NR. 1 - FEB ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG"

Transkript

1 NR. 1 - FEB ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang. Læs mere om: Fra Ældrerådet 2 Ældre Sagen 2 Prisvindende ildsjæl 3 Ingen skal dø alene i Roskilde 3 Frivillige vågere søges 3 Ældrerådet Finanslovmillioner til demens 4 Vi vil knokle for de ældre 5 Ny ældrechef i Roskilde Kommune 5 Hjælp dig selv på nettet - og få hjælp 6 Quiz 6 Handymænd klarede 33 rolatorer 7 Aktiviteter 7 & 8 Musicon er også for seniorer Den nye, kreative bydel i Roskilde er ikke kun for de unge og smarte. Hal 1 er ved at udvikle sig til hjemsted for åbne værksteder, og seniorer har indviet hallen med et snedkerværksted. Den kæmpestore Hal 1 på Musicon-grunden er så småt ved at være udfaset som depot for Roskilde Festival og har taget de første skridt til at blive hjemstedet for åbne værksteder. På sigt skal de kvm. summe af folk, der arbejder med tekstil, keramik, it og meget andet. Et af Hal 1 s første værksteder er blevet startet af aktive seniorer, der mødes om træ- og snedkerarbejde. Her bruger Henning Smidt, pensioneret snedkermester og passioneret bådbygger, en del tid, og han har bl.a. været med til at lave en jolle i de rå rammer på Musicon. KONEN SENDTE HAM AFSTED Startskuddet for Henning var en opfordring fra hustruen om at komme ud af de vante rammer og møde nye mennesker. Det bragte ham bl.a. til Herreværelset i Ældre Sagen, og da man her talte om hans fortid med eget værft og bådbyggeri, blev han opmærksom på muligheden for at kunne gøre det, han holder så meget af, i fællesskab med andre. I dag bruger han 8-10 timer om ugen på værkstedet i Musicon. - I dag har jeg lige købt en snedkerimaskine, der skal herud og stå, og næste projekt er at istandsætte en 20 fods sejlbåd, som var blevet efterladt i Roskilde havn, og som vi har nu har fået. Den skal klargøres, og det skal skoleelever fra KLUB UNG Midtbyen være med til jeg har haft meget med ungdommen at gøre, det skal nok blive godt, fortæller Henning Smidt. FIKS DIT EGET HJÆLPEMIDDEL - De åbne værksteder i Hal 1 er for alle, der kan noget med deres hænder eller gerne vil lære det. Her kan den ældre generation arbejde med alverdens ting og måske videregive interesse og færdigheder til den yngre generation. Vi vil rigtig gerne lave rammerne for det, men det løfter sig først, når folk begynder at bruge det, fortæller Esben Danielsen og suppleres af projektleder Jesper Holck: - Vi har også planer om et hjælpemiddelværksted, hvor man kan reparere eller pynte på sine egne hjælpemidler, og hvor man kan komme og lære af og få hjælp af andre. Vi mærker et behov for også fra yngre handicappede at man kan fikse sit hjælpemiddel, uden at skulle aflevere det til en ergoterapeut for at få lavet noget ganske simpelt. Det kan være, at der skal et bedre håndtag på stokken, eller at der skal monteres en mobiltelefonholder på rollatoren. Mens flere af de andre ideer og værksteder endnu er på idéplanet, så er Henning Smidt og hans ligesindede i snedkerværkstedet i fuld gang, og de mangler bare at få overfladebehandlet jollen, så er den klar til at komme i vandet. Og så er det straks videre med nye bådprojekter i værkstedet for Henning. - At arbejde med både er som en sygdom den slipper man ikke bare af med, som han konstaterer med et smil. Snedkerværkstedet er ofte bemandet mandage og torsdage til kl. 15. Men hvis man vil være sikker på, at der er nogen til stede, eller man vil høre mere om værkstederne, kan man kontakte Jesper Holck på telefon eller roskilde-festival.dk.

2 Fra Ældrerådet Af Kirsten Feld, formand for Ældrerådet Vi er allerede halvvejs inde i første kvartal af 2014, og det nye ældreråd er kommet i arbejdstøjet. Ældrerådet har konstitueret sig med Kirsten Feld som formand, næstformand Ole Nyholm-Pedersen og kasserer Erik Strand. Efter at årsberetning 2013 er blevet behandlet i det gamle såvel som det nye ældreråd, er den sendt til byrådet. Du kan læse den på Roskilde Kommunes hjemmeside. Ældrerådet skal relatere sig til et nyt byråd med en ny udvalgsstruktur. Ældrerådets vigtigste kontakt bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget, men også andre udvalg har sager, der har stor betydning for ældre borgere og dermed for Ældrerådet. Vigtige udfordringer i de kommende år, hvor Ældrerådet involveres, bliver umiddelbart: At følge udviklingen af det igangværende kulturskift på ældreområdet og den betydning hjemmehjælpskommissionens anbefalinger har på forløbet. Implementeringen af de øgede midler til ældreområdet fra Finansloven. Sikring af, at der ikke er ældre borgere, der bliver ladt i stikken ved gennemførelsen af digitaliseringen. Fortsat udvikling af busplanen og af planer for de regionale busser. Allerede i januarmødet havde Ældrerådet anvendelsen af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven 2014 på bordet. Der var forslag om tre indsatser, som kort fortalt handler om: 1. En styrket rehabiliteringsindsats med bl.a. et flerfagligt akutteam, hvor hensigten er en øget og målrettet indsats for borgere i eget hjem efter sygehusophold. 2. En styrket træningsindsats, samt hjælp til selvhjælp, som inkluderer mere træning for borgere på plejehjem og borgere, der er i målgruppen for vedligeholdelsestræning eller er visiteret til daghjem. 3. En styrket demensindsats, som specielt fokuserer på et kvalitetsløft for borgere i eget hjem, bl.a. med udvikling af pårørendetilbud i samarbejde med patientforeningerne, kompetenceløft af medarbejderne, samt udvikling og styrkelse af dagtilbud for målgruppen. Ældrerådet støtter, at midlerne anvendes indenfor rehabilitering, træning og demens. For alle tre indsatsområder gælder at udvikling af nye indsatser bør følges af kompetenceudvikling af medarbejderne. Når indsatserne er godkendt og pengene forhåbentlig er frigivet, forventer Ældrerådet at få de konkrete forslag til høring. Ældrerådet har besluttet at fortsætte traditionen med at invitere borgerne til cafémøde i løbet af foråret, hvor der bliver lejlighed til en debat om aktuelle ældrepolitiske emner. Det bliver om eftermiddagen torsdag den 8. maj på Roskilde Rådhus. I næste nummer af 60 PLUS kan I læse mere om programmet, men reserver dagen allerede nu. Redaktion 60 PLUS modtager meget gerne indlæg om aktiviteter i Roskilde kommunes ældreklubber og klubber med relevante aktiviteter for ældre. Vi modtager også gerne indlæg og idéer fra læserne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller afvise indlæg, ligesom den begrænsede plads kan betyde, at der ikke bliver plads til alt det stof, vi modtager. Skriv kortfattet og meget gerne på mail. Skriv altid i et format, der er redigérbart for produktionen - altså ikke en PDF fil men f.eks. en Word fil. Rejser et indlæg kritik, der retter sig mod en bestemt organisation, institution, forening eller andet, vil redaktionen så vidt muligt indhente et svar herfra, og bringe det i samme udgave af 60 PLUS. Send dit indlæg til: Ved oplysning om planlagte aktiviteter nævnes de, der ligger fra bladets udgivelse frem til næste udgivelse. Husk at medtage kontaktinformationer og tilmeldingsfrister. KOMMENDE UDGIVELSE Næste udgave af 60 PLUS kommer den 30. april 2014 med deadline den 17. marts PLUS SOM LYDAVIS Roskilde Bibliotek indtaler hver uge en lydavis for blinde, svagtseende og andre handicappede. Er du interesseret, så kontakt Jana Drejer på Roskilde Bibliotek. Redaktionen af bladet 60 PLUS består af ældrerådsmedlemmerne: Ann Marie Cordua, Dorthe Friis, Mariann Mehder og Michael Dyre Ousted. Sekretariatsfunktionen varetages af Steen Taageby Petersen. Tlf Ældrerådet Ældrerådet afholder deres møder på Rådhuset. Post, der ikke sendes direkte til Ældrerådets formand, skal derfor sendes til: Roskilde Kommune, Sekretariatet, Velfærd, Postboks 100, 4000 Roskilde. Velkommen til foredrag med overlæge Karsten Ellemann, neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Han fortæller om APOPLEKSI, HJERNEBLØDNINGER OG BLODPROPPER I HJERNEN Hvilke advarselssignaler er der? Kan det forebygges? Hvilke symptomer er der? Hvilke behandlingsmuligheder findes der? TIRSDAG DEN 11. MARTS 2014 KL I AUDITORIET, BYGNING 24 PÅ ROSKILDE SYGEHUS ALLE ER VELKOMNE Navn adresse Telefon Kirsten Feld, formand Ole Nyholm-Pedersen, næstformand Erik Strand, kasserer Ann Marie Cordua Anne-Marie Kristensen Dorthe Friis Eva Hansen Fritz Voss JakobThielsen Jens T. Larsen Mariann Mehder Marie Jørgensen Michael Dure Ousted

3 Prisvindende ildsjæl Nogle ældre bruger det meste af deres tid på at være aktive og lave frivilligt arbejde. En af dem er 77-årige Birte Mørkeberg, der til hendes egen store overraskelse - fik en pris af Nordea på Sundhedsdagen 2013 for sin indsats. Vi spurgte hende, hvorfor hun er så aktiv, og hvor engagementet kommer fra. Hvornår startede dit frivillige arbejde? Et års tid år efter, at jeg var stoppet på mit arbejde som omsorgskonsulent i Gundsø Kommune, blev jeg valgt ind i Ældrerådet og var med i 12 år. Det var skønt at kunne være talerør for pensionisterne, ikke mindst dem, der bor herude (Jyllinge, red.). Hvilket frivilligt arbejde er du involveret i? Jeg er med som frivillig i Gundsø Teater- og Musikforening, hvor jeg tidligere har siddet i bestyrelsen i 12 år, og jeg er aktiv i vores indkøbsbus og med i Hellig Kors Kirkens venner. Og så er jeg aktiv i Kastanjehavens venner, som jeg var med til at starte i 2012, og hvor jeg sidder som formand. Du fik Nordeas pris for dit engagement i Kastanjehavens venner hvad laver I der? Alle torsdage eftermiddage står vi frivillige for en hyggeeftermiddag på plejecentret. Nogle gange er der oplæg eller optræden ved lokale musikere, andre gange taler vi om gamle dage eller vores børnebørn. Desuden holder vi en årlig fest for beboerne og kommer generelt forbi, hvis vi alligevel er i nærheden og har en halv time i overskud. Vi er så heldige, at vi får frivilligmidler, og derfor kan vi også lave enkelte ture ud af huset for beboerne og invitere hospitalsklovnen Liva på besøg. Hun gør det helt fantastisk, ikke mindst for de demente beboere. Vi føler og får at vide at vi gør en stor forskel på Kastanjehaven. Jeg har altid tænkt, at det værste ville være at komme på plejehjem, men jeg har ændret mening. Der sker meget på et plejehjem i dag, og de ældre virker glade og tilfredse. Hvor får du dit store engagement fra? Fra jeg var barn, har jeg haft et stort omsorgsgen og ville gerne være sygeplejerske. Det blev jeg dog ikke, men har arbejdet med ældre i mange år i Gundsø Kommune. Det er altid en glæde for mig at være beskæftiget med mennesker. Når man gør noget, får man så meget igen. Og når folk spørger hvorfor jeg dog gider, så tænker jeg, at andre forhåbentlig en dag vil gøre det samme for mig. Min mand og jeg er heldige med et fantastisk helbred så jeg bliver ved så længe, jeg kan. Ingen skal dø alene i Roskilde Lokal Røde Kors vågetjeneste vil sørge for, at ingen behøver at dø alene. Inger Hansen oplevede, at vågetjenesten var guld værd i den sidste tid, hvor hendes 88-årige mor var døende på plejehjem. Efter et langt og godt liv blev Inger Hansens mor ramt af en blodprop i hjernen, blev lam i den ene side og kom på Kristiansminde Plejecenter. Efter at have afslået livsforlængende behandling, var livet ved at rinde ud for Inger Hansens mor i foråret Min søster og jeg var hele tiden hos min mor i den sidste måned, hvor hun var døende. Børnebørnene kom også. Men det blev efterhånden meget hårdt at være der hele tiden. Vi var kørt ned af for lidt søvn. Så da plejecentret fortalte om vågetjenesten, tøvede vi ikke med at kontakte dem. Et par gange kom der nogle utroligt behagelige mennesker, der på skift sad ved vores mor om natten, så vi selv kunne få sovet. Om natten på plejecentret, er der én medarbejder på vagt, så der kan jo nemt opstå travlhed, og vi ville ikke have, at vores mor skulle ligge alene. Så det var guld værd for os at blive aflastet og en stor lettelse, fortæller 68-årige Inger Hansen. GØR TYDELIG FORSKEL Den lokale Røde Kors vågetjeneste er startet igen i 2013 efter en pause og kan i dag kaldes ud af plejecentre og hjemmeplejen til aflastning af pårørende i den sidste tid, så den døende ikke skal ligge alene. 20 frivillige mellem 40 og 75 år udgør vågetjenesten, og aktivitetsleder Lotte Bundgaard har også selv været ude at våge flere gange. - Det betyder meget, at man har en ved sin side, når man er døende, og det er hårdt som pårørende at våge, så vi kan hjælpe i den sidste tid. Vi hører fra plejepersonalet, at de ser tydelig forskel på om den døende ligger alene, eller ved om de har en ved deres side det er tydeligt at se, at vi giver en tryghed. Vi kan gøre en forskel på et meget betydningsfuldt tidspunkt i folks liv, og der er intet skræmmende ved det. Tværtimod er det meget fredfyldt, og så er det rigtig dejligt at kunne gøre en forskel blot ved at være til stede, fortæller Lotte Bundgaard. Frivillige vågere søges Vil du hjælpe med at våge ved mennesker, der er ved at forlade livet, så søger Røde Kors Roskilde frivillige til vågetjenesten. Ikke mindst frivillige, som har lyst til og mulighed for at våge om natten, hvor der er mest efterspørgsel. Kontakt Røde Kors på tlf for mere information. Aktivitetslederne Lotte Bundgaard (t.v.) og Hanne Andersen fra Røde Kors Roskilde står bag den lokale vågetjeneste. 3

4 Ældrerådet i perioden Som bekendt var der valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune den 19. november Alle kommuner skal oprette et ældreråd, og rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet. I Roskilde Kommune består Ældrerådet af 13 personer. På denne side kan du se medlemmerne i det nye Ældreråd og på side 2 kan du i hvert nummer af 60 PLUS finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer. På kan du følge med i Ældrerådets arbejde og bl.a. læse referater fra møderne. Kirsten Feld, 79 år, Roskilde Formand Ole Nyholm- Pedersen, 72 år, Svogerslev Næstformand samt Teknik og Miljøgruppen Ann Marie Cordua, 69 år, Ågerup Kultur- og Idrætsgruppen samt Redaktionsgruppen Anne Marie Kristensen, 64 år, Jyllinge Teknik og Miljøgruppen Dorthe Friis, 62 år, Roskilde Sundheds- og Socialgruppen samt Redaktionsgruppen Erik Strand, 66 år, Jyllinge Kaserer samt medlem af Kultur- og Idrætsgruppen Eva Hansen, 64 år, Himmelev Fritz Voss, 77 år, Roskilde Jakob Thielsen, 76 år, Roskilde Jens T. Larsen, 68 år, Roskilde Teknik og Miljøgruppen Kultur- og Idrætsgruppen Sundheds- og Socialgruppen Teknik og Miljøgruppen Mariann Mehder, 65 år, Himmelev Sundheds- og Socialgruppen samt Redaktionsgruppen Marie Jørgensen, 69 år, Gadstrup Sundheds- og Socialgruppen Michael Dyre Ousted, 66 år, Jyllinge Kultur- og Idrætsgruppen samt Redaktionsgruppen Finanslovsmillioner til demens og rehabilitering Roskildes Sundheds- og Omsorgsudvalg vil bruge 14,3 mio. til at styrke demensområdet, rehabilitering og træning. Pengene kommer fra en samlet pulje på 1 mia. kr., som partierne bag finansloven har afsat til at styrke indsatsen for de ældre i landets kommuner. Roskilde Kommune skal som andre kommuner søge om pengene hos Socialministeriet. - Med pengene fra finanslovens pulje kan vi give ældreområdet et løft, som især de svageste ældre vil få gavn og glæde af. Vi skal hjælpe borgerne til, at de kan klare så meget som muligt selv, hvis de får den nødvendige og rigtige træning og rehabilitering. Det er hjælp til selvhjælp. Samtidig skal vi tage godt hånd om dem på områder, hvor de ikke kan klare sig selv. Og vi skal tage særlig hånd om de demente, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (A). Der er betingelser knyttet til de ekstra penge. Det skal fremgå af kommunens ansøgning, at indsatserne ligger ud over det, kommunen i forvejen har afsat penge til i budgettet på ældreområdet. Og ministeriet vil følge op på, at pengene rent faktisk bliver brugt til det, som beskrives i ansøgningen. Kommunens ansøgning ligger helt i tråd med de nationale anbefalinger fra blandt andet Hjemmehjælpskommissionen. For det første skal rehabiliteringen styrkes, bl.a. med et akutteam, der kan rykke ud til borgerne i deres eget hjem efter de har været indlagt på sygehuset. For det andet skal der mere træning og hjælp til selvhjælp til borgere på plejehjem, til borgere, der kan få træning til at vedligeholde deres færdigheder og borgere, der er visiteret til daghjem. Og for det tredje et kvalitetsløft i hjælpen til demente, som bor i eget hjem. Det kan fx ske ved at udvikle tilbud til pårørende i samarbejde med patientforeninger. 4

5 Vi vil knokle for de ældre Formand for det nye Sundheds- og Omsorgsudvalg Morten Gjerskov (A) vil arbejde på at løfte Roskildes ældreområde yderligere. Som tidligere formand for Socialudvalget er Morten Gjerskov dybt inde i Roskildes lokalpolitik, men som nyvalgt formand for kommunens Sundhedsog Omsorgsudvalg, får socialdemokraten nu for første gang også ansvaret for ældreområdet. Det skræmmer ham ikke. - Vores udvalg skal holde fokus på ældreområdet og få det til at fungere. For nogle år tilbage var der problemer på området, men skuden blev vendt, og i dag fungerer rigtig mange ting virkelig godt i Roskilde Kommune i forhold til ældre. Og vi skal gøre det endnu bedre, lyder det fra Morten Gjerskov. Der bliver som udgangspunkt ikke flere penge at gøre godt med, til gengæld bliver der stadig flere ældre. Det er en udfordring, Morten Gjerskov er klar til at tage op med fokus på hjælp til selvhjælp og rehabilitering. NYT MADUDBUD - Vi skal bruge pengene rigtigt, så der er varme hænder til de ældre, der måtte få brug for det. Derfor er det et stort fokus, at vi sikrer os, at pengene bruges fornuftigt. Vi vil bl.a. lave et nyt udbud for leverandører af mad til vores ældre. Der er mange små leverandører på markedet og færre ældre vælger at få mad fra de to offentlige køkkener, vi har i Roskilde. Derfor giver det god mening at lave et nyt udbud og satse på at få et par enkelte leverandører, der vægter kvalitet højt, og som kan gøre det til en god pris fordi, de skal levere til flere ældre end leverandørerne gør i dag, giver udvalgsformanden som eksempel på, at man gerne vil optimere til gavn for de ældre. EKSTRA DEMENSINDSATS OG STYR- KET REHABILITERING Byrådet har i indeværende budgetår afsat to millioner kroner til en styrket demensindsats, og her er Morten Gjerskovs fokus forebyggelse og samarbejde med pårørende og patientforening. Regeringen har afsat en pulje på milliard kroner, som skal bruges af danske kommuner på ældreområdet. Det betyder, at der formentlig lander 14 millioner kroner i Roskildes kommunekasse, og disse penge skal bl.a. også bruges på at gøre noget på demens-området. - På det første udvalgsmøde besluttede vi os for at ville gøre en ekstra indsats for demente. Der kommer flere og flere demente, og vi skal blive dygtigere til at håndtere demente og ikke mindst støtte de pårørende, som er meget hårdt ramte også, siger Morten Gjerskov. UDE GODT, HJEMME BEDST Også overgangen fra sygehusindlæggelse og tilbage til eget hjem har den nye formands opmærksomhed. Her vil udvalget også sætte ind. - Vi vil spørge os selv, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i forhold til at få ældre bedst muligt hjem og i gang igen efter en indlæggelse. Vi ved, at nogle vil have gavn af at komme hurtigt hjem fra sygehuset og få den nødvendige pleje og genoptræning hjemme i vante omgivelser det skal vi se nærmere på, lyder det afsluttende fra Morten Gjerskov. Ny ældrechef i Roskilde Kommune Roskilde Kommune har ansat Mette Olander som ny ældrechef. Mette Olander er kandidat i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som chef for Gribskov Kommunes ældrepleje. Hun er 48 år og bor sammen med sin mand og to børn på 12 og 18 år i Lyngby. Mette Olander afløser Laila Hirschsprung, der har ønsket at overgå til en konsulentfunktion, inden hun går på pension. - Med Mette Olander har vi fundet den rigtige til at tage over efter Lailas store indsats gennem mange år. Mette er både fagligt og ledelsesmæssigt godt rustet til at håndtere de udfordringer, der ligger foran os i de kommende år på ældreområdet, siger velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt. Mette Olander er ansat fra 1. januar

6 Hjælp dig selv på nettet - og få hjælp lignende tilbud, som skal sikre, at så mange som muligt er klar til den digitale fremtid. Bl.a. skal alle borgere kunne modtage post digitalt fra det offentlige fra den 1. november Det betyder, at vi alle skal have en digital postkasse til at modtage post fra kommunen og andre offentlige myndigheder. Du kan oprette en digital postkasse på og du skal bruge din NemId. Hvis du på trods af hjælp og vejledning fra kommunen og andre offentlige myndigheder ikke kan bruge din digitale postkasse, så kan du give andre fx et familiemedlem læseadgang, eller du kan blive fritaget for at modtage posten digitalt. Du kan blive fritaget, hvis du fx lider af demens, er udviklingshæmmet eller ikke har adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. En fritagelse varer som hovedregel to år. Du kan søge om fritagelse fra den 1. marts På det tidspunkt vil du kunne søge om fritagelsen ved at henvende dig til kommunens borgerservice. Roskilde Kommune vil informere grundigt om reglerne for fritagelse i både dagspressen og på hjemmesiden, og her i 60PLUS vil vi også fortælle nærmere om emnet i de kommende numre. De fleste kender nok til at være gået i stå når man skal bruge en af de digitale selvbetjeningsløsninger på nettet. I disse tilfælde har Borgerservice i Roskilde Kommune en unik service: Ring på telefon og tal med en medarbejder fra Borgerservice. De kan enten henvise dig til en af de dygtige borgervejledere, som kan hjælpe dig via telefonen. Eller de kan bestille tid for dig til en personlig samtale og vejledning. Foruden kommunen er der også mulighed for at få digital hjælp en række andre steder. På Roskilde Bibliotek kan du deltage i kurser i IT for nybegyndere og let øvede. I Netværkstedet kan du få hjælp til fx s, internet, print, e-bøger, billedredigering, tablets og smartphones. Der er altid en vejleder til stede, som kan hjælpe dig. Læs mere på Roskilde Biblioteks hjemmeside: En række andre organisationer har Quiz Vågetjenesten i Røde Kors søger særligt frivillige, der gerne vil Tale med pårørende Våge om natten Læse højt Hvad er Henning Smidt ved at lægge sidste hånd på i Hal 1 på Musicon? Kajak Jolle Fuglehus Hvad ville ildsjælen Birte Mørkeberg gerne være som barn? Sygeplejerske Voksen Rig Alle svarene findes i denne udgave af 60 PLUS! Send svarene inden fredag 7. marts 2014 til: 60 PLUS, Sekretariatet, Velfærd, Postboks 100, 4000 Roskilde Du kan også sende svarene i en mail til: Præmier: 1. præmie: 1 flakse snaps 2. præmie: 2 flasker rødvin 3. præmie: En æske chokolade Vinderne får direkte besked. Tillykke til vinderne fra nr : Esther Øvlisen og Dorrit Knusen fra Roskilde samt Dorte Matthiesen, Gundsømagle Navn: Adresse: Postnr./By Tlf. Borgerservice kan kontaktes på mange forskellige måder: Send en mail til eller ring på (mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl , fredag kl. 8-14) Du kan også henvende dig personligt på et af de tre borgerservice-centre: Borgerservice Roskilde, Stændertorvet 1. Åbningstider: Mandag og tirsdag kl , onsdag lukket, torsdag kl , fredag kl og den 1. lørdag i hver måned kl Borgerservice Jyllinge, Jyllingecentret 37B. Åbningstider: Onsdag kl og torsdag kl Borgerservice Viby, Tofthøjvej 11: Åbningstider: Mandag kl og torsdag kl PLUS udgives af Ældrerådet og Roskilde Kommune 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis til samtlige husstande i Roskilde kommune. Redaktør: Steen Taageby Petersen, tlf Mail: Trykoplag eksemplarer. Produktion: Roskilde Mediecenter. Foto: Per Rudkjøbing, Erling J. Petersen, Colourbox m.fl. 6

7 Aktiviteter - se flere aktiviteter på side 8 Handymænd klarede 33 rollatorer De ældre i omsorgscentret i Ågerup og Kastanjehaven i Jyllinge er blevet rigtig godt kørende og det er takket være to fingersnilde handymænd, Verner og Kaj, fra Ældreoptimisternes Samvær og Kurt fra Hjælpemiddelafsnittet. På det seneste besøg fik de tre mænd klaret 33 rollatorer og kørestole og en enkelt rollator blev udskiftet til en ny. Brugerne, personalet og de frivillige melder om en rigtig god dag og håber at kunne gentage successen senere i Billedet er fra Sundhedsdagen på Hestetorvet, hvor Ældreoptimisternes Samvær også havde travlt med at servicere de uundværlige køretøjer. Roskilde Pensionistforening OBS! Ny adresse: Kildegården Helligkorsvej 5. Formand Olav Nielsen, Kasserer Birthe Berthelsen Kom og hyg dig i vores nye lokaler i Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Der er elevator i gavlen. Der er gode busforbindelser - bus 202 A kører hvert kvarter. Bortset fra juni og juli har vi faste mødedage. Vi spiller kort mandage fra kl. 12 og hver anden onsdag har vi banko. Der bliver serveret kaffe og solgt lotteri begge dage. Desuden er der mulighed for at benytte beboercafeen, hvor mange spiser deres varme mad eller får sig et stykke smørrebrød til en meget favorabel pris. Vi arrangerer hyggedag, årlig udflugt samt julefrokost m.m. Det årlige kontingent er kr. 150,-. Vi håber I får lyst til at besøge os. Indkøbsbus Roskilde Har du lyst til en indkøbstur til Ro s torv? Indkøbsbussen kører nu 2 gange om ugen - mandag og torsdag. Vi har plads til flere kunder specielt om mandagen. Du betaler kr. 40 for at blive hentet ved din gadedør og kørt hjem igen med alle dine varer. Vi har det hyggeligt og rart på turen, og du har 2 timer på Ro s Torv. Ring til Ruth Baden Ekelund, / eller til Inga Christiansson, for at høre nærmere. Vi kan også godt bruge et par ekstra frivillige hjælpere på Ro s Torv. Gundsø Pensionistforening i Jyllinge Værestedet, Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge. Tlf Formand Henry Briting. Vi har åbent tirsdag og fredag Den 1. fredag i hver måned har vi banko med flotte præmier. Øvrige fredage underholdning med solister, orkestre, dans, foredrag, busture eller bare hygge. Tirsdage billard. Vi har 3 ture om året: Løvspringstur og Løvfaldstur (heldags-kulturoplevelser i bus ud i det blå med spisning på en kro), samt 1 sommertur af 4-5 dages varighed til ind- eller udland. Vores Hobbyklub har åbent mandag og torsdag Der produceres smykker, postkort, strikkes og sys jule- og påsketing mv., som sælges på vor julebasar. Der hygges med kaffe og en sludder. Torsdage males der. Tirsdage og torsdage spilles der kort, billard og terninger. I foråret har vi en heldagstur ud i det blå med spisning og hygge inden sommerferien. I begge klubber spilles petangue i åbningstiderne. Du behøver ikke at være alene. Kom bare. Der er plads til flere. Har du spørgsmål, så kom på besøg i vore åbningstider eller send en . Ældre Sagen i Roskilde Bisidder I forbindelse med samtaler/møder med offentlig myndig, bank, læge, advokat el. lign., tilbyder vi hjælp i form af en bisidder, som kan deltage i samtalen/mødet. Bisidderen har tavshedspligt og blander sig aldrig i sagen, men er med som støtte, således at man kan føle sig rolig og tryg under samtalen. Desuden er bisidderen en god hjælp, når samtalen/mødet efterfølgende skal vurderes og bearbejdes. Ordningen er gratis. Henvendelse til Ældre Sagens lokale social-humanitære kontaktperson: Else Hass Tlf Mail: Tur til Carlsberg onsdag den 2. april kl Guided omvisning med efterfølgende frokost - Smagen af Danmark - i Jacobsens Brewhouse & Bar. Pris: 240 kr. for omvisning og frokost inkl. drikkevarer. Medlemsarrangement med tilmelding og betaling på Ældre Sagens kontor Sct. Olsgade 17 fra 5. marts til 21. marts. Dagscruise på Øresund tirsdag den 3. juni 2014 fra kl ca Oplev Københavns seværdigheder fra søsiden med DFDS Seaways store Oslo-båd SEAWAYS CROWN. Adgangsforholdene til skibet og om bord er gode med elevatorer. Pris: 450 kr. inkl. bustur, 3 1/2 times sejlads, lækker frokostbuffet med 2 øl/vand eller 2 glas vin samt kaffe, te og kagebuffet. Husk at medbringe billedlegitimation (enten pas eller kørekort) til sejlturen. Tilmelding og betaling på kontoret fra mandag den 7. april til fredag den 2. maj (inkl.). INDLÆG OM AKTIVITETER I 60 PLUS Vi på redaktionen er meget glade for de mange indlæg om aktviteter. Til hver udgivelse får vi tilsendt materiale fra mange af de ældreklubber og foreninger, der stortrives i hele Roskilde Kommune. Som regel får vi plads til det meste, idet vi redigerer hvert enkelt indlæg, så alle kan være med på de to sider, der står til rådighed. Vi vil bede de, der er ansvarlige for at sende materialet til os om at: - Skrive så kortfattet som muligt, - Begrænse beskrivelserne til det helt væsentlige. - Huske at medtage kontaktoplysninger, priser og evt. sidste tilmeldingsfrister. - Holde øje med datoerne, så de omtalte aktiviteter ligger efter udgivelsen af 60 PLUS - og ikke strækker sig til efter næste nummers udgivelsesdato. På den måde bliver der redigeret mindst muligt i jeres materiale, så I selv afgør, hvad der er vigtigt og væsentigt i jeres indlæg. Med venlig hilsen Redaktionen 60 PLUS 7

8 Aktiviteter - se flere aktiviteter på side 7 Ældre Sagen i Gundsø Værestedet - Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge Kontortid, onsdage tlf Formand: Kjeld Madsen, , Vi har masser af faste medlemsaktiviteter som f.eks. whist, bridge, billard, bowling, petanque, PC-undervisning, håndarbejde, folkedans, afspændingsgymnastik fiskeklub og fællesspisning. Du er meget velkommen, medlemskab af Ældre Sagens hobbyklub koster 100kr årigt. Onsdag 12. marts kl.19 i Værestedet Jyllinge. ÅRSMØDE. Program, ifølge vedtægterne. Forslag og spørgsmål der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde 14 dage før mødes afholdelse. Efter årsmødet serveres et let traktement. Gratis adgang, kun for medlemmer af Ældre Sagen, tilmelding er nødvendig, februar samt 5. marts. Onsdag 19. marts kl. 19 i Værestedet Jyllinge. KONCERT med Ester Brohus og guitarrist Janus Brohus. Pris: 100 kr. billetter sælges 26. februar 5. og 12. marts. Tirsdag 1. april kl. 14 i Værestedet Jyllinge. MUSIK EFTERMIDDAG, troubadouren Renè Schmidt og bassisten Hugo Rasmussen, kommer og spiller god musik. Ældre Sagen giver kaffe og kage. Pris: 75 kr. billetter sælges og 26 marts. Tirsdag 29. april kl. 9 med bus fra Værestedet Jyllinge. JACOBSEN MUSEET, Vi skal besøge Carlsberg besøgscenter og husbryggeriet Jacobsen. Kl. 12 finder vi restauranter hvor vi skal spise frokost og derefter besøg på Storm P. museet. Pris: 350 kr. billetter sælges og 23 april. ÅRSPROGRAMMET: Se det og blad i det på: ældresagengundsø.dk Ældre Sagen Ramsø Formand: Karen Larsen, tlf , Er du på nettet? Men er du usikker på at anvende netbank og tast selv borger, så har vi to frivillige, som kan hjælpe dig.. Ring til Anne Birgit Madsen, tlf.; EDB-undervisning for medlemmer Sted: Toftehøjen. Tilmelding kan foretages. Torsdag formiddag ved Judith Andersen, tlf Torsdag aften ved Finn Rasmussen tlf Fredag formiddag ved Marie Jørgensen tlf Har du brug for at lære at bruge PC, men ikke kan komme hjemmefra p.gr.a. dit helbred, så vil vi gerne hjælpe med en PC-besøgsven. Henvendelse til Erik Idø, Stole/ældremotion for mindre mobile medlemmer Gnisten i Gadstrup hver mandag (dog undtaget enkelte dage). Deltagerbetaling for sæsonen 100 kr.pr. 1/2-år. Ring evt. til Anna-Lise tlf Syv Sognegård hver mandag kl for medlemmer Kontakt Signe Nielsen tlf Brugerbetaling på 100 kr. pr. 1/2-år. Motion på maskine - for medlemmer Tirsdage og torsdage fra kl har vi fået lov at benytte motionsmaskinerne på Toftehøjen. Første gang er gratis, derefter udstedes der et personligt klippekort til 10 gange træning for 100,- kr. Man træner helt på eget ansvar. Information kan fås hos Karen Andersen på tlf Det for mænd såmænd Denne aktivitet er fortrinsvis for enlige mænd. Vi mødes i lokalerne på Toftehøjen tirsdage i lige uger fra kl og vi har det rigtig rart og hygger os. Interesseret, kontakt Preben Dongsgaard på tlf Fredagsklub for kvinder 50+ Vi mødes på biblioteket i Viby fra kl på fredage i lige uger. Vi hygger os med en kop kaffe og snakken går lystigt. Ring evt. efter flere informationer til Connie Schou-Nielsen tlf Gundsø Ældreklub og Hobbyklub Gundsølillevej 6, Ågerup, 4000 Roskilde Åbent tirsdag, onsdag og torsdag for information telefon Program for tirsdag eftermiddage kl : Tirsdag d. 25. februar: Generalforsamling. Derefter Skandinavien rundt - sang og musik v/komponist, musiker og sanger Rene Schmidt. MARTS Tirsdag d. 4. marts: Mandskoret Vokalion giver os en musikalsk eftermiddag. Tirsdag d. 11. marts: BANKO Tirsdag d. 18. marts: Kom og syng med på de bedste af Gasolin og Kim Larsens melodier v/søren og Torben Tirsdag d. 25. marts: Afslutning. Spisning kl Dans og musik v/ole Freiesleben. Onsdage og torsdage kan du f.eks. deltage i billardspil, stolegymnastik, fællessang, byture, cafe/fællesspisning, banko. Vi kan også hjælpe dig med at blive fortrolig med din computer. Gnisten Nyvej 38, 4621 Gadstrup, Vi er rigtig mange brugere af Aktivitetscenter Gnisten, men vi har heldigvis altid plads til nye, så er du efterlønner eller pensionist, så mød bare op. Evt. forespørgsler til aktiviteterne kan ske til formanden Karen Brædder på tlf FASTE AKTIVITETER: Hygge-eftermiddag Tirsdag kl Træværksted Tirsdag kl Petanque Onsdag kl Porcelænsmaling Torsdag kl Kortspil Torsdag kl Fællessang i lige uger Torsdag kl Folkedans i lige uger Fredag kl MARTS Frdag den 7. kl : Årsmøde Onsdag den 12. kl : Bankospil APRIL Tirsdag den 1. kl : Tøjsalg Onsdag den 9. kl : Bankospil HK Senior Klubben Roskilde 10. marts kl Generalforsamling Med smørrebrød HK huset i Hersegade, Tilmelding senest 3. marts 24. april kl Besøg i Zoologisk Have, Frokost i Krøgers Have Bus fra Ny Østergade, Tilmelding senest 14. april 8. maj kl Anemonetur Til Malerklemmen i Borup Skov, Kaffe og æbleskiver Bus fra Ny Østergade, Tilmelding senest 30. april Tilmelding kan ske til Formand Inger Juel Hansen tlf Eller HK receptionen, personligt eller tlf Roskilde Ældre Motion Kom så op og rør dig! Ældre ønsker livskvalitet, motion i dagtimerne og samvær med andre ældre. På kan du se vores store, brede udbud af aktiviteter. Du kan få en aktivitetsfolder på biblioteket eller hos Ældre Sagen. Det er bare om at komme i gang. Vi glæder os til at se dig også! 8

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Sommerprogram 2013 Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Ll. Karleby Nødager 30, Gevninge Herslev Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Hvalsø Huset

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet Fremtidens plejehjem danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 07.14 Leder: Teknologi kan skabe livskvalitet Danske Seniorer er åben

Læs mere

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Årsprogram 2015/16 Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Kære

Læs mere

AUGUST 2014 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

AUGUST 2014 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE a AUGUST 2014 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE [ INDHOLD ] IMPULSER Impulser udgives af Direktørområdet Social og sundhed, Svendborg Kommune Bladet udkommer i 10.000

Læs mere

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter Nr. 4, 20. årgang, December 2010 Tema Enlig med demens...læs også Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter INDHOLD Det faste Læserne skriver Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien kort

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 85 Marts 2012 Metalværkstedet på besøg i Raadvad... Foto: Kjeld Bjørn Andersen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4 Billard 5 Du

Læs mere

Det personlige engagement...læs også

Det personlige engagement...læs også Livet med Nr. 2, 24. årgang, JUNI 2014 Tema Det personlige engagement...læs også Birgitte Vølund, ny formand Klumme af Eva Mila Lindhardt Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens og kommunerne Hvad er udfordringerne? Guld værd med aflastning Nr. 3 19. årgang september 2009 Urolig adfærd Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID maj 2014 // nr. 2 Aarhus kommune Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival? ulf nyt A 19. årgang Nr. 2 April 2015 Hvad vil de politiske partier gøre for os? side 5 Vil du med os på Sølund Festival? side 15 Din stemme er VIGTIG! Hvordan er det at være frivillig i ULF? side 23 M

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Når hjem bliver til bolig...læs også

Når hjem bliver til bolig...læs også Nr. 4, 21. årgang, december 2011 Tema Når hjem bliver til bolig...læs også Klumme af digter Pia Tafdrup Pårørende er guld værd INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien

Læs mere