nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen Aagaard Side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Medlemsnyt... 4 Åbent hus i DOFs nye lokaler... 4 Integration og kulturmøde... 5 Strukturdebat i DOF... 6 Musikalsk lederseminar Folkeoplysning på afrikansk Folk siger ingenting Debat på Frederiksberg Løst og fast DOF Næstved Aftenskole 100 år Kulturpris til Karen fra Glad Fritid DOF Gørlev Aftenskole søger ny leder Navne og adresser i DOF Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: 27. oktober 2008 Dead-line for DOF NYT oktober 2008: 11. november 2008 Forside Hotel Storebælt dannede rammen, da landsstyrelsen og DOFs personale afholdt to-dagesmøde om blandt andet DOFs struktur sidst i september. I det gode vejr var det en oplagt fristelse at benytte en pause i møderne til en promenade og en snak på hotellets badebro. Læs mere om mødet og DOFs strukturdebat side 6. Foto: Robin Kristiansen En gruppe børn i Uganda kigger nysgerrigt på de fremmede "Muzungus". Læs Line Høghs rejsebrev om folkeoplysning på afrikansk side DOF NYT - Oktober 2008

3 Kommentar Britta, Bertel og det folkelige engagement Det har trukket op til det længe. Behovet for en revision af Folkeoplysningsloven har været påtrængende i adskillige år, og da Britta Schall Holberg, Venstres folkeoplysningsordfører var gæst til DOFs årsmøde i maj 2008, lagde hun ikke skjul på, at området bestemt var vigtigt, og at der blev arbejdet seriøst med sagerne. At engagement er vigtigere end penge var klart det indtryk Britta Schall Holberg efterlod, og det er en smuk og også realistisk tanke, især når man taler om den del af loven, der omfatter frivillige, folkeoplysende foreninger, der laver spændende, idebetonet arbejde. Men der er et andet afsnit, hvor den folkeoplysende voksenundervisning hører hjemme. Også her er ide og engagementet undværlige, men foreningsmodellen bag aftenskolerne er ikke nem at praktisere, især ikke, når skolen har en meget bred faglig vifte og en bred målgruppe. Så kan det godt være svært at finde engagerede folk, der kan se en mening med at være i en aftenskolebestyrelse, medmindre det er en del af et politisk hverv i en større sammenhæng. Når en aftenskoleforening skal kanalisere sit engagement ud som arbejdsgiver, hvilket er den måde aftenskolen i det store og hele arbejder på, så er det anderledes vilkår og kvaliteter, der skal med. På landsmødet lød det ikke, som om Britta Schall Holberg var helt opmærksom på disse forhold, ligesom hendes tiltro til og viden om følgerne af lovrevisionen omkring de fleksible tilrettelæggelsesformer ikke tydede på et større kendskab til detaljerne. Nu har hun så med Venstres folketingsgruppe barslet med et oplæg til diskussion om folkeoplysning med titlen: Det folkelige engagements betydning. Her bliver man ikke snydt. Det ser flot ud, og det fremgår, at man er opmærksom på de forskelle, der ligger inden for de forskellige regier under den store folkeoplysende hat. Det oplæg er det mest positive, der længe er set på aftenskoleområdet, fordi det aftvinger en seriøs debat på højeste sted, og det kan aftenskolerne kun være tjent med. Og Bertel Haarder har lovet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg med henblik på en forberedelse af en lovændring. Nu er døren åbnet til en proces, hvor alle bør gøre deres indflydelse gældende. For DOFs skolers vedkommende naturligvis såvel inden for landsorganisationens organisatoriske rammer, som for egen regning ad andre mulige kanaler. Det vigtigste er at få udnyttet denne spændende åbning til en debat, der anskueliggør aftenskolernes kvalitet, potentiale og ansvarlighed, når nu politikerne er lydhøre. Og det vil politikerne fra den anden side af folketingssalen også være, for de har tidligere prøvet at komme i gang med forslag til forbedringer på folkeoplysningsområdet uden at kunne komme til fadet. Når dette udspil kommer netop i en periode, hvor aftenskolerne tilsyneladende har vind i sejlene både hos deltagerne og hos adskillige kommuner, der i trange tider får mere og mere brug for samarbejdspartnere, så kan det kun blive et spændende Robin Kristiansen redaktør Det folkelige engagements betydning Oplæg til debat om folkeoplysning Venstres Folketingsgruppe Oktober 2008 Se hele oplægget på eller DOF NYT - Oktober

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Gigtskolen i Odder Inger Gregersen Fenstensvej Odder Telefon Ændringer DOF Gørlev Aftenskoleforening har fået ny leder: Vibekke Pedersen Engvej 6, Reersø 4281 Gørlev Korup-Ubberud Aftenskole hedder nu: DOF Korup-Ubberud Aftenskole Husk venligst altid at oplyse alle ændringer i skolens navne og adresser til Lars Eriksen i DOFs sekretariat. Er du i tivivl om, hvad vi har registreret i DOF om din skole, så check på skoleoversigten "find skole" på DOFs hjemmeside: Åbent hus i DOFs nye lokaler Onsdag 26. november mellem og Løngangstræde 25, København K. Snart hælder året i sin gang, og julen nærmer sig. Da DOFs nye lokale i København også snart er helt færdigindrettet, ville det glæde sekretariatet at fremvise de nye faciliteter og ved samme lejlighed tage forskud på juleglæderne. Det er jo trods alt mindre en fire uger før jul, selv om det foregår i november. Kort sagt - tag tog, bus eller benene på nakken, så bliver der gløgg, knas og julekomsammen, hvor vi glæder os til at se kolleger, familie, forretningsforbindelse og samarbejdspartnere til et par hyggelige timer i den mørke tid. Vel mødt. Kalenderen Torsdag 6. november kl Karen Aagaard modtager kulturpris i Høje-Taastrup Tirsdag 11. november kl. 17 Regionskredsmøde Hovedstaden - på Vartov Torsdag 13. november kl Regionskredsmøde Sjælland - i Ringsted Mandag 17. november kl Regionskredsmøde Syd - i Kolding Onsdag 26. november kl Åbent hus i DOFs nye lokaler 4 DOF NYT - Oktober 2008

5 Nyt fra DOF Integration og kulturmøde Bred undersøgelse blandt DOFs medlemsskoler sat i gang for at lokalisere og inspirere til initiativer om demokratioplysning og debat for danskere med anden etnisk baggrund. Finn Nevel, DOF, og Györgyi Csato, Ishøj Daghøjskole rykker ud og fortæller om mulighederne i regionskredsene. Af Finn Nevel DOFs landsstyrelse tog i foråret 2008 beslutning om en fornyet indsats for personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Der blev udarbejdet en handlingsplan for, hvordan landsorganisationen på den bedste og mest effektive måde kunne støtte skolerne ved udviklingen af folkeoplysende initiativer for personer med anden oprindelse end dansk. Det har været hensigten, at initiativet i 2008 og 2009 skulle koncentrere sig om demokratioplysning og demokratidebat, hvor målgruppen er alle danskere, dog primært personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Men også initiativer med undervisning i sundhedsrelaterede emner, for kvinder (herunder unge gravide / nybagte mødre) og familier med anden etnisk oprindelse end dansk vil være et indsatsområde. For eksempel er der allerede via DOFs udviklingspulje foretaget en oversættelse af Tab dig sund inspirationsmaterialet til tyrkisk. I starten af året blev der foretaget en hurtig research, hvor medlemsskoler via DOF Nyt blev opfordret til at melde tilbage om, hvilke initiativer, der allerede var taget, samt om hvordan resultater og modtagelsen i lokalområdet var forløbet. Der indkom et enkelt svar, hvilket i sagens natur var en meget lille erfaringsflade at bygge videre på. Herefter blev der taget initiativer til afholdelse af workshops i regionerne, og på nuværende tidspunkt har der været afviklet 2 møder i henholdsvis DOF Region Midtjylland og DOF Region Syd. Tilslutningen til møderne har været god, og grunden til en analyse af indsatsområdet er blevet lagt. Det er blandt andet konstateret, at enkelte skoler allerede er i gang med at udvikle ideer, og at de ønsker rådgivning og sparring i forbindelse med disse konkrete tiltag. Andre har udtrykt behov for at få udarbejdet materialer og koncepter i lighed med dem vi kender fra Folkesundhedsområdet, og andre igen har udtrykt ønske om mere konsulenthjælp for at kunne komme i gang, specielt med hensyn til opstart af samarbejde med de enkelte kommuner. Inden 2008 er omme, er der også afviklet workshops i Regionerne Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland, så det samlede billede af behov for denne særlige indsats, kan blive afdækket. Workshops afvikles i de sidste 3 regioner i forbindelse med debatmøder om DOFs struktur. Györgyi Csato og Finn Nevel har kendt hinanden i en årrække, så det er kun for sjov og til benefice for fotografen, at de har fundet navneskiltene frem til planlægningsmøde forud for indsatsen overfor medlemsskolerne. Workshops og analysearbejde gennemføres i et samarbejde mellem skoleleder for Ishøj Daghøjskole Györgyi Csato og konsulent Finn Nevel, der er tovholder. DOF NYT - Oktober

6 Nyt fra DOF Strukturdebat i DOF DOFs landsstyrelse afholdt todagesmøde sammen med personalet lørdag den 27. og søndag den 28. september 2008 på Hotel Storebælt. Her var det store emne DOFs fremtidige struktur, og en stillingsbeskrivelse / profil for DOFs nye direktør. På mødet gik man i gang med en analyse forud for debatten om struktur, der er lagt ud til drøftelse i regionskredsene, hvor Finn Nevel optræder som den gennemgående figur for at sikre kontinuiteten. Herunder uddyber Finn Nevel baggrunden for strukturmøderne. Af Finn Nevel, konsulent i DOF Alle DOFs medlemmer er blevet indbudt til at deltage i en bred debat medlemsskolerne imellem om, hvordan DOF kan ruste sig til fremtiden ved at have den mest befordrende struktur og organisation i forhold til de opgaver og mulige ændringer, der er en følge af samfundsudviklingen. I bestræbelserne på at DOFs værdigrundlag og handlekraft fortsat fører til, at DOF er en førende Gruppearbejde om SWOT-analyse på mødet med landsstyrelse og personale. Her er det suppleant i landsstyrelsen, Jean Becker, konsulent Ole Steen Mortensen, der blev idømt hvervet som referent, samt landsstyrelsesmedlem Annelise Lassesen og suppleant Kaja Steen. I gruppen deltog desuden landsstyrelsesmedlem Karen Jensen og konsulent Robin Kristiansen. 6 DOF NYT - Oktober 2008

7 Nyt fra DOF Efter gruppearbejdet måtte Jean Becker så påtage sig at redegøre for resultaterne i plenum ud fra Ole Steens blækspruttepapir (det minder lidt om Mind Map!), mens Hans Stavnsager koncentrerer sig om at få det hele med på almindelige linjer til debatkataloget, der skal bruges ved regionsmøderne. landsorganisation på det folkeoplysende område, har landsstyrelsen ønsket landsorganisationens struktur, organisation og spilleregler vendt i en demokratisk proces. Formålet er blandt andet at skabe så høj en grad af forståelse og enighed blandt medlemmerne, som det er muligt med en større synlighed af arbejdet og beslutninger i landsstyrelsen. Landsstyrelsen har forud for denne debat sammen med personalet deltaget i en analyse af, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er knyttet til landsorganisationens virkelighed her og nu. Analyse-processen blev gennemført af Hans Stavnsager, HAST Kommunikation, og resultatet gav anledning til mange nye tanker. Der er fremstillet et debatkatalog, som er tilsendt de medlemmer, der har tilmeldt sig strukturdebatmøderne. Har man været forhindret i at deltage på mødet i regionen, kan man ved henvendelse til sekretariatet rekvirere strukturdebatkataloget. Dialogen på strukturdebatmøderne fokuserer på, hvordan DOF som organisation kan bygge videre på sine styrker og formindske eller udrydde nogle af sine svagheder. Efter afholdelse af regionsmøderne, vil sekretariatet på baggrund af udsagn og ideer fremstille et oplæg til drøftelse på visionsmøde den 17/1 2009, hvor landsstyrelsen, regionsbestyrelser og de ansatte deltager. Denne handling vil føre til forslag til beslutning i landsstyrelsen og eventuelle ændringer forelægges landsmødet 2009 til beslutning. Strukturdebatmøder i regionerne Region Midtjylland - Silkeborg, lørdag den 25/ Region Nordjylland - Aalborg, mandag den 27/ Region Hovedstaden - København, tirsdag den 11/ Region Sjælland - Ringsted, torsdag den 13/ Region Syd Danmark - Kolding, mandag den 17/ DOF NYT - Oktober

8 Musik i DOF Musikalsk Lederseminar 2008 Musikundervisningens liv og udvikling i aftenskolen var på programmet, da 16 skoleledere, musikundervisere og konsulenter fra DOF var samlet til seminar den 7. oktober Af musik- og kulturkonsulent i DOF Pernille Marstrand Foto: Robin Kristiansen Seminaret var i år henlagt til DOF Paarup Aftenskole i Odense, og efter et fint og underholdende indblik i stedets historie og daglige liv ved skolens leder Lisbeth Lunding, tog man hul på dagens øvrige program. Fokus for dette års seminar lå som udgangspunkt på lederens forskellige roller samt den udfordring, der ligger i at opfylde folkeoplysningens krav om holdbaseret undervisning for netop musikundervisningen. Inspirerende administrator Dagens to oplægsholdere var Otto Laust Hansen og Charlotte Mejlbjerg. Otto er til daglig leder af Køge Musikskole og Køge Aftenmusikskole, og med afsæt i oplægstitlen inspirator eller administrator? satte han gang i debatten om lederens roller. Især gav Ottos erfaringer og visioner vedrørende læreplaner anledning til mange spørgsmål og debat. Musikskolen arbejder med at udmønte klare og synlige oversigter eller planer for de enkelte musikundervisningstilbud et tiltag som det er meningen skal overføres hen ad vejen til aftenmusikskolen. Planerne, som formuleres af lærerne, tjener flere formål: Lærerne får gjort sig nogle strukturerede tanker om deres undervisning; der bliver lagt en klar progressivitet ind i undervisningsforløbet og ikke mindst bliver faget synliggjort udadtil og medvirker således til at profilere skolen positivt. Lisbeth Lunding, DOF Paarup Aftenskole, lagde hus til seminaret, og indledte programmet med et spændende oplæg om skolens omfattende aktiviteter inden for musikundervisning. 8 DOF NYT - Oktober 2008

9 Musik i DOF Otto Laust Hansen Holdundervisning fra pligt til plus Under titlen fra pligt til plus gik dagens anden oplægsholder, Charlotte Mejlbjerg, på scenen. Hendes baggrund er blandt andet en uddannelse som cand. pæd. samt mangeårig erfaring som musiker og musikunderviser, og hun tog afsæt i et historisk vue over forskellige tiders syn på undervisning og lagde ad den vej op til diskussion af dagens 2. emne, holdbaseret musikundervisning. Mangen en skoleleder kender til den situation, at musikunderviserne vægrer sig ved at undervise deres elever i hold ofte med den begrundelse, at der er for store niveauforskelle på eleverne og at de ønsker noget helt forskelligt af deres undervisning; udfordringen ligger blandt andet i at finde og dyrke de elementer ved hold-konstruktionen, som kan tilføre undervisningen noget positivt. Charlotte Mejlbjerg Der er behov for undervisning af lærerne på dette punkt; mange af dem også de konservatorieuddannede er selv blevet undervist og uddannet i et mesterlære-system, og om end det er ved at blive bedre, så er det fortsat de færreste, der har en egentlig uddannelsesmæssig baggrund i decideret holdundervisning. Indlæg og synspunkter kom på banen i en lind strøm, og der var en god og energisk stemning blandt de fremmødte ligesom evalueringerne også gav udtryk for, at traditionen med dette træf eller seminar for musikområdet er kommet for at blive og at det måske oven i købet skal søges udvidet til at være et weekendseminar, for at der kan blive tilstrækkelig tid til debat, input, erfaringsudveksling og kollegial snak og hygge. Eftertænksomme deltagere i det musikalske lederseminar DOF NYT - Oktober

10 Folkeoplysning på afrikansk Rejsebrev fra Line i Uganda: Folkeoplysning på afrikansk Line i Uganda Line Høgh, der i en længere periode har været ansat som studentermedhjælper på kursusområdet i DOFs sekretariat er i Uganda på studieophold. Klokken er lidt over et og solen brænder stærk fra sin plads højt på den blå, afrikanske himmel. Tæt på ækvator efterlader man kun en kort skygge på de støvede veje. Solen står bogstaveligt talt lodret over vores hoveder. Til højre for mig tårner en lang række af Ugandas karakteristiske grønne, bakkede bjerge sig op. For foden af bjergene går kvinder og mænd foroverbøjet og arbejder i de grønne bomuldsmarker. Til venstre breder sig et prærieagtigt landskab med kaktuslignende træer. En flok brunrødligt kvæg med lange, buede spidse horn bevæger sig langsomt gennem det barske landskab. I horisonten skinner Lake Edward, områdets største sø, der ud over at huse flodheste og krokodiller, også er områdets primære adgang til fisk. Line læser Afrikastudier på Københavns Universitet, og skal i den forbindelse interviewe kvinder i Uganda med tilknytning til et projekt om mikrokreditlån. Projektet med bistand fra Care Danmark går ud på at oprette små bankenheder, der skal låne ud til små grupper. Man sigter mod at det skal blive selvkørende. Lines arbejde i Uganda er et forarbejde til hendes speciale. Line vender hjem til november og skal skrive speciale samtidig med at hun tiltræder et nyt arbejde som studentermedhjælper ved Københavns Universitets Institut for Afrikastudier. Jeg sidder i en bil på en smal asfalteret vej på vej ud for at besøge en gruppe af tredive kvinder, der mødes hver tirsdag for at spare penge sammen til deres fælles låne- og sparekasse. Jeg er rejst til Uganda for netop at studere disse låne- og sparegrupper, bedre kendt som Mikrokredit grupper, der med stadig hast spreder sig i de fattigste dele af verden. I lande som Uganda, hvor størstedelen af befolkningen lever på landet under meget fattige kår, kan det være svært at klare til dagen og vejen. Låne- og sparegrupper Derfor har man i Uganda i høj grad satset på disse lån- og sparegrupper i forsøget på at løfte befolkningen ud af ekstrem fattigdom. Der er blevet satset stærk på kvinderne, der i høj grad har taget låne- og spareideen til sig og dominerer de fleste grupper i Uganda. Det er netop sådan en gruppe kvinder jeg er på vej ud for at interviewe. Vi drejer fra den asfalterede vej, og kører et stykke ind i det prærielignende landskab på en støvet, bumpet vej. Umiddelbart kan man ikke se andet end et par spredte stråtækte huse, hvor køer og geder går rundt og gumler i det tørre græs, men pludselig i skyggen under et træ sidder der en lille 10 DOF NYT - Oktober 2008

11 Folkeoplysning på afrikansk DOFs tidligere studentermedhjælper Line Høgh har en ægte DOF-kuglepen med på studierejsen til Uganda. Her bruger hun den i en interviewsituation. gruppe kvinder. Vi hilser God eftermiddag og der bliver straks hentet en bænk vi kan sidde på og gruppens gæstebog bliver fundet frem. Muzungu fra Danmark Vi bliver introduceret som to unge, studerende fra Danmark, der er i Uganda for at studere mikrokredit. Kvinderne rejser sig en for en og præsenterer sig selv. Formaliteter spiller en stor rolle i Uganda, og især når man kommer som gæst fra udlandet. En lille gruppe børn står et par meter fra os spiser os nærmest med øjnene. Hallo Muzungu! - Muzungu er ordet alle hernede bruger om hvide mennesker - er der en lille dreng der sniger sig til at råbe. Hallo. How are you? svarer vi helt automatisk, smiler og vinker. Det er ikke første gang vi bliver beundret af børn hernede. Fine! fniser de genert. Langsomt kan der skimtes flere kvinder, der kommer gående gennem landskabet i farvestrålende kjoler mod mødestedet. 7 kroner om ugen Gruppen hedder Basongora Women og mødes en gang om ugen for at spare et meget lille beløb op, ofte ikke mere end en 7-8 kroner, til deres fælles kasse. For disse kvinder giver gruppen mulighed for at spare op til små og større udgifter som mad, skoleuniformer eller skolebøger til børnene, husdyr som kyllinger eller en ged, eller et måske nyt tag til huset. Opsparingerne kan også bruges som et værn mod pludselige udgifter i forbindelse med sygdom, dårlig høst, kvægsygdom eller til de mere positive slags som bryllupper og højtider. Når man lever i så fattige kår, som de fleste mennesker på landet gør i store dele af Afrika, kan uventede og større udgifter have store konsekvenser for familiens overlevelse. Vigtige lånevilkår Disse låne- og sparegrupper giver DOF NYT - Oktober

12 Folkeoplysning på afrikansk Bankvirksomhed i det små. Her er der ikke Netbank. Kvinderne mødes en gang om ugen for at spare nogle få kroner sammen. også de medlemmerne muligheden for at tage små lån som skal tilbagebetales uden renter og uden andre økonomiske omkostninger. De penge som langsomt opspares ugentligt af gruppens medlemmer bliver til en fælles pulje, hvoraf medlemmerne kan tage små lån på op til 40 kr. Disse lån bliver som oftest anvendt til små investeringer i lokal handel, eksempelvis køb og salg af bønner, mel, bananer eller tøj som kan skabe en lille profit, der kan være med til at styrke familiens økonomi. Når man lever på landet i Uganda er der generelt meget begrænsede muligheder for at låne penge. De private og offentlige banker og låneinstitutioner ligger for det meste i byerne og kan være svære at nå og derudover stiller de ofte høje krav for at give et lån eller har meget høje renter på tilbagebetalingen af lånene. Analfabetisme farligt ved lån Mange fattige i disse landområder kan hverken læse eller skrive og har derfor ikke haft mulighed for at gennemskue de skyhøje tilbagebetalingsrenter som et let tilgængeligt lån ofte indebærer. Dette har ofte bidraget til at skabe dybere fattigdom blandt folk, der har fået muligheden for at tage et lån, fordi tilbagebetalingen af lånet har været næsten umulig og i værste tilfælde endt med fængselsstraffe. Som medlem af disse grupper få de mulighed for at låne og spare penge op i løbet af ca. et år, hvorefter hvert medlem får udbetalt sine samlede opsparing. Line til gruppemøde Da alle medlemmer er kommet starter gruppemødet. Nogle kvinder ammer imens gruppens sekretær råber medlemmerne op én for én, andre sidder og fletter kurve, laver smykker og andet håndarbejde. Den lokale, katolske hjælpeorganisation, der har været med til 12 DOF NYT - Oktober 2008

13 Folkeoplysning på afrikansk at starte mange af disse grupper op, har også undervist kvinderne i lave smykker og har opfordret dem til at fremstille deres traditionelle håndarbejde i gruppen, og har hjulpet dem med at få solgt disse smukke håndværk til forretninger både i landet og udlandet. Mere end økonomi Dette er et typisk eksempel på hvordan disse grupper, ud over at være en låne- og sparekasser, også bliver brugt som platforme for andre økonomiske og sociale aktiviteter. Grupperne bliver af mange kvinder, ud over et økonomisk sikkerhedsnet, brugt som en mulighed for at mødes med andre kvinder og tale åbent om hverdagsproblemer. Mange kvinder får på denne måde muligheder for at tale offentligt for første gang og dele deres problemer og erfaringer med andre kvinder. Der er eksempler på enker, der har startet grupper op, for at få en sammenhold med andre kvinder som står i samme situation. Eller AIDS-ramte mænd og kvinder som bruger deres gruppe som en mulighed for at støtte hinanden og deres nærmeste familie gennem sygdommen. Som vi kender det fra aftenskolernes kreative fag: Kvinderne mødes en gang om ugen for at lave smykker og kunsthåndværk. Debatarrangement under ækvators himmel Folkeoplysning på afrikansk- Grupperne bliver også brugt af de lokale hjælpeorganisationer som oplysende institutioner. Medarbejdere fra disse organisationer tager ofte ud til grupperne og for at undervise i både praktiske ting som nærende kost, god hygiejne, opstart af køkkenhaver, pasning af husdyr og business. Derudover iværksættes også debatarrangementer og diskussioner i grupperne om politiske og sociale rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder, kønsroller i hjemmet og HIV/AIDS forebyggelse og behandling. En vigtig faktor er at medlemmerne af grupperne bliver opfordret til at fortsætte diskussioner i deres lokalsamfund. En central idé bag den aktive udbredelse af disse grupper fra den internationale hjælpeorganisation CARE er netop at disse grupper skal have en hjælpende hånd i opstartsfasen, men i længden skal de være selvkørende. Derfor arbejder de gennem lokale hjælpeorganisationer, der udspringer af lokale initiativer og det eneste disse organisationer tilbyder grupperne er undervisning, foredrag, workshops og debatarrangementer. Grundtanken er hjælp til selvhjælp og folkeoplysning, der kan hjælpe folk til at løfte sig ud af fattigdom ved kræve deres rettigheder, om det er i hjemmet, i lokalsamfund eller af regeringen. Når man står konfronteret med så megen fattigdom kan etableringen af disse grupper virke som en dråbe i havet, men som man siger i Uganda Pole, Pole, langsomt spreder disse grupper sig som ringe i vandet og måske er det netop denne langsomme bevægelse blandt befolkningen, der kan være med til at skabe en vedvarende forandringer for de mange. DOF NYT - Oktober

14 Nyt fra medlemsskolerne Miniundersøgelse - sådan går tilmeldingen: "Folk siger ingenting!" Aftenskolerne sætter priserne op for lønningerne stiger, og de kommunale tilskud blive mindre og mindre. Alligevel siger folk ingenting. Dette er det gennemgående budskab i DOF NYTs lille rundspørge til nogle medlemsskoler rundt omkring i landet. Tekst og foto: Robin Kristiansen Folk vil noget med sig selv, forlyder det, når man spørger aftenskolelederne om grunden til, at sæsonstarten i efteråret 2008 ser ud til at være fin. Det passer også godt med, at bevægelsesfag som sædvanlig topper faglisten. Afspænding, yoga, bevægelse i vand og mavedans og salsa hitter i tråd med at hr. og fru Danmark bombarderes med slankekure og helseråd i ugebladene. Det kniber mere med de traditionelle kreative fag, hvor en vigende del trofaste deltagere stadig hænger på. Til gengæld tager pensionister og ældre for sig af retterne, når det gælder IT-undervisning om Internet, digitalfoto og billedbehandling. Det fremgår som meget vigtigt, at aftenskolerne står sammen står som en solid branche, når man skal have kommunerne i tale. Så vil der også i fremtiden være mange muligheder for at gå ind i spændende samarbejdsrelationer. DOF Paarup Aftenskole Lisbeth Lunding "Det er svært at bevare pessimismen", siger skoleleder Lisbeth Lunding i DOF Paarup Aftenskole i Odense - en af DOFs største skoler med et stort og varieret tilbud på næsten alle fronter. "Vi har mellem 10-15% flere deltagere i år, og det betyder naturligvis ogs flere timer, og dermed et merforbrug på vores ramme, der i forvejen "har det hårdt" på grund af lønstigningerne. Især vejer det jo tungt på handicapundervisningen, hvor en stor del af timelønnen hentes i tilskuddet. Vi har forhøjet priserne ca. 1 krone pr. lektion, men det med at deltagerne brokker sig over priserne er helt overstået. Vi har dog stadigvæk et mindre tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og handicappede på 4 kr. pr. lektion. Især går det godt på vores kunstskole inden for alle mulige fag. Maleri er det største trækplaster, men generelt har vi haft fremgang over hele linjen. Vi tror, at det er fordi det er et godt aftenskoleår, men naturligvis har det også betydning, at nogle vore naturlige konkurrenter i Odense har haft vanskeligheder. På den praktiske side glæder vi os over, at så mange af vore deltagere melder sig og samtidig betaler via hjemmesiden. Det er en kæmpe lettelse og en stor fordel. I år har vi også haft glæde af, at portalen Aftenskole.nu kom i gang. Det har haft en positiv betydning, og det er vores fornemmelse, at vi ser flere yngre kursister dukke op ad den vej. Vi havde en sjov historie, da vi fik en opfordring til at planlægge et hold i polsk. Det var en meget sød og tiltalende polsk læreransøger, og vi kunne ikke nænne at sige nej, selvom vi mente, det kunne være svært at få op at stå. Men da sæsonen skulle starte, kunne hun ikke tage holdet, der nu havde 15 deltagere. Så var vi heldige at finde en ny lærer." 14 DOF NYT - Oktober 2008

15 Nyt fra medlemsskolerne Aftenskolen LEA Dennis Pedersen "Et godt år!" Skoleleder Dennis Pedersen er ikke i tvivl, selv om jeg fanger ham et sted, hvor han ikke har tallene foran sig. "Vores musikskole er helt fyldt op. Det gælder både kurser i slagtøj, blæseinstrumenter, klaver og guitar, selv om det ikke er helt billigt at gå til musik." Aftenskolen LEA har sat såvel musik- som de almindelige holdpriser lidt op i denne sæson, men der er overhovedet ingen bemærkninger til prisen fra deltagerne, fortæller Dennis Pedersen. Pensionisterne får ikke tilskud i vores kommune længere, men alligevel kører vi med fyldte hold. Vi mærker blandt andet fremgang på de kreative fag, hvor der er kommet gang i nye tiltag som ikonmaleri, uldfiltning og smykkefremstilling. "Også førstehjælp kører fint med to hold fra sæsonstarten. Det sker i samarbejde med ASF- Dansk Folkehjælp, der er behjælpelige med såvel instruktører som materialer. En del af succes'en skal ses på baggrund af de nye regler om, at alle der skal have kørekort også skal have et førstehjælpskursus." "Folk tilmelder sig via hjemmesiden eller via mail, og ikke ret mange bruger vores skriftlige talon, men vi er endnu ikke gået over til betaling via hjemmesiden. Vi er i år gået ud over de gamle "Vordingborgske" kommunegrænser, idet vi nu også har kurser i de gamle Langebæk og Præstø kommuner. Et nyt tiltag i år er vores møde om værdipapirer i samarbejde med Vordingborg Bank, der stillede både instruktør og maskinel til rådighed. Der var rigtig god søgning, og de 50 kr. i entre pyntede på økonomien, da banken ikke skulle have honorar. Også vores debataften med Lotte Heise med en entre på 60 kr. trækker godt. Der er 200 tilmeldte, og vi kan ikke være flere, slutter Dennis. DOF Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl "Jeg regner med status quo i år, men vi er ikke færdige med at opgøre statistikken endnu," siger skoleleder i Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl. En af de helt store succes'er i Fredensborg Aftenskole er et gospelkor, der i løbet af kor tid har vokset sig stort, så der nu er op mod 50 deltagere. De mødes til den ugentlige prøveaften i Strandvejskirken i Humlebæk, hvor der er de helt rigtige øvefaciliteter med instrument og højttalere, og selvom aftenskolen ikke får fuld dækning af kommunen, holder Annemari fast ved det gode sted. Fredensborg Aftenskole er blandt andet karakteriseret ved en række spændende bevægelseshold, og Annemari, der er afspændingspædagog og Pilatesinstruktør underviser selv på et Pilateskursus, hvor hun har sagt stop ved 8 deltagere. "Ellers kan man ikke lave en ordentlig Pilatesundervisning", mener Annemari. Andre bevægelseshold er afspænding og bevægelse i varmt vand, De fem tibetanere, forældre og barn yoga, og salsahold for begynbere og let øvede. Her er det sat i system, at deltagerne går i byen sammen og danser og hygger sig på salsadansesteder i København. Water Aerobic er kommet i gang, selv om det er dyrt, for der kan kun være 6 personer ad gangen, og deltagerne er almindelige deltagere, så tilskuddet er kun max en tredjedel. Administration af tilmelding og betaling kører på skinner. "Det er simpelthen så dejlig nemt med tilmelding og betaling via vores hjemmeside, hvor folk kan betale med Dankort". Til foråret skal skolen i gang med et projekt "Fredensborg Vinhaver", hvor man vil undervise lokale i vinavl. Annemari havde regnet, at der skulle være mindst 10, men der er allerede 11 tilmeldte. DOF NYT - Oktober

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juni 2008 Årgang 14 Nummer 6 DOFs kontorer lægges sammen Side 4 Landsstyrelsens konstituering Side 5 Billedreportage fra sommerkurset Side 6 Afskedsreception for

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø

Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø L V U f a g b l a d e t 141 1 1 2 2 0 0 6 Bevægelse på jobbet Erstatning for dårligt arbejdsmiljø Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 4 6 Starthjælp til flygtninge er sulteløn 18 L e d e r Foto Vibeke

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere