Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden"

Transkript

1 Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage KØBENHAVN K T:

2 Læs mere på karnovgroup.dk/paradigma - eller scan QR-koden x paradigma Ajourførte og fyldestgørende kontrakter med henvisninger til nyeste lovgivning, praksis og litteratur Ansættelsesaftaler for funktionærer Udvalgte andre moduler i Paradigma Online: I Paradigma Online finder du bl.a. modulet Ansættelsesaftaler for funktionærer, hvor du enkelt og effektivt finder en lang række gennemprøvede modeller og skabeloner til kontraktudformning. Du bliver guidet gennem udformningen og sikrer derved, at ingen elementer i kontrakten bliver overset. Se, hvad modulet præcis indeholder på Aktionæroverenskomster Ansættelsesaftaler for direktører Erhvervslejekontrakter Immaterieller rettigheder (følger gratis med ved køb af andet modul i Paradigma Online) Internetaftaler Kontrakterne er udarbejdet af førende juridiske specialister og altid opdateret efter seneste gældende lovgivning. Med modulet sparer du derfor både tid og penge til anden juridisk assistance. Modulet koster kun kr ekskl. moms pr. år i abn. OBS! i en engelsksproget version 2 Se flere moduler fra Paradigma Online på

3 Udkommer i april 2014 Forudbestil via Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere i skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv Af Anne Marie Abrahamson og Jan Storgaard Hove Få et solidt overblik over problemstillingen: Hvornår er en person ansat, og hvornår er en person selvstændig erhvervsdrivende? Bogen gennemgår de mange ansættelses- og skatteretlige sammenhænge med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området. Bogen behandler blandt andet: Forskellen mellem selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtagere, Relevante ansættelses- og skatteretlige problemstillinger Håndtering af aftaleforhold, der er i strid med reglerne Denne bog udkommer ultimo marts 2014 Forudbestil via H.G. Carlsen: Dansk funktionærret Ved Danielle Buhl og Jeppe Høyer Jørgensen Bogen er en let tilgængelig fremstilling af funktionærretten og et redskab for alle, der beskæftiger sig med funktionærretlige spørgsmål. Find bl.a. centrale regler og nyeste udvikling inden for: Funktionærlovens grundprincipper Funktionærlovens område Ændringer i funktionærforholdet Sygdom og andet fravær Variable lønformer Loyalitets- og troskabspligt Misligholdelse Ligebehandling og forskelsbehandling Funktionærforholdets ophør Konkurrence- og kundeklausuler m.v. BESTILLINGSNR: SIDER: 510 udgave: 8/2014 Pris: kr. 864,- ekskl. moms BESTILLINGSNR: SIDER: 319 udgave: 1/2014 Pris: kr. 540,- ekskl. moms Bestil i vores butik: eller på mail: 3

4 Køb bøgerne og andre udgivelser inden for arbejdsret på karnovgroup.dk/arbejdsret Ferieloven Af Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen Bogen indeholder udførlige beskrivelser af den righoldige administrative praksis, der findes på området, ligesom domme i vidt omfang er omtalt. Forarbejderne til ferieloven er indarbejdet, ligesom forholdet til internationale forpligtelser, herunder EU-Domstolens praksis, er beskrevet i bogen. Bogen indeholder desuden Ferielovens lønmodtagerbegreb, illustreret af navnlig administrative afgørelser Reglerne om optjening og afholdelse af ferie Sygdoms betydning for den ferieretlige stilling, herunder de nye regler om karensdage og erstatningsferie for sygdom opstået under ferien Funktionærloven med kommentarer Af Henrik Karl Nielsen Et praktisk orienteret opslagsværk for alle, der i det daglige arbejder med funktionær- og ansættelsesret Bogen er opbygget som en traditionel lovkommentar, hvor funktionærlovens bestemmelser gennemgås i lyset af den foreliggende retspraksis. Der tages højde for de seneste års ændringer i funktionærloven og tilgrænsende speciallovgivning. Domspraksis er ajourført til april Funktionærloven bliver løbende ændret og moderniseret i overensstemmelse med udviklingen i EU s ansættelsesretlige standarder. Særligt er der i disse år fokus på aldersdiskrimination og beskyttelse af handicappede. Ejeraftaler med medarbejderaktionærer Af Anja Staugaard Jensen og Lise Lauridsen Bogen er den første danske udgivelse, som målrettet beskriver, hvilke vilkår der gyldigt kan aftales med en medarbejderaktionær, og den indeholder en praktisk anvendelig modelkontrakt til en ejeraftale med medarbejderaktionærer. I den forbindelse bliver følgende forhold bl.a. behandlet: Hvad er en medarbejderaktionær? Konkurrence- og kundeklausuler Tilbagesalgspligt i forbindelse med fratræden Bogen er skrevet på baggrund af den nyeste lovgivning, teori og domme indtil 31. oktober Udkommer ultimo marts 2014 Forudbestil via BESTILLINGSNR: SIDER: 1376 udgave: 1/2013 Pris: kr ,- ekskl. moms BESTILLINGSNR: SIDER: 523 udgave: 6/2013 Pris: kr. 796,- ekskl. moms BESTILLINGSNR: SIDER: 286 udgave: 1/2014 Pris: kr. 496,- ekskl. moms 4 Bestil i vores butik: eller på mail:

5 Ansvar for arbejdsskader - det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Af Martin Haug og Finn Schwartz Velegnet som opslagsværk. Den formidler området i tilgængelig form og indeholder udførlig omtale af trykt og utrykt retspraksis. Forfatterne redegør bl.a. for: Den overordnede ansvarsvurdering Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemidler, stilladser, stiger og løft Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader Egen skyld, forældelse og passivitet Beviskravene i arbejdsskadesager Udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres Bogen belyser arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader BESTILLINGSNR: SIDER: 461 udgave: 2/2012 Pris: kr. 596,- ekskl. moms Bestil i vores butik: eller på mail: 5

6 Bortvisning - suspension og fritstilling Af Mikael Marstal Bogen er et praktisk værktøj, som behandler de generelle spørgsmål en bortvisning kan rejse samt økonomiske og erstatningsretlige konsekvenser heraf. Der er også en grundig gennemgang af medarbejderens mulighed for at hæve ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse. Endelig behandler bogen emnerne suspension og fritstilling i forbindelse med opsigelser og håndteringen heraf. Bogen omhandler bl.a.: Betydning af personalehåndbøger og advarsler Bagatelgrænser Partshøring Særligt beskyttede medarbejdere Bevisbyrde Sygdom/fravær Illoyalitet Tavshedspligt/brug af sociale medier Tro, religion og politisk anskuelse Tillidsmandsret og repræsentation Af Ole Hasselbalch Bogen gennemgår reglerne om fagbevægelsens tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser og deres forhold til arbejdsgiveren. Herunder behandles bl.a.: Tillidsmandsinstitutionen og dens retlige grundlag Valget af tillidsrepræsentant og hvervets ophør Tillidsrepræsentantens opgaver og hvervets bestridelse, herunder tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter i den forbindelse og deltagelse i lokale aftaleforhandlinger Beskyttelsen mod afskedigelse, indkomsttab og stillingsforandring Stillingen i forhold til uorganiserede og alternativt organiserede lønmodtagere Beslægtede repræsentationsordninger Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption Af Mikael Marstal Gravide, barslende, adoptanter og deres partnere er særligt beskyttet mod opsigelse i medfør af reglerne i ligebehandlingsloven. Det er ikke forbudt at opsige disse beskyttede personer, men arbejdsgiveren skal kunne bevise, at afskedigelsen intet har at gøre med graviditet, barsel eller adoption. Bogen er et praktisk værktøj, der giver en detaljeret gennemgang af relevant retspraksis og de mange aspekter af beskyttelsen, som både lønmodtager og arbejdsgiver skal være opmærksomme på i forbindelse med opsigelse eller stillingsændringer. BESTILLINGSNR: SIDER: 204 udgave: 1/2013 Pris: kr. 396,- ekskl. moms BESTILLINGSNR: SIDER: 816 udgave: 3/2013 Pris: kr. 996,- ekskl. moms BESTILLINGSNR: SIDER: 160 udgave: 1/2011 Pris: kr. 296,- ekskl. moms 6 Bestil i vores butik: eller på mail:

7 Prøv gratis i 14 dage. Læs mere på - eller scan QR-koden Karnov HR guide råd, inspiration og vejledning ved personalejuridiske spørgsmål Karnov HR guide har hovedfokus på fortolkning af personalejuraen, før, under og efter ansættelsen. Det hele beskrives i overskuelige kapitler med henvisninger til alle relevante og altid opdaterede love og afgørelser. Tjenesten tilbyder samtidig inspiration og konkret hjælp via lovgivning og domme, dybdegående artikler om jura, ledelse og andre HR-relaterede emner, virksomhedscases, praktiske værktøjer, eksempler på kontrakter og breve med mere. Karnov HR guide består af fem moduler: 1 - Personaleadministration 2 - Medarbejderen, lederen, organisation og strategi 3 - Arbejdsmiljø 4 - Personalegoder og skat 5 - Lovgivning og domme Læs mere om Karnov HR guide:

8 3 nemme måder at bestille Karnov Group produkter på: 1) Brug vores butik På kan du bestille alle vores bøger, tidsskrifter og de fleste moduler. 2) Send en Send en mail til med din ordre samt dine kontaktoplysninger. 3) Kontakt kundeservice Ring på tlf Nyhedsmail Tilmeld dig Karnov Groups nyhedsmails, og vær opdateret inden for jura, skat og revision. Tilmeld nyhedsmailen: karnovgroup.dk/nyhed eller scan QR-koden Dine fordele: Du er altid opdateret om produkter og nyudgivelser fra Karnov Group Du vælger selv interesseområder og modtager kun nyhedsmails, der omhandler emner med relevans for dig Du får spændende artikler med reference til udgivelser fra Karnov Group Du bliver inviteret til meritgivende kurser og gratis gå-hjem-møder inden for relevante emner Praktiske oplysninger Alle priser er ekskl. moms. Forsendelsesomkostninger på printabonnementer er variable og afhænger af det enkelte produkt. Kontakt os og hør nærmere. Bestillinger på under kr ,- ekskl. moms tillægges kr. 50,- i ekspeditionsgebyr for forsendelser i Danmark. Alle forsendelser til udlandet tillægges kr. 200,- i ekspeditionsgebyr. Bemærk, at mange af vores produkter forhandles i både løssalg og som abonnement. Du finder vores abonnementsbetingelser på samt Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer samt udsolgte varer. Ligeledes kan de viste bøger variere i tykkelse i forhold til det viste. 8

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen Udgivelser fra karnov Group for revisorer Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33

Læs mere

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Udgivelser fra karnov Group for Advokater Juli - december 2014 karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Selskabsloven med kommentarer Af Lars Bunch

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Af Anette Sand og Rikke Lovmand Vistisen Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 så hurtigt så fleksibelt så brugervenligt Prøv vores helt nye kassekladde Der ER en grund til, vi er landets bedste og hurtigst voksende online regnskabsprogram.

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere