ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget /0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 C7-0183/ /0180(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegOpinion PE v /178 AM\ doc

3 78 Lothar Bisky Betragtning 1 (1) De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver allerede et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af det indhold, som er beskyttet af disse rettigheder. De bidrager til at fremme og fastholde kreativiteten. I et indre marked uden konkurrenceforvridninger vil beskyttelsen af innovation og intellektuel kreativitet også fremme investeringer i innovative tjenester og produkter. (1) De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver allerede en vis grad af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af det indhold, som er beskyttet af disse rettigheder. De bidrager til at fremme og fastholde kreativiteten og den kulturelle mangfoldighed. Or. de 79 Marietje Schaake Betragtning 1 (1) De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver allerede et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af det indhold, som er beskyttet af disse rettigheder. De bidrager til at fremme og fastholde kreativiteten. I et indre marked uden konkurrenceforvridninger vil beskyttelsen af innovation og intellektuel kreativitet også fremme investeringer i innovative tjenester og produkter. (1) De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver allerede et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af det indhold, som er beskyttet af disse rettigheder. De bidrager til at fremme og fastholde kreativiteten samt fremme og beskytte den kulturelle mangfoldighed. I et indre marked uden konkurrenceforvridninger vil fremme af innovation og intellektuel kreativitet også fremme investeringer i innovative tjenester og produkter. AM\ doc 3/178 PE v01-00

4 80 Sabine Verheyen Betragtning 1 a (ny) (1a) De kollektive forvaltningsorganisationers tjenester til rettighedshavere og brugere er afgørende for udviklingen og bevarelsen af den kulturelle scene i Europa samt for væksten af kulturelt mangfoldige og kreative industrier. De kollektive forvaltningsorganisationer støtter kunstnere ved at udvikle vigtige sociale og kulturelle aktiviteter, ved at sikre markedsadgang til krævende eller mindre populære repertoirer og nye kunstnere. 81 Sabine Verheyen Betragtning 2 (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af PE v /178 AM\ doc

5 deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Kollektive forvaltningsorganisationer giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. (Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal foretages tekniske rettelser i hele teksten.) 82 Marietje Schaake Betragtning 2 (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere AM\ doc 5/178 PE v01-00

6 af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Kollektive forvaltningsorganisationer giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. (Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal foretages tekniske rettelser i hele teksten.) 83 Jean-Marie Cavada Betragtning 2 (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet PE v /178 AM\ doc

7 af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder, undtagen når kollektiv forvaltning er gjort obligatorisk ved national eller europæisk lovgivning. Or. fr 84 Lothar Bisky Betragtning 2 AM\ doc 7/178 PE v01-00

8 (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, fotografier, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling på en gennemsigtig måde af skyldige beløb til rettighedshavere. Kollektive forvaltningsorganisationer, som en form for kunstneres selvorganisering, giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. Der bør tages behørigt hensyn til deres funktioner som forvaltere og deres særlige ansvar for kulturelle og sociale aspekter og for samfundet som sådant. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. Dermed bidrager kollektive forvaltningsorganisationer væsentligt til videreudviklingen af den PE v /178 AM\ doc

9 kulturelle og kunstneriske scene i Europa samt til væksten af kulturelle og kreative industrier. Or. de 85 Nadja Hirsch Betragtning 2 (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ellers ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og de hermed forbundne tjenester, herunder bøger, audiovisuelle produktioner og musikindspilninger, kræver udstedelse af licensrettigheder fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og forlæggere. Det er normalt for rettighedshavere at vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til brugere, kontrol af licenser og overvågning af anvendelsen af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere. Forvaltningsselskaber giver rettighedshavere mulighed for at få betaling for anvendelser, som de ville have vanskeligt ved eller slet ikke ville være i stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på udenlandske markeder. De spiller ligeledes en betydelig social og kulturel rolle, fordi de fremmer de kulturelle udtryksformers mangfoldighed ved at give de små og mindre populære repertoirer adgang til markedet. Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions AM\ doc 9/178 PE v01-00

10 pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. funktionsmåde pålægger EU at tage hensyn til kulturelle aspekter i sin indsats, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. Or. de 86 Lothar Bisky Betragtning 2 a (ny) (2a) På grund af kollektive forvaltningsorganisationers samfundsmæssige og kulturelle rolle bør de oprette sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige tjenester, som på lige vilkår skal være tilgængelige for alle medlemmer af en kollektiv forvaltningsorganisation. Or. de 87 Marietje Schaake Betragtning 2 a (ny) (2a) Det er vigtigt at skabe lige vilkår for fair konkurrence i forvaltningen af ophavsret og for rettighedshavernes økonomiske interesser. I denne henseende afspejler dette direktiv kollektive forvaltningsorganisationers specifikke rolle for både rettighedshavere og brugere og præciserer og tilpasser reglerne for den frie bevægelighed for tjenesteydelser. PE v /178 AM\ doc

11 88 Jean-Marie Cavada, Piotr Borys Betragtning 2 a (ny) (2a) Der skal imidlertid tages udtrykkeligt hensyn til forvaltningsselskabers særlige karakter, da deres aktiviteter vedrører den audiovisuelle sektor og teatersektoren, hvis funktion er vidt forskellig fra musiksektorens funktion. Or. fr 89 Piotr Borys Betragtning 3 (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller udgår AM\ doc 11/178 PE v01-00

12 brugere, der er etableret i andre medlemsstater. 90 Jean-Marie Cavada Betragtning 3 (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller brugere, der er etableret i andre medlemsstater. udgår Or. fr 91 Helga Trüpel Betragtning 3 (3) Forvaltningsselskaber, som er udgår PE v /178 AM\ doc

13 etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller brugere, der er etableret i andre medlemsstater. 92 Sabine Verheyen Betragtning 3 (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller (3) Dette direktiv regulerer det nødvendige minimum for at gennemføre den frie bevægelighed for tjenesteydelser i det indre marked. Det griber ikke ind i de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med fællesskabsretten for at beskytte og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed samt socialpolitiske målsætninger til fordel for kunstnere. Begrebet "tvingende almene hensyn", som der henvises til i visse bestemmelser i dette direktiv, er udviklet gennem Domstolens retspraksis i forbindelse med artikel 43 og 49 i TEUF og kan udvikles yderligere. Det omfatter mindst følgende grunde, som er relevante for dette AM\ doc 13/178 PE v01-00

14 brugere, der er etableret i andre medlemsstater. direktiv: socialpolitiske målsætninger, beskyttelse af tjenestemodtagere, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, kulturpolitiske målsætninger, fremme af det nationale sprog og respekt for den nationale historiske og kulturelle arv. Or. de 93 Petra Kammerevert Betragtning 3 (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller brugere, der er etableret i andre medlemsstater. (3) Dette direktiv griber ikke ind i de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med fællesskabsretten for at beskytte og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed samt socialpolitiske målsætninger. Som "tvingende almene hensyn" i relation til kapitel II og III TEUF anerkendes i kraft af EU-Domstolens hidtidige praksis socialpolitiske målsætninger, beskyttelse af tjenestemodtagere, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, kulturpolitiske målsætninger, fremme af nationale sprog og respekt for den historiske og kulturelle arv. Or. de 94 Marietje Schaake Betragtning 3 PE v /178 AM\ doc

15 (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller brugere, der er etableret i andre medlemsstater. (3) Forvaltningsselskaber, som er etableret i EU, skal som leverandører af tjenesteydelser opfylde de nationale krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, hvormed der skabes en retlig ramme til sikring af den fri etablering og den fri bevægelighed for tjenesteydelser mellem medlemsstater. Minder i den forbindelse om, at undtagelsen i artikel 17, stk. 11, ifølge hvilken intellektuelle ejendomsrettigheder er undtaget fra princippet om fri udveksling af tjenesteydelser over grænserne uden unødige restriktioner, dækker rettigheder som sådan (rettighedens eksistens, anvendelsesområde og undtagelser, varighed osv.), men til gengæld vedrører den ikke tjenesteydelser, som er knyttet til forvaltningen af sådanne rettigheder, f.eks. dem, der er fastsat af kollektive forvaltningsorganisationer. Det indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør kunne levere deres tjenester på tværs af grænserne, at de kan repræsentere nationale rettighedshavere eller rettighedshavere, der er etableret i andre medlemsstater, eller at de kan udstede licenser til nationale brugere eller brugere, der er etableret i andre medlemsstater. 95 Jean-Marie Cavada, Piotr Borys Betragtning 3 a (ny) (3a) Der bør skabes en egnet retlig ramme AM\ doc 15/178 PE v01-00

16 for forvaltningsselskaber, og medlemsstater, der endnu ikke har en sådan, bør oprette en kontrolinstans for at fremme en relevant gennemførelse af EUlovgivningen. Or. fr 96 Jean-Marie Cavada Betragtning 3 a (ny) (3a) Forvaltningsselskaber er ikke erhvervsdrivende selskaber, da de ikke kun opkræver rettigheder for at omfordele dem, men også fremmer kulturel frembringelse og mangfoldighed. I den forbindelse kan Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked kun gøres gældende for nogle af deres aktiviteter. Or. fr 97 Marietje Schaake Betragtning 4 (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer, rettighedshavere og brugere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de PE v /178 AM\ doc

17 deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder. vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. 98 Nadja Hirsch Betragtning 4 (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. På den anden AM\ doc 17/178 PE v01-00

18 vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder. side står de uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et rent kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder. Or. de 99 Jean-Marie Cavada Betragtning 4 (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder. (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Endvidere har en række problemer i forbindelse med den måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder, forudsat at de ikke handler i direkte konkurrence med forvaltningsselskaberne i forbindelse med opkrævning og fordeling af de beløb, der tilfalder rettighedshaverne. I sådanne tilfælde er kriterierne for medlemmernes PE v /178 AM\ doc

19 ejerskab og kontrol ikke relevante. Or. fr 100 Rolandas Paksas Betragtning 4 (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder. (4) Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften af forvaltningsselskaber, særlig med hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for medlemmer og rettighedshavere. Ud over de vanskeligheder, som udenlandske rettighedshavere har, når de vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte meget dårlige finansielle forvaltning af opkrævede indtægter, har en række problemer i forbindelse med måde, hvorpå forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det indre marked til lige stor skade for forvaltningsselskabernes medlemmer, rettighedshavere og brugere. Disse vanskeligheder forekommer ikke i forbindelse med uafhængige rettighedsforvaltere, der fungerer som agenter for rettighedshavere for forvaltningen af deres rettigheder på et kommercielt grundlag, hvor rettighedshaverne ikke har nogen medlemsrettigheder, forudsat at de ikke handler i direkte konkurrence med forvaltningsorganisationerne i forbindelse med forvaltning og fordeling af skyldige beløb til rettighedshaverne. I disse tilfælde spiller medlemskriterierne ejerskab og kontrol ingen rolle. AM\ doc 19/178 PE v01-00

20 101 Jean-Marie Cavada, Piotr Borys Betragtning 6 (6) Beskyttelsen af de interesser, som medlemmer af forvaltningsselskaber, rettighedshavere og tredjeparter har, kræver, at medlemsstaternes lovgivning om forvaltning af ophavsret og udstedelsen af multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder koordineres med henblik på at opnå en ensartet beskyttelse i hele EU. Direktivet er således baseret på traktatens artikel 50, stk. 2, litra g). (6) Beskyttelsen af de interesser, som medlemmer af forvaltningsselskaber, rettighedshavere og tredjeparter har, kræver, at medlemsstaternes lovgivning om forvaltning af ophavsret og udstedelsen af multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder koordineres med henblik på at opnå en ensartet beskyttelse i hele EU. Or. fr 102 Helga Trüpel Betragtning 8 (8) For at sikre, at indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder kan få fuldt udbytte af det indre marked, når deres rettigheder forvaltes kollektivt, og at deres frihed til at udøve deres rettigheder ikke berøres i urimelig grad, er det nødvendigt at indføre en række passende sikkerhedsforanstaltninger i forvaltningsselskabernes stiftelsesdokumenter. Forvaltningsselskaber bør desuden i henhold til direktiv 2006/123/EF ikke direkte eller indirekte diskriminere mellem rettighedshavere på grundlag af deres nationalitet, opholdssted eller (8) For at sikre, at indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder kan få fuldt udbytte af det indre marked, når deres rettigheder forvaltes kollektivt, og at deres frihed til at udøve deres rettigheder ikke berøres i urimelig grad, er det nødvendigt at indføre en række passende sikkerhedsforanstaltninger i de kollektive forvaltningsorganisationers stiftelsesdokumenter. Kollektive forvaltningsorganisationer bør desuden ikke direkte eller indirekte diskriminere mellem rettighedshavere på grundlag af deres nationalitet, opholdssted eller etableringssted, når de leverer deres PE v /178 AM\ doc

21 etableringssted, når de leverer deres forvaltningstjenester. forvaltningstjenester. 103 Jean-Marie Cavada Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, 1 såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre alle eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke, da direkte licenser mellem brugerne og rettighedshaverne spiller en væsentlig rolle i visse kreative sektorer og fremmer udviklingen af innovative tjenester, AM\ doc 21/178 PE v01-00

22 forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. 1 Udeladelsen af "kategorier af rettigheder" finder anvendelse på hele teksten. Or. fr 104 Helga Trüpel Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige (9) Friheden til at levere og til at modtage tjenester til kollektiv forvaltning af ophavsret, beslægtede rettigheder og andre frembringelser på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge en kollektiv forvaltningsorganisation til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt den pågældende kollektive forvaltningsorganisation allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra en kollektiv forvaltningsorganisation og overlade eller overføre alle eller nogle af disse rettigheder til en anden kollektiv forvaltningsorganisation eller en anden enhed, uanset den kollektive forvaltningsorganisations eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Kollektive forvaltningsorganisationer, der forvalter PE v /178 AM\ doc

23 typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Kollektive forvaltningsorganisationer bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. Forskellen mellem "ikke-kommerciel" og "kommerciel" bør defineres som følger: Ophavsretligt beskyttet indhold, der tilbydes direkte på et websted, hvis indtægter i en ikke ubetydelig grad stammer fra donationer, f.eks. medlemskontingenter, betalinger fra kunder eller annoncering via links til andre websteder, betragtes som kommercielt. 105 Piotr Borys, Jean-Marie Cavada Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter (9) Friheden til at modtage tjenester til kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge en kollektiv forvaltningsorganisation til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt den pågældende AM\ doc 23/178 PE v01-00

24 sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. kollektive forvaltningsorganisation allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra en kollektiv forvaltningsorganisation og overlade eller overføre alle eller nogle af disse rettigheder til en anden kollektiv forvaltningsorganisation eller en anden enhed, uanset den kollektive forvaltningsorganisations eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Kollektive forvaltningsorganisationer, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Kollektive forvaltningsorganisationer bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. 106 Lothar Bisky Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller (9) Friheden til at levere og til at modtage tjenester til kollektiv forvaltning af ophavsret, beslægtede rettigheder og andre frembringelser på tværs af de nationale grænser medfører, at rettighedshaverne frit kan vælge en kollektiv forvaltningsorganisation til PE v /178 AM\ doc

25 kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og evt. overlade eller overføre alle eller nogle af disse rettigheder til en anden kollektiv forvaltningsorganisation eller en anden enhed, uanset den kollektive forvaltningsorganisations eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Kollektive forvaltningsorganisationer, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Kollektive forvaltningsorganisationer bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. Or. de 107 Marietje Schaake Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningstjenester på tværs af de nationale grænser medfører, at AM\ doc 25/178 PE v01-00

26 rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål. rettighedshaverne frit kan vælge et forvaltningsselskab til forvaltningen af deres rettigheder, herunder rettigheder til offentlig fremførelse eller udsendelse, eller kategorier af rettigheder, herunder interaktiv kommunikation med offentligheden, såfremt det pågældende forvaltningsselskab allerede forvalter sådanne rettigheder eller kategorier af rettigheder. Dette betyder, at rettighedshavere nemt kan trække deres rettigheder eller kategorier af rettigheder tilbage fra et forvaltningsselskab og overlade eller overføre alle eller nogle af disse rettigheder til et andet forvaltningsselskab eller en anden enhed, uanset forvaltningsselskabets eller rettighedshaverens medlemsstat eller nationalitet. Forvaltningsselskaber, der forvalter forskellige typer af værker og andre frembringelser, herunder litterære, musiske eller fotografiske værker, bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker eller frembringelser. Forvaltningsselskaber bør informere rettighedshavere om disse valgmuligheder og give dem mulighed for nemt at anvende disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke rettighedshavernes muligheder for at forvalte deres rettigheder individuelt, herunder til ikke-kommercielle formål, eller placere dem i offentligt eje. 108 Marie-Thérèse Sanchez-Schmid Betragtning 9 (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningsstjenester på tværs (9) Friheden til at levere og til at modtage kollektive forvaltningstjenester på tværs af PE v /178 AM\ doc

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 2012/0180(COD) 6.6.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 123-331 Udkast til betænkning Marielle Gallo (PE510.562v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2012 COM(2012) 372 final 2012/0180 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU L 84/72 Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2014 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 29.4.2013 2012/2322(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om onlinespil

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 11.10.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 265/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 3-8. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS)

ÆNDRINGSFORSLAG 3-8. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS) Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/0374(CNS) 28.3.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 3-8 Udkast til udtalelse Bogdan Andrzej Zdrojewski (PE601.090v01-00) om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET Den intellektuelle ejendomsret omfatter alle eksklusive rettigheder til intellektuelle frembringelser. Den omfatter af to typer af rettigheder: industrielle

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

9057/1/17 REV 1 aan/ht/ef 1 DG G 3A

9057/1/17 REV 1 aan/ht/ef 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0404 (COD) 9057/1/17 REV 1 NOTE fra: dato: 15. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00) EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/2261(INI) 7.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Neena Gill (PE400.484v02-00) Hvidbog om idræt (2007/2261(INI)) AM\713045.doc PE402.833v02-00 AM_Com_NonLegOpinion

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i

Læs mere

Forslag. til. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde

Forslag. til. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde Forslag til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Denne lov finder, med undtagelse af kapitel 6, anvendelse på alle kollektive forvaltningsorganisationer,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1)

Forslag. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1) Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1)

Forslag. Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 1) 2015/1 LSV 77 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00100 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. marts 2016 Forslag til Lov om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/0022(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/0022(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 26.4.2013 2012/0022(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0113(COD) 4.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 Udkast til udtalelse Antonio López-Istúriz White (PE400.443v01-00) forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

8939/16 ag/pfw/hm 1 DGG 3B

8939/16 ag/pfw/hm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 8939/16 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8621/16 Komm. dok. nr.: 15302/15+ADD

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg 10. oktober 2011 Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens grønbog om Onlinedistribution af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0595 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0595 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0595 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 595 final 2016/0279 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om grænseoverskridende

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere