NR. 1 - FEB ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG"

Transkript

1 NR. 1 - FEB ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang. Læs mere om: Fra Ældrerådet 2 Ældre Sagen 2 Prisvindende ildsjæl 3 Ingen skal dø alene i Roskilde 3 Frivillige vågere søges 3 Ældrerådet Finanslovmillioner til demens 4 Vi vil knokle for de ældre 5 Ny ældrechef i Roskilde Kommune 5 Hjælp dig selv på nettet - og få hjælp 6 Quiz 6 Handymænd klarede 33 rolatorer 7 Aktiviteter 7 & 8 Musicon er også for seniorer Den nye, kreative bydel i Roskilde er ikke kun for de unge og smarte. Hal 1 er ved at udvikle sig til hjemsted for åbne værksteder, og seniorer har indviet hallen med et snedkerværksted. Den kæmpestore Hal 1 på Musicon-grunden er så småt ved at være udfaset som depot for Roskilde Festival og har taget de første skridt til at blive hjemstedet for åbne værksteder. På sigt skal de kvm. summe af folk, der arbejder med tekstil, keramik, it og meget andet. Et af Hal 1 s første værksteder er blevet startet af aktive seniorer, der mødes om træ- og snedkerarbejde. Her bruger Henning Smidt, pensioneret snedkermester og passioneret bådbygger, en del tid, og han har bl.a. været med til at lave en jolle i de rå rammer på Musicon. KONEN SENDTE HAM AFSTED Startskuddet for Henning var en opfordring fra hustruen om at komme ud af de vante rammer og møde nye mennesker. Det bragte ham bl.a. til Herreværelset i Ældre Sagen, og da man her talte om hans fortid med eget værft og bådbyggeri, blev han opmærksom på muligheden for at kunne gøre det, han holder så meget af, i fællesskab med andre. I dag bruger han 8-10 timer om ugen på værkstedet i Musicon. - I dag har jeg lige købt en snedkerimaskine, der skal herud og stå, og næste projekt er at istandsætte en 20 fods sejlbåd, som var blevet efterladt i Roskilde havn, og som vi har nu har fået. Den skal klargøres, og det skal skoleelever fra KLUB UNG Midtbyen være med til jeg har haft meget med ungdommen at gøre, det skal nok blive godt, fortæller Henning Smidt. FIKS DIT EGET HJÆLPEMIDDEL - De åbne værksteder i Hal 1 er for alle, der kan noget med deres hænder eller gerne vil lære det. Her kan den ældre generation arbejde med alverdens ting og måske videregive interesse og færdigheder til den yngre generation. Vi vil rigtig gerne lave rammerne for det, men det løfter sig først, når folk begynder at bruge det, fortæller Esben Danielsen og suppleres af projektleder Jesper Holck: - Vi har også planer om et hjælpemiddelværksted, hvor man kan reparere eller pynte på sine egne hjælpemidler, og hvor man kan komme og lære af og få hjælp af andre. Vi mærker et behov for også fra yngre handicappede at man kan fikse sit hjælpemiddel, uden at skulle aflevere det til en ergoterapeut for at få lavet noget ganske simpelt. Det kan være, at der skal et bedre håndtag på stokken, eller at der skal monteres en mobiltelefonholder på rollatoren. Mens flere af de andre ideer og værksteder endnu er på idéplanet, så er Henning Smidt og hans ligesindede i snedkerværkstedet i fuld gang, og de mangler bare at få overfladebehandlet jollen, så er den klar til at komme i vandet. Og så er det straks videre med nye bådprojekter i værkstedet for Henning. - At arbejde med både er som en sygdom den slipper man ikke bare af med, som han konstaterer med et smil. Snedkerværkstedet er ofte bemandet mandage og torsdage til kl. 15. Men hvis man vil være sikker på, at der er nogen til stede, eller man vil høre mere om værkstederne, kan man kontakte Jesper Holck på telefon eller roskilde-festival.dk.

2 Fra Ældrerådet Af Kirsten Feld, formand for Ældrerådet Vi er allerede halvvejs inde i første kvartal af 2014, og det nye ældreråd er kommet i arbejdstøjet. Ældrerådet har konstitueret sig med Kirsten Feld som formand, næstformand Ole Nyholm-Pedersen og kasserer Erik Strand. Efter at årsberetning 2013 er blevet behandlet i det gamle såvel som det nye ældreråd, er den sendt til byrådet. Du kan læse den på Roskilde Kommunes hjemmeside. Ældrerådet skal relatere sig til et nyt byråd med en ny udvalgsstruktur. Ældrerådets vigtigste kontakt bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget, men også andre udvalg har sager, der har stor betydning for ældre borgere og dermed for Ældrerådet. Vigtige udfordringer i de kommende år, hvor Ældrerådet involveres, bliver umiddelbart: At følge udviklingen af det igangværende kulturskift på ældreområdet og den betydning hjemmehjælpskommissionens anbefalinger har på forløbet. Implementeringen af de øgede midler til ældreområdet fra Finansloven. Sikring af, at der ikke er ældre borgere, der bliver ladt i stikken ved gennemførelsen af digitaliseringen. Fortsat udvikling af busplanen og af planer for de regionale busser. Allerede i januarmødet havde Ældrerådet anvendelsen af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven 2014 på bordet. Der var forslag om tre indsatser, som kort fortalt handler om: 1. En styrket rehabiliteringsindsats med bl.a. et flerfagligt akutteam, hvor hensigten er en øget og målrettet indsats for borgere i eget hjem efter sygehusophold. 2. En styrket træningsindsats, samt hjælp til selvhjælp, som inkluderer mere træning for borgere på plejehjem og borgere, der er i målgruppen for vedligeholdelsestræning eller er visiteret til daghjem. 3. En styrket demensindsats, som specielt fokuserer på et kvalitetsløft for borgere i eget hjem, bl.a. med udvikling af pårørendetilbud i samarbejde med patientforeningerne, kompetenceløft af medarbejderne, samt udvikling og styrkelse af dagtilbud for målgruppen. Ældrerådet støtter, at midlerne anvendes indenfor rehabilitering, træning og demens. For alle tre indsatsområder gælder at udvikling af nye indsatser bør følges af kompetenceudvikling af medarbejderne. Når indsatserne er godkendt og pengene forhåbentlig er frigivet, forventer Ældrerådet at få de konkrete forslag til høring. Ældrerådet har besluttet at fortsætte traditionen med at invitere borgerne til cafémøde i løbet af foråret, hvor der bliver lejlighed til en debat om aktuelle ældrepolitiske emner. Det bliver om eftermiddagen torsdag den 8. maj på Roskilde Rådhus. I næste nummer af 60 PLUS kan I læse mere om programmet, men reserver dagen allerede nu. Redaktion 60 PLUS modtager meget gerne indlæg om aktiviteter i Roskilde kommunes ældreklubber og klubber med relevante aktiviteter for ældre. Vi modtager også gerne indlæg og idéer fra læserne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller afvise indlæg, ligesom den begrænsede plads kan betyde, at der ikke bliver plads til alt det stof, vi modtager. Skriv kortfattet og meget gerne på mail. Skriv altid i et format, der er redigérbart for produktionen - altså ikke en PDF fil men f.eks. en Word fil. Rejser et indlæg kritik, der retter sig mod en bestemt organisation, institution, forening eller andet, vil redaktionen så vidt muligt indhente et svar herfra, og bringe det i samme udgave af 60 PLUS. Send dit indlæg til: Ved oplysning om planlagte aktiviteter nævnes de, der ligger fra bladets udgivelse frem til næste udgivelse. Husk at medtage kontaktinformationer og tilmeldingsfrister. KOMMENDE UDGIVELSE Næste udgave af 60 PLUS kommer den 30. april 2014 med deadline den 17. marts PLUS SOM LYDAVIS Roskilde Bibliotek indtaler hver uge en lydavis for blinde, svagtseende og andre handicappede. Er du interesseret, så kontakt Jana Drejer på Roskilde Bibliotek. Redaktionen af bladet 60 PLUS består af ældrerådsmedlemmerne: Ann Marie Cordua, Dorthe Friis, Mariann Mehder og Michael Dyre Ousted. Sekretariatsfunktionen varetages af Steen Taageby Petersen. Tlf Ældrerådet Ældrerådet afholder deres møder på Rådhuset. Post, der ikke sendes direkte til Ældrerådets formand, skal derfor sendes til: Roskilde Kommune, Sekretariatet, Velfærd, Postboks 100, 4000 Roskilde. Velkommen til foredrag med overlæge Karsten Ellemann, neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Han fortæller om APOPLEKSI, HJERNEBLØDNINGER OG BLODPROPPER I HJERNEN Hvilke advarselssignaler er der? Kan det forebygges? Hvilke symptomer er der? Hvilke behandlingsmuligheder findes der? TIRSDAG DEN 11. MARTS 2014 KL I AUDITORIET, BYGNING 24 PÅ ROSKILDE SYGEHUS ALLE ER VELKOMNE Navn adresse Telefon Kirsten Feld, formand Ole Nyholm-Pedersen, næstformand Erik Strand, kasserer Ann Marie Cordua Anne-Marie Kristensen Dorthe Friis Eva Hansen Fritz Voss JakobThielsen Jens T. Larsen Mariann Mehder Marie Jørgensen Michael Dure Ousted

3 Prisvindende ildsjæl Nogle ældre bruger det meste af deres tid på at være aktive og lave frivilligt arbejde. En af dem er 77-årige Birte Mørkeberg, der til hendes egen store overraskelse - fik en pris af Nordea på Sundhedsdagen 2013 for sin indsats. Vi spurgte hende, hvorfor hun er så aktiv, og hvor engagementet kommer fra. Hvornår startede dit frivillige arbejde? Et års tid år efter, at jeg var stoppet på mit arbejde som omsorgskonsulent i Gundsø Kommune, blev jeg valgt ind i Ældrerådet og var med i 12 år. Det var skønt at kunne være talerør for pensionisterne, ikke mindst dem, der bor herude (Jyllinge, red.). Hvilket frivilligt arbejde er du involveret i? Jeg er med som frivillig i Gundsø Teater- og Musikforening, hvor jeg tidligere har siddet i bestyrelsen i 12 år, og jeg er aktiv i vores indkøbsbus og med i Hellig Kors Kirkens venner. Og så er jeg aktiv i Kastanjehavens venner, som jeg var med til at starte i 2012, og hvor jeg sidder som formand. Du fik Nordeas pris for dit engagement i Kastanjehavens venner hvad laver I der? Alle torsdage eftermiddage står vi frivillige for en hyggeeftermiddag på plejecentret. Nogle gange er der oplæg eller optræden ved lokale musikere, andre gange taler vi om gamle dage eller vores børnebørn. Desuden holder vi en årlig fest for beboerne og kommer generelt forbi, hvis vi alligevel er i nærheden og har en halv time i overskud. Vi er så heldige, at vi får frivilligmidler, og derfor kan vi også lave enkelte ture ud af huset for beboerne og invitere hospitalsklovnen Liva på besøg. Hun gør det helt fantastisk, ikke mindst for de demente beboere. Vi føler og får at vide at vi gør en stor forskel på Kastanjehaven. Jeg har altid tænkt, at det værste ville være at komme på plejehjem, men jeg har ændret mening. Der sker meget på et plejehjem i dag, og de ældre virker glade og tilfredse. Hvor får du dit store engagement fra? Fra jeg var barn, har jeg haft et stort omsorgsgen og ville gerne være sygeplejerske. Det blev jeg dog ikke, men har arbejdet med ældre i mange år i Gundsø Kommune. Det er altid en glæde for mig at være beskæftiget med mennesker. Når man gør noget, får man så meget igen. Og når folk spørger hvorfor jeg dog gider, så tænker jeg, at andre forhåbentlig en dag vil gøre det samme for mig. Min mand og jeg er heldige med et fantastisk helbred så jeg bliver ved så længe, jeg kan. Ingen skal dø alene i Roskilde Lokal Røde Kors vågetjeneste vil sørge for, at ingen behøver at dø alene. Inger Hansen oplevede, at vågetjenesten var guld værd i den sidste tid, hvor hendes 88-årige mor var døende på plejehjem. Efter et langt og godt liv blev Inger Hansens mor ramt af en blodprop i hjernen, blev lam i den ene side og kom på Kristiansminde Plejecenter. Efter at have afslået livsforlængende behandling, var livet ved at rinde ud for Inger Hansens mor i foråret Min søster og jeg var hele tiden hos min mor i den sidste måned, hvor hun var døende. Børnebørnene kom også. Men det blev efterhånden meget hårdt at være der hele tiden. Vi var kørt ned af for lidt søvn. Så da plejecentret fortalte om vågetjenesten, tøvede vi ikke med at kontakte dem. Et par gange kom der nogle utroligt behagelige mennesker, der på skift sad ved vores mor om natten, så vi selv kunne få sovet. Om natten på plejecentret, er der én medarbejder på vagt, så der kan jo nemt opstå travlhed, og vi ville ikke have, at vores mor skulle ligge alene. Så det var guld værd for os at blive aflastet og en stor lettelse, fortæller 68-årige Inger Hansen. GØR TYDELIG FORSKEL Den lokale Røde Kors vågetjeneste er startet igen i 2013 efter en pause og kan i dag kaldes ud af plejecentre og hjemmeplejen til aflastning af pårørende i den sidste tid, så den døende ikke skal ligge alene. 20 frivillige mellem 40 og 75 år udgør vågetjenesten, og aktivitetsleder Lotte Bundgaard har også selv været ude at våge flere gange. - Det betyder meget, at man har en ved sin side, når man er døende, og det er hårdt som pårørende at våge, så vi kan hjælpe i den sidste tid. Vi hører fra plejepersonalet, at de ser tydelig forskel på om den døende ligger alene, eller ved om de har en ved deres side det er tydeligt at se, at vi giver en tryghed. Vi kan gøre en forskel på et meget betydningsfuldt tidspunkt i folks liv, og der er intet skræmmende ved det. Tværtimod er det meget fredfyldt, og så er det rigtig dejligt at kunne gøre en forskel blot ved at være til stede, fortæller Lotte Bundgaard. Frivillige vågere søges Vil du hjælpe med at våge ved mennesker, der er ved at forlade livet, så søger Røde Kors Roskilde frivillige til vågetjenesten. Ikke mindst frivillige, som har lyst til og mulighed for at våge om natten, hvor der er mest efterspørgsel. Kontakt Røde Kors på tlf for mere information. Aktivitetslederne Lotte Bundgaard (t.v.) og Hanne Andersen fra Røde Kors Roskilde står bag den lokale vågetjeneste. 3

4 Ældrerådet i perioden Som bekendt var der valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune den 19. november Alle kommuner skal oprette et ældreråd, og rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet. I Roskilde Kommune består Ældrerådet af 13 personer. På denne side kan du se medlemmerne i det nye Ældreråd og på side 2 kan du i hvert nummer af 60 PLUS finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer. På kan du følge med i Ældrerådets arbejde og bl.a. læse referater fra møderne. Kirsten Feld, 79 år, Roskilde Formand Ole Nyholm- Pedersen, 72 år, Svogerslev Næstformand samt Teknik og Miljøgruppen Ann Marie Cordua, 69 år, Ågerup Kultur- og Idrætsgruppen samt Redaktionsgruppen Anne Marie Kristensen, 64 år, Jyllinge Teknik og Miljøgruppen Dorthe Friis, 62 år, Roskilde Sundheds- og Socialgruppen samt Redaktionsgruppen Erik Strand, 66 år, Jyllinge Kaserer samt medlem af Kultur- og Idrætsgruppen Eva Hansen, 64 år, Himmelev Fritz Voss, 77 år, Roskilde Jakob Thielsen, 76 år, Roskilde Jens T. Larsen, 68 år, Roskilde Teknik og Miljøgruppen Kultur- og Idrætsgruppen Sundheds- og Socialgruppen Teknik og Miljøgruppen Mariann Mehder, 65 år, Himmelev Sundheds- og Socialgruppen samt Redaktionsgruppen Marie Jørgensen, 69 år, Gadstrup Sundheds- og Socialgruppen Michael Dyre Ousted, 66 år, Jyllinge Kultur- og Idrætsgruppen samt Redaktionsgruppen Finanslovsmillioner til demens og rehabilitering Roskildes Sundheds- og Omsorgsudvalg vil bruge 14,3 mio. til at styrke demensområdet, rehabilitering og træning. Pengene kommer fra en samlet pulje på 1 mia. kr., som partierne bag finansloven har afsat til at styrke indsatsen for de ældre i landets kommuner. Roskilde Kommune skal som andre kommuner søge om pengene hos Socialministeriet. - Med pengene fra finanslovens pulje kan vi give ældreområdet et løft, som især de svageste ældre vil få gavn og glæde af. Vi skal hjælpe borgerne til, at de kan klare så meget som muligt selv, hvis de får den nødvendige og rigtige træning og rehabilitering. Det er hjælp til selvhjælp. Samtidig skal vi tage godt hånd om dem på områder, hvor de ikke kan klare sig selv. Og vi skal tage særlig hånd om de demente, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (A). Der er betingelser knyttet til de ekstra penge. Det skal fremgå af kommunens ansøgning, at indsatserne ligger ud over det, kommunen i forvejen har afsat penge til i budgettet på ældreområdet. Og ministeriet vil følge op på, at pengene rent faktisk bliver brugt til det, som beskrives i ansøgningen. Kommunens ansøgning ligger helt i tråd med de nationale anbefalinger fra blandt andet Hjemmehjælpskommissionen. For det første skal rehabiliteringen styrkes, bl.a. med et akutteam, der kan rykke ud til borgerne i deres eget hjem efter de har været indlagt på sygehuset. For det andet skal der mere træning og hjælp til selvhjælp til borgere på plejehjem, til borgere, der kan få træning til at vedligeholde deres færdigheder og borgere, der er visiteret til daghjem. Og for det tredje et kvalitetsløft i hjælpen til demente, som bor i eget hjem. Det kan fx ske ved at udvikle tilbud til pårørende i samarbejde med patientforeninger. 4

5 Vi vil knokle for de ældre Formand for det nye Sundheds- og Omsorgsudvalg Morten Gjerskov (A) vil arbejde på at løfte Roskildes ældreområde yderligere. Som tidligere formand for Socialudvalget er Morten Gjerskov dybt inde i Roskildes lokalpolitik, men som nyvalgt formand for kommunens Sundhedsog Omsorgsudvalg, får socialdemokraten nu for første gang også ansvaret for ældreområdet. Det skræmmer ham ikke. - Vores udvalg skal holde fokus på ældreområdet og få det til at fungere. For nogle år tilbage var der problemer på området, men skuden blev vendt, og i dag fungerer rigtig mange ting virkelig godt i Roskilde Kommune i forhold til ældre. Og vi skal gøre det endnu bedre, lyder det fra Morten Gjerskov. Der bliver som udgangspunkt ikke flere penge at gøre godt med, til gengæld bliver der stadig flere ældre. Det er en udfordring, Morten Gjerskov er klar til at tage op med fokus på hjælp til selvhjælp og rehabilitering. NYT MADUDBUD - Vi skal bruge pengene rigtigt, så der er varme hænder til de ældre, der måtte få brug for det. Derfor er det et stort fokus, at vi sikrer os, at pengene bruges fornuftigt. Vi vil bl.a. lave et nyt udbud for leverandører af mad til vores ældre. Der er mange små leverandører på markedet og færre ældre vælger at få mad fra de to offentlige køkkener, vi har i Roskilde. Derfor giver det god mening at lave et nyt udbud og satse på at få et par enkelte leverandører, der vægter kvalitet højt, og som kan gøre det til en god pris fordi, de skal levere til flere ældre end leverandørerne gør i dag, giver udvalgsformanden som eksempel på, at man gerne vil optimere til gavn for de ældre. EKSTRA DEMENSINDSATS OG STYR- KET REHABILITERING Byrådet har i indeværende budgetår afsat to millioner kroner til en styrket demensindsats, og her er Morten Gjerskovs fokus forebyggelse og samarbejde med pårørende og patientforening. Regeringen har afsat en pulje på milliard kroner, som skal bruges af danske kommuner på ældreområdet. Det betyder, at der formentlig lander 14 millioner kroner i Roskildes kommunekasse, og disse penge skal bl.a. også bruges på at gøre noget på demens-området. - På det første udvalgsmøde besluttede vi os for at ville gøre en ekstra indsats for demente. Der kommer flere og flere demente, og vi skal blive dygtigere til at håndtere demente og ikke mindst støtte de pårørende, som er meget hårdt ramte også, siger Morten Gjerskov. UDE GODT, HJEMME BEDST Også overgangen fra sygehusindlæggelse og tilbage til eget hjem har den nye formands opmærksomhed. Her vil udvalget også sætte ind. - Vi vil spørge os selv, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i forhold til at få ældre bedst muligt hjem og i gang igen efter en indlæggelse. Vi ved, at nogle vil have gavn af at komme hurtigt hjem fra sygehuset og få den nødvendige pleje og genoptræning hjemme i vante omgivelser det skal vi se nærmere på, lyder det afsluttende fra Morten Gjerskov. Ny ældrechef i Roskilde Kommune Roskilde Kommune har ansat Mette Olander som ny ældrechef. Mette Olander er kandidat i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som chef for Gribskov Kommunes ældrepleje. Hun er 48 år og bor sammen med sin mand og to børn på 12 og 18 år i Lyngby. Mette Olander afløser Laila Hirschsprung, der har ønsket at overgå til en konsulentfunktion, inden hun går på pension. - Med Mette Olander har vi fundet den rigtige til at tage over efter Lailas store indsats gennem mange år. Mette er både fagligt og ledelsesmæssigt godt rustet til at håndtere de udfordringer, der ligger foran os i de kommende år på ældreområdet, siger velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt. Mette Olander er ansat fra 1. januar

6 Hjælp dig selv på nettet - og få hjælp lignende tilbud, som skal sikre, at så mange som muligt er klar til den digitale fremtid. Bl.a. skal alle borgere kunne modtage post digitalt fra det offentlige fra den 1. november Det betyder, at vi alle skal have en digital postkasse til at modtage post fra kommunen og andre offentlige myndigheder. Du kan oprette en digital postkasse på og du skal bruge din NemId. Hvis du på trods af hjælp og vejledning fra kommunen og andre offentlige myndigheder ikke kan bruge din digitale postkasse, så kan du give andre fx et familiemedlem læseadgang, eller du kan blive fritaget for at modtage posten digitalt. Du kan blive fritaget, hvis du fx lider af demens, er udviklingshæmmet eller ikke har adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. En fritagelse varer som hovedregel to år. Du kan søge om fritagelse fra den 1. marts På det tidspunkt vil du kunne søge om fritagelsen ved at henvende dig til kommunens borgerservice. Roskilde Kommune vil informere grundigt om reglerne for fritagelse i både dagspressen og på hjemmesiden, og her i 60PLUS vil vi også fortælle nærmere om emnet i de kommende numre. De fleste kender nok til at være gået i stå når man skal bruge en af de digitale selvbetjeningsløsninger på nettet. I disse tilfælde har Borgerservice i Roskilde Kommune en unik service: Ring på telefon og tal med en medarbejder fra Borgerservice. De kan enten henvise dig til en af de dygtige borgervejledere, som kan hjælpe dig via telefonen. Eller de kan bestille tid for dig til en personlig samtale og vejledning. Foruden kommunen er der også mulighed for at få digital hjælp en række andre steder. På Roskilde Bibliotek kan du deltage i kurser i IT for nybegyndere og let øvede. I Netværkstedet kan du få hjælp til fx s, internet, print, e-bøger, billedredigering, tablets og smartphones. Der er altid en vejleder til stede, som kan hjælpe dig. Læs mere på Roskilde Biblioteks hjemmeside: En række andre organisationer har Quiz Vågetjenesten i Røde Kors søger særligt frivillige, der gerne vil Tale med pårørende Våge om natten Læse højt Hvad er Henning Smidt ved at lægge sidste hånd på i Hal 1 på Musicon? Kajak Jolle Fuglehus Hvad ville ildsjælen Birte Mørkeberg gerne være som barn? Sygeplejerske Voksen Rig Alle svarene findes i denne udgave af 60 PLUS! Send svarene inden fredag 7. marts 2014 til: 60 PLUS, Sekretariatet, Velfærd, Postboks 100, 4000 Roskilde Du kan også sende svarene i en mail til: Præmier: 1. præmie: 1 flakse snaps 2. præmie: 2 flasker rødvin 3. præmie: En æske chokolade Vinderne får direkte besked. Tillykke til vinderne fra nr : Esther Øvlisen og Dorrit Knusen fra Roskilde samt Dorte Matthiesen, Gundsømagle Navn: Adresse: Postnr./By Tlf. Borgerservice kan kontaktes på mange forskellige måder: Send en mail til eller ring på (mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl , fredag kl. 8-14) Du kan også henvende dig personligt på et af de tre borgerservice-centre: Borgerservice Roskilde, Stændertorvet 1. Åbningstider: Mandag og tirsdag kl , onsdag lukket, torsdag kl , fredag kl og den 1. lørdag i hver måned kl Borgerservice Jyllinge, Jyllingecentret 37B. Åbningstider: Onsdag kl og torsdag kl Borgerservice Viby, Tofthøjvej 11: Åbningstider: Mandag kl og torsdag kl PLUS udgives af Ældrerådet og Roskilde Kommune 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis til samtlige husstande i Roskilde kommune. Redaktør: Steen Taageby Petersen, tlf Mail: Trykoplag eksemplarer. Produktion: Roskilde Mediecenter. Foto: Per Rudkjøbing, Erling J. Petersen, Colourbox m.fl. 6

7 Aktiviteter - se flere aktiviteter på side 8 Handymænd klarede 33 rollatorer De ældre i omsorgscentret i Ågerup og Kastanjehaven i Jyllinge er blevet rigtig godt kørende og det er takket være to fingersnilde handymænd, Verner og Kaj, fra Ældreoptimisternes Samvær og Kurt fra Hjælpemiddelafsnittet. På det seneste besøg fik de tre mænd klaret 33 rollatorer og kørestole og en enkelt rollator blev udskiftet til en ny. Brugerne, personalet og de frivillige melder om en rigtig god dag og håber at kunne gentage successen senere i Billedet er fra Sundhedsdagen på Hestetorvet, hvor Ældreoptimisternes Samvær også havde travlt med at servicere de uundværlige køretøjer. Roskilde Pensionistforening OBS! Ny adresse: Kildegården Helligkorsvej 5. Formand Olav Nielsen, Kasserer Birthe Berthelsen Kom og hyg dig i vores nye lokaler i Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Der er elevator i gavlen. Der er gode busforbindelser - bus 202 A kører hvert kvarter. Bortset fra juni og juli har vi faste mødedage. Vi spiller kort mandage fra kl. 12 og hver anden onsdag har vi banko. Der bliver serveret kaffe og solgt lotteri begge dage. Desuden er der mulighed for at benytte beboercafeen, hvor mange spiser deres varme mad eller får sig et stykke smørrebrød til en meget favorabel pris. Vi arrangerer hyggedag, årlig udflugt samt julefrokost m.m. Det årlige kontingent er kr. 150,-. Vi håber I får lyst til at besøge os. Indkøbsbus Roskilde Har du lyst til en indkøbstur til Ro s torv? Indkøbsbussen kører nu 2 gange om ugen - mandag og torsdag. Vi har plads til flere kunder specielt om mandagen. Du betaler kr. 40 for at blive hentet ved din gadedør og kørt hjem igen med alle dine varer. Vi har det hyggeligt og rart på turen, og du har 2 timer på Ro s Torv. Ring til Ruth Baden Ekelund, / eller til Inga Christiansson, for at høre nærmere. Vi kan også godt bruge et par ekstra frivillige hjælpere på Ro s Torv. Gundsø Pensionistforening i Jyllinge Værestedet, Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge. Tlf Formand Henry Briting. Vi har åbent tirsdag og fredag Den 1. fredag i hver måned har vi banko med flotte præmier. Øvrige fredage underholdning med solister, orkestre, dans, foredrag, busture eller bare hygge. Tirsdage billard. Vi har 3 ture om året: Løvspringstur og Løvfaldstur (heldags-kulturoplevelser i bus ud i det blå med spisning på en kro), samt 1 sommertur af 4-5 dages varighed til ind- eller udland. Vores Hobbyklub har åbent mandag og torsdag Der produceres smykker, postkort, strikkes og sys jule- og påsketing mv., som sælges på vor julebasar. Der hygges med kaffe og en sludder. Torsdage males der. Tirsdage og torsdage spilles der kort, billard og terninger. I foråret har vi en heldagstur ud i det blå med spisning og hygge inden sommerferien. I begge klubber spilles petangue i åbningstiderne. Du behøver ikke at være alene. Kom bare. Der er plads til flere. Har du spørgsmål, så kom på besøg i vore åbningstider eller send en . Ældre Sagen i Roskilde Bisidder I forbindelse med samtaler/møder med offentlig myndig, bank, læge, advokat el. lign., tilbyder vi hjælp i form af en bisidder, som kan deltage i samtalen/mødet. Bisidderen har tavshedspligt og blander sig aldrig i sagen, men er med som støtte, således at man kan føle sig rolig og tryg under samtalen. Desuden er bisidderen en god hjælp, når samtalen/mødet efterfølgende skal vurderes og bearbejdes. Ordningen er gratis. Henvendelse til Ældre Sagens lokale social-humanitære kontaktperson: Else Hass Tlf Mail: Tur til Carlsberg onsdag den 2. april kl Guided omvisning med efterfølgende frokost - Smagen af Danmark - i Jacobsens Brewhouse & Bar. Pris: 240 kr. for omvisning og frokost inkl. drikkevarer. Medlemsarrangement med tilmelding og betaling på Ældre Sagens kontor Sct. Olsgade 17 fra 5. marts til 21. marts. Dagscruise på Øresund tirsdag den 3. juni 2014 fra kl ca Oplev Københavns seværdigheder fra søsiden med DFDS Seaways store Oslo-båd SEAWAYS CROWN. Adgangsforholdene til skibet og om bord er gode med elevatorer. Pris: 450 kr. inkl. bustur, 3 1/2 times sejlads, lækker frokostbuffet med 2 øl/vand eller 2 glas vin samt kaffe, te og kagebuffet. Husk at medbringe billedlegitimation (enten pas eller kørekort) til sejlturen. Tilmelding og betaling på kontoret fra mandag den 7. april til fredag den 2. maj (inkl.). INDLÆG OM AKTIVITETER I 60 PLUS Vi på redaktionen er meget glade for de mange indlæg om aktviteter. Til hver udgivelse får vi tilsendt materiale fra mange af de ældreklubber og foreninger, der stortrives i hele Roskilde Kommune. Som regel får vi plads til det meste, idet vi redigerer hvert enkelt indlæg, så alle kan være med på de to sider, der står til rådighed. Vi vil bede de, der er ansvarlige for at sende materialet til os om at: - Skrive så kortfattet som muligt, - Begrænse beskrivelserne til det helt væsentlige. - Huske at medtage kontaktoplysninger, priser og evt. sidste tilmeldingsfrister. - Holde øje med datoerne, så de omtalte aktiviteter ligger efter udgivelsen af 60 PLUS - og ikke strækker sig til efter næste nummers udgivelsesdato. På den måde bliver der redigeret mindst muligt i jeres materiale, så I selv afgør, hvad der er vigtigt og væsentigt i jeres indlæg. Med venlig hilsen Redaktionen 60 PLUS 7

8 Aktiviteter - se flere aktiviteter på side 7 Ældre Sagen i Gundsø Værestedet - Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge Kontortid, onsdage tlf Formand: Kjeld Madsen, , Vi har masser af faste medlemsaktiviteter som f.eks. whist, bridge, billard, bowling, petanque, PC-undervisning, håndarbejde, folkedans, afspændingsgymnastik fiskeklub og fællesspisning. Du er meget velkommen, medlemskab af Ældre Sagens hobbyklub koster 100kr årigt. Onsdag 12. marts kl.19 i Værestedet Jyllinge. ÅRSMØDE. Program, ifølge vedtægterne. Forslag og spørgsmål der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde 14 dage før mødes afholdelse. Efter årsmødet serveres et let traktement. Gratis adgang, kun for medlemmer af Ældre Sagen, tilmelding er nødvendig, februar samt 5. marts. Onsdag 19. marts kl. 19 i Værestedet Jyllinge. KONCERT med Ester Brohus og guitarrist Janus Brohus. Pris: 100 kr. billetter sælges 26. februar 5. og 12. marts. Tirsdag 1. april kl. 14 i Værestedet Jyllinge. MUSIK EFTERMIDDAG, troubadouren Renè Schmidt og bassisten Hugo Rasmussen, kommer og spiller god musik. Ældre Sagen giver kaffe og kage. Pris: 75 kr. billetter sælges og 26 marts. Tirsdag 29. april kl. 9 med bus fra Værestedet Jyllinge. JACOBSEN MUSEET, Vi skal besøge Carlsberg besøgscenter og husbryggeriet Jacobsen. Kl. 12 finder vi restauranter hvor vi skal spise frokost og derefter besøg på Storm P. museet. Pris: 350 kr. billetter sælges og 23 april. ÅRSPROGRAMMET: Se det og blad i det på: ældresagengundsø.dk Ældre Sagen Ramsø Formand: Karen Larsen, tlf , Er du på nettet? Men er du usikker på at anvende netbank og tast selv borger, så har vi to frivillige, som kan hjælpe dig.. Ring til Anne Birgit Madsen, tlf.; EDB-undervisning for medlemmer Sted: Toftehøjen. Tilmelding kan foretages. Torsdag formiddag ved Judith Andersen, tlf Torsdag aften ved Finn Rasmussen tlf Fredag formiddag ved Marie Jørgensen tlf Har du brug for at lære at bruge PC, men ikke kan komme hjemmefra p.gr.a. dit helbred, så vil vi gerne hjælpe med en PC-besøgsven. Henvendelse til Erik Idø, Stole/ældremotion for mindre mobile medlemmer Gnisten i Gadstrup hver mandag (dog undtaget enkelte dage). Deltagerbetaling for sæsonen 100 kr.pr. 1/2-år. Ring evt. til Anna-Lise tlf Syv Sognegård hver mandag kl for medlemmer Kontakt Signe Nielsen tlf Brugerbetaling på 100 kr. pr. 1/2-år. Motion på maskine - for medlemmer Tirsdage og torsdage fra kl har vi fået lov at benytte motionsmaskinerne på Toftehøjen. Første gang er gratis, derefter udstedes der et personligt klippekort til 10 gange træning for 100,- kr. Man træner helt på eget ansvar. Information kan fås hos Karen Andersen på tlf Det for mænd såmænd Denne aktivitet er fortrinsvis for enlige mænd. Vi mødes i lokalerne på Toftehøjen tirsdage i lige uger fra kl og vi har det rigtig rart og hygger os. Interesseret, kontakt Preben Dongsgaard på tlf Fredagsklub for kvinder 50+ Vi mødes på biblioteket i Viby fra kl på fredage i lige uger. Vi hygger os med en kop kaffe og snakken går lystigt. Ring evt. efter flere informationer til Connie Schou-Nielsen tlf Gundsø Ældreklub og Hobbyklub Gundsølillevej 6, Ågerup, 4000 Roskilde Åbent tirsdag, onsdag og torsdag for information telefon Program for tirsdag eftermiddage kl : Tirsdag d. 25. februar: Generalforsamling. Derefter Skandinavien rundt - sang og musik v/komponist, musiker og sanger Rene Schmidt. MARTS Tirsdag d. 4. marts: Mandskoret Vokalion giver os en musikalsk eftermiddag. Tirsdag d. 11. marts: BANKO Tirsdag d. 18. marts: Kom og syng med på de bedste af Gasolin og Kim Larsens melodier v/søren og Torben Tirsdag d. 25. marts: Afslutning. Spisning kl Dans og musik v/ole Freiesleben. Onsdage og torsdage kan du f.eks. deltage i billardspil, stolegymnastik, fællessang, byture, cafe/fællesspisning, banko. Vi kan også hjælpe dig med at blive fortrolig med din computer. Gnisten Nyvej 38, 4621 Gadstrup, Vi er rigtig mange brugere af Aktivitetscenter Gnisten, men vi har heldigvis altid plads til nye, så er du efterlønner eller pensionist, så mød bare op. Evt. forespørgsler til aktiviteterne kan ske til formanden Karen Brædder på tlf FASTE AKTIVITETER: Hygge-eftermiddag Tirsdag kl Træværksted Tirsdag kl Petanque Onsdag kl Porcelænsmaling Torsdag kl Kortspil Torsdag kl Fællessang i lige uger Torsdag kl Folkedans i lige uger Fredag kl MARTS Frdag den 7. kl : Årsmøde Onsdag den 12. kl : Bankospil APRIL Tirsdag den 1. kl : Tøjsalg Onsdag den 9. kl : Bankospil HK Senior Klubben Roskilde 10. marts kl Generalforsamling Med smørrebrød HK huset i Hersegade, Tilmelding senest 3. marts 24. april kl Besøg i Zoologisk Have, Frokost i Krøgers Have Bus fra Ny Østergade, Tilmelding senest 14. april 8. maj kl Anemonetur Til Malerklemmen i Borup Skov, Kaffe og æbleskiver Bus fra Ny Østergade, Tilmelding senest 30. april Tilmelding kan ske til Formand Inger Juel Hansen tlf Eller HK receptionen, personligt eller tlf Roskilde Ældre Motion Kom så op og rør dig! Ældre ønsker livskvalitet, motion i dagtimerne og samvær med andre ældre. På kan du se vores store, brede udbud af aktiviteter. Du kan få en aktivitetsfolder på biblioteket eller hos Ældre Sagen. Det er bare om at komme i gang. Vi glæder os til at se dig også! 8

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Seniorer bag festivalens kulisser

Seniorer bag festivalens kulisser NR. 3 - JUNI 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Enorme mængder affald er en naturlig følge af de mange glade festival gæster. Roskilde Ældre Motion sørger for, at det havner de rigtige steder.

Læs mere

Hospitalsklovn når ind til demente

Hospitalsklovn når ind til demente NR. 5 - NOV. 2013-7. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Læs mere om: Fra Ældrerådet 2 Fra Bernadottegården til Musholm 3 Flot og festlig Frivillig Fredag 3 Quiz 3 Valg til Ældrerådet - Kandidaterne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere