Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven, og Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej, samt godkendelse af kommunal lånegaranti til Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej. 1. Resume kapitaltilførsel på kr. til Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven, og kr. til Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej. Kapitaltilførslen er en del af finansieringen af udgifterne til renovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdelingerne. De samlede arbejder i Ryhaven udgør ca. 177 mio. kr., hvoraf arbejder for ca. 82 mio. kr. gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Som en del af renoveringen af Ryhaven opføres samtidig 100 nye ungdomsboligenheder i afdelingen. Renoveringen vil på et senere tidspunkt blive forelagt byrådet. De samlede arbejder på Stenhøjgårdsvej udgør ca. 32,5 mio.kr., hvoraf arbejder for ca. 18 mio. kr. gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Samtidig med kapitaltilførslen indstilles godkendelse af den kommunale lånegaranti i forbindelse med renoveringen. Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder-Malling Boligforening side 1 af 6

2 Teknik og Miljø har efter forhandlinger med boligorganisationerne aftalt, at kapitaltilførslen til de to afdelinger nedsættes til halvdelen. Den anden halvdel skal herefter finansieres enten via afdelingen eller tilskud fra boligorganisationen. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet godkender kapitaltilførsel på kr. til Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven. At 2) Byrådet godkender kapitaltilførsel på kr. til Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej. At 3) Kapitaltilførslen finansieres inden for Teknik og Miljøs budget til kapitaltilførsel til almene boligafdelinger. At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til fremover administrativt at yde kapitaltilførsel inden for det afsatte budget på maksimalt kr. pr. boligafdeling. At 5) Byrådet godkender at yde kommunal garanti på op til 100 % på lån til støttede og ustøttede arbejder på Stenhøjgårdsvej, svarende til en maksimal garanti på ca. 32,5 mio. kr. At 6) Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende en forøget anskaffelsessum og garanti for Stenhøjgårdsvej på op til 20 %. 3. Baggrund kapitaltilførsel til de to afdelinger i forbindelse med gennemførelse af Landsbyggefondsstøttede renoveringer i afdelingerne. 4. Sagsfremstilling Renoveringerne i de to almene boligafdelinger gennemføres med støtte efter almenboliglovens 91. Den langsigtede effekt af renoveringerne er en fremtidssikring af byggerierne, således at afdelingerne kan tilbyde tidssvarende boliger i attraktive områder. side 2 af 6

3 Kapitaltilførsel anvendes som en del af finansieringen af udgifterne til renovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdelingerne. Byrådets stillingtagen til Landsbyggefondens anmodninger om kapitaltilførsel sikrer, at den samlede finansiering kan komme på plads, og renoveringerne kan igangsættes. For at sikre en hurtig sagsbehandling i mindre sager anbefales det, at Teknik og Miljø fremover administrativt kan godkende kapitaltilførsel inden for det afsatte budget på maksimalt kr. pr. boligafdeling. Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven kapitaltilførsel på i alt kr. til Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven, i forbindelse med en gennemgribende renovering af afdelingens 124 almene familieboliger (opført i ). Den kommunale andel udgør 1/5, svarende til kr. De samlede arbejder i Ryhaven udgør ca. 177 mio. kr., hvoraf arbejder for ca. 82 mio. kr. gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Som en del af renoveringen af Ryhaven opføres samtidig 100 nye ungdomsboligenheder i afdelingen. Renoveringen vil på et senere tidspunkt blive forelagt byrådet. På baggrund af en konkret vurdering af afdelingens og Østjysk Boligs økonomi anbefales det, at kapitaltilførslen nedsættes til halvdelen, i alt kr., svarende til en kommunal andel på kr. Østjysk Bolig har accepteret at dække den anden halvdel af kapitaltilførslen på kr., således at den samlede støtte til Ryhaven fortsat udgør kr. Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej kapitaltilførsel på i alt kr. til Beder-Malling Boligforening, afdeling 5, Stenhøjgårdsvej, i forbindelse med en renovering af afdelingen. Den kommunale andel udgør 1/5, svarende til kr. side 3 af 6

4 De samlede arbejder på Stenhøjgårdsvej udgør ca. 32,5 mio.kr., hvoraf arbejder for ca. 18 mio. kr. gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Afdelingen et tæt-lavt boligbyggeri i Malling fra 1972 og består af 66 almene familieboliger. Afdelingens alder og vedligeholdelsesstand gør det nødvendigt at gennemføre en gennemgribende opdatering af afdelingens boliger. Projektet omfatter efterisolering, ommuring, montering af ny tagbelægning, udskiftning af døre og vinduer samt forbedring af udearealerne. På baggrund af en konkret vurdering af afdelingens og Beder-Malling Boligforenings økonomi anbefales det, at kapitaltilførslen nedsættes til halvdelen, i alt kr., svarende til en kommunal andel på kr. Beder- Malling Boligforening har accepteret at dække den anden halvdel af kapitaltilførslen på kr., således at den samlede støtte til Stenhøjgårdsvej fortsat udgør kr. Teknik og Miljø har bemyndigelse til administrativt at godkende en kommunal lånegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer med regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen. Det endelige garantibehov i den konkrete renoveringssag på Stenhøjgårdsvej kendes først i forbindelse med renoveringens færdiggørelse. På baggrund af en vurdering af ejendommens værdi og lånene i afdelingen beregner realkreditinstituttet garantibehovet, der kan være op til 100 %. Det anbefales derfor, at byrådet godkender at yde kommunal garanti på op til 100 % på de lånebeløb, som hjemtages i forbindelse med støttede og ustøttede arbejder på Stenhøjgårdsvej, svarende til en forventet maksimal garantistillelse på ca. 32,5 mio. kr. Det anbefales endvidere, at byrådet godkender, at der administrativt kan godkendes en forøget anskaffelsessum og garanti for Stenhøjgårdsvej på op til 20 %. Forøgelsen side 4 af 6

5 kan opstå ved efterfølgende mindre projektjusteringer eller som følge af et dårligt licitationsresultat. 5. Ressourcer Indstillingen medfører kommunale lån på tilsammen kr. til kapitaltilførsel. Kommunens andel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel, hertil kommer 1/5 fra realkreditinstitutterne (lån), 1/5 fra boligorganisationen (tilskud) og 2/5 fra Landsbyggefonden (halvt lån og halvt tilskud). Kommunens andel af kapitaltilførslen består af et rente- og afdragsfrit lån. Lånet tilbagebetales, når afdelingens økonomi efter Landsbyggefondens vurdering tillader det. Lånene finansieres inden for Teknik og Miljøs budget til kapitaltilførsel til almene boligafdelinger. Budgettet udgør ca. 1,5 mio. kr. Vedrørende Stenhøjgårdsvej garanterer kommunen for op til ca. 32,5 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden vedrørende de støttede lån på ca. 18 mio. kr. Fonden samlede regaranti er dog begrænset til indestående i Landsdispositionsfonden. Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og vurderes i almindelighed at være forbundet med en begrænset direkte risiko. Således har kommunen aldrig skullet hæfte for en sådan garanti. Landsbyggefonden vil i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomisk problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, bl.a. i form af kapitaltilførsel. Kristian Würtz / Erik Jespersen side 5 af 6

6 Tidligere beslutninger Byrådets beslutning af 1. juni 2005 om kommunal kapitaltilførsel til almene boligafdelinger. Byrådets beslutning af 21. maj 2008 om kommunale midler til kapitaltilførsel. Sagsnummer: 14/ Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: E-post: Lix: 43 Sagsbehandler: Jørn Hedeby Nielsen Tlf.: E-post: side 6 af 6

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn... 3 2 Tilrettelæggelse

Læs mere