til. Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil". Der vises en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. Hvis optagelyden er i orden } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en stemmekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Navnet på den, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slår du navnet på den, der kalder op, til eller fra Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Afspil opkaldernavn fra standby. 1 Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth headsets eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretages et opkald 1 Tryk på og hold en af volumentasterne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil". Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretager du et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed, og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth headset'ene fra standby Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Det magiske ord Optag og brug en stemmekommando som magisk ord for at aktivere stemmestyring uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale Sådan aktiverer og optager du det magiske ord Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Magisk ord } Aktiver fra standby. Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at optage et nyt magisk ord. Der vises en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha.

9 stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. 5 6 Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Talesvar } Aktiver fra standby. Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. Der vises instruktioner } Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Optaget" eller et andet ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. Der vises en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. stemmekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: "Svar" for at modtage opkaldet. "Optaget" for at afvise det. Sådan redigeres stemmekommandoer 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt, og gå til den relevante fane. Opkald 31 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan optages en stemmekommando igen 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opkald } Rediger navne fra standby. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. % 34 Begrænsning af opkald. Sådan aktiverer du viderestilling af opkald 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald fra standby. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast det telefonnummer, dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde en kontakt } Vælg. Sådan deaktiverer du viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter fra standby. Telefonen har følgende indstillinger: Viderestil altid alle opkald. Hvis optaget hvis der allerede er et opkald i gang. Ingen kontakt hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde. Intet svar hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum. 32 Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Mere } Kald op. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes, operatørafhængigt. } Afsl. opk. og } Ja, og hent det parkerede opkald. } Afsl. opk. og } Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferenceopkaldet og tilføje op til fem deltagere, eller foretage yderligere et opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du vil føje til konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for at tilføje flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud } Mere } Afbryd deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferencen. Opkald 33 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan starter du en privat samtale 1 } Mere } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Hvis en indstilling for viderestilling Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj fra standby. Vælg en kontakt eller } Grupper % 36 Grupper. Sådan accepterer du alle opkald Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle der kalder op fra standby. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald fra standby. Vælg linje 1 eller 2. Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger } fanen Visning } Rediger linjenavne. Vælg den linje, der skal redigeres. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre fra standby, og vælg en af indstillingerne 34 Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående alle udgående opkald. Udgående int.

10 alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående alle indgående opkald. Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet % 21 Net. Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald fra standby. Vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, har du muligvis ikke tilladelse til at få vist eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkald til bestemte numre 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre fra standby, og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre } Faste numre } Nyt nummer fra standby. Faste numre Med funktionen Faste numre kan du foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Opkald 35 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan kontrollerer du opkaldstiden Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Tid og pris } Opkaldstimere fra standby. skal gemmes under, eller opret en ny kontakt, som nummeret skal gemmes under. Sådan vises eller skjules eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillader du, at eget nummer vises eller skjules 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. fra standby. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge banktjenesterne eller betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Sådan bruger du tonesignaler Tryk på, eller for at sende toner. } Mere } Deaktiver toner eller Slå toner til til at slå toner til eller fra under et opkald. Tryk på for rydde skærmen, efter et opkald. Notesblok Brug skærmen som notesblok, hvor du kan indtaste et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det under kontakter. Sådan kalder ud op eller gemmer fra notesblokken } Kald op for at kalde nummeret op, eller } Mere } Gem nummer og vælg en kontakt, som nummeret 36 Grupper Du kan oprette en gruppe numre og -adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt % 37 Meddelelser. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald, % 34 Accept af opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj fra standby. Opkald This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. 3 } Tilføj for at finde og vælge en kontakts nummer eller -adresse. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre eller -adresser. } Udført. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Visitkort Du kan tilføje dit eget visitkort som en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort fra standby, og føj oplysninger til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort fra standby, og vælg en overførselsmetode. Tekstmeddelelser (SMS) SMS'er kan også indeholde enkle billeder, lydeffekter, animation og melodier. Du kan også oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Før du starter Du modtager nummeret til dit servicecenter fra din tjenesteudbyder, og som regel gemmes det på SIMkortet. I modsat fald kan du selv indtaste nummeret. Meddelelser 37 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter fra standby. Hvis nummeret på servicecentret er gemt på SIMkortet, vises det på listen. 2 } Rediger } Nyt servicecenter, og indtast nummeret, inkl. det internationale "+"-symbol og lande/områdekoden } Gem, hvis der ikke er noget nummer på listen. Afsendelse af SMS'er Oplysninger om indtastning af bogstaver % 17 Indtastning af bogstaver. Visse sprogspecifikke tegn bruger mere plads. På visse sprog kan du deaktivere Nationale tegn for at spare plads. fra Kontakter, eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere } Send. Hvis du vil sende en meddelelse til en -adresse, skal du angive nummeret på en -gateway, } Meddelelser } Indstillinger } SMS } -gateway. Du kan få nummeret oplyst hos din tjenesteudbyder. Sådan kopieres og indsættes tekst i en meddelelse 1 } Mere } Kopier og indsæt, mens du skriver meddelelsen. 2 } Kopier alteller } Marker og kopier, og brug navigeringstasten til at rulle og markere tekst med i meddelelsen. 3 } Mere } Kopier og indsæt } Sæt ind. Sådan indsætter du et objekt i en SMS 1 } Mere } Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt, f. eks. et billede. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS, mens du skriver meddelelsen, og fortsæt oprettelsen af en MMS, % 41 Billedmeddelelser (MMS). Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS. fra standby. 2 Skriv din meddelelse } Fortsæt. (Du kan gemme en meddelelse til senere i Kladder ved at trykke på } Gem meddelelse).

11 Powered by TCPDF ( 3 } Indtast telefonnr. og indtast et nummer, eller } Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe 38 Meddelelser This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Modtagelse af SMS'er Hvis du modtager en SMS, vises den i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse SMS'en. } Ja for at læse meddelelsen eller } Nej for at læse den senere. } Mere, når du har læst SMS'en for at få vist indstillinger, eller tryk på for at lukke meddelelsen. Opkald til et nummer i en SMS Marker det telefonnummer, der vises i meddelelsen, } Kald op. Lagring og sletning af SMS'er SMS'er, du har modtaget, gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, skal du slette meddelelser eller flytte dem til SIM-kortet, før du kan modtage nye meddelelser. Meddelelser, der er gemt på SIM-kortet, bliver der, indtil de slettes. Sådan gemmes en meddelelse 1 Vælg Menu } Meddelelser } Indbakke fra standby, og vælg den meddelelse, du vil gemme. 2 } Mere } Gem meddelelse. 3 } Gemte meddelelser for at gemme på SIM-kortet, eller } Skabeloner for at gemme meddelelsen som en skabelon i telefonen. Sådan gemmes et objekt i en SMS 1 Marker telefonnummeret, billedet eller web-adressen, du vil gemme, mens du læser meddelelsen, } Mere. 2 } Anvend (det telefonnummer, du har valgt, vises) } Gem nummer for at gemme telefonnummeret eller } Gem billede for at gemme et billede eller } Anvend (det bogmærke, du har valgt, vises) } Gem bogmærke for at gemme et bogmærke. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu } Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Marker den meddelelse, du vil slette, og tryk på. Sådan gemmer eller sletter du flere meddelelser 1 Vælg Menu } Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Vælg en meddelelse } Mere } Slet alle medd. for at slette alle meddelelser i mappen, eller } Marker flere gå til meddelelser og marker dem ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Meddelelser 39 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 } Mere } Gem meddelelser for at gemme meddelelser eller } Slet meddelelser for at slette meddelelser. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Modtageren modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse samtidigt. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Sådan tilføjes en skabelon 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon } Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst } OK. 3 Skriv en titel } OK. Sådan brugs en skabelon 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skabeloner fra standby, vælg en skabelon } Anvend } SMS. 2 Tilføj tekst, eller } Fortsæt, og vælg en modtager, som meddelelsen skal sendes til. Meddelelsesindstillinger Vælg en standardværdi for flere meddelelsesindstillinger, eller vælg indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælges standardindstillinger for en SMS Vælg Menu } Meddelelser } Indstillinger } SMS fra standby, og vælg de indstillinger, der skal ændres. Sådan slår du lange meddelelser til Vælg Menu } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. medd.længde } Maks. tilgæng. fra standby. Skabeloner til SMS'er Du kan tilføje en skabelon eller gemme en meddelelse som en skabelon i telefonen % 39 Sådan gemmes en meddelelse. 40 Meddelelser This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan angives indstillinger for en specifik meddelelse 1 } Mere } Avanceret, når meddelelsen er oprettet, og modtageren er valgt. 2 Vælg en indstilling, du vil ændre, } Rediger, og vælg en ny indstilling } Udført. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse Vælg Menu } Meddelelser } Sendte medd. fra standby, og vælg en overførselsmetode } Vis } Mere } Vis status. Inden du sender en MMS, kan du kontrollere, at meddelelsesserverens adresse og internetprofilen er angivet, ved at vælge Menu } Meddelelser } Indstillinger } MMS } MMS-profil fra standby og vælge en profil. } Mere } Rediger } Meddelelsesserver og } Mere } Rediger } Internetprofil. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skriv ny } MMS fra standby. Gå til for at bruge indstillingerne på værktøjslinjen. Gå til eller for at vælge en indstilling. 2 } Mere } Fortsæt, når du er klar til at sende. 3 } Indtast adr. eller } Indtast telefonnr. eller } Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe i Kontakter eller vælge blandt de senest anvendte modtagere } Send. Du kan bruge kopierings- og indsættelsesfunktionen, når du skriver og redigerer MMS'er % 38 Sådan kopieres og indsættes tekst i en meddelelse. Billedmeddelelser (MMS) MMS'er kan indeholde tekst, billeder, kamerabilleder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Før du starter Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS. Du kan også modtage alle indstillingerne i en MMS automatisk fra netoperatøren eller hente dem på hvis der ikke findes en internetprofil eller meddelelsesserver. Meddelelser 41 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sådan vælges standardindstillinger for en MMS Vælg Menu } Meddelelser } Indstillinger } MMS fra standby, og vælg de indstillinger, der skal ændres. Yderligere indstillinger for afsendelse Bed om at få kvittering for, at meddelelsen er læst eller modtaget, og tildel en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælger du yderligere indstillinger for afsendelse 1 } Mere, når meddelelsen er oprettet, og modtageren er valgt. 2 } Tilføj modtager for at tilføje yderligere en modtager eller } Rediger modt. for at redigere og tilføje modtagere. } Rediger emne for at ændre meddelelsens emne eller } Avanceret få vist yderligere sendeindstillinger. Modtagelse af MMS'er Vælg, hvordan MMS'er skal overføres, og hvordan objekter, du modtager i MMS'er, skal gemmes.

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K810I http://da.yourpdfguides.com/dref/819364

Din brugermanual SONY ERICSSON K810I http://da.yourpdfguides.com/dref/819364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 5 Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere