Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013"

Transkript

1 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/ INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee siden 2010 har gennemført af danskernes forbrug af film og tv-serier i hjemmet på de mest udbredte platforme, dvs. DVD, BluRay, download og streaming. Analysen omfatter som i tidligere år også en vurdering af omfanget af det ulovlige forbrug forstået som kopiering af fysiske enheder samt streaming og download fra ulovlige udbydere på nettet. Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser på internet blandt et repræsentativt udsnit af danskere udført af YouGov. På baggrund af de indkomne svar har YouSee s analyseafdeling beregnet omfang og udviklingstendenser for befolkningen som helhed. Temaet i undersøgelserne har været de samme i alle fire år. Men undervejs er der sket justeringer og mindre ændringer i spørgsmål og formulering og også i de efterfølgende beregninger. Det gør det i nogle tilfælde svært at sammenligne direkte fra år til år. I alt 1240 danskere i alderen år deltager i dette års undersøgelse, som er gennemført i uge YouSee A/S Teglholmsgade 0900 København K Presse Tel:

2 Side 2 af 12 Tendenser og konklusioner i 2013-analysen: Ca. 19 pct. af alle personer i alderen siger, at de streamer eller downloader film og tv-serier lovligt fra nettet. Det er en stigning på otte point fra sidste år. Ca. 14 pct. af alle personer i alderen år erkender at foretage ulovlig kopiering, download eller streaming af film og tv-serier. Det er en stigning på to point i forhold til niveauet i Omfanget af det ulovlige forbrug målt i antal viser tegn på fald og kan beregnes til hhv. ca. fem mio. film og ca. otte mio. afsnit af tv-serier om året på nuværende tidspunkt. Mellem 28 og 36 pct. af dem, der erkender at have et ulovligt forbrug, siger, at de gør det mindre sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. (Tallet 36 pct. gælder for forbrug af film, mens 28 pct. gælder for tvserier). o To tredjedele oplyser, at årsagen til det faldende ulovlige forbrug er, at der findes lovlige alternativer med et billigt eller godt udbud af film og serier. Mellem 11 og 16 pct. siger, at de har et højere forbrug af piratkopier eller ulovlig download/streaming end sidste år. (Tallet 11 pct. gælder for forbrug af film, mens 16 pct. gælder for tv-serier). o Næsten tre ud af fire (72-73 pct.) oplyser, at årsagen er, at ulovlig download eller streaming giver adgang til helt nye film eller tvserier. DVD/BluRay-afspiller, typisk forbundet til tv, er stadig det mest populære medie for spillefilm. To ud af tre husstande foretrækker de fysiske skiver, når de ser film. Computer er på andenpladsen med 38 pct. Computeren er det foretrukne medie for dem, der ser tv-serier på andre medier end tv-kanaler. 32 pct. oplyser, at de ser tv-serier på computer, mens DVD/BluRay er nummer to med 24 pct.

3 Side 3 af 12 Udvikling i antal pirater I de seneste tre års undersøgelser er deltagerne blevet spurgt, om husstandens forbrug af film og serier er lovligt eller ulovligt: Spm: Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Formuleringen i år er justeret i forhold til sidste år, hvor deltagerne kun blev bedt om at tage stilling til om den seneste film eller tv-serie var lovlig eller ulovlig. I år bliver de altså bedt om at tage stilling til, om der har været ulovligt forbrug inden for en periode på tre måneder. Det er muligt at svare både jeg ved og jeg tror om hhv. lovlig og ulovlig adfærd. I analysen har vi summeret tallene for hhv. lovligt og ulovligt forbrug og kan således konstatere, at 14 pct. tror eller ved, at husstanden downloader / streamer ulovligt, mens 20 pct. mener, at aktiviteterne har været lovlige de seneste tre måneder. Sammenlignet med tidligere år er der tale om en mindre stigning i andelen af personer med ulovligt forbrug. Det kan delvist forklares ved, at vi sidste år alene spurgte til den seneste film eller serie. Derved medtog vi ikke den gruppe, som forrige gang eller for en måned siden havde kopieret eller downloadet ulovligt. Ændringen i formulering ville også alt andet lige kunne føre til et lille fald i andelen af lovlige brugere, fordi f.eks. en ulovlig download en måned før undersøgelsen nu også tælles med som en ulovlig forbruger. Imidlertid viser tallene, at der er sket omtrent en fordobling i antallet af lovlige brugere. Da der også er blevet en anelse flere ulovlige brugere, betyder det, at der samlet set er sket en betydelig stigning i antallet af dem, der downloader og

4 Mio/år Side 4 af 12 streamer film fra nettet. Og væksten er primært gået til det lovlige forbrug, så ca. 20 pct. af alle i dag streamer eller downloader lovligt fra nettet. Omfanget af piratkopiering falder YouSee har i alle fire undersøgelser beregnet omfanget af ulovlige kopiering og download. I den første undersøgelse (gennemført i januar 2010) blev der udelukkende beregnet på piratkopiering af film, fordi der dengang ikke var noget reelt marked for tv-serier på nettet herhjemme. Undersøgelsen indikerede et ulovligt på mellem 8 og 12 millioner film om året. I de følgende to undersøgelser i 2011 og 2012 kunne vi med samme metode og antagelser beregne omfanget til ca. 9 hhv. 10 mio. film om året. Vi fandt dog samtidig et meget højt niveau i ulovligt forbrug af tv-serier, hvilket faldt sammen med den generelt voksende interesse for tv-serier i disse år. I år har vi ændret beregningsmetoden, og det betyder, at tallene for i år ikke umiddelbart kan sammenlignes med de tal, vi har offentliggjort tidligere for hhv. 2010, 2011 og Datamateriale for tidligere undersøgelser gør det imidlertid muligt tilnærmelsesvis at beregne omfanget i 2011 og 2012 efter samme metode, som vi har anvendt i år. Der er dog stadig ikke tale om direkte sammenlignelige tal, og man skal være varsom med at konkludere på baggrund af tallene Årligt forbrug af ulovlige kopier Tv-serier Spillefilm Dette forbehold til trods, synes undersøgelsen i år at dokumentere, at der i løbet af det seneste år er sket et fald i det ulovlige forbrug. Faldet ser ud til at være størst indenfor forbrug af film, og mindre indenfor tv-serier. Tendensen bestyrkes af, at undersøgelsen også viser, at 36 pct. af piraterne siger, at deres ulovlige forbrug af film er faldet i løbet af det seneste år. Kun 11 pct. siger, det er steget.

5 Side 5 af 12 Antallet af lovlige brugere af streaming og download er næsten fordoblet sammenlignet med sidste år. Den afgørende forskel mellem dette og tidligere års beregning ligger i formuleringen af spørgsmålet om ulovligt forbrug. I de tidligere år har vi spurgt, om husstandens seneste download eller streaming fra nettet var lovlig eller ulovlig. Svaret, antog vi, var gældende for husstandens samlede forbrug i de tre måneder. Så selv om, der var husstande med et blandet lovligt og ulovligt forbrug, blev deres samlede forbrug teknisk beregnet som enten lovligt eller ulovligt afhængigt at svaret på deres seneste download/streaming. I år har vi som tidligere forklaret spurgt, om husstanden har handlet ulovligt inden for det seneste kvartal og, i bekræftende fald, spurgt om omfanget. Omfanget af det ulovlige forbrug er altså nu udelukkende baseret på dem, der erkender, at de downloader eller streamer ulovligt, og det er beregnet ud fra de tal, som de selv angiver. Altså et erkendt, faktisk forbrug modsat tidligere en teknisk beregning. I faktiske tal andrager det ca. fem millioner film og otte millioner afsnit af tv-serier om året. På grund af spørgsmålets formulering, kan niveauet måske være en smule lavere end det reelle omfang, fordi nogle af samvittighedsgrunde vil vælge at underdrive deres ulovlige adfærd. Men det er overbevisning, at dette er det hidtil mest præcise bud på omfanget af danskernes ulovlige forbrug af spillefilm og tv-serier. Lovlige alternativer virker I anden halvdel af 2012 fik danskerne adgang til tre nye streaming-tjenester, Netflix, HBO Nordic og YouSee s egen YouBio, som alle blev lanceret i løbet af 4. kvartal. Samtidig var der i medierne kolossal opmærksomhed på streaming som fænomen og produkt. Alene Netflix blev i løbet af 2012 omtalt i ca artikler og indslag i aviser, netmedier, radio og tv; næsten dobbelt så meget som de øvrige tjenester i øvrigt. De tre nye tjenester, den meget medieomtale og ikke mindst også de gratis prøveperioder, som alle tre tjenester opererer med, har lokket mange til at prøve de lovlige alternativer. Det gælder både forbrugere, der aldrig har prøvet streaming, og forbrugere med erfaring fra både lovlige og ulovlige tjenester. Dataindsamlingen til denne undersøgelse er gennemført i begyndelsen af februar Så når deltagerne i visse spørgsmål bliver bedt om at beskrive deres forbrug i de seneste tre måneder, vil det altså være i en periode med maksimal mediefokus på de nye tjenester og for en dels vedkommende gratis adgang til tusindvis af film og serier. Det kan betyde, at analysens resultater afspejler en midlertidig effekt, og at vi, når nyhedens interesse lægger sig, vil kunne måle et mere normalt forbrug. Undersøgelsen indikerer meget klart, at de nye lovlige tjenester har haft stor indflydelse på det lovlige forbrug, selv om de først kom på markedet sidst på året:

6 Side 6 af 12 Spm: Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? På dette spørgsmål svarer 36 pct. af piraterne, at deres ulovlige forbrug af spillefilm er faldet. Andre 24 pct. siger, at deres ulovlige forbrug af tv-serier er faldet. Tilsvarende er der 11 og 16 pct., der oplyser, at deres ulovlige forbrug af hhv. film og serier er steget. Analysen viser næppe overraskende at der er forholdsmæssigt flere pirater i aldersgruppen år sammenlignet med andre aldersgrupper, og at flere mænd end kvinder streamer eller downloader ulovligt. Mere overraskende er det måske, at det største fald i den ulovlige adfærd faktisk også sker i aldersgruppen år. Her svarer 41 pct., at de downloader eller streamer færre film ulovligt nu sammenlignet med sidste år. Og det er kun ni pct. i denne aldersgruppe, hvor omfanget af ulovlighederne er vokset. Til sammenligning er det 16 pct. i den mere modne aldersgruppe år, der streamer/downloader mere ulovligt nu. Der er dog tale om en ret lille population i undersøgelsen, så tallet er noget usikkert. Men konklusionen er meget klar: Især de unge mænd er blevet mere lovlydige. På markedet for tv-serier er billedet knap så entydigt. Dels er det ulovlige forbrug faldet forholdsmæssigt mindre end for spillefilm, dels melder en større andel om stigende ulovligt forbrug. Forskellen mellem mænd og kvinder også mindre udtalt når det gælder tv-serier, og det samme gælder mellem aldersgrupperne. En mulig forklaring er, at tvserier som on demand-fænomen stadig er forholdsvist nyt, og at der generelt er voksende interesse og fokus på serier.

7 Side 7 af 12 Motiverne til at ændre adfærd For at undersøge motiverne til ændret adfærd blev deltagerne bedt om at svare på, hvad der har fået dem til at forbruge hhv. mere eller mindre ulovligt. I besvarelsen kunne de vælge mellem forskellige motiver, som vi fra tidligere undersøgelser har fundet som det mest typiske. Den primære drivkraft er ubetinget udbuddet af billige, lovlige alternativer, og med flere nye tjenester på markedet, må det siges at være opfyldt nu. Det er da også det, som to ud af tre peger på, når de skal forklare, hvorfor de i dag downloader eller streamer færre ulovlige film eller tv-serier end tidligere. Den næstvigtigste er, at de lovlige tjenester har et godt og varieret udbud. Hvis tendensen trods påvirkningen fra introduktionsperioden og mediehypen holder, tyder det på, at de nye abonnementsbaserede tjenester er så attraktive, at de faktisk er i stand til at bremse udbredelsen af piratkopiering og på sigt reducere omfanget markant.

8 Side 8 af 12 Det synes dog under alle omstændigheder kun at gælde for den del af forbruget, der retter sig mod bagkataloget. Ulovligt forbrug af nye film og serier bliver ikke bremset i samme omfang, fordi disse først på et senere tidspunkt bliver frigivet til distribution i abonnementstjenesterne. Den tendens viser sig, når man ser på de pirater, der angiver, at deres ulovlige forbrug er steget. Det drejer sig om ca. 11 pct., som siger, at deres ulovlige forbrug film er steget, og tilsvarende 16 pct. at forbruget af ulovlige tv-serier er vokset. Tre ud af fire peger på, at det er tilgængeligheden af de nyeste titler på pirat-markedet, som er årsag til deres voksende forbrug. Vi har ikke datamateriale i denne undersøgelse, der understøtter sammenhængen mellem manglende tilgængelighed af nye titler og omfanget af ulovligt forbrug. Men piratkopieringen af den aktuelle sæson 3 af Game of Thrones indikerer klart en sammenhæng. Den sendes foreløbig kun på dyre betalingskanaler, og har ifølge nyhedssitet TorrentFreak.com samtidig slået alle rekorder for piratkopiering af tv-serier. Med til billedet hører, at serien herhjemme er tilgængelig i to lovlige streaming-tjenester, HBO Nordic og YouBio. DVD en lever stadig godt Trods den massive fokus på on demand og streaming i de senere år, er de fysiske medier i form af DVD og BluRay fortsat den mest udbredte platform, når danskerne ser film og tv-serier uden for tv-kanalernes sendeflade. DVD/BluRay er faldet 24 point siden første undersøgelse i 2010, mens især streaming platforme som computer og boks er steget markant i samme periode. Det er værd at bemærke, at computeren med 32 pct. er den foretrukne platform til tv-serier. Det er formentlig udtryk for, at tv-seriernes først for alvor er slået igennem med lancering af de nye streaming-tjenester.

9 Side 9 af 12 Forbrug af film- og TV-serier og pirateri i danske husstande YouGov måling februar Base: tilfældige danskere i alderen år Hvordan ser danskerne film og TV-serier Hvordan ser du film? Base: Ser film, 97% af alle i 2013 DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) (1) Computer (2) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Spilkonsol Anden boks (Apple TV..) Smart TV via app Andet Ved ikke % 38% 26% 16% 14% 11% 5% 5% 2% % 29% 17% 4% 0% % 25% 12% 3% 0% % 21% 8% 3% 0% (1) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film på DVD (i 2013 spørges til DVD/BluRay excl. spilkonsoller) (2) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film via internet / PC-udstyr (i 2013 spørges til computer) Hvordan ser du TV-serier? Base: Ser TV-serier, 88% af alle Computer DVD/BluRay afspil. (ikke spilkons.) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Anden boks (Apple TV..) Spilkonsol Smart TV via app Andet Ved ikke 32% 24% 18% 13% 8% 6% 4% 2% 0%

10 Side 10 af 12 Forbrug af film og serier pr. afspiller Antal film set i nov, dec., jan. pr. afspiller (i gennemsnit) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Anden boks (Apple TV boks etc.) Smart TV via app Computer Boks fra TVoperatør Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) 6,88 5,40 4,68 4,62 4,32 3,70 3,55 Antal afsnit af TV-serier set i nov., dec., jan pr. afspiller (i gennemsnit) Smart TV via app Anden boks (Apple TV boks etc.) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Computer Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) Boks fra TVoperatør 10,62 10,53 10,26 9,79 8,49 6,83 5,46

11 Side 11 af 12 Omfang af pirateri Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser film: 97% af alle danskere Tror husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film lovligt Tror husstanden streamet film lovligt Har ikke downloadet / streamet film indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 15% 4% 60% 6% 14% Det er en kendt sag, at nogen downloader tv-serier / streamer tv-serier gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet tv-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser TV-serier: 88% af alle Tror husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier lovligt Tror husstanden streamet TV-serier lovligt Har ikke downloadet / streamet TVserier indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 17% 3% 60% 7% 14% Udvikling i pirateri Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 14% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 36% 43% 11% 10% Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 12% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 28% 48% 16% 8%

12 Side 12 af 12 Årsag til udvikling i pirateri Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af film er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 5% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af film Har ikke samme behov for film som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 67% 60% 25% 11% 8% 2% Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 4% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af TV-serier Har ikke samme behov for TV-serier som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 68% 65% 28% 7% 5% 2%

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film Gennemførtaf YouGov for Egmont Sp.1 På hvilke af følgende måder ser du film og/eller TV-serier derhjemme? Du kan markere flere svar På

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her fortæller BT sammen med Flatpanels.dk, hvilke mediebokse der er bedst til streamingtjenesterne Netflix, YouBio, HBO, Viaplay, TV 2 Play, Canal Digital

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV relanceret 2. juni 2014 - Convenience Bedre produkt og mere tilgængeligt - Connect Bedre afvikling og distribution - Content Klarere indholdsprofil

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 Den årlige rapport om markedet for forbrugerelektronik, tv og streaming Undersøgelse og databehandling: TNS Gallup Udgiver: Branchen ForbrugerElektronik Marts

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER AKTUELLE MARKEDSTENDENSER EN GENNEMGANG AF TRENDS OG TENDENSER SET I LYSET AF DIGITALISERINGEN AF DE DANSKE BIOGRAFER OG STREAMING-TJENESTERNES INDTOG PÅ MARKEDET DET DANSKE FILMINSTITUT / SEPTEMBER 2013

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne Returadresse: Stibo, Saturnvej 65, 8700 Horsens, NKU 2018 Vedr.: E/F Præstehaven Jan Møller Præstehaven 12:00 AM TV ST 7400 Herning K2707 Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Indeks 88. Indeks 77 14.000.000 12.000.000 10.000.000 BLU-RAY DVD 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 - 2011 2012 2013

Indeks 88. Indeks 77 14.000.000 12.000.000 10.000.000 BLU-RAY DVD 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 - 2011 2012 2013 Indeks 88 14.000.000 Indeks 77 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 BLU-RAY DVD 4.000.000 2.000.000-2011 2012 2013 Indeks 87 1.200.000.000 Indeks 78 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 BLU-RAY DVD

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED 2017 EWII FORENING GIVER BEBOERE I DOMEA INTERNET MED LYSETS HASTIGHED Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII og mulighed for landets mest udbredte TV fra YouSee. 5 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL VÆLGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015 Dokumentarfilm Publikumsanalyse Det Danske Filminstitut Juni 2015 HVEM SER DOKUMENTARFILM I BIOGRAFEN? Eksisterer der et kernepublikum til dokumentarfilm, eller henvender vi os til nye målgrupper for hver

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT CHARLOTTE ENEVOLDSEN Hvis man tror, at problemerne med piratkopiering og ulovlig fildeling af bl.a. film

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere