Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen"

Transkript

1 Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen. og derfor straffer vi dem hvert år, ved at spise en af dem Mortensaften. Man kan finde mange historier i diverse kilder om møllere, som ikke var ærlige - det mente deres kunder i hvert fald ikke - men i Skannerup Kirke står en gravsten over en ærlig møller, nemlig Laues Nielsen i Lille Mølle (Skannerup Mølle), som døde i At han har været en rig mand, kan der ikke herske nogen tvivl om - i de tider var det ikke enhver forundt at få sådan et gravmæle men han var også en ærlig og trofast mand, hvis vi skal tro inskriptionen på hans gravsten. Laues Nielsen må have været en helt speciel møller, siden det har ligget hans efterkommere på sinde, at fortælle netop det om ham. Laues Nielsens forældre Den ulykkelige Martin gøres til Biskop af Tours. Glasmaleri fra 1200-tallet i katedralen i Tours Skt. Martin, eller Skt. Morten, som han kaldes i Danmark, er bl.a. skytshelgen for møllerne, og derfor en helgen, som de skal holde sig gode venner med. Legenden om Skt. Morten indeholder en historie om en uærlig møller, som under festlighederne på helgenens dag den 11. nov. listede sig til at stjæle af naboernes kornsække. Mølleren fik efterfølgende besøg af Fanden selv, som lagde ham mellem møllestenene og satte møllen i gang. En historie, der nok kunne få enhver møller til at holde sig på dydens smalle sti. Laues Nielsen blev født i Toustrup Mølle 1669, som søn af mølleren Niels Jensen og Johanne Rasmusdatter. Hvor mange børn der var i familien er uvist, men Laues havde i hvert fald to søstre, ved navn Maren og Mette, og måske en bror, Rasmus. Hans far, Niels Jensen, var ikke nogen fredelig mand og vist heller ikke alt for hæderlig. Han kom fra Tarskov Mølle, hvor han havde boet i 11 år, til Toustrup Mølle omk Han giftede sig ca. samtidig med Johanne Rasmusdatter fra Toustrup er Niels Jensen nævnt i tingbogen som møller på stedet og allerede i gang med sin første tiltale for ulovlig skovhugst. Nogle år senere købte Niels Jensen Toustrup Mølle sammen med sin bror, Peder, som var møller i Edslev, men

2 senere blev han ene-ejer. Han fungerede både som sættedommer og -foged, selvom han hverken kunne læse eller skrive, men måtte hente hjælp hos herredsfogeden og -skriveren, når hans domme skulle indføres i tingbogen. Hans analfabetisme endte med at koste både ham, herredsfogeden og skriveren deres job. Måske netop derfor betalte han for, at hans børn lærte at læse nævnes i tingbogen en kontrakt han har indgået med Laurids Pedersen i Toustrup, som skulle have 1 sletdaler, for at lære møllerens datter at læse og kniple. Niels Jensen var involveret i flere sager om ulovlig skovhugst, gæld, tyveri af bier og slagsmål, og så sent som i 1714, hvor Niels Jensen må have været omkring 70 år, er der i tingbogen en sag, hvor han har været i slagsmål med Rasmus Jensen Bonde i Toustrup. Et vidne beretter at Niels Møller, som var drukken, kom hujende ned af Toustrup gade med en økse i hånden, og ud for Rasmus Bondes hus råbte han, kom herud din oksen hund, hvorefter Rasmus Jensen kom ud med en fork og spurgte, er det mig, du mener din gamle skælm og røver, hvorefter de mundhuggedes og kom i slagsmål ved bækken, dog efter de havde kastet våbnene fra sig. Der var nok ingen, som ville give Niels Jensen Møller et eftermæle, som en ærlig mand, da han døde i Fæste i Røde Mølle Laues Nielsen var gift to gange. Hans første kone, Elisabeth Mortensdatter, var enke efter Peder Sørensen i Røde Mølle, Granslev sogn. Laues overtog fæstet på Røde Mølle, da han giftede sig med Elisabeth. De fik to børn; Øllegaard Lauesdatter, som blev gift med Niels Jespersen i Voer Mølle, og Peder Lauesen, som blev gift med en søster eller steddatter til herredsskriveren i Galten-Houlbjerg og Vester Lisberg Herreder, Erik Laursen. Elisabeth døde og sønnen, Peder Lauesen, overtog fæstet af Røde Mølle , hvorefter Laues Nielsen flyttede tilbage til Toustrup Mølle. Andet ægteskab I 1733 giftede Laues sig for anden gang med Mette Poulsdatte. Han var 64 år, hun var 32. Mette Poulsdatter var halvsøster til Laues svoger, Laurids Poulsen, der overtog mølleriet i Toustrup mølle og var gift med Laues Nielsens søster, Mette. Laues og Mette boede i Toustrup Mølle de første tre år, hvor de fik to børn, Poul og Elisabeth. I 1736 fæstede han Lille Mølle og deres tredje og sidste barn, Berthe, blev født der. I den periode hvor Laues og Mette boede i Toustrup Mølle opstod der uenighed mellem Laues Nielsen og svogeren Laurids Poulsen. Hvad uenigheden helt præcis gik ud på, er ikke helt klart, men det havde noget med Toustrup Mølle at gøre, som Laus Nielsen havde arvet halvdelen af ved faderens død. I 1737 havde de åbenbart fået trådene reddet ud, for da oprettede de to svogre en kontrakt omkring Laues Nielsens fordring i Toustrup Mølle. Kontrakten begynder med følgende: Vii Underskrefne Lauridz Nielsen i Lille Mølle og Lauridtz Pouelsen i Toustrup Mølle, Ere, i Dend Hellige Trefoldigheds Navn, efter Mange imellem os svævende Desputer, Ved

3 goede venners mellemhandling, Wenlig og vel forligte, saaleedes; - Resten af kontrakten handler om, hvad Laurids Poulsen skulle betale til Laues Nielsen for Toustrup Mølle.. Denne familiefejde var måske grunden til at Laues Nielsen besluttede sig til at flytte til Skannerup. Skiftet efter Laues Nielsen Der er ikke meget kildemateriale som beskriver de syv år Laues Nielsen boede i Lille Mølle, men skiftet efter ham fortæller om et velhavende hjem, efter den tids standart, og noget om hvilke mennesker møllerparret omgikkes. I.H.S Her under hviler den ærlige og n- u salige man Laues Nielsøn barnfød i Tostrap Møl ao 1669 men sist boede i Skandrop M- ølle hvor han og døde ao i sit alder 71 Aar Her hvil en ærlig man og ligersom i dvale, for trofasthed man kan ei andet om ham tale ti han oprigtig var i omgang med sin næste derfor Gud ham hærtil skjenket sjælens bæste. Laues Nielsen gravsten i Skannerup kirke. Teksten er gengivet her ved siden af, som den står på stenen. 1 Dødsåret er angivet forkert, Laues Nielsen døde i 1740

4 Sønnen Peders svoger/svigerfar var herredsskriver i Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg Herred - skovridderen i Skannerup, Michel Hess, påtog sig værgemålet for sønnen Poul - Jens Mogensen fra Mølhauge var værge for datteren, Elisabeth, og morbroderen, Søren Poulsen i Dallerup, var værge for den yngste, Berthe. Enken, Mette Poulsdatter, havde sognepræsten, Hr. Fabich, som værge. I boopgørelsen kan man se, hvor velhavende Laues Nielsen var. Der er ikke mindre end 4 sølvbægre, et saltkar og 13 skeer i sølv og desuden et krus med sølvlåg, som bar inskriptionen L:N:S:M:1730 (Laues:Niels:Søn:Møller:1730). Måske dette krus stammer fra hans afrejse fra Røde Mølle. Desuden ejede han to veste med sølvknapper, sko med sølvspænder og en stok med en sølvring. Han har været en præsentabel mand. Et dokument, som han fik sat op kort før sin død fortæller dog om endnu større velstand. I dokumentet opremser han, hvad han havde givet sine børn af første ægteskab. Det beløb sig til i alt 1720 rigsdaler og 2 mark. Noget kunne tyde på, at han ikke havde regnet med at gifte sig igen, men måske havde forestillet sig, at han skulle leve sine sidste år i fred og ro hos sin søster og svoger i Toustrup Mølle. I dokumentet skriver han, at han haver lidet tilbage igen til min stakkels kone og de 3 de smaa uopfødte børn. Som et lille kuriosum omtaler dokumentet også hans fæstegave til Mette Poulsdatter; tvende fløjls bræselætter 2 med guldplader og guldspænder udi. Sønnen Peders svoger/svigerfar, Erik Lauridsen, forelskede sig dog så meget i disse bræselætter, at han fik lov til at få dem, mod at han betalte 20 rdl. til Mette Poulsdatter som erstatning. Måske har han også villet bruge dem til fæstegave. I skiftet kan man også se, at Laues Nielsen har været flink til at låne penge ud. Der er nævnt reelle lån med renter og afdrag, men også en del små lån, hvor folk har givet håndpant; kedler, en frakke, en kjole og Maren Johansdatter i Holmstol har lånt 5 mark med pant i 2 stk Blommed Baand og 1 pr Smaa Sølf Spender. Ved et par af disse håndpant nævnes det, at skyldneren er så fattig, at man ikke regner med, at han kan indløse pantet. Så selvom han ikke selv anså sig for en velhavende mand, havde Laues Nielsen dog overskud til at hjælpe andre. Her slutter beretningen om den ærlige møller i Skannerup. Hans enke, Mette Poulsdatter, giftede sig igen med Peder Pedersen Hougaard fra Farre. De beholdt Lille Mølle indtil den blev solgt sammen med det øvrige ryttergods i Derefter flyttede de til Peder Pedersen Hougaards fødegård i Farre. De fik to døtre, som dog begge døde som små oprettede Mette og Peder et testamente. I det kan man læse, at Laues Nielsens tre yngste børn alle ere satte i brød og næring, hvorover vi endog selv ere meget aftaget i formue. 2 Vist nok en slags armbånd

5 Kilder: Anetavle for Christen Nielsen og Karen Marie Christensdatters børn (Røddikgården i Farre) Gravskrift over Laues Nielsen i Skannerup Mølle Kirkebog for Dallerup sogn Kirkebog for Skannerup sogn Skanderborg Ryttedistrikts Skifteprotokol Tingbog for Gjern Herred Tingbog for Framlev Herred

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen

RUTHS BOG. indledning og kommentarer af kirsten nielsen RUTHS BOG indledning og kommentarer af kirsten nielsen Ruths Bog er en novelle, som i kristne udgaver af Det Gamle Testamente står mellem Dommerbogen og Samuelsbøgerne; i jødiske bibler regnes bogen blandt

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark

Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark AF GRETHE MARCUSSEN Om ikke at gå over åen efter vand, og om hvordan man kan ende som millionær ved en i vor tid

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere