Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed"

Transkript

1 Betlehemstjernen Af Hartvig Wagner Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse anses for at være Jesu fødselsår. Astronomisk begivenhed Netop det år indtraf et påfaldende skue på stjernehimlen. Om efteråret år 8 f.kr. har det stået klart for alle, der dengang fulgte himmellegemernes bevægelser, at planeten Jupiter stilede mod et møde med den langsommere planet Saturn i Fiskenes stjernebillede i løbet af det kommende forår. Indtil midten af februar år 7 kunne Saturn endnu ses lavt i vest lige efter solnedgang. Derpå er den blevet indhentet af solen og gjort usynlig i dens stærke lys. Men i begyndelsen af april har solen i sin østgående bane i forhold til stjernerne fjernet sig så meget fra Saturn, at denne akkurat lige har kunnet skimtes lavt i øst i morgenrøden inden solopgang. Og da den således på ny bliver synlig, er den nået ind i Fiskenes stjernebillede og samtidig omtrent indhentet af Jupiter. Et iøjnefaldende stjernepar Aftegning af den stjernealmanak, der var fundet ved Sippar i Mesopotamien, og som omtaler den særlige konjunktion. Herefter har de to planeter stået på stjernehimlen som et meget iøjnefaldende stjernepar i ca. 7 måneder, idet de begge har beskrevet en sløjfeformet bevægelse lige over hinanden med Jupiter øverst. Derved er de tre gange kommet hinanden påfaldende nær omkring 1.6., og Der forløber hele 794 år mellem et ganske tilsvarende møde, en såkaldt konjunktion, i samme område af stjernehimlen. Betænker vi, hvor stor en rolle, man i oldtiden tillagde planeternes stilling, må denne konjunktion have været en meget opsigtsvækkende begivenhed. bekræfter dette. En særlig interesse knytter sig til en lertavle med kileskrift, fundet i byen Sippar ved Eufratfloden, centret for datidens astronomiske videnskab. Tavlen er en forudberegnet planetkalender for året 7. Alle vigtige planetbevægelser er forud angivet med nøjagtig oplysning om måned og dag. Den forestående konjunktion mellem Saturn og Jupiter er udtrykkelig omtalt som det kommende års astronomiske hovedbegivenhed. Det, der gør konjunktionen i år 7 særlig interessant, er den betydning, man i oldtiden tillagde netop de to planeter og det stjernebillede, Planetkalender fundet hvori de mødtes. Astronomisk forskning og arkæologiske fund 3

2 Tydning af konjunktionen Jupiter blev regnet for verdensherskerens stjerne. I Rom anså man således kejser Augustus for at være Jupiter i menneskeskikkelse. Saturn gjaldt i Østen for at være jødefolkets stjerne og var endvidere symbolet på retfærdighed og på den kommende Messias. Fiskenes stjernebillede var som det sidste i dyrekredsen tegnet på de sidste tider. om, at de sidste tiders verdenshersker skulle fødes i Palæstina, nøjagtig den forventning, hvormed vismændene indfandt sig i Jerusalem if. Matthæus kap. 2: Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Man fristes ligefrem til at kalde den fundne lertavle vismændenes Skrive- og Rejse-kalender, som gav anledning til deres lange rejse. Hvad vismændene ventede Ud fra disse forudsætninger måtte den store astronomiske begivenhed tydes som et varsel Korrekt oversættelse Det græske ord, som i den nye oversættelses med rette er gengivet gå op, er netop datidens astronomiske fagudtryk for den dato, da solen har overhalet en stjerne og er kommet den på så stor afstand, at stjernen på ny dukker op og er synlig et øjeblik i morgendæmringen, inden den skjules i dagslyset. Man taler i fagsproget om stjernens heliakiske opgang, og vi ved, at To lertavler fra Mesopotamien, der begge omtaler varsler ud fra himmellegemer. Den lille af dem omtaler netop, at planeterne Jupiter og Saturn var synlige under en total måneformørkelse i året 667 f.kr. 4

3 indtil den ved deres ankomst til målet er kulmineret (= stå højest på himlen lige i syd) over Betlehem. Ikke stjernen, men Guds ord førte Vismændene fandt ikke til Betlehem under stjernens ledelse. Den førte dem vild. De astrologiske spekulationer gjorde det nærliggende, at en nyfødt kongesøn måtte findes på kongeslottet i Jerusalem. Men dér var han ikke! Nej, det var de skriftkloges henvisning til Herodesmønt fra kongeudnævnelsen år 40 f.kr. Herodes' navn står på forsiden (tv). Bagsiden (th) fremstiller en krigshjelm og over den en stjerne, et messiassymbol omkranset af to palmegrene, som var et hyppigt anvendt symbol på Israel. profeten Mikas ord om Messias (Mika 5,1), der ledte vismændene på det rette spor ved at pege på Betlehem, og på udtrykkelig kongelig ordre gik de derhen. At de så ved målet så stjernen, de hele tiden havde haft for øje, stå lige over byen og huset, hvor jødernes nyfødte konge var, netop denne dato blev tillagt en ganske særlig betydning i datiden. Det er denne dato, der blev for dem et tegn, som fyldte dem med ekstra stor glæde. hentydes til, når det hedder, at Herodes indgående forhørte vismændene om, hvornår stjernen havde vist sig, nemlig for første gang ved daggry. Man mente netop, at en stjernes heliakiske opgang markerede et fødselsøjeblik. Vismændenes ord dækker ganske nøje, hvad de har kunnet iagttage for Saturns og Jupiters vedkommende i begyndelsen af april det pågældende år. Var der ikke kun én stjerne? Når Matthæus blot taler om stjernen og ikke om stjerneparret, er grunden, at det var Saturn, der som Israels messiasstjerne gav konjunktionen betydning. Herodes og hele Jerusalem med ham har da også straks forstået og accepteret vismændenes tydning. I øvrigt kunne man bruge samme græske ord både om en enkelt stjerne og om et stjernebillede. Stjernen gik foran dem Når det siges om stjernen, at den gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var, er det en meget ligefrem skildring af, hvad de har kunnet iagttage. Det fremgår, at vismændene har vandret vejen fra Jerusalem sydpå til Betlehem om aftenen eller om natten. Afstanden er ca. 8 km, og turen kan gøres på ca. to timer. I den tid har de undervejs på sydhimlen kunnet iagttage, hvorledes Saturn (på grund af jordens omdrejning) har flyttet sig et godt stykke fra sydøst mod vest, Skitser over fødselskirken fra det 4. årh. e.kr. i Betlehem. Bemærk bl.a. hulrummet foran fødselsalteret, der tilsammen udpeges som grotten, hvor Jesus blev født. De er i kælderen under selve kirkerummet. Den danske kong Kund d. Hellige blev i øvrigt begravet her i

4 Nej til astrologien Således tolket kan beretningen om Betlehemstjernen ikke tages som en bibelsk legitimation af astrologien. Stjernen er nævnt som et historisk faktum og ikke som et bevis på astrologiens sandhed. Netop Matthæus fremhæver særlig ofte, at begivenheder i Jesu liv er opfyldelse af gammeltestamentlige profetier. Vi kunne derfor vente, at han i forbindelse med beretningen om vismændene havde anført Bileams profeti: Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær! En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel! (4.Mos 24,17). Det undlader Matthæus, som ikke vil, at nogen skal komme på den tro, at Kristus blev født, fordi stjernen viste sig. Udeladelsen er derimod et udtryk for, at Kristi komme og troen på ham betyder en ende på menneskers trældom under stjernedyrkelsens magt. I øvrigt er det ikke udelukket, at vismændene kan have kendt Bileams profeti. Bileam Det karakteristiske indgangsparti til fødselskirken i Betlehem, der viser kirkens turbulente historie. var fra byen Petor ved Eufratfloden, hvor der lige siden jødernes eksil i Babylon levede mange indflydelsesrige jøder, som flittigt Ingen legende granskede de hellige skrifter. Matthæus beretning er ingen legende. Tværtimod er det en særdeles nøgtern og troværdig beretning, der nøje falder sammen med påviselige astronomiske fakta. Der er sådan set intet underfuldt i det, evangelisten her beretter. Derimod kan det fylde os med undren og tilbedelse, at Gud lod sin Søn føde netop i det år, da hele datidens kulturverden - som fund og kilder viser - var optaget af den store konjunktion og har spurgt: Hvad skal mon dette himmeltegn betyde? Solopgangen fra det høje Har præsten Zakarias, Johannes Døberens far haft konjunktionen for øje, da han sang: takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os (Luk 1,78)? I grundteksten er der ikke udtrykkelig tale om en solopgang. Der er brugt den astronomiske glose anatolæ, samme ord som i Matt 2 er oversat gå op om stjernen, de så i morgenrøden som signal til opbrud mod jødeland. Universet forkynder Guds ære Det, videnskabsmændene således kan oplyse os om, understreger noget meget vigtigt for den kristne tro. Nemlig at den verden, Jesus kom til, ikke er en eller anden fantasiverden, hvor alle mulige uhørte, gådefulde himmelfænomener finder sted, men netop til vor jord, hvor himmellegemernes regelbundne gang forkynder Skaberens ære, og hvor samtidig alskens stjerneovertro vidner om menneskenes fald fra den levende Gud. Kristus kom som frelser til Retfærdighedens sol Zakarias citerer i øvrigt profetien fra Malakias 3,20 = 4,2 (DO 48): Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Ejendommeligt nok kaldte man i antikken Saturn retfærdighedens sol. Som Israels skytsstjerne var Saturn symbol på den ret og retfærdighed, som Messias ved dagenes ende skulle tilvejebringe ved at straffe ugudelige og belønne de fromme. den virkelige, skabte, men faldne jord. Davids rodskud I Johannes' Åbenbaring 22,16 kalder Jesus sig Davids rodskud og ætling, den lysende Morgenstjerne. Der hentydes til profetierne i Jeremias 23,5 og Zakarias 6,12, hvor Messias kaldes (Davids) spire. De hebraiske ord for spire er semak/zemak, som i den græske oversættelse af GT er gengivet med den astronomiske glose anatolæ, der derfor sikkert sammen med det hebraiske ord spire har været et messiasnavn på Jesu tid. Sammenstillingen med den lysende 6

5 Fødselsgrotten. morgenstjerne gør denne tydning sandsynlig. Et tegn Den tyske teolog Ethelbert Stauffer gør ret i at betegne Betlehemstjernen både som et historisk faktum og et Signum Dei, et guddommeligt tegn. At tro i kristen forstand er ikke blot at acceptere visse historiske begivenheder. Troen er et tillidsforhold til en levende person Jesus Kristus, Marias og Guds Søn, den korsfæstede og opstandne. Tegnene er ikke troens fundament, men glimt i mørket, som Gud lader lyse op omkring Kristus for at styrke troen og håbet hos sine tjenere, mens enhver, som måtte ønske det, frit kan bortforklare tegnene. Artiklen bringes med tilladelse fra forfatteren og TEL/Selskab for Bibelsk Arkæologi (www.sba-dk.dk) Tidens fylde På Jesu tid ventede man overalt i Romerriget, at en helt ny verdensalder skulle indtræde varslet af planeterne Jupiter og Saturn. Muligvis hentyder Paulus til den store konjunktion i Galaterbrevet 4,4: Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven. Således forstår biskop Ignatius (død ca. 110) dette Paulussted. I det øjeblik hele verden ventede en afgørende begivenhed, greb Gud ind og gjorde både himmellegemernes regelbundne gang og menneskers stjerneovertro til budbringere om sin frelse. Jøderne trællede under loven, hedningerne under verdens magter (Gal 4,3), som egentlig betyder stjerneånder. Ved at gå ind under loven, overvandt Kristus lovens forbandelse for jøden, og ved at lade sig føde, mens folkeslagene lod sig oprive af naturfænomenet, gjorde Kristus for hedningerne ende på trældommen under stjerneovertroens magt for enhver, som tror, at Kristus er givet al magt i himlen og på jorden. Hartvig Wagner er pastor emeritus. Tidsskriftet TEL udgives af Selskab for Bibelsk Arkæologi og har til formål at udbrede kendskab til bibelsk-arkæologiske emner blandt såvel almindelige bibellæsere som engagerede fagfolk. Artiklen om Betlehemstjernen har været bragt i TEL nr. 4,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Den opsøgende far 1 Resume: Artiklen belyser lignelsen i Luk 15, der ofte kaldes for den fortabte søn. Ud fra et omfattende kendskab til livet i Mellemøsten, opnået

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Synagogen på Jesu tid

Synagogen på Jesu tid Synagogen på Jesu tid Nye fund og ny forståelse. Del 1 Af Anders Runesson, McMaster University, Canada De fleste kristne, som læser eller hører evangelierne i kirken om søndagen, ved, at Jesus prædikede

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere