Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1"

Transkript

1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport side 1

2 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for forskeruddannelsen Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Nyindskrevne ph.d.-studerende fordelt på finansieringsmodeller Opslåede ph.d.-stillinger Indskrevne ph.d. er, indskrivningsalder og -tid Medvejledere for nyindskrevne ph.d.-studerende Farmaceutuddannelse/farmaceutisk bacheloruddannelse Tabel 8 Ansøgere og optagne på farmaceutuddannelsen/farmaceutiske bacheloruddannelse Tabel 9 Antal kandidater, gennemsnitsalder, gennnemførselstid m.v. Åben uddannelse Tabel 10 Åben uddannelse Bygninger Tabel 11 Nettobygningsareal Personaleoplysninger Tabel 12 Ansattes alders- og kønsfordeling Tabel 13 Opslåede og besatte VIP-stillinger Tabel 14 Nyindskrevne ph.d.-studerende fordelt på køn Tabel 15 Kønsfordeling på visse VIP-stillinger Tabel 16 Gennemsnitligt antal sygedage Regnskab Tabel 17 Drifts- og overførselsindtægter Tabel 18 Resultatopgørelse for markedsstyrede aktiviteter Tabel 19 Årsværk fordelet på formål Tabel 20 Generel ledelse og administration Tabel 21 Udbetalt mer- og overarbejdsbetaling Tabel 22 Fordelingsnøgle ved ufordelte løn- og driftsudgifter Tillæg til Årsrapport side 2

3 Forskning TABEL 1. FORSKNINGSUDGIFTER (INCL. FORSKERUDDANNELSE) OG FORSKNINGSÅRSVÆRK (MIO. KR.) Basisforskning 40,6 42,3 44,2 48,3 55,5 Forskeruddannelse 12,2 12,3 12,0 12,1 13,0 Tilskudsfinansieret forskning 33,3 34,6 28,7 25,8 28,1 Kontraktforskning 0,5 0,6 0,9 1,3 0,8 Forskning i alt 86,6 89,7 85,8 87,5 97,5 Forskningsårsværk (VIP + TAP) Forskningsårsværk (VIP) heraf Ph.D.-studerende (VIP) Note: Difference i udgifter til forskning i alt skyldes afrunding. TABEL 2. VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER M.V. Ph.d.-afhandlinger Doktorafhandlinger Artikler i internationale tidsskrifter Forskeruddannelse TABEL 3. AKTIVITETSTAL FOR FORSKERUDDANNELSE Antal ph.d.-halvårsevalueringer i alt * Ordinært finansierede (1) 27,5 32,9 38,2 34,1 34,5 * Forskeruddannelsesrådsfinansierede (2) 4,2 6,2 8,3 5,0 7,5 * Øvrig (ekstern) finansiering i alt (3) 43,3 45,9 45,5 40,8 29,5 Antal færdiguddannede ph.d. er (4) Antal indskrevne pr. 1/ Note: Optællingen fra år 2001 er perioden til 30.09, tidligere års optælling af årsværk har fulgt kalenderåret. (1): Inklusiv forskerskolens stipendiater med 1/3. (2): Inklusiv forskerskolens stipendiater med 1/3 plus MEFA med 1/3. (3): Øvrige (MEFA 2/3, Forskerskolens stipendiater med 1/3) herunder også ATV, Virksomhedsansatte. (4): Perioden til heraf 2 uden immatrikulation. TABEL 4. NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE, FORDELT PÅ FINANSIERINGSMODELLER Ordinært finansierede Eksternt finansierede * 100 % offentligt finansierede * 100 % industrifinansierede * både offentligt og industrifinansierede Samfinansierede med DFU * resterende del offentligt finansierede * restende del industrifinansierede * restende del både offentligt og industrifinansierede EU ( 100 % finansierede) Udland (delvis finansierede) I alt Note: Tallene dækker perioden Tillæg til Årsrapport side 3

4 TABEL 5. OPSLÅEDE PH.D.-STILLINGER M.V. Antal opslåede stillinger Antal ansøgere Antal kvalificerede ansøgere * kvinder * mænd Antal ansatte stipendiater * kvinder * mænd Note: Tælleperioden i år 2002 og frem dækker perioden til TABEL 6. INDSKREVNE PH.D.`ER M.V. Gennemsnitlig indskrivningsalder (1) 27,2 27,7 27,6 27,1 28,2 Gennemsnitlig indskrivningstid (1+ 2) 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 (1): Gennemsnitlig indskrivningsalder er udregnet over de nyindskrevne Ph.D.-studerende, som blev ansat på DFU. Tælleperioden i år 2002 og frem dækker perioden til (2): Tiden dækker perioden fra indskrivning til grad tildeling, dvs. inkl. Barsel, sygdom og orlov m.m. TABEL 7. NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE, MEDVEJLEDERET Fra industrien Fra sektorforskningsinstitut, andet universitet eller hospital Kun DFU-vejledere I alt Note: Tallene fra år 2001 og frem dækker perioden Farmaceutuddannelse/farmaceutisk bacheloruddannelse TABEL 8. ANSØGERE OG OPTAGNE PÅ FARMACEUTUDDANNELSEN/FARMACEUTISKE BACHELORUDDANNELSE Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli Antal optagne pr. 1. okt De optagnes gennemsnitsalder 21,3 21,1 21,9 21,2 20,9 Medianalder for de optagne 20,3 20,2 20,4 20,2 20,0 TABEL 9. ANTAL KANDIDATER, GENNEMSNITSALDER OG GENNEMFØRSELSTID M.V. Antal kandidater Gennemsnitsalder for kandidater 26,4 27,1 26,8 27,7 27,0 Gennemsnitlig gennemførselstid 5,9 6,1 5,9 6,2 6,1 Antal STÅ (excl. studieophold på apotek) Antal STÅ (incl. studieophold på apotek) Tillæg til Årsrapport side 4

5 Åben uddannelse TABEL 10. ÅBEN UDDANNELSE Antal deltagere på enkeltfag m.v Antal STÅ Bygninger TABEL 11. NETTOBYGNINGSAREALER Forskningsareal netto kvm Undervisningsareal netto kvm Øvrige arealer netto kvm Samlet nettoareal kvm Forskningsareal pr. videnskabeligt årsværk Undervisningsareal pr. STÅ Personaleoplysninger TABEL 12. OVERSIGT OVER ANSATTE ALDERS- OG KØNSFORDELING VED UNIVERSITETET (PR ) TABEL 13. OPSLÅEDE OG BESATTE VIDENSKABELIGE STILLINGER Opslåede stillinger Antal ansøgere Antal kvalificerede ansøgere Ansatte I 2003 er der opslået 10 adjunktstillinger under den erhvervsrettede forskerskole Drug Research Academy. TABEL 14. NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE, FORDELT PÅ KØN I PROCENT Kvinder 44 % 63 % 35 % 74 % 36 % Mænd 57 % 38 % 65 % 26 % 64 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Note: Tallene fra år 2001 og frem dækker perioden Tillæg til Årsrapport side 5

6 TABEL 15. KØNSFORDELING PÅ VISSE STILLINGSKATEGORIER Mænd Kvinder I alt Professorer Lektorer Adjunkter Ph.d. er Note: Tallene er fremkommet ved optælling af faktisk antal personer ansat den (ikke årsværk). TABEL 16. GENNEMSNITLIGT ANTAL SYGEDAGE PR. ANSAT Antal dage 6,2 6,5 5,7 5,7 6,7 Regnskab TABEL 17. DRIFTS- OG OVERFØRSELSINDTÆGTER, SAMT NETTOUDGIFTSBEVILLINGER FORDELT PÅ KILDER. MIO. KR., ÅRETS PRISER Ordinær uddannelse 54,759 53,832 57,306 56,351 56,185 Åben uddannelse 0,182 0,041 0,194 0,200 0,132 Uddannelse i alt 54,941 53,873 57,500 56,551 56,317 Statslige fonds- og programmidler 16,196 13,264 19,180 10,703 15,184 EU og andre internationale tilskudsgivere 0,830 0,266 0,814 0,641 1,613 Øvrige tilskudsgivere 12,644 14,424 16,584 20,874 35,079 Tilskudsfinansieret forskning i alt 29,670 27,954 36,578 32,218 51,876 Kontraktforskningsmidler 0,815 1,207 0,819 2,445 2,805 Basisbevilling til forskning, incl. forskeruddannelse 56,907 60,000 67,700 75,392 76,106 Forskningsindtægter i alt 87,392 89, , , ,787 Overførselsindtægt til kapitalformål 4,623 2,200 36,240 39,373 39,769 Overførselsindtægt til øvrige formål 10,900 13,900 13,150 15,460 16,371 Grundbevilling 1,100 1,100 1,100 1,100 1,105 Overførselsindtægt øvrige formål i alt 12,000 15,000 14,250 16,560 17,476 Deltagerbetaling for åben uddannelse 0,052 0,035 0,027 0,063 0,030 Driftsindtægter ved salg og udleje 0,184 0,440 0,438 0,167 0,158 Indtægter fra IV excl. forskning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Driftsindtægter i øvrigt 1,446 0,814 0,722 0,979 1,892 Driftsindtægter i alt 1,682 1,289 1,187 1,209 2,080 Tilskud fra internationale org til udd. prog. 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 Tilskud i øvrigt til udd. formål m.v. 0,180 0,350 0,334 0,870 0,895 Øvrige tilskud i alt 0,180 0,350 0,334 0,898 0,895 Institutionsintern statslig overførselsindtægt 3,615 3,012 5,251 4,994 15,138 Indtægter i alt 164, , , , ,462 Note: I forbindelse med regnskabet for 2003 er basisforskning incl. forskeruddannelse, som tidligere er opgjort særskilt. Indtægterne er reelt 9,0 mio. kr. lavere end angivet i Det skyldes rettelse af indtægtsposteringer fra Beløbet fordeler sig med 1,1 mio. kr. på kontraktforskningsmidler, 7,8 mio. kr. på Øvrige tilskudsgivere og 0,1 mio. kr. på Statslige fonds- og programmidler Tillæg til Årsrapport side 6

7 TABEL 18. RESULTATOPGØRELSE FOR MARKEDSSTYREDE AKTIVITETER. OMKOSTNINGSBASERET. ÅRETS PRISER, MIO. KR Forskning Andet I alt Indtægter 1,3 1,5 2,8 Omkostninger 1,4 1,7 3,1 Driftsresultat før afskrivning og forrentning -0,1-0,2-0,3 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 Årets omkostningsbaserede resultat -0,1-0,2-0,3 TABEL 19. ÅRSVÆRK FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL OG VIP, DVIP OG TAP Forventet forbrug 2004 Delformål VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt Ordinær uddannelse 47,5 11,4 78,9 137,8 51,7 10,5 75,3 137,5 50,4 9,2 79,8 139,5 52,9 9,3 78,8 141,0 53,0 10,0 80,0 143,0 Åben uddannelse 0,2 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,7 0,8 0,0 Øvrig uddannelse 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 International studenterudveksling 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Uddannelse i alt 47,7 11,5 79,3 138,5 52,1 10,6 75,6 138,3 50,8 9,3 80,2 140,3 53,3 9,3 79,9 142,5 54,0 10,0 80,0 144,0 Basisforskning 81,1 0,3 13,9 95,3 76,0 0,2 13,3 89,5 78,1 0,1 16,9 95,1 85,7 16,7 102,4 85,0 17,0 102,0 Tilskudsfinansieret forskning 53,6 7,6 61,2 51,0 6,6 57,6 37,9 0,6 4,7 43,1 44,5 44,5 45,0 45,0 Kontraktforskning 0,6 0,4 1,0 0,3 0,8 1,1 0,0 0,0 1,5 1,5 0,9 0,9 1,0 1,0 Forskeruddannelse 10,3 0,3 15,6 26,2 10,2 0,1 14,6 24,9 10,5 0,6 17,3 28,3 12,7 0,1 16,6 29,4 13,0 16,0 29,0 Forskning i alt 145,6 0,6 37,5 183,7 137,5 0,3 35,3 173,1 126,4 1,2 40,4 168,0 142,9 0,1 34,2 177,2 143,0 0,0 34,0 177,0 Biblioteker 7,3 7,3 7,7 7,7 7,6 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 Andre faglige formål i alt 0,0 0,0 7,3 7,3 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 7,6 7,6 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Bygningsdrift 11,4 11,4 8,0 8,0 0,0 0,0 8,4 8,4 7,9 7,9 9,0 9,0 Generel ledelse og administration 1,0 17,2 18,2 1,0 18,8 19,8 1,0 0,0 18,6 19,6 1,0 18,8 19,8 1,0 19,0 20,0 Øvrige 1,0 1,0 2,3 2,3 0,0 0,0 2,9 2,9 3,5 3,5 2,0 2,0 Fælles formål i alt 1,0 0,0 29,6 30,6 1,0 0,0 29,1 30,1 1,0 0,0 29,8 30,8 1,0 0,0 30,2 31,2 1,0 0,0 30,0 31,0 Vedligehold 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 4,0 4,0 Kapitalformål i alt 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 4,0 4,0 Årsværk i alt 194,3 12,1 153,7 360,1 190,6 10,9 151,6 353,1 178,2 10,5 161,9 350,6 197,2 9,5 156,3 362,9 198,0 10,0 156,0 364,0 Tillæg til Årsrapport side 7

8 TABEL 20. GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION Generel ledelse og administration (mio. kr.) 8,8 8,8 9,8 10,0 8,9 Generel ledelse og administration i % af totaludg. 5,1 % 4,9 % 4,6 % 4,6 % 3,5 % TABEL 21. UDBETALT MER- OG OVERARBEJDSBETALING (1.000 KR.) Kr. Merarbejde Overarbejde I alt TABEL 22. FORDELINGSNØGLE VED UFORDELTE LØN OG DRIFTSUDGIFTER Basis forskning Kandidatundervisning EKSTERN LEKTOR 100 Forsker uddannelse ADJUNKT AMANUENSIS 100 DOCENT FORSKNINGSADJUNKT Eksternt finansieret forskning FORSKNINGSADJUNKT, ekst. fin FORSKNINGSASSISTENT FORSKNINGSASSISTENT, ekst. fin FORSKNINGSLEKTOR FORSKNINGSLEKTOR, ekst. fin GÆSTEFORELÆSER 100 LEKTOR PH.D. STUDERENDE, ord. fin PH.D. STUDERENDE, ekst. fin PROFESSOR STUDENTERMEDHJÆLPER, ord. fin. 100 STUDENTERMEDHJÆLPER, ekst. fin. 100 TAP på institut, ekst. fin TAP på institut, ord. fin UNDERVISNINGSASSISTENTER 100 UFORDELTE DRIFTSUDGIFTER, Institutterne CENCUR 100 BEDØMMELSE AF PH.D.-AFHANDLINGER 100 Tillæg til Årsrapport side 8

9 Universitetsparken 2 DK-2100 Copenhagen Phone Fax Tillæg til Årsrapport side 9

Danmarks Farmaceutiske Universitet

Danmarks Farmaceutiske Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 ISSN 1399-3992 Redaktion: Jesper Munck, Anne

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Danmarks Farmaceutiske Højskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2001 DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2001 ISSN 1399-3992 Redaktion: Jesper Munck (DFH) Grafisk design:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

Forord. Indhold: side 2. Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Forord. Indhold: side 2. Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Årsrapport 2004 Forord Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Med denne årsrapport for 2004 redegøres for det finansielle resultat af året 2004

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

IT-Universitetets kontoplan og vejledning

IT-Universitetets kontoplan og vejledning IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

1. udkast til. Budget 2007

1. udkast til. Budget 2007 Til høring i Akademisk Råd 6..2006. udkast til Budget 2007 til Bestyrelsens møde den 30. november 2006 Samlede indtægter og omkostninger 2007-2009 Forskel B2006 FR2006 2007 2008 2009 200 06/07 Indtægter

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE

DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2000 ISSN 1399-3992 Grafisk design: Mads Frederik Tryk: Centraltrykkeriet Skive Foto: Jesper

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Doktorantjenester Personale

Doktorantjenester Personale Bilag E Universiteternes personale Personalet ved de 13 svenske universiteter udgjorde 35.980 årsværk i 1997. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af tabel E1. Kategorien af lærere omfatter her professorer,

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2006 (eksperimentel)

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2006 (eksperimentel) Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2006 (eksperimentel) Side Indledning 2 Satser for 5+3 på ordinært stipendium pr. 1. oktober 2006 Løntrin 3 samt totaler for de andre løntrin 3 Løntrin 4 4 Løntrin 5 4 Løntrin

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Aalborg Universitet Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Revisionshistorik Revisionsdato

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side Indledning 1 Satser for 5+3 på ordinært stipendium pr. 1. oktober 2009 Løntrin 4 (0 års anciennitet) samt totaler for de andre løntrin 2 Løntrin 4

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER INSTITUT FOR ØKONOMI Ansvarlig leder: Allan Würtz Forretningscontroller: Morten Grunnet DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED Projektøkonom(er): Yadigar Akbulut & Mia Just Pedersen Indtægtsbudget DR1 Finanslovstilskud:

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Bilag 5.1 Dato: Juni 2014 Ref: HP/tel Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Denne tekst bør læses med det medfølgende regneark åbent eller printet. Spørgsmål til arket stilles Fakultetssekretariatet

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret)

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret) Til Akademisk Råd 7. november 2006 J.nr. 06-615-4 Ref. MWJ Vedrørende forslag til stipendieområder i forbindelse med opslag af ph.d.- stipendier pr. 1. april og 1. oktober 2007 Nedenstående forslag til

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere