Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013"

Transkript

1 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/ INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee siden 2010 har gennemført af danskernes forbrug af film og tv-serier i hjemmet på de mest udbredte platforme, dvs. DVD, BluRay, download og streaming. Analysen omfatter som i tidligere år også en vurdering af omfanget af det ulovlige forbrug forstået som kopiering af fysiske enheder samt streaming og download fra ulovlige udbydere på nettet. Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser på internet blandt et repræsentativt udsnit af danskere udført af YouGov. På baggrund af de indkomne svar har YouSee s analyseafdeling beregnet omfang og udviklingstendenser for befolkningen som helhed. Temaet i undersøgelserne har været de samme i alle fire år. Men undervejs er der sket justeringer og mindre ændringer i spørgsmål og formulering og også i de efterfølgende beregninger. Det gør det i nogle tilfælde svært at sammenligne direkte fra år til år. I alt 1240 danskere i alderen år deltager i dette års undersøgelse, som er gennemført i uge YouSee A/S Teglholmsgade 0900 København K Presse Tel:

2 Side 2 af 12 Tendenser og konklusioner i 2013-analysen: Ca. 19 pct. af alle personer i alderen siger, at de streamer eller downloader film og tv-serier lovligt fra nettet. Det er en stigning på otte point fra sidste år. Ca. 14 pct. af alle personer i alderen år erkender at foretage ulovlig kopiering, download eller streaming af film og tv-serier. Det er en stigning på to point i forhold til niveauet i Omfanget af det ulovlige forbrug målt i antal viser tegn på fald og kan beregnes til hhv. ca. fem mio. film og ca. otte mio. afsnit af tv-serier om året på nuværende tidspunkt. Mellem 28 og 36 pct. af dem, der erkender at have et ulovligt forbrug, siger, at de gør det mindre sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. (Tallet 36 pct. gælder for forbrug af film, mens 28 pct. gælder for tvserier). o To tredjedele oplyser, at årsagen til det faldende ulovlige forbrug er, at der findes lovlige alternativer med et billigt eller godt udbud af film og serier. Mellem 11 og 16 pct. siger, at de har et højere forbrug af piratkopier eller ulovlig download/streaming end sidste år. (Tallet 11 pct. gælder for forbrug af film, mens 16 pct. gælder for tv-serier). o Næsten tre ud af fire (72-73 pct.) oplyser, at årsagen er, at ulovlig download eller streaming giver adgang til helt nye film eller tvserier. DVD/BluRay-afspiller, typisk forbundet til tv, er stadig det mest populære medie for spillefilm. To ud af tre husstande foretrækker de fysiske skiver, når de ser film. Computer er på andenpladsen med 38 pct. Computeren er det foretrukne medie for dem, der ser tv-serier på andre medier end tv-kanaler. 32 pct. oplyser, at de ser tv-serier på computer, mens DVD/BluRay er nummer to med 24 pct.

3 Side 3 af 12 Udvikling i antal pirater I de seneste tre års undersøgelser er deltagerne blevet spurgt, om husstandens forbrug af film og serier er lovligt eller ulovligt: Spm: Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Formuleringen i år er justeret i forhold til sidste år, hvor deltagerne kun blev bedt om at tage stilling til om den seneste film eller tv-serie var lovlig eller ulovlig. I år bliver de altså bedt om at tage stilling til, om der har været ulovligt forbrug inden for en periode på tre måneder. Det er muligt at svare både jeg ved og jeg tror om hhv. lovlig og ulovlig adfærd. I analysen har vi summeret tallene for hhv. lovligt og ulovligt forbrug og kan således konstatere, at 14 pct. tror eller ved, at husstanden downloader / streamer ulovligt, mens 20 pct. mener, at aktiviteterne har været lovlige de seneste tre måneder. Sammenlignet med tidligere år er der tale om en mindre stigning i andelen af personer med ulovligt forbrug. Det kan delvist forklares ved, at vi sidste år alene spurgte til den seneste film eller serie. Derved medtog vi ikke den gruppe, som forrige gang eller for en måned siden havde kopieret eller downloadet ulovligt. Ændringen i formulering ville også alt andet lige kunne føre til et lille fald i andelen af lovlige brugere, fordi f.eks. en ulovlig download en måned før undersøgelsen nu også tælles med som en ulovlig forbruger. Imidlertid viser tallene, at der er sket omtrent en fordobling i antallet af lovlige brugere. Da der også er blevet en anelse flere ulovlige brugere, betyder det, at der samlet set er sket en betydelig stigning i antallet af dem, der downloader og

4 Mio/år Side 4 af 12 streamer film fra nettet. Og væksten er primært gået til det lovlige forbrug, så ca. 20 pct. af alle i dag streamer eller downloader lovligt fra nettet. Omfanget af piratkopiering falder YouSee har i alle fire undersøgelser beregnet omfanget af ulovlige kopiering og download. I den første undersøgelse (gennemført i januar 2010) blev der udelukkende beregnet på piratkopiering af film, fordi der dengang ikke var noget reelt marked for tv-serier på nettet herhjemme. Undersøgelsen indikerede et ulovligt på mellem 8 og 12 millioner film om året. I de følgende to undersøgelser i 2011 og 2012 kunne vi med samme metode og antagelser beregne omfanget til ca. 9 hhv. 10 mio. film om året. Vi fandt dog samtidig et meget højt niveau i ulovligt forbrug af tv-serier, hvilket faldt sammen med den generelt voksende interesse for tv-serier i disse år. I år har vi ændret beregningsmetoden, og det betyder, at tallene for i år ikke umiddelbart kan sammenlignes med de tal, vi har offentliggjort tidligere for hhv. 2010, 2011 og Datamateriale for tidligere undersøgelser gør det imidlertid muligt tilnærmelsesvis at beregne omfanget i 2011 og 2012 efter samme metode, som vi har anvendt i år. Der er dog stadig ikke tale om direkte sammenlignelige tal, og man skal være varsom med at konkludere på baggrund af tallene Årligt forbrug af ulovlige kopier Tv-serier Spillefilm Dette forbehold til trods, synes undersøgelsen i år at dokumentere, at der i løbet af det seneste år er sket et fald i det ulovlige forbrug. Faldet ser ud til at være størst indenfor forbrug af film, og mindre indenfor tv-serier. Tendensen bestyrkes af, at undersøgelsen også viser, at 36 pct. af piraterne siger, at deres ulovlige forbrug af film er faldet i løbet af det seneste år. Kun 11 pct. siger, det er steget.

5 Side 5 af 12 Antallet af lovlige brugere af streaming og download er næsten fordoblet sammenlignet med sidste år. Den afgørende forskel mellem dette og tidligere års beregning ligger i formuleringen af spørgsmålet om ulovligt forbrug. I de tidligere år har vi spurgt, om husstandens seneste download eller streaming fra nettet var lovlig eller ulovlig. Svaret, antog vi, var gældende for husstandens samlede forbrug i de tre måneder. Så selv om, der var husstande med et blandet lovligt og ulovligt forbrug, blev deres samlede forbrug teknisk beregnet som enten lovligt eller ulovligt afhængigt at svaret på deres seneste download/streaming. I år har vi som tidligere forklaret spurgt, om husstanden har handlet ulovligt inden for det seneste kvartal og, i bekræftende fald, spurgt om omfanget. Omfanget af det ulovlige forbrug er altså nu udelukkende baseret på dem, der erkender, at de downloader eller streamer ulovligt, og det er beregnet ud fra de tal, som de selv angiver. Altså et erkendt, faktisk forbrug modsat tidligere en teknisk beregning. I faktiske tal andrager det ca. fem millioner film og otte millioner afsnit af tv-serier om året. På grund af spørgsmålets formulering, kan niveauet måske være en smule lavere end det reelle omfang, fordi nogle af samvittighedsgrunde vil vælge at underdrive deres ulovlige adfærd. Men det er overbevisning, at dette er det hidtil mest præcise bud på omfanget af danskernes ulovlige forbrug af spillefilm og tv-serier. Lovlige alternativer virker I anden halvdel af 2012 fik danskerne adgang til tre nye streaming-tjenester, Netflix, HBO Nordic og YouSee s egen YouBio, som alle blev lanceret i løbet af 4. kvartal. Samtidig var der i medierne kolossal opmærksomhed på streaming som fænomen og produkt. Alene Netflix blev i løbet af 2012 omtalt i ca artikler og indslag i aviser, netmedier, radio og tv; næsten dobbelt så meget som de øvrige tjenester i øvrigt. De tre nye tjenester, den meget medieomtale og ikke mindst også de gratis prøveperioder, som alle tre tjenester opererer med, har lokket mange til at prøve de lovlige alternativer. Det gælder både forbrugere, der aldrig har prøvet streaming, og forbrugere med erfaring fra både lovlige og ulovlige tjenester. Dataindsamlingen til denne undersøgelse er gennemført i begyndelsen af februar Så når deltagerne i visse spørgsmål bliver bedt om at beskrive deres forbrug i de seneste tre måneder, vil det altså være i en periode med maksimal mediefokus på de nye tjenester og for en dels vedkommende gratis adgang til tusindvis af film og serier. Det kan betyde, at analysens resultater afspejler en midlertidig effekt, og at vi, når nyhedens interesse lægger sig, vil kunne måle et mere normalt forbrug. Undersøgelsen indikerer meget klart, at de nye lovlige tjenester har haft stor indflydelse på det lovlige forbrug, selv om de først kom på markedet sidst på året:

6 Side 6 af 12 Spm: Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? På dette spørgsmål svarer 36 pct. af piraterne, at deres ulovlige forbrug af spillefilm er faldet. Andre 24 pct. siger, at deres ulovlige forbrug af tv-serier er faldet. Tilsvarende er der 11 og 16 pct., der oplyser, at deres ulovlige forbrug af hhv. film og serier er steget. Analysen viser næppe overraskende at der er forholdsmæssigt flere pirater i aldersgruppen år sammenlignet med andre aldersgrupper, og at flere mænd end kvinder streamer eller downloader ulovligt. Mere overraskende er det måske, at det største fald i den ulovlige adfærd faktisk også sker i aldersgruppen år. Her svarer 41 pct., at de downloader eller streamer færre film ulovligt nu sammenlignet med sidste år. Og det er kun ni pct. i denne aldersgruppe, hvor omfanget af ulovlighederne er vokset. Til sammenligning er det 16 pct. i den mere modne aldersgruppe år, der streamer/downloader mere ulovligt nu. Der er dog tale om en ret lille population i undersøgelsen, så tallet er noget usikkert. Men konklusionen er meget klar: Især de unge mænd er blevet mere lovlydige. På markedet for tv-serier er billedet knap så entydigt. Dels er det ulovlige forbrug faldet forholdsmæssigt mindre end for spillefilm, dels melder en større andel om stigende ulovligt forbrug. Forskellen mellem mænd og kvinder også mindre udtalt når det gælder tv-serier, og det samme gælder mellem aldersgrupperne. En mulig forklaring er, at tvserier som on demand-fænomen stadig er forholdsvist nyt, og at der generelt er voksende interesse og fokus på serier.

7 Side 7 af 12 Motiverne til at ændre adfærd For at undersøge motiverne til ændret adfærd blev deltagerne bedt om at svare på, hvad der har fået dem til at forbruge hhv. mere eller mindre ulovligt. I besvarelsen kunne de vælge mellem forskellige motiver, som vi fra tidligere undersøgelser har fundet som det mest typiske. Den primære drivkraft er ubetinget udbuddet af billige, lovlige alternativer, og med flere nye tjenester på markedet, må det siges at være opfyldt nu. Det er da også det, som to ud af tre peger på, når de skal forklare, hvorfor de i dag downloader eller streamer færre ulovlige film eller tv-serier end tidligere. Den næstvigtigste er, at de lovlige tjenester har et godt og varieret udbud. Hvis tendensen trods påvirkningen fra introduktionsperioden og mediehypen holder, tyder det på, at de nye abonnementsbaserede tjenester er så attraktive, at de faktisk er i stand til at bremse udbredelsen af piratkopiering og på sigt reducere omfanget markant.

8 Side 8 af 12 Det synes dog under alle omstændigheder kun at gælde for den del af forbruget, der retter sig mod bagkataloget. Ulovligt forbrug af nye film og serier bliver ikke bremset i samme omfang, fordi disse først på et senere tidspunkt bliver frigivet til distribution i abonnementstjenesterne. Den tendens viser sig, når man ser på de pirater, der angiver, at deres ulovlige forbrug er steget. Det drejer sig om ca. 11 pct., som siger, at deres ulovlige forbrug film er steget, og tilsvarende 16 pct. at forbruget af ulovlige tv-serier er vokset. Tre ud af fire peger på, at det er tilgængeligheden af de nyeste titler på pirat-markedet, som er årsag til deres voksende forbrug. Vi har ikke datamateriale i denne undersøgelse, der understøtter sammenhængen mellem manglende tilgængelighed af nye titler og omfanget af ulovligt forbrug. Men piratkopieringen af den aktuelle sæson 3 af Game of Thrones indikerer klart en sammenhæng. Den sendes foreløbig kun på dyre betalingskanaler, og har ifølge nyhedssitet TorrentFreak.com samtidig slået alle rekorder for piratkopiering af tv-serier. Med til billedet hører, at serien herhjemme er tilgængelig i to lovlige streaming-tjenester, HBO Nordic og YouBio. DVD en lever stadig godt Trods den massive fokus på on demand og streaming i de senere år, er de fysiske medier i form af DVD og BluRay fortsat den mest udbredte platform, når danskerne ser film og tv-serier uden for tv-kanalernes sendeflade. DVD/BluRay er faldet 24 point siden første undersøgelse i 2010, mens især streaming platforme som computer og boks er steget markant i samme periode. Det er værd at bemærke, at computeren med 32 pct. er den foretrukne platform til tv-serier. Det er formentlig udtryk for, at tv-seriernes først for alvor er slået igennem med lancering af de nye streaming-tjenester.

9 Side 9 af 12 Forbrug af film- og TV-serier og pirateri i danske husstande YouGov måling februar Base: tilfældige danskere i alderen år Hvordan ser danskerne film og TV-serier Hvordan ser du film? Base: Ser film, 97% af alle i 2013 DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) (1) Computer (2) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Spilkonsol Anden boks (Apple TV..) Smart TV via app Andet Ved ikke % 38% 26% 16% 14% 11% 5% 5% 2% % 29% 17% 4% 0% % 25% 12% 3% 0% % 21% 8% 3% 0% (1) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film på DVD (i 2013 spørges til DVD/BluRay excl. spilkonsoller) (2) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film via internet / PC-udstyr (i 2013 spørges til computer) Hvordan ser du TV-serier? Base: Ser TV-serier, 88% af alle Computer DVD/BluRay afspil. (ikke spilkons.) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Anden boks (Apple TV..) Spilkonsol Smart TV via app Andet Ved ikke 32% 24% 18% 13% 8% 6% 4% 2% 0%

10 Side 10 af 12 Forbrug af film og serier pr. afspiller Antal film set i nov, dec., jan. pr. afspiller (i gennemsnit) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Anden boks (Apple TV boks etc.) Smart TV via app Computer Boks fra TVoperatør Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) 6,88 5,40 4,68 4,62 4,32 3,70 3,55 Antal afsnit af TV-serier set i nov., dec., jan pr. afspiller (i gennemsnit) Smart TV via app Anden boks (Apple TV boks etc.) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Computer Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) Boks fra TVoperatør 10,62 10,53 10,26 9,79 8,49 6,83 5,46

11 Side 11 af 12 Omfang af pirateri Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser film: 97% af alle danskere Tror husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film lovligt Tror husstanden streamet film lovligt Har ikke downloadet / streamet film indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 15% 4% 60% 6% 14% Det er en kendt sag, at nogen downloader tv-serier / streamer tv-serier gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet tv-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser TV-serier: 88% af alle Tror husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier lovligt Tror husstanden streamet TV-serier lovligt Har ikke downloadet / streamet TVserier indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 17% 3% 60% 7% 14% Udvikling i pirateri Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 14% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 36% 43% 11% 10% Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 12% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 28% 48% 16% 8%

12 Side 12 af 12 Årsag til udvikling i pirateri Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af film er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 5% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af film Har ikke samme behov for film som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 67% 60% 25% 11% 8% 2% Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 4% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af TV-serier Har ikke samme behov for TV-serier som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 68% 65% 28% 7% 5% 2%

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014 FORBRUGER DEN DIGITALE 2014 ADFÆRD I FORANDRING 71% af vores medietid er skærmbaseret 70% mediemultitasker når de ser TV 6. største tv-kanal i DK er Netflix? hvad betyder det for marketing VORES TILGANG

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FIND DEN BEDSTE STREAMING-TJENESTE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FIND DEN BEDSTE STREAMING-TJENESTE Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider FIND DEN BEDSTE STREAMING-TJENESTE INDHOLD: Fjernsyn som du vil...4 OVERSIGT: Streaming-tjenester...6 Eksperterne...14

Læs mere

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd.

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. VI GI R DIG Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. 2 Fibernet forbinder dig med fremtiden Fiberbredbånd med garanteret

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 5. marts 2014 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 2013 var endnu et godt år for Odder Antenneforening, endnu et travlt år. Det har været et år, hvor bestyrelsen

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere