Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013"

Transkript

1 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/ INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee siden 2010 har gennemført af danskernes forbrug af film og tv-serier i hjemmet på de mest udbredte platforme, dvs. DVD, BluRay, download og streaming. Analysen omfatter som i tidligere år også en vurdering af omfanget af det ulovlige forbrug forstået som kopiering af fysiske enheder samt streaming og download fra ulovlige udbydere på nettet. Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser på internet blandt et repræsentativt udsnit af danskere udført af YouGov. På baggrund af de indkomne svar har YouSee s analyseafdeling beregnet omfang og udviklingstendenser for befolkningen som helhed. Temaet i undersøgelserne har været de samme i alle fire år. Men undervejs er der sket justeringer og mindre ændringer i spørgsmål og formulering og også i de efterfølgende beregninger. Det gør det i nogle tilfælde svært at sammenligne direkte fra år til år. I alt 1240 danskere i alderen år deltager i dette års undersøgelse, som er gennemført i uge YouSee A/S Teglholmsgade 0900 København K Presse Tel:

2 Side 2 af 12 Tendenser og konklusioner i 2013-analysen: Ca. 19 pct. af alle personer i alderen siger, at de streamer eller downloader film og tv-serier lovligt fra nettet. Det er en stigning på otte point fra sidste år. Ca. 14 pct. af alle personer i alderen år erkender at foretage ulovlig kopiering, download eller streaming af film og tv-serier. Det er en stigning på to point i forhold til niveauet i Omfanget af det ulovlige forbrug målt i antal viser tegn på fald og kan beregnes til hhv. ca. fem mio. film og ca. otte mio. afsnit af tv-serier om året på nuværende tidspunkt. Mellem 28 og 36 pct. af dem, der erkender at have et ulovligt forbrug, siger, at de gør det mindre sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. (Tallet 36 pct. gælder for forbrug af film, mens 28 pct. gælder for tvserier). o To tredjedele oplyser, at årsagen til det faldende ulovlige forbrug er, at der findes lovlige alternativer med et billigt eller godt udbud af film og serier. Mellem 11 og 16 pct. siger, at de har et højere forbrug af piratkopier eller ulovlig download/streaming end sidste år. (Tallet 11 pct. gælder for forbrug af film, mens 16 pct. gælder for tv-serier). o Næsten tre ud af fire (72-73 pct.) oplyser, at årsagen er, at ulovlig download eller streaming giver adgang til helt nye film eller tvserier. DVD/BluRay-afspiller, typisk forbundet til tv, er stadig det mest populære medie for spillefilm. To ud af tre husstande foretrækker de fysiske skiver, når de ser film. Computer er på andenpladsen med 38 pct. Computeren er det foretrukne medie for dem, der ser tv-serier på andre medier end tv-kanaler. 32 pct. oplyser, at de ser tv-serier på computer, mens DVD/BluRay er nummer to med 24 pct.

3 Side 3 af 12 Udvikling i antal pirater I de seneste tre års undersøgelser er deltagerne blevet spurgt, om husstandens forbrug af film og serier er lovligt eller ulovligt: Spm: Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Formuleringen i år er justeret i forhold til sidste år, hvor deltagerne kun blev bedt om at tage stilling til om den seneste film eller tv-serie var lovlig eller ulovlig. I år bliver de altså bedt om at tage stilling til, om der har været ulovligt forbrug inden for en periode på tre måneder. Det er muligt at svare både jeg ved og jeg tror om hhv. lovlig og ulovlig adfærd. I analysen har vi summeret tallene for hhv. lovligt og ulovligt forbrug og kan således konstatere, at 14 pct. tror eller ved, at husstanden downloader / streamer ulovligt, mens 20 pct. mener, at aktiviteterne har været lovlige de seneste tre måneder. Sammenlignet med tidligere år er der tale om en mindre stigning i andelen af personer med ulovligt forbrug. Det kan delvist forklares ved, at vi sidste år alene spurgte til den seneste film eller serie. Derved medtog vi ikke den gruppe, som forrige gang eller for en måned siden havde kopieret eller downloadet ulovligt. Ændringen i formulering ville også alt andet lige kunne føre til et lille fald i andelen af lovlige brugere, fordi f.eks. en ulovlig download en måned før undersøgelsen nu også tælles med som en ulovlig forbruger. Imidlertid viser tallene, at der er sket omtrent en fordobling i antallet af lovlige brugere. Da der også er blevet en anelse flere ulovlige brugere, betyder det, at der samlet set er sket en betydelig stigning i antallet af dem, der downloader og

4 Mio/år Side 4 af 12 streamer film fra nettet. Og væksten er primært gået til det lovlige forbrug, så ca. 20 pct. af alle i dag streamer eller downloader lovligt fra nettet. Omfanget af piratkopiering falder YouSee har i alle fire undersøgelser beregnet omfanget af ulovlige kopiering og download. I den første undersøgelse (gennemført i januar 2010) blev der udelukkende beregnet på piratkopiering af film, fordi der dengang ikke var noget reelt marked for tv-serier på nettet herhjemme. Undersøgelsen indikerede et ulovligt på mellem 8 og 12 millioner film om året. I de følgende to undersøgelser i 2011 og 2012 kunne vi med samme metode og antagelser beregne omfanget til ca. 9 hhv. 10 mio. film om året. Vi fandt dog samtidig et meget højt niveau i ulovligt forbrug af tv-serier, hvilket faldt sammen med den generelt voksende interesse for tv-serier i disse år. I år har vi ændret beregningsmetoden, og det betyder, at tallene for i år ikke umiddelbart kan sammenlignes med de tal, vi har offentliggjort tidligere for hhv. 2010, 2011 og Datamateriale for tidligere undersøgelser gør det imidlertid muligt tilnærmelsesvis at beregne omfanget i 2011 og 2012 efter samme metode, som vi har anvendt i år. Der er dog stadig ikke tale om direkte sammenlignelige tal, og man skal være varsom med at konkludere på baggrund af tallene Årligt forbrug af ulovlige kopier Tv-serier Spillefilm Dette forbehold til trods, synes undersøgelsen i år at dokumentere, at der i løbet af det seneste år er sket et fald i det ulovlige forbrug. Faldet ser ud til at være størst indenfor forbrug af film, og mindre indenfor tv-serier. Tendensen bestyrkes af, at undersøgelsen også viser, at 36 pct. af piraterne siger, at deres ulovlige forbrug af film er faldet i løbet af det seneste år. Kun 11 pct. siger, det er steget.

5 Side 5 af 12 Antallet af lovlige brugere af streaming og download er næsten fordoblet sammenlignet med sidste år. Den afgørende forskel mellem dette og tidligere års beregning ligger i formuleringen af spørgsmålet om ulovligt forbrug. I de tidligere år har vi spurgt, om husstandens seneste download eller streaming fra nettet var lovlig eller ulovlig. Svaret, antog vi, var gældende for husstandens samlede forbrug i de tre måneder. Så selv om, der var husstande med et blandet lovligt og ulovligt forbrug, blev deres samlede forbrug teknisk beregnet som enten lovligt eller ulovligt afhængigt at svaret på deres seneste download/streaming. I år har vi som tidligere forklaret spurgt, om husstanden har handlet ulovligt inden for det seneste kvartal og, i bekræftende fald, spurgt om omfanget. Omfanget af det ulovlige forbrug er altså nu udelukkende baseret på dem, der erkender, at de downloader eller streamer ulovligt, og det er beregnet ud fra de tal, som de selv angiver. Altså et erkendt, faktisk forbrug modsat tidligere en teknisk beregning. I faktiske tal andrager det ca. fem millioner film og otte millioner afsnit af tv-serier om året. På grund af spørgsmålets formulering, kan niveauet måske være en smule lavere end det reelle omfang, fordi nogle af samvittighedsgrunde vil vælge at underdrive deres ulovlige adfærd. Men det er overbevisning, at dette er det hidtil mest præcise bud på omfanget af danskernes ulovlige forbrug af spillefilm og tv-serier. Lovlige alternativer virker I anden halvdel af 2012 fik danskerne adgang til tre nye streaming-tjenester, Netflix, HBO Nordic og YouSee s egen YouBio, som alle blev lanceret i løbet af 4. kvartal. Samtidig var der i medierne kolossal opmærksomhed på streaming som fænomen og produkt. Alene Netflix blev i løbet af 2012 omtalt i ca artikler og indslag i aviser, netmedier, radio og tv; næsten dobbelt så meget som de øvrige tjenester i øvrigt. De tre nye tjenester, den meget medieomtale og ikke mindst også de gratis prøveperioder, som alle tre tjenester opererer med, har lokket mange til at prøve de lovlige alternativer. Det gælder både forbrugere, der aldrig har prøvet streaming, og forbrugere med erfaring fra både lovlige og ulovlige tjenester. Dataindsamlingen til denne undersøgelse er gennemført i begyndelsen af februar Så når deltagerne i visse spørgsmål bliver bedt om at beskrive deres forbrug i de seneste tre måneder, vil det altså være i en periode med maksimal mediefokus på de nye tjenester og for en dels vedkommende gratis adgang til tusindvis af film og serier. Det kan betyde, at analysens resultater afspejler en midlertidig effekt, og at vi, når nyhedens interesse lægger sig, vil kunne måle et mere normalt forbrug. Undersøgelsen indikerer meget klart, at de nye lovlige tjenester har haft stor indflydelse på det lovlige forbrug, selv om de først kom på markedet sidst på året:

6 Side 6 af 12 Spm: Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? På dette spørgsmål svarer 36 pct. af piraterne, at deres ulovlige forbrug af spillefilm er faldet. Andre 24 pct. siger, at deres ulovlige forbrug af tv-serier er faldet. Tilsvarende er der 11 og 16 pct., der oplyser, at deres ulovlige forbrug af hhv. film og serier er steget. Analysen viser næppe overraskende at der er forholdsmæssigt flere pirater i aldersgruppen år sammenlignet med andre aldersgrupper, og at flere mænd end kvinder streamer eller downloader ulovligt. Mere overraskende er det måske, at det største fald i den ulovlige adfærd faktisk også sker i aldersgruppen år. Her svarer 41 pct., at de downloader eller streamer færre film ulovligt nu sammenlignet med sidste år. Og det er kun ni pct. i denne aldersgruppe, hvor omfanget af ulovlighederne er vokset. Til sammenligning er det 16 pct. i den mere modne aldersgruppe år, der streamer/downloader mere ulovligt nu. Der er dog tale om en ret lille population i undersøgelsen, så tallet er noget usikkert. Men konklusionen er meget klar: Især de unge mænd er blevet mere lovlydige. På markedet for tv-serier er billedet knap så entydigt. Dels er det ulovlige forbrug faldet forholdsmæssigt mindre end for spillefilm, dels melder en større andel om stigende ulovligt forbrug. Forskellen mellem mænd og kvinder også mindre udtalt når det gælder tv-serier, og det samme gælder mellem aldersgrupperne. En mulig forklaring er, at tvserier som on demand-fænomen stadig er forholdsvist nyt, og at der generelt er voksende interesse og fokus på serier.

7 Side 7 af 12 Motiverne til at ændre adfærd For at undersøge motiverne til ændret adfærd blev deltagerne bedt om at svare på, hvad der har fået dem til at forbruge hhv. mere eller mindre ulovligt. I besvarelsen kunne de vælge mellem forskellige motiver, som vi fra tidligere undersøgelser har fundet som det mest typiske. Den primære drivkraft er ubetinget udbuddet af billige, lovlige alternativer, og med flere nye tjenester på markedet, må det siges at være opfyldt nu. Det er da også det, som to ud af tre peger på, når de skal forklare, hvorfor de i dag downloader eller streamer færre ulovlige film eller tv-serier end tidligere. Den næstvigtigste er, at de lovlige tjenester har et godt og varieret udbud. Hvis tendensen trods påvirkningen fra introduktionsperioden og mediehypen holder, tyder det på, at de nye abonnementsbaserede tjenester er så attraktive, at de faktisk er i stand til at bremse udbredelsen af piratkopiering og på sigt reducere omfanget markant.

8 Side 8 af 12 Det synes dog under alle omstændigheder kun at gælde for den del af forbruget, der retter sig mod bagkataloget. Ulovligt forbrug af nye film og serier bliver ikke bremset i samme omfang, fordi disse først på et senere tidspunkt bliver frigivet til distribution i abonnementstjenesterne. Den tendens viser sig, når man ser på de pirater, der angiver, at deres ulovlige forbrug er steget. Det drejer sig om ca. 11 pct., som siger, at deres ulovlige forbrug film er steget, og tilsvarende 16 pct. at forbruget af ulovlige tv-serier er vokset. Tre ud af fire peger på, at det er tilgængeligheden af de nyeste titler på pirat-markedet, som er årsag til deres voksende forbrug. Vi har ikke datamateriale i denne undersøgelse, der understøtter sammenhængen mellem manglende tilgængelighed af nye titler og omfanget af ulovligt forbrug. Men piratkopieringen af den aktuelle sæson 3 af Game of Thrones indikerer klart en sammenhæng. Den sendes foreløbig kun på dyre betalingskanaler, og har ifølge nyhedssitet TorrentFreak.com samtidig slået alle rekorder for piratkopiering af tv-serier. Med til billedet hører, at serien herhjemme er tilgængelig i to lovlige streaming-tjenester, HBO Nordic og YouBio. DVD en lever stadig godt Trods den massive fokus på on demand og streaming i de senere år, er de fysiske medier i form af DVD og BluRay fortsat den mest udbredte platform, når danskerne ser film og tv-serier uden for tv-kanalernes sendeflade. DVD/BluRay er faldet 24 point siden første undersøgelse i 2010, mens især streaming platforme som computer og boks er steget markant i samme periode. Det er værd at bemærke, at computeren med 32 pct. er den foretrukne platform til tv-serier. Det er formentlig udtryk for, at tv-seriernes først for alvor er slået igennem med lancering af de nye streaming-tjenester.

9 Side 9 af 12 Forbrug af film- og TV-serier og pirateri i danske husstande YouGov måling februar Base: tilfældige danskere i alderen år Hvordan ser danskerne film og TV-serier Hvordan ser du film? Base: Ser film, 97% af alle i 2013 DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) (1) Computer (2) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Spilkonsol Anden boks (Apple TV..) Smart TV via app Andet Ved ikke % 38% 26% 16% 14% 11% 5% 5% 2% % 29% 17% 4% 0% % 25% 12% 3% 0% % 21% 8% 3% 0% (1) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film på DVD (i 2013 spørges til DVD/BluRay excl. spilkonsoller) (2) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film via internet / PC-udstyr (i 2013 spørges til computer) Hvordan ser du TV-serier? Base: Ser TV-serier, 88% af alle Computer DVD/BluRay afspil. (ikke spilkons.) Boks fra TV-opr. Tablet / mobil Anden boks (Apple TV..) Spilkonsol Smart TV via app Andet Ved ikke 32% 24% 18% 13% 8% 6% 4% 2% 0%

10 Side 10 af 12 Forbrug af film og serier pr. afspiller Antal film set i nov, dec., jan. pr. afspiller (i gennemsnit) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Anden boks (Apple TV boks etc.) Smart TV via app Computer Boks fra TVoperatør Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) 6,88 5,40 4,68 4,62 4,32 3,70 3,55 Antal afsnit af TV-serier set i nov., dec., jan pr. afspiller (i gennemsnit) Smart TV via app Anden boks (Apple TV boks etc.) DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.) Computer Tablet (Ipad) / mobil Spilkonsol (streaming) Boks fra TVoperatør 10,62 10,53 10,26 9,79 8,49 6,83 5,46

11 Side 11 af 12 Omfang af pirateri Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser film: 97% af alle danskere Tror husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film ulovligt Ved husstanden streamet film lovligt Tror husstanden streamet film lovligt Har ikke downloadet / streamet film indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 15% 4% 60% 6% 14% Det er en kendt sag, at nogen downloader tv-serier / streamer tv-serier gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden streamet tv-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser TV-serier: 88% af alle Tror husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier ulovligt Ved husstanden streamet TV-serier lovligt Tror husstanden streamet TV-serier lovligt Har ikke downloadet / streamet TVserier indenfor de seneste 3 måneder Ved ikke 5% 9% 17% 3% 60% 7% 14% Udvikling i pirateri Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 14% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 36% 43% 11% 10% Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 12% af alle Faldet Uændret Steget Ved ikke 28% 48% 16% 8%

12 Side 12 af 12 Årsag til udvikling i pirateri Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af film er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 5% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af film Har ikke samme behov for film som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 67% 60% 25% 11% 8% 2% Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 4% af alle Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af TV-serier Har ikke samme behov for TV-serier som tidligere Ulovlig download / streaming er for besværligt Andet Ved ikke 68% 65% 28% 7% 5% 2%

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-3-6 side 3 Forord side 4 Den nye medievirkelighed

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

fyrværkerirapport 2012/13

fyrværkerirapport 2012/13 fyrværkerirapport 2012/13 11. december 2013 J. nr. 430-70-00002 DHA/ Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade... 4 Datagrundlag... 4

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere