Små historier af Per Rahbek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små historier af Per Rahbek"

Transkript

1 Små historier af Per Rahbek Jeg er vild med rettelser og hyggelige korrektioner, og så går jeg på jagt efter en anderledes historie, så her er mine små historier i den store møllehistorie. Når man møder en forfatter, som går lodret imod kilderne og tør mene, at Hvis det er fakta, så benægter a fakta - så hygger jeg mig over kildekritikken og alt det underbyggende. Her er et par eksempler fra bogen jeg plukker frit. - i det skøde (s. 11), hvor Søren Hansen Stenager (SHS) afhænder Stenager Mølle til Peder Laursen (PL) står til sin svigersøn hr. Peder Laursen. Forfatteren fortæller, at det familieskab er et falsum, fordi SHS s ældste datter kun var 17 år og i øvrigt afgået ved døden året før PL kom til området og så ser det slet ikke ud til at SHS havde været borte fra Skibet, så han kunne blive/være far til den pige, som blev PL s kone. Sådan! sønnen Knud Sørensen blev født i maj Denne søn kaldes fejlagtigt i folketællingen det følgende år August P. Jensen. En eklatant fejl, må man da sige s. 22 Og så til historierne i historien Stenager Mølle gik på en tvangsauktion i 1886, og mejerist JPC Skibsted købte møllen for kr. som den højstbydende efter fire auktioner i Samme år optog han et lån på kr. til at betale opførelsen af et mejeri på Stenager han låner pengene uopsigeligt i seks år af en enkefru Frederikke Sørine Sørensen fra Ildved, pengene kontant - de var at betragte som et indskud i forretningen. Årligt udbytte 500 kr. betales i to rater. Se mere s Kølerum blev etableret i møllehusets nederste etage til smør og ost, det var mørkt og køligt det rislende vand fra de omliggende kildevæld har holdt rummet koldt. Læs videre s. 20 nichen findes endnu i møllerummet. Skøde fra 17. oktober 1935, hvor Johan Svarrer overtager møllen 4 matrikelnumre med minutiøse angivelser af inventar 1 gase og 1 gås elektricitetsværk med ledninger, pærer samt 1 rulle. s. 28 Dæmningsbruddet i 1936, voldsom historie om vandmasser, som brød gennem en dæmning, som allerede var forstærket tidligere, og underminerede den, så der fossede to floder rundt om møllebygningen og fyldte gårdspladsen med 1 meter vand, dyr stod i vand til langt op på benene og et opbevaringsrum i kælderen med tørv, mange sække kunstgødning og kartofler blev fyldt til randen. Den malende beskrivelse gør, at vi oplever ulykken tæt på. Følg med på side 30 Livet i møllen under Anden Verdenskrig afsnittet kommer lige efter et afsnit om udbedringerne efter oversvømmelserne. Der 1

2 blev installeret en brugt, tilsyneladende for kraftig Francis turbine med hk, den naturgivne vandmængde tillod kun at ha den i drift 1 time om sommeren og 2 om vinteren. Her et dejligt menneskevarmt afsnit om 15- årige Hannelore, et Ligabarn som i oktober 1939 rejser fra Berlin fra sine forældre med sit certifikat til indrejse i Danmark følg hende i historien på side 31. Også funktionen som sommerpensionat på Stenager Mølle se side 33 og frem er hyggelig læsning. Når bæveropdræt og hønse-hold ikke var nok, kunne man forsøge sig med en mangfoldighed af især mange tilbagevendende Københavnere, som faktisk også invaderede børneværelserne ved spidsbelastning. Vi er i 1950, og bekvemmelighederne er servanteskab med natpotte, vandfad og vandkande og så er der fuld forplejning længe før all inclu-sive er opfundet. Vi skal også have hele historien om etablering af det smukke, nye møllehjul 360 cm, 700 kg side 36. Spænding og stolthed over, at projektet lykkes, skinner igennem hele historien. Møllehjulet er smukt arbejde, og det er godt at se møllehjulet i gang, når man besøger møllen! Den 21. august 2009 var en stor dag. Søren stod som sin mor og de andre børn uden forsørger, og det kan være årsagen til, at han blev gift som 21-årig med den 17 år ældre enke på Østengård kærlighed kender jo ingen alder, er talemåden, men teksten fortsætter: Det må have været et mærkeligt ægteskab for begge. Hun havde oven i købet været vant til at være gift med en gammel mand. Læs s. 44 Og lille Peder blev voksen og giftefærdig - læs selv videre om Nørup Sogn Lihme Klædefabrik og produktion af sjaler, dækkener, gulvtæpper og strikkegarn, her hvor farveri, spinderi og uldkartning var forenet i en klædefabrik side 51. På siderne omkring 54 og 55 beskrives Hørmøllen, der ligger ved Jædersbækken og her må jeg som yderst lokalkendt beklagelig vis gå i rette med forfatteren, vi er nemlig på sydsiden og ikke nordsiden af Vejle Fjord, men det ved forfatteren nu også hun bor selv på nordsiden. Det bliver afsnittet nu ikke mindre spændende af, Johan Svarrer beskadiger nemlig alvorligt sit ben, da den mølleaksel han i 1940 fremstillede Østengårds vandhjul, og som senere blev flyttet til Hørmøllen, faldt ned over ham. Se mere om Hørmøllen og Østengård lige efter beskrivelsen på siderne. Jeg har aldrig set en toldkop før, men på side 63 i bogen rådes der bod på den mangel. Toldkoppen var et redskab, der ligner en forløber for en mugge eller et drikkekrus med håndtag ikke hank. Den brugtes til at tage korn fra til maleløn, toldkoppen kunne rumme knap en liter eller mere præcis 1/18 skæppe afgift eller told. Når møllerne toldede melet, kunne de bruge det til bagemel i stedet for at bruge det til foder til kreaturer. Her fra afsnittet om 2

3 Knabberup Mølle, som havde brødtur til Vejle tre gange om ugen i egen brødvogn. Vi skal til Ordbog over det danske Sprog for at finde: lille beholder, maal, hvormed mølleren toldede. I udsnit af en kronik side 71 om møller Rau, en stor børneflok og livet i møllen med en streng møller, som opdrog sine børn i Herrens tugt og formaning i hvert fald tugt, så mindes jeg et øjeblik kronprins Frederik, der holdt tale til sin far, hkh. prins Henrik og bl.a. sagde: Man siger, at den man elsker, tugter man vi var aldrig i tvivl om, at du elskede os! Historien er også værd at læse. På side 72 finder vi en beskrivelse af den nye bageovn ved udbruddet af Første Verdenskrig, en ovn, som fungerede ved en speciel skinnekonstruktion det bliver en herlig historie, hvor den uheldige, ukyndige møller ender på flisegulvet oven i en plade med ubagte boller. Stop ikke her, men fortsæt i teksten med andre grufuldheder med en rævesaks! Knabberup Fabriks historie på side 77 indledes med et afsnit om beliggenheden, som minder meget om Stenager Mølles, og om vandmangel. Her fortælles om en række forsøg på at løse problemet med artesiske boringer i mølledammens brink. Denne type boring gennembryder et vandstandsende lag og når igennem til et vandfyldt sandlag for at udvinde vandet. Er man heldig, at vandet er under tryk, kan man få veritable springvand. Der kommer gang i maskiner og produktion på Knabberup Klædefabrik frem til Antallet af ansatte er op til 10 og på side 78 er en oplistning af inventaret. De lokale beboere kendte varernes kvalitet af ny dansk uld og vidste, at det blev brugt selv til uniformer. Historien fortsætter med møllerfamiliens videre skæbne læs den. I afsnittet om Fabrikantparrets ældste datter finder vi en historie om sønnen Georg, 25 år, som dør efter en motorcykelulykke i I sig selv et tragisk hændelsesforløb, men værre var det, fordi det fremhæves, at familien dagen før havde siddet 13 til bords det har man aldrig gjort siden, sådan slutter historien side 81. På siderne 84 og flere følgende er der en serie meget fine førstehåndsoplevelser her beskrevet af Elisa (datter og født februar 1911) fra livet omkring Knabberup Vandmølle, som hun kalder fabrikken i nogle nedskrevne erindringer. Det er som at være der. De går under huden læs videre om Elisa, der får frost i fingrene, om den rå tone i folkestue og om at være stuepige, når madmor var syg. Ved hjælp af hejseværk mellem de to etager kunne møblerne hejses op og ned. Vi er i 37 og på vej i historien om produktion af sovekammermøbler på Knabberup Fabrik frem mod krigen. Turbinen har voldt store problemer, og historien fortsætter på side 87. Læs mere om møblerne Der må være et utal 3

4 af danskere, der har sovet i hans senge, er kommet til verden i dem og har forladt den i dem. Og så er der det meget store afsnit om Laust og Else Marie Christensen fra Stribæk Mølle, som i sorgen over tabet af en lille datter besluttede, at de ville udbrede kendskabet til og passionen for metodismen, læs det på siderne 97 ff. Historien fortæller, at de fra Vejle flyttede til Langeland, til Løkken, til Aalborg, Aarhus, Varde, Esbjerg, Hjørring og København. Man bliver forpustet af alle de små historier, de mange flytninger og den evige kamp i Guds navn for udbredelsen af metodismen. På side 103 har jeg fundet spændende læsning i en meget detaljeret lejekontrakt, for en kartefabrik - et kammer ovenpå med tilhørende opgang 2 fag pakkekammer som lejer skulle holde i god stand samt vedligeholde knage (tænderne i vandhjulet). Vilhelm Barner, som vi hører om i forbindelse med Stribæk Mølle, har planer om at udvandre. Det gør han alvor af den 21. oktober 1903 til Argentina fra Balle til Buenos Aires hvor han fik et godt liv, som i den sidste del af levnedsbeskrivelsen side 108 udmøntes i, at familien i Danmark arver efter Vilhelms kone i I historien om Stribæk Mølle møder vi August Frederik Stannius, som forsøger sig med karpefiskeri med orm i mølledammen, der ejes af Stouenberg-familien. Det måtte han ikke, men det der med karper og orm som madding læs selv s. 110 Pyh ha, man kan mærke stanken i næsen. I 1970 under bygningsrenoveringer fandt man rester efter vandhjul, vandrende og oprindeligt gulv et kar af glittet cement og ja, læs selv afsnittet om Spor af Stribæk Mølle side 111. Resterne af Kvak Mølle skal man lede længe efter, måske finder man blot en oprindelig møllesten til brug for besøgende, der via Bindeballestien passerer forbi mølledammen. Og måske undrer du dig over ordet kvak, lyden af en frø? Interesserer du dig også for etymologi, så er det godt stof side 115. Jeg vidste godt lidt om målene tønder, hartkorn mm. men så slap min viden også op. Under mølleskyld på side 116 fandt jeg tønder, skæpper, fjerdingkar og album noteret som f.eks , men jeg måtte videre i en Google søgning for at få bedre forklaringer. Prøv selv måske finder du også mere på denstoredanske.dk. Gerhard Hansen de Lichtenberg har jeg i mange år forbundet med løgkuplerne på bl.a. Engelsholm Slot, Nørup Kirke og Vor Frelser 4

5 Kirke i Horsens og det er vel ikke helt forkert. I forbindelse med historierne om Haraldskær, Engelsholm Papirfabrik og Randbøldal Klædefabrik dukker det Lichtenbergske navn op i nye sammenhænge. Det kan du læse mere om på side 117. Læg mærke til, at Lichtenberg producerede geværer og forarbejdede kobber, søm og leer. Falk (og senere også broderen) blev trætte af at udføre et arbejde, som kunne udføres af en fabriksarbejder, der ikke kunne kende forskel på Tjah, vil du vide mere, så læs side 143. Per Rahbek, Jelling marts 2014 Fabrikant C. M. Hess var et kendt navn i min ungdom, Hess-navnet knyttes altid til fabrikkerne i Vejle omkring Flegborg, hvor Musikteatret ligger i dag, med bl.a. støbejern, kakkelovne, ovne og komfurer samt senere emaljeværk. I bogen på s. 119 ff dukker familien op i andre sammenhænge med vandret (nej, ikke det modsatte af lodret, men retten til vand), turbiner og ejerskab af bl.a. Kvak Mølle. 5 Folketællinger er gode kilder til møllehistorierne og i 1855 er der en Bernhard Melskens med, en købmand og kobberhandler men ikke møller, som det slås fast! Melskens var hollænder og havde boet i Fåborg hos sin hollandske familie der. Denne historie se mere side 133, endnu en indviklet slægtshistorie involverer flere store gårde i området omkring Jelling bl.a. Fårupgård og en uægte datter som adopteres og bliver gift med Melkens i Jelling Kirke. Det er ikke blevet nemmere og mere rentabelt at være møller, mange opgiver fordi de store dampmøller overtager melproduktionen. Arne

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Dagmar og Villy Rolsted's Liv

Dagmar og Villy Rolsted's Liv Dagmar og Villy Rolsted's Liv Af Richardt Rolsted. 1 Skrevet af Richardt Rolsted i 2011 og revideret i 2012. 2 Forord. Denne udgave er en forkortet erindringsudgave om mine forældres liv. Formålet, eller

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

INDUSTRIALISERING OG ARBEJDERLIV

INDUSTRIALISERING OG ARBEJDERLIV INDUSTRIALISERING OG ARBEJDERLIV Arbejderliv ARBEJDERLIV SKRÅTOBAKSFABRIKKEN Om fortælleren: Sophus er 9 år og bor med sine forældre og fem søskende i en etværelses lejlighed på Vesterbro i København.

Læs mere

Opgaver til "Mit barndomshjem"

Opgaver til Mit barndomshjem Opgaver til "Mit barndomshjem" 1 Stuehuset fra en hedegård Se på grundplanen over stuehuset fra en hedegård. Sammenlign med en moderne bolig. Hvilken type rum mangler? (Tegning: Eva Wulff) Hvad gjorde

Læs mere

Rig som selvstændig - smagsprøve

Rig som selvstændig - smagsprøve Rig som selvstændig - smagsprøve Forord Denne bog er skrevet til dig, som ønsker at starte egen virksomhed eller allerede er godt på vej frem og som ønsker at gøre det meget bedre. Den er skrevet i stikordsform,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE

Lykke-Per LETTE KLASSIKERE OPGAVER TIL Lykke-Per TIL LÆREREN INSTRUKTIONER OG NØGLER NIVEAU: OVER B1 Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet. Tid: 30 minutter. Organisering: Smågrupper. I n s

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Åbn døren til den elektriske verden - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Indhold / Side Forord Elektricitet over alt - synligt og usynligt En vintermorgen i år 1900/2000 Da oldemor fik elektricitet

Læs mere