Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i."

Transkript

1 Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du skal således selv vurdere din egen sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning og udstyr ( ro efter evne ). Du skal selv være i stand til at sige fra, såfremt du vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller ikke er i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser. Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Du har som roer selv ansvaret for at vedligeholde dine egne rofærdigheder, herunder redningsmetoder. Hvis du ror alene, skal du være i stand til at redde dig selv. Hvis du ikke vedligeholder dine færdigheder, kan bestyrelsen/rochef bede dig om at dokumentere dine færdigheder ved fornyet prøve. Roning bør foregå så tæt ved kysten, som det er tilladt og med hensyntagen til vind- og vejrforhold. Du skal tjekke vejrudsigt for ro-området inden sejlads. Roregler Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning. Enhver tur i klubregi skal - inden det pågældende hold går ud - være indført på rokort. Første indførte person skal have styrmandsret og er roansvarlig. Ved alle ture skal der medbringes godkendt redningsvest til hver deltager. Styrmanden kan bestemme at alle roere bærer svømmeveste. Alle både skal være i land senest en time efter solnedgang. Rochefen kan i særlige tilfælde dispensere. Der skal være en godkendt person i roklubben på min. 18 år, før det er tilladt at ro på vandet. Såfremt der ikke er en godkendt person på min. 18 år, skal der gives tilladelse af rochefen. Ingen inriggere må benyttes af personer, der vejer over 110 kg. For GIG-både og Costal-både gælder samme regler som for inrigger bortset fra vægtgrænse for roer. Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet. Aktuelle faste rotider for de forskellige hold er beskrevet på hjemmesiden Fast rotid betyder, at man fordeler både og aftaler følgeskab på det anførte tidspunkt, samt aftaler hvornår man er hjemme igen. Dette gælder holdet som helhed, alle bådtyper, kajakker, inriggere etc. Roreglement 4.rev. dec. 14 hfo

2 Det er tilladt at ro i klubbens både uden for de faste rotider. Overlapper ens tur en fast rotid, skal man forinden aftale med pågældende hold, hvilke både, man benytter. Rygning og indtagelse af alkohol i bådene er strengt forbudt. Der må ikke medtages passagerer i bådene. Den daglig roning foregår under ledelse og tilsyn af rochefen. Scullerroning giver kun ret til at ro 2,5 km til hver side af åmundingen mellem skoven og pumpehuset. Hvis man vil ro længere end 2,5 km på hver side af åmundingen, skal rochefen give tilladelse. Klubbens både må kun benyttes af medlemmer, der har modtaget instruktion i den pågældende bådtype og er frigivet af instruktør. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele. Vandet skal være minimum 10 grader på 1 meters dybde før der kan frigives outriggere, sculler- og kajakroning. Roningen frigives af rochefen. For at ro uden svømmevest i sculler og outrigger, skal man være godkendt til roning i sculler og outrigger. Dog skal svømmevesten altid ligge i båden. Roretten kan inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af gældende regler. Nye medlemmer Ved indmeldelse erklærer ethvert nyt medlem på tro og love at han/hun kan svømme mindst 300 meter. Nye medlemmer, der ikke tidligere har fået roinstruktion i en roklub, skal gennemgå instruktion under ledelse af en instruktør, før det tillades medlemmet at deltage i almindelig roning. Langtur Enhver form for roning uden for Tissø roklubs daglige rofarvand betragtes som langtur, og er underlagt DFfR s minimumskrav om 300 m svømmeprøve samt vesteprøve. Langture må kun foretages efter indhentet tilladelse fra rochefen eller formanden. Tilladelse kan gives pr. telefon. Før turens start skal mandskabets navne med angivelse af den ansvarshavende langtursstyrmand, tiden for afgang og formodet hjemkomst, bestemmelsesstedet samt bådnavn registreres i rokort. Svømmeprøve For at kunne ro i Tissø Roklub skal man hvert år svømme 300 m efterfulgt af dykning og iføring af redningsvest. Svømmeprøven godkendes af en af bestyrelsen godkendt person. Klubben kan til enhver tid forlange aflæggelse af prøve i ovennævnte færdigheder. Roreglement 4.rev. dec. 14 hfo

3 Styrmand Klubbens styrmænd godkendes af rochefen, som kan tildele kvalificerede medlemmer styrmandsret i klubbens daglige rofarvand. Styrmænd skal have gennemført klubbens kortturs styrmandskursus og en kæntringsprøve. Styrmanden har kommandoen og ansvaret for besætningens opførsel, såvel på land som om bord, og for at båd samt materiel behandles på omhyggelig måde. Styrmandsretten kan inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af gældende regler. Rochefen og bestyrelsen tildeler autorisation som langtursstyrmand, når styrmanden udviser tilstrækkelig viden og erfaring og har gennemført DFfR s langtursstyrmandskursus. Materiellet Efter endt tur skal båden spules samt vandsamlinger aftørres. Angående skader og mangler på båden og dens udstyr påhviler det den ansvarshavende styrmand at: - Hvis det er muligt straks at udbedre skade eller mangel, så båden fortsat er funktionsdygtig - Rette henvendelse til den bådansvarlige eller materielforvalter og aftale yderligere reparation/udbedring, og om nødvendigt at give båden roforbud. - Skrive notat i rokortet. Vedligeholdelse af materiellet er et fælles ansvar. Materielforvalteren og bestyrelsen kan pålægge medlemmerne at deltage i den løbende vedligeholdelse af materiellet. Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug før materielforvalteren eller den bådansvarlige giver sit samtykke dertil. Roreglement 4.rev. dec. 14 hfo

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere