nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen Aagaard Side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Medlemsnyt... 4 Åbent hus i DOFs nye lokaler... 4 Integration og kulturmøde... 5 Strukturdebat i DOF... 6 Musikalsk lederseminar Folkeoplysning på afrikansk Folk siger ingenting Debat på Frederiksberg Løst og fast DOF Næstved Aftenskole 100 år Kulturpris til Karen fra Glad Fritid DOF Gørlev Aftenskole søger ny leder Navne og adresser i DOF Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: 27. oktober 2008 Dead-line for DOF NYT oktober 2008: 11. november 2008 Forside Hotel Storebælt dannede rammen, da landsstyrelsen og DOFs personale afholdt to-dagesmøde om blandt andet DOFs struktur sidst i september. I det gode vejr var det en oplagt fristelse at benytte en pause i møderne til en promenade og en snak på hotellets badebro. Læs mere om mødet og DOFs strukturdebat side 6. Foto: Robin Kristiansen En gruppe børn i Uganda kigger nysgerrigt på de fremmede "Muzungus". Læs Line Høghs rejsebrev om folkeoplysning på afrikansk side DOF NYT - Oktober 2008

3 Kommentar Britta, Bertel og det folkelige engagement Det har trukket op til det længe. Behovet for en revision af Folkeoplysningsloven har været påtrængende i adskillige år, og da Britta Schall Holberg, Venstres folkeoplysningsordfører var gæst til DOFs årsmøde i maj 2008, lagde hun ikke skjul på, at området bestemt var vigtigt, og at der blev arbejdet seriøst med sagerne. At engagement er vigtigere end penge var klart det indtryk Britta Schall Holberg efterlod, og det er en smuk og også realistisk tanke, især når man taler om den del af loven, der omfatter frivillige, folkeoplysende foreninger, der laver spændende, idebetonet arbejde. Men der er et andet afsnit, hvor den folkeoplysende voksenundervisning hører hjemme. Også her er ide og engagementet undværlige, men foreningsmodellen bag aftenskolerne er ikke nem at praktisere, især ikke, når skolen har en meget bred faglig vifte og en bred målgruppe. Så kan det godt være svært at finde engagerede folk, der kan se en mening med at være i en aftenskolebestyrelse, medmindre det er en del af et politisk hverv i en større sammenhæng. Når en aftenskoleforening skal kanalisere sit engagement ud som arbejdsgiver, hvilket er den måde aftenskolen i det store og hele arbejder på, så er det anderledes vilkår og kvaliteter, der skal med. På landsmødet lød det ikke, som om Britta Schall Holberg var helt opmærksom på disse forhold, ligesom hendes tiltro til og viden om følgerne af lovrevisionen omkring de fleksible tilrettelæggelsesformer ikke tydede på et større kendskab til detaljerne. Nu har hun så med Venstres folketingsgruppe barslet med et oplæg til diskussion om folkeoplysning med titlen: Det folkelige engagements betydning. Her bliver man ikke snydt. Det ser flot ud, og det fremgår, at man er opmærksom på de forskelle, der ligger inden for de forskellige regier under den store folkeoplysende hat. Det oplæg er det mest positive, der længe er set på aftenskoleområdet, fordi det aftvinger en seriøs debat på højeste sted, og det kan aftenskolerne kun være tjent med. Og Bertel Haarder har lovet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg med henblik på en forberedelse af en lovændring. Nu er døren åbnet til en proces, hvor alle bør gøre deres indflydelse gældende. For DOFs skolers vedkommende naturligvis såvel inden for landsorganisationens organisatoriske rammer, som for egen regning ad andre mulige kanaler. Det vigtigste er at få udnyttet denne spændende åbning til en debat, der anskueliggør aftenskolernes kvalitet, potentiale og ansvarlighed, når nu politikerne er lydhøre. Og det vil politikerne fra den anden side af folketingssalen også være, for de har tidligere prøvet at komme i gang med forslag til forbedringer på folkeoplysningsområdet uden at kunne komme til fadet. Når dette udspil kommer netop i en periode, hvor aftenskolerne tilsyneladende har vind i sejlene både hos deltagerne og hos adskillige kommuner, der i trange tider får mere og mere brug for samarbejdspartnere, så kan det kun blive et spændende Robin Kristiansen redaktør Det folkelige engagements betydning Oplæg til debat om folkeoplysning Venstres Folketingsgruppe Oktober 2008 Se hele oplægget på eller DOF NYT - Oktober

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Gigtskolen i Odder Inger Gregersen Fenstensvej Odder Telefon Ændringer DOF Gørlev Aftenskoleforening har fået ny leder: Vibekke Pedersen Engvej 6, Reersø 4281 Gørlev Korup-Ubberud Aftenskole hedder nu: DOF Korup-Ubberud Aftenskole Husk venligst altid at oplyse alle ændringer i skolens navne og adresser til Lars Eriksen i DOFs sekretariat. Er du i tivivl om, hvad vi har registreret i DOF om din skole, så check på skoleoversigten "find skole" på DOFs hjemmeside: Åbent hus i DOFs nye lokaler Onsdag 26. november mellem og Løngangstræde 25, København K. Snart hælder året i sin gang, og julen nærmer sig. Da DOFs nye lokale i København også snart er helt færdigindrettet, ville det glæde sekretariatet at fremvise de nye faciliteter og ved samme lejlighed tage forskud på juleglæderne. Det er jo trods alt mindre en fire uger før jul, selv om det foregår i november. Kort sagt - tag tog, bus eller benene på nakken, så bliver der gløgg, knas og julekomsammen, hvor vi glæder os til at se kolleger, familie, forretningsforbindelse og samarbejdspartnere til et par hyggelige timer i den mørke tid. Vel mødt. Kalenderen Torsdag 6. november kl Karen Aagaard modtager kulturpris i Høje-Taastrup Tirsdag 11. november kl. 17 Regionskredsmøde Hovedstaden - på Vartov Torsdag 13. november kl Regionskredsmøde Sjælland - i Ringsted Mandag 17. november kl Regionskredsmøde Syd - i Kolding Onsdag 26. november kl Åbent hus i DOFs nye lokaler 4 DOF NYT - Oktober 2008

5 Nyt fra DOF Integration og kulturmøde Bred undersøgelse blandt DOFs medlemsskoler sat i gang for at lokalisere og inspirere til initiativer om demokratioplysning og debat for danskere med anden etnisk baggrund. Finn Nevel, DOF, og Györgyi Csato, Ishøj Daghøjskole rykker ud og fortæller om mulighederne i regionskredsene. Af Finn Nevel DOFs landsstyrelse tog i foråret 2008 beslutning om en fornyet indsats for personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Der blev udarbejdet en handlingsplan for, hvordan landsorganisationen på den bedste og mest effektive måde kunne støtte skolerne ved udviklingen af folkeoplysende initiativer for personer med anden oprindelse end dansk. Det har været hensigten, at initiativet i 2008 og 2009 skulle koncentrere sig om demokratioplysning og demokratidebat, hvor målgruppen er alle danskere, dog primært personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Men også initiativer med undervisning i sundhedsrelaterede emner, for kvinder (herunder unge gravide / nybagte mødre) og familier med anden etnisk oprindelse end dansk vil være et indsatsområde. For eksempel er der allerede via DOFs udviklingspulje foretaget en oversættelse af Tab dig sund inspirationsmaterialet til tyrkisk. I starten af året blev der foretaget en hurtig research, hvor medlemsskoler via DOF Nyt blev opfordret til at melde tilbage om, hvilke initiativer, der allerede var taget, samt om hvordan resultater og modtagelsen i lokalområdet var forløbet. Der indkom et enkelt svar, hvilket i sagens natur var en meget lille erfaringsflade at bygge videre på. Herefter blev der taget initiativer til afholdelse af workshops i regionerne, og på nuværende tidspunkt har der været afviklet 2 møder i henholdsvis DOF Region Midtjylland og DOF Region Syd. Tilslutningen til møderne har været god, og grunden til en analyse af indsatsområdet er blevet lagt. Det er blandt andet konstateret, at enkelte skoler allerede er i gang med at udvikle ideer, og at de ønsker rådgivning og sparring i forbindelse med disse konkrete tiltag. Andre har udtrykt behov for at få udarbejdet materialer og koncepter i lighed med dem vi kender fra Folkesundhedsområdet, og andre igen har udtrykt ønske om mere konsulenthjælp for at kunne komme i gang, specielt med hensyn til opstart af samarbejde med de enkelte kommuner. Inden 2008 er omme, er der også afviklet workshops i Regionerne Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland, så det samlede billede af behov for denne særlige indsats, kan blive afdækket. Workshops afvikles i de sidste 3 regioner i forbindelse med debatmøder om DOFs struktur. Györgyi Csato og Finn Nevel har kendt hinanden i en årrække, så det er kun for sjov og til benefice for fotografen, at de har fundet navneskiltene frem til planlægningsmøde forud for indsatsen overfor medlemsskolerne. Workshops og analysearbejde gennemføres i et samarbejde mellem skoleleder for Ishøj Daghøjskole Györgyi Csato og konsulent Finn Nevel, der er tovholder. DOF NYT - Oktober

6 Nyt fra DOF Strukturdebat i DOF DOFs landsstyrelse afholdt todagesmøde sammen med personalet lørdag den 27. og søndag den 28. september 2008 på Hotel Storebælt. Her var det store emne DOFs fremtidige struktur, og en stillingsbeskrivelse / profil for DOFs nye direktør. På mødet gik man i gang med en analyse forud for debatten om struktur, der er lagt ud til drøftelse i regionskredsene, hvor Finn Nevel optræder som den gennemgående figur for at sikre kontinuiteten. Herunder uddyber Finn Nevel baggrunden for strukturmøderne. Af Finn Nevel, konsulent i DOF Alle DOFs medlemmer er blevet indbudt til at deltage i en bred debat medlemsskolerne imellem om, hvordan DOF kan ruste sig til fremtiden ved at have den mest befordrende struktur og organisation i forhold til de opgaver og mulige ændringer, der er en følge af samfundsudviklingen. I bestræbelserne på at DOFs værdigrundlag og handlekraft fortsat fører til, at DOF er en førende Gruppearbejde om SWOT-analyse på mødet med landsstyrelse og personale. Her er det suppleant i landsstyrelsen, Jean Becker, konsulent Ole Steen Mortensen, der blev idømt hvervet som referent, samt landsstyrelsesmedlem Annelise Lassesen og suppleant Kaja Steen. I gruppen deltog desuden landsstyrelsesmedlem Karen Jensen og konsulent Robin Kristiansen. 6 DOF NYT - Oktober 2008

7 Nyt fra DOF Efter gruppearbejdet måtte Jean Becker så påtage sig at redegøre for resultaterne i plenum ud fra Ole Steens blækspruttepapir (det minder lidt om Mind Map!), mens Hans Stavnsager koncentrerer sig om at få det hele med på almindelige linjer til debatkataloget, der skal bruges ved regionsmøderne. landsorganisation på det folkeoplysende område, har landsstyrelsen ønsket landsorganisationens struktur, organisation og spilleregler vendt i en demokratisk proces. Formålet er blandt andet at skabe så høj en grad af forståelse og enighed blandt medlemmerne, som det er muligt med en større synlighed af arbejdet og beslutninger i landsstyrelsen. Landsstyrelsen har forud for denne debat sammen med personalet deltaget i en analyse af, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er knyttet til landsorganisationens virkelighed her og nu. Analyse-processen blev gennemført af Hans Stavnsager, HAST Kommunikation, og resultatet gav anledning til mange nye tanker. Der er fremstillet et debatkatalog, som er tilsendt de medlemmer, der har tilmeldt sig strukturdebatmøderne. Har man været forhindret i at deltage på mødet i regionen, kan man ved henvendelse til sekretariatet rekvirere strukturdebatkataloget. Dialogen på strukturdebatmøderne fokuserer på, hvordan DOF som organisation kan bygge videre på sine styrker og formindske eller udrydde nogle af sine svagheder. Efter afholdelse af regionsmøderne, vil sekretariatet på baggrund af udsagn og ideer fremstille et oplæg til drøftelse på visionsmøde den 17/1 2009, hvor landsstyrelsen, regionsbestyrelser og de ansatte deltager. Denne handling vil føre til forslag til beslutning i landsstyrelsen og eventuelle ændringer forelægges landsmødet 2009 til beslutning. Strukturdebatmøder i regionerne Region Midtjylland - Silkeborg, lørdag den 25/ Region Nordjylland - Aalborg, mandag den 27/ Region Hovedstaden - København, tirsdag den 11/ Region Sjælland - Ringsted, torsdag den 13/ Region Syd Danmark - Kolding, mandag den 17/ DOF NYT - Oktober

8 Musik i DOF Musikalsk Lederseminar 2008 Musikundervisningens liv og udvikling i aftenskolen var på programmet, da 16 skoleledere, musikundervisere og konsulenter fra DOF var samlet til seminar den 7. oktober Af musik- og kulturkonsulent i DOF Pernille Marstrand Foto: Robin Kristiansen Seminaret var i år henlagt til DOF Paarup Aftenskole i Odense, og efter et fint og underholdende indblik i stedets historie og daglige liv ved skolens leder Lisbeth Lunding, tog man hul på dagens øvrige program. Fokus for dette års seminar lå som udgangspunkt på lederens forskellige roller samt den udfordring, der ligger i at opfylde folkeoplysningens krav om holdbaseret undervisning for netop musikundervisningen. Inspirerende administrator Dagens to oplægsholdere var Otto Laust Hansen og Charlotte Mejlbjerg. Otto er til daglig leder af Køge Musikskole og Køge Aftenmusikskole, og med afsæt i oplægstitlen inspirator eller administrator? satte han gang i debatten om lederens roller. Især gav Ottos erfaringer og visioner vedrørende læreplaner anledning til mange spørgsmål og debat. Musikskolen arbejder med at udmønte klare og synlige oversigter eller planer for de enkelte musikundervisningstilbud et tiltag som det er meningen skal overføres hen ad vejen til aftenmusikskolen. Planerne, som formuleres af lærerne, tjener flere formål: Lærerne får gjort sig nogle strukturerede tanker om deres undervisning; der bliver lagt en klar progressivitet ind i undervisningsforløbet og ikke mindst bliver faget synliggjort udadtil og medvirker således til at profilere skolen positivt. Lisbeth Lunding, DOF Paarup Aftenskole, lagde hus til seminaret, og indledte programmet med et spændende oplæg om skolens omfattende aktiviteter inden for musikundervisning. 8 DOF NYT - Oktober 2008

9 Musik i DOF Otto Laust Hansen Holdundervisning fra pligt til plus Under titlen fra pligt til plus gik dagens anden oplægsholder, Charlotte Mejlbjerg, på scenen. Hendes baggrund er blandt andet en uddannelse som cand. pæd. samt mangeårig erfaring som musiker og musikunderviser, og hun tog afsæt i et historisk vue over forskellige tiders syn på undervisning og lagde ad den vej op til diskussion af dagens 2. emne, holdbaseret musikundervisning. Mangen en skoleleder kender til den situation, at musikunderviserne vægrer sig ved at undervise deres elever i hold ofte med den begrundelse, at der er for store niveauforskelle på eleverne og at de ønsker noget helt forskelligt af deres undervisning; udfordringen ligger blandt andet i at finde og dyrke de elementer ved hold-konstruktionen, som kan tilføre undervisningen noget positivt. Charlotte Mejlbjerg Der er behov for undervisning af lærerne på dette punkt; mange af dem også de konservatorieuddannede er selv blevet undervist og uddannet i et mesterlære-system, og om end det er ved at blive bedre, så er det fortsat de færreste, der har en egentlig uddannelsesmæssig baggrund i decideret holdundervisning. Indlæg og synspunkter kom på banen i en lind strøm, og der var en god og energisk stemning blandt de fremmødte ligesom evalueringerne også gav udtryk for, at traditionen med dette træf eller seminar for musikområdet er kommet for at blive og at det måske oven i købet skal søges udvidet til at være et weekendseminar, for at der kan blive tilstrækkelig tid til debat, input, erfaringsudveksling og kollegial snak og hygge. Eftertænksomme deltagere i det musikalske lederseminar DOF NYT - Oktober

10 Folkeoplysning på afrikansk Rejsebrev fra Line i Uganda: Folkeoplysning på afrikansk Line i Uganda Line Høgh, der i en længere periode har været ansat som studentermedhjælper på kursusområdet i DOFs sekretariat er i Uganda på studieophold. Klokken er lidt over et og solen brænder stærk fra sin plads højt på den blå, afrikanske himmel. Tæt på ækvator efterlader man kun en kort skygge på de støvede veje. Solen står bogstaveligt talt lodret over vores hoveder. Til højre for mig tårner en lang række af Ugandas karakteristiske grønne, bakkede bjerge sig op. For foden af bjergene går kvinder og mænd foroverbøjet og arbejder i de grønne bomuldsmarker. Til venstre breder sig et prærieagtigt landskab med kaktuslignende træer. En flok brunrødligt kvæg med lange, buede spidse horn bevæger sig langsomt gennem det barske landskab. I horisonten skinner Lake Edward, områdets største sø, der ud over at huse flodheste og krokodiller, også er områdets primære adgang til fisk. Line læser Afrikastudier på Københavns Universitet, og skal i den forbindelse interviewe kvinder i Uganda med tilknytning til et projekt om mikrokreditlån. Projektet med bistand fra Care Danmark går ud på at oprette små bankenheder, der skal låne ud til små grupper. Man sigter mod at det skal blive selvkørende. Lines arbejde i Uganda er et forarbejde til hendes speciale. Line vender hjem til november og skal skrive speciale samtidig med at hun tiltræder et nyt arbejde som studentermedhjælper ved Københavns Universitets Institut for Afrikastudier. Jeg sidder i en bil på en smal asfalteret vej på vej ud for at besøge en gruppe af tredive kvinder, der mødes hver tirsdag for at spare penge sammen til deres fælles låne- og sparekasse. Jeg er rejst til Uganda for netop at studere disse låne- og sparegrupper, bedre kendt som Mikrokredit grupper, der med stadig hast spreder sig i de fattigste dele af verden. I lande som Uganda, hvor størstedelen af befolkningen lever på landet under meget fattige kår, kan det være svært at klare til dagen og vejen. Låne- og sparegrupper Derfor har man i Uganda i høj grad satset på disse lån- og sparegrupper i forsøget på at løfte befolkningen ud af ekstrem fattigdom. Der er blevet satset stærk på kvinderne, der i høj grad har taget låne- og spareideen til sig og dominerer de fleste grupper i Uganda. Det er netop sådan en gruppe kvinder jeg er på vej ud for at interviewe. Vi drejer fra den asfalterede vej, og kører et stykke ind i det prærielignende landskab på en støvet, bumpet vej. Umiddelbart kan man ikke se andet end et par spredte stråtækte huse, hvor køer og geder går rundt og gumler i det tørre græs, men pludselig i skyggen under et træ sidder der en lille 10 DOF NYT - Oktober 2008

11 Folkeoplysning på afrikansk DOFs tidligere studentermedhjælper Line Høgh har en ægte DOF-kuglepen med på studierejsen til Uganda. Her bruger hun den i en interviewsituation. gruppe kvinder. Vi hilser God eftermiddag og der bliver straks hentet en bænk vi kan sidde på og gruppens gæstebog bliver fundet frem. Muzungu fra Danmark Vi bliver introduceret som to unge, studerende fra Danmark, der er i Uganda for at studere mikrokredit. Kvinderne rejser sig en for en og præsenterer sig selv. Formaliteter spiller en stor rolle i Uganda, og især når man kommer som gæst fra udlandet. En lille gruppe børn står et par meter fra os spiser os nærmest med øjnene. Hallo Muzungu! - Muzungu er ordet alle hernede bruger om hvide mennesker - er der en lille dreng der sniger sig til at råbe. Hallo. How are you? svarer vi helt automatisk, smiler og vinker. Det er ikke første gang vi bliver beundret af børn hernede. Fine! fniser de genert. Langsomt kan der skimtes flere kvinder, der kommer gående gennem landskabet i farvestrålende kjoler mod mødestedet. 7 kroner om ugen Gruppen hedder Basongora Women og mødes en gang om ugen for at spare et meget lille beløb op, ofte ikke mere end en 7-8 kroner, til deres fælles kasse. For disse kvinder giver gruppen mulighed for at spare op til små og større udgifter som mad, skoleuniformer eller skolebøger til børnene, husdyr som kyllinger eller en ged, eller et måske nyt tag til huset. Opsparingerne kan også bruges som et værn mod pludselige udgifter i forbindelse med sygdom, dårlig høst, kvægsygdom eller til de mere positive slags som bryllupper og højtider. Når man lever i så fattige kår, som de fleste mennesker på landet gør i store dele af Afrika, kan uventede og større udgifter have store konsekvenser for familiens overlevelse. Vigtige lånevilkår Disse låne- og sparegrupper giver DOF NYT - Oktober

12 Folkeoplysning på afrikansk Bankvirksomhed i det små. Her er der ikke Netbank. Kvinderne mødes en gang om ugen for at spare nogle få kroner sammen. også de medlemmerne muligheden for at tage små lån som skal tilbagebetales uden renter og uden andre økonomiske omkostninger. De penge som langsomt opspares ugentligt af gruppens medlemmer bliver til en fælles pulje, hvoraf medlemmerne kan tage små lån på op til 40 kr. Disse lån bliver som oftest anvendt til små investeringer i lokal handel, eksempelvis køb og salg af bønner, mel, bananer eller tøj som kan skabe en lille profit, der kan være med til at styrke familiens økonomi. Når man lever på landet i Uganda er der generelt meget begrænsede muligheder for at låne penge. De private og offentlige banker og låneinstitutioner ligger for det meste i byerne og kan være svære at nå og derudover stiller de ofte høje krav for at give et lån eller har meget høje renter på tilbagebetalingen af lånene. Analfabetisme farligt ved lån Mange fattige i disse landområder kan hverken læse eller skrive og har derfor ikke haft mulighed for at gennemskue de skyhøje tilbagebetalingsrenter som et let tilgængeligt lån ofte indebærer. Dette har ofte bidraget til at skabe dybere fattigdom blandt folk, der har fået muligheden for at tage et lån, fordi tilbagebetalingen af lånet har været næsten umulig og i værste tilfælde endt med fængselsstraffe. Som medlem af disse grupper få de mulighed for at låne og spare penge op i løbet af ca. et år, hvorefter hvert medlem får udbetalt sine samlede opsparing. Line til gruppemøde Da alle medlemmer er kommet starter gruppemødet. Nogle kvinder ammer imens gruppens sekretær råber medlemmerne op én for én, andre sidder og fletter kurve, laver smykker og andet håndarbejde. Den lokale, katolske hjælpeorganisation, der har været med til 12 DOF NYT - Oktober 2008

13 Folkeoplysning på afrikansk at starte mange af disse grupper op, har også undervist kvinderne i lave smykker og har opfordret dem til at fremstille deres traditionelle håndarbejde i gruppen, og har hjulpet dem med at få solgt disse smukke håndværk til forretninger både i landet og udlandet. Mere end økonomi Dette er et typisk eksempel på hvordan disse grupper, ud over at være en låne- og sparekasser, også bliver brugt som platforme for andre økonomiske og sociale aktiviteter. Grupperne bliver af mange kvinder, ud over et økonomisk sikkerhedsnet, brugt som en mulighed for at mødes med andre kvinder og tale åbent om hverdagsproblemer. Mange kvinder får på denne måde muligheder for at tale offentligt for første gang og dele deres problemer og erfaringer med andre kvinder. Der er eksempler på enker, der har startet grupper op, for at få en sammenhold med andre kvinder som står i samme situation. Eller AIDS-ramte mænd og kvinder som bruger deres gruppe som en mulighed for at støtte hinanden og deres nærmeste familie gennem sygdommen. Som vi kender det fra aftenskolernes kreative fag: Kvinderne mødes en gang om ugen for at lave smykker og kunsthåndværk. Debatarrangement under ækvators himmel Folkeoplysning på afrikansk- Grupperne bliver også brugt af de lokale hjælpeorganisationer som oplysende institutioner. Medarbejdere fra disse organisationer tager ofte ud til grupperne og for at undervise i både praktiske ting som nærende kost, god hygiejne, opstart af køkkenhaver, pasning af husdyr og business. Derudover iværksættes også debatarrangementer og diskussioner i grupperne om politiske og sociale rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder, kønsroller i hjemmet og HIV/AIDS forebyggelse og behandling. En vigtig faktor er at medlemmerne af grupperne bliver opfordret til at fortsætte diskussioner i deres lokalsamfund. En central idé bag den aktive udbredelse af disse grupper fra den internationale hjælpeorganisation CARE er netop at disse grupper skal have en hjælpende hånd i opstartsfasen, men i længden skal de være selvkørende. Derfor arbejder de gennem lokale hjælpeorganisationer, der udspringer af lokale initiativer og det eneste disse organisationer tilbyder grupperne er undervisning, foredrag, workshops og debatarrangementer. Grundtanken er hjælp til selvhjælp og folkeoplysning, der kan hjælpe folk til at løfte sig ud af fattigdom ved kræve deres rettigheder, om det er i hjemmet, i lokalsamfund eller af regeringen. Når man står konfronteret med så megen fattigdom kan etableringen af disse grupper virke som en dråbe i havet, men som man siger i Uganda Pole, Pole, langsomt spreder disse grupper sig som ringe i vandet og måske er det netop denne langsomme bevægelse blandt befolkningen, der kan være med til at skabe en vedvarende forandringer for de mange. DOF NYT - Oktober

14 Nyt fra medlemsskolerne Miniundersøgelse - sådan går tilmeldingen: "Folk siger ingenting!" Aftenskolerne sætter priserne op for lønningerne stiger, og de kommunale tilskud blive mindre og mindre. Alligevel siger folk ingenting. Dette er det gennemgående budskab i DOF NYTs lille rundspørge til nogle medlemsskoler rundt omkring i landet. Tekst og foto: Robin Kristiansen Folk vil noget med sig selv, forlyder det, når man spørger aftenskolelederne om grunden til, at sæsonstarten i efteråret 2008 ser ud til at være fin. Det passer også godt med, at bevægelsesfag som sædvanlig topper faglisten. Afspænding, yoga, bevægelse i vand og mavedans og salsa hitter i tråd med at hr. og fru Danmark bombarderes med slankekure og helseråd i ugebladene. Det kniber mere med de traditionelle kreative fag, hvor en vigende del trofaste deltagere stadig hænger på. Til gengæld tager pensionister og ældre for sig af retterne, når det gælder IT-undervisning om Internet, digitalfoto og billedbehandling. Det fremgår som meget vigtigt, at aftenskolerne står sammen står som en solid branche, når man skal have kommunerne i tale. Så vil der også i fremtiden være mange muligheder for at gå ind i spændende samarbejdsrelationer. DOF Paarup Aftenskole Lisbeth Lunding "Det er svært at bevare pessimismen", siger skoleleder Lisbeth Lunding i DOF Paarup Aftenskole i Odense - en af DOFs største skoler med et stort og varieret tilbud på næsten alle fronter. "Vi har mellem 10-15% flere deltagere i år, og det betyder naturligvis ogs flere timer, og dermed et merforbrug på vores ramme, der i forvejen "har det hårdt" på grund af lønstigningerne. Især vejer det jo tungt på handicapundervisningen, hvor en stor del af timelønnen hentes i tilskuddet. Vi har forhøjet priserne ca. 1 krone pr. lektion, men det med at deltagerne brokker sig over priserne er helt overstået. Vi har dog stadigvæk et mindre tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og handicappede på 4 kr. pr. lektion. Især går det godt på vores kunstskole inden for alle mulige fag. Maleri er det største trækplaster, men generelt har vi haft fremgang over hele linjen. Vi tror, at det er fordi det er et godt aftenskoleår, men naturligvis har det også betydning, at nogle vore naturlige konkurrenter i Odense har haft vanskeligheder. På den praktiske side glæder vi os over, at så mange af vore deltagere melder sig og samtidig betaler via hjemmesiden. Det er en kæmpe lettelse og en stor fordel. I år har vi også haft glæde af, at portalen Aftenskole.nu kom i gang. Det har haft en positiv betydning, og det er vores fornemmelse, at vi ser flere yngre kursister dukke op ad den vej. Vi havde en sjov historie, da vi fik en opfordring til at planlægge et hold i polsk. Det var en meget sød og tiltalende polsk læreransøger, og vi kunne ikke nænne at sige nej, selvom vi mente, det kunne være svært at få op at stå. Men da sæsonen skulle starte, kunne hun ikke tage holdet, der nu havde 15 deltagere. Så var vi heldige at finde en ny lærer." 14 DOF NYT - Oktober 2008

15 Nyt fra medlemsskolerne Aftenskolen LEA Dennis Pedersen "Et godt år!" Skoleleder Dennis Pedersen er ikke i tvivl, selv om jeg fanger ham et sted, hvor han ikke har tallene foran sig. "Vores musikskole er helt fyldt op. Det gælder både kurser i slagtøj, blæseinstrumenter, klaver og guitar, selv om det ikke er helt billigt at gå til musik." Aftenskolen LEA har sat såvel musik- som de almindelige holdpriser lidt op i denne sæson, men der er overhovedet ingen bemærkninger til prisen fra deltagerne, fortæller Dennis Pedersen. Pensionisterne får ikke tilskud i vores kommune længere, men alligevel kører vi med fyldte hold. Vi mærker blandt andet fremgang på de kreative fag, hvor der er kommet gang i nye tiltag som ikonmaleri, uldfiltning og smykkefremstilling. "Også førstehjælp kører fint med to hold fra sæsonstarten. Det sker i samarbejde med ASF- Dansk Folkehjælp, der er behjælpelige med såvel instruktører som materialer. En del af succes'en skal ses på baggrund af de nye regler om, at alle der skal have kørekort også skal have et førstehjælpskursus." "Folk tilmelder sig via hjemmesiden eller via mail, og ikke ret mange bruger vores skriftlige talon, men vi er endnu ikke gået over til betaling via hjemmesiden. Vi er i år gået ud over de gamle "Vordingborgske" kommunegrænser, idet vi nu også har kurser i de gamle Langebæk og Præstø kommuner. Et nyt tiltag i år er vores møde om værdipapirer i samarbejde med Vordingborg Bank, der stillede både instruktør og maskinel til rådighed. Der var rigtig god søgning, og de 50 kr. i entre pyntede på økonomien, da banken ikke skulle have honorar. Også vores debataften med Lotte Heise med en entre på 60 kr. trækker godt. Der er 200 tilmeldte, og vi kan ikke være flere, slutter Dennis. DOF Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl "Jeg regner med status quo i år, men vi er ikke færdige med at opgøre statistikken endnu," siger skoleleder i Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl. En af de helt store succes'er i Fredensborg Aftenskole er et gospelkor, der i løbet af kor tid har vokset sig stort, så der nu er op mod 50 deltagere. De mødes til den ugentlige prøveaften i Strandvejskirken i Humlebæk, hvor der er de helt rigtige øvefaciliteter med instrument og højttalere, og selvom aftenskolen ikke får fuld dækning af kommunen, holder Annemari fast ved det gode sted. Fredensborg Aftenskole er blandt andet karakteriseret ved en række spændende bevægelseshold, og Annemari, der er afspændingspædagog og Pilatesinstruktør underviser selv på et Pilateskursus, hvor hun har sagt stop ved 8 deltagere. "Ellers kan man ikke lave en ordentlig Pilatesundervisning", mener Annemari. Andre bevægelseshold er afspænding og bevægelse i varmt vand, De fem tibetanere, forældre og barn yoga, og salsahold for begynbere og let øvede. Her er det sat i system, at deltagerne går i byen sammen og danser og hygger sig på salsadansesteder i København. Water Aerobic er kommet i gang, selv om det er dyrt, for der kan kun være 6 personer ad gangen, og deltagerne er almindelige deltagere, så tilskuddet er kun max en tredjedel. Administration af tilmelding og betaling kører på skinner. "Det er simpelthen så dejlig nemt med tilmelding og betaling via vores hjemmeside, hvor folk kan betale med Dankort". Til foråret skal skolen i gang med et projekt "Fredensborg Vinhaver", hvor man vil undervise lokale i vinavl. Annemari havde regnet, at der skulle være mindst 10, men der er allerede 11 tilmeldte. DOF NYT - Oktober

16 Nyt fra medlemsskolerne Brædstrupegnens Aftenskole Hanne Ravn "Det har været nogenlunde som forventet", sider Hanne Ravn fra Brædstrupegnens Aftenskole. "Der er et par ting, der er forsvundet, men så er der kommet nye til, som det sker næsten hvert år. Inden for de kreative fag som maling, porcelænsmaling, glas og gummi er der tilbagegang, men vi har nogle kurser med trofaste lærere og deltagere, som vi holder gang i. Til gengæld går det fint med vore bevægelseshold som fx afspænding, yoga og Qi Gong." Brædstrupegnens Aftenskoles hold i mavedans med Anni Brøgger er et helt kapitel for sig. Anni har seks almindelige mavedanserhold på forskellige niveauer, fortæller Hanne, og desuden er der oprettet to hold i noget der hedder Tribal Dance, som er en slags sigøjneragtig mavedans, der er opfundet af indvandrere i Amerika. De danser med rigtig flotte dragter og smykker, og trinene er meget lig dem fra mavedans. Læreren Anni Brøgger er rigtig god til at markedsføre mavedansen, og ved slutningen af sæsonen skal holdene optræde på Det ny Horsens Teater, hvor der er tilrettelagt særlig koreografi, påklædning mv. Aftenskolens kursister melder sig nu via hjemmeside, mail eller telefon, og betaling foregår via Internet eller giro. "Den tid er helt forbi, da jeg gik ud og tog imod penge på holdene. Det er jo kun få år siden, men jeg synes det virker helt komisk, når jeg tænker på, hvordan jeg forsvarede den metode dengang", ler Hanne. Til gengæld er der ikke meget at le af med priserne, for de er sat op med et par kroner pr. lektion og de stiger igen til jul, for Den ny Horsens kommune har skåret en million på aftenskolerne tilskud til næste år. Det er en fjerdel, oplyser Hanne Ravn. DOF Odsherreds Dag- og Aftenskole Karen Jensen "Vi har fire fyldte madhold med 16 eller derover, 2 engelskhold, 2 spanskhold, 1 tyskhold, 12 afspændingshold, 7 yogahold, 3 store syhold, 23 deltagere på navigation, et hold i VHF-radio og et yachtskipperkursus!" Jeg spurgte Karen, om det havde været et godt eller et dårligt år i år, og det fik jeg aldrig svar på, men Karens entusiastiske opremsning taler for sig selv. Det går rigtig fint i Odsherred. Malerhold kører også nogenlunde, men nogle nye tiltag af den slags kom ikke op at stå i første forsøg. Hvorfor går det godt i år? Karen ved det ikke rigtig, men "Folk vil altså et eller andet med sig selv på den ene eller anden måde", forklarer hun, og så er det lige meget, at priserne er steget. "Folk siger ingenting, selv om vi er steget med 4 kroner pr. lektioner siden sidste år ved samme tid. Men med en god deltagerbetaling kan vi også hjælpe de tynde hold, og det er en stor styrke. ODA har haft succes med ITundervisning, der starter kontinuerligt sæsonen igennem, men især weekendkursus for pensionister har været et scoop. Nu har vi tid, siger pensionisterne, og to timer om ugen er så lidt, at vi glemmer det hele fra gang til gang. Så hellere et rigtig intenst weekend kursus på 20 timer, så vi begynder fredag og slutter sent søndag. "Jeg tror også, at det går godt, fordi aftenskolerne samarbejder og hjælper hinanden, hvis det kniber med lærere eller deltagere, og vi har rigtig megen glæde af vores Samråd. (red.: som Karen er formand for). "Det sidste nye på den front er et tilbud fra vores Kulturchef i Odsherred kommune om, at vore samrådsmøder finder sted i Kultur - og fritidsforvaltningen, og at han deltager med en orientering i starten af hvert møde." 16 DOF NYT - Oktober 2008

17 Debat Debat på Frederiksberg Af skoleleder ved Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning Tonny Thestrup Onsdag den 17. september var der "verdenspremiere" på Anne Dorte Michelsen og Jon Hollesens arrangement "Skal vi synge." 70 forventningsfulde personer var mødt op i Flintholm Kirkes Mødelokaler på Frederiksberg denne aften kl Efter en kort velkomst ved Tonny Thestrup overtog Jon Hollesen ledelsen og startede med en præsentation af aftenens debatdeltagere, som repræsenterede folkeskolen, kirken, gymnasiet, pensionisterne og "kulturarvsdirektoratet" - det sidste en titel opfundet af Jon til lejligheden. Herefter forløb aftenen som en vekselvirkning mellem fællessang, hvor der både blev sunget kendte som mindre kendte sange, og solosang af Anne Dorte. Vi fik også præsenteret "sangen, som alle kender uden selv at vide det" nemlig "Se min kjole". Debatten om aftenens emne forløb glimrende ledet af Anne Dorte og Jon, og mange problemer og spørgsmål blev endevendt. Der var indlagt en kaffepause med brød, hvorpå arrangementer fortsatte med fuld deltagelse fra salen. Der var ingen "døde perioder" og Anne Dorte og Jon havde planlagt et flot program. Det var ikke til at mærke, at det var første gang, de kørte arrangementet. Efter godt 2 timer gik alle glade og veltilfredse hjem, og mange har sikkert fået lyst til at "gøre lidt mere ved sangen". Alt i alt et meget vellykket arrangement, som varmt kan anbefales til alle. Sørg for et godt klaver/flygel, gode forhold for deltagerne og lidt godt til halsen. God fornøjelse Tonny Thestrup Anne Dorte Michelsen og Jon Hollesen. Arrangementet "Skal vi synge" blev opfundet til DOFs debatkatalog, hvor man kan læse et forslag til oplæg og kan hente inspiration og viden om evt. tilskud til afviklingen af dette arrangement, som en hel del DOF-skoler allerede har på programmet. DOF NYT - Oktober

18 Løst og fast DOF Næstved Aftenskole 100 år 100 år på bagen. Det er nok værd at fejre, og det gjorde man så for nylig, da DOF Næstved Aftenskole tog navneforandring og fik DOF foran i navnet og Oplysningsforbund ændret til Aftenskole. Selv om 100 år kunne tyde på, at støvets år er nær, så er det lige det modsatte, der foregår i DOF Næstved Aftenskole. Skolen har inden for de seneste år fået flotte nye lokaler, hvilket skoleleder Kirsten Ærø slet ikke har fået hænderne ned over endnu, og heller ikke tilmeldingsstatus i jubilæumssæsonen tyder på, at det er en gammel skole. Det går rigtig, rigtig fint, og der er gang i en masse aktiviteter. Tilsyneladende er det eneste problem, at Kirsten Ærø render fra det ene møde til det andet hele tiden, så hun dårligt har tid til andet. Den 8. oktober kunne formanden og Kirsten så glæde sig over de Finn Johannesen, formand, og Kirsten Ærø, skoleleder, tog imod ved døren, da gæsterne kom for at festlighold 100 års jubilæet. Herunder DOFs landsformand Ingolf Christensen Løst og fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. mange gæster, der dukkede op til receptionen, heriblandt DOFs formand Ingolf Christensen, der i sin tale lykønskede skolen med det flotte jubilæum, de fine lokaler og den beundringsværdige undervisningsaktivitet. Også Kirsten Ærøs forgængere Ebba Edvardsen og Annie Danielsen var naturligvis med til at fejre jubilæet, ligesom en række gode lederkolleger og DOFs konstituerede direktør Hanne Bruus Andersen havde fundet vej sydover. Folkeoplysningsformanden gratuledere i en positiv tale, og naboen, selveste borgmesteren, kiggede indenfor. Aftenskolens nye lokaler ligger simpelthen lige ved siden af rådhuset i Næstved. 18 DOF NYT - Oktober 2008

19 Løst og fast Kulturpris til Karen Aagaard Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup kommune uddeler årligt en kulturpris. I år er det en af DOFs markante skoleledere, der er udvalgt til denne hæder, der foruden æren også omfatter en kontant belønning på kroner. Det er Karen Aagaard fra Glad Fritid det drejer sig om, og Kulturelt Samråd har indbudt til Kulturprisoverrækkelse torsdag 6. november 2008, kl i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71. Motiveringen er, at Karen Aagaard med sit store engagement og sin sjæl har gjort fællessangen til sit hjertebarn. I DOF har vi gennem snart mange år kendt Karen som et livsbekræftende menneske, der altid er på pletten, når der sker noget. Derfor har mange også haft glæde af Karens musikalske sider, for det er ikke sjældent, at "rynkedyret" har været med på sommerkursus, hvor Karen har samlet alle om de glade toner fra den danske, populære sangskat. Kulturprisen er mere end fortjent og DOF NYT ønsker hjertelig tillykke, men måske er Karen også tilsmilet af en venlig stjerne eller måske er hun søndagsbarn, for mange vil huske, at hun også "scorede" i DOF NYTs julekonkurrence, hvor hun løb med julekurven for nogle år siden. Nogen kan bare det der! SKOLELEDER SØGES DOF Gørlev Aftenskole Stillingen som skoleleder i DOF Gørlev Aftenskole er ledig til besættelse eller snarest derefter. DOF Gørlev Aftenskole er en upolitisk skole, der tilbyder undervisning inden for folkeoplysende voksenundervisning. Til skolen er knyttet omkring 12 deltids timelønnede lærere og foredragsholdere, der årligt varetager ca undervisningslektioner. Der er mulighed for, at lederen også kan tilknyttes som underviser. Vi forventer, at ansøgeren har: Pædagogisk uddannelse og erfaring Kendskab til folkeoplysende voksenundervisning. Organisatorisk sans Samarbejdsvilje, humor og arbejdsglæde Lederstillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 3 timer og et honorar på ca kr. pr. årsbasis. Aflønning sker i henhold til gældende regler på området. Det forudsættes, at skolelederen arbejder hjemmefra. Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Vibekke Pedersen, tlf Ansøgningsfrist 11. november Ansøgning med relevante bilag sendes til DOF Gørlev Aftenskoles bestyrelse Formand Lykke Samuelsen Rye Byvej, 5 Rye 4281 Gørlev DOF NYT - Oktober

20 Dejan Fontana Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Jytte Andersen Konsulent Tlf Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Knud Knudsen Konsulent - deltid Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: Løngangstræde 25, København K. Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Tlf.: Løngangstræde 25, 4.. Fax: København K Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Per Søgaard Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Konstitueret direktør Administrationschef Hanne Bruus Andersen Løngangstræde 25, København K. Tlf Adresse DOF Løngangstræde 25, København K. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Hjemmeside Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DOFO supporttelefon Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Thit Aaris-Høeg Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Barselsorlov indtil 1. december Ny viden Nye muligheder

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016. Suzzane Sofia Potempa. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016. Suzzane Sofia Potempa. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Tilmelding og forespørgsel på www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk Dans VerdensKulturCentret,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kalenderen i november

Kalenderen i november FUSK Kalenderen i november Uge 44 Torsdag den 1. november Skole- hjemsamtaler i 1.b og 9.a. Skolebestyrelsesformændene samlet i Medborgerhuset for at diskutere skolestruktur. Fredag den 2. november 8.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

Fredagsnyt d. 9. juni, Kære alle

Fredagsnyt d. 9. juni, Kære alle Fredagsnyt d. 9. juni, 2017 Kære alle For ca. ½ år siden lovede formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix og jeg hinanden, at vi ville lave et netværksmøde om friskoler uden karakterer og prøver.

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere