nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen Aagaard Side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Medlemsnyt... 4 Åbent hus i DOFs nye lokaler... 4 Integration og kulturmøde... 5 Strukturdebat i DOF... 6 Musikalsk lederseminar Folkeoplysning på afrikansk Folk siger ingenting Debat på Frederiksberg Løst og fast DOF Næstved Aftenskole 100 år Kulturpris til Karen fra Glad Fritid DOF Gørlev Aftenskole søger ny leder Navne og adresser i DOF Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: 27. oktober 2008 Dead-line for DOF NYT oktober 2008: 11. november 2008 Forside Hotel Storebælt dannede rammen, da landsstyrelsen og DOFs personale afholdt to-dagesmøde om blandt andet DOFs struktur sidst i september. I det gode vejr var det en oplagt fristelse at benytte en pause i møderne til en promenade og en snak på hotellets badebro. Læs mere om mødet og DOFs strukturdebat side 6. Foto: Robin Kristiansen En gruppe børn i Uganda kigger nysgerrigt på de fremmede "Muzungus". Læs Line Høghs rejsebrev om folkeoplysning på afrikansk side DOF NYT - Oktober 2008

3 Kommentar Britta, Bertel og det folkelige engagement Det har trukket op til det længe. Behovet for en revision af Folkeoplysningsloven har været påtrængende i adskillige år, og da Britta Schall Holberg, Venstres folkeoplysningsordfører var gæst til DOFs årsmøde i maj 2008, lagde hun ikke skjul på, at området bestemt var vigtigt, og at der blev arbejdet seriøst med sagerne. At engagement er vigtigere end penge var klart det indtryk Britta Schall Holberg efterlod, og det er en smuk og også realistisk tanke, især når man taler om den del af loven, der omfatter frivillige, folkeoplysende foreninger, der laver spændende, idebetonet arbejde. Men der er et andet afsnit, hvor den folkeoplysende voksenundervisning hører hjemme. Også her er ide og engagementet undværlige, men foreningsmodellen bag aftenskolerne er ikke nem at praktisere, især ikke, når skolen har en meget bred faglig vifte og en bred målgruppe. Så kan det godt være svært at finde engagerede folk, der kan se en mening med at være i en aftenskolebestyrelse, medmindre det er en del af et politisk hverv i en større sammenhæng. Når en aftenskoleforening skal kanalisere sit engagement ud som arbejdsgiver, hvilket er den måde aftenskolen i det store og hele arbejder på, så er det anderledes vilkår og kvaliteter, der skal med. På landsmødet lød det ikke, som om Britta Schall Holberg var helt opmærksom på disse forhold, ligesom hendes tiltro til og viden om følgerne af lovrevisionen omkring de fleksible tilrettelæggelsesformer ikke tydede på et større kendskab til detaljerne. Nu har hun så med Venstres folketingsgruppe barslet med et oplæg til diskussion om folkeoplysning med titlen: Det folkelige engagements betydning. Her bliver man ikke snydt. Det ser flot ud, og det fremgår, at man er opmærksom på de forskelle, der ligger inden for de forskellige regier under den store folkeoplysende hat. Det oplæg er det mest positive, der længe er set på aftenskoleområdet, fordi det aftvinger en seriøs debat på højeste sted, og det kan aftenskolerne kun være tjent med. Og Bertel Haarder har lovet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg med henblik på en forberedelse af en lovændring. Nu er døren åbnet til en proces, hvor alle bør gøre deres indflydelse gældende. For DOFs skolers vedkommende naturligvis såvel inden for landsorganisationens organisatoriske rammer, som for egen regning ad andre mulige kanaler. Det vigtigste er at få udnyttet denne spændende åbning til en debat, der anskueliggør aftenskolernes kvalitet, potentiale og ansvarlighed, når nu politikerne er lydhøre. Og det vil politikerne fra den anden side af folketingssalen også være, for de har tidligere prøvet at komme i gang med forslag til forbedringer på folkeoplysningsområdet uden at kunne komme til fadet. Når dette udspil kommer netop i en periode, hvor aftenskolerne tilsyneladende har vind i sejlene både hos deltagerne og hos adskillige kommuner, der i trange tider får mere og mere brug for samarbejdspartnere, så kan det kun blive et spændende Robin Kristiansen redaktør Det folkelige engagements betydning Oplæg til debat om folkeoplysning Venstres Folketingsgruppe Oktober 2008 Se hele oplægget på eller DOF NYT - Oktober

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Gigtskolen i Odder Inger Gregersen Fenstensvej Odder Telefon Ændringer DOF Gørlev Aftenskoleforening har fået ny leder: Vibekke Pedersen Engvej 6, Reersø 4281 Gørlev Korup-Ubberud Aftenskole hedder nu: DOF Korup-Ubberud Aftenskole Husk venligst altid at oplyse alle ændringer i skolens navne og adresser til Lars Eriksen i DOFs sekretariat. Er du i tivivl om, hvad vi har registreret i DOF om din skole, så check på skoleoversigten "find skole" på DOFs hjemmeside: Åbent hus i DOFs nye lokaler Onsdag 26. november mellem og Løngangstræde 25, København K. Snart hælder året i sin gang, og julen nærmer sig. Da DOFs nye lokale i København også snart er helt færdigindrettet, ville det glæde sekretariatet at fremvise de nye faciliteter og ved samme lejlighed tage forskud på juleglæderne. Det er jo trods alt mindre en fire uger før jul, selv om det foregår i november. Kort sagt - tag tog, bus eller benene på nakken, så bliver der gløgg, knas og julekomsammen, hvor vi glæder os til at se kolleger, familie, forretningsforbindelse og samarbejdspartnere til et par hyggelige timer i den mørke tid. Vel mødt. Kalenderen Torsdag 6. november kl Karen Aagaard modtager kulturpris i Høje-Taastrup Tirsdag 11. november kl. 17 Regionskredsmøde Hovedstaden - på Vartov Torsdag 13. november kl Regionskredsmøde Sjælland - i Ringsted Mandag 17. november kl Regionskredsmøde Syd - i Kolding Onsdag 26. november kl Åbent hus i DOFs nye lokaler 4 DOF NYT - Oktober 2008

5 Nyt fra DOF Integration og kulturmøde Bred undersøgelse blandt DOFs medlemsskoler sat i gang for at lokalisere og inspirere til initiativer om demokratioplysning og debat for danskere med anden etnisk baggrund. Finn Nevel, DOF, og Györgyi Csato, Ishøj Daghøjskole rykker ud og fortæller om mulighederne i regionskredsene. Af Finn Nevel DOFs landsstyrelse tog i foråret 2008 beslutning om en fornyet indsats for personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Der blev udarbejdet en handlingsplan for, hvordan landsorganisationen på den bedste og mest effektive måde kunne støtte skolerne ved udviklingen af folkeoplysende initiativer for personer med anden oprindelse end dansk. Det har været hensigten, at initiativet i 2008 og 2009 skulle koncentrere sig om demokratioplysning og demokratidebat, hvor målgruppen er alle danskere, dog primært personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Men også initiativer med undervisning i sundhedsrelaterede emner, for kvinder (herunder unge gravide / nybagte mødre) og familier med anden etnisk oprindelse end dansk vil være et indsatsområde. For eksempel er der allerede via DOFs udviklingspulje foretaget en oversættelse af Tab dig sund inspirationsmaterialet til tyrkisk. I starten af året blev der foretaget en hurtig research, hvor medlemsskoler via DOF Nyt blev opfordret til at melde tilbage om, hvilke initiativer, der allerede var taget, samt om hvordan resultater og modtagelsen i lokalområdet var forløbet. Der indkom et enkelt svar, hvilket i sagens natur var en meget lille erfaringsflade at bygge videre på. Herefter blev der taget initiativer til afholdelse af workshops i regionerne, og på nuværende tidspunkt har der været afviklet 2 møder i henholdsvis DOF Region Midtjylland og DOF Region Syd. Tilslutningen til møderne har været god, og grunden til en analyse af indsatsområdet er blevet lagt. Det er blandt andet konstateret, at enkelte skoler allerede er i gang med at udvikle ideer, og at de ønsker rådgivning og sparring i forbindelse med disse konkrete tiltag. Andre har udtrykt behov for at få udarbejdet materialer og koncepter i lighed med dem vi kender fra Folkesundhedsområdet, og andre igen har udtrykt ønske om mere konsulenthjælp for at kunne komme i gang, specielt med hensyn til opstart af samarbejde med de enkelte kommuner. Inden 2008 er omme, er der også afviklet workshops i Regionerne Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland, så det samlede billede af behov for denne særlige indsats, kan blive afdækket. Workshops afvikles i de sidste 3 regioner i forbindelse med debatmøder om DOFs struktur. Györgyi Csato og Finn Nevel har kendt hinanden i en årrække, så det er kun for sjov og til benefice for fotografen, at de har fundet navneskiltene frem til planlægningsmøde forud for indsatsen overfor medlemsskolerne. Workshops og analysearbejde gennemføres i et samarbejde mellem skoleleder for Ishøj Daghøjskole Györgyi Csato og konsulent Finn Nevel, der er tovholder. DOF NYT - Oktober

6 Nyt fra DOF Strukturdebat i DOF DOFs landsstyrelse afholdt todagesmøde sammen med personalet lørdag den 27. og søndag den 28. september 2008 på Hotel Storebælt. Her var det store emne DOFs fremtidige struktur, og en stillingsbeskrivelse / profil for DOFs nye direktør. På mødet gik man i gang med en analyse forud for debatten om struktur, der er lagt ud til drøftelse i regionskredsene, hvor Finn Nevel optræder som den gennemgående figur for at sikre kontinuiteten. Herunder uddyber Finn Nevel baggrunden for strukturmøderne. Af Finn Nevel, konsulent i DOF Alle DOFs medlemmer er blevet indbudt til at deltage i en bred debat medlemsskolerne imellem om, hvordan DOF kan ruste sig til fremtiden ved at have den mest befordrende struktur og organisation i forhold til de opgaver og mulige ændringer, der er en følge af samfundsudviklingen. I bestræbelserne på at DOFs værdigrundlag og handlekraft fortsat fører til, at DOF er en førende Gruppearbejde om SWOT-analyse på mødet med landsstyrelse og personale. Her er det suppleant i landsstyrelsen, Jean Becker, konsulent Ole Steen Mortensen, der blev idømt hvervet som referent, samt landsstyrelsesmedlem Annelise Lassesen og suppleant Kaja Steen. I gruppen deltog desuden landsstyrelsesmedlem Karen Jensen og konsulent Robin Kristiansen. 6 DOF NYT - Oktober 2008

7 Nyt fra DOF Efter gruppearbejdet måtte Jean Becker så påtage sig at redegøre for resultaterne i plenum ud fra Ole Steens blækspruttepapir (det minder lidt om Mind Map!), mens Hans Stavnsager koncentrerer sig om at få det hele med på almindelige linjer til debatkataloget, der skal bruges ved regionsmøderne. landsorganisation på det folkeoplysende område, har landsstyrelsen ønsket landsorganisationens struktur, organisation og spilleregler vendt i en demokratisk proces. Formålet er blandt andet at skabe så høj en grad af forståelse og enighed blandt medlemmerne, som det er muligt med en større synlighed af arbejdet og beslutninger i landsstyrelsen. Landsstyrelsen har forud for denne debat sammen med personalet deltaget i en analyse af, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er knyttet til landsorganisationens virkelighed her og nu. Analyse-processen blev gennemført af Hans Stavnsager, HAST Kommunikation, og resultatet gav anledning til mange nye tanker. Der er fremstillet et debatkatalog, som er tilsendt de medlemmer, der har tilmeldt sig strukturdebatmøderne. Har man været forhindret i at deltage på mødet i regionen, kan man ved henvendelse til sekretariatet rekvirere strukturdebatkataloget. Dialogen på strukturdebatmøderne fokuserer på, hvordan DOF som organisation kan bygge videre på sine styrker og formindske eller udrydde nogle af sine svagheder. Efter afholdelse af regionsmøderne, vil sekretariatet på baggrund af udsagn og ideer fremstille et oplæg til drøftelse på visionsmøde den 17/1 2009, hvor landsstyrelsen, regionsbestyrelser og de ansatte deltager. Denne handling vil føre til forslag til beslutning i landsstyrelsen og eventuelle ændringer forelægges landsmødet 2009 til beslutning. Strukturdebatmøder i regionerne Region Midtjylland - Silkeborg, lørdag den 25/ Region Nordjylland - Aalborg, mandag den 27/ Region Hovedstaden - København, tirsdag den 11/ Region Sjælland - Ringsted, torsdag den 13/ Region Syd Danmark - Kolding, mandag den 17/ DOF NYT - Oktober

8 Musik i DOF Musikalsk Lederseminar 2008 Musikundervisningens liv og udvikling i aftenskolen var på programmet, da 16 skoleledere, musikundervisere og konsulenter fra DOF var samlet til seminar den 7. oktober Af musik- og kulturkonsulent i DOF Pernille Marstrand Foto: Robin Kristiansen Seminaret var i år henlagt til DOF Paarup Aftenskole i Odense, og efter et fint og underholdende indblik i stedets historie og daglige liv ved skolens leder Lisbeth Lunding, tog man hul på dagens øvrige program. Fokus for dette års seminar lå som udgangspunkt på lederens forskellige roller samt den udfordring, der ligger i at opfylde folkeoplysningens krav om holdbaseret undervisning for netop musikundervisningen. Inspirerende administrator Dagens to oplægsholdere var Otto Laust Hansen og Charlotte Mejlbjerg. Otto er til daglig leder af Køge Musikskole og Køge Aftenmusikskole, og med afsæt i oplægstitlen inspirator eller administrator? satte han gang i debatten om lederens roller. Især gav Ottos erfaringer og visioner vedrørende læreplaner anledning til mange spørgsmål og debat. Musikskolen arbejder med at udmønte klare og synlige oversigter eller planer for de enkelte musikundervisningstilbud et tiltag som det er meningen skal overføres hen ad vejen til aftenmusikskolen. Planerne, som formuleres af lærerne, tjener flere formål: Lærerne får gjort sig nogle strukturerede tanker om deres undervisning; der bliver lagt en klar progressivitet ind i undervisningsforløbet og ikke mindst bliver faget synliggjort udadtil og medvirker således til at profilere skolen positivt. Lisbeth Lunding, DOF Paarup Aftenskole, lagde hus til seminaret, og indledte programmet med et spændende oplæg om skolens omfattende aktiviteter inden for musikundervisning. 8 DOF NYT - Oktober 2008

9 Musik i DOF Otto Laust Hansen Holdundervisning fra pligt til plus Under titlen fra pligt til plus gik dagens anden oplægsholder, Charlotte Mejlbjerg, på scenen. Hendes baggrund er blandt andet en uddannelse som cand. pæd. samt mangeårig erfaring som musiker og musikunderviser, og hun tog afsæt i et historisk vue over forskellige tiders syn på undervisning og lagde ad den vej op til diskussion af dagens 2. emne, holdbaseret musikundervisning. Mangen en skoleleder kender til den situation, at musikunderviserne vægrer sig ved at undervise deres elever i hold ofte med den begrundelse, at der er for store niveauforskelle på eleverne og at de ønsker noget helt forskelligt af deres undervisning; udfordringen ligger blandt andet i at finde og dyrke de elementer ved hold-konstruktionen, som kan tilføre undervisningen noget positivt. Charlotte Mejlbjerg Der er behov for undervisning af lærerne på dette punkt; mange af dem også de konservatorieuddannede er selv blevet undervist og uddannet i et mesterlære-system, og om end det er ved at blive bedre, så er det fortsat de færreste, der har en egentlig uddannelsesmæssig baggrund i decideret holdundervisning. Indlæg og synspunkter kom på banen i en lind strøm, og der var en god og energisk stemning blandt de fremmødte ligesom evalueringerne også gav udtryk for, at traditionen med dette træf eller seminar for musikområdet er kommet for at blive og at det måske oven i købet skal søges udvidet til at være et weekendseminar, for at der kan blive tilstrækkelig tid til debat, input, erfaringsudveksling og kollegial snak og hygge. Eftertænksomme deltagere i det musikalske lederseminar DOF NYT - Oktober

10 Folkeoplysning på afrikansk Rejsebrev fra Line i Uganda: Folkeoplysning på afrikansk Line i Uganda Line Høgh, der i en længere periode har været ansat som studentermedhjælper på kursusområdet i DOFs sekretariat er i Uganda på studieophold. Klokken er lidt over et og solen brænder stærk fra sin plads højt på den blå, afrikanske himmel. Tæt på ækvator efterlader man kun en kort skygge på de støvede veje. Solen står bogstaveligt talt lodret over vores hoveder. Til højre for mig tårner en lang række af Ugandas karakteristiske grønne, bakkede bjerge sig op. For foden af bjergene går kvinder og mænd foroverbøjet og arbejder i de grønne bomuldsmarker. Til venstre breder sig et prærieagtigt landskab med kaktuslignende træer. En flok brunrødligt kvæg med lange, buede spidse horn bevæger sig langsomt gennem det barske landskab. I horisonten skinner Lake Edward, områdets største sø, der ud over at huse flodheste og krokodiller, også er områdets primære adgang til fisk. Line læser Afrikastudier på Københavns Universitet, og skal i den forbindelse interviewe kvinder i Uganda med tilknytning til et projekt om mikrokreditlån. Projektet med bistand fra Care Danmark går ud på at oprette små bankenheder, der skal låne ud til små grupper. Man sigter mod at det skal blive selvkørende. Lines arbejde i Uganda er et forarbejde til hendes speciale. Line vender hjem til november og skal skrive speciale samtidig med at hun tiltræder et nyt arbejde som studentermedhjælper ved Københavns Universitets Institut for Afrikastudier. Jeg sidder i en bil på en smal asfalteret vej på vej ud for at besøge en gruppe af tredive kvinder, der mødes hver tirsdag for at spare penge sammen til deres fælles låne- og sparekasse. Jeg er rejst til Uganda for netop at studere disse låne- og sparegrupper, bedre kendt som Mikrokredit grupper, der med stadig hast spreder sig i de fattigste dele af verden. I lande som Uganda, hvor størstedelen af befolkningen lever på landet under meget fattige kår, kan det være svært at klare til dagen og vejen. Låne- og sparegrupper Derfor har man i Uganda i høj grad satset på disse lån- og sparegrupper i forsøget på at løfte befolkningen ud af ekstrem fattigdom. Der er blevet satset stærk på kvinderne, der i høj grad har taget låne- og spareideen til sig og dominerer de fleste grupper i Uganda. Det er netop sådan en gruppe kvinder jeg er på vej ud for at interviewe. Vi drejer fra den asfalterede vej, og kører et stykke ind i det prærielignende landskab på en støvet, bumpet vej. Umiddelbart kan man ikke se andet end et par spredte stråtækte huse, hvor køer og geder går rundt og gumler i det tørre græs, men pludselig i skyggen under et træ sidder der en lille 10 DOF NYT - Oktober 2008

11 Folkeoplysning på afrikansk DOFs tidligere studentermedhjælper Line Høgh har en ægte DOF-kuglepen med på studierejsen til Uganda. Her bruger hun den i en interviewsituation. gruppe kvinder. Vi hilser God eftermiddag og der bliver straks hentet en bænk vi kan sidde på og gruppens gæstebog bliver fundet frem. Muzungu fra Danmark Vi bliver introduceret som to unge, studerende fra Danmark, der er i Uganda for at studere mikrokredit. Kvinderne rejser sig en for en og præsenterer sig selv. Formaliteter spiller en stor rolle i Uganda, og især når man kommer som gæst fra udlandet. En lille gruppe børn står et par meter fra os spiser os nærmest med øjnene. Hallo Muzungu! - Muzungu er ordet alle hernede bruger om hvide mennesker - er der en lille dreng der sniger sig til at råbe. Hallo. How are you? svarer vi helt automatisk, smiler og vinker. Det er ikke første gang vi bliver beundret af børn hernede. Fine! fniser de genert. Langsomt kan der skimtes flere kvinder, der kommer gående gennem landskabet i farvestrålende kjoler mod mødestedet. 7 kroner om ugen Gruppen hedder Basongora Women og mødes en gang om ugen for at spare et meget lille beløb op, ofte ikke mere end en 7-8 kroner, til deres fælles kasse. For disse kvinder giver gruppen mulighed for at spare op til små og større udgifter som mad, skoleuniformer eller skolebøger til børnene, husdyr som kyllinger eller en ged, eller et måske nyt tag til huset. Opsparingerne kan også bruges som et værn mod pludselige udgifter i forbindelse med sygdom, dårlig høst, kvægsygdom eller til de mere positive slags som bryllupper og højtider. Når man lever i så fattige kår, som de fleste mennesker på landet gør i store dele af Afrika, kan uventede og større udgifter have store konsekvenser for familiens overlevelse. Vigtige lånevilkår Disse låne- og sparegrupper giver DOF NYT - Oktober

12 Folkeoplysning på afrikansk Bankvirksomhed i det små. Her er der ikke Netbank. Kvinderne mødes en gang om ugen for at spare nogle få kroner sammen. også de medlemmerne muligheden for at tage små lån som skal tilbagebetales uden renter og uden andre økonomiske omkostninger. De penge som langsomt opspares ugentligt af gruppens medlemmer bliver til en fælles pulje, hvoraf medlemmerne kan tage små lån på op til 40 kr. Disse lån bliver som oftest anvendt til små investeringer i lokal handel, eksempelvis køb og salg af bønner, mel, bananer eller tøj som kan skabe en lille profit, der kan være med til at styrke familiens økonomi. Når man lever på landet i Uganda er der generelt meget begrænsede muligheder for at låne penge. De private og offentlige banker og låneinstitutioner ligger for det meste i byerne og kan være svære at nå og derudover stiller de ofte høje krav for at give et lån eller har meget høje renter på tilbagebetalingen af lånene. Analfabetisme farligt ved lån Mange fattige i disse landområder kan hverken læse eller skrive og har derfor ikke haft mulighed for at gennemskue de skyhøje tilbagebetalingsrenter som et let tilgængeligt lån ofte indebærer. Dette har ofte bidraget til at skabe dybere fattigdom blandt folk, der har fået muligheden for at tage et lån, fordi tilbagebetalingen af lånet har været næsten umulig og i værste tilfælde endt med fængselsstraffe. Som medlem af disse grupper få de mulighed for at låne og spare penge op i løbet af ca. et år, hvorefter hvert medlem får udbetalt sine samlede opsparing. Line til gruppemøde Da alle medlemmer er kommet starter gruppemødet. Nogle kvinder ammer imens gruppens sekretær råber medlemmerne op én for én, andre sidder og fletter kurve, laver smykker og andet håndarbejde. Den lokale, katolske hjælpeorganisation, der har været med til 12 DOF NYT - Oktober 2008

13 Folkeoplysning på afrikansk at starte mange af disse grupper op, har også undervist kvinderne i lave smykker og har opfordret dem til at fremstille deres traditionelle håndarbejde i gruppen, og har hjulpet dem med at få solgt disse smukke håndværk til forretninger både i landet og udlandet. Mere end økonomi Dette er et typisk eksempel på hvordan disse grupper, ud over at være en låne- og sparekasser, også bliver brugt som platforme for andre økonomiske og sociale aktiviteter. Grupperne bliver af mange kvinder, ud over et økonomisk sikkerhedsnet, brugt som en mulighed for at mødes med andre kvinder og tale åbent om hverdagsproblemer. Mange kvinder får på denne måde muligheder for at tale offentligt for første gang og dele deres problemer og erfaringer med andre kvinder. Der er eksempler på enker, der har startet grupper op, for at få en sammenhold med andre kvinder som står i samme situation. Eller AIDS-ramte mænd og kvinder som bruger deres gruppe som en mulighed for at støtte hinanden og deres nærmeste familie gennem sygdommen. Som vi kender det fra aftenskolernes kreative fag: Kvinderne mødes en gang om ugen for at lave smykker og kunsthåndværk. Debatarrangement under ækvators himmel Folkeoplysning på afrikansk- Grupperne bliver også brugt af de lokale hjælpeorganisationer som oplysende institutioner. Medarbejdere fra disse organisationer tager ofte ud til grupperne og for at undervise i både praktiske ting som nærende kost, god hygiejne, opstart af køkkenhaver, pasning af husdyr og business. Derudover iværksættes også debatarrangementer og diskussioner i grupperne om politiske og sociale rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder, kønsroller i hjemmet og HIV/AIDS forebyggelse og behandling. En vigtig faktor er at medlemmerne af grupperne bliver opfordret til at fortsætte diskussioner i deres lokalsamfund. En central idé bag den aktive udbredelse af disse grupper fra den internationale hjælpeorganisation CARE er netop at disse grupper skal have en hjælpende hånd i opstartsfasen, men i længden skal de være selvkørende. Derfor arbejder de gennem lokale hjælpeorganisationer, der udspringer af lokale initiativer og det eneste disse organisationer tilbyder grupperne er undervisning, foredrag, workshops og debatarrangementer. Grundtanken er hjælp til selvhjælp og folkeoplysning, der kan hjælpe folk til at løfte sig ud af fattigdom ved kræve deres rettigheder, om det er i hjemmet, i lokalsamfund eller af regeringen. Når man står konfronteret med så megen fattigdom kan etableringen af disse grupper virke som en dråbe i havet, men som man siger i Uganda Pole, Pole, langsomt spreder disse grupper sig som ringe i vandet og måske er det netop denne langsomme bevægelse blandt befolkningen, der kan være med til at skabe en vedvarende forandringer for de mange. DOF NYT - Oktober

14 Nyt fra medlemsskolerne Miniundersøgelse - sådan går tilmeldingen: "Folk siger ingenting!" Aftenskolerne sætter priserne op for lønningerne stiger, og de kommunale tilskud blive mindre og mindre. Alligevel siger folk ingenting. Dette er det gennemgående budskab i DOF NYTs lille rundspørge til nogle medlemsskoler rundt omkring i landet. Tekst og foto: Robin Kristiansen Folk vil noget med sig selv, forlyder det, når man spørger aftenskolelederne om grunden til, at sæsonstarten i efteråret 2008 ser ud til at være fin. Det passer også godt med, at bevægelsesfag som sædvanlig topper faglisten. Afspænding, yoga, bevægelse i vand og mavedans og salsa hitter i tråd med at hr. og fru Danmark bombarderes med slankekure og helseråd i ugebladene. Det kniber mere med de traditionelle kreative fag, hvor en vigende del trofaste deltagere stadig hænger på. Til gengæld tager pensionister og ældre for sig af retterne, når det gælder IT-undervisning om Internet, digitalfoto og billedbehandling. Det fremgår som meget vigtigt, at aftenskolerne står sammen står som en solid branche, når man skal have kommunerne i tale. Så vil der også i fremtiden være mange muligheder for at gå ind i spændende samarbejdsrelationer. DOF Paarup Aftenskole Lisbeth Lunding "Det er svært at bevare pessimismen", siger skoleleder Lisbeth Lunding i DOF Paarup Aftenskole i Odense - en af DOFs største skoler med et stort og varieret tilbud på næsten alle fronter. "Vi har mellem 10-15% flere deltagere i år, og det betyder naturligvis ogs flere timer, og dermed et merforbrug på vores ramme, der i forvejen "har det hårdt" på grund af lønstigningerne. Især vejer det jo tungt på handicapundervisningen, hvor en stor del af timelønnen hentes i tilskuddet. Vi har forhøjet priserne ca. 1 krone pr. lektion, men det med at deltagerne brokker sig over priserne er helt overstået. Vi har dog stadigvæk et mindre tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og handicappede på 4 kr. pr. lektion. Især går det godt på vores kunstskole inden for alle mulige fag. Maleri er det største trækplaster, men generelt har vi haft fremgang over hele linjen. Vi tror, at det er fordi det er et godt aftenskoleår, men naturligvis har det også betydning, at nogle vore naturlige konkurrenter i Odense har haft vanskeligheder. På den praktiske side glæder vi os over, at så mange af vore deltagere melder sig og samtidig betaler via hjemmesiden. Det er en kæmpe lettelse og en stor fordel. I år har vi også haft glæde af, at portalen Aftenskole.nu kom i gang. Det har haft en positiv betydning, og det er vores fornemmelse, at vi ser flere yngre kursister dukke op ad den vej. Vi havde en sjov historie, da vi fik en opfordring til at planlægge et hold i polsk. Det var en meget sød og tiltalende polsk læreransøger, og vi kunne ikke nænne at sige nej, selvom vi mente, det kunne være svært at få op at stå. Men da sæsonen skulle starte, kunne hun ikke tage holdet, der nu havde 15 deltagere. Så var vi heldige at finde en ny lærer." 14 DOF NYT - Oktober 2008

15 Nyt fra medlemsskolerne Aftenskolen LEA Dennis Pedersen "Et godt år!" Skoleleder Dennis Pedersen er ikke i tvivl, selv om jeg fanger ham et sted, hvor han ikke har tallene foran sig. "Vores musikskole er helt fyldt op. Det gælder både kurser i slagtøj, blæseinstrumenter, klaver og guitar, selv om det ikke er helt billigt at gå til musik." Aftenskolen LEA har sat såvel musik- som de almindelige holdpriser lidt op i denne sæson, men der er overhovedet ingen bemærkninger til prisen fra deltagerne, fortæller Dennis Pedersen. Pensionisterne får ikke tilskud i vores kommune længere, men alligevel kører vi med fyldte hold. Vi mærker blandt andet fremgang på de kreative fag, hvor der er kommet gang i nye tiltag som ikonmaleri, uldfiltning og smykkefremstilling. "Også førstehjælp kører fint med to hold fra sæsonstarten. Det sker i samarbejde med ASF- Dansk Folkehjælp, der er behjælpelige med såvel instruktører som materialer. En del af succes'en skal ses på baggrund af de nye regler om, at alle der skal have kørekort også skal have et førstehjælpskursus." "Folk tilmelder sig via hjemmesiden eller via mail, og ikke ret mange bruger vores skriftlige talon, men vi er endnu ikke gået over til betaling via hjemmesiden. Vi er i år gået ud over de gamle "Vordingborgske" kommunegrænser, idet vi nu også har kurser i de gamle Langebæk og Præstø kommuner. Et nyt tiltag i år er vores møde om værdipapirer i samarbejde med Vordingborg Bank, der stillede både instruktør og maskinel til rådighed. Der var rigtig god søgning, og de 50 kr. i entre pyntede på økonomien, da banken ikke skulle have honorar. Også vores debataften med Lotte Heise med en entre på 60 kr. trækker godt. Der er 200 tilmeldte, og vi kan ikke være flere, slutter Dennis. DOF Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl "Jeg regner med status quo i år, men vi er ikke færdige med at opgøre statistikken endnu," siger skoleleder i Fredensborg Aftenskole Annemari Rommedahl. En af de helt store succes'er i Fredensborg Aftenskole er et gospelkor, der i løbet af kor tid har vokset sig stort, så der nu er op mod 50 deltagere. De mødes til den ugentlige prøveaften i Strandvejskirken i Humlebæk, hvor der er de helt rigtige øvefaciliteter med instrument og højttalere, og selvom aftenskolen ikke får fuld dækning af kommunen, holder Annemari fast ved det gode sted. Fredensborg Aftenskole er blandt andet karakteriseret ved en række spændende bevægelseshold, og Annemari, der er afspændingspædagog og Pilatesinstruktør underviser selv på et Pilateskursus, hvor hun har sagt stop ved 8 deltagere. "Ellers kan man ikke lave en ordentlig Pilatesundervisning", mener Annemari. Andre bevægelseshold er afspænding og bevægelse i varmt vand, De fem tibetanere, forældre og barn yoga, og salsahold for begynbere og let øvede. Her er det sat i system, at deltagerne går i byen sammen og danser og hygger sig på salsadansesteder i København. Water Aerobic er kommet i gang, selv om det er dyrt, for der kan kun være 6 personer ad gangen, og deltagerne er almindelige deltagere, så tilskuddet er kun max en tredjedel. Administration af tilmelding og betaling kører på skinner. "Det er simpelthen så dejlig nemt med tilmelding og betaling via vores hjemmeside, hvor folk kan betale med Dankort". Til foråret skal skolen i gang med et projekt "Fredensborg Vinhaver", hvor man vil undervise lokale i vinavl. Annemari havde regnet, at der skulle være mindst 10, men der er allerede 11 tilmeldte. DOF NYT - Oktober

16 Nyt fra medlemsskolerne Brædstrupegnens Aftenskole Hanne Ravn "Det har været nogenlunde som forventet", sider Hanne Ravn fra Brædstrupegnens Aftenskole. "Der er et par ting, der er forsvundet, men så er der kommet nye til, som det sker næsten hvert år. Inden for de kreative fag som maling, porcelænsmaling, glas og gummi er der tilbagegang, men vi har nogle kurser med trofaste lærere og deltagere, som vi holder gang i. Til gengæld går det fint med vore bevægelseshold som fx afspænding, yoga og Qi Gong." Brædstrupegnens Aftenskoles hold i mavedans med Anni Brøgger er et helt kapitel for sig. Anni har seks almindelige mavedanserhold på forskellige niveauer, fortæller Hanne, og desuden er der oprettet to hold i noget der hedder Tribal Dance, som er en slags sigøjneragtig mavedans, der er opfundet af indvandrere i Amerika. De danser med rigtig flotte dragter og smykker, og trinene er meget lig dem fra mavedans. Læreren Anni Brøgger er rigtig god til at markedsføre mavedansen, og ved slutningen af sæsonen skal holdene optræde på Det ny Horsens Teater, hvor der er tilrettelagt særlig koreografi, påklædning mv. Aftenskolens kursister melder sig nu via hjemmeside, mail eller telefon, og betaling foregår via Internet eller giro. "Den tid er helt forbi, da jeg gik ud og tog imod penge på holdene. Det er jo kun få år siden, men jeg synes det virker helt komisk, når jeg tænker på, hvordan jeg forsvarede den metode dengang", ler Hanne. Til gengæld er der ikke meget at le af med priserne, for de er sat op med et par kroner pr. lektion og de stiger igen til jul, for Den ny Horsens kommune har skåret en million på aftenskolerne tilskud til næste år. Det er en fjerdel, oplyser Hanne Ravn. DOF Odsherreds Dag- og Aftenskole Karen Jensen "Vi har fire fyldte madhold med 16 eller derover, 2 engelskhold, 2 spanskhold, 1 tyskhold, 12 afspændingshold, 7 yogahold, 3 store syhold, 23 deltagere på navigation, et hold i VHF-radio og et yachtskipperkursus!" Jeg spurgte Karen, om det havde været et godt eller et dårligt år i år, og det fik jeg aldrig svar på, men Karens entusiastiske opremsning taler for sig selv. Det går rigtig fint i Odsherred. Malerhold kører også nogenlunde, men nogle nye tiltag af den slags kom ikke op at stå i første forsøg. Hvorfor går det godt i år? Karen ved det ikke rigtig, men "Folk vil altså et eller andet med sig selv på den ene eller anden måde", forklarer hun, og så er det lige meget, at priserne er steget. "Folk siger ingenting, selv om vi er steget med 4 kroner pr. lektioner siden sidste år ved samme tid. Men med en god deltagerbetaling kan vi også hjælpe de tynde hold, og det er en stor styrke. ODA har haft succes med ITundervisning, der starter kontinuerligt sæsonen igennem, men især weekendkursus for pensionister har været et scoop. Nu har vi tid, siger pensionisterne, og to timer om ugen er så lidt, at vi glemmer det hele fra gang til gang. Så hellere et rigtig intenst weekend kursus på 20 timer, så vi begynder fredag og slutter sent søndag. "Jeg tror også, at det går godt, fordi aftenskolerne samarbejder og hjælper hinanden, hvis det kniber med lærere eller deltagere, og vi har rigtig megen glæde af vores Samråd. (red.: som Karen er formand for). "Det sidste nye på den front er et tilbud fra vores Kulturchef i Odsherred kommune om, at vore samrådsmøder finder sted i Kultur - og fritidsforvaltningen, og at han deltager med en orientering i starten af hvert møde." 16 DOF NYT - Oktober 2008

17 Debat Debat på Frederiksberg Af skoleleder ved Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning Tonny Thestrup Onsdag den 17. september var der "verdenspremiere" på Anne Dorte Michelsen og Jon Hollesens arrangement "Skal vi synge." 70 forventningsfulde personer var mødt op i Flintholm Kirkes Mødelokaler på Frederiksberg denne aften kl Efter en kort velkomst ved Tonny Thestrup overtog Jon Hollesen ledelsen og startede med en præsentation af aftenens debatdeltagere, som repræsenterede folkeskolen, kirken, gymnasiet, pensionisterne og "kulturarvsdirektoratet" - det sidste en titel opfundet af Jon til lejligheden. Herefter forløb aftenen som en vekselvirkning mellem fællessang, hvor der både blev sunget kendte som mindre kendte sange, og solosang af Anne Dorte. Vi fik også præsenteret "sangen, som alle kender uden selv at vide det" nemlig "Se min kjole". Debatten om aftenens emne forløb glimrende ledet af Anne Dorte og Jon, og mange problemer og spørgsmål blev endevendt. Der var indlagt en kaffepause med brød, hvorpå arrangementer fortsatte med fuld deltagelse fra salen. Der var ingen "døde perioder" og Anne Dorte og Jon havde planlagt et flot program. Det var ikke til at mærke, at det var første gang, de kørte arrangementet. Efter godt 2 timer gik alle glade og veltilfredse hjem, og mange har sikkert fået lyst til at "gøre lidt mere ved sangen". Alt i alt et meget vellykket arrangement, som varmt kan anbefales til alle. Sørg for et godt klaver/flygel, gode forhold for deltagerne og lidt godt til halsen. God fornøjelse Tonny Thestrup Anne Dorte Michelsen og Jon Hollesen. Arrangementet "Skal vi synge" blev opfundet til DOFs debatkatalog, hvor man kan læse et forslag til oplæg og kan hente inspiration og viden om evt. tilskud til afviklingen af dette arrangement, som en hel del DOF-skoler allerede har på programmet. DOF NYT - Oktober

18 Løst og fast DOF Næstved Aftenskole 100 år 100 år på bagen. Det er nok værd at fejre, og det gjorde man så for nylig, da DOF Næstved Aftenskole tog navneforandring og fik DOF foran i navnet og Oplysningsforbund ændret til Aftenskole. Selv om 100 år kunne tyde på, at støvets år er nær, så er det lige det modsatte, der foregår i DOF Næstved Aftenskole. Skolen har inden for de seneste år fået flotte nye lokaler, hvilket skoleleder Kirsten Ærø slet ikke har fået hænderne ned over endnu, og heller ikke tilmeldingsstatus i jubilæumssæsonen tyder på, at det er en gammel skole. Det går rigtig, rigtig fint, og der er gang i en masse aktiviteter. Tilsyneladende er det eneste problem, at Kirsten Ærø render fra det ene møde til det andet hele tiden, så hun dårligt har tid til andet. Den 8. oktober kunne formanden og Kirsten så glæde sig over de Finn Johannesen, formand, og Kirsten Ærø, skoleleder, tog imod ved døren, da gæsterne kom for at festlighold 100 års jubilæet. Herunder DOFs landsformand Ingolf Christensen Løst og fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. mange gæster, der dukkede op til receptionen, heriblandt DOFs formand Ingolf Christensen, der i sin tale lykønskede skolen med det flotte jubilæum, de fine lokaler og den beundringsværdige undervisningsaktivitet. Også Kirsten Ærøs forgængere Ebba Edvardsen og Annie Danielsen var naturligvis med til at fejre jubilæet, ligesom en række gode lederkolleger og DOFs konstituerede direktør Hanne Bruus Andersen havde fundet vej sydover. Folkeoplysningsformanden gratuledere i en positiv tale, og naboen, selveste borgmesteren, kiggede indenfor. Aftenskolens nye lokaler ligger simpelthen lige ved siden af rådhuset i Næstved. 18 DOF NYT - Oktober 2008

19 Løst og fast Kulturpris til Karen Aagaard Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup kommune uddeler årligt en kulturpris. I år er det en af DOFs markante skoleledere, der er udvalgt til denne hæder, der foruden æren også omfatter en kontant belønning på kroner. Det er Karen Aagaard fra Glad Fritid det drejer sig om, og Kulturelt Samråd har indbudt til Kulturprisoverrækkelse torsdag 6. november 2008, kl i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71. Motiveringen er, at Karen Aagaard med sit store engagement og sin sjæl har gjort fællessangen til sit hjertebarn. I DOF har vi gennem snart mange år kendt Karen som et livsbekræftende menneske, der altid er på pletten, når der sker noget. Derfor har mange også haft glæde af Karens musikalske sider, for det er ikke sjældent, at "rynkedyret" har været med på sommerkursus, hvor Karen har samlet alle om de glade toner fra den danske, populære sangskat. Kulturprisen er mere end fortjent og DOF NYT ønsker hjertelig tillykke, men måske er Karen også tilsmilet af en venlig stjerne eller måske er hun søndagsbarn, for mange vil huske, at hun også "scorede" i DOF NYTs julekonkurrence, hvor hun løb med julekurven for nogle år siden. Nogen kan bare det der! SKOLELEDER SØGES DOF Gørlev Aftenskole Stillingen som skoleleder i DOF Gørlev Aftenskole er ledig til besættelse eller snarest derefter. DOF Gørlev Aftenskole er en upolitisk skole, der tilbyder undervisning inden for folkeoplysende voksenundervisning. Til skolen er knyttet omkring 12 deltids timelønnede lærere og foredragsholdere, der årligt varetager ca undervisningslektioner. Der er mulighed for, at lederen også kan tilknyttes som underviser. Vi forventer, at ansøgeren har: Pædagogisk uddannelse og erfaring Kendskab til folkeoplysende voksenundervisning. Organisatorisk sans Samarbejdsvilje, humor og arbejdsglæde Lederstillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 3 timer og et honorar på ca kr. pr. årsbasis. Aflønning sker i henhold til gældende regler på området. Det forudsættes, at skolelederen arbejder hjemmefra. Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Vibekke Pedersen, tlf Ansøgningsfrist 11. november Ansøgning med relevante bilag sendes til DOF Gørlev Aftenskoles bestyrelse Formand Lykke Samuelsen Rye Byvej, 5 Rye 4281 Gørlev DOF NYT - Oktober

20 Dejan Fontana Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Jytte Andersen Konsulent Tlf Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Knud Knudsen Konsulent - deltid Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: Løngangstræde 25, København K. Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Tlf.: Løngangstræde 25, 4.. Fax: København K Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Per Søgaard Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Konstitueret direktør Administrationschef Hanne Bruus Andersen Løngangstræde 25, København K. Tlf Adresse DOF Løngangstræde 25, København K. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Hjemmeside Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DOFO supporttelefon Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Thit Aaris-Høeg Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Barselsorlov indtil 1. december Ny viden Nye muligheder

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. marts 2014 Fredagsbrev nr. 773 Næste uge: 17. marts 18. marts 21. marts Udlån baunen dagplejen (kl. 17.00 20.00) CP + JK kursus Censorclearing AN (8.30-12) Midtvejssamtaler

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 Efterløn - og hvad så? Side 6 Harald stopper Side 15 DOFs koncertpulje Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere